Sunteți pe pagina 1din 2

Elementele constitutive ale persoanei juridice

3 elemente constitutive de maxima generalitate, cu caracter


cumulativ si caracter exclusiv:
Organizare de sine statatoare elementele structurale
ale pers jur tb sa permita uniui astfel de subiect de drept sa
existe dpdv juridic fara a depinde de existenta si vointa altor
subiecte de drept, pers fizice sau juridice. Se intelege ca
acele pers care constituie pers juridica trebuie sa stab niste
elemente structurale: nr de membri, sediu, organelle de
conducere,
intrunirile,
competenta,
administrarea,
conducerea executiva, controlul activitatii, limite de
competenta, compunerea patrimoniului, etc.
Patrimoniu propriu adica un patrimoniu distinct de
patrimoniul persoanelor care constituie persoana juridica.
Patrimoniu: toatlitatea dr si a obligatiilor de drept pecuniar.
Elemente de patrimoniu: latura activa drepturi cu caracter
patrimonial sau avere. Daca nu ar fi distinct s-ar putea
produce a confuzie. Patrimoniul este elem care sustine
realizarea proiectului. Insolvabilitatea stare a patrimoniului
in care datoriile sunt mai mari decat activul!!. Insolventa
nu poate sa faca fata cu sumele de bani de care dispune
datoriilor a caror scadenta depaseste 30 de zile, are avere
dar nu are lichiditati.
Subrogatia reala- cand un bun
inlocuieste un alt bun.
Scop licit sau moral motivul pt care se constituie o
persoana juridica. Scop direct, imediat si scopul indirect,
mediat. Scopul - acel obiectiv este diferit de obiect tipuri de
activitati umane prin care se ajunge la scop. Scopul tb sa fie
explicit, la fel si obiectul. Nerespectarea, neindeplinirea
scopului poate sa atraga dizolvarea si lichidarea pers jur.
Elementele de identificare

Permit sa distingem o pers jur de alta. Minim 3 elemente de


identificare
obligatorii,
dar
pot
fi introduse si
elem
complementare.
1. Denumirea nerespectarea structurii numelui atrage
sanctiuni.
2. Nationalitatea inseamna apartenenta unei pers jur la
legislatia unui anumit stat. sucursale - nu au persoanlitate
juridica si filiale
3. Sediul social se intelege acel loc stabilit prin actul
constitutiv. Sediul social, statutar sau regulamentar, principal
sau secundar, real sau fictiv. Sediul se stab prin actul de
infiintare, la judecatorie tb facuta dovada sediului contract
de inchiriere, extras de carte funciara daca este proprietar.
Sediul poate fi schimbat pe parcursul desfasurarii activitatii.
Obligatii: actele de procedura se inedplinesc la sediu, etc.
Sediu de drept comun si sediu conventional.