Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.9282/30.08.

2015
DISCIPLINA: Modul III- GESTIUNE ECONOMICA
Profil: Servicii
CLASA: X- j
Specializarea: Tehnician in alimentatia publica
Nr. Ore/an : 70
Nr. ore /sptmn: 2 din care: IT: 1
LT: 1 IP
Profesor:
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3331 din 25.02.2010
Programa: Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4463 din 12.07.2010

APROBAT,
Director______________
Sef catedra___________

PROIECTARE CALENDARISTIC ANUAL

Nr.
crt.
(0)

Unitatea
de
competen

(1)

Nr. ore
Competene
specifice

Coninuturi

(2)

(3)

LT

IP

LT

IP

(4)

(5)

(6
)

(7)

(8)

(9)

S1,S2

S1,S2

S3,S4

S3,S4

S5

S5

S6,S7

S6,S7

S8

S8

S9,S10
S11

S9,S10
S11

Obiectul si metoda contabilitii


1. Utilizeaz
legislaia financiarUC 15
contabil.
Calcule 2. Determin
economice valoarea produselor
specifice
i serviciilor, a
serviciilor drepturilor i
obligaiilor.
3. Utilizeaz
procedeele
contabile.

Sptmna

-ntreprinderea sfera de organizare


pentru
contabilitate
Patrimoniu
ca
obiect
al
contabilitii( ecuatia genaral a
patrimoniului,
situatia
net
a
patrimoniului, ecuatia rezultatului.
Evaluare.
-Structuri patrimoniale studiate n
contabilitate
Determinarea
rezultatelor
intermediare si finale
Modificarea elementelor patrimoniale
prin operatii specifice.
Procedee contabile. Tipologie
generale (observatie, rationament,

Obs.

(10)

Nr.
crt.
(0)

Unitatea
de
competen
(1)

Competene
specifice

Coninuturi

(2)

(3)

Nr. ore

clasificare, analiz, sintez)

Sptmna

LT

IP

LT

IP

(4)

(5)

(6
)

(7)

(8)

(9)

S12,S13

S12,S13

S14

S14

2
S15,S16

S15,S16

commune (documentele, evaluarea,

1.Aplicarea
reglementrilor
UC 15
pentru evaluare si
Calcule calculatie
economice
specifice
2.Identific
serviciilor elemente
componente ale
preturilor
3.Realizeaz
calcule simple
privind preturile,
costurile si tarifele,
impozitele si
taxele.

UC
11 1. Recunoaste
Evidena
documentele de
operativ
evident operativ
din unittile de
alimentatie si
hotelrie

calculatia, inventarierea)
specifice (cont, balant, bilant)
Aplicarea procedeelor
contabile(generale si comune).
Evaluare.
Legislatia n turism si alimentatie.
Legea contabilittii si norme de
aplicare
Evaluarea si calculatia n contabilitate
Notiune si principiile evalurii
patrimoniului n contabilitate
Formele de evaluare n contabilitate
a) evaluarea la intrare(cost de achizitie, cost
de productie, valoarea de utilitate, pretul de
achizitie, valoarea nominal, valoarea n lei la
cursul de schimb)
b) evaluarea la iesire(valoarea contabil la
intrare, CMP, FIFO, LIFO)
c) evaluarea la inventariere)
- Reevaluarea n contabilitate. Evaluare
Calcul economic ncontabilitate.
Notiune si principii
a) costuri, preturi, tarife
b) calculatia costurilor
c) calculatia preturilor si tarifelor

S17

S17

S18

S18

S19,S20

S19,S20

Documente de evident operativ n


unittile de alimentatie si de hotelrie
Tipuri de documente utilizate n
Alimentatie
- aviz de nsotire a mrfii, factura, fisa de 2
magazie, nota de plat, bon de consum, nota

Obs.
(10)

Nr.
crt.
(0)

Unitatea
de
competen
(1)

Competene
specifice

Coninuturi

(2)

(3)

2. Identificarea
documentelor de
evid.operativ din
unittile de
alimentatie si
hotelrie
3. Selectarea
docum. de
evid.operativ n
functie de operatiile
ec. financiare.
6

UC 11
Evidena
operativ

1. Utilizeaz
documentele de
evident operativ
din alimentatie si
hotelrie
2. Completarea
documentelor de
eviden operativ
3. Interpretarea
documentelor de
eviden operativ
din punct de vedere
a coninutului

Nr. ore

Sptmna

LT

IP

LT

IP

(4)

(5)

(6
)

(7)

(8)

(9)

S21,S22

S21,S22

S23.S24

S23.S24

S25

S25

S26

S26

S27.S28

S27.S28

de comand, borderou, raport zilnic de


gestiune, monetar, registru de stocuri, nota de
receptie, bon de predare-transfer-restituire,
declaratie de inventar.
Tipuri de documente utilizate n
Hotelrie:
- bon de predare transfer - restituire,
declaratie de inventar, fisa de magazie.
- Operatii economico-financiare
- aprovizionare, ncasare-plat, descrcare de
gestiune, vnzare, inventariere, receptie.
Evaluare.
Regimul documentelor de evident
operativ n unittile de alimentatie si de
hotelrie
Elementele documentelor
- aviz de nsoire a mrfii, factura, fisa de
magazie, nota de plat, bon de consum, nota
de comand, borderou, raport zilnic de
gestiune, monetar, registru de stocuri, nota de
receptie, bon de predare-transfer-restituire,
declaraie de inventar. Evaluare.
-bon de predare-transfer-restituire,
declaraie de inventar, fia de magazie.
- Norme de completare a documentelor- n
numr de exemplare conform legii, fr
modoficri, stersturi, adugiri, cu date reale
si complete. Evaluare

1.Folosete
terminologia
specific legislaiei
financiar
- Obiectul contabilitii

Obs.
(10)

Nr.
crt.
(0)

Unitatea
de
competen
(1)

Recapitular
e final

Competene
specifice

Coninuturi

(2)

(3)

Nr. ore

contabile.
2.Determin
valoarea bunurilor
economice,
a
drepturilor
i
obligaiilor.
Formele de evaluare n contabilitate
3.Utilizeaz
procedee contabile
pentru gestionarea
patrimoniului.
4. Aplicarea
reglementrilor
pentru evaluare si
calculatie

5. Completarea
documentelor de
eviden operativ.
Evaluare finala,
incheierea situatiei
scolare

Sptmna

LT

IP

LT

IP

(4)

(5)

(6
)

(7)

(8)

(9)

S29,S30

S29,S30

S31,S32

S31,S32

2
S33,S34

S33S34

S35

S35

Documente de eviden

Documente de eviden
Incheierea situatiei scolare
Total

Obs.
(10)