Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Masuri pe care trebuie sa le adopte Consiliul de Administratie WhiteLab pentru


a se conforma cu reglementarile privind guvernanta corporativa necesare
accesarii coatatiei bursiere :
1.1 Consiliul de Administratie trebuie sa adopte structuri clare si
transparente de guvernanta corporativa pe care le va dezvalui in mod adecvat
publicului larg printr-un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa in care
vor descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa. Consiliul de
Administratie trebuie sa raporteze informatii precise, corecte, concise si usor de
inteles asupra modalitatii in care recomandarile respective au fost implementate,
in mod concret, in perioada la care se refera Declaratia anuala, sa descrie toate
evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul
anului financiar precedent, dar si sa mentina standarde ridicate de guvernare pe
toata durata de activitate a companiei .
1.2 Consiliul de Administratie WhiteLab va adopta reguli corespunzatoare
pentru evitarea situatiilor in care membrii sau angajati ai societatii ar putea fi
declarati vinovati de manipularea pietei valorilor imobiliare emise de societate.
1.3 Consiliul de Administratie WhiteLab trebuie sa elaboreze un set de
reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu
actiunile sau alte instrumente financiare emise de societete,efectuate in cont
propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate.Regulile vor
prevedea,in mod expres,natura informatiilor de natura publica,referitoare la
aceste tranzactii.
Procedurile trebuie puse in aplicare astfel incat,in cazul unei amanari a
publicarii informatiilor din interior (de exemplu,pentru ca o tranzactie este in curs
de negociere),continutul acestor informatii este protejat si va fi dezvaluit doar in
momentul optim.Aceste proceduri pot include controlul asupra parolei de acces la
documentele electronice,controlul asupra numarului de copii ale
documentelor,asa-zise ziduri chinezesti in cadrul sistemului IT pentru
restrictionarea accesului la documente si utilizarea codata a cuvintelor.
In relatia cu analistii si actionarii majoritari,compania trebuie sa se asigure
ca informatiile interne nu sunt dezvaluite accidental si sa aiba grija atunci cand
se confrunta cu intrebari din partea presei sau a altor mijloace media,pentru a fi
siguri ca informatiile sunt furnizate doar de catre personalul nominalizat in relatia
cu mass-media.
1.4 Structura Consiliului de Administratiei va asigura un echilibru intre
membrii executive si ne-executivi astfel incat nici o persoana sau grup restrans
de persoane sa nu poata domina ,in general,procesul decizional al Consiliului de
Administratiei .Are un numar de membri care garanteaza eficienta capacitatii
sale de a supraveghea analiza si evalua activitatea directorilor precum si
tratamentul echitabil al actionarilor(structura Consiliului de Administratiei va fi
echilibrata astfel incat sa dea posibilitatea acestuia sa ia decizii bine
informate).Procesul de luare a deciziilor va ramane o responsabilitate a Consiliului
de Administratiei .Va asigura constituirea unor comitete consultative pentru
examinarea unor tematici specific alese de Consiliul de Administratiei si pentru
consilierea acestuia cu privire la aceste tematici.

Consiliul de Administratiei va evalua independent membri ne-executivi ,


cateva din criteriile de evaluare fiind:

Sa nu fie director al societatii sau al unei societati controlate de aceasta si


sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimi 5 ani
Sa nu fi fost salatiat al societatii sau al unei societati controlate de aceasta
ori sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimi 5 ani
Sa nu primeasca sau sa fi primit de la o societate controlata de aceasta o
remunerate suplimentara sau alte avantaje,altele decat cele corespunzand
calitatii sale de administrator ne-executiv

1.5 Consiliul de Administratie va asigura constituirea unor comitete speciale


pentru examinarea unor tematici specifice precum auditul, remunerarea
membrilor directoratului, ai consiliului de supraveghere si a personalului,
nominalizarea de candidati pentru diferite posturi de conducere. Aceste tematici
sunt alese de Consiliul de Administratie, pentru consilierea acestuia cu privire la
aceste tematici.
Consiliul de Administratie va evalua daca este posibila alcatuirea unui
Comitet de nominalizare, format din membrii sai, alcatuit, in principal, din
administratori independenti.
Pana la infiintarea unui comitet de remunerare, Consiliul de Administratie va
prelua aceste sarcini si responsabilitati si le va analiza cel putin o data pe an.
Societatile comerciale tranzactionate pe piata reglementata a BVB vor informa
asupra politicii lor de remunerare in Statutul/Regulamentul de Guvernanta
Corporativa.

1.6 In ceea ce priveste independenta si autoritatea decizionala a membrilor cu


atributii non-executive, acestia nu pot actiona eficient in favoarea intereselor
actionarilor decat daca este exclusa posibilitatea unor conflicte de interese, ceea
ce presupune o serie de conditii prin care se va evalua independenta acestora de
catre Consiliul de Administratie:

Directorii non-executivi trebuie sa provina in cea mai mare parte din afara
corporatiei;
Acestia nu ar trebui sa aiba nicio afacere sau conexiuni financiare cu
societatea, in afara de remuneratie si detinerea de participatii (raportul
Higgs a extins domeniul de aplicare al conexiunilor de afaceri pentru a
include orice persoana care a fost angajat sau care a avut o relatie de
afaceri semnificativa de-a lungul ultimilor ani, sau a participat in Consiliu
mai mult de zece ani);
Numirile ar trebui sa fie pentru o perioada specificata si renumirea nu ar
trebui sa fie automata; Consiliul, ca un intreg, ar trebui sa decida in mod
independent, cu privire la numirea si selectia acestora;
Directorii non-executivi trebuie sa aiba competenta necesara pentru a
superviza activitatea corporatiei;

Ei trebuie sa aiba suficiente surse de informatii si suficienta autoritate de


control in cadrul organizatiei;
Ar trebui sa existe proceduri prin care directorii non-executivi pot beneficia
de consultanti independenti, pe cheltuiala societatii,daca este necesar.

Comitetul Greenbury din Marea Britanie a stabilit principiile pe care trebuie sa


le urmeze politica de remunerare. Potrivit acestuia, remuneratia directorilor ar
trebui sa fie stabilita de catre membrii independenti ai Consiliului:

Orice forma de bonus trebuie sa fie legata de performanta masurabila sau


de cresterea valorii actionariale;
Ar trebui sa existe o transparenta totala a remuneratiei directorilor in
conturile anuale.

1.7 Consiliul de Administratie trebuie sa analizeze eficacitatea sistemului de


control intern al companiei si sa raporteze actionarilor cel putin o data pe
an.Analiza trebuie sa cuprinda toate controalele (financiar, operational, de
conformitate, sistemul de management al riscurilor) pentru a securiza astfel
investitia actionarilor.Managementul riscurilor trebuie sa defineasca si sa
comunice apetitul pentru risc al companiei si cum gestioneaza riscurile cheie,
mentinand un echilibru intre managementul riscului si antreprenori.
Responsabilitatea pentru supravegherea politicii de gestionare a riscului si
controlului intern este delegata Comitetului de Audit.
Codul din Marea Britanie cere Consiliului de Administratie sa revizuiasca
sistemele de control intern anual, si sa raporteze actionarilor.( The UK Code
requires the board to review the issuers internal control systems annually and
report to shareholders that they have done so.)
2. Responsabilitatile Comitetului de Audit WhiteLab vis-a-vis de auditorii externi ai
companiei :
2.1 Revizuirea si analiza independentei si obiectivitatii auditorului extern precum
si a procesului de audit luand in considerare faptul ca seful de misiune al echipei
de audit extern, dl Roger Smith, a aflat ca a primit drept mostenire actiuni
WhiteLab reprezentand 5% din capitalul acesteia. Aceasta situatie contravine
prevederilor si cerintelor profesionale si legale.
2.2 Dezvoltarea si implementarea politicilor de angajare a auditorului extern in
ceea ce priveste serviciile de non-audit solicitate de presedinta Consiliului de
Administratie, dna Jessica Park.
2.3 Formularea de recomandari Consiliului de Administratie pentru obtinerea
aprobarii actionarilor asupra remunerarii si termenilor contractuali cu auditorul
extern( ii sunt solicitate lui Roger Smith servicii de consultanta ce vor fi achitate
separate de cele de audit extern)