Sunteți pe pagina 1din 16

m r u

n e w s l e t t e r m . r . u . | a p r i l i e 2 0 1 0
acest poster a fost realizat pe www.glogster.com
c u p r i n s i n t r o - p a g . 5
c â t e v a e x p l i c a ţ i i
d e s p r e n e w s l e t t e r

i n f o - p a g . 6 - 7
a n u n ţ u r i ş i f a s c i n a n t - p a g . 1 4 - 1 9
i n f o r m a ţ i i l e g a t e f r a c t a l i i
d e c u r s u r i

i n o v a t o r - p a g . 8 - 1 3 t e m e - p a g . 2 0 - 2 1
c u m s ă . . .
m i n d m a p s

c r e a t i v - p a g . 2 2 - 2 5
n e v o i a d e a s c r i e

2 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 3


i n t r o

Salutare!

Deşi cu întârziere, în sfârşit am reuşit să pun cap la cap acest


material care nu cuprinde tot ce avem nevoie şi poate nu e nici
necesar. Dar... mi-a făcut plăcere să lucrez la el.

După cum aţi văzut, am pus un cuprins unde vedeţi ce conţine


newsletterul. Am încercat să introduc rubrici noi şi cât mai intere-
sante. Mi-ar plăcea să participaţi cu idei şi materiale pentru viitor,
dacă vi se pare util sau măcar de dorit un astfel de newsletter.

Pentru orice idei, sfaturi sau nelămuriri în legătură cu ceea ce


găsiţi în acest newsletter, contactaţi-mă fără reţineri pe adresa
iomisvali86@yahoo.com.

Va l e n t i n G r o s u , M . R . U. a n u l I

Revolutio ni s i ng P ub l i s h i n g . A g ai n .
Acest newsletter a fost realizat în QuarkXPress8.
www.quark.com
newsletter - aprilie 2010 mru | 5
i n f o i n f o

Lunea, de la ora 16:20, vă puteţi întâlni cu doamna profesoară lizaţi resursele şi uneltele nenumărate şi gratuite ale Internetului
Brigitte Martin Ielics, cea care se ocupă de coordonarea proiecte- în orice proiect prezent sau în viitor. Chiar dacă acceptăm sau nu,
lor la practica pe acest semestru (semestrul trecut coordonatorul tehnologia avansează şi ne înconjoară din toate părţile. S-o folo-
a fost domnul Ciprian Obrad). Când veţi merge la dânsa (probabil sim sau nu?
tehnologii internet
că întâlnirile au loc la etajul 3, în sala 301 sau 302), este recoman- În prezent, datorită faptului că vin foarte puţini studenţi la curs,
dat să aveţi deja schiţat sau chiar finalizat ghidul de interviu sau doamna profesoară – din dorinţa de a avea mai mulţi studenţi în m.r.u.
practica chestionarul pe care urmează să-l aplicaţi în compania/firma pe prezenţi – vrea să ajungă la o înţelegere cu clasa, în legătură cu
care vă faceţi proiectul. ora, ziua şi frecvenţa întâlnirilor. Din această cauză nu pot să vă
Totuşi, ca să împuşcaţi 2 iepuri dintr-un foc, puteţi veni vinerea la spun ceva exact(ora şi ziua). Veţi fi anunţaţi prin e-mail pe grup.
cursul dânsei cu chestionarul (mai ales că, după ultima modifi-
care în orar, lunea vom face - după cum veţi vedea în rândurile
următoare Management previzional). Ca şi semestrul trecut, vinerea după-masa (de la ora 16:20), avem cultură şi
cursuri cu doamna Brigitte Martin Ielics. În urmă cu câteva săptă-
comportament
mâni am uploadat pe grup un material numit Cultură managerială
Lunea, de la ora 16:20, în sala 302 (etaj 3) se desfăşoară cursul şi organizaţională. Cred că materialul vă va fi de folos. managerial
urmat de seminarul de Management previzional, cu domnul
Miron Corici. DECI NU SE MAI FACE MARŢEA, CI LUNEA!
Pentru orice întrebări legate de proiectul pe care îl avem de reali- Doamna Milutin Ionela bate cale lungă de la Bucureşti la Timi-
zat pentru materia dânsului, domnul profesor stă la dispoziţia şoara în week-end ca să ne predea cursul de Conflict şi negociere.
management studenţilor zilnic în biroul său de la etajul 3 (321 dacă nu mă Recomand tuturor celor care pot fi prezenţi, să o facă. Mai multe
conflict şi
negociere
previzional înşel). detalii legate de acest curs puteţi afla de la colega noastră Galina
În mare (dacă am înţeles eu bine), lucrarea din acest semestru Homitsky (homitsky_galina@yahoo.com).
constă în proiectarea unei strategii de implementare a factorului
de performanţă pe care l-am recomandat în proiectul din se-
menstrul trecut. În orice caz, dacă sunteţi în ceaţă, cred că partici-
pând la cursuri, vă veţi putea creiona mult mai bine ideile.

Joia, de la ora 14:40, avem cursul de Recrutare şi selecţie, cu dom-


nul Ciprian Obrad. Sunt chestii destul de concrete (după cum se
recrutare şi vede şi în denumirea cursului). Cursul e urmat de seminarul care
Secretariat Universitate de Vest Timişoara
selecţie începe la ora 16:20. Atmosfera e destul de relaxată şi plăcută.
Pe lângă examenul scris, la acest curs va trebui să ne facem un +40 256 592 282
dosar care să conţină un CV şi o scrisoare de intenţie.

Site-ul facultăţii
Doamna Gabriela Grosseck, o profesoară foarte entuziasmată de http://w w w.soci o.uvt.ro/
ceea ce predă, reuşeşte de fiecare dată să ne surprindă cu noi
descoperiri din domeniul Internetului. Personal, credeam că eu –
tehnologii internet
care lucrez pe Internet şi petrec muuult prea mult timp în faţa adresa de e-mail a grupului m.r.u.
în m.r.u. computerului – n-am ce să învăţ de la o profesoară de-o vârstă cu
mru_2009_2011@yahoogroups.com
maică-mea. M-am înşelat. Încurajez pe oricine poate, să participe
la cursurile care au loc – deocamdată – vinerea. Veţi învăţa să uti-

6 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 7


i n o v a t o r i n o v a t o r

Cum să gândeşti ca... DaVinci?


mind maps
De mai multe secole, civilizaţia occidentală Pictor de excepţie, astronom, muzician, om
priveşte cu admiraţie la viaţa şi realizările de ştiinţă, inventator şi filosof profund,
unui mare geniu renascentist, Leonardo notând şi schiţând tot ce gândea şi observa,
DaVinci. Sintagma “Omul renascentist”, care Leonardo DaVinci a rămas un geniu greu de
este folosită pentru a descrie o persoană cu o egalat. După mulţi ani de studiu, cercetătorii
multitudine de talente şi îndeletniciri, coincide ne propun o unealtă comună tuturor geniilor
foarte bine cu descrierea lui Leonardo de-a lungul istoriei: mind mappingul.
DaVinci.

8 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 9


i n o v a t o r i n o v a t o r

Tony Buzan (născ. 2 Iunie 1942), autor şi consilier educaţional – Tony insistă ca liniile/ramificaţiile să fie – aşa cum sunt şi
este unul din pionierii mindmapping-ului şi a metodelor de formele din natură (fractalii spre exemplu) – cursive/curbilinii.
învăţare. El este, de fapt, cel care a propus pentru prima oară Dacă liniile sunt trasate drepte, rigide şi similare... sunt (drept
tehnicile de mindmapping. Pentru mai multe informaţii legate de consecinţă) plictisitoare. Când apare plictiseala, dispare interesul
persoana lui, căutaţi pe Google, Wikipedia, etc. Pentru noi e mai şi creativitatea.
puţin important cine e el, şi mai mult ceea ce reprezintă acest
concept: mind map.

Câte un cu
Într-un interviu de pe www.youtube.com pentru iMindMap, el vânt pe fie
spune că mind map (sau Harta Minţii) este o unealtă care reflectă care ramură
Tony Buzan (născ. 2 Iunie în exterior ceea ce se întâmplă în cap. El compară impactul pe
1942), autor şi consilier
educaţional, este unul din care l-a avut mindmapping-ul în experienta sa, cu un birceag De ce? Pentru că atunci când pe aceeaşi ramură sunt associate
pionierii mindmapping-ului elveţian (gadget-ul care îţi oferă tot ce ai nevoie atunci cand ai mai multe cuvinte (chiar şi 2 sunt multe), ele sunt blocate
şi a metodelor de învăţare. nevoie) în materie de gândire şi de lucru cu idei. împreună şi blochează procesul creativ. De exemplu dacă pe o
El este, de fapt, cel care a
propus pentru prima oară
ramură scrii numele complet al unei persoane (Tony Buzan), va
tehnicile de mindmapping. trebui să te rezumi la atât. Dacă însă pui numele şi prenumele pe
ramuri diferite, atunci ai libertatea de a face analogii mult mai
o m o d alitate multe (persoane care poartă acelaşi nume, sau prenume, etimolo-
p p i n g u l este a găsi
m a ă d e gie, arbore genealogic, etc.)
M ind i d i s tractiv
ş
creativă tării
cerce
soluţii. Dă culoa
re

La modul foarte general, construirea unei hărţi de acest gen În mod natural, ne plac culorile. Ele nu trebuie să lipsească din
începe în centrul paginii/imaginii (acolo scriem cuvântul-cheie procesul creativ, din cercetare. S-a constatat în universităţile din
de la care pornim, cuvânt care poate reprezenta fie problema cu Occident că studenţii care folosesc diferite culori atunci când
care ne confruntăm, fie un obiectiv pe care ni-l propunem, fie.. notează sau fac proiecte, au rezultate mult mai bune.
fie... etc.). De la acest centru trasăm ramuri, iar de la respectivele
alte subdiviziuni, şi aşa mai departe.

Din punct de vedere al modului cum gândim, creierul este o Folosiţi imagini
construcţie radială: porneşte de la un punct (un concept, o idee),
de la care explodează în toate direcţiile, în căutarea soluţiilor. De
exemplu, dacă te gândeşti la un scaun, în mod automat, creierul
face asocieri pornind de la scaun. Creierul funcţionează pe prin- Pe întreaga suprafaţă a hărţii vor fi cuvinte-cheie. Dacă ţi-e la
cipiul imaginaţiei şi asocierii. îndemână să faci o imagine, o schiţă (uneori, în loc să scrii un cu-
vânt sau o explicaţie, poţi face un desen). Să nu uităm că o imag-
Motivul pentru care notiţele pe care le facem cu liniuţe una ine face cât 1000 de cuvinte (noi gândim în imagini, mirosuri,
sub alta nu funcţionează – şi de fapt sunt contraproductive – este sunete, gusturi, senzaţii, nu în cuvinte).
tocmai pentru că nu conţine acest gen de asocieri, pe care
creierul le face în mod natural. Dacă nu ai asocieri, nu ai conexi-
uni. Dacă nu ai conexiuni, nu ai memorie şi nici gândire.

10 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 11


i n o v a t o r i n o v a t o r

Mindmeister vs. Mindomo


După cum aţi observat, aceste hărţi ale minţii pot fi făcute atât
în mod individual (eu pentru mine) pe o hârtie, cât şi ca o muncă
de echipă, folosind drept suport o hartie mai mare, o planşă, o
tablă cu cretă (colorată), sau... computerul.
Dacă veţi survola pe Internet, veţi găsi surprinzător de multe
site-uri care oferă software pentru mindmapping. Chiar şi per-
sonajul amintit mai devreme are un site pe care oferă software
(gratuit 30 de zile – trial). Doamna profesoară (Gabriela Grosseck)
ne-a recomandat două platforme care au şi varianta free. Una
este Mindmesiter.com iar cealaltă Mindomo.com

Ca să te poţi folosi de serviciile oferite (la nivelul FREE – BASIC),


trebuie să-ţi faci un cont gratuit pe site-ul lor. Imediat după ce te-
ai înscris, pe site există un clip video tutorial, în care ţi se explică
modul de funcţionare, adică ce unelete ai la dispoziţie ca să-ţi
creezi harta. Pe www.mindmesiter.com poţi vedea şi foarte multe
exemple de hărţi create de alţii, ca să te inspiri.
Ambele site-uri au o interfaţă destul de intuitivă. Pentru cei
care folositi Microsoft Office 2007, interfaţa de lucru de pe
www.mindomo.com vă va părea mult mai familiară, pentru că
meniul şi toolbarul este similar cu cel de la Word.

Deci, ce mai aştepţi? Ia-ţi creioanele colorate sau computerul,


pune-te în fund în mijlocul camerei sau la tablă împreună cu
colegii şi dă frâu liber imaginaţiei. A! Nu-ţi uita creierul!

12 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 13


fra
ac
f a s c i n a n t f a s c i n a n t

COLOCVIAL, un fractal este o reme peste teoreme, demostraţii abstracte. Dar supuneau regulilor "clasice". Aceste formule au Astfel de tipare se găsesc şi în

t
tali
„figură geometrică toate acestea îşi pierd complet semnificaţia dacă fost însă ignorate, „izgonite”, tratate ca şi nişte textile şi sculpturile africane,
fragmentată sau frântă care ne uităm pe geam şi observăm un copac.Un bun „monştri” matematici. De exemplu „fulgul de nea” precum şi în părul împletit în
poate fi divizată în părţi, astfel exemplu de obiect fractal îl găsim în bucătărie. al lui Koch. codiţe.
încât fiecare dintre acestea să Este vorba de conopidă (sau variaţia ei Fractalii aproximativi sunt uşor de observat în
fie (cel puţin aproximativ) o americană, broccoli). Încercaţi să o definiţi ca natură. Aceste obiecte afişează o structură auto- (informaţiile şi imaginile din acest articol au
fost preluate de pe www.wikipedia.com,
copie miniaturală a întregului". fiind rotundă, patrată sau prismatică! Nu veţi similară la o scară mare, dar finită. Exemplele in-
www.flickr.com şi www.Google.com)
Termenul a fost introdus de putea. Dar veţi putea zice că e puternic clud norii, fulgii de zăpadă, cristalele, lanţurile
Benoît Mandelbrot în 1975 şi ramificată; pe măsură ce te uiţi mai atent des- montane, fulgerele, reţelele de râuri, conopida sau
este derivat din latinescul frac- coperi noi detalii, noi ramificaţii, toate parcă broccoli şi sistemul de vase sanguine şi vase pul-
tus, însemnând „spart” sau semănând între ele.Mandelbrot a fost primul om monare.
„fracturat”. de ştiinţă care şi-a dedicat munca încercând să Arborii şi ferigile sunt fractali naturali şi pot fi
În antichitate filosofii şi „înţeleagă matematic” aceste forme. În „In- modelaţi pe calculator folosind un algoritm re-
„matematicienii” vremii încer- ventarea formelor” de Main Boutut, acesta cursiv. Natura recursivă este evidentă în aceste ex-
cau să abstractizeze natura, să spunea: „Dând geometriei fractale sarcina de a emple - o ramură a unui arbore sau o frunză a
o „îmblânzească”, să îi impună modela aceste forme naturale uitate de geome- unei ferigi este o copie în miniatură a întregului:
anumite şabloane cu ajutorul tria clasică, Mandelbrot nu face altceva decât să nu identice, dar similare.
cărora să o poată înţelege, să-i readucă geometria în matca şi la vocaţia sa Tipare de fractali au fost descoperite în picturile
prezică evoluţia şi să o originală, care, daca ne încredem în etimologie, artistului american Jackson Pollock. Deşi picturile
strunească în folosul lui. Din este de a furniza o descriere a Terrei (geo) si o lui Pollock par a fi doar stropi haotici, analiza
această pornire au aparut măsură (metron) a acestiea. S-ar putea chiar computerizată a descoperit tipare de fractali în
geometria, fizica, algebra, as- spune că geometria fractală este prima şi singura opera sa.
tronomia şi alte ştiinţe exacte. geometrie demnă de acest nume.”Mulţi matem- Fractalii sunt de asemenea predominanţi în arta
Acum, la şcoală, la ora de aticieni înaintea lui Mandelbrot s-au aplecat şi arhitectura africană. Casele circulare apar în
geometrie învăţăm despre asupra unor ecuaţii/formule care produceau cercuri de cercuri, casele dreptunghiulare în drep-
linie, cerc, punct, pătrat, teo- forme ciudate, puternic fragmentate, care nu se tunghiuri de dreptunghiuri şi aşa mai departe.

14 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 15


f a s c i n a n t f a s c i n a n t

«Degradarea unui bloc acrilic de 4 ţoli


sub acţiunea unui curent de înaltă ten-
siune produce un fractal figură Lichten-
berg.

Jackson Pollock (n. 28 ianuarie 1912,


Cody, Wyoming - d.11 august 1956,
Springs-East Hampton, New York) a fost
un cunoscut pictor american, unul din
Broccoli Romanesco exponenţii majori ai expresionismului
evidenţiind structuri abstract. (iar în stânga o creaţie de-a sa)
de fractal naturale
foarte fine

Benoît B. Mandelbrot (dreapta)


(născ. 20 noiembrie Imaginea
1924 în Varşovia, Polo- iniţială a
nia) este un matemati- mulţimii lui
cian evreu născut în Mandel-
Polonia. Este renumit brot.
pentru invetarea aşa
numitei mulţimi a lui
Mandelbrot.

http://ro.wik ipedia.org/wik i/Frac tal

16 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 17


f a s c i n a n t f a s c i n a n t

R am i fica rea fra ct a lilo r a re lo c în ca zu l su p ra feţ ei DV D -u r i l o r


ira d ia t e în t r- u n cu p t o r c u m ic r o u n d e

18 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 19


Cum să...
t e m e t e m e

3. Pe www.photopeach.com poţi găsi sau crea


prezentări şi le poţi adăuga fundal sonor de pe alte sai-
1. Cum să îţi faci cont pe www.prezi.com şi să postezi pe Grupul Tehnologii Internet în M.R.U.
turi (de exemplu de pe www.youtube.com)
Ca să adaugi o prezentare pe grup, copiezi adresa
(linkul) din bara de navigare de sus, şi îi dai “Paste” (o
Intri pe www.prezi.com, îţi lipeşti) în caseta de mesaje de pe cirip.ro. Apoi...
faci rapid un cont (basic, gra- “Ciripeşte”.
tuit) completând formularul,
apoi vizionezi tutorialul ca să
înţelegi “cu ce se mănâncă”
prezi, te poţi inspira din
prezentările altora, dând un
click pe “Get Inspired” sau poţi
să-ţi faci propria prezentare
(“Create a new prezi now”).
4. Una dintre recomandările
Ca să postezi pe grupul de
doamnei profesoare şi, în
pe cirip.ro prezentarea dorită, acelaşi timp, o temă este lalte cazuri: copiezi linkul şi dai
copiezi linkul din bara de sus postarea pe cirip.ro al unui “Paste” în caseta de mesaje.
(de exemplu: http:// prezi.com voicethread. Ca să faci acest “Chestia” cu saitul ăsta e că se pot
/x8srevlmfb4u/ testing/), mergi
lucru, trebuie să intri pe face proiecte, se poate comunica
pe contul tău de pe cirip.ro şi www.voicethread.com, să eficient, comenta pe marginea - de
dai “Paste” în caseta de mesaj îţi faci un cont gratuit şi ori exemplu - al unei imagini pe care
(adică acolo unde scrii mesajul să cauţi în galeria saitului, moderatorul grupului o postează.
pe care vrei să-l ciripeşti), şi dai ori să creezi propriul Oricum, dacă intraţi pe sait, vă veţi
click pe “Ciripeşte”. Nu uitaţi să voicethread, pe care să-l da seama şi singuri şi poate vă vin
alegeţi cui vreţi să trimiteţi. postezi la fel ca şi în cele- chiar idei noi. Succes!

2.
Cum să îţi faci cont pe www.glogster.com.
Saitul ăsta e o platformă Nu ştiu exact dacă trebuie să
prietenoasă, intuitivă şi gratuită postăm pe grup şi postere de pe
pe care poţi să creezi postere, glogster.com - nu mai reţin dacă
afişe, anunţuri... sau orice era un sfat de la profa sau o temă
chestie vizuală. Îţi oferă o paletă de casă -, însă dacă descoperă
largă de opţiuni, pe care o să le cineva modalitatea de a posta pe
descoperiţi singuri şi de care vă cirip.ro astfel de materiale, arătaţi-
puteţi bucura doar după ce v- ne şi nouă, celorlalţi (eu încă n-am
aţi făcut un cont gratuit pe sait. prins figura).

20 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 21


scrrie
nevoia

nev
nevoia
c r e a t i v c r e a t i v

nevoia
nevoia de a scrie
rie de a
nevoia
scriie
scrie
scrie
nevoia
scrie
Noi toţi avem o latură mai mult sau
mai puţin creativă. Dar o avem. De ce
să nu o folosim în loc să o lăsăm să
putrezească? Rubrica “CREATIV” e
rezervată artistului din tine. Dacă ai -
Irina Savescu (25 martie ‘87)
de fapt ştiu sigur că ai - ceva ce vrei să
studentă M.R.U. anul I
împărtăşeşti cu ceilalţi, trimite-mi un
“Voi şti mereu ce să aleg atunci când

de a
mail cu poza, poezia, desenul, ideea, voi avea o singură oportunitate.
reţeta sau orice altă chestie... ca să ne Atunci când ţi se ivesc mai multe, totul
ţine de menirea ta de a da importanţă
putem bucura şi folosi cu toţii de... cre- instinctului. Acum, am doar o oportu-
ativitatea tuturor. nitate: să scriu...”

22 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 23


c r e a t i v c r e a t i v

Still Mit
Our dead minds are now still calling; Păşind în întunericul oglinzilor de sticlă
The dead brain of yours is so ill and lonely Stau, potrivind, în şoaptă, cuvinte reci pe geam
I am expecting you to not fool around, and turnin’ Şi ocolesc în treacăt frânturi de praf, ce pică
Into the man I now, who’s very sweet, like honey. Pe putredul pervaz ce-abia îl mai scriam…
Now I’m waitin’ you to come back tomorrow mornin’
And realise that after all, we’re still dirty, still burnin’.
Apoi, în mare grabă, îmi pregătesc stiloul
Zâmbind ocrotitor cuvintelor ce mor
Lăsate, fără aer, în praf, pe bibeloul
Ciobit cu nepăsare de-un scrâncet fals de dor…

Culeg timid fragmente de litere-ngheţate


Rugă Topindu-le în gand, pe-un leagăn părăsit
Şi modelând din ele priviri cutremurate
Scurge-mi din lacrima frântă de durere De farmecul ideilor schimbate-acum în mit...
stropul de rouă
ce-l păstrasem pentru tine!
Ia-l şi închide-l
în negrul irisului tău
până-ţi va-nflori în suflet
privirea iubitoare
a irisului meu!...

24 | mru n e w s l e t t e r - aprilie 2010 newsletter - aprilie 2010 mru | 25


asta a fost!
ne vedem la cursuri.

m r u