Sunteți pe pagina 1din 3

5/25/2016

31...

Registrulbunurilorimobile3xxx
Capitolul

A,B

Deschis

19.02.2007

Subcap itolulI.Bunulimob il
1.0

Bunulimobil Teren
Numrulcadastral 3153xxx
Adresa mu n.Chiinu ,com.Stu ceni,sat.Stu cenistr.Dumb ravei,xx
Loculamplasrii fost3153500641
Moduldefolosin Pentr uconstr ucii
Suprafaa 0.0615ha
Tipulhotarelor generale

1.1

Bunulimobil Constr ucie


Numrulcadastral 3153214.4xxxx
Adresa mu n.Chiinu ,com.Stu ceni,sat.Stu cenistr.Dumb ravei,xxx
Moduldefolosin Casdelocuitindividual
Suprafaa 116.2m.p .

Subcap itolulII.Dreptu ldeproprietate asuprabunuluiimob il


2.1

Bunulimobil 315321xxx

Stins

Cotaparte 1.0
Proprietar ul VameSergiuGheorghe,(29.02.197x),CodulPersonalxxx
Domiciliul/Sediul
Proprietar ul VameSvetlanaVitalie,(13.04.197x),CodulPersonal2xx4
Domiciliul/Sediul .
Temeiulnscrierii Titludeautentificar eadreptuluideintoruluideterennr.3153500641din27.12.2006
(0101/07/5128)
Datanregistrr ii 14.02.2007
2.2

Bunulimobil 31532xx

Stins

Cotaparte 1.0
Proprietar ul DELIBALTOVELENAMIHAIL,(22.06.196x),CodulPersonalxxxx
Domiciliul/Sediul REPUBLICAMOLDOVA,CHIINU,STUCENI,EminescuMihainr.xx
Proprietar ul DELIBALTOVVALERIPIOTR,(23.10.197x),CodulPersonalxx
Domiciliul/Sediul REPUBLICAMOLDOVA,CANTEMIR,VICTOROVCA
Temeiulnscrierii Contractdevnzar e/cumpr ar enr.109din02.03.2007(0101/07/7251)
Datanregistrr ii 06.03.2007
2.3

Bunulimobil 31532xxx

Stins

Cotaparte 1.0
Proprietar ul BLAJMARIAIACOB,(01.10.195x),CodulPersonal200xxx
Domiciliul/Sediul SNGEREI,HECIULNOU,nr.bl.ap.
Temeiulnscrierii Contractdevnzar e/cumpr ar enr.2596din29.03.2008(0101/08/11696)
https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:20:1985011664553767

1/3

5/25/2016...9

Datanregistrr ii 03.04.2008
2.4

Bunulimobil 3153214.479.01

Stins

Cotaparte 1.0
Proprietar ul BLAJMARIAIACOB,(01.10.195x),CodulPersonal20xx
Domiciliul/Sediul SNGEREI,HECIULNOU,nr.bl.ap.
Temeiulnscrierii Procesverbalderecepiefinalnr.75din23.12.2011(0101/12/44202)
Datanregistrr ii 29.12.2011
2.5

Bunulimobil 3153xx
3153xx
Cotaparte 1.0
Proprietarul BLAJRADUVICTOR,(11.01.197x),CodulPersonalxx
Domiciliul/Sediul CHIINU,STUDENI LORnr.1bl.1ap.x
Temeiulnscrierii Contr actdenstr inar ecucondiiantr eineriipevianr.3029din31.07.2014(01011/14/34533)
Datanregistrrii 05.08.2014

Subcap itolulIII.Grevar eadreptu rilorpatr imon iale


Par teaI.Altedreptu rireale.
Nusuntnscrieri
Par teaII.Notr i.
3.2.1

Tipulgrevrii Contr act


Obiectulgrevrii Bunulimob il:
315321xx
315321xx
indicatnsubcap itolIIlanr.2.5:
Temeiulnscrierii Contr actdensrinar ecucondiiantr eineriipeviaNr.3029din31.07.2014(0101/14/34533)
Termenul/Condiia Suma
Titularulgrevrii/Solicitantul BLAJMARIAIACOB
Domiciliul/Sediul SNGER EI ,HEC IULNOU,nr.bl.ap.
nsemnri
Datanregistrrii 05.08.2014

Interdicii.
1

Obiectul Bunulimobil:
3153xx
31532xxx
indicatnsubcapitolIIsubnr.2.5

Stins

Datanregistrr ii 31.03.2015
Tipul Sechestrul,ncheiereaexecutoruluijudectoresc,SapaLudmila
nsemnr i
Numr ulactuluiaplicr ii 085s-531/2015
Dataactului 24.03.2015
Dataradieriinscrierii 06.05.2015
Tipul Sechestrul,ncheiereaexecutoruluijudectoresc,ExecutorjudectorescSapaLudmila
nsemnr i
Numr ulactuluianulr ii 085s-531/15
Dataanulr ii 24.03.2015
*Bazadedateesteactu alizatladatade24.05.2016,orele20:00:04

https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:20:1985011664553767

2/3

5/25/2016....

INTREPRINDEREADESTAT"CADASTRU"

https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:20:1985011664553767

3/3