Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si Prenume:

TEST DE EVALUARE
1.In cazul in care angajatorul apeleaza la servicii externe:
a.este exonerat de responsabilitatile sale de a asigura securitatea si
sanatatea lucratorilor;
b.nu este exonerat de responsabilitatile sale de a asigura securitatea si
sanatatea lucratorilor in toate aspectele de munca;
c.este exonerat de responsabilitatile sale de a asigura securitatea si
sanatatea lucratorilor, daca in contractul de prestari servicii sunt stipulate prevederi concrete in acest
sens.
2.Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este organizata de angajator,
astfel:
a.prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de
activitatile de prevenire si protectie;
b.prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie;
c.prin apelarea la serviciile asiguratorului, potrivit Legii 346/2002,
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
3.In cadrul responsabilitatilor sale angajatorul are obligatia de a lua masurile
necesare pentru:
a.prezentarea trimestriala CSSM-ului a raportului scris privind situatia
securitatii si sanatatii in munca, actiunilor intreprinse, precum si propunerile pentru planu de prevenire
si protectie;
b.participarea efectiva la cercetarea evenimentului produs in
inteprinderea/unitatea pe care o conduce;
c.adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de
masurile de protectie individuala.
4.Enumerati conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca
angajatorul(intreprinderi cu pana la 9 lucratori), in cazul in care efectueaza activitatile din domeniul
securitatii si sanatatii in munca:
a.
b.
c.
5.In cazul intreprinderilor care au intre 10 si 49 de lucratori inclusiv, una din
conditiile enumerate mai jos da dreptul angajatorului de a efectua activitati din domeniul SSM:
a.in intreprindere sunt desfasurate activitati de paza si protectie;
b.poseda un nivel de pregatire superior in domeniul SSM;
c.riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu
consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate.

6.In cazul intreprinderilor si/sau unitatilor intre 50 si 149 de lucratori care


desfasoara(implica)risc de cadere de la inaltime angajatorul este obligat sa organizeze serviciu intern
de prevenire si protectie?
a.da;
b.nu;
c.doar daca se desfasoara activitati de constructii civile, industriale etc.
7.Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care
indeplinesc cerintele minime de pregatire in domeniul SSM corespunzatoare:
a.nivelului de baza;
b.nivelului superior;
c.nivelului mediu si/sau superior;
8.Conducatorul serviciului de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca
cerintele minime de pregatire in domeniul SSM corespunzatoare:
a.nivelului mediu si/sau superior;
b.nivelului superior;
c.nivelului de baza;
9.Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie pot desfasura:
a.activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare cum ar
fi: PSI si protectia mediului;
b.numai activitati de prevenire si protectie ;
c.impreuna cu orice activitate dispusa de catre angajator;
10.Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire si protectie in
functie de:
a.volumul activitatilor;
b.dispersia teritoriala a activitatii;
c.marimea intreprinderii si/sau riscurile la care sunt supusi lucratorii, precum si
de distributia acestora in cadrul interprinderii si/sau unitatii;