GUVERNANTA CORPORATIVA

DEFINITIA:

Guvernanta Corporativa cuprinde institutiile publice si private ale unei tari, atat formale cat si informale, care guverneaza impreuna relatiile dintre oamenii care administreaza corporatiile si toti cei care investesc resurse in corporatiile din tara respectiva.

Sursa

ECD

GUVERNANTA CORPORATIVA

FORMA !I INFORMA • Formal ! reguli si regulamente • Informal ! "ractici de a#aceri general acceptate ! Standarde etice GUVERNANTA CORPORATIVA .

Asigurarea %azei pentru cadrul conceptual e#icient al Guvernantei Corporative &. Tratament ec'ita%il pentru toti actionarii ). *olul altor persoane interesate in organizatii +sta. "rezentarea in#ormatiilor si transparenta /.. Drepturile actionarilor si #unctiilor c'eie ale organizatiilor (.e'olders. *esponsa%ilitatile Consiliului de Administratie GUVERNANTA CORPORATIVA .PRINCIPII: $.in Guvernanta Corporativa .

!UR!E E REGU I OR "E GUVERNANTA CORPORATIVA ! Cadrul institutional: ! "arlament ! Guvern ! Agentii de reglementare ! Tri%unale ! Compania: ! Statutul ! 0anagementul ! Actionariatul ! rganizatii si grupuri: ! ! rganizatii pro#esionale rganizatii internationale ! Grupuri de investitii ! Societatea: ! "iata ! 0oduri traditionale ! Etica GUVERNANTA CORPORATIVA Masuri #e implementare$ .

! "er#ectionarea si adaptarea cadrului legislativ ! "regatirea personalului ! Im%unatatirea mediului de a#aceri ! Crearea unui sistem e#icient de raportare si comunicare ! Crearea unor structuri coerente si e#iciente la nivelul societatii Frane in implementare$ ! Interesele marilor investitori #ata de drepturile micilor investitori ! Interesele managementului #ata de toti investitorii ! Intereselor tertilor creditori #ata de sistemul de evaluare si raportare a activitatii societatilor comerciale ! Interesele statului +#iscalitate e1cesiva.#ata de dorintele societatii de a!si crea propriile resurse de #inantare ! Interesele patronatului #ata de 2dictatura3 sindicatului GUVERNANTA CORPORATIVA .

O RE ATIE Elementele: ! 4ucrul impreuna ! Cooperarea ! Comunicarea ! Increderea GUVERNANTA CORPORATIVA Guvernanta coporativa este #ificil #e implementat "eoarece .

! Nu e1ista doar un singur model de Guvernanta Corporativa ! In mare masura este auto reglementata ! Depinde de incredere ! Nu sunt prevederi detaliate pentru legislatia nationala ! Are o natura evolutiva ! Cere guvernelor si participantilor pe piata sa ai%a invredere si sa coopereze GUVERNANTA CORPORATIVA "e ce functionea%a o buna Guvernanta Corporativa .

3 ECD "rincipiile de Guvernanta Corporativa. &77) • Costul capitalului este mai scazut • *esursele sunt utilizate cu mai mare e#icienta • Este incura6ata dezvoltarea GUVERNANTA CORPORATIVA Cei cinci piloni ai Guvernantei Corporative .2 5 A6uta la o#erirea unui grad de incredere care este necesar pentru #unctionarea adecvata a unei economii de piata.

. *olul actionarilor ma6oritari (. Drepturile actionarilor .$. *esponsa%ilitatile Consiliului de Administratie "rincipiile de Guvernanta Corporativa ale ECD. $889 GUVERNANTA CORPORATIVA Pre%entare completa . "rezentare si transparenta &. Tratamentul ec'ita%il al actionarilor ).

"roiect.ursei de <alori a S=A &Pre%entarea informatiilor este consi#erata a fi cel mai puternic instrument pentru si monitori%area mana+ementului influentarea comportamentului corporatiei. 2"rincipiile Guvernantei Corporative pentru *aportarea Anuala in Common>ealt'3. Fost presedinte al .& "aca investitorii nu au incre#ere in nivelul #e pre%entare a informatiilor' capitalul se va in#repta catre alte #irectii () * :Art'ur 4evitt. $$ Noiem%rie &77( GUVERNANTA CORPORATIVA Pre%entarea informatiilor .) Indrumarile CACG.

Consiliului $. Situatiile #inanciare prezinta cu #idelitate .Patru elemente principale ! Cerinte de prezentare a in#ormatiilor solicitate in %aza legii ! Standarde de conta%ilitate %une ! Auditori independenti ! Aplicare e#ectiva GUVERNANTA CORPORATIVA -ece principii #e pre%entare a informatiilor Responsabilitatea Mana+ementului .

"rezinta in#ormatii complete despre remunerarea directorilor si a anga6atilor de var# ). "roiect $$ Noiem%rie &77( GUVERNANTA CORPORATIVA Actionarii care #etin controlul si actionarii minoritari trebuie sa actione%e ca si cum ar fi proprietari . "rezentarea structurii CA. "ezentarea comitetelor asociate CA 8. "rezentarea evaluarii per#ormantelor CA $7.. *espectarea celor mai %une practici de Guvernanta Corporativa . Natura managementului riscului si a sistemelor de control intern ?. Administratori e1ecutivi si none1ecutivi 9. "rezentarea politicilor si practicilor utilizate in relatia cu mediul economic si responsa%ilitatile sociale Din indrumarile CACG. "rezinta in#ormatii re#eritoare la tranzactiile semni#icative cu partile a#iliate (.&. "rezentarea la timp si ec'ili%rata a aspectelor semni#icative /.

detinerea sa este un proces continuu.2Alegerea unei actiuni ordinare este un act singular. Editia $ GUVERNANTA CORPORATIVA Responsabilitatile Consiliului #e A#ministratie ! Indrumarea strategica a Companiei ! 0onitorizarea e#icienta a managementului .3 . 2Analiza <alorii 0o%iliare3.Dodd.Gra'am @ D. Cu siguranta sunt tot atatea motive de a e1ercita gri6a si 6udecata cand esti actionar ca si atunci cand decizi sa devii un actionar..

! *esponsa%ilitatea #ata de companie ! *esponsa%ilitatea #ata de actionari "rincipiile de Guvernanta Corporativa ale ECD. &77) GUVERNANTA CORPORATIVA Cerinte le+ale ! Separarea managementului de cei care detin compania . "rincipal II. *espons%ilitatile Consiliului de Administratie.

! 0anagementul de zi cu zi A #unctionarii ! Detinerea si %ene#iciile pe termen actionarii lung A ! Consiliul de Administratie se a#la la intersectia dintre management si cei care detin compania ! Supraveg'eaza managementul ! "romoveaza %ene#icii pentru actionari GUVERNANTA CORPORATIVA Cine trebuie sa fie in Consiliul #e A#ministratie/ .

=n concept c'eie al Guvernantei Corporative • 0em%rii e1ecutivi +din interior• 0em%rii non!e1ecutivi +din e1terior- GUVERNANTA CORPORATIVA Implicarea unor membrii ai Consiliului #e A#ministratie in#epen#enti ! Im%unatateste per#ormanta a#acerii ! Intareste structurile de guvernanta .

! Actioneaza ca un gardian al intereselor actionarilor si ale altor actionari ma6oritari ! Tre%uie sa ai%a su#icient acces la in#ormatii #inanciare si alte in#ormatii despre a#acere pentru a putea e1ercita e1perienta si e1pertiza de care dispun GUVERNANTA CORPORATIVA Construiti o !tructura pe Comitete a Consiliului #e A#ministratie ! Audit .

G. C NSI4I=4 DE AD0INIST*ATIE C 0ITET DE G=<E*NANTA C 0ITET DE *E0=NE*A*E DI*ECT * GENE*A4 C 0ITET DE A=DIT .A.! *etri%uire ! Guvernanta GUVERNANTA CORPORATIVA Comitetele Consiliului #e Au#it A.

G.A C NSI4I=4 DE S="*A<EGCE*E C 0ITET DE A=DIT DI*ECT *AT .DI*ECT *I A=DIT INTE*N SEF SE*<ICI AD0INIST*AT *I: ! EBEC=TI<I ! N N!EBEC=TI<I ! N N!EBEC=TI<I INDE"ENDENTI GUVERNANTA CORPORATIVA CON!I IU "E !UPRAVEG0ERE !I COMITETU "E AU"IT A.

daca nu s!a in#iintat un comitet de risc care sa preia aceasta responsa%ilitate ! 0onitorizarea si revizuirea e#icacitatii serviciului de audit intern al intreprinderii .DI*ECT *I A=DIT INTE*N SEF SE*<ICI GUVERNANTA CORPORATIVA CON!I IU "E AU"IT Responsabilitati: ! 0onitorizarea integritatii situatiilor #inanciare ale intreprinderii ! *evizuirea sistemului de control intern al intreprinderii si de management al riscurilor.

! E#ectuarea de recomandari consiliului de administratie in legatura cu contractarea auditorului e1tern si cu prevederile contractuale si remunerarea acestuia ! 0onitorizarea si revizuirea independentei si o%iectivitatii auditorului e1tern ! Dezvoltarea si implementarea politicii de anga6are a auditorului e1tern pentru alte servicii decat cele de audit GUVERNANTA CORPORATIVA CON!I IU "E AU"IT Relatia cu auditul intern: ! Sa se asigure ca auditorul intern are acces direct la presedintele consiliului de administratie si la consiliul de audit. precum si ca este responsa%il in #ata consiliului de audit ! Sa revizuiasca si sa evalueze planul anual al auditului intern .

#ara ca vreo persoana din management sa #ie prezenta ! Sa monitorizeze si sa evalueze rolul si e#icacitatea #unctiei de audit intern in conte1tul general al sistemului de management al riscurilor companiei GUVERNANTA CORPORATIVA Comitetul pentru retribuire ! Evaluarea si evolutia Directorului e1ecutiv +CE ! Evolutia managementului ! Compensatia managementului .! Sa primeasca periodic un raport cu privire la rezultatele auditorului intern ! Sa revizuiasca si sa monitorizeze receptivitatea managementului la recomandarile auditorului intern ! Sa sta%ileasca intalniri cu conducatorul serviciului de audit intern cel putin o data pe an.

! . numirea si pregatirea Directorilor ! "oliticile si procesele Consiliului de Administratie ! Supraveg'erea Agende Comitetului A Desemnari si .ene#iciile anga6atilor ! "lanurile de succesiune GUVERNANTA CORPORATIVA Comitetul pentru Guvernanta ! *ecrutarea.

! Evaluarea directorilor consiliului de administratie si a GUVERNANTA CORPORATIVA !tea+uri rosii pentru o slaba Guvernanta Corporativa • E1istenta unui consiliu de administratie dominat de persoane din interior • "rezenta unui director e1ecutiv care este o 2cele%ritate3 .

metodologie de sta%ilire a gradelor de risc GUVERNANTA CORPORATIVA !tea+uri roii pentru o slaba Guvernanta Corporativa 1continuare2 • A%senta unui comitet independent pentru nominalizarea directorilor .• E1perienta indecvata in domeniul a#acerilor • Cine pare a #i mem%ru doar datorita in#luentei politice sau a altui tip de in#luenta • Sc'eme de plata riscante pentru directorii cu #unctii de conducere care se concentreaza numai asupra actiunilor pe termen scurt Sursa: 0oodDEs Serviciul pentru Investitori.

• *etratarea conta%ila • Indicatori ai unor prezumptii conta%ile neo%isnuit de agresive • Dovada despre comitetul de audit al companiei ca nu este #erm in relatiile cu auditorii e1terni Sursa: 0oodDEs Serviciul pentru Investitori. metodologie de sta%ilire a gradelor de risc GUVERNANTA CORPORATIVA !tea+uri rosii pentru o slaba Guvernanta Corporativa 1continuare2 • A%senteismul directorilor cu #unctii inalte sau lipsa de participare la sedintele c'eie • 4ipsa unui castig rezona%il al directorilor • =n numar e1cesiv de pozitii de de#ensiva .

metodologie de sta%ilire a gradelor de risc .! +indica un management de neclintit si dorinta de a prote6a status Fuo• Niciun respect pentru opiniile actionarilor prin respingerea cerintelor e1primate de actionari prin procura • politica etica incoerenta sau una #ara un plan clar de implementare Sursa: 0oodDEs Serviciul pentru Investitori.