Sunteți pe pagina 1din 36

1

WINDOWSVISTA

NOIUNIABORDATENACESTCAPITOL
InterfaasistemuluiWindowsVista
Meniuri.Baredeinstrumente.Pictograme.Ferestre.Casetededialog
Organizareaierarhiciarborescentafiiereloridirectoarelor
Operaiigeneralecufiiere.
Lucrulcudirectoare
OfficeClipboard
ControlPanelPictogrameiopiuni.Conturideutilizator.
Hardware.Gestionareharddiscuri.Gestionaresarcini

IntroducerenWindowsVista
WINDOWS VISTA este un sistem de operare recent dezvoltat de Microsoft, care permite
lucrul prin intermediul interfeei grafice cu utilizatorul, facilitnd realizarea diferitelor operaii
prinimaginiicuvinte.
Caracteristici:
1. Interfaacuutilizatorul
lansarerapidnexecuieaaplicaiilor;
gestionareaaspectului,comportamentului;
interaciune cu ferestre, butoane, pictograme, dosare, indicatoare mouse, cursoare,
meniuri,panglici.
2. Capacitatedestocare
sistemuldefiierealocspaiupentrufiiere;
asiguracceslaprogrameidocumentestocatepediscsaunmemorie.
3. Platformdelansarenexecuieaprogramelor
4. Control sau sincronizare cu dispozitive periferice (mouse, tastatur, monitor, imprimant,
scanner,USB)
5. Alocarea i utilizarea resurselor hardware ale calculatorului (memoria RAM, ceasul unitii
centrale de prelucrare); planificarea sarcinilor: stabilire de prioriti, alocare de intervale de
timpproceselorrulatepecalculator.
6. Securitate protecie mpotriva unor siteuri web, virui, programe de spionaj. Cere
permisiuneapentruacontinua.
Noua caracteristic de securitate, UAC User Account Control este nevoie de permisiune
pentruinstalare/dezinstalareaprogramelorsaumodificridesistemimportante.

2
7. Conectivitatelegturifacile(wireless)lapersoane,date,dispozitive.
8. Performanadaptabilitatelaechipamentehardwareexistente,coleciebogatdedrivere
recunoscute.
Pornireacalculatorului semai numetei ncrcare, PCincarctoate instruciunile
necesare pentru executarea procesului de pornire folosind informaiile ncorporate n cipurile
sale i stocate pe disc. Calculator pornit nseamn practic ncrcarea sistemului de operare de
pediscnmemorie.Setrecenumeledeutilizatoriparola.
InterfaasistemuluiWindowsVista

Figura1 .InterfaasistemuluiWindowsVista
Dupcumsepoateobservaidinfigura1,elementeletipiceinterfeeigraficesunt:
1. Suprafaadelucruzonadelucrucumeniuri,pictograme,ferestre;
2. MeniulStartmeniucentral,careasiguraccesullatoateprogramele,dosarele,comenzile;
3. Baradesarcinipermitetrecereadelaunprogramlaaltulsauntrediferitedocumente;
4. Zona lateral gadgeturi, afiaredeinformaii ndirect(oraexact,datede meteorologie,
tiriprincipale),acceslainstrumenteutilizatefrecventcalendar,datedecontact.
5. Indicatormouseselectareelemente,comenzi,
6. Meniurilistdecomenzinrudite;
7. Baredeinstrumenteblocdebutoanesaupictograme;
8. Pictogrameimaginecereprezintunfiiersauundosar,undisc,unprogram;
9. Ferestre;
10. Casetededialog.
ncontinuaresuntdetaliateuneleelementestandardaleinterfeeigraficecuutilizatorul.
MeniulStartreprezintprincipalapoartdeintrarenWindowsVista.

3
Esteafiatpebaradesarcini,nparteadinstngaaecranului,dupcumsepoateobservaidin
figura2,ipermiteaccesulctremajoritateacomponentelorWindows,programe,documente.

Figura2 .MeniulStart
MeniulStartafostreproiectatpentruWindowsVista,cuprindedoucoloane,nparteastng
o list a programelor, n partea dreapt acces la dosare obinuite, Documents, Computer,
Network,ControlPanel,HelpandSupport.
Din meniul Start se pot crea scurtturi pentru anumite programe folosite mai frecvent. Prin
executareaunuiclicdreaptacumouseul,sedesfoarunmeniurapidcaracteristicpentruun
shortcut(Open,Sendto,Copy,RemovefromthisList,Rename,Properties,PintoStartMenu).
nmeniulStartexistialteopiuni,printrecaremaiutilizate:
Searchcautdiferiteelementepecalculator:documente,mesaje,filme,etc
HelpandSupportajutoriasistenpentruWindows;
Log Off/ Shut Down nchiderea sesiunii de lucru, scoatarea din funciune sau repornirea
calculatorului.

Figura3.MeniulStartOpiunileSearch,LogOff/ShutDown
Aspectul meniului Start poate fi particularizat, se poate decide ce pictograme vor fi
afiate n meniu, se pot evidenia programele recent instalate, se poate selecta meniul Classic
Start, cu o singur coloan, figura 4. Se selecteaz din Start > Control Panel > Appearance and
Personalization>TaskbarandStartMenu.

Figura4.ParticularizareaspectuluiMeniuluiStart
Baradesarciniestebaratransversallabazasuprafeeidelucru.Dupcumsepoateobservai
dinfigura5,baradesarcinicuprinde:butonulStart,aplicaiiledeschise,ferestreleminimizatei
ozondenotificare.nzonadenotificaresepotaflaceasulidiferitepictograme,funciedece
esteinstalatpecalculator,deexemplupictogramadecontrolalvolumului,bateriei,conexiune
wireless,Bluetooth,etc.

Figura5.Baradesarcini


5
Meniuri
Bara de meniuri menu bar, enumer numele tuturor meniurilor disponibile ntro
fereastr,figura6a. Executareadeclic pe oricare dintre numeledemeniuri prezint comenzile
disponibile n acel meniu, figura 6b. Executarea de clic pe numele unei comenzi duce la
executareacomenzii.

Figura6a.Barademeniuri,6b.comenzidisponibilentrunmeniu
Barademeniuriconinemeniuriprecum:File,Edit,View,Tools,Help,dupcumsepoate
observaidinfigura6a.Fiecaremeniuconinedeobiceiunpopup(sauunpulldown)cumai
multe opiuni (precum: New, Save, Open, Paste, Cut, Copy, Print,) unele dintre ele coninnd
casetededialogcepermitalegereaaltoropiuni.AlegereauneiopiunisefacecuENTERsaucu
clic(butonulstngalmouseului).IeireasefacecutastaESCAPE.
Sepoateexecutaocomandtastndliterasubliniatdinnumeleei.
Sepoateexecutaocomandfradeschidemeniul,folosindocomandrapiddelatastatur.
nmultecazuri,lngocomanddininteriorulunuimeniuseobservosgeatorientatspre
dreapta. Dac se indic spre una din acele comenzi, se va derula un submeniu, oferind un set
noudecomenzi.Acesteasuntmeniurilencascadsauderulante.
Meniurileapariatuncicndseexecutcliccubutonuldindreaptaalmouseuluipeun
obiect,figura7.Meniurilepopupcaresederuleazpermitndeplinreasarcinilorcelemaiuzuale
asupra acelor elemente. Meniuri rapide sunt meniuri dependente de context i reprezint o
caracteristic util din Windows disponibil pentru aproape toate elementele interfeei:
pictograme,fiiere,dosare,discuri,bardesarcini.

Figura7.Meniurirapide
Meniurile conin diferite simboluri i semne care ofer informaii despre cum pot fi
utilizatecomenzile:
un punct lng o comand nseamn c este activat curent. Selectarea altui element din
gruplvadeselectapecelcurentselectat.
Comenzi bifate reprezint opiuni activate sau dezactivate. Se pot selecta i alte elemente
dingrupulrespectiv.
Comenzicucaptdesgeattriunghiularaucomenzisuplimentareinclusepeolistdintr
unsubmeniu.
Comenzi estompate nu sunt disponibile curent, fie pentru c nu a fostselectat elementul,
fiepentrucnuseaplicelementuluiselectat.
treipunctelngocomand, alegereacomenziiapeleazocasetdedialog.Suntnecesare
informaiisuplimentarenaintedeexecutareacomenziiselectate.
Separatori de comenzi linii orizontale care separ comenzile grupate pe criterii logice, n
meniurileindividuale.
Butoanedemeniuincludosgeatderulantcareafieazunmeniu.

Figura8.Simboluriisemnedinmeniuri

BardeinstrumenteToolBar
Baradeinstrumenteesteformatdincoloanesaublocuridebutoanecupictogramece
permitlansareacomenzilorcelmaifrecventutilizateprinsimplaexecutareunuiclicpebutonul
asociat. Cu ajutorul barei de instrumente se poate selecta un instrument sau modifica un
parametru.
Comenzile pe care le reprezint butoanele difer de la o fereastr la alta, dar exist i
multe butoane identice n multe ferestre diferite. Indicnd cu mouseul spre un anumit
instrument,vaapreaoetichetcontextualcunumelecomenzii.
n meniul View exist o comand pentru bara cu instrumente sau numele barelor cu
instrumente. Dac se execut clic pe numele unei bare cu instrumente, bara respectiv va fi
afiat,figura9.Dacnuseutilizeazobardeinstrumentesaudactrebuiepoziionatnalt
loc,aceastapoatefiascunssaumutat.

8

Figura9.Baradeinstrumente
Pictograme
Pictogramaesteoimaginemicreprezentndunelementcepoatefimanipulat.
Pictogramele pot reprezenta dosare, fiiere, discuri, documente, programe, Recycle Bin, figura
10.
Existdeobiceiunmeniurapidasociatuneipictograme.Deexemplu:
opictogramdeprogramlanseazprogramul,
o pictogram de document sau imagine deschide elementul respectiv n programul asociat,
deschizndimplicitiprogramulrespectiv
opictogramdedosarsaudediscdeschideofereastrdeWindowsExplorer.

Figura10.Pictogramededosare,fiiere,programe,RecycleBin


9
Ferestre
Fereastra reprezint o poriune dreptunghiular de pe ecran, n care ruleaz un
program. Pot fi deschise mai multe ferestre simultan. Fiecare fereastr poate fi mutat,
redimensionatsaunchis,independentdecelelalte.
Ferestrelepotfidedoutipuri:deaplicaieidedocument.nfereastraaplicaiepotfi
deschise la un moment dat mai multe ferestre document, dintre care numai una este activ la
un moment dat. Ferestrele de document nu au bar de meniuri, bar de meniuri avnd doar
fereastra aplicaie corespunztoare ferestrei de document respective. Astfel, prin executarea
comenzii Save, efectul acesteia este valabil doar pentru fereastra de document activ n acel
moment.
Cea mai mic dimensiune pe care o poate avea o fereastr este pictograma Icon, pe
baradesarcini,iarceamaimaredimensiuneestereprezentatdedimensiuneantreguluiecran.
Numai ferestrele deschise apar pe bara de sarcini sub form de pictogram i pot fi
activateprintrunsimpluclicpepictogram.Launmomentdatdoarosingurfereastrpoatefi
activ. Pentru a mri o fereastr n afar de opiunea maximize utilizatorul are la ndemn i
alte posibiliti, de ex. poziionarea cursorului pe una dintre muchiile ferestrei i dup
transformarea acestuia ntro sgeat dubl, executarea glisrii cu ajutorul mouseului. Pentru
modificarea simultan a dou dimensiuni ale ferestrei se poziioneaz cursorul mouseului pe
colulferestreiiseexecutoperaiunilemenionatemaisus.
Pentru mutarea locului unei ferestre pe ecran se efectueaz un clic pe bara de titlu i
apoioperaiuneadraganddrop(glisarecubutonulstngalmouseuluiapsat).
Fiecare fereastr are un set standard de elemente de control: bara de titlu, bara de
meniuri, bara de instrumente, zona de lucru a ferestrei, bara de stare, bara de sarcini, bare de
derulareverticaleiorizontale.
ntro fereast a unei aplicaii, bara de titlu afieaz numele programului i al
documentului current, ntro fereast de dosar apare bara de adrese, care afieaz locaia
curentsubformauneiseriidelegturiseparateprinsgei.

Figura10,a.Fereastdeaplicaiebaradetitlu

b.fereastdedosarbaradeadrese
BaradetitluTitleBarcuprindepatrubutoaneprincipale:

10
pictograma corespunztoare meniului Office, n colul din stnga sus al ferestrei, afieaz
meniulOffice.
butonul de minimizare minimize, micoreaz fereastra reducdo la pictogram pe bara
desarcini.
butonuldemaximizaremaximize,mretefereastrarespectivladimensiuneantregului
ecran i se transform n Restore. Butonul Restore aduce fereastra la dimensiunile
anterioareultimeimaximizri.
butonuldenchidereaferestreiclose,nchidefereastra.
Baredederulareverticaleiorizontalescrollbar,aparnumaidacfereastraesteprea
micpentruaafiatotconinutul,suntsituatelateralsaulabazaferestrei.
Barele de defilare conin dou sgei de derulare la capete, una orientat n sus i alta n
jos, o caset de derulare glisant i canalul barei de derulare, dup cum se poate observa din
figura11.
Deplasareandocumentulrespectivsepoatefacefiepringlisareacursorului,fieprin
acionareasgeilorcuajutorulmouseului.

Figura11.Baredederulareverticaleiorizontale
Casetededialog
Casetele de dialog dialog box, reprezint un tip special de fereastr, cu casete text,
butoane,rubrici,listederulante,cepermitalegereaunorcomenzi.Unelecasetededialog,cum
arfiOpen,Save,Print,suntaproapeidenticepentrutoateprogrameledinpachetulOffice,altele
depinddecontextsaudeprogram,deexempluProperties.
Casetelededialogconindiferitetipurideelementedecontrol,figura12:
1. butoanedecomand,ngeneraldreptunghiulare,ex:OK,Cancel.Pentruaactivacomanda
scrispebuton,seexecutclicpebutonulrespectiv.

11
2. csuedevalidareenumeropiunicarepotfiactivatesaudezactivate.
3. butoaneradiosepoatealegeosinguropiunedintrungrup.Executndclicpeunuldin
butoaneseselecteazopiuneaasociatisedeselecteazcelelaltedingrup.
4. casetedetextspaiuncaresepotscrieopiunile.Exemplu:numefiier.
5. list derulant ofer opiuni posibile pentru cmp. Executnd clic pe caseta text sau pe
sgeataorientatnjosndreptulei,sepoateselectaunelementdinlist.Exemplu:font,
mrimeafontului.
6. etichetedepaginimarcheazdiferitepaginialeuneicasetededialog.Executndclicpe
oetichetdepagin,sedeschideunsetdeopiuniasociate.
7. casete de incrementare/ decrementare a unei valori se execut clic pe butonul cu
sgeat n sus sau n jos pentru a mri sau a micora o valoare sau se introduce valoarea
doritdirectncaset.
8. butoane tip poteniometru, de exemplu pentru reglarea volumului sau a intensitii unei
anumiteculori.
9. casetadeprevizualizareprezintoimaginecarereflectopiunileselectate.
10. ? in colul din dreapta sus al unei casete de dialog ofera asisten n privina casetei
respectivededialog.
11. Xbutondeinchiderenchidecasetadedialogfrexecutareacomenzii.

Figura12.Casetededialog12
Organizareaierarhiciarborescentafiiereloridirectoarelor

Informaiilesuntgrupatenfiierefiles,cepotconinedate,imaginii/sauprogramei
module de programe. Fiierul reprezint unitatea de baz a stocrii datelor pe calculator.
Fiierelesuntorganizatelogicndosaredirectoarefolders.Directoarelepotconinelarndul
lor alte subdirectoare sau alte fiiere. Directoarelesunt stocatela rndul lor pediscuri sau pe
volume,cumarfiharddiskuri,CDuri,DVDuri,unitiUSB,serveredereea.Organizareaeste
ierarhiciarborescent.
Windowscreazctevadosaredesistempentruaistocapropriilefiiereiparametri,
nrestarborelededirectoareifiierepoateficreatdefiecareutilizator.

Figura13.Organizareaierarhiciarborescentafiiereloridirectoarelor
Pentruaaccesaundocumentsepoate:
sseintroductoatcalea(path)deexemplu:
MyComputer\D:\Dalia\BPRes\dsm\cursinfo\cursinfo2008\SOFTWAREcurs2.ppt
prinintermediulinterfeeigraficecarepermiteutilizatoruluisnavighezeprinaplicaiifr
sseintroductoatcalea,dupcumsepoateobservadinfigura13.
Denumireafiierelor
O convenie mai veche a DOSului cu privire la numele fiierelor se numete convenia
8/3, adic numele propriu zis al fiierului trebuia s conin 8 caractere iar extensia acestuia 3
caractere.

13
nWINDOWS,fiiereleaudounume,numelepropriuzisioextensie.Numelepoatefi
extinspnla256decaractere.Extensiaestefoarteimportantdeoareceaplicaiilemoderneau
extensiiproprii,deexemplupentruEXCELextensiaestexlsipentruWORDestedoc.Celedou
nume sunt separate printrun punct. Windows asociaz n mod automat anumite extensii cu
anumiteprograme.
Extensiile exe, com, bat sunt extensii ale unor fiiere executabile (programe care se
lanseaznexecuie).
Extensiiasociatecuprograme
.avi videopentruWindows
.bmp grafictipbitmap
.cda compactdiscaudio
.dbf bazadedate
.htm paginiweb
.jpg grafictipbitmap
.mp3 fiierdemuzicMP3
.txt textsimplu
.pdf fiierAdobeAcrobat
Fiieredeprograme
.com tipdeprogramexecutabil
.exe fiierprincipaldeprogrampentruoaplicaie
.sys fiieresistemcreatedeWindows
.dat datespecialeutilizatechiardeprogram
Tabel1.Extensiiuzualedefiiere
n cutarea diferitelor fiiere exist dou semne, <?> i <*>, cu rol important n
denumireaigsireafiierului:
<?>nnumelesauextensiafiierului,poatenlocuiunsingurcaracteroriundeestepus.
Exemplu: test?.??? afieaz toate fiierele care au denumirea test urmat de singur caracter i
careauoriceextensie.
<*> nlocuiete n nume i n extensie oricte caractere ncepnd cu poziia din care este pus.
Exemplu: *.* afieaz toate fiierele dintrun director, *. txt afieaz toate fiierele cu extensia
txt.

14
Existoseriedecaractereinterzisendenumireafiierelor,dupcumsepoateobserva
intabelul2.
\ Diagonallastnga
/ Diagonalladreapta
: Doupuncte
* Asterisc
Semnulntrebrii
<> Parantezeunghiulare
| Bar
Tabel2.Caractereinterzisendenumireafiierelor

Operaiigeneralecufiiere
Indiferentdeaplicaiarulat,existmaimultecomenzispecificefiierelor,printrecare,
creareaunuifiier,deschiderea,listarea,salvareainchiderea.
Meniul File, prezent n toate aplicaiile Windows, conine comenzi tipice pentru fiier,
cumarfi:
Newcreareaunuifiiernou,
Opendeschidereaunuifiierexistent,
Closenchidereaunuifiier,
Savesalvareafrecventvasigurcnuveipierdemodificrilerealizateinfiierulactiv,
Save As cnd se salveaz prima dat un fiier, n caseta de dialog Save As se va specifica
numele fiierului i locaia. Dac se dorete schimbarea numelui sau a locaiei fiierului se
apeleazdinnoucasetadedialogSaveAspentruacreaocopieafiieruluioriginal,
Print listarea fiierului respectiv, n caseta de dialog Print se vor specifica tipul de
imprimant,numruldeexemplare,poriuneadinfiiercesedoreteafilistat.
Meniul Edit, prezent n toate aplicaiile Windows, poate conine multe comenzi dar va
aveantotdeaunaicomenzileCut,Copy,Paste:
CopycopiereaentitiiselectatenClipboard,careaparineRAMului,
CutmutareaentitiiselectatenClipboard,
Pasteadouaparteamutriisaucopieriiunuielementdinfiieruliniialnnoualocaie.


15
Cutareafiierelor
n Windows se gsete un instrument important pentru cutarea fiierelor, Search, ce
poate fi accesat direct din meniul Start. La apelarea sistemului de cutare, se va deschide o
casetdedialogundesepoateprecizatipuldefiiercutat,opartedinnumelesu,saucnda
fostcreat,locaia,unanumitdisc,etc.

Figura14.Cutareafiierelor

Lucrulcudirectoare
Windowsul conine cteva directoare i subdirectoare pentru fiiere (My Documents,
My Computer), dar la acestea se pot aduga orict de multe avei nevoie pentru a pstra
fiierelectmaibineorganizateictmaisimpludegestionat,funciedenecesitilefiecruia.
Sepotcreadirectoareirespectivsubdirectoareoriunde,peDesktop,nunitateadediscCsau
naltedirectoare.
Windows Explorer reprezint un instrument foarte util n lucrul cu fiiere i dosare.
Deseori pot fi observate mai multe faete ale programului Windows Explorer, funcie de
parametrii i filtrele selectate pentru un anumit dosar. Dosarele sunt prestabilite pentru ai
afia coninutul ntrun anumit mod, pot fi observate diferite casete, pictograme care se reduc
sauseregrupeaz.
FereastraWindowsExplorercuprindemaimulteelemente,dupcumsepoateobserva
idinfigura15,astfel:
ButoaneBackiForwardderuleaznainteinapoilocurilevizitateanterior;
Baradeadreseafieazsauschimblocaiacurent;
CasetaSearchgsetefiierendosarulcurentsaunsubdirectoareleacestuia;

16
Barademeniuriafieazmeniurileclasicepentrudosare;
Baradeinstrumenteafieazcelemaiuzualecomenzi;
TitluridecoloanedeterminceinformaiisuntafiatenmoduldeafiareDetails,
Panoudenavigarepermitedeplasareadirectladirectorulcufiierelecutate;
Lista dosarelor face parte din panoul de navigare, afieaz dosarele ntro structur
arborescent;
Listafiierelorafieazconinutuldosarelorsaufiierelorselectate;
PanoulPreviewafieazconinutulfiieruluiselectat;
Panoul Details afieaz detalii despre ceea ce este selectat, permite adugarea de detalii
saueditarea;
Baradestareafieazparametriidatestatisticedespreselecie.

Figura15.FereastraWindowsExplorer
ToatedirectoareleauunmeniucomuniunmodsimilardecomportamentnWindows.
Ca majoritatea programelor, directoarele au o serie de meniuri cum ar fi, File, Edit, View,
Favorites,Help.
MeniulFilepoatefiutilizatpentruacreaundirectornou,sauoscurttur,oripentrua
tergesauaredenumiundirector.
MeniulEditpoatefiutilizatpentruacopia,tia,mutaundirector/subdirectordintrun
anumitdirectornaltul.

17
MeniulViewafecteazmodulncarevorfiafiatedirectoarele,subdirectoareleichiar
fiierele pe care le conin acestea. Majoritatea opiunilor, Tiles, Icons, List, Details, se aplic
oricruitipdedirector/fiier.

Figura16.MeniulView
Opiunea Tiles este similar cu pictogramele obinuite, dar pictogramele suntmai mari
iofermaimulteinformaii,deexemplumrimeafiieruluiiprogramulfolositlacreareasa.

Figura17.MeniulViewa.OpiuneaTiles,b.OpiuneaList
OpiuneaIconsaratoimaginecarereprezintdirectorul/fiierulinumeleacestuia.
OpiuneaListprezintoenumerareadirectoarelorifiierelor.
Opiunea Details ofer cele mai multe informaii i permite sortarea rapid a
directoarelorifiierelordupcriteriuliordineaaleas.Directoareleifiiereleaparlistatepe
coloanele Name, Size, Type, Date Modified. Executnd clic n partea de sus a unei coloane,
directoareleifiiereledinlistvorfisortateconformcriteriuluirespectiv.

18
Dac se execut clic pe Arrange Iconsby, opiunile sunt: Namesortare alfabetic, Size
sortaredupmrimeafiierului,Typesortareduptipulfiierului,Datesortaredupdatai
oralacareaufostmodificatesaucreate.

Figura18.MeniulViewArrangeIconsbya.Name,b.Date

Comunicaiilentreaplicaii
MemoriaOfficeClipboardestedisponibildinoriceprogramOfficeipoateconinepnla
24 de elemente de informaie copiat ce pot fi lipite separat sau mpreun ntro nou locaie.
CndsetaiesausecopiazinformaiiprogramulOfficelecolecteaznmemoriaOfficeClipboard,
deundeapoisepotlipirapid.Lalipireaunuielement,subelvaapreabutonulPasteOptions,care
conineopiunicestabilescmodulcumvorfilipiteinformaiile.
UnrolimportantncomunicaiiledintreaplicaiilauoperaiunileCut/CopyiPastecarese
realizeazprinintermediulmemorieiRAM,careesteomemorietamponBuffer.Dacasupraunui
text selectat dintrun document se execut operaiunea Copy/Cut acesta este copiat/mutat n
Clipboard i rmne n Clipboard pn la urmtoarea operaiune Copy/Cut. Textul din Clipboard
poatefilipitcuajutoruloperaiuniiPastenorictealtedocumentedoreteutilizatorul.

Figura19.OfficeClipboard

19
Aplicaiacorespunztoaredocumentuluidincareafostcopiat/mutattextulsenumete
aplicaie Server iar aplicaia corespunztoare documentului n care a fost lipit textul se
numeteaplicaieClient.
Dac de exemplu utilizatorul a copiat un desen din aplicaia Paint n aplicaia Word i
dorete s l modifice fr al copia din nou n Paint efectueaz double click pe desen i
aplicaiaPaint(careestenacestcazaplicaiaServer),aduceobardemeniuridinPaintnWord
(careestenacestcazaplicaiaClient).
DeobiceilanchidereaaplicaieirespectiveinformaiiledinClipboardsetergdeoarece
ClipboardulaparineRAMului,omemorievolatil,darsepotpstradacutilizatorulalege
opiunea Yes din caseta de dialog prin intermediul creia calculatorul l ntreab pe utilizator
dacdoretesaunussalvezeinformaiileconinutenClipboardlamomentulrespectiv.

ControlPanel

Panoul de control Control Panel reprezint un instrument de gestionare a sistemului de


operare Windows Vista de ctre utilizator. Panoul de control pune la dispoziia utilizatorului o
serie de instrumente care permit stabilirea modului cum arat i cum funcioneaz diferitele
componentealesistemuluideoperare.
ControlPanelpoatefiaccesatdirectdinmeniulStart.LadeschidereaferestreiControlPanel
se observ mprirea pe categorii, n varianta Control Panel Home; prin selectarea unei
categorii, se deschide o list de sarcini ce pot fi realizate i una sau mai multe pictograme
nrudite,,cudiferiteopiunideconfigurare,cepotfiulteriorselectate,figura20.

Figura20.ControlPanelHome
Pentru a avea acces la toate opiunile din Control Panel se poate comuta pe modul de afiare
classic.

20

Figura21.ControlPanelClassicView
PictogrameiopiunidinControlPanel
1. Adugaredenoicomponentehardware AddHardware;
2. Instrumente cu caracter administrative Adminstrative Tools, Computer Management,
Performancediagnostic;
3. Aplicaia AutoPlay alegerea programului care deschide n mod prestabilit fiiere de tip
audio,video;
4. BackupandRestoreCenterrealizareacopiilordesiguranaledatelordincalculator(cepot
fifolositencazdedefectareacalculatorului)irecuperareadatelor,figura22.

Figura22.BackupandRestoreCenter
AplicaiaBackupandRestoreCentercuprindedouseciuniprincipale:

21
a. Realizarea unei copii de siguran a fiierelor, dosarelor selectate sau varianta complete PC,
pentru a crea o copiedesiguran a ntregului harddisc. Se selecteaz ilocaiaundesse
realizezecopiiledesiguranprecumifrecvenaderealizareacopiilor.
b. Restaurarea de date sau fiiere pierdute cu ajutorul copiilor de siguran. Se selecteaz
butonul Restore Files i din aplicaia Restore Wizard se poate alege restaurarea fiierelor de
la ultima copie de siguran. n caz de nevoie se poate face i o restaurare complet cu
ajutorul Restore Computer, dac a fost creat o copie a tuturor datelor din calculator cu
opiunea CompletePC Backup. Acest proces reformateaz complet discurile i suprascrie
toatedateleexistentencalculator.
5. BitLocker Drive Encryption reprezint o soluie hardware i este o caracteristic nou de
securitatecepermitecriptareadatelordepeounitate,astfelnctnimenisnuaibaccesla
date, chiar dac ar folosi programe de decodare (spargere) a parolelor, foarte important n
cazulstocriiunordatestrictconfideniale.
Folosete tehnologia Trusted Platform Module (TPM), pentru a proteja datele utillizatorilor,
pentruapreveniaccesulneautorizatlacalculator,chiarncazulpierderiisaufurtului.TPMeste
un microcip instalat pe placa de baz a calculatorului i stocheaz chei, parole, certificate
digitale.
Prin folosirea BitLocker Drive Encryption se cripteaz ntregul volum Windows, iar cheia de
criptareestendeprtatistocatnTPM.
6. Color Management reglarea parametrilor de culoare pentru placa grafic, crearea unor
profiluri.
7. DataioraDateandTimesetareaparametrilororidatcalendaristic,figura23.

Figura23.Setareaparametrilororidatcalendaristic

22
8. Programe prestabilite Default Programs stabilirea aciunilor prestabilite pentru
programe,anumitetipuridefiiere,parametrideredareautomat.
9. Device Manager pornirea i oprirea cu uurin a anumitor dispozitive, depanarea,
ndeprtareaunorcomponentehardware.
10. Ease of Access faciliti pentru accesul la calculator suport pentru configurarea
caracteristicilor de accesibilitate mai ales pentru persoane cu anumite handicapuri, figura
24.
Magnifier activeaz o lup pe ecran, obiectele vor fi mrite corespunztor
parametriloralei.
Narratortextuldincasetelededialogcititcuvocetarenboxe.
OnscreenKeyboardactiveazomictastaturpeecrancepoatefifolositcuajutorul
mouseului.
HighContrastcontrastridicatactiveazcontrastulnaltladisplay.

Figura24.Facilitipentruaccesullacalculator
11. OpiunipentrudirectoareFolderOptionssepoatestabiliaspectuldirectoarelor.
12. FonturiFontsconinetoatefonturilepecarelepoatefolosicalculatorul;sepotaduga
sau terge fonturi; cu dublu clic se pot afla amnunte despre fontul respectiv precum i o
previzualizareaacestuia,figura25.

23

Figura25.Fonturi
13. Parental Controls program specializat care permite prinilor impunerea restriciilor i
elementelordecontrolasupraconturilordeutilizatoralecopiilor.
Aplicaia Parental Controlspoate fi asociatfiecrui contdeutilizator.Fiecare copil poateavea
propriulcontdeutilizator,cuconfiguraiiisetrispeciale,astfelnctpoatefilimitataccesulla
internet, poate fi limitat intervalul de timp pentru folosirea calculatorului i pot fi limitate
jocurileiprogramele.

Figura26.AplicaiaParentalControls
14. Taskbar and Start Menu (Bara de sarcini i Meniul Start) opiuni pentru configurarea
acestorinstrumente,figura4.
15. UserAccountsConturideutilizatori
Windows Vista este conceput ca un calculator multiutilizator, fiecare utilizator avnd
propriul su cont i pstrnd parametri, dosare, fiiere separate. La instalarea sistemului
WindowsVistasecreazdouconturiimplicite,administratorimusafir,guest,figura27.

24
Contuladministratordeinecontrolulasupracalculatorului,nupoatefiterssaudezactivat,
administratorulpoaterealizaoricemodificriseimpun.
Contulguestestefurnizatpentruutilizatoriicarenuauuncontdeutilizatorpecalculatorul
respectiv, nu necesit parol i nici nu poate realiza modificri pe calculator. Estedezactivat n
modimplicitdarpoatefiactivatncazdenevoie.

Figura27.Conturideadministratoridemusafir
Sepotcreaiconfiguraialteconturideutilizator,tipstandard,utilizatorulpoatemodifica
datele personale aferente, poate modifica, crea sau terge propria parol, dar nu poate terge
programe sau componente hardware. Pentru a pstra caracterul confidenial al informaiilor
utilizatorului individual, conturile de utilizator trebuie s primeasc o parol. Parolele ofer
securitateimpiedicaccesulpersoanelorneautorizate.

Figura28.Gestionareaconturilordeutilizatori


nde
scan
Win
cent
com
poat
dete
driv
e
s
i
s
a
Gest

Dispozitivel
eplinioanum
nner, imprim
dowsul folo
traledeprel
Driverul d
municareant
Sistemul de
te detecta
ecteaz auto
erulcorespu
Dispozitivel
externe co
spatelecalcu
nterne con
siguran
acceleratoare
tionareadriv
le hardware
mitsarcin.
mant, apar
osete terme
ucrare(UCP)
de dispozitiv
tredispozitiv
e operare W
i instala au
omat noul d
unztornba
lehardware
onectate la
latorului;
nectate n in
montate p
egrafice,mo
verelorded
e sunt dispo
Totceeste
rate foto, p
enul de hard
),plciideba
Figura
v este un
viSO.Fieca
Windows Vista
utomat maj
dispozitiv ha
azadedate,
potfi:
calculator p
nteriorul car
e rafturi st
odemintern
ispozitiv

Hardwar
ozitive fizice
conectatla
playere sunt
dware pentr
azimemo
29.Dispozitiv
soft ce co
redispozitiv
a (WV) are o
oritatea dis
ardware, apa
linstaleaz
rin intermed
casei PC: un
tivuite, loca
plcicone
re
utilizate de
PC,monitor
t denumite
ru dispozitive
riei(ROM,R
vehardware
ontroleaz u
vhardwarea
o baz de da
pozitivelor,
are un mes
ialocresu
diul porturil
niti de CD,
uri, i plc
ctatenslotu
e sistemul d
r,mouse,tas
colectiv, ha
e periferice,
RAM).

un anumit
repropriuls
ate vast cu
tehnologia
aj n Notific
ursepentrud
lor, pe pano
DVD, disch
ci de sunet
urideextens
e operare p
statur,hard
ardware, fig
cu excepia
dispozitiv,
sudriver.
drivere, ast
Plug and P
cation Area,
dispozitiv.
oul din faa
et, band,
t, adaptoare
siepeplaca
25
pentru a
ddiscuri,
gura 29.
a unitii
mediaz
tfel nct
Play. WV
gsete
sau din
copii de
e video,
debaz.

26
Dup instalarea dispozitivelor hardware, acestea pot fi controlate cu ajutorul aplicaiei
DeviceManager.
Device Manager este un instrument performant ce permite inspectarea, gestionarea i
depanarea driverelor pentru dispozitive hardware deja instalate. Fereastra Device Manager
prezint o interfa similar cu Explorer, figura 30; sunt enumerate categorii de dispozitive
hardware,cepotfiexpandateiseobservdispozitiveleconectate.

Figura30.DeviceManager
Sepotaflaproprietileunuidispozitiv;executndunclicdreaptapenumeledispozitivului
respectiv,vaapreaofereastracuproprietiimaimultrubrici,dupcumsepoateobservai
dinfigura31:
Generalnume,tip,locaiafizic,stareadispozitivului;
Advancedproprietispecific;
Driverinformaiidespredriverulinstalatcurent,actualizriUpdatesau
dezinstalareUninstall;
Resourcessespecificceresursealecalculatoruluiutilizeazdispozitivul.

27

Figura31.Proprietileunuidispozitivhardware
Schemageneralaunuimicrosistem(S)esteprezentatinfigura32.

Figura32.Arhitecturamicrosistemelor
n afara unitii centrale, realizat cu P, se observ uniti de memorie i interfee de
intrare/ieire care permit accesul dispozitivelor input/output (I/O) la S. Comunicarea ntre
componenteleSserealizeazpemagistrale(busuri).Acestealarndullorpotfi:
magistralededate(DATABUS),
magistraledeadrese(ADDRESSBUS),
magistraledecomenzi(CONTROLBUS).
Capacitatea unei magistrale depinde de numrul de bii pe carei poate prelucra/transmite
simultan.
Unitatea central reprezint inima calculatorului i cuprinde urmtoarele
componente:
1. procesorulsauCPU(centralprocessingunitunitateacentraldeprocesare),

28
2. cipuriledememorie(RAM),
3. harddisculpentrupstrareadateloriaprogramelor,
4. unitateafloppydisccarepermitestocareadatelorpedischet,
5. unitateaoptic,
6. modemulcareconecteazcalculatorullaInternet;
7. placadereeacareasigurconectareacuvitezmarelaInternetsaulaoreealocal,
8. sloturideextensiesauporturilecarepermitconectareaechipamentelorsuplimentare.
Cuexcepia dispozitivelor periferice, exist trei componente importante care fac un PC
ssedeosebeascdealtul:procesorul(CPU),memoriaiharddiscul.
1.ProcesorulsauCPU
Procesorul creierul calculatorului. Procesorul este componenta care execut
principalele aciuni de calcul. El se afl pe placa de baz a calculatorului (numit i plac de
sistem)alturidealtecipuri.Nuestefoartemare,darcndsediscutdesprecalculator,eleste
chintesena.Restulcomponentelorreprezintdoaromodalitatedeapreluaiatransmitedate
lacipulrespectiv.
Activitile P sunt ciclice: procesorul analizeaza o instruciune, duce la ndeplinire
operaiacerut,preiaurmtoareainstruciune,etc.
Instruciunileserealizeazpefrecvenaceasului(clock):
0
1
T
=
Timpul de execuie al unei instruciuni, dup cum se poate observa i din figura 33,
poatefidescompusn:
- etapadeaducereainstruciunii,citireainstruciuniidinmemorie,
- etapadeexecuieainstruciunii,necesituntimpmailungsaumaiscurt,nfunciede
complexitateainstruciunii.

Figura33.Timpuldeexecuiealuneiinstruciuni

29
Pentruaceasta,CPUprimeteimpulsurideceas.Formareasemnalelordetimppornete
delaoscilaiilegeneratedeunoscilatordeordinulMHzsauGHz(Hertzcicluripesecund).De
exemplu,frecvenaceasuluiinternde600MHznseamncprocesorulpoatesoperezepnla
600 de milioane de cicluri pe secund. Frecvena ceasului intern este unul din factorii care
influeneazperformanelePC.
Dac PCul are un procesor bazat pe tehnologia Intel, nseamna c este compatibil
IBM.nprimelecalculatoareIBM,procesoareleeraunumitecipuri8088.Dupaceea,versiunile
maiputerniceaufostnumitenordine,80286,80386,80486,ulteriorprescurtatela386i486.
UrmtorulcipInteldup486nuamaiavutunnumr,ciunnume:Pentium.Celcareiaurmats
anumitPentiumII,PentiumIIIirespectivPentium4.
Alt factor care influeneaz viteza calculatorului este existena sau nu, a memoriei
cache.Aceastaesteomemorierapidaflatpeplacadebazsauncorporatnprocesor,care
ruleazmultmairapiddectmemoriaobinuitacalculatorului.
Memoria
Memoriacalculatoruluidesemneazmodulfizicdestocareadatelorpecipulelectronic.
Funciilememorieisuntpstrareaiprelucrareadatelor.
M
E
M
O
R
I
A

i
n
t
e
r
n

e
l
e
c
t
r
o
n
i
c

ROM
ReadOnly
Memory
memorarenumaicucitirededate
fix,nevolatil
transferuldedateunidirecional
RAM
RandomAcces
Memory
memorarecucitireiscrierededate
volatil
transferuldedatebidirecional
e
x
t
e
r
n

m
a
g
n
e
t
i
c

benzimagnetice
discurimagnetice
flexibile
dure
Tabel2.Clasificareaicaracteristicileuneimemorii
Caracteristicilemaiimportantealeuneimemoriisunt:
Geometria sau modul de organizare a memoriei reprezentat de lungimea unui cuvnt i
numruldecuvintememorate.
Capacitateamemorieireprezentndnumrultotaldebiicepotfimemorai;seexprimn
generalnmultiplide1k=1024debii.
Timpuldeacceslamemoriereprezentndtimpulnecesarpentrucitireasauscriereaunor

30
informaiinmemorie;seexprimn[s]sau[ns]
Puterea consumat pentru caracterizarea din acest punct de vedere a unei memorii, se
folosete puterea consumat raportat la un bit de informaie, respectiv raportul dintre
putereatotalconsumatdecircuiticapacitateaacestuia;semsoarn[w/bit].
Volatilitatea o memorie este volatil dac informaia nscris se pierde n timp; pierderea
informaiei se poate datora fie modului de stocare a acesteia (memoriei dinamice) fie
datoritdispariieitensiunilordealimentarealecircuitului.
Memoria RAMrandom access memory, cu acces aleatoriu a calculatorului conine
programeleidatelepecareleaveideschisecurrent.Cuctaveimaimultmemorie,cuatt
puteiinedeschisesimultanmaimultefiiereiprograme.
MaimultmemoriefacecaPCulsrulezemairapid.Multeprogramepotfuncionacu
un volum limitat de RAM, pastrnd n memorie numai prile frecvent utilizate. Atunci cnd
doriiopartemairarfolosit,programultrebuiesseopreascisncarcedateledepehard
disc, ceea ce dureaz puin. Dac exist mai mult memorie, calculatorul poate ncrca mai
multedatesimultan,astfelcleaveiladispoziiecndvsuntnecesare.
Unitidemsurpentrumemorie
Datele calculatoarelor sunt msurate n uniti speciale, numite bii i octei. Termenii
acetiasuntutilizaipentruadescriemrimeafiierelor,memorieiiharddiscurilor,caiviteza
detransferadatelor.
Bitul,prescurtatb,unitateaceamaimic,esteooptimedeoctet,(0i1).
Octetul,urmtoareaunitatedemsur,esteformatdinoptbii.Estenevoiedeoptbiipentru
astocaunsingurcaracter,deexemplucifra2sauliteraG,astfelnctcuvntulanestelungde
doioctei.PrescurtareapentruoctetesteByte.
Kilooctetul (kB) este de aproximativ 1000 de octei, mai exact 1024 (2
10
), i reprezint
echivalentuluneipaginidetextladournduri.
Megaoctetul(MB)estepuinmaimultde1miliondeoctei(1048576)ipoateconinecamtot
atttextctunromanmediu.
Gigaoctetulestepesteunmiliarddeoctei(1073741824)sau1024MB.
Unitatedemsur/simbol Mrime
1bit 0,1
1byte 8bii
1kilobyte Kb 2
10
=1024byte

31
1megabyte Mb 1024Kb1milionbyte
1gigabyte Gb 1024Mb1miliardbyte
Tabel3.Unitidemsurpentrumemorie
Memoriamagnetic
Memoriamagnetic(extern)esteconstituitdinbenzimagneticeidiscurimagnetice.
Banda magnetic are o vitez sczut, este lent, permite un acces secvenial la
informaii, se folosete pentru stocarea i arhivarea de informaii, pentru realizarea copiilor de
siguranpetimpndelungat.
Deregul,memoriaexternaunuiPCestecompusdindouunitidedisc:
a) flexibil(floppydisc)dedimensiune3.5,cuomemoriede1.44Mb.
b) fix(harddisc)capacitateadestocarepoateajungelactevasuteGb.
nregistrarea pe aceste discuri se poate face n diverse forme standardizate, dup
numruldefeefolositelanregistrare,numruldepisteinumruldesectoare.
Discurilesunt mpritenpistei sectoare, deregul fiecaresectorarecapacitatea de
512B. Pistele pe care se nregistreaz informaia sunt cercuri concentrice. Fiecare pist este
divizatntrunnumrdatdesectoare,figura34.
Pediscurilemagneticesepoateaccesaoriceinformaielaoricemomentdat.

Figura34.Structuradiscurilormagnetice
Micarea de rotaie a discului este combinat cu micarea de translaie a capului de
citire/scriere, deci se poate accesa oricnd orice sector al oricrei piste. Dup un numr de
folosiri discul se fragmenteaz, deci devine mai lent i de aceea se obinuiete defragmentarea
periodicaacestora.
Hard discul este locul unde calculatorul pstreaz toate programele i toate fiierele
create, asemeni unei cartoteci. Spre deosebire de memoria RAM, hard discurile pstreaz
informaiile i cnd calculatorul este nchis, acestea fiind nregistrate fizic pe suprafaa

32
magneticadiscului.Harddiscurilesuntmsurateprincantitateadedatepecarelestocheaz,
exprimatingigaoctei.
Un harddisc este format de obicei din mai multe discuri rotunde, fiecare prevzut cu
dou capete de citire/scriere, cte unul pe fiecare fa, deci se pot citi simultan mai multe
sectoare.Toateacestecapetesuntconectatelaunsingurbradeacionare,astfelnctsnuse
poat mica independent. Fiecare disc are acelai numr de piste, i acelai numr de sectoare
pepist.Pisteleegaldeprtatedecentrudepetoatediscurileformeazcilindrii.

Figura35.Harddisc
Hard discul este o suprafa de stocare uria, de aceea este esenial meninerea
discului ntro form optim. Cnd se ncarc un fiier sau se deschide un program, Windows
Vistaacceseazharddisculpentruaculegeinformaiilerespective.Darsistemuldeoperarenu
poatestocainformaiidectpeunharddiscpartiionatiformatat.
Gestionareaharddiscurilor
Partiionarea este un proces care divide logic discul n segmente diferite, ce pot fi
gestionateindependent.
Formatareaesteunprocescaredividelogicdisculnseciuni,astfelnctinformaiiles
poatfistocatepediscnmodorganizat.WindowsVistafoloseteunsistemdefiierepentruo
organizadatele,astfelnctacesteaspoatfinregistrateiregsitecuuurin.
Pentru a vedea proprietile harddiscurilor se poate deschide fereastra Computer
Management,figura36,dinrubricaAdministrativeToolsdinControlPanel.Seobservvolumele
(C,D),tipuriledepartiii(primare,extinse),sistemuldefiiere(NTFS),stareapartiiilor(healthy),
capacitatea lor (31.12 respectiv 80.67GB) precum i spaiul liber pentru fiecare volum (22.68
respectiv60.85GB).

33

Figura36.ComputerManagement
WindowsVistaincludeunutilitarpentrudefragmentareadiscului,DiskDefragmenter,ce
poatefiaccesatdinrubricaTools.Fragmentareaesteocomponentnormalautilizriiunuidisc,
seproducelanivelulsitemuluidefiiere.Prinformatare,disculestedivizatnsectoareiclustere
logice, discul se transform ntro gril, pentru a permite stocarea blocurilor de date. Grila
permitesistemuluideoperaresreinlocaiadestocareablocurilordedate.Sistemuldefiiere
fiindinstalat,WindowsVistapoatecitidatedepeharddiscirespectivpoatescriedatepehard
disc.
ngeneraldatelesuntstocatepediscntromaniercontigu.Pemsurcesuntsalvate,
editatesautersediferitefiiere,modificrileprodusesuntmutatenblocuridestocarepedisc
disponibile, dar necontigue, fiierele devin fragmentate, nu mai sunt stocate ntro manier
continu. Discurile puternic fragmentate pot determina ca sistemul de operare s ruleze mai
ncet.
UtilitarulDiskDefragmenterpreiadateledepeharddiscilereorganizeaz,ordonndule
pectposibilcontiguu.
Prinformatareaunuidisc,toateinformaiiledepedisculrespectivsuntterseisecreaz
unnousistemdefiiere.Datelestocatepediscsuntpierdute,deciesteabsolutnecesarcamai
ntisserealizezeocopiedesiguran,ncondiiilecndesteiposibilacestlucru.
Funciedenecesitiledestocare,harddisculpoatefidivizatnmaimultevolumelogice.
Volumulreprezintoporiunedeharddiscisecomportcaundiscseparat.
Dupcesecreazopartiie,sauunnouvolumpedisc,isealococantitatedespaiun
MB,iseatribuieoliterdeunitateiseformateaz.

34
Funcie de numrul de harddiscuri i capacitile lor de stocare, se pot crea mai multe
partiii pe disc pentru a separa fiierele, petru a separa dosarele utilizatorilor de sistemul de
operare.

Gestionareasarcinilor
TaskManageresteuninstrumentutildinWV,careafieazprogramelencursde
rulare,procesedefundal,statisticiprivindperformanele,activitateareelei,informaiidespre
utilizator,ipoatenchideprogramelecucomportamenteronat,figura37.
PrinexecutareacombinaieiCtrl+Alt+DelsedechideutilitarulTaskManager,cu
urmtoarelerubruci:
- Applicationsolistdeaplicaiiistareafiecreia,figura37a;
- Processesolistaprogramelorcareruleazpecalculator,cunumeleutilizatoruluii
memoriafolositdefiecareaplicaie,figura37b;

Figura37.TaskManagera.Applications;b.Processes

- Performanceafieazgraficeistatisticiprivindperformanelesistemului,figura37c;
- Networkingafieazgraficeiinformaiireferitoarelatipuriledereeleistareaacestora,
figura37d.


35

Figura37.TaskManagerc.Performance;d.Networking.
Windows Vista este sistem de operare complex, astfel nct, ocazional, pot aprea
problemedeperformanifuncionareiestefoarteimportantcunoatereainstrumentelori
funciilordeoptimizare.
System Information este un instrument care furnizeaz detalii despre toate categoriile
dedatedincalculatoripoatefiutilnrezolvareaunorproblemedesistem.Poatefiaccesatdin
Accessories>SystemTools>SystemInformation.

Figura39.SystemInformationa.deschidereaaplicaiei.b.Systemsummary
La deschiderea ferestrei System Information, se observ un rezumat al sistemului, cu
sistemuldeoperare,procesor,memorieinstalat.
Categoria resurse hardware, Hardware Resource, ofer informaii complete despre
componentele hardware instalate, starea de funcionare si existena unor conflicte, figura 40.

36
Uneledispozitivehardwarepartajeaz anumiteresursealecalculatorului.Dacexistconflicte,
aparmesajedeavertizarescrisecugalben,saudeeroarescrisecurou.
Opiunea DMA Direct Access Memory, indic echipamentele cu acces direct la
resursele de memorie. Opiunea Memory prezint o list a resurselor de memorie alocate
fiecruiechipament.

Figura40.SystemInformationa.Hardwareresourcesb.Components
Categoria ComponenteComponents cuprinde o list a componentelor instalate i
utilizate de sistem: unitatea CDROM, placa de sunet, monitor, porturi de infrarou, modem,
imprimante i drivere de tiprire, dispozitive USB i configuraia lor. Unele componente includ
submeniurisuplimentare.Dacexistproblemeacesteavorapreacoloratenrousaugalben,
pentruafiimediatidentificate.