Sunteți pe pagina 1din 51

Guvernul Romniei

Hotrre nr. 1038 din 13/10/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 09/11/2010
pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 351/2005 privind
aprobarea Programului de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i
pierderilor de substane prioritar periculoase

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,


Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. - Hotrrea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar
periculoase, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai
2005, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz aa
cum urmeaz:
1. Titlul hotrrii se modific i va avea urmtorul cuprins:
"HOTRRE
privind aprobarea Programului de msuri
mpotriva polurii cu substane chimice"
2. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 1. - Se aprob Programul de msuri mpotriva polurii cu substane chimice,
prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre."
3. n cuprinsul meniunii privind transpunerea normelor comunitare, dup litera g)
se introduc dou noi litere, literele h) i i), cu urmtorul cuprins:
"h) Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16
decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului n domeniul apei, de
modificare i de abrogare a directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului i de modificare a Directivei 2000/60/CE,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 348 din 24 decembrie
2008;
i) Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, n temeiul
Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului, a specificaiilor
tehnice pentru analiza chimic i monitorizarea strii apelor, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 201 din 1 august 2009."
4. Titlul anexei se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Program de msuri mpotriva polurii
cu substane chimice"
5. La articolul 1 din anex, alineatele (1)-(3) i (5) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezentul program de msuri mpotriva polurii cu substane chimice,
denumit n continuare program, stabilete cadrul legal unitar i instituional necesar
pentru:
a) aplicarea de msuri de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de
substane prioritar periculoase i reducerea treptat a polurii cauzate de substanele

prioritare n vederea aducerii lor n limitele standardelor de calitate de mediu,


denumite n continuare SCM, prevzute n tabelul 3 din anexa nr. 2 la program, care
sunt implementate pn cel trziu la data de 22 decembrie 2027, fr a aduce
atingere altor prevederi legale n domeniu, precum i aplicarea de msuri pentru
reducerea polurii cu poluani specifici n vederea aducerii lor n limitele SCM,
prevzute n tabelul 2 din anexa nr. 2 la program;
b) aplicarea de msuri n cazul n care SCM pentru substanele prioritare (tabelul 3
din anexa nr. 2 la program) sunt depite. SCM reprezint cadrul legal unitar i
instituional necesar cunoaterii i evalurii strii chimice a apelor i atingerii unei
stri chimice bune a apelor interioare de suprafa, rurilor i lacurilor, apelor
tranzitorii i costiere, potrivit dispoziiilor i obiectivelor prevzute la art. 21 i 35 din
Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Totodat, prezentul program stabilete specificaiile tehnice pentru analiza
chimic i monitorizarea strii apelor prevzute la alin. (1) i instituie criteriile minime
de performan pentru metodele de analiz care sunt aplicate pentru monitorizarea
strii apelor, a sedimentelor i a biotei, precum i normele pentru demonstrarea
calitii rezultatelor analitice a datelor referitoare la SCM prevzute la alin. (1).
(3) Domeniul de aplicare a programului vizeaz gestionarea apelor de suprafa i
subterane prevzute la alin. (1), precum i apele uzate industriale, epurate sau
neepurate, evacuate n mod direct ori prin intermediul staiilor de epurare municipale
sau a reelelor de canalizare n apele de suprafa, caracterizate prin substanele
prioritare i poluanii specifici prevzui n anexa nr. 1 la program.
...............................................................................................
(5) Prezentul program nu vizeaz apele uzate menajere, provenite de la locuine
izolate neracordate la un sistem de canalizare i situate n afara zonelor de protecie
sanitar, apele uzate coninnd substane radioactive i apele uzate evacuate n
apele maritime prin conducte, care trebuie reglementate prin dispoziii speciale care
s fie cel puin la fel de stricte ca i cele prevzute n prezentul program."
6. La articolul 1 din anex, dup alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele
(6)-(8), cu urmtorul cuprins:
"(6) Autoritatea public central n domeniul apelor este desemnat autoritatea
responsabil pentru promovarea i coordonarea prezentului program, denumit n
continuare autoritate responsabil, iar Administraia Naional Apele Romne este
desemnat autoritatea competent pentru implementarea acestuia, denumit n
continuare autoritate competent.
(7) Autoritatea competent pune n aplicare prevederile prezentului program n
cadrul activitilor sale de autorizare i control al folosinelor de ap, precum i de
monitorizare a resurselor de ap, realizeaz raportrile periodice necesare i
elaboreaz propuneri de programe de msuri n vederea eliminrii i reducerii
polurii apelor de suprafa cu substanele prioritare i cu ali poluani specifici la
nivel bazinal, prevzute n anexa nr. 1 la program, dup caz, pe care le nainteaz
spre aprobare autoritii responsabile n acest sens.
(8) Finanarea activitilor pentru implementarea prevederilor prezentului program
se face de la bugetul de stat, prin bugetul anual al autoritii responsabile, potrivit
dispoziiilor i obiectivelor prevzute la art. 35 i 852 din Legea nr. 107/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i din bugetul propriu al autoritii
competente."
7. La articolul 2 din anex, literele a), c) i e) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"a) ape tranzitorii - corpuri de ap de suprafa aflate n vecintatea gurilor rurilor,
care sunt parial saline ca rezultat al apropierii de apele de coast, dar care sunt
influenate puternic de cursurile de ap dulce;

...............................................................................................
c) evacuare indirect n apele subterane - introducerea n apele subterane a
substanelor din anexa nr. 1 la program, dup filtrare prin sol sau subsol;
...............................................................................................
e) poluani specifici - substane, familii sau grupuri de substane care prezint
caracteristici de toxicitate, persisten i bioacumulare foarte ridicate i care trebuie
eliminate din apele de suprafa i subterane (lista I) i substane, familii ori grupuri
de substane care conduc la un nivel destul de ridicat de poluare i care trebuie
reduse din apele de suprafa i subterane (lista II);".
8. La articolul 2 din anex, literele b), f), g), j) i k) se abrog.
9. La articolul 2 din anex, dup litera x) se introduc trei noi litere, literele y)-aa), cu
urmtorul cuprins:
"y) limita de detecie (LOD) - semnalul de ieire sau valoarea concentraiei peste
care se poate afirma, cu un nivel de ncredere indicat, c o prob este diferit de o
prob-martor care nu conine respectivul analit;
z) limita de cuantificare (LOQ) - un multiplu definit al limitei de detecie pentru o
concentraie a analitului care poate fi rezonabil determinat la un nivel acceptabil de
acuratee i precizie. Limita de cuantificare poate fi calculat utiliznd un standard
adecvat sau o prob adecvat i poate fi obinut din cel mai jos punct de pe curba
de calibrare, excluznd proba-martor;
aa) incertitudinea de msurare - valoarea absolut a parametrului care
caracterizeaz dispersia valorilor cantitative atribuite analitului, pe baza informaiilor
utilizate."
10. Dup articolul 2 din anex se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmtorul
cuprins:
"Art. 21. - Definiiile prevzute la art. 2 se completeaz cu cele prevzute la art. 8 i
n anexa nr. 1 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare."
11. La articolul 3 din anex, alineatele (1), (4), (5), (6) i (7) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Autoritatea competent aplic SCM stabilite n tabelul 2 i tabelul 3 partea A din anexa nr. 2 la program pentru corpurile de ap de suprafa prevzute
la art. 1.
...............................................................................................
(4) SCM prevzute la alin. (1) se aplic corpurilor de ap de suprafa n
conformitate cu cerinele prevzute n tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program;
tabelul 3 - partea B punctul 3 din anexa nr. 2 la program poate fi modificat, pe baza
expertizei tehnice i a raionamentului experilor, dup evaluarea rezultatelor
monitorizrii resurselor de ap.
(5) Opional, se poate alege s se aplice SCM pentru sedimente i/sau biota n
locul celor stabilite n tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program, pentru anumite
categorii de corpuri de ape de suprafa, situaie n care:
a) se respect:
- un SCM de 20 g/kg pentru mercur i compuii si;
- un SCM de 10 g/kg pentru hexaclorbenzen;
- un SCM de 55 g/kg pentru hexaclorbutadien, aceste SCM se exprim, n mod
obligatoriu, n greutate umed de esuturi de prob; se alege cea mai adecvat
matrice de monitorizare dintre matricile de pete, molute, crustacee i alte biota,
precum i indicatorul de monitorizat cel mai adecvat situaiei dintre aceste matrici, n
conformitate cu criteriile prevzute n anexa nr. 3 la program;
b) se stabilesc i se aplic SCM diferite de cele prevzute la lit. a) pentru
sedimente i/sau biota pentru substanele prevzute la lit. a), cu obligaia ca aceste

SCM s ofere cel puin acelai nivel de protecie pentru mediul acvatic ca i SCM
pentru ap, prevzute n tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program;
c) se stabilesc, pentru substanele prevzute la lit. a) i b), frecvenele monitorizrii
biotei i/sau a sedimentului; frecvena minim este de o dat pe an, exceptnd
cazurile n care situaia concret a strii chimice a corpurilor de ap, cunotinele
tehnice i opinia experilor nu justific un alt interval, care nu poate fi mai mare de un
an. Criteriile aplicate pentru alegerea matricei optime de monitorizare sunt prevzute
n anexa nr. 4 la program.
(6) n cazul substanelor pentru care au fost stabilite SCM pentru sedimente i
biota, altele dect cele prevzute la alin. (5) lit. a), autoritatea responsabil
informeaz Comisia European cu privire la: motivele i bazele pentru care s-a ales
aceast abordare, SCM alternative care s-au stabilit, datele i metodologia pe baza
crora au fost obinute SCM alternative, categoriile de corpuri de ape de suprafa
crora li s-au aplicat, frecvena monitorizrii planificate, mpreun cu justificarea
frecvenei alese.
(7) Autoritatea responsabil ia msurile necesare de monitorizare n vederea
asigurrii analizei tendinelor pe termen lung a concentraiilor substanelor prioritare
prevzute n tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program, care tind s se
acumuleze n sedimente i/sau n biota, n mod special pentru substanele de la
poziiile (2), (5), (6), (9), (14), (17), (18), (19), (20), (22), (23), (28), (30) i (32), pe
baza monitorizrii strii apei efectuate, n conformitate cu prevederile art. 35 din
Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare; pentru substanele din
tabelul 3 din anexa nr. 1 la program, monitorizarea corpurilor de ap de suprafa
asigur analiza prezenei acestora n vederea stabilirii i aplicrii ulterioare de SCM,
dac acestea sunt necesare."
12. La articolul 3 din anex, dup alineatul (7) se introduc dou noi alineate,
alineatele (8) i (9), cu urmtorul cuprins:
"(8) Autoritatea competent ia toate msurile necesare pentru a se asigura, n
conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare, c aceste SCM nu cresc n mod considerabil n sedimentele
i/sau n biota relevante/relevant; pentru aceasta, autoritatea competent stabilete
frecvena monitorizrii sedimentelor i/sau a biotei, astfel nct s se poat asigura i
furniza suficiente date pentru o analiz fiabil a tendinelor pe termen lung.
Monitorizarea se efectueaz anual pentru substanele prevzute la alin. (7),
exceptnd cazurile n care cunotinele tehnice, bazele de date existente i
raionamentul experilor justific o alt frecven de monitorizare, care nu poate fi mai
mare de 3 ani.
(9) SCM prevzute la alin. (1) se aplic corpurilor de ape de suprafa afectate de
evacuri de ape uzate din surse punctiforme, n mod combinat cu valorile-limit de
emisie prevzute n tabelul 1 din anexa nr. 2 la program, n cazul poluanilor specifici
foarte toxici (lista I). Este interzis evacuarea n reele de canalizare a apelor uzate
ce conin poluani specifici foarte toxici din lista I, cu excepia cadmiului, a crui
valoare-limit de emisie respect valorile prevzute n tabelul 1 din anexa nr. 2 la
Hotrrea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de
descrcare n mediul acvatic a apelor uzate, cu modificrile i completrile ulterioare.
Aceste prevederi se includ n toate avizele sau autorizaiile de gospodrire a apelor
care prevd evacuare de ape uzate cu coninut de substane prioritare i poluani
toxici."
13. La articolul 31 din anex, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Autoritatea responsabil informeaz periodic Comisia European
asupra stadiului implementrii prevederilor prezentului program, n conformitate cu
obligaiile de raportare potrivit dispoziiilor i obiectivelor prevzute la art. 441 alin. (1)

din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, sub forma unui
raport care se realizeaz pe baza unui chestionar transmis de ctre Comisia
European n termen de 6 luni nainte de finalizarea perioadei pentru care se face
raportarea; transmiterea raportului se face n termen de maximum 9 luni de la
finalizarea perioadei pentru care se face raportarea, cu excepia cazului n care
Comisia European nu solicit alt termen."
14. Articolul 4 din anex se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Orice evacuare direct sau indirect n apele prevzute la art. 1 alin.
(1), care ar putea conine una sau mai multe dintre substanele prevzute la art. 1
alin. (1), trebuie s fie autorizat i se stabilete prin autorizaia de gospodrire a
apelor, emis potrivit dispoziiilor legale.
(2) Autorizarea conine toate datele referitoare la:
a) valorile-limit de emisie pentru poluanii specifici foarte periculoi (lista I),
prevzui n art. 1 alin. (1), specifice sectorului de activitate i tipului de produs
prevzute n anexa nr. 5 la program, exprimate att ca i concentraie maxim
admisibil a substanei n emisie mprit la factorul de diluie, dac exist diluie,
ct i ca valoare a cantitii maxime admisibile a substanei n evacuare pentru o
perioad de timp stabilit sau pe unitatea de capacitate instalat de produs;
b) valorile-limit de emisie medii zilnice, care sunt de maximum 4 ori mai mari
dect valorile-limit de emisie medii lunare corespunztoare prevzute la lit. a);
valorile-limit de emisie se aplic n mod normal n punctul n care apele uzate care
conin substanele prevzute n anexa nr. 1 prsesc instalaia industrial sau n
punctul n care apele uzate prsesc staia de tratare, dac aceste ape uzate se
trateaz n afara instalaiei industriale, ntr-o instalaie destinat eliminrii acestor
substane;
c) valori-limit de emisie mai stricte dect cele stabilite n tabelul 1 din anexa nr. 2,
dac resursele de ap receptoare prezint sau ar putea prezenta un risc semnificativ
de poluare. La stabilirea acestei valori se iau n considerare i concentraiile
substanei n sedimente i/sau biota relevante/relevant, precum i valorile de
toxicitate, persisten i bioacumulare drept cerine minime pentru respectarea
standardelor de calitate;
d) perioada de timp pentru care se acord autorizarea, care este de pn la
maximum 4 ani. Autorizaia de gospodrire a apelor se reexamineaz cel puin la
fiecare 4 ani sau n cazul modificrii valorilor-limit maxime de emisie;
e) standardele de calitate ale resursei de ap receptoare, n cazul n care aceast
ap are o anumit utilizare care impune anumite standarde de calitate sau n cazul n
care aceste standarde de calitate sunt considerate suficiente pentru eliminarea ori
reducerea polurii cu substanele prevzute la art. 1 alin. (1);
f) abordarea combinat a programului de monitorizare, dac este cazul.
(3) Autorizaiile cuprind i procedurile de control adecvate fiecrei activiti
autorizate, care includ:
a) prelevarea zilnic a unei probe de ap uzat evacuat, reprezentativ pentru o
perioad de 24 de ore, analiza probei compozite rezultate i msurarea concentraiei
substanei din prob;
b) msurarea debitului total de ap uzat evacuat pe perioada respectiv, la care
acurateea necesar pentru msurarea debitului este de minimum 20%.
(4) Fr a aduce atingere obligaiilor care rezult din alin. (2) i (3), autorizaiile
pentru instalaiile noi se acord numai n cazul n care aceste autorizaii conin
referine care corespund celor mai bune mijloace tehnice disponibile pentru
prevenirea evacurilor substanelor prevzute n tabelul 1 din anexa nr. 2 la program;
n cazurile n care, din motive tehnice, msurile preconizate nu sunt conforme cu cele
mai bune mijloace tehnice disponibile, oricare ar fi metoda pe care o adopt,

autoritatea responsabil furnizeaz Comisiei Europene, nainte de acordarea oricrei


autorizaii, o justificare a acestor motive.
(5) Orice evacuare de ape uzate care conine poluani specifici foarte periculoi
(lista I) n reele de canalizare are valori limit de emisie 0."
15. Articolul 5 din anex se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Pe baza informaiilor obinute potrivit dispoziiilor prevzute la art. 35 i
43 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i n temeiul
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 18
ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor i transferului de
poluani i de modificare a directivelor 91/689/CEE i 96/61/CE ale Consiliului,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 33/1 din 4 februarie 2006,
precum i al altor date disponibile obinute ca urmare a aplicrii prevederilor din
avizele i autorizaiile de gospodrire a apelor i avizele i autorizaiile de mediu,
autoritatea responsabil iniiaz i coordoneaz stabilirea unui inventar al emisiilor,
evacurilor i pierderilor pentru toate substanele prioritare i poluani specifici
prevzute n anexa nr. 1 la program, pentru fiecare district de bazin hidrografic sau
parte a unui district de bazin hidrografic. Inventarul se realizeaz de ctre autoritatea
competent pe baza liniilor directoare prevzute n anexa nr. 6 la program. Pentru
fiecare substan din inventar se realizeaz i se ataeaz fia de date, al crei
coninut este prevzut n anexa nr. 7 la program, i se specific tipul de efect toxic
specific, conform prevederilor anexei nr. 8 la program. Relevana pentru fiecare
poluant specific se stabilete pe baza studiilor de specialitate, elaborate conform
liniilor directoare prevzute n anexa nr. 9 la program i datelor de monitorizare a
acestor substane n resursele de ap.
(2) Inventarul prevzut la alin. (1) include i hri ale emisiilor, evacurilor i
pierderilor pentru toate substanele prioritare i poluanii specifici caracteristici la nivel
bazinal, concentraia acestor substane din sedimente i biota, dup caz.
(3) Inventarul prevzut la alin. (1) cuprinde i inventarul altor substane poluante
relevante la nivel naional sau la nivel de district de bazin hidrografic sau parte a
districtului de bazin hidrografic respectiv, elaborat pe baza informaiilor adecvate
obinute. Schema logic de identificare a acestor substane poluante relevante
naionale sau la nivel de bazin hidrografic este prevzut n anexa nr. 10 la program.
(4) Perioada de referin pentru estimarea concentraiilor de substane prioritare i
poluani specifici, nregistrate n inventarul prevzut la alin. (1), este fixat la un an;
oricare dintre anii din perioada cuprins ntre 2008 i 2010 poate fi luat n
considerare pentru primul inventar. Pentru substanele prioritare care se regsesc n
Hotrrea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor
de protecie a plantelor n vederea plasrii pe pia i a utilizrii lor pe teritoriul
Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare, datele luate n considerare se
calculeaz ca fiind media anilor 2008-2010.
(5) Autoritatea responsabil comunic Comisiei Europene, potrivit dispoziiilor i
obiectivelor prevzute la art. 441 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare, inventarele ntocmite i menioneaz perioadele de referin
luate n considerare.
(6) Autoritatea responsabil iniiaz actualizarea inventarelor n cadrul revizuirilor
schemelor directoare, efectuate potrivit dispoziiilor prevzute la art. 43 alin. (15) din
Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(7) Perioada de referin pentru determinarea valorilor nregistrate n inventarele
actualizate o constituie anul precedent celui n care revizuirea schemelor directoare
se ncheie. Pentru substanele prioritare care se regsesc n Hotrrea Guvernului
nr. 1.559/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, datele introduse se
calculeaz ca fiind media celor 3 ani anteriori ncheierii analizei.

(8) Autoritatea competent include i public inventarele actualizate n planurile


actualizate de management al bazinelor hidrografice, organizate potrivit prevederilor
art. 6 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare."
16. Articolul 7 din anex se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Autoritatea responsabil nu i ncalc obligaiile stabilite prin
depirea limitei impuse de un SCM, n cazul n care poate demonstra c:
a) depirea a fost cauzat de o surs de poluare din afara jurisdiciei naionale;
pentru aceasta va furniza rezultatele monitorizrii tuturor surselor de poluare
relevante din interiorul jurisdiciei naionale, precum i rezultatele monitorizrii
corpului de ap afectat de sursele de poluare din afara jurisdiciei naionale;
b) din cauza unei astfel de poluri transfrontaliere nu a putut lua msuri eficiente
pentru a se conforma cu SCM-urile relevante; i,
c) a aplicat mecanismele de coordonare potrivit dispoziiilor i obiectivelor
prevzute la art. 6 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare,
i, dup caz, a recurs la prevederile prevzute la art. 23-25 din aceeai lege pentru
corpurile de ape de suprafa afectate de poluarea transfrontalier.
(2) Autoritatea responsabil utilizeaz mecanismul potrivit dispoziiilor i
obiectivelor prevzute la art. 443 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru a furniza Comisiei Europene informaiile necesare
referitoare la situaiile prevzute la alin. (1), precum i un rezumat al msurilor
adoptate n legtur cu poluarea transfrontalier, n cadrul planului de management
al bazinului hidrografic n cauz, n conformitate cu obligaiile de raportare potrivit
dispoziiilor prevzute la art. 441 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3) n vederea ndeplinirii prevederilor alin. (1) lit. a), sursele de poluare din
interiorul jurisdiciei naionale sunt obligate s respecte prevederile art. 3 alin. (9), s
realizeze auditul evacurilor, s monitorizeze evacurile proprii de ap uzat, s in
un registru al rezultatelor acestei monitorizri, s raporteze autoritii competente
informaiile referitoare la apele uzate evacuate, la eficiena tehnologiilor de epurare
utilizate i la materiile sau substanele provenite din procesele tehnologice, posibil a fi
prezente n evacuri, s accepte monitorizarea de verificare i controlul din partea
autoritii competente."
17. Articolul 8 din anex se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Autoritatea competent desemneaz zonele de amestec adiacente
punctelor de evacuare, n care concentraiile uneia sau mai multor substane
enumerate n tabelul 3 - partea A din anexa nr. 2 la program pot depi, n cadrul
acestor zone de amestec, SCM din prezentul program, cu condiia ca aceste zone s
nu afecteze conformitatea restului corpului de ap de suprafa cu aceste SCM.
(2) Autoritatea competent care desemneaz zonele de amestec include n
planurile de management ale bazinelor hidrografice, ntocmite potrivit prevederilor
prevzute la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile
ulterioare, o descriere a:
a) abordrilor i metodologiilor aplicate pentru a identifica i desemna aceste zone;
i
b) msurilor adoptate n vederea reducerii ntinderii zonelor de amestec, care iau
n considerare, printre altele:
1. dispoziiile pct. C lit. k) din anexa nr. 3 la Legea nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. prevederile din avizele i autorizaiile de gospodrire a apelor, revizuite potrivit
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea i
controlul integrat al polurii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
84/2006, cu modificrile ulterioare;

3. prevederile actelor normative specifice privind emiterea avizelor i autorizaiilor


de gospodrire a apelor;
4. criteriile stabilite potrivit dispoziiilor pct. C lit. g) din anexa nr. 3 la Legea nr.
107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Ghidul tehnic care st la baza revizuirii i emiterii avizelor i autorizaiilor de
gospodrire a apelor pentru substanele prevzute n anexa nr. 1 la program se
aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale din domeniul apelor.
(4) La desemnarea zonelor de amestec, autoritatea competent se asigur c
suprafaa oricrei astfel de zone este:
a) restricionat la proximitatea punctului de evacuare;
b) proporional n raport cu concentraiile de substane la punctul de evacuare.
(5) Condiiile referitoare la emisiile de substane prioritare i poluanii specifici din
avizele i autorizaiile de gospodrire a apelor, elaborate potrivit dispoziiilor i
obiectivelor prevzute la alin. (2)-(3) i potrivit prevederilor pct. C lit. g) din anexa nr.
3 la Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i a oricrui alt act
normativ relevant n vigoare, sunt n conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile
i respect dispoziiile art. 28 din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile
ulterioare; n caz contrar, avizele i autorizaiile menionate se revizuiesc n termen
de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, pentru conformarea cu
aceste prevederi."
18. Articolul 9 din anex se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Procedura i competenele de eliberare a avizelor, respectiv a
autorizaiilor prevzute la art. 3 alin. (9) i art. 6 se aprob prin ordin al
conductorului autoritii publice centrale din domeniul apelor.
(2) Autorizaiile de gospodrire a apelor prevzute la art. 3 alin. (9) i art. 6 se
acord pe o perioad limitat la maximum 4 ani i pot fi rennoite, modificate sau
revocate n funcie de rezultatele activitilor de monitorizare a resurselor de ap de
suprafa care stabilesc conformarea acestor ape cu SCM."
19. Articolul 10 din anex se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) n corpurile de ap de suprafa monitorizate pentru stabilirea
conformrii cu SCM, pentru substanele prevzute la art. 1 alin. (1), programul de
monitorizare se extinde la sedimente i biota, dup caz.
(2) n seciunile monitorizate n care SCM a fost depit, autoritatea competent
monitorizeaz periodic i evacurile de ape uzate pentru a verifica respectarea
condiiilor impuse de prevederile art. 3 alin. (9), de autorizaia de gospodrire a
apelor i de prezentul program.
(3) Monitorizarea evacurilor se realizeaz prin analize i msurri, reprezentantul
sursei de poluare asigurnd toate condiiile prelevrii corespunztoare a probelor de
ap uzat evacuat i analizarea acestora n laboratoare acreditate.
(4) n cazul evacurilor susceptibile a conine substanele prevzute la art. 1 alin.
(1), prelevarea i sigilarea probelor se efectueaz n prezena reprezentantului sursei
de poluare. n cazul confirmrii prezenei acestor substane, costul analizelor este
suportat de acesta ca beneficiar al autorizaiei de gospodrire a apelor.
(5) Metodele de analiz i msurare aplicabile n vederea monitorizrii apelor
uzate evacuate sunt metode stabilite n standarde europene i internaionale
adoptate la nivel naional, alese pe baza performanelor de acuratee i precizie, care
nu pot fi mai mari de 50% fa de concentraia care reprezint de dou ori valoarea
limitei de detecie a metodei alese. Limita de detecie minim este:
a) n cazul apelor uzate evacuate, o zecime din concentraia cerut la punctul de
evacuare;
b) n cazul apelor de suprafa care se supun standardelor de calitate:

1. pentru apele de suprafa interioare, o zecime din concentraia ce reprezint


standardul de calitate;
2. pentru apele costiere i apele marine teritoriale, o cincime din concentraia
indicat n standardul de calitate pentru sedimente i biota, respectiv: 1/mg/kg prob
uscat n cazul sedimentelor i 1/mg/kg prob umed n cazul biotei.
(6) Toate metodele de analiz, inclusiv metodele de laborator, de teren i n flux
continuu, utilizate pentru necesitile programelor de monitorizare chimic efectuate
n temeiul Legii nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i a prezentei
hotrri, sunt validate i documentate n conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI
17025 sau cu alte standarde echivalente, acceptate la nivel internaional.
(7) O list cu metode de analiz recomandate pentru substanele prevzute n
anexa nr. 1 la program este prevzut n anexa nr. 11 la program. Pot fi utilizate
orice alte metode de analiz recunoscute pe plan naional sau internaional, dac
acestea respect cel puin prevederile alin. (6).
(8) Laboratoarele sau prile contractate de laboratoare care efectueaz analizele
de substane prevzute n anexa nr. 1 la program aplic practicile sistemului de
management al calitii, n conformitate cu prevederile SR EN ISO/CEI 17025 sau
alte standarde echivalente acceptate la nivel internaional.
(9) Laboratoarele sau prile contractate de laboratoare i demonstreaz
competenele analiznd indicatorii fizico-chimici sau substanele prioritare i poluanii
specifici prin:
a) participarea, cel puin anual, la programe de testare a competenei; aceste
programe acoper metodele de analiz prevzute la alin. (6)-(7) pentru oricare dintre
substanele prevzute la art. 1 pentru care efectueaz analize, la nivele de
concentraii reprezentative, comparabile cu standardele de calitate prevzute n
anexa nr. 2 la program, potrivit prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) analiza materialelor de referin disponibile reprezentative pentru probele
recoltate. Aceste materiale vor conine cantiti ale substanelor analizate la nivele de
concentraii adecvate fa de standardele de calitate a mediului aplicabile, prevzute
la lit. a) i n anexa nr. 2 la program, i care s respecte prevederile art. 102 alin. (1).
(10) Programele de testare a competenei prevzute la lit. a) sunt organizate de
organisme acreditate ori recunoscute internaional sau naional, care ndeplinesc
cerinele SR EN ISO/CEI 17043:2010 Evaluarea conformitii. Cerine Generale
pentru ncercrile de competen sau ale altor standarde echivalente, acceptate la
nivel internaional. Rezultatele participrii la aceste programe se evalueaz pe baza
sistemelor de notare stabilite de SR EN ISO/CEI 17043:2010, ISO-13528, sau de alte
standarde echivalente, acceptate la nivel internaional.
(11) Laboratoarele sau prile contractate de laboratoare, care efectueaz
analizele de substane prevzute n anexa nr. 1 la program, cunosc i aplic toate
prevederile standardelor menionate la alin. (6), (8) i (9).
(12) Monitorizarea i notificarea substanelor prevzute n anexa nr. 1 la program,
inclusiv a primei monitorizri i notificri efectuate pn la data de 22 decembrie
2012 de ctre autoritatea competent, potrivit prevederilor art. 35, 43 i art. 441 alin.
(2) din Legea nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare."
20. La articolul 101 din anex, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(3) n privina aplicrii standardelor de calitate pentru biota, autoritatea
competent selecteaz speciile de peti din apele de suprafa dulci care trebuie
luate n considerare ca indicatori pentru analiz; pentru apele srate, speciile
selectate, dintre cele care triesc n ape litorale, pot cuprinde codul, merlanul, pltica,
macroul, egrefinul i cambula i sunt capturate local sau se selecteaz pentru analiz

alte elemente de biota dect petele; o list de elemente de biota alternative este
prevzut n anexa nr. 3 la program."
21. Dup articolul 101 din anex se introduce un nou articol, articolul 102, cu
urmtorul cuprins:
"Art. 102. - (1) Metodele de laborator, de teren i n flux continuu, utilizate pentru
necesitile programelor de monitorizare chimic, prevzute la art. 10, ndeplinesc
urmtoarele cerine cumulative:
a) criteriile minime de performan pentru toate metodele de analiz aplicate se
bazeaz pe o incertitudine de msurare de maximum 50% (k = 2), estimat la nivelul
standardelor de calitate a mediului aplicabile;
b) limita de cuantificare pentru toate metodele de analiz aplicate este de
maximum 30% din valoarea standardelor de calitate a mediului aplicabile.
(2) n lipsa unei metode de analiz care s ndeplineasc criteriile minime de
performan prevzute la alin. (1), autoritatea competent se asigur c
monitorizarea este efectuat utiliznd cele mai bune tehnici disponibile, care nu
presupun costuri excesive.
(3) n cazul n care valorile indicatorilor fizico-chimici sau substanelor prioritare i
poluanilor specifici analizate dintr-o prob dat sunt inferioare limitei de cuantificare,
rezultatele msurrilor utilizate pentru calcularea valorilor medii sunt stabilite ca
jumtatea valorii limitei de cuantificare respective.
(4) n cazul n care valoarea medie calculat a rezultatelor msurrilor prevzute la
alin. (1) este inferioar limitelor de cuantificare, valoarea este considerat inferioar
limitei de cuantificare (< LOQ).
(5) Prevederile alin. (1) nu se aplic poziiilor care corespund sumelor totale ale
unui grup dat de indicatori fizico-chimici sau substane prioritare i poluanii specifici
i care includ metaboliii i produii de degradare i de reacie corespunztori ai
acestora. n aceste cazuri, rezultatele inferioare limitei de cuantificare a substanelor
individuale sunt egale cu 0."
22. La articolul 11 din anex, alineatele (1), (2) i (6) se abrog.
23. La articolul 11 din anex, alineatele (5), (7) i (8) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
"(5) Programele specifice de eliminare a polurii pentru evacurile de mercur
provenite din surse multiple, care nu sunt instalaii industriale i pentru care valorilelimit de emisie prevzute n tabelul 1 din anexa nr. 2 la program nu se pot aplica,
trebuie s stabileasc msurile i tehnicile cele mai adecvate pentru a asigura
substituirea, reinerea i reciclarea mercurului; eliminarea deeurilor de mercur se
efectueaz n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare privind deeurile
toxice i periculoase.
...............................................................................................
(7) Programele de reducere a polurii cuprind:
a) prevederi de nlocuire a solvenilor clorurai utilizai n tratarea suprafeelor n
industria chimic;
b) proceduri corespunztoare de monitorizare a apelor uzate, prin care autoritatea
competent urmrete respectarea valorilor-limit de emisie la evacuare;
c) situaia curent a evalurii riscului i impactului asupra resurselor de ap de
suprafa i subterane i a mediului acvatic pentru poluanii specifici din listele I i II
i pentru substanele prioritare, conform unei metodologii specifice, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de
evaluare a riscului substanelor periculoase din listele I i II i a substanelor
prioritare/prioritar periculoase n mediul acvatic prin modelare matematic i a
Metodologiei de evaluare a impactului substanelor periculoase din listele I i II i a

substanelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste


ecotoxicologice - alge verzi, Dafnia, peti.
(8) n scopul stabilirii valorilor-limit de emisie aplicabile apelor uzate caracterizate
de una sau mai multe dintre substanele prevzute la art. 1 alin. (1) i anexa nr. 1 la
program, n funcie de SCM prevzute n anexa nr. 2 la program, se iau n
considerare urmtoarele elemente:
a) caracteristicile de toxicitate, persisten i capacitatea de bioacumulare sau
biodegradare ale substanelor analizate coninute de fia de date prevzut n anexa
nr. 7 la program;
b) tipul de activitate sau produsul realizat;
c) dezvoltarea recent a celor mai bune tehnici disponibile corespunztoare
domeniului, impuse de cerinele de mediu;
d) condiiile strii de mediu din zonele respective;
e) cantitatea maxim de substan permis a fi evacuat n resursele de ap de
suprafa, exprimat ca unitate de mas a poluantului pe unitatea elementului
specific al activitii poluatoare (kg/zi sau kg/an de poluant);
f) schema logic pentru stabilirea polurii apelor prevzute n anexa nr. 12 la
program, n cazul substanelor foarte toxice, persistente i bioacumulative."
24. Articolul 13 din anex se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 13. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrant din prezentul program."
25. Anexa A la program se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1 la prezenta
hotrre.
26. Anexa B la program se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 2 la prezenta
hotrre.
27. Anexa C la program se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 5 la prezenta
hotrre.
28. Anexa D la program se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 12 la prezenta
hotrre.
29. Anexa E la program se abrog.
30. Anexa F la program se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 9 la prezenta
hotrre.
31. Dup anexa nr. 2 se introduc dou noi anexe, anexele nr. 3 i 4.
32. Dup anexa nr. 5 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 6-8.
33. Dup anexa nr. 9 se introduc dou noi anexe, anexele nr. 10 i 11.
34. Anexele A, B, C, D i F se renumeroteaz i devin anexele nr. 1, 2, 5, 12 i,
respectiv, 9.
Art. II. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. III. - Ordinele conductorului autoritii publice centrale din domeniul apelor
prevzute la art. 8 alin. (3) i art. 9 alin. (1) din anexa la Hotrrea Guvernului nr.
351/2005 privind aprobarea Programului de msuri mpotriva polurii cu substane
chimice, cu modificrile i completrile ulterioare, se emit n termen de 12 luni de la
data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.
Art. IV. - (1) Prezenta hotrre intr n vigoare la 10 zile de la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu excepia prevederilor pct. 5, 19 i 21 ale
art. I, care intr n vigoare la data de 21 august 2011.
(2) Autoritatea responsabil transmite Comisiei Europene textele principalelor
dispoziii de drept intern pe care le emite n domeniul reglementat de prezenta
hotrre.
Art. V. - La data de 22 decembrie 2012, art. 6 alin. (11), art. 9 alin (2), anexa nr. 2 tabel 1 i anexa nr. 5 la Programul de msuri mpotriva polurii cu substane chimice,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 351/2005, cu modificrile i completrile
ulterioare, se abrog.

Art. VI. - Hotrrea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de


eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar
periculoase, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai
2005, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta
hotrre, va fi republicat, dndu-se textelor o nou numerotare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:

Ministrul mediului i pdurilor,


Laszlo Borbely
Ministrul economiei, comerului i mediului de afaceri,
Ion Ariton
eful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mnoiu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu

Bucureti, 13 octombrie 2010.


Nr. 1.038.

ANEXA Nr. 1
(Anexa A la Hotrrea Guvernului nr. 351/2005)
LISTA
de substane prioritare i poluani specifici
Tabel 1 - Lista substanelor prioritare

Identificat
Nr. Nr. CAS1 Nr. EC2
Denumirea substanei prioritare3
ca substan

prioritar

periculoas

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alaclor; 2-cloro-2',6'-dietil-N-(metoximetil) acetanilid

(2) 120-12-7
204-371-1 Antracen

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4-diamin;

2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazin

(4) 71-43-2
200-753-7 Benzen

(5) neaplicabilneaplicabilDifenileter bromurat4

X5

32534-81-9 neaplicabilPentabromodifenileter (numere de izomeri de poziie 28, 47, 99,

100, 153 i 154), difenil eter, derivai

pentabromurai; pentabromdifenil eter

(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmiu i compuii acestuia

(7) 85535-84-8 287-476-5 Cloro alcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13)4

(8) 470-90-6
207-432-0 Clorfenvinfos (ISO); fosfat de dietil i de

2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) vinil

(9) 2921-88-2 220-864-4 Clorpirifos; tiofosfat de O, O-dietil i de

O,3,5,6-tricloro-2-piridil

(10)107-06-2
203-458-1 Diclorur de etilen; 1,2-dicloroetan

(11)75-09-2
200-838-9 Clorur de metilen; diclorometan

(12)117-81-7
204-211-0 Ftalat de bis (2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); DEHP

(13)330-54-1
206-354-4 Diuron; 3-(3,4-diclorfenil)-1,1-dimetiluree

(14)115-29-7
204-079-4 Endosulfan; sulfit de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorborn-
X

2-en-5,6-ilene dimetile

(15)206-44-0
205-912-4 Fluoranten6

(16)118-74-1
204-273-9 Hexaclorobenzen

(17)87-68-3
201-765-5 Hexaclorbutadien

(18)608-73-1
210-158-9 Hexaclorociclohexan

(19)34123-59-6 251-835-4 Izoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree

(20)7439-92-1 231-100-4 Plumb i compuii acestuia

(21)7439-97-6 231-106-7 Mercur i compuii acestuia

(22)91-20-3
202-049-5 Naftalin

(23)7440-02-0 231-111-14 Nichel i compuii acestuia

(24)25154-52-3 246-672-0 Nonil-fenoli

104-40-5
203-199-4 4-(para) nonilfenol

(25)1806-26-4 217-302-5 Octil-fenoli

140-66-9
neaplicabil4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenol

(26)608-93-5
210-172-5 Pentaclorbenzen

(27)87-86-5
231-152-8 Pentaclorfenol

(28)neaplicabilneaplicabilHidrocarburi aromatice policiclice

50-32-8
200-028-5 Benzo (a) piren; benzo (def) crisen

205-99-2
205-911-9 Benz (b) fluoranten

191-24-2
205-883-8 Benz (g, h, i) perilen

207-08-9
205-916-6 Benzo (k) fluoranten

193-39-5
205-893-2 Indeno-(1,2,3-cd)-piren

(29)122-34-9
204-535-2 Simazin; 6-cloro-N, N'-dietil-1,3,5-triazin-2,4-diamin

(30)neaplicabilneaplicabilCompui tributilstanici

36643-28-4 neaplicabilCation tributilstaniu

(31)12002-48-1 234-413-4 Triclorbenzeni

(32)67-66-3
200-663-8 Cloroform; Triclormetan

(33)1582-09-8 216-428-8 Trifluralin; alfa,alfa,alfa-trifluoro-2,6-dinitro-N,

N-dipropil-p-toluidin

Nr. CAS - numr atribuit de "Chemical Abstract Service".


Nr. EC - Inventarul european al substanelor chimice existente (EINECS) sau
Lista european a substanelor chimice notificate (ELINCS).
3
Atunci cnd un grup de substane a fost selectat, se menioneaz un reprezentant
tipic al acestui grup, cu titlul de parametru indicativ (ntre paranteze i fr numr).
Pentru aceste grupuri de substane, parametrul indicativ trebuie definit prin metoda
analitic.
4
Aceste grupe de substane includ, n general, un numr mare de compui
individuali. Pentru moment, nu pot fi oferii parametri indicativi adecvai.
5
Numai difenileter, derivat pentabromurat (nr. CAS 32534-81-9).
6
Fluorantenul figureaz pe list ca indicator al altor hidrocarburi aromatice
policiclice mai periculoase.
2

Tabel 2 - Familii i grupe de substane de poluani specifici


1.1. Compui organohalogenai i substane care pot forma astfel de compui n
mediul acvatic
1.2. Compui organofosforici
1.3. Compui organostanici
1.4. Substane cu proprieti carcinogene, mutagene sau teratogene
1.5. Uleiuri minerale persistente i hidrocarburi petroliere1
1.6. Cianuri2, substane sintetice persistente care pot pluti, rmne n suspensie, se
pot scufunda sau pot interfera cu orice utilizare a apei
1.7. Metale i compuii lor
1.8. Biocide i produse de protecie a plantelor
1.9. Substane care au un efect duntor asupra gustului i/sau mirosului apelor
subterane sau a produselor mediului acvatic destinate consumului uman (asupra
proprietilor organoleptice) sau care pot duce la formarea acestui gen de substane,
fcndu-le nepotrivite consumului uman
1.10. Compui organici toxici sau persisteni de siliciu i substane care pot duce la
formarea acestui gen de substane n ap, cu excepia celor care, din punct de
vedere biologic, nu sunt duntoare sau care n ap sunt transformate rapid n
substane lipsite de pericol
1.11. Compui anorganici de fosfor i fosfor elementar
1.12. Fluoruri, uleiuri minerale i hidrocarburi petroliere nepersistente3
1.13. Substane care pot contribui la fenomenul de eutrofizare (n special azotaii i
fosfaii)
1.14. Materii n suspensie
1.15. Substane care pot avea o influen nefavorabil asupra balanei oxigenului i
care pot fi determinate folosind indicatori cum ar fi consumul chimic de oxigen (CCO)
i consumul biochimic de oxigen (CBO5)

Lista indicatoare de substane care corespund familiilor i grupelor de substane menionate n tabelul 2 cuprinde:

Nr. CAS
Substana

71-55-6
metilcloroform; 1,1,1-tricloretan

79-34-5
1,1,2,2-tetracloretan

79-00-5
1,1,2-tricloretan

76-13-1
1,1,2-triclor-trifluor-etan

75-34-3
1,1-dicloretan

75-35-4
1,1-dicloretilen; clorur de viniliden

95-94-3
1,2,4,5-tetraclorbenzen

106-93-4
1,2-dibrometan

95-50-1
1,2-diclorbenzen

540-59-0
1,2-dicloretilen

78-87-5
1,2-diclorpropan; diclorur de propilen

96-23-1
1,3-diclor-2-propanol

541-73-1
1,3-diclorbenzen

542-75-6
1,3-diclorpropen

106-46-7
1,4-diclorbenzen; p-diclorbenzen

97-00-7
1-clor-2,4-dinitrobenzen

90-13-1
1-clor-naftalin

78-88-6
2,3-diclorpropen; 2,3-diclorpropilen

93-76-5
2,4,5-T; acid 2,3,4-triclorfenoxi-acetic

neaplicabil2,4-D sruri i esteri

120-83-2
2,4-diclorfenol

94-75-7
2,4-D; acid 2,4-diclorfenoxiacetic

95-85-2
2-amino-4-clorfenol

615-65-6
2-clor-4-metilanilin

95-51-2
2-cloranilin

107-07-3
etilenclorhidrin; 2-cloretanol

88-73-3
2-nitrozoclorbenzen

95-57-8
2-clorfenol

95-49-8
2-clortoluen

108-42-9
3-cloranilina

121-73-3
3-nitrozoclorbenzen

108-43-0
3-clorfenol

108-41-8
3-clortoluen

92-87-5
benzidin; 1,1'-bifenil-4,4'-diamin; 4,4'-diaminobifenil; bifenil-4,4'-ilendiamin

89-63-4
4-clor-2-nitroanilin

89-59-8
4-clor-2-nitrotoluen


59-50-7
clorcrezol; 4-cloro-m-crezol; 4-cloro-3-metilfenol

106-47-8
4-cloranilin

100-00-5
1-clor-4-nitrobenzen

106-48-9
4-clorfenol

106-43-4
4-clortoluen

107-05-1
3-clorpropen; clorur de alil

98-87-3
clorur de benziliden; alfa,alfa-diclortoluen

7440-36-0 antimoniu (stibiu)

7440-38-2 arsen i compui

1327-53-3 trioxid de diarsen; trioxid de arsen

2642-71-9 azinfos-etil; ditiofosfat de O, O-dietil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

86-50-0
azinfos-metil; ditiofosfat de O, O-dimetil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

7440-39-3 bariu

25057-89-0 bentazon; 2,2-dioxid de 3-izopropil- 2,1,3-benzotiadiazin-4-on

56-55-3
benzo (a) antracen

100-44-7
clorur de benzil; alfa-clorotoluen

7440-41-7 beriliu

92-52-4
difenil; bifenil

7440-42-8 bor

57-74-9
clordan; 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

6164-98-3 clordimeform; N2-(4-cloro-o-tolil)-N1, N1-dimetilformamidin

79-11-8
acid cloracetic

108-90-7
clorbenzen

25586-43-0 clor-naftalin

neaplicabilclor-nitrotoluen

126-99-8
cloropren; 2-cloro-1,3-butadien;

7440-47-3 crom

7440-48-4 cobalt

7440-50-8 cupru

56-72-4
cumafos; tiofosfat de O-3-cloro-4-metilcumarin-7-il i de O, O-dietil

126-75-0
demeton-S; tiofosfat de dietil i de S-2-etiltioetil

919-86-8
demeton-S-metil; tiofosfat de S-2-etiltioetil i de dimetil

301-12-2
oxidemeton metil; tiofosfat de O, O-dimetil i de S-(2-etilsulfiniletil)

683-18-1
clorur de dibutil

818-08-6
oxid de dibutil

neaplicabilsare de dibutil

27134-27-6 dicloranilin (toi izomerii)

neaplicabildiclor-diamino-difenil

108-60-1
diclor-di-izo-propil-eter


neaplicabildiclor-nitrobenzen (toi izomerii)

120-36-5
diclorprop; 2,4-DP; acid 2-(2,4-diclorofenoxi) propionic

62-73-7
diclorvos; fosfat de 2,2-diclorovinil i dimetil

109-89-7
dietilamin

60-51-5
dimetoat; ditiofosfat de metilcarbamoil metil i de O,O-dimetil

124-40-3
dimetilamin

298-04-4
disulfoton; ditiofosfat de O,O-dietil i de 2-etiltioetil

106-89-8
epiclorhidrin; 1-cloro-2,3-epoxipropan

100-41-4
etilbenzen

122-14-5
fenitrotion; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitro-m-tolil

55-38-9
fention; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-(4-metiltio-m-tolil)

76-44-8
heptaclor; 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoinden

67-72-1
hexacloretan

98-82-8
cumen

330-55-2
linuron; 3-(3,4-diclorfenil) -1-metoxi-1-metiluree

121-75-5
malation; ditiofosfat de 1,2-bis(etoxi-carbonil)etil i de O,O-dimetil

94-74-6
MCPA; 2,4-MCPA; acid 4-cloro-o-toliloxiacetic

93-65-2
mecoprop i sruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-2-metilfenoxi) propionic

10265-92-6 metamidofos; tiofosforamidat de O,S-dimetil

7786-34-7 mevinfos; fosfat de 2-metoxicarbonil-1-metilvinil i dimetil

7439-98-7 molibden

1746-81-2 monolinuron; 3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1-metiluree

1113-02-6 ometoat; tiofosfat de O,O-dimetil i de S-metilcarbamoilmetil

56-38-2
paration; tiofosfat de O,O-dietil i de O-4-nitrofenil

298-00-0
metil-paration (ISO); tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitrofenil

1336-36-3 PCB; policlorodifenili; difenili clorurai

85-01-8
fenantren

126-73-8
fosfat de tributil

14816-18-3 foxim; alfa-(dietoxifosfinotioilimino) fenilacetonitril

709-98-8
propanil; 3',4'-dicloroproprioanilid

7782-49-2 seleniu

7440-22-4 argint

13494-80-9 telur

1461-25-2 tetrabutilstaniu

7440-28-0 taliu

7440-31-5 staniu

7440-32-6 titaniu

108-88-3
toluen

24017-47-8 triazophos; tiofosfat de O,O-dietil i de O-(1-fenil-1H,2,4-triazol-3-il)


52-68-6
triclorfon; 2,2,2-tricloro-1-hidroxietil fosfonat de dimetil

neaplicabiltriclorfenol

900-95-8
acetat de fentin; acetat de trifenilstaniu

639-58-7
clorur de trifenilstaniu

76-87-9
hidroxid de fentin; hidroxid de trifenilstaniu

7440-61-1 uraniu

7440-62-2 vanadiu

75-01-4
clorur de vinil; cloretilen

1330-20-7 xilen (suma de o-, m-, p-)

7440-66-6 zinc

Pentru ape subterane se vor considera "uleiuri minerale i hidrocarburi".


Pentru ape de suprafa se va considera n lista II.
3
Se vor considera numai pentru apele de suprafa.
2

Tabel 3 - Lista de substane susceptibile de a deveni substane prioritare sau substane prioritar periculoase

Nr. CAS Nr. EC


Denumirea substanei

1066-51-9 AMPA

25057-89-0 246-585-8bentazon (ISO); 2,2-dioxid de 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-on

80-05-7

4,4'-izopropilidendifenol; bisfenol A

115-32-2
204-082-0dicofol (ISO); 2,2,2-tricloro-1,1-bis(4-clorofenil)etanol

60-00-4
200-449-4EDTA

57-12-5

cianur liber

1071-83-6 213-997-4glifosat (ISO); N-(fosfonometil)glicin

7085-19-0 230-386-8mecoprop (ISO) i sruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-o-toliloxi) propionic;

(RS)-acid 2-(4-cloro-o-toliloxi) propionic;

81-15-2
201-329-4xilen de mosc

1763-23-1
sulfanat de perfluorooctan (PFOS)

124495-18-7quinoxifen; 5,7-dicloro-4-(p-fluorofenoxi) chinolin

dioxine

PCB-uri

ANEXA Nr. 2
(Anexa B la Hotrrea Guvernului nr. 351/2005)
VALORI-LIMIT
de emisie n ape de suprafa i standarde de calitate de mediu (SCM)
Tabel 1 - Valori-limit de emisie n ape de suprafa pentru poluani specifici foarte
toxici, persisteni i bioacumulativi (lista I)

Valori-limit de emisie

Nr.
Substana

1
crt.
mg/l
g/t capacitate producie

(valori medii lunare)

1 mercur^p
0,05 0,7 (la producie de clor sau clorur de vinil)

2 cadmiu^p
0,2

3 hexaclorociclohexan^p
3
12

4 hexaclorobenzen^p
1
10

5 hexaclorbutadien^p
1,5 1,5

6 1,2-dicloretan^p
2
2,5

4
7 tricloretilen
0,5 2,5

8 triclorbenzen (suma)^p
0,05 0,5

9 tetraclorur de carbon
0
0

10 pentaclorfenol^p
0
0

11 percloretilen
0,52 2,5

12 cloroform^p
0
0

13 DDT (suma), din care 4,4-DDT03


0

14 aldrin
0
0

15 diedrin
0
0

16 endrin
0
0

17 isodrin
0
0

La < 10 kg/an substan periculoas evacuat se aplic proceduri simplificate de


monitorizare i control; n cazul substanelor volatile i semivolatile limita este de < 1
kg/an.
2
Pentru evacuri ce provin de la degresarea metalelor, valoarea este de 0,1 mg/l.
3
Se refer la evacurile directe.
4
Pentru evacuri ce provin de la degresarea metalelor, valoarea este de 0,1 mg/l.
^p Substane prioritare pentru care se consider restriciile valorilor-limit de
emisie aplicabile substanelor din lista I.

Tabel 2 - Standarde de calitate de mediu (SCM) pentru poluani specifici toxici, persisteni i bioacumulativi (lista II)

SCM

SCM

Nr. CAS
Substana
(media anual - g/l)(media anual - g/l)

Ape dulci

Ape srate


71-55-6
metilcloroform; 1,1,1-tricloretan

10


79-34-5
1,1,2,2-tetracloretan

10

79-00-5
1,1,2-tricloretan

10

76-13-1
1,1,2-triclor-trifluor-etan

10


75-34-3
1,1-dicloretan

10


75-35-4
1,1-dicloretilen; clorur de viniliden

10


95-94-3
1,2,4,5-tetraclorbenzen

10


106-93-4
1,2-dibrometan

0,001


95-50-1
1,2-diclorbenzen

10


540-59-0
1,2-dicloretilen

10


78-87-5
1,2-diclorpropan; diclorur de propilen

10

96-23-1
1,3-diclor-2-propanol

10

541-73-1
1,3-diclorbenzen

10


542-75-6
1,3-diclorpropen

10


106-46-7
1,4-diclorbenzen; p-diclorbenzen

10


97-00-7
1-clor-2,4-dinitrobenzen


90-13-1
1-clor-naftalin

10


78-88-6
2,3-diclorpropen; 2,3-diclorpropilen

10


93-76-5
2,4,5-T; acid 2,3,4-triclorofenoxi-acetic

0,1

0,001

neaplicabil2,4-D sruri i esteri

0,1

0,001


120-83-2
2,4-diclorfenol

10

94-75-7
2,4-D; acid 2,4-diclorfenoxiacetic

0,1

0,001

95-85-2
2-amino-4-clorfenol

0,3


615-65-6
2-clor-4-metilanilin

0,3


95-51-2
2-cloranilin

0,3


107-07-3
etilenclorhidrin; 2-cloroetanol

10


88-73-3
2-nitrozoclorbenzen

10


95-57-8
2-clorfenol

10


95-49-8
2-clortoluen

0,1


108-42-9
3-cloranilin

0,1

121-73-3
3-nitrozoclorbenzen

0,01

108-43-0
3-clorfenol

10


108-41-8
3-clortoluen

10


92-87-5
benzidin; 1,1'-bifenil-4,4'-diamin; 4,4'-diaminobifenil; bifenil-4,4'-ilendiamin
1

0,1


89-63-4
4-clor-2-nitroanilin

0,3


89-59-8
4-clor-2-nitrotoluen

10


59-50-7
clorcrezol; 4-cloro-m-crezol; 4-cloro-3-metilfenol

10


106-47-8
4-cloranilin

0,05

0,005


100-00-5
1-clor-4-nitrobenzen

10

106-48-9
4-clorfenol

10

106-43-4
4-clortoluen

0,1


107-05-1
3-clorpropen; clorur de alil

10


98-87-3
clorur de benziliden; alfa,alfa-diclorotoluen

10


7440-36-0 antimoniu (stibiu)

0,0001

0,0001


7440-38-2 arsen i compui

7,2

1,2


1327-53-3 trioxid de diarsen; trioxid de arsen

3,6

0,6


2642-71-9 azinfos-etil; ditiofosfat de O,O-dietil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

0,1

0,001


86-50-0
azinfos-metil; ditiofosfat de O,O-dimetil i de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil

0,1

0,001

7440-39-3 bariu

200

25057-89-0 bentazon; 2,2-dioxid de 3-izopropil- 2,1,3-benzotiadiazin-4-on


56-55-3
benzo(a)antracen

0,01

0,05


100-44-7
clorur de benzil; alfa-clorotoluen

10


7440-41-7 beriliu

0,05

0,01


92-52-4
difenil; bifenil

0,1


7440-42-8 bor

10


57-74-9
clordan; 1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

0,003

0,0001


6164-98-3 clordimeform; N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidin

0,1

0,001


79-11-8
acid cloracetic

10

108-90-7
clorbenzen

0,1


25586-43-0 clor-naftalin

0,01

0,01


neaplicabilclor-nitrotoluen

0,1


126-99-8
cloropren; 2-cloro-1,3-butadien

0,2


7440-47-3 crom

2,5


7440-48-4 cobalt

0,7

0,2


7440-50-8 cupru

1,3

0,13


56-72-4
cumafos; tiofosfat de O-3-cloro-4-metilcumarin-7-il i de O,O-dietil

0,07


126-75-0
demeton-S; tiofosfat de dietil i de S-2-etiltioetil

0,1

919-86-8
demeton-S-metil; tiofosfat de S-2-etiltioetil i de dimetil

0,1

301-12-2
oxidemeton metil; tiofosfat de O,O-dimetil i de S-(2-etilsulfiniletil)

0,1


683-18-1
clorur de dibutil

0,01

0,001


818-08-6
oxid de dibutil

0,01

0,001


neaplicabilsare de dibutil

0,01

0,001


27134-27-6 dicloranilin (toi izomerii)

1 (fiecare)

0,1 (fiecare)


neaplicabildiclor-diamino-difenil

0,1


108-60-1
diclor-di-izo-propil-eter

0,1

0,001


neaplicabildiclor-nitrobenzen (toi izomerii)

10

120-36-5
diclorprop; 2,4-DP; acid 2-(2,4-diclorofenoxi) propionic

0,1

0,0001

62-73-7
diclorvos; fosfat de 2,2-diclorovinil i dimetil

0,01

0,0001


109-89-7
dietilamin

10


60-51-5
dimetoat; ditiofosfat de metilcarbamoil metil i de O,O-dimetil

0,1

0,0001


124-40-3
dimetilamin

10


298-04-4
disulfoton; ditiofosfat de O,O-dietil i de 2-etiltioetil

0,004

0,0001


106-89-8
epiclorhidrin; 1-cloro-2,3-epoxipropan

10


100-41-4
etilbenzen

10


122-14-5
fenitrotion; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitro-m-tolil

0,02

0,0002

55-38-9
fention; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-(4-metiltio-m-tolil)

0,03

0,03

76-44-8
heptaclor; 1,4,5,6,7,8,8-heptacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden

0,0002

0,0002


67-72-1
hexacloretan

10


98-82-8
cumen

10


330-55-2
linuron; 3-(3,4-diclorfenil) -1-metoxi-1-metiluree

0,1

0,01


121-75-5
malation; ditiofosfat de 1,2-bis (etoxi-carbonil) etil i de O,O-dimetil

0,0002

0,0002


94-74-6
MCPA; 2,4-MCPA;
acid 4-clor-o-toliloxiacetic

0,1

0,01


93-65-2
mecoprop i sruri de mecoprop; acid 2-(4-cloro-2-metilfenoxi) propionic [2

0,1

0,01


10265-92-6 metamidofos; tiofosforamidat de O, S-dimetil

0,1

0,001

7786-34-7 mevinfos; fosfat de 2-metoxicarbonil-1-metilvinil i dimetil

0,0002

0,0002

7439-98-7 molibden

3,6

1,2


1746-81-2 monolinuron; 3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1-metiluree

0,1

0,001


1113-02-6 ometoat; tiofosfat de O,O-dimetil i de S-metilcarbamoilmetil

0,1

0,001


56-38-2
paration; tiofosfat de O,O-dietil i de O-4-nitrofenil

0,0002

0,0002


298-00-0
metil-paration; tiofosfat de O,O-dimetil i de O-4-nitrofenil

0,0002

0,0002


1336-36-3 PCB; policlordifenili; difenili clorurai
0,0004 (suma de 7) 0,0004 (suma de 7)

85-01-8
fenantren

0,03

0,03


126-73-8
fosfat de tributil

14816-18-3 foxim; alfa-(dietoxifosfinotioilimino) fenilacetonitril

0,1

0,001

709-98-8
propanil; 3',4'-diclorproprioanilid

0,1

0,001


7782-49-2 seleniu

0,07

0,07


7440-22-4 argint


13494-80-9 telur


1461-25-2 tetrabutilstaniu

0,001

0,001


7440-28-0 taliu


7440-31-5 staniu

2,2

0,22


7440-32-6 titaniu

108-88-3
toluen

10

24017-47-8 triazophos; tiofosfat de O,O-dietil i de O-(1-fenil-1H,2,4-triazol-3-il)

0,03

0,003


52-68-6
triclorfon; 2,2,2-tricloro-1-hidroxietil fosfonat de dimetil

0,002

0,002


neaplicabiltriclorfenol

3,6

0,12


900-95-8
acetat de fentin; acetat de trifenilstaniu

0,0001

0,0001

639-58-7
clorur de trifenilstaniu

0,0001

0,0001


76-87-9
hidroxid de fentin; hidroxid de trifenilstaniu

0,0001

0,0001


7440-61-1 uraniu


7440-62-2 vanadiu

1,2

1,2


75-01-4
clorur de vinil; cloretilen

0,2

1330-20-7 xilen (suma de o-, m-, p-)

10 (fiecare)

0,1 (fiecare)


7440-66-6 zinc (pudr, praf, piroforic)

100

100

NOT:
n cazul metalelor, SCM se refer la concentraia de substane dizolvate, respectiv la faza dizolvat a unui eantion de ap obinut prin
filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 m sau prin orice alt tratare anterioar echivalent acestui tip de filtrare. n afara metalelor,
celelalte SCM sunt exprimate n concentraii totale n ntregul eantion de ap. n evaluarea rezultatelor monitorizrii n raport cu SCM,
trebuie s se in cont de concentraiile de fond natural pentru metale, n cazul n care acestea nu permit ncadrarea n valoarea SCM.

Tabel 3 - Standarde de calitate (SCM) pentru substane prioritare


PARTEA A - VALORI ALE SCM

MA-SCM2
MA-SCM2

CMA-SCM4

CMA-SCM4

Nr.
Denumirea substanei
Numrul CAS1 Ape interioare Alte ape Ape interioare
Alte ape

de supraf a3 de suprafa de suprafa3 de suprafa

g/l

g/l

g/l

g/l


1
2


(1) alaclor; 2-cloro-2',6'-dietil-N(metoximetil) acetanilid
15972-60-8 0,3
0,3
0,7
0,7

(2) antracen
120-12-7
0,1
0,1
0,4
0,4


(3) atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin1912-24-9
0,6
0,6
2,0
2,0

2,4-diamin; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazin

(4) benzen
71-43-2
10
8
50
50


5
(5) difenileter bromurat
32534-81-9 0,0005
0,0002
neaplicabil
neaplicabil

Pentabromodifenileter (numere de izomeri de poziie 28, 47,

99, 100, 153 i 154) difenil eter, derivai pentabromurai;

pentabromdifenil eter


(6) cadmiu i compuii si6
7440-43-9
<= 0,08 (clasa 1)0,2
<= 0,45 (clasa1)<= 0,45 (clasa 1)

0,08 (clasa 2)

0,45 (clasa 2) 0,45 (clasa 2)

0,09 (clasa 3)

0,6 (clasa 3)
0,6 (clasa 3)

0,15 (clasa 4)

0,9 (clasa 4)
0,9 (clasa 4)

0,25 (clasa 5)

1,5 (clasa 5)
1,5 (clasa 5)


(7) tetraclorur de carbon
56-23-5
12
12
neaplicabil
neaplicabil


(8) cloralcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13)4
85535-84-8 0,4
0,4
1,4
1,4


(9) clorfenvinfos; fosfat de dietil i de 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil) 470-90-6
0,1
0,1
0,3
0,3

vinil


(10) clorpirifos; tiofosfat de O,O-dietil i de O,3,5,6-triclor-2-piridil2921-88-2
0,03
0,03
0,1
0,1


(11a)pesticide ciclodiene:

Aldrin7
309-00-2
SUM = 0,01
SUM = 0,005neaplicabil
neaplicabil

Dieldrin
60-57-1

Endrin7
72-20-8

Isodrin7
465-73-6

(11b)DDT Total7,8
neaplicabil 0,025
0,025
neaplicabil
neaplicabil

para-para-DDT7
50-29-3
0,01
0,01
neaplicabil
neaplicabil


(12) 1,2-dicloretan
107-06-2
10
10
neaplicabil
neaplicabil


(13) diclormetan
75-09-2
20
20
neaplicabil
neaplicabil

(14) ftalat de bis (2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); DEHP


117-81-7
1,3
1,3
neaplicabil
neaplicabil


(15) diuron
330-54-1
0,2
0,2
1,8
1,8


(16) endosulfan; sulfit de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-trinorborn-2115-29-7
0,005
0,0005
0,01
0,004

en-5,6-ilene dimetile


(17) fluoranten
206-44-0
0,1
0,1
1
1


(18) hexaclorobenzen
118-74-1
0,019
0,019
0,05
0,05


9
9
(19) hexaclorbutadien
87-68-3
0,1
0,1
0,6
0,6


(20) hexaclorociclo-hexan
608-73-1
0,02
0,002
0,04
0,02

(21) izoproturon; 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilureena


34123-59-6 0,3
0,3
1,0
1,0


(22) plumb i compuii acestuia
7439-92-1
7,2
7,2
neaplicabil
neaplicabil


9
9
(23) mercur i compuii acestuia
7439-97-6
0,05
0,05
0,07
0,07


(24) naftalin (4(para) nonilfenol)
91-20-3
2,4
1,2
neaplicabil
neaplicabil

(25) nichel i compuii acestuia


7440-02-0
20
20
neaplicabil
neaplicabil


(26) nonil-fenoli (4(para) nonilfenol)
104-40-5
0,3
0,3
2,0
2,0


(27) octil-fenoli (4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenol)
140-66-9
0,1
0,01
neaplicabil
neaplicabil


(28) pentaclorbenzen
608-93-5
0,007
0,0007
neaplicabil
neaplicabil


(29) pentaclorfenol
87-86-5
0,4
0,4
1
1

10
(30) hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)
neaplicabil neaplicabil
neaplicabil neaplicabil
neaplicabil

benzo[a]piren; benzo[def]crisen
50-32-8
0,05
0,05
0,1
0,1

benz(b)fluoranten
205-99-2

SUM = 0,03
SUM = 0,03 neaplicabil
neaplicabil

benzo(k)fluor anten
207-08-9

benz(g, h, i)perilen
191-24-2


SUM = 0,002
SUM = 0,002neaplicabil
neaplicabil

indeno-(1,2,3-cd)-piren
193-39-5


(31) simazin; 6-cloro-N,N'-dietil-1,3,5-triazin-2,4-diamin
122-34-9
1
1
4
4


(31a)tetracloretilen
127-18-4
10
10
neaplicabil
neaplicabil


(31b)tricloretilen
79-01-6
10
10
neaplicabil
neaplicabil

(32) compui tributilstanici (Cation tributilstaniu)


36643-28-4 0,0002
0,0002
0,0015
0,0015


(33) triclorbenzeni
12002-48-1 0,4
0,4
neaplicabil
neaplicabil


(34) cloroform; triclorometan
67-66-3
2,5
2,5
neaplicabil
neaplicabil


(35) trifluralin; alfa,alfa,alfa-trifluoro-2,6-dinitro-N,N1582-09-8
0,03
0,03
neaplicabil
neaplicabil

dipropil-p-toluidin

Nr. CAS - numr atribuit de "Chemical Abstract Service".


Acest parametru reprezint standardul de calitate a mediului exprimat ca valoare
medie anual (MA-SCM); cu excepia unor dispoziii contrare, acesta se aplic sumei
concentraiei totale a tuturor izomerilor.
3
Apele interioare de suprafa cuprind rurile i lacurile, precum i corpurile de ap
conexe, artificiale sau puternic modificate.
4
Acest parametru reprezint standardul de calitate a mediului exprimat sub form
de concentraie maxim admisibil (SCM-CMA). n cazul n care SCM-CMA sunt
indicate ca fiind "neaplicabile", valorile SCM-MA sunt considerate a asigura protecia
i mpotriva nivelurilor maxime de poluare pe termen scurt n cazul evacurilor
continue, deoarece acestea sunt net inferioare valorilor definite pe baza toxicitii
acute.
5
Pentru grupul de substane prioritare "difenileteri bromurai" (poziia nr. 5),
menionat n Decizia 2.455/2001/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20
noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de substane prioritare n domeniul apei i de
modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20
noiembrie 2001 de stabilire a unei liste prioritare n domeniul apei i de modificare a
Directivei 2000/60/CE, s-a stabilit un SCM doar pentru izomerii de poziie cu
numerele 28, 47, 99, 100, 153 i 154.
6
Pentru cadmiu i compuii acestuia (poziia nr. 6), valorile pentru SCM variaz n
funcie de duritatea apei, exprimat n mg/l carbonat de calciu, astfel cum a fost
definit n funcie de urmtoarele 5 clase:
- clasa 1: < 40 mg CaCO3/l;
- clasa 2: 40 pn la < 50 mg CaCO3/l;
- clasa 3: 50 pn la < 100 mg CaCO3/l;
- clasa 4: 100 pn la < 200 mg CaCO3/l
- clasa 5: >=200 mg CaCO3/l.
7
Aceast substan nu este substan prioritar, ci unul dintre ceilali poluani
specifici foarte toxici (lista I).
8
DDT total cuprinde suma izomerilor:
- 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorfenil)etan (nr. CAS 50-29-3); nr. EC 200-024-3);
- 1,1,1-tricloro-2(o-clorfenil)-2-(p-clorfenil)etan (nr. CAS 789-02-6); nr. EC 212-3325);
- 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorfenil) etilen (numr CAS 72-55-9; numr EC 200-784-6);
- 1,1-diclor-2,2 bis (p-clorfenil) etan (numr CAS 7254-8; numr EC200-783-0).
9
n cazul n care se alege s nu se aplice SCM pentru biota, se stabilesc SCM mai
stricte pentru ap dect cele prevzute mai sus, n vederea obinerii unui nivel de
protecie similar cu SCM pentru biota prevzute n art. 3 alin. (3) din program.
Autoritatea responsabil informeaz Comisia European cu privire la motivele i
bazele pentru care au ales aceast abordare, SCM alternative pe care le-au fixat,
inclusiv datele i metodologia pe baza crora au fost obinute SCM alternative,
precum i categoriile de ape de suprafa pentru care se aplic.
10
Pentru grupul de substane prioritare hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)
(poziia nr. 30), trebuie respectat fiecare SCM n parte, i anume:
- SCM pentru benzo(a)piren;
- SCM stabilit pentru suma dintre benzo(b)fluoranten i benzo(k)fluoranten;
- SCM stabilit pentru suma dintre benzo(g,h,i)perilen i indeno(1,2,3-cd)piren.
2

PARTEA B - APLICAREA SCM PREVZUTE N PARTEA A


1. Pentru orice corp de ap de suprafa, aplicarea MA-SCM, prevzute n
coloanele 4 i 5 nseamn c, pentru fiecare punct de supraveghere reprezentativ al
respectivului corp de ap, media aritmetic a concentraiilor msurate n diferite

perioade ale anului nu depete valoarea standard. Calculul mediei aritmetice,


metoda analitic folosit i metoda de aplicare a unui SCM, n cazul n care nicio
metod analitic adecvat nu ndeplinete criteriile minime de performan, trebuie
s fie conforme cu prevederile art. 102 din program privind adoptarea specificaiilor
tehnice pentru monitorizarea din punct de vedere chimic i pentru calitatea
rezultatelor analitice, inclusiv modul de aplicare al unui SCM n cazul n care nu
exist o metod analitic adecvat, care s corespund criteriilor minime de
performan n conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i
completrile ulterioare.
2. Pentru orice corp de ap de suprafa, aplicarea CMA-SCM prevzute n
coloanele 6 i 7 nseamn c, la oricare punct de supraveghere reprezentativ al
respectivului corp de ap, concentraia msurat nu depete valoarea standard
prevzut. Cu toate acestea, n conformitate cu anexa 11 seciunea 1.3.4 din Legea
nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, se pot introduce metode
statistice, precum calculul exprimat n percentile, pentru a asigura un nivel acceptabil
de ncredere i precizie n stabilirea conformitii cu CMA-SCM. n cazul n care se
procedeaz astfel, metodele statistice respective trebuie s fie n conformitate cu
normele detaliate adoptate de Comisia European.
3. n cazul metalelor cadmiu, plumb, mercur i nichel, SCM se refer la
concentraia de substane dizolvate, i anume la faza dizolvat a unui eantion de
ap obinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 m sau prin orice alt tratare
anterioar echivalent acestui tip de filtrare. n afara celor 4 metale prevzute n
prezentul paragraf, celelalte SCM stabilite n partea A, sunt exprimate n concentraii
totale n ntregul eantion de ap. n evaluarea rezultatelor monitorizrii n raport cu
SCM, trebuie s se in cont de:
a) concentraiile de fond naturale pentru metale i compuii acestora, n cazul n
care acestea nu permit ncadrarea n valoarea SCM; i
b) duritatea, pH-ul sau ali indicatori de calitate a apei relevani n procesele care
influeneaz biodisponibilitatea metalelor.
ANEXA Nr. 3
CRITERII
privind biota din ape de suprafa incluse n programul de monitorizare
a) Ap de suprafa dulce:
pete (cele mai frecvente: salmonide, boitean, biban, soare, somn)
grupe de ncrengtur Chordata (peti, amfibii);
crustacee (cladocera, copepode, ostracode, isopode, amfipode, raci);
insecte (coleoptere, ordonate, plecoptere, trichoptere, diptere);
grup de ncrengtur altele dect Artropode sau Chordata (rotifere, anelide,
molute);
un grup din orice ordin al insectelor sau ncrengtura care nu a fost deja
menionat;
alge;
plante superioare (macrofite acvatice).
b) Ap de suprafa marin - n afar de studiile pe organisme marine de acelai tip
cu cele de ap dulce, mai pot fi efectuate teste pe grupe taxonomice marine
suplimentare, dup cum urmeaz:
macrofite - iarb de mare (Zostera);
molute (Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis);
rotifere (Brachyonus plicatilis);

hidroizi (Cordylophora caspia, Eirene viridula);


anelide (Neanthes arenaceodentata);
echinoderme (arici de mare - Arbacia punctulata, Strongylocentrotus purpuratus,
Strongylocentrotus droebachiensis, Echinocardium cordatum, Paracentrotus lividus,
Psammechinus miliaris);
asteroide (Asterias rubens);
macro-alge (specii de Enteromorpha, Fucus, Champia);
crustacee (inclusiv crabi) - care se gsesc att n ap dulce, ct i n ap marin.
c) Clasificarea tipurilor de ap de suprafa dup salinitate

Tip de ap

Salinitate

(0/00)

dulce
< 0,5

salmastr
0,5-30

marin
30-40

d) Calculul SCM pentru ap din valoarea SCM pentru biota


1. SCM este echivalent cu acea concentraie calculat (prognozat) de substan
n ap care nu produce efect negativ (PNEC); n situaia n care s-a optat pentru
monitorizarea biotei i s-au obinut date experimentale se poate calcula SCM pentru
ap, altul dect pentru substanele pentru care sunt stabilite SCM n anexa nr. 2 la
program;
2. cnd un SCM pentru biota trebuie s fie convertit n SCM pentru ap, sunt
necesare date experimentale ale factorului de bioconcentrare (BCF) i ale factorului
de bioamplificare (BMF) pentru a fi folosite n formula: SCM(ap) = SCM(biota)/BAF
3. termenul de "factor de bioacumulare (BAF)" se refer la mecanismele de transfer
ale poluanilor hidrofobi prin bioconcentrare din mediu (BCF) i bioamplificare din
hran (BMF). n mod normal, numrul de BMF depinde de nivelul trofic sau poziia
organismului n lanul trofic de tip ap - BCF - pete/molute - BMF1 - prdtor
consumator de pete (consumator de nivel I). Pentru organismele de prdtori marini
de vrf (consumator de nivel superior) se aplic un BMF suplimentar, de tipul:
SCM(ap dulce) (g/l) = SCM(biota) (g/kg)/BCF (l/kg)
SCM(ap marin) (g/l) = SCM(biota) (g/kg)/BCF (l/kg) x BMF1 x BMF2

BMF1

Valoarea BAF folosit trebuie s reflecte nivelul trofic implicat n monitorizare. BMF
trebuie s se bazeze pe date msurate, obinute din studiile de amplificare trofic,
exprimate n fracia de organism n care se acumuleaz substana, lipidele.
Model: Lindan
PNEC(ap) 20 ngl^-1 (SCM pentru ap)
PNEC(oral) 33 gkg^-1
BCF 1300 (selectat din datele SCM din intervalul 220-2200)
BMF BMF = 1
SCM(ap) = SCM(biota)/BCF x BMF
PNEC(ap) obinut din calcul:
PNEC(ap) (calculat cu BCF selectat) 25 ngl^-1
PNEC(ap) (calculat cu BCF minim) 150 ngl^-1
PNEC(ap) (calculat cu BCF maxim) 15 ngl^-1

ANEXA Nr. 4
CRITERII
pentru alegerea matricei optime pentru monitorizarea
substanelor prioritare
P = matrice preferat fa de matricea "ap"
O = matrice opional afar de matricea "ap"

Substana prioritar
Sediment
Biota

Ap

alaclor

antracen^f

atrazin

benzen

difenil eteri bromurati^a

cadmiuf^f

c10-13-cloralcani^f

clorfenvinfos

clorpirifos (-etil,-metil)

1,2-dicloretan

diclormetan

di (2-etillhexil)fthalat

diuron

endosulfan

fluoranten^f

hexaclorbenzen^f

hexaclorbutadien^f

hexaclorciclohexan^b, f

isoproturon

plumb^f

mercur^f

naftalin

nichel

nonil-fenoli

octil-fenoli

pentaclorbenzen^f

pentaclorfenol

hidrocarburi poliaromatice^c, f

P^d


simazin

compui tributil stanici

P^e

P^e

triclorbenzen

triclormetan

trifluralin

DDT (inclusiv DDE, DDD)

aldrin

endrin

izodrin

dieldrin

tetracloretilen

tetraclormetan

tricloretilen

^a Include bis(pentabromofenil)eter, octabromo-derivat i pentabromo-derivat.


^b Gama-HCH (Lindan).
^c Include benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen, benzo(k)fluoroanten,
indeno (1,2,3-cd)-piren.
^d Preferabil n molute.
^e Mediu marin.
^f Propuse pentru monitorizarea tendinelor, n sediment i biota.
ANEXA Nr. 5
(Anexa C la Hotrrea Guvernului nr. 351/2005)
LISTA
sectoarelor/proceselor industriale evacuatoare de poluani
specifici foarte toxici (lista I)
1. Mercur
1.1. Industria electrolizei cloralcalilor (saramur reciclat)
1.2. Industria electrolizei cloralcalilor (saramur evacuat)
1.3. Industria chimic n care se utilizeaz catalizatori pe baz de mercur n
producia clorurii de vinil
1.4. Industria chimic n care se utilizeaz catalizatori pe baz de mercur n
procesele industriei chimice
1.5. Fabricarea catalizatorilor pe baz de mercur utilizai n producia clorurii de vinil
1.6. Alte procese care implic fabricarea compuilor organici i anorganici pe baz
de mercur
1.7. Fabricarea bateriilor primare
1.8. Industria metalelor neferoase (instalaii de recuperare a mercurului, precum i
extracia i rafinarea metalelor neferoase)
1.9. Instalaii pentru tratarea deeurilor toxice care conin mercur
1.10. Fabricarea hrtiei

1.11. Producia de oel


1.12. Centrale electrice pe baz de crbune
2. Cadmiu
2.1. Extracia de zinc, rafinarea plumbului i a zincului, industria cadmiului i a
metalelor neferoase
2.2. Fabricarea compuilor cu cadmiu
2.3. Fabricarea coloranilor
2.4. Fabricarea stabilizatorilor
2.5. Fabricarea bateriilor primare i secundare
2.6. Galvanizare
2.7. Fabricarea acidului fosforic i/sau a fertilizatorului fosfatic din roc fosfatic
3. Hexaclorciclohexan (HCH)
3.1. Instalaii pentru producerea de HCH
3.2. Instalaii pentru extracia lindanului
3.3. Instalaii n care au loc producerea de HCH i extracia de lindan
3.4. Instalaii de condiionare lindan (productoare de ageni de protecie pentru
plante, lemn, cabluri)
4. Tetraclorur de carbon (Directiva 86/280/CEE)
4.1. Producia de tetraclorur de carbon prin perclorinare (procese care implic
splarea)
4.2. Procese ca cele mai sus menionate, dar care nu implic splarea
4.3. Producia de clorometani prin clorinarea metanului (inclusiv generarea de clor
electrolitic la presiune nalt i de metanol)
4.4. Producia de clorofluorocarburi
4.5. Instalaii care folosesc tetraclorura de carbon ca solvent
5. DDT (Directiva 86/280/CEE)
5.1. Producia de DDT, inclusiv condiionarea DDT-urilor la locul fabricrii
5.2. Instalaii de condiionare a DDT-urilor
5.3. Producia de dicofol
6. Pentaclorofenol (PCP) (Directiva 86/280/CEE)
6.1. Producia de PCP - Na prin hidroliza hexaclorbenzenului
6.2. Producia de pentaclorofenat de sodiu prin saponificare
6.3. Producia de pentaclorofenol prin clorinare
7.-10. Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (Directiva 88/347/CEE)
7.-10.1. Producia de aldrin/dieldrin/endrin, inclusiv condiionarea acestor
substane la locul fabricrii
7.-10.2. Instalaii de condiionare a aldrin/dieldrin/endrin
11. Hexaclorbenzen (HCB) (Directiva 88/347/CEE)
11.1. Producia i prelucrarea hexaclorbenzenului
11.2. Producia de percloretilen (PER) i de tetraclorur de carbon [CCI(4)] prin
perclorinare
11.3. Producia de tricloretilen i/sau percloretilen prin orice alt proces
11.4. Instalaii de producere a quintozenului i a tecnazenului
11.5. Instalaii de producere a clorului prin electroliza cloralcalilor cu electrozi de
grafit
11.6. Instalaii de prelucrare a cauciucului industrial
11.7. Instalaii de fabricare a produselor pirotehnice
11.8. Instalaii de producere a clorurii de vinil
12. Hexaclorbutadien (HCBD) (Directiva 88/347/CEE)
12.1. Producia de percloretilen (PER) i de tetraclorur de carbon [CCI(4)] prin
perclorinare
12.2. Producia de tricloretilen i/sau percloretilen prin orice alt proces

12.3. Instalaii industriale care utilizeaz HCBD n scopuri tehnice


13. Cloroform [CHCl(3)] (Directiva 88/347/CEE)
13.1. Producia de clorometani din metanol sau din combinaia metanolului cu
metanul (hidroclorinarea metanolului subsecvent clorinrii clorurii de metil)
13.2. Producia de clorometani prin clorinarea metanului
13.3. Producia de clorofluorocarbon
13.4. Producia de clorur de monomervinil prin utilizarea pirolizei dicloretanului
13.5. Producia de past de celuloz
13. 6 Instalaii care utilizeaz CHCl(3) ca solvent
13.7. Instalaii n care apele de rcire sau ali eflueni sunt clorinai
14. 1,2-dicloretan (EDC) (Directiva 90/415/CEE)
14.1. Producia de 1,2-dicloretan (fr prelucrarea sau utilizarea la locul fabricrii)
14.2. Producia de 1,2-dicloretan i prelucrarea sau utilizarea la locul fabricrii, cu
excepia utilizrii definite la 14.5
14.3. Prelucrarea 1,2-dicloretanului n alte substane dect clorura de vinil, cum ar
fi etilen -diamina, etilen - poliamina, 1,1,1-tricloretan, tricloretilena i percloretilena
14.4. Utilizarea EDC pentru degresarea metalelor (n afara domeniului acoperit de
14.2)
14.5. Utilizarea EDC n producerea de schimbtori de ioni
15. Tricloretilen (TRI) (Directiva 90/415/CEE)
15.1. Producia de tricloretilen (TRI) i percloretilen (PER)
15.2. Utilizarea tricloretilenei pentru degresarea metalelor
16. Percloretilen (PER) (Directiva 90/415/CEE)
16.1. Producia de tricloretilen (TRI) i percloretilen (PER) (procese TRI-PER)
16.2. Producia de tetraclorur de carbon i de percloretilen (procese TETRAPER)
16.3. Utilizarea percloretilenei pentru degresarea de metale
16.4. Producia de clorofluorocarbon
17. Triclorbenzen (TCB) (Directiva 90/415/CEE)
17.1. Producia de TCB prin dehidroclorinarea hexaclorciclohexanului i/sau
prelucrarea triclorbenzenului
17.2. Producia i/sau prelucrarea clorbenzenilor prin clorinarea benzenului
ANEXA Nr. 6
LINII DIRECTOARE
de elaborare a inventarului de emisii, descrcri i pierderi
de substane prioritare i poluani specifici
Inventarul de emisii, descrcri i pierderi de substane prioritare i poluani
specifici este considerat o baz de date care organizeaz, dup surse, cantitatea de
substane emis. Aceste substane urmeaz diverse ci i n final sunt evacuate sau
pierdute n mediul acvatic. Transferul substanelor poate avea loc, de asemenea,
ctre alte compartimente de mediu - sol, aer. Pentru a permite comparaia,
respectivele cantiti trebuie s fie raportate la o perioad de timp dat, preferabil o
perioad de un an. Acest tip de inventar trebuie realizat pe bazin hidrografic sau
parte naional de bazin hidrografic.
Elementele principale ale acestui inventar sunt:
1. Coninutul inventarului; acest inventar trebuie s cuprind:
Sursele: toate sursele semnificative;
Ci: toate cile semnificative de emisie, descrcare i pierdere;
Substane: cele 33 de substane prioritare i ali 8 poluani;

Perioada de timp: anual; pentru pesticidele (10 substane) care se regsesc i n


Hotrrea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor
de protecie a plantelor n vederea plasrii pe pia i a utilizrii lor pe teritoriul
Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare, se consider media anual a 3
ani consecutivi;
Scara geografic: fiecare bazin hidrografic sau parte naional sau internaional
de bazin hidrografic.
2. Scopul inventarului; stabilirea unui inventar al emisiilor complete este o etap
important n procesul de gestionare a strii chimice a apelor i este un instrument
structural care este utilizat pentru:
stabilirea prii semnificative de surs de poluare a apei;
identificarea datelor lips;
stabilirea tendinelor de emisie n timp i pe fiecare substan;
definirea distanei pn la int i puncte posibile de intrare n aciune;
aciuni de reglementare la int;
diseminarea informaiilor despre poluare ctre public.
3. Reprezentarea surselor punctiforme. Sursele punctiforme sunt surse care pot fi
localizate geografic i care pot fi reprezentate pe o hart ca puncte de emisie,
ierarhizate n funcie de cantitatea de emisii (hart n GIS).
4. Reprezentarea surselor difuze - o surs de una sau mai multe substane care nu
au o emisie cuantificabil de substane i nu pot fi localizate geografic pe o hart ca
punct, dar pot fi localizate ca arie. Prin extindere, se pot include ntr-o astfel de arie
toate sursele difuze de mici dimensiuni mprtiate pe o suprafa definit, n caz c
aceste surse mici nu sunt considerate semnificative pentru a fi localizate distinct.
5. Tipuri de surse de poluare care trebuie luate n considerare la elaborarea
inventarului
A. Surse difuze
A.1. Depuneri din atmosfer - se consider numai depunerile directe pe suprafaa
apei.
A.2. Drenare indirect a apelor subterane - filtrat, degradat; apa subteran
colecteaz o parte din emisii prin intermediul solului din surse agricole,
trafic/infrastructur i depuneri i va evacua un amestec din aceste surse cu o
ntrziere de civa ani; n caz de poluare accidental din trafic sau poluare istoric,
traseul lichidelor scurse ctre apa subteran poate fi deosebit de relevant pe scara
local/zonal.
A.3. Agricultura - polueaz apa de suprafa prin eroziunea solului, scurgeri,
evacuri directe de drenaj.
A.4. Trafic i infrastructura extraurban; aceste emisii se refer la vapoare, trenuri,
automobile, avioane i structura lor aferent din zonele externe zonelor urbane, fr
conexiune la sisteme de colectare sau canalizare.
A.5. Scurgeri accidentale - aceste emisii pot ajunge direct n apele de suprafa,
prin splare sau prin sol.
A.6. Pierderi din materiale diverse - materiale care nu sunt nc incluse ca
infrastructur urban - sedimente, sedimente dragate, aluviuni acumulate, deeuri de
petrol, maluri erodate ale oselelor. Aceste materiale ajung n ape de suprafa direct
sau indirect prin sol.
B. Surse punctiforme - conexiunile apelor uzate la orice sistem de colectare i/sau
tratare/epurare
B.1. Acoperiuri i zone pavate
B.2. Ape menajere
B.3. Industrie
B.3.1. ntreprinderi mici i mijlocii

B.3.2. Industria mare (care raporteaz n PRTR)


B.4. Depozite de deeuri/depozite ecologice
B.5. Terenuri contaminate istoric
B.6. Surse naturale
6. Ci de poluare a apelor de suprafa - aceste ci de poluare trebuie menionate
sau descrise n inventarul surselor de poluare.
A. Din surse difuze
A.1. Depuneri atmosferice
A.2. Drenajul indirect al resurselor de ape subterane
A.3. Agricultura
evacuri directe n timpul sau dup aplicarea (n ore) din surse agricole prin drift
i scurgeri (dar nu prin terenuri sau soluri);
de pe terenuri, prin eroziune; pierderi ocazionale de dup ploi puternice dup
aplicarea de produse fitosanitare (ore-zile-sptmni);
din agricultur prin percolare i drenaj superficial prin sol dup aplicare (zilesptmni);
A.4. Infrastructura de trafic i extraurban
pierderi directe prin scurgeri, prelingeri i drift;
pierderi indirecte prin splare de pe suprafee pavate, coroziune, scurgeri de mici
dimensiuni; aceste emisii ajung n principal n sol i doar o mic parte intr n apa de
suprafa fr a trece prin sol;
scurgeri indirecte i drenajul solului pe laturile drumurilor; substanele sunt
filtrate, reinute i degradate de materialele din componena oselei; emisiile indirecte
din trafic sunt n principal asociate cu particule i nu ajung n apa subteran.
A.5. Scurgeri accidentale
A.6. Pierderi din materiale
B. Ci de poluare a apelor de suprafa din surse punctiforme
B.1. Acoperiuri i zone pavate
direct sau prin canalizarea separat de ap pluvial, neepurat;
prin sisteme separate cu epurare simpl;
prin rezervoare de reinere i decantare i eliberare de sediment n canalizarea
conectat cu staia de epurare;
prin canalizarea municipal combinat cu ape menajere.
B.2. Ape menajere
evacuri directe neconectate la canalizarea municipal sau parial conectat
printr-un anumit tip de epurare;
canalizate, dar neepurate n staia de epurare;
canalizate, dar cu emisii ocazionale prin by-pass al excedentului de ap pluvial;
canalizate i epurate n staia de epurare.
B.3. Industria
evacuri directe n apa de suprafa fr epurare;
evacuri cu epurare industrial n apa de suprafa;
evacuri de ap industriala tratat n canalizarea municipal;
evacuri fr epurare ctre canalizarea localitilor, n mod asemntor cu apele
menajere.
B.4. Depozite de deeuri/depozite ecologice
fr epurare;
cu epurare n staia de tratare.
B.5. Terenuri contaminate istoric
fr epurare;
cu epurare n staia de epurare;
eliminare direct prin sol.

B.6. Surse naturale


ANEXA Nr. 7
CONINUTUL
fiei de date pentru substane prioritare i poluani specifici
Fia de date necesare pentru stabilirea de SCM pentru toate compartimentele de
mediu conine urmtoarele:
1. Introducere
denumirea IUPAC
formula structural
numr CAS
numr EINECS
formula chimic
2. Proprieti fizice i chimice - trebuie s fie stabilite pentru fiecare substan
pentru care se aplic SCM i se furnizeaz date despre comportarea substanei n
mediu:
greutate molecular: M(w) (g mol^-1);
punct de topire: T(m) (C);
punct de fierbere: T(b) (C);
presiune de vapori: P(v) (Pa); se poate estima din T(m) i T(b);
constanta legii lui Law: H (Pa m3 mol^-1);
solubilitatea n ap: S(w) (mg L^-1), se poate estima din T(m) cu ajutorul log
K(ow);
constanta de disociere: pK(a) (-);
coeficient de partiie n-octanol/ap: log K(ow) (-);
coeficient de sorbie sediment/ap: log K(oc);
coeficient de partiie sediment/ap: log K(p) (L kg^-1);
- pentru substanele organice se recomand coeficientul de partiie ponderat cu
coninutul de carbon organic din sediment: K(oc) (L kg^-1);
- pentru metale se recomand coeficientul de partiie [K(p)] ponderat cu coninutul
de materii n suspensie.
3. Scenarii de expunere posibil
4. Comportare n ap
4.1. comportare abiotic;
4.2. biodegradare;
4.3. coeficieni de partiie (Log Kow, Log Koc);
4.4. disociere;
4.5. bioconcentrare, bioacumulare
5. Efecte
5.1. toxicitate pentru organisme de ap dulce
5.1.1. n laborator
5.1.2. pe teren
5.2. toxicitate pentru organisme de ap marin
5.2.1. n laborator
5.2.2. pe teren
5.3. toxicitate pentru organisme din sediment
5.4. studii de hran a vieii slbatice
5.5. toxicitate pentru mamifere
5.5.1. standarde de ap potabil
5.6. mod de aciune

6. Calcularea de SCM
6.1. ap dulce
6.1.1. pe termen lung
6.1.2. pe termen scurt
6.2. ap marin
6.2.1. pe termen lung
6.2.2. pe termen scurt
6.3. sediment
6.4. intoxicare secundar
6.5. sntate uman
6.5.1. ap potabil
6.5.2. hran
7. SCM propus
8. Supoziii de baz i incertitudini n SCM propus
9. Recomandri pentru reducerea incertitudinilor
10. Aspecte de implementare ale SCM
NOT:
Toate punctele numerotate de la 1 la 10, precizate mai sus, trebuie s conin
date; chiar dac o parte din date nu sunt disponibile i nu se pot calcula SCM pentru
toate compartimentele de mediu, trebuie s se specifice acest lucru, dar seciunea nu
trebuie s dispar din fia de date.
ANEXA Nr. 8
EFECTE TOXICE
pe termen lung ale substanelor prioritare
Efectele toxice pe termen lung sunt considerate efecte asupra reproducerii,
fertilitii i dezvoltrii, care pot avea impact asupra populaiei de organisme, dup
cum urmeaz:
efect cunoscut sau posibil cancerigen - categoriile I-III, fraza de risc - R45 sau
R40;
efect cunoscut sau posibil de modificri genetice ereditare - categoriile I-III, fraza
de risc - R46 sau R40;
efect cunoscut sau posibil de a afecta fertilitatea - categoriile I-III, fraza de risc R60, R61, R62, R63, R64;
risc posibil de efecte ireversibile - R68;
potenial de bioacumulare la nivelul prdtorilor de vrf i pericol de afectare
puternic a sntii prin expunere prelungit sau n caz de nghiire - R22/R25/R28.
R22 = nociv n caz de nghiire;
R25 = toxic n caz de nghiire;
R28 = foarte toxic n caz de nghiire;
R40 = posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente;
R45 = poate cauza cancer;
R46 = poate provoca modificri genetice ereditare;
R48 = pericol de efecte grave asupra sntii n caz de expunere prelungit;
R60 = poate afecta fertilitatea;
R61 = poate provoca efecte adverse asupra copilului n timpul sarcinii;
R62 = risc posibil de afectare a fertilitii;
R63 = risc posibil de a duna copilului n timpul sarcinii;
R64 = risc posibil pentru sugarii hrnii cu lapte matern;

R68 = risc posibil de efecte reversibile.


ANEXA Nr. 9
(Anexa F la Hotrrea Guvernului nr. 351/2005)
LINII DIRECTOARE
pentru stabilirea relevanei poluanilor specifici pentru care se
stabilesc programe de reducere a polurii apelor
1. Stabilirea listelor de substane:
- poluani specifici la nivel de bazin hidrografic sau la nivel naional.
Selectarea acestor poluani specifici: este o problem dificil, mai ales n lipsa
unor date de monitorizare. Cele mai accesibile metode de selectare a poluanilor
specifici relevani sunt abordarea "de sus n jos" i abordarea "de jos n sus". Etape
necesare pentru selectarea poluanilor specifici sunt cuprinse n dou tipuri de
abordri:
1.1. Abordarea "de sus n jos"
Aceast abordare se adreseaz presiunilor i impacturilor, stabilete poluanii
specifici care pot fi potenial evacuai n bazinul hidrografic sau n mediul acvatic, prin
analizarea emisiilor punctiforme i difuze, stabilete relevana acestor poluani prin
estimarea semnificaiei emisiilor, prin corelarea concentraiilor monitorizate cu SCM
i prin evaluarea posibilitii de cretere a concentraiei n timp.
Abordarea "de sus n jos" conine:
- identificarea listei de substane de interes "universul chimicalelor" (anexa nr. 6 la
Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare);
- corelarea listei de mai sus cu inventarul la nivel de bazin hidrografic pe baza
datelor disponibile despre producia i utilizarea respectivelor substane - aceste date
trebuie s ofere posibilitatea de a elimina acele substane care nu sunt utilizate sau
produse la nivel naional sau n bazinul hidrografic respectiv ori a cror evacuare este
nesemnificativ (etap de screening a datelor colectate);
- datele care trebuie s fie colectate pentru a evalua expunerea la poluani
(concentraia de expunere prognozat - PEC) i efectele (concentraia care nu
produce efecte n mediu - PNEC) care trebuie s fie comparate pentru a identifica
acele substane care prezint relevan n bazinul hidrografic sau la nivel naional.
Apoi selectarea substanelor poate fi confirmat de un exerciiu de monitorizare de
investigaie intit pentru acele substane pentru care nu exist date de monitorizare
de supraveghere sau exist date insuficiente; pentru aceste substane se aplic o
analiz de tendin (pentru evidenierea concentraiilor cresctoare) sau pentru a
evidenia posibile efecte aditive. Rezultatul este o list de poluani specifici pentru
care se stabilesc apoi programe de reducere a polurii.
Schematic, etapele sunt:
1. punct de pornire - stabilirea "universului poluanilor";
2. screening de date:
a) colectarea datelor despre poluani i compararea cu date despre producie i
utilizare;
b) identificarea poluanilor care pot fi evacuai n corpurile de ap;
3. test de relevan:
a) estimarea concentraiilor posibile n corpurile de ap;
b) compararea concentraiilor de expunere estimate cu efectele identificate;
4. calculul gradului de siguran: se evalueaz dac ncrederea n evaluare este
corect;

5. rezultat final - lista de poluani specifici relevani la nivel naional pentru care sunt
necesare msuri adecvate de reducere a polurii n vederea conformrii cu SCM
prevzute n anexa nr. 2 la program, tabelul 2
1.2. Abordarea "de jos n sus"
Aceast abordare se adreseaz impacturilor i ncepe prin a identifica motivele
pentru care starea ecologic bun a mediului acvatic nu este atins sau se
deterioreaz, chiar i atunci cnd toate substanele identificate n abordarea "de sus
n jos" se nscriu n SCM stabilite.
Identificarea cauzei pentru care starea ecologic bun nu este atins trebuie s se
bazeze pe etapele:
- evaluarea impacturilor (morfologice, hidrologice, de continuitate a rului);
- considerarea condiiilor de referin adecvate;
- poluarea chimic.
Dac poluarea chimic este cauza neatingerii strii bune, este necesar o
evaluare pentru a stabili dac aceast poluare este cauzat de poluani cunoscui,
prin compararea datelor de monitorizare de supraveghere disponibile cu SCM.
Dac poluarea chimic este cauzat de poluani neidentificai, acetia trebuie
identificai prin evaluarea activitilor din bazinul hidrografic i prin monitorizare de
investigaie adecvat. Relevana substanei se stabilete prin abordarea "de sus n
jos", prin compararea datelor de monitorizare (PEC) cu SCM sau cu PNEC. Aceast
abordare este mai eficient din punctul de vedere al costurilor pentru rurile mici
dect monitorizarea de supraveghere.
Cele dou abordri sunt complementare i se unesc n "abordarea combinat".
Schematic, etapele sunt:
1. punct de start - identificarea "corpului de ap" care nu atinge sau este la risc s
nu ating obiectivul de stare bun;
2. screening:
a) eliminarea poluanilor specifici care pot fi cauza neatingerii strii bune a apei,
prin compararea datelor din monitorizarea de supraveghere cu SCM;
b) eliminarea cauzelor hidro-morfologice de neatingere a strii bune.
Dac problema persist, se aplic etap 3;
3. evaluarea expunerii;
a) revizuirea substanelor chimice potenial a fi evacuate n bazinul hidrografic;
b) derularea monitorizrii de investigaie pentru poluanii de interes potenial;
4. test de relevan - compararea datelor obinute la pct. 3 cu SCM sau cu
"concentraiile care nu produc efecte n mediu (PNEC)" obinute din proprietile
intrinseci ale substanelor;
5. rezultat final - lista poluanilor specifici relevani care necesit msuri de
reducere;
6. calculul gradului de siguran - se evalueaz dac ncrederea n evaluarea
global este corect.
ANEXA Nr. 10*)
SCHEMA LOGIC
de identificare a altor poluani relevani la nivel bazinal

IMAGINE 1

___________
*) Anexa nr. 10 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 11
METODE DE ANALIZ STANDARDIZATE
SR EN 1484:2001 "Analiza apei. Linii directoare pentru determinarea carbonului
organic total (TOC) i a carbonului organic dizolvat (DOC)"
SR EN ISO 18856:2006 "Calitatea apei: Determinarea anumitor ftalai prin
cromatografie n faz gazoas/spectrometrie de mas"
SR EN ISO 17353:2006 "Calitatea apei: Determinarea unor compui
organostanici. Metoda prin cromatografie n faz gazoas"
SR EN ISO 10304-1:2003 "Calitatea apei. Determinarea ionilor dizolvai de
fluorur, clorur, azotit, ortofosfat, bromur, azotat i sulfat, prin cromatografia ionilor
n faz lichid. Partea 2: Determinarea ionilor de bromur, clorur, azotat, azotit,
ortofosfat i sulfat din ape uzate"

SR EN ISO 10304-1:2009 "Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvai prin


cromatografia ionilor n faz lichid. Partea 1: Determinarea ionilor bromur, clorur,
azotat, azotit, fosfat i sulfat"
SR EN ISO 10304-4:2003 "Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvai prin
cromatografia ionilor n faz lichid. Partea 4: Determinarea ionilor clorat, clorur i
clorit din ape cu contaminare redus"
SR EN ISO 15680:2004 "Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie n faz
gazoas a unui numr de hidrocarburi aromatice monociclice, naftalin i diveri
compui clorurai prin purjare i captare i desorbie termic"
SR EN ISO 17495:2003 "Calitatea apei. Determinarea nitrofenolilor selecionai.
Metoda prin extracie n faz solid i detecie prin cromatografie n faz gazoas i
spectrometrie de mas"
SR EN ISO 17993:2004 "Calitatea apei. Determinarea a 15 hidrocarburi
aromatice policiclice (HAP) n ap prin HPLC cu detecie prin fluorescen dup
extracie lichid-lichid"
SR EN ISO 10301:2003 "Calitatea apei: Determinarea coninutului de
hidrocarburi halogenate foarte volatile. Metode prin cromatografie n faza gazoas"
SR EN ISO 11369:2004 "Calitatea apei: Determinarea unor ageni de tratare a
plantelor. Metoda prin cromatografie n faz lichid de nalt performan cu detecie
UV, dup extracie solid-lichid"
SR EN ISO 11969:2003 "Calitatea apei: Determinarea coninutului de arsen.
Metoda prin spectrometrie de absorbie atomic (tehnica hidrurii)"
SR EN ISO 18412:2007 "Calitatea apei: Determinarea cromului (VI) - Metoda
fotometric pentru ape slab contaminate"
SR EN ISO 18857-1:2007 "Calitatea apei: Determinarea alchilfenolilor
selecionai - Partea 1: Metod pentru probe nefiltrate, cu utilizarea extraciei lichidlichid i a cromatografiei n faz gazoas cu detecie selectiv de mas"
SR EN ISO 16712:2007 "Calitatea apei. Determinarea toxicitii acute a
sedimentelor marine sau a sedimentelor de estuar asupra amfipodelor"
SR EN ISO 5667-3:2004 "Calitatea apei: Prelevare Partea 3: Ghid pentru
conservarea i manevrarea probelor de ap"
SR EN ISO 10304-1-2009 "Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvai prin
cromatografia ionilor n faz lichid. Partea 1. Determinarea ionilor bromur, clorur,
fluorur, azotat, azotit, fosfat i sulfat"
SR EN ISO 10304-3:2003 "Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvai prin
cromatografia ionilor n faz lichid. Partea 3: Determinarea ionilor cromat, iodur,
sulfit, tiocianat i tiosulfat"
SR EN ISO 22478:2006 "Calitatea apei: Determinarea anumitor explozivi i
compui asemntori. Metoda care utilizeaz cromatografia n faz lichid de nalt
performan (HPLC) cu detecie UV"
SR EN ISO 11885:2009 "Calitatea apei. Determinarea elementelor selectate prin
spectroscopie de emisie optic cu plasm cuplat inductiv (ICP-OES)"
ANEXA Nr. 12*)
(Anexa D la Hotrrea Guvernului nr. 351/2005)
SCHEMA LOGIC
pentru stabilirea polurii apelor cu poluani specifici
foarte toxici (Lista I)

IMAGINE 2

___________
*) Anexa nr. 12 este reprodus n facsimil.