Sunteți pe pagina 1din 3

PERSOANA JURIDICA

Persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare


si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si
moral, in acord cu interesul general. Persoana juridica este o
creatie exclusiva a fiintei umane, si pe de-o parte si a
legiuitorului. Singurul mod in care persoanele fizice pot crea
organizatii publice este atunci cand infiinteaza un partid politic.
Activitate lucrativa activitate economica producatoare de bunuri
si prestatoare de servicii
Activitate nelucrativa de exemplu activitati culturale
Statul este interest in reglemetarea activitatilor persoanelor
juridice, in special a celor cu activitati nelucrative.
Patrimoniu de constituire bunuri, contibutii
Asociatia tb sa aiba cel putin 3 membrii fondatori si se contituie
cu acte inter vivos, iar fudatia se poate contitui si cu un membru
fie cu acte inter vivos, fie prin testament.
Asociatia se va desfiinta daca mor fondatorii, fundatia rezista
chiar si dupa moartea fondatorului.
Definitie: persoana juridica este o structura organizatorica de sina
statatoare infiintata sau contituita de una sau mai multe pers
fizice, careia legea ii recunoste , este un subiect distinct de
persoana asociatilor.
Asociatie cu raspundere limitata s.r.l. poate sa fie parte in
raporturi juridice, fara ca asociatii sa raspunda personal
Societate in nume colectiv cu personalitate juridica distincta de
asociatii sai daca patrimoniul societatii nu este sufficient, se
poate recurge la executarea silita a membrilor asociatilor.
Fundamental teoretic si practic al persoanei juridice

In antichitate infiintarea pers jur se facea cu acordul senatului.


Lega 21 din 1924
Teorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teoria
Teoria
Teoria
Teoria
Teoria
Teoria

fictiunii
realitatii persoanei juridice
proprietatii colective
patrimoniului de afectatiune
institutionala
colectivului de persoane

- Structura organizatorica gandita


- Idea de patrimoniu de afectatiune
- Ideea de scop licit, moral, lucrativ sau nu, trebuie sa fie in
acord cu interesul public
- Ideea de intrunire
Clasificarea persoanelor juridice
Este necesara clasificarea pt ca in raport de casificare se stabilesc
in ce categorie se incadreaza..si sa le stabilim regimul juridic.
Dupa izvor:
1. De drept public art 191 acestea se pot infiinta numai prin
lege si in anumite situatii, si autoritatile publice locale pot
infiinta
2. De drept privat
Persoanele juridice se impart in
1. Politico-teritoriale : state, judete, municipii, orase, judete,
comunele
2. Speciale: care functioneaza sub ordinea guvernului
Persoane de drept public: guvern, minister, misiuni consulare,
ICCJ, curtea constitutional, etc, regii autonome

Inteprinderea publica constituite de autoritatile publice


teritoriale sau locale..desfasoare activitati economice ..,EX.
monitorul official, monetaria, regia autonoma a huilei,
hidroelectrica. Regiile autonome nu pot fi supuse procedurii
juridice a insolventei, nu pot fi eliminate din circuit
Institutiile publice toate pers jur infiintate prin . Activitati fara
character?? Ex. Controlul financtiar???, directia de sanatate
publica, registrul comertului, cadastru si publicitate imobiliara
Persoanele juridice de drept privat
Societatile europene societate comeriala pe actiuni infiintata
prin asocierea unor apartinand unor state diferite europene ??
Asociatiile profesionale de utilitate publica UNNR, barourile
avocatilor UNBR, - sunt federatii de ultilitate publica ???????
infiintate de particulari,
Dupa natura scopului:
1. cu scop lucrativ
2. fara scop lucrativ
dupa tipul de proprietate pe care le exercita: bazate pe
prorprietate privata, publica sau pe ambele
dupa criteriul nationalitatii: de nationalitate romana constituite
pe terit romaniei si au sediul in Romania si de nationalitate straina