Sunteți pe pagina 1din 2

Cauzele esecului pietei :

a) dificultatea individualizarii dreptului de proprietate ;


Dificultatea individualizarii dreptului de proprietate este legala , in principa
l , de consecintele excluziunii imperfecte si de limitele obiective si subiectiv
e ce pot sa apara in legatura cu transferul bunurilor sau al controlului asupra
acestora
Excluziunea imperfecta se manifesta , mai ales , atunci cand dreptul de propriet
ate asupra unui buneconomic nu apartine unui singur subiect economic , ci este d
etinut de catre un grup de persoane fizice sau chiar juridice .
Spre exemplu , un drum public care apartine unei colectivitati , fiind destinat
spre utilizare tuturor detinatorilor de vehicule , este greu sa fie trecut sub c
ontrolul exclusiv al unui singur subiect economic , intrucat acesta trebuie sa o
btina acordul fiecarui membru al grupului de utilizatori potentiali .
Dificultatea incheierii acestor acorduri explica poblemele ce pot apare , in pra
ctica , in egatura cu individualizarea drepturilor de control asupra utilizarii
oricarui bun detinut de colectivitati mai mari sau mai mici . Un alt aspect al e
xcluziunii imperfecte consta in dificultatea garantarii apararii drepturilor atr
ibuite legal , fapt ce franeaza luarea unor masuri pentru inlaturarea si sanctio
narea celor ce cauta si reusesc sa utilizeze ilegal un anume bun ce nu le aparti
ne , actiune prin care se perturba manifestarea deplina si libera a drepturilor
obtinute pe cale legala.
Ansamblul masurilor pentru prevenirea , identificarea si sanctionarea faptelor d
e utilizare ilegala de catre alte persoane a unui bun necesita efectuarea unor c
heltuieli care sunt denumite costuri de excluziune .
Nivelul si dinamica acestor costuri depind , in principal , de gradul de dificul
tate al obtinerii unei excluziuni perfecte
Aceasta presupune ca nivelul costurilor de excluziune este cu atat mai ridicat
, cu cat dificultatea excluziunii este mai semnificativa si mai greu de depasit
.
Gradul redus de transferabilitate al unor bunuri se concretizeaza in faptul ca l
imitarea drepturilor legale de vanzare a acestora ii impiedica pe proprietari sa
incheie contractele sau tranzactiile cele mai avantajoase , in primul rand , pr
in aceea ca ii obliga pe cumpartori sa-si asume anumite riscuri .
Din aceasta cauza , cumparatorul este mai putin atras si este obligat sa-si ia a
numite masuri de siguranta si , ca atare , ofera mai putin si solicita garantii
si facilitati suplimentare din partea vanzatorului.
Cu cat gradul de transferabilitate este mai redus , cu atat tranzactia efectuata
necesita mai multe informatii si clauze contractuale asiguratorii pentru cumpar
ator. Toate acestea sporesc costurile informationale si tranzactionale pe care t
rebuie sa le suporte vanzatorul si care reprezinta tot atatea frane importante i
n derularea rapida a schimburilor si in asigurarea unei alocari eficiente a resu
rselor prin intermediul pietelor libere .
Aceste piedici , in manifestarea libera si deplina a dreptului de vanzare a unui
bun aflat in proprietate , snt mai evidente in cazul vanzarii pamantului , ca s
i a altor bunuri la care se impune o limitare , sau un control al preturilor . A
semenea ingradiri se materializeaza in diminuarea gradului de transferabilitate
a drepturilor de proprietate si de utilizare a bunurilor respective .
Se poate concide ca atat excluziunea imperfecta , cat si gradul redus de transfe
rabilitate al unor bunuri si al utilizarii acestora nu permit o valorificare a o
portunitatilor de schimb reprezinta situatii de esec al pietelor.

b) existenta unor costuri tranzactionale semnificative l


In conditiile economiei contemporane , un schimb avantajos necesita informatii p
ertinente si operative pe baza efectuarii unor studii de piata complexe .
Pentru a putea realiza schimburile dorite , atat vanzatorul , cat si cumparatoru
l trebuie sa efectueze importante cheltuieli pentru cautarea si cunoasterea part
enerilor , pentru intelegerea comportamentului si a performantelor acestora , pe
ntru testarea si evidentierea calitatii marfurilor ce fac obiectul schimbului ,
cat si pentru negocierea unor clauze contractuale cat mai avntajoase .
Toate aceste costuri si eforturi sporesc semnificativ in conditiile diversificar
ii schimburilor si accentuarii competitiei de piata .
Sporirea costurilor tranzactionale si informationale se constituie intr-o frana
importanta in desfasurarea operativa a schimburilor si in efectuarea unor afacer
i reciproc avantajoase , conducand la situatii de esec al pietelor .
c) esecul unor negocieri de schimb reciproc avantajos
Exprima faptul ca nu s-a ajuns la un acord convenabil ambilor parteneri. In oric
e tranzactie , fiecare participant urmareste , prin conditiile si clauzele inclu
se in acord , sa-si atinga propriile obiective si sa obtina pentru sine cat mai
multe avantaje ; acesta presupune si unele concesii si renuntari reciproce .
Daca in urma negocierilor nu se ajunge la o intelegere mutuala , esecul are drept
principala consecinta franarea sau blocarea derularii anumitor schimburi , gener
and pierderi de eficienta , risipa de resurse si degradari ale mecanismelor piet
ei.
Dintre cazurile cele mai frecvente de esec al pietelor: externalitatile , bunuri
le publice , bunurile de merit si bunurile de nemerit , precum si orice forma de
monopol.