Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Palatul Naţional al Copiilor

Avizat,

Disciplina: Astronomie Profesor: dr. Minodora Carmen Lipcanu

Director

Nivelul: Sub 12 ani Nr. ore/săpt: 2 ore Anul şcolar: 2012 – 2013

Avizat, Şef de Catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEM I

Nr.

Unitatea de

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr.

Săptămâna

Experiment

crt

conţinut

ore

     

Înscrierea cursanţilor. Amenajarea laboratorului. Verificarea şi repararea instrumentelor.

 

10

22.IX

 
   

Conştientizarea respectării regulilor de funcţionare, a bazei materiale. Abilitatea de folosire a site-ului cercului de astronomie. Înţelegerea fenomenelor de lumină zodiacală, de meteori

Prezentarea conţinuturilor. Elemente de protecţia muncii în laboratorul de astronomie. Evenimentele lunii septembrie.

2

24

28.IX

Simularea

 

Expuneri

1

Observarea bolţii cereşti

Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomenele astronomice. Utilizarea semnelor convenţionale. Utilizarea reprezentărilor grafice simple. Utilizarea termenilor astronomici simpli în contexte noi.

Evenimentele lunii octombrie

   

Experiment,

2

 

1-5.X

Simulare

 

Orientarea pe bolta cerească

2

8-12.X

Luminozitatea stelelor:

2

15-19.X

depărtarea, magnitudinea

Clasificarea stelelor

2

22-26.X

2

Observarea

Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului local. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomenele astronomice. Înţelegerea fenomenelor prezise şi metode de observare.

Evenimentele lunii noiembrie

2

5-9.XI

Simularea

corpurilor din

Experiment

sistemul solar

Observarea planetelor

2

12-16.XI

Observatii

Observarea cometelor

2

19-23.XI

astronomice

Observarea navelor cosmice

2

26-30XI

Evenimentele lunii decembrie

2

3-7.XII

 

Observarea Lunii

2

10-14.XII

 

Recapitulare

 

Recapitulare.

   

Test cu proba

semestrială

Evaluare.

2

17-21.XII

practica si proba teoretica.

 

SEM II

Nr.

Unitatea de

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr.

Săptămâna

Experiment

crt

conţinut

ore

2

Observarea

Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului local. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomenele astronomice. Înţelegerea fenomenelor prezise şi metode de observare.

Evenimentele lunii ianuarie

 

14-18.I

Experiment

corpurilor din

2

Constructii

sistemul solar

 

Simulare

Observarea eclipselor

2

21-25.I

Ocultarea stelelor de către Lună

2

28.I-1.II

 

Evenimentele lunii februarie

2

4-8.II

Eclipsarea sateliţilor lui Jupiter

2

11-15.II

Observarea Soarelui

2

18-22.II

3

Observarea

Prezentarea structurilor. Însuşirea metodelor de observare a obiectelor extragalactice.

Structura şi dimensiunea Galaxiei

2

25.II-1.III

 

astronomiei

Simulare

extragalactice

Evenimentele lunii martie

2

4-8.III

Observaţii

     

Observarea stelelor variabile

2

11-15.III

astronomice

Observarea novelor şi supernovelor

2

18-22.III

Observarea stelelor duble şi multiple

2

25-29.III

Evenimentele lunii aprilie

2

1-5.IV

Observarea roiurilor stelare

2

22-26.IV

Observarea nebuloaselor galactice

2

29.IV-3.V

4

Activităţi practice

Explicarea construirii hărţilor stelare. Citirea hărţilor. Modelarea unor planete. Modelarea teoremei fundamentale a astronomiei.

Evenimentele lunii mai

2

6-10.V

Proiecte

Puzzle cu hărţi stelare

2

13-17.V

Construcţii

Simulări

Proiect cu observarea stelei polare

2

20-24.V

 

Modelari de planete terestre

2

27-31.V

Evenimentele lunii iunie

2

3-7.VI

 

Recapitulare finală

 

Recapitulare semestrială Evaluare

2

10-14.VI

Test cu proba

2

17-21.VI

practica si proba teoretica.

Unitatea de învăţământ: Palatul Naţional al Copiilor

Avizat,

Disciplina: Astronomie Profesor: dr. Minodora Carmen Lipcanu

Director

Nivelul: Peste 12 ani Nr. ore/săpt: 2 ore Anul şcolar: 2012 – 2013

Avizat, Şef de Catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEM I

Nr.

Unitatea de

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr.

Săptămâna

Experiment

crt

conţinut

ore

     

Înscrierea cursanţilor. Amenajarea laboratorului. Verificarea şi repararea instrumentelor.

 

10

22.IX

 
   

Conştientizarea respectării regulilor de funcţionare, a bazei materiale. Abilitatea de folosire a site-ului cercului de astronomie. Înţelegerea fenomenelor de lumină zodiacală, de meteori

Prezentarea conţinuturilor. Elemente de protecţia muncii în laboratorul de astronomie. Evenimentele lunii septembrie.

2

24

28.IX

Simularea

 

Expuneri

1

Observarea bolţii cereşti

Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomenele astronomice. Utilizarea semnelor convenţionale. Utilizarea reprezentărilor grafice simple. Utilizarea termenilor astronomici simpli în contexte noi.

Evenimentele lunii octombrie

   

Experiment,

2

 

1-5.X

Simulare

 

Orientarea pe bolta cerească

2

8-12.X

Luminozitatea stelelor:

2

15-19.X

depărtarea, magnitudinea

Clasificarea stelelor

2

22-26.X

2

   

Observarea meteorilor

2

29.X-2.XI

Simularea

Experiment

 

Observarea

Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului local. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomenele astronomice. Înţelegerea fenomenelor prezise şi metode de observare.

Evenimentele lunii noiembrie

2

5-9.XI

Observatii

corpurilor din

astronomice

sistemul solar

Observarea planetelor

2

12-16.XI

Exerciţii

Observarea cometelor

2

19-23.XI

Observarea navelor cosmice

2

26-30XI

Evenimentele lunii decembrie

2

3-7.XII

 

Observarea Lunii

2

10-14.XII

 

Recapitulare

 

Recapitulare.

   

Test cu proba

semestrială

Evaluare.

2

17-21.XII

practica si proba teoretica.

 

SEM II

Nr.

Unitatea de

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr.

Săptămâna

Experiment

crt

conţinut

ore

2

Observarea

Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului local. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomenele astronomice. Înţelegerea fenomenelor prezise şi metode de observare.

Evenimentele lunii ianuarie

 

14-18.I

Experiment

corpurilor din

2

Constructii

sistemul solar

 

Simulare

Observarea eclipselor

2

21-25.I

Exerciţii

Ocultarea stelelor de către Lună

2

28.I-1.II

 

Evenimentele lunii februarie

2

4-8.II

Eclipsarea sateliţilor lui Jupiter

2

11-15.II

Observarea Soarelui

2

18-22.II

3

Observarea

Prezentarea structurilor. Însuşirea metodelor de observare a obiectelor extragalactice.

Structura şi dimensiunea Galaxiei

2

25.II-1.III

 

astronomiei

Simulare

extragalactice

Evenimentele lunii martie

2

4-8.III

Observaţii

     

Observarea stelelor variabile

2

11-15.III

astronomice

Exerciţii

Observarea novelor şi supernovelor

2

18-22.III

Observarea stelelor duble şi multiple

2

25-29.III

Evenimentele lunii aprilie

2

1-5.IV

Observarea roiurilor stelare

2

22-26.IV

Observarea nebuloaselor galactice

2

29.IV-3.V

4

Navigaţie

Explicarea construirii hărţilor stelare. Citirea hărţilor. Orientarea astronomică. Funcţionarea şi orientarea cu ajutorul GPS-ului.

Evenimentele lunii mai

2

6-10.V

Proiecţii

Navigaţia electronică

2

13-17.V

Construcţii

Simulări

Determinarea poziţiei după stele

2

20-24.V

 

Navigarea astronomică

2

27-31.V

Evenimentele lunii iunie

2

3-7.VI

 

Recapitulare finală

 

Recapitulare semestrială Evaluare

2

10-14.VI

Test cu proba

2

17-21.VI

practica si proba teoretica.