Sunteți pe pagina 1din 28

Guvernanta corporativa

Guvernan Corporativ
Guvernanta corporativa-studiu de caz S.C. AEROSTAR S.A.

Academia de Studii Economice

Bucuresti, 2011

Guvernanta corporativa

CUPRINS :

Cap. I - Guvernanta corporativa definitii , concepte in cadrul intreprinderii ;

Cap. II

Studiu de caz S.C. AEROSTAR S.A. S.C. AEROSTAR S.A. AEROSTAR S.A. AEROSTAR S.A. S.C.

II.1. Caracteristicile intreprinderii

II.2. Obictivele si programele derulate de S.C.

II.3. Despre Guvernanta corporativa in cadrul S.C.

II.4 Performanta financiara a intreprinderii prin raportare la anii precedenti

AEROSTAR S.A..

Guvernanta corporativa

Cap. I - Guvernanta corporativa definitii , concepte in cadrul intreprinderii Sistemul de guvernare al intreprinderii: necesitatea si statutul particular al managerului Guvernanta corporativa se refera la totalitatea sistemelor si proceselor prin care se conduce si controleaza o societate pentru a ii creste performanta, respectiv valoarea pentru stakeholderii sai (asociati, clienti, furnizori, stat, etc). Acest sistem complex implica un set de reguli care stabilesc anumite relatii intre conducerea executiva a unei societati, consiliul de administratie si actionarii societatii, precum si cu alte grupuri de interes care au legaturi cu societatea respectiva. Guvernarea corporativa de fapt separa managementul de proprietarii unei afaceri si reglementeaza relatiile dintre detinatorii de interese in respectiva companie. Administratorii si conducerea executiva a unei societati trebuie sa urmareasca acele obiective care sunt in interesul actionarilor, sa permita monitorizarea acestora si utilizarea cat mai eficienta a resurselor. Astfel investitorii pot sa-si suprevegheze si sa-si protejeze investitia prin mecanismele de guvernanta aplicate, iar tertii aflati in relatie cu entitatea economica (salariati, creditori furnizori, client) isi pot proteja interesele. Pe de-o parte, guvernanta corporativa face trimitere la sistemul de management- modul in care sunt luate deciziile si in care se efectueaza controlul in cadrul intreprinderii. Guvernanta corporativa este cu atat mai importanta cu cat exista posibilitatea ca managerii sa nu actioneaza intotdeauna etic si in conformitate cu interesele actionarilor din cauza ca urmaresc obtinerea unor avantaje economice imediate conditionate de obtinerea unor anumite rezultate (teoria agentiei) sau din cauza situatiei economice instabile, a competitiei de pe piata, etc. De aceea, un principiu care sta la baza guvernantei corporative se refera la separarea Consiliului de Administratie de sistemul de management (separarea functiei de supraveghere de cea de executie). Aceasta separare este necesara si deoarece companiile incep sa se dezvolte si sa
4

Guvernanta corporativa

se extinda pe mai multe piete simultan, deci volumul de cunostinte tehnice, de specialitate necesar este mai mare. Printre altele, Consiliul trebuie sa se asigure ca managementul de la toate nivelele ierarhice prezinta actionarilor situatia corecta a intreprinderii si de asemenea, stabileste obiectivele companiei. Consiliul de Administratie este format atat din directori executivi, cat si din directori neexecutivi (care formeaza Comitetul de Audit). Acestia din urma sunt insarcinati cu supravegherea activitatii si fac legatura cu actionarii. (Dobroteanu). Un sistem de guvernanta corporativa eficient depinde si de manager- persona care, in virtutea sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor circumscrise postului ocupat, exercita procese de management, deci adopta decizii si initiaza actiuni prin care influenteaza comportamentul decizional si operational al altor persoane (Verboncu). Una dintre calitatile de baza ale unui manager este competenta- in sensul ca trebuie sa indeplineasca obiectivele organizatiei intr-un mod eficient, exercitand functii specifice cum ar fi: previzinea, organizarea, coordonarea, antrenarea si control-evaluarea resurselor. Trebuie sa planifice si sa organizeze activitatea proprie si a angajatilor in functie de anumite termene si obiective. Este foarte important ca managerul sa aiba capacitatea de analiza in detaliu, dar sa aiba si o viziune de ansamblu asupra companiei, a relatiilor de interdependenta ce se stabilesc intre activitati si impactul acestora asupra organizatiei. Un bun manager se pregateste continuu, pentru a putea fi mereu inaintea evenimentelor si a le prevedea pe cele viitoare. Pentru ca este cel care are putere decizionala in cadrul intreprinderii, managerul trebuie sa poata raspunde prompt la modificarile din mediu sau provocarilor aparute pe piata. Si ca sa poata face acest lucru, trebuie sa stie sa disgnosticheze corect organizatia. Managementul s-a format pentru a organiza eforturilor celorlalti angajati spre indeplinirea unor obiective stabilite cu scopul de a obtine performanta. Necesitatea unui manager ca si pilon al guvernantei corporative deriva din rolurile pe care acesta le indeplineste in cadrul organizatiei: Reprezantant/conducator al intreprinderii (are autoritatea sa semneze acte, sa participle la diferite evenimente, este coordonator al activitatii angajatilor)

Guvernanta corporativa

Este cel care ia deciziile in legatura cu mentinerea sau schimbarea unor activitati care se deruleaza in intreprindere, se implica direct in relatiile cu furnizorii, clientii (negociator), decide in ce mod se pot aloca resurse in intreaga organizatie. Asigura ceilalti stakeholderi ca profitul se distribuie echitabil intre ei, iar interesele lor sunt protejate.

Guvernanta corporativa are in vedere si transparenta in organizatie, precum si reponsabilitatea sociala- managerii trebuie sa aiba in vedere, atunci cand iau anumite decizii, si faptul ca trebuie sa protejeze drepturile indivizilor si societatea in general. Orice decizie trebuie sa respecte, de asemenea, conditiile legale din comunitate. Considerand toate aceste aspecte (respectarea legilor, a societatii, a altor participanti la activitatea economica), se defineste guvernanta in sens larg. Privita doar prin prisma protejarii investitorilor, se vorbeste despre guvernarea in sens restrans. Statutul managerului este dat de pozitia pe care o are (profesia pe care o exercita, pozitia ierarhica) dar si de modul in care este perceput de ceilalti angajati (statut informal), deoarece activitatea specifica unui manager presupune implicarea in diferite relatii interumane. Intotdeauna angajatii vor aprecia acei manageri care sunt deschisi, impartasesc informatia, coopereaza si se ocupa de dezvoltarea profesionala a lor prin propunerea de traininguri, cursuri profesionale, etc. Sunt apreciati managerii care se implica, muncesc impreuna cu membrii echipei pentru a obtine performanta, coordoneaza eforturile angajatilor catre indeplinirea unor obiective. Mangerul repartizeaza sarcinile astfel incat sa fie pe masura capacitatilor fiecarui angajat in parte, pentru ca rezultatele sa fie bune si astfel sa se obtina pe de-o parte performanta, iar pe de alta angajatul sa capete incredere in sine si sa accepte sarcini mai complexe care sa ii asigure dezvoltarea profesionala. Statutul managerului este dat si de autoritatea pe care o are in fata subordonatilorintervine in cazul unor neintelegeri intre angajati, promoveaza stabilitatea si trebuie sa aiba capacitatea sa relationeze cu oamenii, in sensul sa-i motiveze, sa ii sanctioneze sau rasplateasca in functie de rezultatele obtinute.

Guvernanta corporativa

Este de dorit ca un manager sa fie si un bun lider, deoarece trebuie sa treaca dincolo de bariera rationalului si sa se foloseasca si de intuitie, creativite pentru a gasi solutii la diferite probleme cu care se confrunta sau a imagina scenarii de punere in practica a unor idei noi.

Cap. II

Studiu de caz S.C. AEROSTAR S.A.

II.1. Caracteristicile intreprinderii S.C. AEROSTAR S.A. Denumirea entitii: AEROSTAR S.A. Sediul social: municipiul Bacau, str . Condorilor nr . 9,judetul Bacau Codul unic de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului: RO950531 Capitalul social al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau in valoare totala de 29.284.132,52 lei este impartit in117.136.530 actiuni cu valoare nominala de 0,25 lei / actiune. Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale. AEROSTAR S.A. este o intreprindere de varf in industria aeronautica romaneasca. Are ca obiect de activitate: -fabricarea, modernizarea, mentenanta sistemelor de aviatie si sistemelor defensive terestre; -furnizor de piese, aerostructuri, subansamble si echipamente pentru aviatia generala si civila; -furnizor de servicii de mentenanta si conversie pntru aviatia civila. Infiintarea companiei.Istoric Prin Hotararea nr. 1165/17.04.1953 a Consiliului de Ministri al Republicii Populare Romane s-a decis infiintarea Atelierului Central de Aviatie in comuna vasile Roaita, azi in Bacau, ca Uzina de Reparatii Avioane. Societatea a avut denumirile succesive de U.R.A., I.R.Av., I.Av. si din 1991, Aerostar S.A. Potentialul creativ si tehnic al salariatilor, transmiterea culturii specifice de firma de la o generatie la alta au dus la valorificarea traditiilor istorice ale aeronauticii romanesti si au fost baza pentru dezvoltarea continua a firmei. Inceputurile aviatiei reactive in Romania se leaga strans de numele societatii, aici s-a realizat mentenanta pentru toate tipurile de avioane care au intrat in dotarea aviatiei romane. La Bacau s-a construit prototipul IAR-93, primul avion de lupta postbelic romanesc.

Guvernanta corporativa

S-au construit primele trenuri de aterizare si echipamente hidro-pneumatice de aviatie din tara.Peste 2500 aeronova sunt echipate cu trenuri de aterizare si instalatii hidropneumatice fabricate de Aerostar. S-au fabricat peste 1800 avoiane IAK-52. In decursul timpului s-a reparat un numar de peste 3500 aeronave si 6000 motoare turboreactoare. Specialistii Aerostar au predat la zbor peste 10 avioane prototip. In prezent, Aerostar SA deruleaza programe majore in domeniul aviatiei militare si al sistemelor terestre si isi dezvolta pozitia de furnizor pentru aviatia civila.

II.2. Obictivele si programele derulate de S.C. AEROSTAR S.A. Managementul calitii i certificrii Conducerea societatii are ca preocupare permanenta perfectionare a functionarii Sistemului Calitatii asociind rezolvarea practica a problemelor de caliate cu punctele forte ale Aerostar: sprijinul managementului, dotarea cu tehnologii si instalatii performante, personal de calitate, instruit si cu experienta in domeniu, experti in domeniul AQ (profesionisti calitate, mamageri calitate, auditori calitate), motivarea salariatilor pentru munca. Obiectivele stabilite prin programul de calitate sunt: realizarea si promovarea satisfacerii clientilor cresterea competitivitatii prin calitate imbunatatirea continua a calitatii motivarea salariatilor in realizarea calitatii

Certificate de calitate S.C. Aerostar S.A.

Aerostar S.A. a implementat un Sistem Integrat de Management al Calitatii si Mediului in conformitate cu standardele ISO 9001: 2008, AS 9100 C: 2009 , SREN ISO 14001: 2005 si AQAP2110. Sistemul Integrat de Management al Calitatii si Mediului este certificat de DQS, AEROQ. Aerostar S.A. detine autorizarile Part 21 Sectiunea A Subpartea G si Part 145 acordate de AutoritateaAeronauticaCivilaRomana. Aerostar S.A. este furnizor autorizat al Ministerului Apararii Nationale din Romania. Conducerea societatii are ca preocupare permanenta perfectionare a functionarii Sistemului Calitatii asociind rezolvarea practica a problemelor de calitate cu punctele forte ale Aerostar:

Guvernanta corporativa

sprijinul managementului, dotarea cu tehnologii si instalatii performante, personal de specialitate, instruit si cu experienta in domeniu, experti in domeniul AQ (profesionisti calitate, manageri calitate, auditori calitate) , motivarea salariatilor pentru munca.

Programul de Cercetare: studii si cercetari pentru elaborarea programelor software si asimilari de produde noi; studii si cercetari pentru implementarea de noi tehnologii si cresterea fiabilitatii produselor.

Programul de Dezvoltare: dezvoltare, integrare si asimilare in fabricatie de tehnologii, produse de aviatie, sisteme defensive, produse destinate economiei nationale; dezvoltare si asimilare lucrari de mentenanta produse de aviatie; modernizare produse de aviatie si industrie, instalatii, laboratoare, echipamente.

Planul national pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare - 50 de contracte derulate in perioada 2000-2008 pe subprogramele: RELANSIN, AEROSPATIAL, SECURITATE, CEEX, PARTENERIATE, INOVARE, etc.

Guvernanta corporativa

II.3. Despre Guvernanta corporativa in cadrul S.C. AEROSTAR S.A.

Consiliul de administratie este format din 7 membri:

Nr. 1

Nume Grigore Filip

Institutia si anul absolvirii

Functia C.A.

Institutul Politehnic Bucuresti, Presedinte Fac.Aeronave / 1979 (din februarie 1998) A.S.E. Bucuresti / 1986

Doru Damaschin

Vicepresedinte C.A. si Director Financiar-Contabil (din august 2000) C.A.

Mihai Ciobanu

Institutul Politehnic Iasi, Fac. Vicepresedinte Electrotehnica / 1971 (din februarie 1998) Institutul Politehnic Bucuresti, Membru Fac. Aeronave / 1971 (din anul 2000) Institutul Politehnic Iasi, Fac. Membru Mecanica / 1982 (din anul 2000) Academia Tehnica Militara, Membru Fac. Mecanica / 1979 (din anul 2000) Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, Membru Fac. de Drept / 1998 (din anul 2008)

Mihai Toncea

C.A.

Marin Ilie Nijnic

C.A.

Ion Eftimie Sandu

C.A.

Daniel Virna

C.A.

10

Guvernanta corporativa

Conducerea executiva

Grigore Filip- Director General

Doru Damaschin- Director Financiar- Contabil

Ovidiu Buhai- Director Divizia Sisteme

Serban Iosipescu- Director Divizia Produse Aeronautice

Tiberiu Lacatusu- Director Divizia Produse Speciale

Theodor Placinta- Director Divizia Tehnologica

Laurentiu Pascal- Director Divizia Logistica

Sorin Petras-Director Calitate

Dan-Paul Malin Popa- Director Management Dezvoltare

11

Guvernanta corporativa

Mihai Cojocaru- Director Adjunct Protectie si Infrastructura

Organigrama

12

Guvernanta corporativa

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii . Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. (2) Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii principale: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar , si sa fixeze dividendul : b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie; c) sa numeasca sau sa revoce auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar; d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul administatie. in curs membrilor consiliului de

e) analizeaza rapoartele Consiliului de Administa.tie privind situatia economico- financiara, stadiul realizarii investitiilor precum si stadiul si perspectivele societatii referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si intemationala, nivel tehnic, calitate, forta de munca, protectia mediului , relatiile cu clientii . f) stabileste, daca este cazul , dividendul brut pentru o actiune. O data cu stabilirea dividendului ,adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acesta se va plati actionarilor . Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. (3) Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii principale: a) schimbarea formei juridice a societatii ; b) mutarea sediului societetatii ; c) schimbarea domeniului si a obiectului principal de activitate al societatii ; d ) majorarea capitalului social ; e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni ;
13

Guvernanta corporativa

f ) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ; g) dizolvarea anticipata a societatii ; h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator ; i) conversia actiunilor dintr -o categorie in cealalta ; j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni ; k) emisiunea de obligatiuni ; l) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, pe termen lung; m) hotarasc in orice alta problema privind societatea. Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca ori de cate ori este nevoie in conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu prevederile actului constitutiv. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs. Adunarile generale extraordinare se convoaca si la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. In acest caz, adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. Consiliul de Administratie, este format din 7 (sapte) persoane fizice avand calitatea de administrator, al caror mandat este valabil pana la data de 14 iulie 2012. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative fomate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. Consiliul de Adrninistratie are umatoarele atributii principale: a) concepe strategii si politici de dezvoltare a societatii; b) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; c) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea d) numeste si revoca directorul general si financiar si stabileste remuneratia lor; financiara;

14

Guvernanta corporativa

e) supravegheaza activitatea directorilor; f) organizeaza Adunarea Generala a Actionarilor si implementeaza hotararile acesteia; g) aproba contractarea de credite, inclusiv a celor externe, stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, cu exceptia contractelor de credit pe termen lung pentru a caror aprobare este competent Adunarea Generala a Actionarilor; h ) aproba remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie; i) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs. Membrii Consiliului de Administratie raspund civil, penal sau contraventional, individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legii, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii; in astfel de situatii vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor . Membrii Consiliului de Administratie vor incheia o asigurare de raspundere profesionala. Directorul General conduce societatea si are dreptul de reprezentare legale a societatii in raporturile juridice cu tertii (statul, autoritatile publice centrale si locale, institutiile publice si de interes public, persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice, precum si orice alte entitati interesate, toate acestea romane sau straine), in limitele imputernicirilor date de prevederile legislatiei aplicabile, de Consiliul de Administratie si /sau de Adunarea Generala a Actionarilor. Directorul General are dreptul de semnatura pentru actele juridice si operatiunile prin care societatea dobandeste drepturi si/sau isi asuma obligatii in vederea satisfacerii interesului social. Directorul General poate transmite, prin decizie, dupa caz, in situatii oportune necesare pentru satisfacerea interesului social, dreptul de reprezentare legale si/sau de semnaturi sociale. Directorul Genelal are, in principal urmatoarele atibutii principale: a) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in exercitarea atributiilor de conducere si de reprezentare a societatii; b) pune in aplicare deciziile consiliului de administratie privind stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;

15

Guvernanta corporativa

c) aproba operatiunile de cumparari si vanzari de bunuri; d) aproba incheierea si rezilierea contractelor comerciale; e) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numirii de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale productive; f) selecteaze, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al societatii; g) aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;

Participatii si surse de finantare

Valoarea capitalului social subscris si varsat este de 29.284.132,50 lei. Capitalul social este format din 117.136.530 actiuni ordinare, dematerializate cu valoarea nominal de 0.25 lei. Detinatorii actiunilor sunt indreptatiti sa primeasca dividend annual si au dret de vot in Adunarea Generala a Actionarilor astfel: o actiune reprezinta un vot. Actiunile societatii AROSTAR sunt cotate la categoria a II a a Bursei de Valori Bucuresti din anul 1998. Structura actionariatului societatii la data de 31.12.2010 se prezinta astfel:

Informatii privind societatile la care AEROSTAR detine participatii in capitalul social La data de 31.12.2010, portofoliul participatiilor detinute de AEROSTAR in capitalul social al altor societati, comparativ cu anul 2009:

Nr. crt.

Denumire societate

Procent detinere (%)

Capitalul Capitalul Diferente Iesire Pret social social +/titluri din vanzare detinut la detinut la portofoliu
16

Guvernanta corporativa

2 3

S.C. AIRPRO CONSULT S.R.L. BACAU S.C. FOAR S.R.L. BACAU AEROSTAR MAINTENANCE INTERNATINAL LTD, MAREA BRITANIE S.C. AEROSTAR TRANSPORTURI FEROVIARE S.A. BACAU

100,00

31.12.2009 31.12.2010 (lei) (lei) 10.000 10.000 -

prin: -

51,00 50,00

4.080 5.000

4.080 -

5.000

vanzare

5.000

43,75

87.500

87.500

Conform hatararii Adunarii Generale Extraordinare a Actinarilor din 14 aprilie 2010, S.C. AEROSTAR S.A. a vandut,in luna septembrie 2010, participatia detinuta la societatea AEROSTAR MAINTENANCE INTERNATINAL LTD din Anglia, respectiv 5000 de parti sociale reprezentand 50% din capitalul social al acestei societati. Transferul drepturilor de proprietate a partilor sociale detinute de AEROSTAR MAINTENANCE INTERNATINAL LTD din Anglia, s-a facut in luna septembrie 2010, in momentul inasarii sumei din contract (5000 ). In urma acestei tranzactii S.C. AEROSTAR S.A. nu mai detine parti sociale la aceasta societate.

Evidenta actiunilor si actionarilor este detinuta, in conditiile legii, de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti. Strategia de dezvoltare a companiei are la baza dezvoltarea afacerilor pe linia a trei axe principale: - afacerile din zona aviatiei militare si a sistemelor militare terestre; - afacerile din zona constructiilor si fabricatiei aeronautice pentru industria de aviatie globala; - afacerile din zona intretinerii si modificarilor de avioane civile. Evaluarea aspectelor legate de angajaii societii Pornind de la strategia societatii pana in anul 2010 privind schimbarea treptata a profilului domeniului de activitate a societatii de la aviatia militara la aviatia civila au fost generate si aplicate in practica o serie de masuri privind resursele umane, masuri menite sa aduca in concordanta capabilitatea si competentele resursei umane cu noile cerinte. Astfel, personalul implicat in activitati pentru aviatia civila este instruit si autorizat conform cerintelor specifice acestui domeniu.
17

Guvernanta corporativa

Activitatea de formare profesionala a angajatilor reprezinta o prioritate si o preocupare permanenta pentru conducerea societatii. Data fiind varsta medie inaintata a salariatilor companiei, s-a luat masura atragerii de tineri in vederea formarii lor pe meseriile de baza din industria aeronautica, deficitare in acest moment la nivel national. Se observa interesul societatii pentru formarea si calificarea de tinichigii-structuristi de aviatie, mecanici de aviatie, dar si de operatori pentru masini unelte cu comanda numerica (CNC), vopsitori industriali, sudori, galvanizatori, operatori NDT precum si angajarea de tineri absolventi ai facultatilor de Constructii Aerospatiale, T.C.M., Mecanica - specialitatea Masini Unelte, Electronica, Electrotehnica, Informatica si/sau Automatica si Calculatoare, Stiinte Economice, etc. In ceea ce priveste politica salariala, in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate, se urmareste mentinerea unui nivel motivant al salariilor, concomitent cu respectarea reglementarilor legale in vigoare precum si ale Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National, Contractul Colectiv de Munca la Nivelul Ramurii Constructii de Masini, etc. Totodata, se acorda o atentie deosebita tinerilor angajati, cautandu-se cele mai bune metode de orientare si integrare a lor la locul de munca si includerea acestora in programe de formare profesionala personalizate in functie de specificul activitatilor desfasurate. In conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, mentinerea fortei de munca si indeosebi a tinerilor in cadrul companiei a devenit un obiectiv pentru management. In acest sens a fost promovat un pachet de beneficii adresat cu precadere tinerilor angajati cu studii superioare, din care putem mentiona:

posibilitatea de cazare in spatii amenajate apartinand companiei, fara perceperea de chirii, doar cu plata utilitatilor, cu acces la Internet; aplicarea unui program de cresteri salariale in functie de rezultatele obtinute la evaluarile periodice, astfel: la 6 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani, 5 ani de la debutul profesional; acordarea de prime de sfarsit de an de productie si de sfarsit de an financiar; sustinere financiara pentru efectuarea studiilor de masterat sau de doctorat in domenii de interes pentru societate; facilitarea urmarii de cursuri de pilotaj avioane usoare si/sau ultrausoare in mod gratuit; acordarea unei prime de instalare pentru angajatii care vin din alte localitati; acordarea unui concediu de odihna de 23 de zile lucratoare (la debut in cariera), aprox. o luna calendaristica.

Compania Aerostar S.A. este decisa sa adopte acele strategii si politici de resurse umane care sa o conduca in situatia de a depasi cat mai usor impactul extinderii fenomenului de globalizare economica si sa determine cresterea competitivitatii firmei pe pietele pe care opereaza.

18

Guvernanta corporativa

Evoluia numrului de salariai: 2008 Numr mediu de 1609 personal Procent de modificare n cursul perioadei 2009 1495 -7.09% 2010 1257 -15.92%

Referitor la nivelul de pregatire si specializare a personalului situatia se prezinta astfel: 406 salariatii au studii superioare, iar din acestia: o absolventi doctorat 4 o doctoranzi 4 o absolventi MBA 36 10 salariati au studii postliceale; 380 salariati au studii liceale; 419 sunt absolventi de scoli profesionale; 69 sunt calificati la locul muncii; 11 au studii gimnaziale.

Gradul de sindicalizare al societatii este de 90,6%. Informatii privind salariatii, directorii si administratorii a) Indemnizatiile administratorilor sunt aprobate de Adunarea generala a actionarilor. Salariile conducerii executive sunt negociate de directorul general al societatii. In contractual colectiv de munca sunt prevazute categoriile si clasele de salarizare pentru salariatii societatii. b) AEROSTAR efectueaza plati in numele salariatilor catre sistemul de pensii public si privat, catre sistemul asigurarilor sociale de sanatate si fondul de somaj. c) In perioada 01.01.2010-31.12.2010, societatea AEROSTAR nu a acordat credite membrilor Consiliului de Administratie si nici altor salariati. d) Numarul mediu de salariati afferent perioadei 01.01.2010 -31.12.2010 a fost de 1257, din care:

19

Guvernanta corporativa

Salariile platite in anul 2010 au fost in suma de 37.491.278 lei. II. 4 Performanta financiara a intreprinderii prin raportare la anii precedenti Afacerile AEROSTAR S.A. din anul 2010 s-au derulat in contextul fenomenelor de fragilitate si incertitudine, de impact a declinului financiar si economic asupra industriei aeronautice . Politicile adoptate de AEROSTAR S.A. au avut la baza minimizarea efectelor crizei, concentrarea asuprei nevoilor, cerintelor si asteptarilor clientilor si crearea de avantaje pentru clienti, in primul rand prin valoarea creata si valorificarea tuturor oportunitatilor de piata disponibile. Aerostar S.A. a incheiat anul 2010 cu un profit net de 11.276.413 lei. Lichiditatea societatii s-a situat in anul 2010 la un nivel considerat foarte bun de 5,2. In aceste conditii AEROSTAR a fost evaluate ca o companie puternica pe baza rezultatelor sale, care au un trend pozitiv consecvent in ultimii ani deosebit de dificili. Indicatori Cifra de afaceri (Lei) Export (Lei) Export in cifra de afaceri (%) Investitii(Lei) Cheltuieli cercetaredezvoltare (Lei) Rezultat net(Lei) Total active(Lei) Active curente(Lei) Capitaluri proprii(Lei) Datorii(Lei) 2010 2009 2008 152.697.736 66.242.346 43,4 2.984.640 5.370.919 9.503.724 106.646.060 72.297.663 68.461.773 32.068.222

158.289.213 156.808.447 89.599.842 95.659.972 56.6 61 14.111.444 1.203.804 11.276.413 115.792.973 69.576.597 78.877.353 13.446.523 3.558.315 2.323.347 10.209.987 103.701.297 66.508.478 75.566.224 18.096.309

Analiza principalilor indicatori economico financiari: 2010 2009 Lichiditate curenta 5,17% 2,34% Rentabilitatea 0,19% 0,16% capitalului angajat(profit
20

2008 3,68% 0,18%

Guvernanta corporativa

brut/capitaluri proprii) Rata profitului 9,7% brut(profit brut/cifra de afaceri*100) Rata valorii 53,1% adaugate(valoarea adaugata(cifra de afaci*100) Actiunile AEROSTAR

7,3%

8,5%

47, 0%

50,5%

Nr. de actiuni Valoarea nominal a actiunii (lei) Pret actiune la sfarsitul anului (lei) Pret maxim de tranzactionare Pret maxim de tranzactionare

2010 2009 117.136.530 117.136.530 0,25 0,25 1,01 0,595

2008 117.136.530 0,25 0,57

1,37 0,575

0.66 0,442

1,59 0,43

Principalele piete de desfacere pe care s-au derulat afacerile pana la finele lunii decembrie 2010, se prezinta astfel (situatie comparativa cu anul 2009):

21

Guvernanta corporativa

Elemente de bilant(lei)

31.12.2010 TOTAL ACTIVE, din care: Active imobilizate Active circulantetotal, din care: -stocuri -creante -casa, conturi si depozite la banci TOTAL PASIVE, din care: Datorii Provizioane Total capitaluri 115.792.973 46.216.376 69.576.597 12.535.857 17.586.980 39.453.760 115.792.973 13.446.523 21.362.134 78.877.353

31.12.2009 103.701.297 37.192.819 66.508.478 16.603.505 25.695.909 24.209.064 103.701.297 18.096.309 9.967.512 75.566.224

31.12.2008 106.646.060 34.348.397 72.297.663 18.386.801 34.606.109 19.304.753 106.646.060 30.940.829 5.995.982 68.461.773

22

Guvernanta corporativa

proprii, din care: -capital social -rezerve reevaluare -alte rezerve -rezultatul exericiului

29.284.133 din 20.934.550 20.459.113 11.276.413

29.284.133 20.941.137 17.199.512 10.309.887

29.284.133 16.481.250 13.826.973 9.503.724

Elemente de venituri si cheltuieli (lei)

23

Guvernanta corporativa

Elemente de cash-flow(lei)

24

Guvernanta corporativa

Situatia creantelor si datoriilor 1) Situatia creantelor

Creante

Sold la Sold la 31.12.2009 31.12.2010 Termen de lichiditate intre 1-5 peste sub 1 an ani ani Creante comerciale, 24.543.896 16.847.877 16.847.877 net Clienti interni 5.887.387 798.096 798.096 Clienti externi 18.656.509 16.047.818 16.047.818 Clienti incerti 2.221.012 2.833.917 2.833.917 Ajustari pentru (2.221.012) (2.833.917) (2.833.917) deprecierea creantelor clienti Furnizori debitori 1963 1963 pentru prestari servicii Alte creante, din 1.152.013 739.103 739.103 care: Creante in legatura cu 18.066 45.797 45.797 personalul si conturi asimilate, din care: Avansuri acordate 18.050 23455 23455 personalului Creante in legatura 274.603 692.957 692.957 cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, din care:
25

Guvernanta corporativa

Accize aferente combustibilului pentru testatrea aeronavelor, neconsumat Alte creante, din care: Debitori diversi Decontari din operatii in curs de clarificare Dobanzi de incasat TOTAL

244.870

651.641

651.641

859.224 90.930 761.573 120 25.695.909

349 0 349 0 17.586.980

349 0 349 0 17.586.980

2)Situatia datoriilor Termen de exigibilitate intre 1-5 peste sub 1 an ani ani 1.685.726 39.750 97.480 1.588.246 4.888.314 3.022.204 1.437.122 240.669 188.319 6.832.733 994.244 39.750

Datorii

Sold la Sold la 31.12.2009 31.12.2010 Avansuri inacasate 5.146.913 1.725.476 in contul clientilor Clienti creditori 65.955 137.230 interni Clienti creditori 5.080.958 1.588.246 externi Furnizori 7.725.116 4.888.314 Furnizori interni 4.121.495 3.022.204 Furnizori externi 3.332.345 1.437.122 Furnizori facturi 1.988 240.669 nesosite Furnizori de 269.288 188.319 imobilizari Alte datorii, din care 5.224.280 6.832.733 Datorii in legatura cu 1.119.419 994.244 personalul si conturi asimilate Datorii in legatura cu 3.740.341 5.491.482 bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului Alte datorii, din care 364.520 347.007 Dividende din anii 76.490 242.807 2007,2008,2009 TOTAL 18.096.309 13.446.523 Pentru datoriile evidentiate nu s-au constituit ipoteci.

5.491.482

347.007 242.807 13.406.773 39.750

26

Guvernanta corporativa

AEROSTAR nu are obligatii restante. Societatea are angajata o facilitate de credit de echivalent a 5.500.000 USD structurata astfel: - componenta cash in suma de 2.000.000 USD; - component noncash in valoare de 3.500.000 USD, din care era tras la 31.12.2010 1.830.000 USD sub forma de scrisori de garantie bancara emise in favoarea partenerilor comerciali ai AEROSTAR, conform cerintelor contractuale.

Principalii indicatori economico-financiari Denumire indicatori 1. Indicatori de lichiditate Indicatorul lichiditatii curente Indicatorul lichiditatii imediate 2. Indicatori de risc Indicatorul gradului de indatorare 3. Indicatori de activitate Viteza de rotatie a stocurilor Nr. zile de stocare Algoritm de calcul 31.12.2009 31.12.2010

Active curente/Datorii curente Active curentecurente Capital angajat*100

3,68

5,17 4,24

stocuri/datorii 2,76

imprumutat/Capital 0

Cifra de afaceri/stoc mediu

7,33 49,78 50,60 24,58 4,22 1,51

8,16 44,76 41,92 24,97 3,42 1,37

Stoc mediu/Cifra de afaceri *365 zile Viteza de rotatie a Sold mediu clienti/ Cifra de debitelor-clienti afaceri*365 zile Viteza de rotatie a Sold mediu furnizori/Cifra de creditelor-furnizori afaceri*365 zile Viteza de rotatie a Cifra de afaceri/Active imobilizate acivelor imobilizate Viteza de rotatie a Cifra de afaceri/Total active activelor totale 4.Indicatori de profitabilitate Rentabilitatea Profit bbrut/Capital angajat capitalului angajat Rata rezultatului de Profit brut din exploatare/Cifra de exploatare afaceri*100

0,18 7,27

0,20 8,75

27

Guvernanta corporativa

BIBILOGRAFIE

Managementul procesului de creare a valorii in contextul guvernarii intreprinderii-Viorel Avram; Audit - concepte si practici: abordare nationala si internationala - Laurentiu Dobroteanu , Camelia Liliana Dobroteanu ; Fundamentele managementului organizational - Ovidiu Nicolescu; Ion Verboncu ; Site www.aerostar.ro; Codul de guvernanta Corporativa al BVB ; Legea 31/1190.

28