Sunteți pe pagina 1din 2

Celemaidesintalniteformedepoluaresunt:poluareaapei,poluareasolului,poluareaaerului(atmosferica).

Acesteelementedebazavietiiomenestiseparecasuntsicelemaiafectatedeactiunileiresponsabilealefiintei
omenesti.Solul,casiaerulsiapaesteunfactordemediucuinfluentadeosebitaasuprasanatatii.Decalitatea
soluluidepindeformareasiprotectiasurselordeapa,atataceleidesuprafatacatmaialesaceleisubterane.

Apaesteunfactordemediuindispensabilvietii.Eaindeplinesteinorganismmultiplefunctii,faraapatoate
reactiilebiologicedevenindimposibile.Lipsadeapasauconsumuldeapapoluataaremultipleconsecinte
negativeasupraomuluisisanatatiisale.

Poluareareprezintamodificareacomponentelornaturaleprinprezentaunorcomponentestraine,numitepoluanti,
caurmareaactivitatiiomului,sicareprovoacaprinnaturalor,princoncentratiaincaresegasescsiprintimpul
catactioneaza,efectenociveasuprasanatatii,creeazadisconfortsauimpiedicafolosireaunorcomponenteale
mediuluiesentialevietii.(ConferintaMondialaaO.N.U.,Stockholm,1972)

Dincuprinsuldefinitieisepoateconstataclarcaceamaimareresponsabilitatepentrupoluareamediuluiopoarta
omul,poluareafiindconsecintaactivitatiimaialessocialeconomiceaacestuia.

Privitaistoric,poluareamediuluiaaparutodatacuomul,darsadezvoltatsisadiversificatpemasuraevolutiei
societatiiumane,ajungandastaziunadintreimportantelepreocuparialespecialistilordindiferitedomeniiale
stiinteisitehnicii,alestatelorsiguvernelor,aleintregiipopulatiiapamantului.Aceasta,pentrucaprimejdia
reprezentatadepoluareacrescutsicresteneincetat,impunandmasuriurgentepeplannationalsiinternational,
inspiritulideilorpentrucombatereapoluarii.

Poluarea,printrealteclasificari,esteclasificatainpoluarenaturalasipoluareartificiala.Surselenaturaleprincipale
alepoluariisunteruptiilevulcanice,furtuniledepraf,incendiilenaturalealepadurilorsialtelecumarfigheizerele
saudescompunereaunorsubstanteorganice.

Eruptiilevulcanicecaregenereazaprodusigazosi,lichizisisoliziexercitandinfluentenegativeasuprapuritatii
atmosferice.Cenusilevulcanice,impreunacuvaporiideapa,prafulvulcanicsialtenumeroasegaze,suntsuflate
inatmosfera,undeformeazanorigrosi,carepotplutipanalamaridistantedeloculdeemitere.Timpulde
ramanereinatmosferaaacestorsuspensiipoateajungechiarla12ani.

Furtuniledeprafsuntsieleunimportantfactorinpoluareaaerului.Terenurileafanatedinregiuniledestepa,in
perioadelelipsitedeprecipitatii,pierdparteaaerianaavegetatieisiramanexpuseactiuniideeroziunea
vantului.Vanturilecontinue,dedurata,ridicadepesolopartedinparticulele,caresuntretinuteinatmosfera
perioadelungidetimp.Depunereaacestorparticulecaurmareaprocesuluidesedimentaresauaefectuluide
spalareexercitatdeploi,sepoateproducelamaridistantefatadeloculdeundeaufostridicate.

Incendiilenaturalesuntoimportantasursadefumsicenusa,careseproducatuncicandumiditateaclimatului
scadenaturalsubpragulcritic.Fenomenulestedeosebitderaspandit,maialesinzonatropicala,desi,in
general,graduldeumiditatealpadurilordinaceastazonanuestedenaturasafavorizezeizbucnireaincendiului.

Dinpunctdevederealfeluluisurselordepoluare,produsedeom(artificiale)sedisting:
poluareindustriala2025%
poluarecasnica5060%
poluaredatoratamijloacelordetransport2025%

Industriaeste,lamomentulactual,principalulpoluantlascaramondiala

Proceseledeproductieindustrialasiproductiadeenergieaindustriei,suntprincipalelesursealepoluarii
atmosfericedarlaacesteaputemadaugaoricearderidincarerezultasubstantepoluante.Gazeleindustriale,
gazelerezultatedinarderi,fiecaevorbadeincalzirealocuintelorsaudegazeledeesapamenteliminatede
autovehicule,polueazaatmosferacunumeroasesubstantedaunatoaresanatatii,acestesubstanteprovoaca,
printrealtele,bolirespiratoriisialergii,precumsiploiacidecedistrugpadurile.


Praful,cenusasifumulauoproportiedestuldemareintotalitateapoluantilorcareexistainatmosfera.Sursele
artificialegeneratoaredepraf,cenusasifumcuprind,ingeneral,toateactivitatileomenestibazatepearderea
combustibililorlichizi,solizisaugazosi.Oimportantasursaindustriala,inspecialdepraf,oreprezintaindustria
materialelordeconstructie,carearelabazaprelucrareaunorrocinaturale(silicati,argile,calcar,magnezit,ghips
etc.)Monoxiduldecarbon(CO)esteungazfoartepericulos,ceareoponderedinceincemaimareprintre
poluantiidevastatori.