Sunteți pe pagina 1din 3

Ocrotirea persoanei fizice

Curatela ocrotirea persoanei prin curatela


Tutela problema de capacitate, curatela se instituie de regula
asupra unor persoane capabile, dar datorita unor situatii speciale.
Curatela masura provizorie, pe durata limitata pana la numirea
tutorelui
2 tipuri de curatela:
1. Curatela incapabilului - vizeaza pe minorii si pe cei pusi sub
interdictie. Regulile care se aplica sunt cele de la tutela.
2. Curatela capabilului se instituie in cazul pers capabile dar
alfate in situatii deosebite. Regulile dintre cel pus sub
curatela si curator sunt specifice contractului de mandat.
Contractul de mandat este bazat pe intelegerea dintre parti.
Instiutirea curatelei:
Procedura: curatorul poate fi orice pers fizica ce au cap de ex
deplina. Cei instituiti sa ceara curatela: sotul, rudele, etc. Spre
deosebire de tutela, la curatela se cere consimtamantul persoanei
cu privire la instituirea curatelei. Cel care urm a fi numit curator ii
este cerut consimtamantul, instanta de tutela insitutie curatela,
se face in baza unei inchieieri, masuri de publicitate legala.
Continutul curatelei: instanta care insituie curatela va dispune ca
acest curator sa administreze bunurile celui pus sub curatela
dupa regulile privind administrarea bunurilor altuia. Adm bunurilor
altuia are doua misiuni: o administrare simpla (cazul curatorului)
acte de conservare sau administrare deplina inseamna punerea in
valoare a bunurilor si obtinerea de foloase.
Continutul curatelei: curatela nu aduce atingere capacitatii de ex
celui reprezentat.
Incetarea curatelei: inceteaza printr-o operatiune simetric inversa.

Asistenta sociala a persoanelor varstnice


Exista legea 17 din 2000 potrivit careia prin pers varstnica este o
pers fizica care a indeplinit conditiile de pensionare, varsta
pensionarii.
-

Nu are familie
Nu are locuinta si nu are nici posibilitatea de se..
Nu are venituri proprii sau acestea nu sunt necesare
Nu se poate ingriji singura
Se afla in imposibilitatea ..

Asitenta sociala consta in ingrijirea temporala sau permenenta la


domiciuliu.etc
Ancheta sociala mijloc de cercetare juridical cu privire la starea
de fapt a pers, raport cu starea de fapt
Se cere acceptul rudelor de graful I
Servicii comunitare asigurate: consiliere juridica si adm, sprijin pt
plati,..etc

Organizarea si funtionarea caminelor pt persoane varstnice


Caminul institutie cu persoanlitate juridica.
Obiective: asigurarea sigurantei.
Finantarea asistentiei sociale pt persoanele varstnice: fonduri
bugetare si contributia persoanelor varstnice.

Stabilirea, suspendarea si incetarea drepturilor de asistenta


sociala.
- Primarul

- Directorul general de munca


Incetarea si suspendarea: cand nu mai sunt indeplinite cond
stabilite de lege, suspendarea 6 luni
Respectul fiintei umane
Orice pers are dr la viata, sanatate,integritate fizica, propria
imagine, demnitate, etc dr inalienabile plus dr la nume, la
domiciliu