Sunteți pe pagina 1din 1

Speta

La societatea Viforul SA, în urma controlului intern desfăşurat în anul 2015, se constată că
entitatea nu a înregistrat o factură reprezentând prestare de servicii, în sumă de 1.000 lei, emisă
în data de 18 aprilie 2014. Se presupune că exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic.

În acest exemplu, pentru uşurinţa calculelor, nu s-a evidenţiat TVA aferentă (aceasta se
înregistrează şi se declară conform legislaţiei aplicabile).

Potrivit politicii contabile a entităţii, corectarea erorilor nesemnificative aferente exerciţiilor


financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere, respectiv a venit
urilor şi cheltuielilor, după caz.

Presupunem că, potrivit politicii contabile a societăţii Viforul SA, orice eroare este semnificativă
dacă valoarea acesteia este mai mare decât 1% din activul net al entităţii.

Presupunem că activul net al societăţii Viforul SA este 150.000 lei.

Conform politicii contabile a entităţii, eroarea este semnificativă în cazul în care este mai mare
de 1.500 lei (1% x 150.000 lei). În situaţia prezentată, eroarea este nesemnificativă (1.000 lei),
având o valoare inferioară pragului de semnificaţie al entităţii societăţii Viforul SA (1.500 lei).

– Înregistrarea facturii omise:

4111 Clienţi

=704 Venituri din servicii prestate1.000 lei


Influenţa fiscală a operaţiunilor economico-financiare este stabilită conform legislaţiei fiscale.