Sunteți pe pagina 1din 17

Model de analiza a performantei firmei

105

Economie teoretic i aplicat


Volumul XVII (2010), No. 8(549), pp. 105-119

Model de analiza a performantei firmei


Mdlina DUMBRAV
Academia de Studii Economice, Bucureti
madalina.dumbrava@bcr.ro
Rezumat. Analiza performantei unei firme (societti comerciale) are un
rol determinant in stabilirea strategiei de urmat i aceasta cu atat mai mult in
perioada crizei economico-financiare. In cele ce urmeaz am efectuat analiza,
pe baza datelor din bilantul firmei, pentru SC DELTA SRL, utilizand un sistem
de indicatori care au relevant i prin interpretarea crora se pot trage
concluzii certe in functie de care se poate prognoza evolutia viitoare. Am
incercat s utilizez un numr de indicatori priviti ca un sistem, care s
defineasc, in cele din urm, un model de analiz a performantei unei firme.
Cercetarea s-a axat pe aplicarea sistemului de indicatori convenit asupra
datelor din bilantul firmei DELTA SRL.
Cuvinte-cheie: patrimoniu; active; pasive; capital; rat de lndatorare;
bilant; fond de rulment; vitez de rotatie; rentabilitate.
Cod JEL: M41.
Coduri REL: 14I, 14K.
1. Analiza elementelor patrimoniale
Pe baza datelor prezentate in bilantul contabil la 31 decembrie 2009 am efectuat
analiza structurii activului i pasivului bilantier, urmrind, mai ales, determinarea unor
rate care caracterizeaz relatiile existente intre diversele elemente patrimoniale.
In acest sens, structura activelor aflate in patrimoniul societtii analizate poate fi

106

Madalina Dumbrav

sintetizat astfel:

Tabelul 1
Structura activelor SC DELTA SRL
Denumirea elementului

Active imobilizate
Active circulante
Cheltuieli in avans
Total active

Valoare (lei)

Pondere (%)

51.998,6
238.496,4
0
290.495

17,89
82,11
0
100

Relatia existent la nivelul entittii economice analizate intre nivelul diferitelor


categorii de active este reprezentat in graficul urmtor:
Structura activelor societtii Active imobilizate Active circulante Cheltuieli in avans

0,00%

Figura 1. Structura activelor SC DELTA SRL

De asemenea, pe baza elementelor patrimoniale prezentate anterior, am


determinat ratele specifice pentru fiecare component a activelor firmei, aa cum este
redat in continuare.
a) Rata activelor imobilizate
Reflect ponderea elementelor patrimoniale aflate permanent in patrimoniu i
msoar gradul de imobilizare a elementelor de capital.
Rata activelor imobilizate =------------------------x 100 , rezultnd o valoare de
Total activ
17,89%.
Din calcul, se constat faptul c activele imobilizate detin o pondere relativ
redus (17,89%) din totalul activelor societtii.
Defalcarea ratei activelor imobilizate se va realiza pe baza imobilizrilor
necorporale, corporale i financiare, dup cum urmeaz:

Model de analiza a performantei firmei

107

, Imobilizri necorporale
^
Rata imobiliznlor necorporale =----------------------------x 100.
Total activ
rp . 1

Introducnd datele de care dispunem in formula de calcul, rezult c rata


imobilizrilor necorporale este 1,41%.
Rata imobilizrilor necorporale in cazul agentilor economici ce ii desfaoar
activitatea in trile in curs de dezvoltare este extrem de redus (sub 25% din totalul
activelor), dar in cazul societtii analizate valoarea acesteia este 1,41% (aproape
inexistent).

,Imobilizri corporale
Rata imobilizrilor corporale =

x 100 .
Valoarea

Total activ
calculat pentru rata imobilizrilor corporale este 14,81%.

.
.
Imobilizri financiare 1 ^
Rata imobilizrilor financiare =-----------------------x 100, calculat
Total activ
baza datelor din bilant are valoarea de 1,68%.

pe

In tabelul urmtor sunt sintetizate datele rezultate privind structura, in cifre


absolute i relative, a imobilizrilor.
Tabelul 2
Structura activelor imobilizate SC DELTA SRL
Denumirea elementului
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare

Valoare (mil. lei)


4.081,0
43.028,8
4.887,9

Pondere in total active (%)


1,41
14,81
1,68

Datele calculate, pentru o mai mare sugestivitate, sunt prezentate in graficul


urmtor:

108

Madalina Dumbrav
Ponderea imobilizrilor in total active
Imobilizri necorporale

Imobilizri corporale

Imobilizri financiare

Active circulante

1,41%

1/1 Ol 0/

w
Figura 2. Ponderea imobilizrilor in total active

b) Rata activelor circulante


Are semnificatie major in activitatea unei firme. Astfel, valorificand aspectele
teoretice, vom utiliza la datele din bilant ale societtii analizate i vom obtine
indicatorii urmtori.
Rata activelor circulante,
dat de relatia:
Active circulante
x100, care din calcul va Rata activelor circulante =
Total activ avea valoarea de
82,11%.
Societatea analizat are o pondere extrem de ridicat a activelor circulante in
totalul activelor firmei (peste 80%).
i in cazul ratei activelor circulante vom efectua defalcarea acesteia pe
principalele elemente componente, pentru a obtine mrimi relative de structur. Am in
vedere rata (ponderea) stocurilor, creantelor comerciale i disponibilittilor la
societatea comercial analizat. Ratele respective sunt calculate dup relatiile de mai
jos, rezultand valorile care sunt sintetizate in
Tabelul 3.
Stocuri
x100
Rata stocurilor =
Total activ
Valoarea calculat a ratei stocurilor este de 35,32%.

Model de analiza a performantei firmei

109

, Clienti i conturi asimilate Rata


creantelor comerciale =-------------------:----------------:----x 100
Total activ
Valoarea calculat pentru rata creantelor comerciale este de 25,71%.

... w
Disponibilitti bnesti + Titluri de plasament
^
Rata disponibilittilor =------------------------------------------------------------------ :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------x 100
Total activ
In urma calculelor, rata disponibilittilor are valoarea 21,08%.
Tabelul 3
Structura activelor circulante SC DELTA SRL
Denumirea elementului
Stocuri
Creante
Investitii pe termen scurt
Casa ?i conturi la bnci
Total

Valoare (lei)
102.594
74.695,6
0
61.206,8
238.496,4

Pondere in total active (%)


43,02
31,32
0
25,66
100,00

Pentru mai mult sugestivitate, ponderea activelor circulante in totalul activelor


societtii comerciale este prezentat in graficul urmtor:
Ponderea activelor circulante in total activ
Stocuri Creante Casa i conturi la bnci
Active imobilizate

25,71%

Figura 3. Ponderea activelor circulante


in total active

In mod similar, utiliznd datele din bilantul societtii, am calculat indicatorii

110

Madalina Dumbrav

relevanti privind pasivele.


Astfel, pasivele societtii prezentate in bilantul contabil pentru anul 2009 pot fi
sintetizate in tabelul i graficul urmtor. Acestea (tabelul i graficul) sunt realizate pe
baza datelor absolute si relative cu privire la pasivele cuprinse in bilantul societtii.
Structura pasivelor SC DELTA SRL ___________________________

Tabelul 4

Denumirea elementului

Valoare (mil. lei)

Pondere (%)

Datorii: sumele care trebuie pltite intr-o perioad de pn la


un an
Datorii: sumele care trebuie pltite intr-o perioad mai mare de
un an
Capitaluri proprii
Total pasive

183.669,1

63,22

42.777,9

14,73

64.048
290.495

22,05
100

Structura pasivelor societtii


Datorii: sumele ce trebuie pltite intr-o perioad de pan la un an
Datorii: sumele ce trebuie pltite intr-o perioad mai mare de un an
Capitaluri proprii

Figura 4. Structura pasivelor SC DELTA


SRL

Din analiza efectuat, pe baza datelor (indicatorilor) calculate, se remarc faptul


c datoriile cu un termen de rambursare mai mic de un an detin o pondere
semnificativ (63,22%) in totalul pasivelor societtii.
Pentru o mai bun caracterizare a structurii pasivelor agentului economic este
recomandabil determinarea i a altor rate specifice.

2. Analiza structurii financiare a capitalurilor societtii comerciale


SC DELTA SRL
a) Rata stabilittii financiare
Acest indicator reflect ponderea surselor de finantare ce rmn la dispozitia

Model de analiza a performantei firmei

111

societtii comerciale pentru o perioad mai mare de un an in totalul surselor de


acoperire a mijloacelor economice. Pentru aceasta am calculat rata stabilittii
financiare, utiliznd relatia:

112

Madalina Dumbrav

Capital permanent ...


--------------------

Rata stabilittii financiare =

x 100 =

Total pasiv
Capital propriu + Datorii pe termen mediu i lung x 100
x 100
Total pasiv

Introducnd datele din bilant, am obtinut rata stabilittii financiare in valoare de


36,7%.
b)
Ratele de indatorare
Prezint ponderea datoriilor cu un termen de exigibilitate mai mic de un an in
totalul pasivelor societtii sau al surselor de finantare atrase, in totalul pasivelor
societtii. Aplicnd relatiile de calcul i utiliznd datele din bilantul societtii am
obtinut:
Datorii pe termen scurt

--------------------x100

Rata datoriilor pe termen scurt

Total pasiv

Valoarea calculat a ratei

datoriilor pe

termen scurt este 63,22%.


Din calculele anterioare se poate observa faptul c datoriile pe termen scurt
detin o pondere extrem de mare in totalul pasivelor agentului economic analizat. O
asemenea situatie poate fi considerat ca fiind extrem de nefavorabil societtii,
aceasta fiind supus riscului de aparitie a unor dificultti ulterioare ca urmare a
concentrrii scadentelor pentru diversele datorii intr-un termen foarte scurt (mai mic de
un an).
Rata autonomiei globale prezint ponderea surselor proprii in totalul
mijloacelor utilizate pentru finantarea activittii unui agent economic. In activitatea
practic, se recomand ca ponderea surselor proprii de finantare s fie de minimum
33% din totalul surselor de finantare utilizate de intreprindere. Acest indicator se
calculeaz pe baza relatiei:
Capital propriu 100 x 100
Rata autonomiei globale
Total pasiv
Valoarea inregistrat de
acest
indicator
(22,05%) este mai mic in
comparatie
cu
valoarea recomandat (33%), ceea ce ridic un prim semn de intrebare fat de evolutia
ulterioar a agentului economic analizat. Aceast situatie se datoreaz

Model de analiza a performantei firmei

113

subdimensionrii capitalurilor proprii ale societtii comparativ cu valoarea total a


pasivelor, acesta apelnd cu precdere la surse

114

Madalina Dumbrav

atrase de finantare a activittii economice, situatie ce conduce la aparitia unor


costuri suplimentare nejustificate.
Rata datoriilor totale reflect ponderea surselor de finantare atrase in totalul
pasivelor societtii, fiind calculat din relatia:

,
Datorii totale
Rata datoriilor totale =--------------------x 100
Total pasiv
Valoarea ratei datoriilor totale calculat este de 77,95%.
Rata datoriilor totale inregistreaz o valoare ridicat in comparatie cu nivelul
optim recomandat de 67%, o pondere ridicat a surselor de finantare externe atrgnd
cu sine aparitia unor costuri suplimentare semnificative. Conducerea societtii a
considerat c nivelul acestor costuri poate fi suportat pe seama utilizrii optime a
imobilizrilor corporale achizitionate.
Rata solvabilittii generale cuantific riscul de incapacitate de plat a
datoriilor la care este expus agentul economic analizat. Valoarea minim a ratei
solvabilittii globale se consider 1,4 (in cazul in care ponderea minim a capitalului
propriu in cadrul totalului surselor de finantare este de 30%). In cazul in care rata
solvabilittii globale este mai mic dect 1, atunci firma este insolvabil.
La firma analizat, Rata solvabilittii generale = Active totale , valoarea
Datorii curente
calculat este de 1,58.
Rata autonomiei financiare exprim ponderea resurselor proprii in cadrul
resurselor financiare atrase pe termen lung de ctre societatea comercial. Aplicnd
formulele de calcul rezult:
_
Capital propriu ,
Rata autonomiei financiare =---------------------------, valoarea este 0,6.
Capital permanent

, ~
Fond de rulment permanent
Rata de finantare a stocurilor =---------------------------------------,
Stocuri
valoarea este 0,53.
1. Analiza pe baza bilantului financiar
Pe baza datelor cuprinse in bilantul contabil intocmit la data de 31 decembrie
2009 i tinnd cont de lichiditatea activelor i de exigibilitatea elementelor de pasiv, la
nivelul societtii analizate poate fi intocmit bilantul financiar (patrimonial).

Model de analiza a performantei firmei

115

Utilizand informatiile prezentate in bilantul financiar, pe baza modelului


considerat, am determinat indicatorii principali de analiz a situatiei patrimoniale, i
anume: fondul de rulment, necesarul de fond de rulment, trezoreria net i situatia
net.
a) Fondul de rulment
Fondul de rulment reprezint o marj de sigurant a intreprinderii, impus de
diferentele existente intre sumele de incasat i cele de pltit, precum i de decalajul ce
poate s apar intre termenul de transformare a activelor in bani i durata medie in care
datoriile devin exigibile.
Cu ajutorul informatiilor cuprinse in jumtatea superioar a bilantului
patrimonial al societtii, fondul de rulment poate fi determinat dup cum urmeaz:
Fondul de
rulment
permanen
Fondul
de
t
rulment
permanent

Capital
permanent

Active
imobilizate

Capital + Datorii financiare


pe termen lung
propriu

relatie ce devine

Active imobilizate

Fondul de rulment permanent este de 54.827,3 mil. lei.


Valoarea pozitiv a fondului de rulment reflect o stare de echilibru pe termen
lung la nivelul agentului economic analizat, acesta avand capacitatea de a suporta
decalajul existent intre termenul de transformare a activelor in bani i durata medie in
care datoriile firmei devin exigibile.
Pentru a analiza situatia patrimonial real a societtii am determinat fondul de
rulment propriu, folosind relatia de calcul:
Fondul de rulment propriu

= Capital propriu - Active imobilizate

Fondul de rulment propriu astfel calculat are valoarea de 12.049,4 mil. lei
Existenta unui fond de rulment propriu pozitiv demonstreaz faptul c agentul
economic analizat se afl intr-o stare de echilibru financiar pe termen lung realizat pe
baza capitalurilor proprii.
Valoarea fondului de rulment poate fi determinat i cu ajutorul elementelor din
cea de-a doua jumtate a bilantului patrimonial, respectiv pe baza elementelor
bilantiere cu o lichiditate mai ridicat (activele circulante) i a celor cu exigibilitate
mai mic (datoriile pe termen scurt), respectiv:
Fondul de rulment

= Active circulante

Datorii pe termen scurt

116

Madalina Dumbrav

Fondul de rulment calculat este in valoare de 54.827,3 mil. lei.


Fondul de rulment inregistreaz o valoare pozitiv ceea ce inseamn c
societatea se afl intr-o stare de echilibru pe termen scurt, societatea avnd la
dispozitie active cu lichiditate ridicat a cror valoare este superioar fat de suma
necesar achitrii tuturor datoriilor cu un termen de exigibilitate mai mic de un an.
b)

Necesarul de fond de rulment


Acest indicator reflect valoarea activelor pe termen scurt, indiferent de natura
stocurilor i creantelor, ce nu sunt finantate din surse atrase pe termen scurt. Vom
utiliza relatiile de calcul urmtoare:
Necesarul de fond de
,
rulment

care devine:
NFR

Stocuri

Active pe termen
^
scurt

=
+

Creante

_ .
Pasive pe termen scurt,

- Datorii curente de exploatare

Necesarul de fond de rulment inregistreaz o valoare negativ (- 6.379,5 lei),


ceea ce inseamn c activele pe termen scurt sunt acoperite in totalitate din surse de
finantare cu o exigibilitate crescut i care, in plus, finanteaz partial activele
permanente (datoriile curente sunt in exclusivitate datorii de exploatare). O asemenea
situatie este apreciat a fi favorabil societtii, fiind consecinta direct a aplicrii unei
strategii de corelare a perioadei de transformare a activelor circulante in lichiditti cu
termenele de achitare a datoriilor.
c)

Trezoreria neta
Trezoreria net permite reflectarea corelatiei dintre fondul de rulment i
necesarul de fond de rulment, identificnd situatia financiar a agentului economic
analizat, att pe termen lung, ct i pe termen scurt.
In cazul societtii analizate, trezoreria net poate fi determinat utiliznd
relatia:
Trezoreria net

= Fondul de rulment - Necesarul de fond de rulment

Trezoreria net inregistreaz o valoare pozitiv (+ 61.206,8 mil. lei) i


reprezint o stare de echilibru financiar existent la nivelul societtii. Aceast valoare a
trezoreriei nete este urmarea direct a unui excedent financiar aprut in cursul anului
2009 i, implicit, a unei activitti rentabile a societtii in perioada supus analizei
financiare.
Situatia net a societtii este important deoarece reflect solvabilitatea
societtii la un moment dat i pentru aceasta utilizm relatia:
Situatia net = Total activ - Datorii totale = Capitaluri proprii

O valoare pozitiv a situatiei nete relev faptul c agentul economic analizat

Model de analiza a performantei firmei

117

este solvabil. Astfel, valoarea indicatorului este de 64.048 mil. lei.


d) Indicatorii privind lichiditatea i viteza de rotatie
Analiza financiar, efectuat pe baza informatiilor cuprinse in bilantul contabil
intocmit la sfritul exercitiului 2009, poate fi extins i prin calcularea unor
indicatori specifici, privind lichiditatea i viteza de rotatie a capitalurilor prin cifra de
afaceri. In cele ce urmeaz, utiliznd relatiile de calcul, am obtinut indicatorii
mentionati.
Lichiditatea curent msoar capacitatea agentului economic de a plti
datoriile pe termen scurt utiliznd activele pe termen scurt din bilant.
Utiliznd relatia
Active curente
Lichiditatea curenta =--------------------- obtinem valoarea de 1,29.
Datorii curente
Valoarea inregistrat de lichiditatea curent reprezint un semnal de alarm
privind capacitatea societtii de a-i onora obligatiile scadente pe termen scurt
(valoarea optim fiind 1,5-2). In aceast situatie firma are nevoie s se imprumute sau
s vnd o parte din activele imobilizate pentru a-i plti datoriile.
Lichiditatea imediat msoar capacitatea societtii de a plti datoriile pe
termen scurt utiliznd activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilant.
Introducnd datele din bilant in relatia
. A c t i v e curente - Stocuri
, .
T . ,
Lichiditatea imediata =--------------------------------,
obtinem
valoarea
Datorii curente
indicatorului egal cu 0,73.
i in cazul acestui indicator valoarea subunitar inregistrat (comparativ cu
valoarea optim 1) reprezint un aspect nefavorabil pentru societate, respectiv activele
cu lichiditate mare nefiind suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt,
indiferent de valoarea real a stocurilor.
Lichiditatea la vedere se calculeaz dup relatia:
Active de trezorerie
Lichiditatea la vedere =----------------------------. Pe baza datelor bilantiere,
Datorii curente
rezult valoarea de 0,33.
Acest indicator arat c activele de trezorerie reprezint doar 33% din totalul
datoriilor curente. Trebuie avut in vedere ca lichiditatea la vedere s fie mai atent
controlat, pentru a nu crea dificultti intreprinderii in relatiile cu creditorii (cei fat de
care exist datorii curente).
Viteza de rotatie a debitelor-clienti permite evaluarea performantelor agentilor
economici in ceea ce privete relatiile acestora cu beneficiarii, el avand o important

118

Madalina Dumbrav

deosebit in cazul firmelor ce realizeaz vanzri pe credit (comercial). Durata unei


rotatii a debitelor-clienti se determin ca raport intre soldul mediu al contului clienti i
cifra de afaceri destinat acoperirii elementului patrimonial debitori-clienti, raport
multiplicat cu 365 (zilele calendaristice ale anului).
Introducand datele in relatia
. . . . . . .
Sold clienti x 365
Viteza de rota tie a debitelor clienti =---------------:---------- ,
Cifra de afaceri
obtinem o mrime egal cu 138 zile.
Viteza de rotatie a activelor imobilizate prin cifra de afaceri evalueaz
eficacitatea managementului agentului economic in ceea ce privete utilizarea acestor
elemente patrimoniale in vederea obtinerii de venituri, se utilizeaz relatia de calcul:
Cifra de afaceri
Viteza de rotatie a activelor imobilizate =---------------------------Active imobilizate
Datele de care dispunem conduc la un indicator egal cu 3,79 (ori).
Valoarea recomandat pentru acest indicator trebuie s fie cat mai superioar lui
1, deci se constat o situatie favorabil societtii avand in vedere c valoarea
inregistrat este de 3,79.
Viteza de rotatie a activelor totale este un indicator ce reflect eficienta
utilizrii activelor aflate in patrimoniul unui agent economic i este dat de relatia
Cifra de afaceri
Viteza de rotatie a activelor totale =----------------------Total active
Din calcul am obtinut valoarea 0,68 ori, care reflect o situatie medie de rotatie
a activelor totale.
e) Analiza rentabilittii intreprinderii
Rata rentabilittii financiare (ROE) a capitalului propriu pune in evident
randamentul capitalurilor proprii, respectiv al plasamentului efectuat de actionarii unei
societti prin cumprarea actiunilor societtii. Profitul, sursa important de finantare a
dezvoltrii unei activitti, reprezint parte component a capitalurilor unei
intreprinderi, remunerand, in primul rand, participarea actionarilor, prin intermediul
dividendelor. Se calculeaz dup relatia:
Profit net
Rata rentabilittii financiare =----------------------x 100,
Capital propriu

Model de analiza a performantei firmei

119

din calcul rezultnd o valoare de 5,53%.


Valoarea inregistrat de acest indicator trebuie s fie mai mare dect 5%, astfel
se poate afirma faptul c activitatea desfaurat in cadrul societtii a fost eficient din
punct de vedere al fructificrii capitalurilor proprii.
Rata rentabilittii capitalului avansat se stabilere ca raport intre rezultatul
curent al exercitiului i capitalul avansat (fix i circulant), utiliznd relatia:
Rezultatul curent
Rata rentabilittii capitalului avansat =-----------------------------------------x 100
Active fixe + Active circulante
pe baza creia am obtinut valoarea de 1,43%.
Pe baza mrimii inregistrate de acest indicator in anul 2009, se constat o
valorificare insuficient a capitalului avansat in perioada supus analizei.
Rata marjei comerciale brute, dat de relatia:
Profitul brut
Rata marjei comerciale brute =-----------------------x 100,
Cifra de afaceri
conduce la valoarea 2,11%.
Avnd in vedere faptul c valoarea inregistrat de societate este mai mare dect
valoarea recomandat pentru acest indicator (>1,8), se poate afirma faptul c
activitatea acesteia in anul 2009 a fost una rentabil.
Rentabilitatea economic
Rata rentabilittii economice se calculeaz pe baza EBIT (EBIT = profit inainte
de dobnzi i de impozit calculat), utiliznd formula:
EBIT = Venituri totale - Cheltuieli totale (exclusiv cheltuielile cu dobnzile i
impozitul pe profit)
_
EBIT - Impozitul pe profit
Rata rentabilittii economice =-------------;------------;---------x 100 =

Activ economic
_
EBIT - Impozitul pe profit
Activeimobilizate + Activecurentenete

x 100

De asemenea, se poate utiliza formula de calcul:

.
Profit net + Dobnzi
Rata rentabilittii economice =-------------------------------------------------------x 100
Capitaluri proprii + Datorii financiare

Astfel, pentru anul 2009, valoarea indicatorului a fost de 2,78%, reflectand o


evolutie pozitiv. In cele prezentate mai sus am urmrit s sintetizez un model de
analiz financiar a performantei unei firme (am exemplificat prin aplicarea aspectelor
teoretice la studiul concret al unei firme), bazat pe un sistem de indicatori corelati.
Rezult c un asemenea model de analiz este uor de aplicat, datele din bilant i

120

Madalina Dumbrav

anexele la acesta fiind suficiente.


De asemenea, apreciez c analiza poate s se adanceasc sau s se rezume la un
numr mai redus de indicatori, in functie de scopul urmrit in managementul societtii
comerciale.

Nota
(1)

SC DELTA SRL este atribuit in mod conventional, din motive de confidentialitate, datele fiind
obtinute de la o societate real.

Bibliografie
Andrei, T., Stancu, S., Iacob, A.I., Tua, E. (2008). Introducere in econometrie utiliznd Eviews,
Editura Economic, Bucureti Andrei, T., Bourbonnais, R. (2008). Econometrie, Editura Economic,
Bucureti Biji, M., Biji, E.M., Lilea, E., Anghelache, C. (2002). Tratat de statistic, Editura
Economic, Bucureti
Bos, Ch.S., Gould, Ph., Dynamic Correlations and Optimal Hedge Ratios, Tinbergen Institute
Discussion Paper No. 2007-025/4 Dragot, V., Dragot, M., Obreja, L., Ciobanu, D. (2003).
Management financiar, vol. I i II, Editura Economic, Bucureti Dumbrav, Mdlina,
Utilizarea metodei regresiei liniare simple in analiza rezultatelor firmei, Revista Romn
de Statistic, nr. 6/2010, categoria B+, preluat in baze de date internationale
(http://www.icaap.org/list_journal.php, http://journals.indexcopernicus.com/karta.php,
monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA))
Dumbrav, Mdlina, Modele economice de analiz a firmei in perioad de criz, Simpozionul
International Necesitatea reformei economico-sociale a Romniei in contextul crizei
globale, 2010, Universitatea ARTIFEX, Bucureti, publicat in volumul sesiunii, Editura
Artifex, Bucureti Dumbrav, Mdlina, Analiza structurii financiare a capitalurilor
societtii comerciale SC DELTA SRL, Simpozionul International Necesitatea reformei
economico-sociale a Romniei in contextul crizei globale, 2010, Universitatea ARTIFEX,
Bucureti, publicat in volumul sesiunii, Editura Artifex, Bucureti
Dumbrav, Mdlina, Utilizarea functiei de regresie linear multipl pentru estimarea rezultatelor
firmei, SimpozionulInternational Criza economic -previziune i impact pentru Romnia, 2009,
Universitatea ARTIFEX, Bucureti, publicat in volumul sesiunii, Editura Artifex, Bucureti
Dumbrav, Mdlina, Analiza firmei pe baza bilantului financiar, Simpozionul International
Criza economic - previziune i impact pentru Romnia, 2009, Universitatea ARTIFEX,
Bucureti, publicat in volumul sesiunii, Editura Artifex, Bucureti Moteanu, Tatiana, Iacob,
Mihaela, Teorii i abordri privind scopul i principiile analizei cost-beneficiu, Economie
teoretic i aplicat, nr. 11 (528) (supliment), Asociatia General a Economitilor din Romnia AGER, 2008, pp. 7-13 Vintil, Georgeta (2008). Gestiunea financiar a intreprinderii, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti
Vintil, Georgeta, Dumbrav, Mdlina, Posibilitti de analiz a pozitiei financiare a firmei pe baz
de bilant, Simpozionul tiintific International Dezvoltarea economic durabil -

Model de analiza a performantei firmei

121

Management competitiv i eficient economic, Editura Artifex, Bucureti, 2006, pp. 54-66
Vintil, Georgeta, Dumbrav, Mdlina, Metode i modele de analiz a performantelor
intreprinderii, Simpozionul tiintific International Dezvoltarea economic durabil Management competitiv i eficient economic, Editura Artifex, Bucureti, 2006, pp. 204212