Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea “Stefan cel Mare”, Suceava

Facultatea de Stiinţe Economice şi Administraţie Publică

Specializarea: Management şi Audit in Administraţie şi Afaceri

Proiect la disciplina:” Guvernanță corporativă şi audit intern”

Specializare: MAFAD, anul 2;

Profesor coordonator: Boghean Florin

Nume şi prenume student: Ichim Ana-Maria


STUDIU DE CAZ :

 WhiteLAB o comanie care produce si distribuie echipament sportiv s care


incearca sa obtina permisiunea de a fi listata la ursa din Londra. Pentru a se
conforma cu reglementarile privitoare la guvernanta corporative, consiliul de
administratie WhiteLAB a infiintat un comitet de audit, fara a mai
intreprinde nimic in acest sens. Totodata, consiliul de administratie al
companiei intentioneaza sa organizeze o receptive luna viitoare in care sa
invite actionatii majoritari, reprezentantii bancilor cu care coopereaza si
auditoria externi pentru a le expune strategia elaborate in vederea acesarii
cotatiei la bursa de valori.
 Seful de misiune al echipei auditorilor externi, Dl. Roger Smith a prmit o
solicitare din partea consiliului WhiteLAB de a furniza cateva sfaturi cu
privire la elaborarea acestei strategii. Dna. Jessica Park, presedinta
consiliului l-a asigurat pe domnul Smith ca aceste servicii de consultant vor
fi achitate de catre companie separate de cele de audit extern. In plus, Dl.
Smith a aflat ca, a primit recent, drept mostenire de la o ruda indepartata,
actiuni WhiteLAB reprezentand aproximativ 5% din capitalul acesteia.

CERINTE:

1. Explicati masurile pe care trebuie sa le adopte consiliul de administratie


WhiteLA pentru a se conforma cu reglementarile privind guvernanta
corporativa necesare accesarii cetatiei bursiere.
2. Indicati responsabilitatile pe care comitetul de audit WhiteLAB trebuie sa
si le asume vis a vis de auditoria externi ai cimpaniei.

Raspunsuri:

1. Masuri pe care trebuie sa le adopte Consiliul de Administratie WhiteLab


pentru a se conforma cu reglementarile privind guvernanta corporativa
necesare accesarii coatatiei bursiere :
- Consiliul de Administratie trebuie sa adopte structuri clare si
transparente de guvernanta corporativa pe care le va dezvalui in mod
adecvat publicului larg printr-un Statut/Regulament de Guvernanta
Corporativa in care vor descrie principalele aspecte de guvernanta
corporativa. Consiliul de Administratie trebuie sa raporteze informatii
precise, corecte, concise si usor de inteles asupra modalitatii in care
recomandarile respective au fost implementate, in mod concret, in
perioada la care se refera Declaratia anuala, sa descrie toate evenimentele
relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului
financiar precedent, dar si sa mentina standarde ridicate de guvernare pe
toata durata de activitate a companiei .
- Consiliul de Administratie WhiteLab va adopta reguli
corespunzatoare pentru evitarea situatiilor in care membrii sau
angajati ai societatii ar putea fi declarati vinovati de manipularea
pietei valorilor imobiliare emise de societate.
- Consiliul de Administratie WhiteLab trebuie sa elaboreze un set de
reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a
tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de
societete,efectuate in cont propriu de catre administratori si alte
persoane fizice implicate.Regulile vor prevedea,in mod expres,natura
informatiilor de natura publica,referitoare la aceste tranzactii.

Procedurile trebuie puse in aplicare astfel incat,in cazul unei amanari a


publicarii informatiilor din interior (de exemplu,pentru ca o tranzactie
este in curs de negociere),continutul acestor informatii este protejat si va
fi dezvaluit doar in momentul optim.Aceste proceduri pot include
controlul asupra parolei de acces la documentele electronice,controlul
asupra numarului de copii ale documentelor,”asa-zise” ziduri chinezesti
in cadrul sistemului IT pentru restrictionarea accesului la documente si
utilizarea codata a cuvintelor. In relatia cu analistii si actionarii
majoritari,compania trebuie sa se asigure ca informatiile interne nu sunt
dezvaluite accidental si sa aiba grija atunci cand se confrunta cu intrebari
din partea presei sau a altor mijloace media,pentru a fi siguri ca
informatiile sunt furnizate doar de catre personalul nominalizat in relatia
cu mass-media.

- Structura Consiliului de Administratiei va asigura un echilibru intre


membrii executive si ne-executivi astfel incat nici o persoana sau grup
restrains de persoane sa nu poata domina ,in general,procesul
decizional al Consiliului de Administratiei .Are un numar de membri
care garanteaza eficienta capacitatii sale de a supraveghea analiza si
evalua activitatea directorilor precum si tratamentul echitabil al
actionarilor(structura Consiliului de Administratiei va fi echilibrata
astfel incat sa dea posibilitatea acestuia sa ia decizii bine
informate).Procesul de luare a deciziilor va ramane o responsabilitate
a Consiliului de Administratiei .Va asigura constituirea unor comitete
consultative pentru examinarea unor tematici specific alese de
Consiliul de Administratiei si pentru consilierea acestuia cu privire la
aceste tematici.
2. Responsabilitatile Comitetului de Audit WhiteLab vis-a-vis de auditorii
externi ai companiei :
- Revizuirea si analiza independentei si obiectivitatii auditorului extern
precum si a procesului de audit luand in considerare faptul ca seful de
misiune al echipei de audit extern, dl Roger Smith, a aflat ca a primit
drept mostenire actiuni WhiteLab reprezentand 5% din capitalul
acesteia. Aceasta situatie contravine prevederilor si cerintelor
profesionale si legale.
- Dezvoltarea si implementarea politicilor de angajare a auditorului
extern in ceea ce priveste serviciile de non-audit solicitate de
presedinta Consiliului de Administratie, dna Jessica Park.
- Formularea de recomandari Consiliului de Administratie pentru
obtinerea aprobarii actionarilor asupra remunerarii si termenilor
contractuali cu auditorul extern( ii sunt solicitate lui Roger Smith
servicii de consultanta ce vor fi achitate separate de cele de audit
extern).
E.

 Sunteti auditor intern la o companie multinational, iar prietenul Dvs.,


s-a angajat ca auditor la o alta companie. Intr-o seara primiti
urmatorul e-mail de la prietenul dumneavoastra: “sunt implicat intr-o
misiune de audit intern si am descoperit ca un angajat al
departamentului ale carui activitati le audiez, are impreuna cu sotia sa
o firma si asigura (in taina) servicii de catering companiei noastre. El
spune ca nu a furnizat astfel de servicii decat in 2 ocazii. Codul etic al
companiei nu are nici o prevedere referitoare la astfel de situatii, iae
eu am sentimental ca este o chestiune legata de etica dar nu stiu cum
sa descriu situatia intr-o maniera clara. Ma poti ajuta?”

Se cere:

1. Exista un fundament etic al problemei expuse. Argumentati.


2. Care ar fi riscurile pe care le-ati sugera ca prietenul Dvs. Sa le ia in
considerare vis a vis de cele mentionate de aceasta ?
3. Ce actiuni ar trebui sa intreprinda prietenul dvs. Pentru a verifica daca
riscurile respective identificate de dvs. Sunt controlate de companie ?

Raspunsuri

1. - Managementul de zi cu zi – functionarii

- Detinerea si beneficiile pe termen lung – actionarii

- Supraveghează managementul

- Promovează beneficii pentru actionari

 Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizaţiei;


 Fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
 Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi programelor;
 Protejarea activelor; şi
 Conformitatea cu legi, regulamente, politici, proceduri şi contracte.
2. Indrumarea strategica a Companiei

Monitorizarea eficienta a managementului

Responsabilitatea fata de companie

Responsabilitatea fata de actionari

D.

Continental Hotel este o companie hoteliera de cinci stele care ofera servicii de
cazare turistilor, cat si oamenilor de afaceri care viziteaza orasul unde este localizat
hotelul. Recentele modificari legislative impugn realizarea si publicarea unor
rapoarte privind performantele inregistrate de companie. Anul trecut, hotelul
tocmai a incheiat implementarea unui process de restructurare a companiei in baza
recomandarilor primate de la un grup de consultanti experni pe problem privind
consolidarea guvernantei corporatiste. Astfel, hotelul dispune de un department de
audit intern, garnisit cu personalul adecvat care raporteaza consiliului de
administratie si se subordoneaza direct comitetului de audit, constituit din 5
membri neexecutivi al consiliului de administratie. Seful departamentului de audit
intern a decis cu consultarea comitetului de audit, ca incepand de anul acesta,
auditul intern sa-si schimbe strategia, urmand sa adopte strategia bazata pe riscuri.
Dvs. Sunteti auditor intern al acestui departament si ati fost desemnat, impreuna cu
alti 6 colegi sa formulate planuri de audit bazat pe riscuri pentru anul acesta.
Hotelul nu dispune de un department in managementul riscurilor.

Se cere:

1. Indicati activitatile ce vor fi necesare sa le intreprindeti pentru a indeplini


sarcina atribuita.
2. Precizati care sunt informatiile cheie care v-ar permite elaborarea registrului
riscurilor.

Raspunsuri:

1. Abordarea planificării auditului pe baza proceselor este bunăpentru căne


spune ce se în-tâmplăde la începutul pânăla sfârşitul respectivului proces.
Aceasta implicăIT, resurse umane,financiar-contabilitate, achiziţii, vânzărişi,
în consecinţă, presupune utilizarea unui timp mai ma-re, deci sunt audituri
complexe.
- Practicienii recomandă auditorilor săconsulte şi oamenii din
organizaţii care au o viziune globală asupra activităţilor şi pot sesiza
riscuri, care altfel ar scăpa,ţinând cont căei sunt acolo jos, pe teren,
implicaţi, iar noi şi chiar managerii suntem mai mult la birou. Odată
stabilite riscuri-le se procedeazăla ierarhizarea lor pe nevoile de
sarcinişi pentru aceasta se pleacă de laobiectivele entităţii, la ţintele
ce trebuie atinse.
- Dacă volumul activităţilor auditabile pentru un an este foarte
mare căutăm săvedem cât putem păstra în plan pentru auditarea în
acel an, având în vedere şi informaţiile de care avem nevoie şi modul
cum le putem procura. În acest caz, se impune să constituim o nouă
listăcu ac-tivităţile auditabile în funcţie de informaţiile
disponibileşi de cei mai buni indicatori pe domeniide activitate.
- La planificarea activităţilor auditabile în anul viitor trebuie să
acordăm prioritate activităţi lor cu valoare adăugată mare, ale căror
rezultate vor fi relevante pentru cei auditaţi, deoarece aceasta
creează un impact favorabil auditorilor interni.
- Planurile anuale de audit intern trebuie săfie adaptate în cursul
exerciţiului ori de câte ori se modifică geografia riscurilor din
cadrul entităţii şi, de asemenea, trebuie săaibă o rezervăpentru
evenimente deosebite sau neprevăzute (concedii medicale ale
auditorului intern, spre exemplu, în medie, 5 zile/an)şi timp pentru
acordarea de consultant managementului.
- Un plan de audit intern bun este acel plan care a fost testat în situaţii
critice, când intervine o criză, deoarece în situaţii normale totul
decurge bine.Spre exemplu, ne aflăm în ultima zi de elaborare şi
aprobare al planului şi proiectul planului de audit intern nu este gata,
iar şeful struc-turii de audit intern sau cel care îl întocmeşte
lipsesc din entitateşi întrebarea firească este:Existăo
procedurăpentru asemenea situaţii, sau trebuie sădiscutăm cu oamenii
şi săvedem ce se întâmplă?Evident se va elabora o procedură şi
pentru această situaţie specială.
- În activitatea de planificare tot ce uităm nu se mai poate prinde şi
rămâne pentru o perioa-dă ulterioară, în cadrul celor trei ani stabiliţi
prin lege.
- Planificarea activităţii de audit intern trebuie să aibă în vedereşi zilele
de pregătire profesi-onală ale auditului stabilite, conform legii, şi
zilele de concediu de odihnă. Apoi, în afara obiecti-velor obligatorii
se stabileşte bugetul de timp al auditorilor şi bugetul financiar aferent
activităţilor planificate.

2. Derularea unei misiuni de audit în faza de elaborare a programului de


audit,şi presupun parcurgerea următoarelor etape:
a) Identificarea activităţilor auditabile;
b) Identificarea riscurilor inerente asociate activităţilor;
c) Stabilirea factorilor de analiză a riscurilor şi nivelelor de apreciere a
acestora;
d) Stabilirea nivelului riscului pe criteriile de apreciere;
e) Determinarea punctajului total al riscului;
f) Clasarea activităţilor pe baza analizei riscurilor;
g) Ierarhizarea activităţilor care urmeazăa fi auditate;
h) Elaborarea tematicii în detaliu a activităţilor auditabile;
i) Elaborarea planului de audit intern anual.
C.

Sunteti auditor intern la compania XXX. Cu ocazia unei misiuni de revizuire ati
constatat ca directorul compartimentului de salarizare mentine in baza de date
pentru statul de salarii numele unor fosti angajati, care au plecat din companie. In
ultimele 12 luni, in mod constant directorul respective a afectuat plata salariilor
aferente acestor personae intr-un cont bancar personal.

Se cere:

1. Descrieti procedurile de control care ar permite diminuarea riscului de


frauda.
2. Indicati responsabilitatea dvs. Privind raportarea in astfel de circumstante.

Raspunsuri:

1.

. - identificarea şi evaluarea riscurilor activităţilor care se desfăşoară încadrul


direcţiilor/ serviciului/ compartimentelor, ţinând contde relaţiilede colaborare şi de
mediu;

- evaluarea riscurilor identificate ;

- controlul riscurilor astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranţei


la risc;

- monitorizarea, revizuirea şi raportarea continuă a situaţiei


riscurilor,beneficiindu-se de experienţa acumulată, pentru a se obţine o
asigurare rezonabilă cu privirela realizarea obiectivelor .
2. - Să furnizeze un cadru organizatoric care să permită ca
activităţileviitoare să se desfăşoare într-un mod controlat şi eficient;

- Să îmbunătăţească procesele de planificare şi luare a deciziilor printr-oînţelegere


comprehensivă a activităţilor, a punctelor slabe şia punctelortari

STUDIU DE CAZ:

A. Managerul XXX a adoptat recent o decizie referitoare la consolidarea politicii


de marketing a companiei. Potrivit acestei decizii, compania urmeaza sa faca o
investitie in vederea achizitionarii unui lot de autoturisme utilitare pentru a
asigra distributia produselor sale catre client si renuntarea la serviciile
distribuitorilor experni. Lotul de autoturisme este compus din 50 masini de
dimensiuni diferite, la un cost de aproximativ 20000 euro/buc.

Se cere:

1.Indicati tipurile de audit intern aplicabile in cazul proiectului de investitii initiat


de companie.

2. Pentru fiecare tip de audit identificat, discutati obiectivele urmarite de auditoria


interni.

B. Imaginati-va ca sunteti auditor intern intr-o comanie. Prima anuala pe care o


primiti este de 10% din salariul dvs., este remunerate sub forma unor actiuni
detinute in capitalul companiei respective.

Considerati ca independent dvs. Este pusa in pericol? Argumentati raspunsul.

1.

- audit de regularitate

- audit al performanţei;

1.Audit financiar

–examinarea credibilităţii sistemului contabil şi de informare financiară


2.Auditul de conformitate

–evaluarea calităţii şi gradului de adecvare a sistemelor interne instituite într-o


organizaţie pentru a se examina conformitatea acestora cu legile, regulamentele,
politicile sau procedurile aplicabile la un moment dat în timp.

3.Auditul operaţional

–evaluarea critică a calităţii şi a gradului de adecvare a sistemelor, metodelor,


resurselor şi procedurilor utilizate de organizaţie, a structurii organizaţionale
comparativ cu responsabilităţile alocate.

4.Auditul de management

–evaluarea calităţii actului managerial, a structurii acestuia şi a atitudinii


managementului vis-a-vis de riscuri şi control în contextul obiectivelor
organizaţiei.

5.Auditul de eficacitate (VFM):

–examinarea eficienţei, eficacităţii şi economicităţii proceselor din cadrul


organizaţiei

2.

Obiectivele misiunii de audit intern sunt:

- asigurarea conformităţii operaţiunilor contabile cu normele juridice –


auditul de regularitate;
- evaluarea sistemului de control intern – auditul de sistem.

Obiectivul auditului intern consta in a ajuta societatea, prin intermediul


opiniilor si recomandărilor, sa:

- gestioneze mai bine riscurile;


- îmbunătăţească calitatea managementului si a controlului intern;
- îmbunătăţească eficienta si eficacitatea operaţiilor.
Bibliografie

1. http://www.arexim-audit.ro
2. www.scribd.ro
3. Asociaţia Auditorilor Interni din România: www.aair.ro
4. Camera Auditorilor Financiari din România: www.cafr.ro
5. http://perform.usv.ro