Sunteți pe pagina 1din 28
"eh gal a i avegin Mls Peer to9 ran ote 1 — $1 Lucan ane ef Tnoeatea curva sa educa la ia ‘een hard de wasina? Taney Stewart zambi celui mai bun prieten al sorula ce. Se aflag tol tel la mast, savurind cele preparate de Janey pentru cin fu Jake. seara ata nu i ise ea, candi astfel un ispuns a intepates despre cumnata el care ea, in acelas tien, cel mal tunar merbrual fail 5 unkca fata Thucanna se niscise dupa ce mama sa adusese deja pe ume patria erescse find tetata de tata si de Hate ‘proape ca un bat, Aceasta $k urmace a faptulu ein tmx! tagi mana el urise ind Lucan aves nunal un fn 3 jmatate, ind rapusa de o forma raa si extrem de oenta de pnesmonie ral, diugi ea in continuare, observind sp (or Is lala revedere dela John. ‘saat mare bie ust sisi? rein Canada tel fat, Ba ‘ules ch Luciana spera ca inalnte de a plec, el va vent {Gv o propsnere cate si fac relia lor ma tabi. tu l Janey irate ce ‘conduced acm — Nu ¢ mumal ina ei, David, 1 ttrerupse Janey cu blindct. Tu cella n-al prea Incurajato sae femininal $n plus, ai avat o contribute Important laa aga in Shel pe pretendent,adauga ea Incetisa Space refer Ia faptul cd am dat de infles ci Lclanna nu va imparti aceas pat cu un blrbat decat cu reful unt inel de runt cee rb in asta? ~ Nimic,incuvings Janey. pol adtugd sec: Par imb adc aminte ch teat munett din grew 8 ms convingl pe mine ed ar tebul sine mutim hmpreund Inainte do's ne cisaton! “Asta 3 fost altceva, i eispunse Davi cu fermitate Sper ea relia Lucianne! cu John smears, contin Janey ingrorata. La rma wrmel, are douized! doi de ani ‘acu, nu male o adolescent. “Niel 0 relate nu o 524 mearg cat timp se va co porta cain baleto, spuse David! pe un ton categorie. Poate reusest tu si dai o sugeste, Janey, sara ealea cea buna. “Aim incerat, incepu Janey sdicand usr din umes. CGreded are nevolé de ceva cae arate, nu S24 spund, ‘neva care si tezeasd increderea in ea ca ferme. ‘Se opts zimbi cu subinele catre cet mal bun prleten al souls. er Cine ca tine, Jake spuse a. Jake? ase David, zbuenind int-un hoot de rs. Jake ‘nu sar ulta niciodatd la una ea Lucan, dupa ce atitea femel au alegat dupa el. Aminteste-1 manechinal italian ‘a cate isc, Jake 1 ipa de la banca din New York, Shim. ltt (eal Insurat cu mine, mulfumese mult, i amint! Janey sofulut ef eu un ton inte, Poate nu est persoana’potvita, Jake, dar are nevole de ajutor dela neva, altel mie taze teams ed va plrde pe John si 0 ‘asufere groaznic. eT sa chia insexmnd aga de mult pentra ea? se ‘ncruntd Jake, speincencle intunecate unindusise deasupra ‘ctl de un albastru-cenusia deoseit de intens sh de Timpede, care contastau eu pelea lui mislinie mostenit de fs nea alana. Tnaltimea $1 umes lati le mostense in schimb deta sudele din partea tata. Unchiul de la care primise ferma Cred ca sperapeimeasct un inl de login de la inte cel ple n Canada Cami mergatceile?o intra lake, rh dea niet suns coment despre sperm plat ae hs fama nts 0 ent i sispuns ca pede Janey. in spec em ca prefer ‘Siac manana tot Wo fences “ae ined dato mart Ia banc, spuse David fi ccoigu. Nic un bitbat normal i lasa masing Service lao femele” Am incereat sii spunem asta, da? parc asclla? Niet vorba, Lculeste tn confinare ‘le, Iva edstgat des a sii pot neha locum a Sum nd cept ~ falfoarenedret, Davi il xi Janey ay blandee, Ca tot ven orbs, Luann etn mare pare eae aa {ius vor cet af act dine, fatness $sacordat veo sans) si sve emuniatea familie Stewart 4 conaculaflate in apropiere de frm ease o stat la fel de impresionant Ms Nite teamd ch ds, faspunse Janey incetor, Ae revote de sft, Jake, adGuga ea. Chlar dack ee altima ‘om cace a eeuroateo} ” fal ales in fata mea, concluziond Jake fn Loc Ma sar cecil tn talent dcosbi so fc s se borealis. : “Cand ceasal din hol Batu oa exact, Janey Ince bruse shinai imbease, ineruntind-e wor yea loin peach pete untae deo up asta Lanna 3 intoarce 3 7 ven ann pe cae ing nee ak. {ute nu plange niodaa, i raspunse David. Nu e el ar bu lo sie as rbd de pes nasi | mufuningt entra cn Astept ceva faxus SS fac acre ce mone de re straps De imbind rebule alg Jake, afl vel multinionar {i'patruzet de ani toate femelle domice de eépatulalt Ait ona wor pe urmele tale. 2 sl nciodatamulimliona i imp webule st finantes mes, spose Jake cu incest. a eal fifa achat ent nal dope ean cist din vnaarea de actin? ines Dav arNu gus Fobobl cia rebult so vind sperm ‘anu Guni a nu vo! mal O newot sornanter Padunle pecatcleam plantat yor aduce ceva profit a matucate pe Eng venture dea fra subvert ne Arf fost Fuse sf ebulach $0 vind spose Janey La urna unmeor, oxa © propriate fm Je ype douasute de an Da tt Pimp site gAndesti sb asguri urmitourea gene raj Cars daca Intentioneri sb o pistes in fail, 1 {attains David Nu intinerest s&s Anu Sta imphinest treed pat de ani? se di spunea Sz Sant cu ana amare deedt ne asta ih amatest.. a fost csmva ua canine siptimana trecut? 53 da ncurses. ‘Apo au: 2 = Deca Jon a muscar co mn? o ntebs Janey cu prudent pe Luciana rau amindou’ in bucitrie, Janey cocea prjitur, far lLuciannd ert cufundaed in calcul, Nu team aunit Cand al vnitacor, insist Janey cand ‘Lucianna temmin’ de adunat coleana de cif la care luct. — Am ajuns mal tira decit a5 f1 crea, ineuving {ucianna incetgo, fed stride rlytea Nu vo see ‘noascl In faa cumnatel sale c3 dupa plecarea Tai John se Smfise alat de deprimata neat, in foc vind direct aca ‘cle fa tnt prin aeroport, SArutal pe caze 1 ddse John pe frunte fusese sur, aproape fetes. In pls, el rs- Dpunsese rapid, nerabdator, la prmul spel cie H aunt hora. — Poate cl tune cnd se va intoare acai, John is va 4a seam cit de mult Fal lipst o consol Janey. Tuclanna se simi brusc coplesta. Ce sens avea si se refac fai de celal cand nicl fafa de ea insist nu se mal ates peace? Scar din cap tee refiind hfe TH cunoscuse pe John cu sae luni fn urm, cid masina In se strcase,lsindu not la catia kilometi de fea, ‘unde crescuse Lucianna s! unde ocula acum impreun cu fratele i, Davi, cu soia acest, Janey. a trecuse intamplator cu masina pe acolo s, indus mee rolema st asigul co vainlture in scurt timp. gle repare Astfel ci repararea masi hhobby un mijioc de existent pentru a incepe o acere pe cont propri. nefeminin. angajamentul pe termen hung la care ea spetse John sisi dea seama eit de bine nar fi Intrebarea pusd cu voce scizuta, Jake fa cel care rupse tcerea penibil ce se Lsase: ‘maine lui sit spasefurioass: pe lumen a practic un nimen. spuse Jake in cele din rma ‘urechi, Lacianna clipi, incercind $8 si nege cele spuse de el. atacindu tacerea vulnerabil, ‘Ba da, replica a furioash imal mi Chiat sien su mai bine ‘mana pe un barbat aise vecodat ‘Lueianna nu se mal puta stip ‘emeie, absolut nimic, I spuse ea ispreuitoare Tudanna, David cu seriozitate ‘mai poata spune ceva Sseama de situatie, oprise sl se oferse 21 ajute. Gas rapid ‘Acest talent sa dovedit util in adolescent, cid fatele i Lewis a inceput si fe interest de masin. Lucianna lea fost de un real folos lu Lewis si pritenilor hi, ajutindurt Find cel mal tind membrual fami 9 avn si hand cop ea fn Lanna ces content ch wel seas o cle de a compensa faptl ch nu era bat Netind sigur ce ven fed dp terminacs ea, a continuat st vada de treburle ea forms tepuat,& Sjuns st se ocupe nu: numai de intenerea ute a a fermi, c'st.a masinilor unora dine pritenl faoe lor devent in mod natural din {a inceput, ambitia fu si lucreze numai cu modele de 4ux, dar of distibuitort pe care it abordase fn idea unei ‘ucenicl fi risesera tn fat numal ia gindul unel femei- ‘mecanic. Astfel, tat ef fu cel care suger, in cee din ‘uta, s flosessci unul din spafilleneutilizate de la erma John fusese la inceput socat, ar apo putin rusinat de fell in care Lucianna il cdstiga existent, considerandu ‘DupS.o prima intanire cu John urms 0 alta, apolincepu- ‘asi se vada siptamdnal. Fara inst decaratile de dragoste 9 sn te pli cami Janey? De en pot ce pe ‘Luclanna sttea cu spatee la us in thm ce ea vorbea, David 5 Jake intrard in bucttare, exact la timp cas aud — Probabil pentru ci el nu un motor cu ardere, lar ‘elaile dintre oament necesita mal muita pricepere decit ‘ea pe care al putea -0 capeti la un cus de mecanich. Vocea familias, toast ca un brio fled pe Luciana Profund jgnitd, Lucianna isi trase mana cu putere din —Oemeiee tot ce poate fi mal stupid, dei artificial — Daca intradevar agate vez, Imi pare rau pentru tine, Abia dupi citeva secunde vorbee ll Jake i junserd la iabucneas pins. Nodul chinuitor care se pusese in git o impledica —"Tu nw eli femele, Lucanna, ft zse Jake ironic, Ni nv ei. Ay poate ch arti ca atare sal toate insu ale fice ale une femel. Des, crepe 41 spun, judecind ddupi hainele pe care le porte greu de 2, aduga e arun- cind 0 pve dezgusats pafalonior ci cteve numer cu cae fata era imbeicath. Dar nu aspectl este cel ‘mal important si pun party cd pina st cea mal insipid femeie sie mal bine devit tine um se ata tn baat. ‘= Atuncl poate ar trebul dal Iu Luce citeva ide, se David, rizind. Preda- citeva leet despre cum 38 pun — Poate cl asa ar trebui, incuvint Jake ginditor, ca $i find aceasta af fost 0 propunese vabila st acceptabi $1 ‘hu Tueral cel mal ridicol st ignitor pe care Luciznna i — Nu ma pot invata nimic despre cum tebuie sie 0 — Chiat asa? Punem porlu? i rispunse Jake cu un ton calm. ‘Ar trebui 58 fil infeleapta si sinu ma provod, — Dacia fin local tau Las cere +0 dovedeasc,o situ ~Incetai amandol sa 0 mai nec, intervent Jane. pot i ise cu blindete Lucianne, Inainte ca aceasta sh — Totus Jake are dreptate, Luce. $i la urma utmelor, Joho find pleat trl luni, aio ocazie ideala ca atundl cin Se vaintoarce sari exact cea list incheiceastangad, tw eal rn hl we end de ‘mle. Felli care pleptana pl ung, ondulat natural ‘Micotean eviden pom inal yi bb feml Spuse pe ton aioe SE Cine ted Inchat pe tc? Aciat'¢ 0 onaverite paonal st dach 3 vats pera ta dest nu ced aint va interes veodaa, asf erat. al ake nse prea infer niiodat. Tne de cand es mich antpatlase 3 splcusepreenta ul viata Joraintuenta pe care el piney + exert nu numal aura tific anaes ah fa cus pte elect un an ial vas Geet fale ef col al mare ob Seeaweinfotdeauna Ia Jake ceva cae cea dent de cll, oanumnita matunate, ceva ce Lanna ni pause ‘Sidelines atunc dar creosote din sane Jake facie el care 0. convinnee pe asia fad Cuinpere rochus ala sup chad iepnit wespreate Sn acu Wola rar! earl cari Seuse petal sk Tadd in hohote Utero, ara oflosse pet lea rote {ul ss Dar tocmal a facut, mint ake, dec tuburat de acces oc en “S'Nu vorbeam

S-ar putea să vă placă și