Sunteți pe pagina 1din 1

Minimizarea costului .

Relatia dintre cost si productivitate


Factorii de care depinde evolutia costului mediu sunt :
a) consumul de factori de productie pe unitatea de produs (consumul de resurse m
ateriale si de forta de munca) , care se micsoreaza in conditiile perfectionarii
echipamentelor tehnice de productie si tehnologiilor , ridicarii nivelului de c
alifcare;
b) nivelul productivitatii
c) pretul factorilor de productie utilizati.
Minimizarea costului.
-in primul rand , limiele resurselor de materii prime si energie , ale resurselo
r economice in general , actioneaza restrictiv asupra activitatii economice , pr
esupunand realizarea unui cost minim fara a afecta calitatea , fiabilitatea si p
erformanta in practica economica .
-in al doilea rand , minimizarea costului are un rol determinant in maximizarea
profitului , deoarece , la un nivel dat al pretului de vanzare , diminuarea cost
ului atrage dupa sine maximizarea profitului .
Relatia dintre costul de productie si pretul competitiv , are de asemenea , o ma
re insemnatate. Obtinerea de profit depinde de capacitatea producatorului de a f
abrica bunuri de calitate superioara la un cost mai redus , pe care sa le vanda
la preturi competitive .
-in al treilea rand , costul de productie influenteaza oferta de bunuri . De fap
t , costurile marginale influenteaza oferta , deoarece calauzesc reactiile la de
ciziile producatorilor .
-in al patrulea rand , comprimarea costurilor pe unitatea de produs in interioru
l tarii constituie unul din factorii principali de care depind competivitatea pr
oduselor si realizarea unor schimburi economice eficiente pe piata international
a
- minimizarea costurilor depinde mai ales de cresterea productivitatii factorilo
r de productie
-relatia dintre cost si productivitate : la un pret dat al FP, CM si CMg se afla
in raprot invers proportional fata de productivitate
a) cresterii productivitatii marginale ii corespunde scaderea costului marginal
, iar scaderii productivitatii marginale ii corespunde cresterea costului margin
al ; cresterii productivitatii medii ii corespunde scaderea costului mediu
b) nivelului minim al costului mediu ii corespunde nivelul maxim al productivita
tii medii iar nivelului minim al costului marginal ii corespunde nivelul maxim a
l productivitatii marginale