Sunteți pe pagina 1din 24

Facultatea de știinte economice și administarție publică

Modele de guvernanta corporativa in Romania


Studiu de caz: SC Biofarm S.A.

Student:Maniliuc Alexandra Cristina


Anul II

Cuprins
1
Capitolul 1 Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista …………………………………..3

Capitolul 2. Caracteristicile intreprinderii SC BIOFARM SA…………………………….……..6


2.1 Scurt istoric….………………………………………………………………...6
2.2 Date identificare…………………………………….…………….….………..7
2.3 Structura acţionariatului…………………………………………………….....8
2.4. Performanţa financiară a întreprinderii……………………………….……....9
2.5 Capitalizarea bursiera………………………………………………………...13
2.6 Evoluţia politicii de dividende..………………………………………….......14
2.7 Emisiunea de noi titluri financiare (acţiuni, obligaţiuni şi derivatele lor)…...16
2.8 Informatii referitoare la impozitul pe profit.....................................................16
2.9 Informatii referitoare la cifra de afaceri...........................................................16
2.8 Informatii referitoare la auditarea situatiilor financiare …..............................17
Capitolul 3. Structurile de guvernanta corporativa………………………………………………17
3.1 Adunarile generale ale actionarilor…………………………………………..17
3.2 Consiliul de administratie……………………………………………………18
3.2 Drepturile actionarilor………………………………………………………..21
3.3 Aspecte legate de angajatii/personalul societatii comerciale …......................22
Concluzii…………………………………………………………………………………………23
Bibliografie

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista

In zilele noastre, informarea este centrul finantelor si contabilitatii. Raportarea financiara


este cheia relatiilor între întreprindere, pe de o parte si aportorii sai de capitaluri, sistemul bancar
si sistemul de piete, pe de alta parte. Acest raport este mediat de managerii entitatii economice,
raspunzatori de satisfacerea intereselor proprietarilor si auditori, în calitatea lor de examinatori ai
conturilor si de controlori ai celor responsabili cu întocmirea acestora.
2
Termenul anglo-saxon de „corporate governance”, tradus adesea în tara noastra prin
„guvernanta corporativa”, “guvernanta intreprinderii” sau “guvernarea Întreprinderii”
desemneaza sistemul prin care intreprinderile sunt conduse si controlate.
Guvernanta corporativa este combinatia elementelor de control care opereaza impreuna
pentru a reglementa relatia dintre toti cei care au un interes in companie :
•actionarii;
•managementul;
•angajatii;
•clientii;
• furnizorii, etc.
Una din prevederile specifice conceptului este necesitatea separarii consiliului de
administratie de managementul firmei. Consiliul de administratie ar trebui sa urmareasca
activitatea managementului si sa se asigure ca acesta face o raportare corecta catre actionari.
Acest lucru nu se poate intampla atunci cand CEO -ul este una si aceeasi persoana cu
presedintele consiliului de administratie.
Prin guvernanta corporativa se urmareste cresterea performatei companiei si armonizarea
diferitelor grupuri de interese. In special, dupa marile scandarilor care au zguduit companii
precum WorldCom sau Enron guvernele si autoritatile de control si-au canalizat atentia pe
stabilirea unui sistem mai eficient de guvernare a companiilor
Una dintre organizatiile care s-a concentrat asupra implementarii unui regim de
guvernanta corporativa este OECD. Principiile OECD vizeaza asigurarea unui cadru transparent
si care sa respecte legislatia in vigoare,specificarea clara a drepturilor actionarilor (in cele din
urma guvernanta corporativa trebuie sa apere drepturile actionarilor), transparenta informatiei,
stabilirea rolului consiliului de administratie astfel incat acesta sa tina cont de interesele
diferitelor grupuri de actionari , etc.

Principiile ale guvernantei corporatiste:


1) Respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor
2) Respectarea drepturilor si intereselor tutoror stakeholderilor (detinatorilor de
interese)
3) Definirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Admistratie
4) Integritatea si comportamentul etic al echipei de management
5) Transparenta si prezentarea corecta a rezultatelor si perspectivelor viitoare

În lumea occidentala, mai ales cea a tarilor dezvoltate, se confrunta doua modele de
guvernanta a întreprinderilor: modelul shareholder si modelul stakeholder.
Modelul de tip shareholder este modelul întâlnit în tarile anglo-saxone. Obiectivul de
atins este maximizarea valorii pentru actionari, adica profitul si cursul bursier. În aceste tari,
pietele financiare sunt foarte dezvoltate, iar capitalul întreprinderilor este relativ atomizat. În
aceste conditii, managerii sunt controlati de catre adunarile generale ale actionarilor si, mai ales,
prin pietele luarilor de control (atunci când entitatile nu sunt suficient de performante, actionarii
minoritari vând titlurile lor, ceea ce face sa asistam la o scadere a cursurilor si la o crestere a
riscurilor de luari ostile în control: oferte publice de cumparare). În conditiile în care managerii
risca sa fie îndepartati, în situatia de luare ostila în control, ei vor fi incitati sa gestioneze o
întreprindere conform interesului actionarilor.

3
Modelul de tip stakeholder este prezent în majoritatea tarilor europene (cu exceptia
anumitor tari din nordul continentului si a Marii Britanii). Pentru acest model, obiectivul de atins
este mai putin maximizarea bogatiei actionarilor, cât apararea interesului ansamblului partilor
implicate, într-un fel sau altul, în viata întreprinderii (salariati,parteneri comerciali, actionari,
manageri etc.). În modelul de tip stakeholder, pietele financiare nu sunt foarte dezvoltate, iar
capitalul întreprinderilor este controlat, adesea, de actionari puternici, care detin o parte
semnificativa (singuri sau prin intermediul mai multor blocuri de control). Actionarii puternici
sunt cei care protejeaza managerii în fata amenintarilor de luari ostile în control. Diversi autori
observa ca, prin acest model, si alte parti participante la procesul de guvernanta a întreprinderilor
exercita un control asupra conducatorilor (este vorba, în special, despre banci, sindicate, clienti,
puterea publica etc.). Franta si Germania sunt exemplele tip ale acestui model de guvernanta (în
Germania, se vorbeste despre capitalismul renan, pentru a evoca maniera în care se structureaza
relatiile foarte puternice între banci si industrie).

Guvernanta întreprinderilor apare în tara noastra, din punct de vedere conceptual si


reglementar, abia la începutul anilor 2000. Întârzierea are ca explicatie pasii anevoiosi facuti pe
linia reformelor politice, juridice, economice si sociale. Politicile guvernamentale de liberalizare
a economiei taraganeaza aproximativ un deceniu, dupa 1990. Este cvasiabsenta o strategie
privind dezvoltarea sectoarelor care sa valorifice traditiile, resursele umane si cele tehnologice
ale societatii românesti. Bursa de valori marcheaza primele tranzactionari începând cu 1995.
Comisia de Valori Mobiliare îsi îndeplineste îndoielnic misiunea de supraveghere a circulatiei
valorilor. Pentru a nu analiza în detaliu si neimplicarea „de facto” în controlul calitatii
informatiilor publicate de societatile cotate în rapoartele lor financiare, în ton cu ceea ce
reprezinta politicile moderne de recunoastere si evaluare a diferitelor investitii financiare.
Dificultatile cu care s-a confruntat sectorul bancar, în deceniul trecut, au condus la o implicare
minora a acestuia în sistemul de finantare si la lipsa de încredere pe care au manifestat-o
partenerii acestora, la care se adauga cea a actionarilor minoritari, în cazul unor institutii
financiare românesti si cu capital strain. În rezumat, este greu sa acceptam ca atributul de
economie functionala de piata poate fi asociat tarii noastre, fara a admite doza de toleranta a
partenerilor europeni si internationali.
Urmarind cu atentie procesul de conducere si de control al întreprinderilor în contextul
aparitiei conceptului de „corporate governance” în tara noastra, nu putem sa nu sesizam unele
inconsecvente fundamentale:
 lipsa unei analize de detaliu privind raporturile între proprietari si manageri;
 precizarea cu claritate a amplorii si rolului celorlalte parti care sunt atrase în procesul de
guvernanta;
 stabilirea semnificatiei conceptelor de piata eficienta si de piata activa si utilizarea lor în
practica;
 implicarea cu profesionalism si corectitudine a auditorilor în guvernanta întreprinderilor;
 promovarea în economia româneasca a unui sistem contabil în acord cu evolutiile
internationale si europene si asigurarea pârghiilor de control pentru o informare
financiara sincera, relevanta, fiabila, inteligibila, comparabila si semnificativa.
Respectând coordonatele teoriei politico-contractuale a contabilitatii, sa admitem ipoteza
ca orice persoana confruntata cu o alegere de politici contabile, în contextul unui proiect
de norma contabila, va actiona pentru maximizarea bogatiei personale. Daca managerul
stabileste ca bunastarea sa depinde de valoarea de piata a întreprinderii pe care o
4
conduce, el va fi interesat sa cunoasca efectul oricarei decizii în domeniul contabilitatii
asupra valorii de piata a titlurilor.

Teoriile financiare avanseaza adesea ipoteza ca obiectivul maximizarii utilitatii sperate a


managerilor coincide cu cel al actionarilor. De aici, conducatorii de întreprindere îsi aloca
priceperea lor pentru a realiza interesul proprietarilor prin aplicarea politicilor adecvate
maximizarii valorii de piata. Unii cercetatori au examinat reactia pietelor financiare fata de
propunerile privind schimbarile în regimurile de participare la rezultate (care cuprinde sau nu
optiunile de cumparare a actiunilor).
Daca vorbim despre titluri, de evaluarea lor, trebuie sa precizam ca recursul la piete, ca
modalitate de evaluare a activelor financiare, este bazat pe ipoteza ca pietele sunt eficiente. Pe
planul informational, o piata este eficienta daca orice informatie care a contribuit la evaluarea
activelor financiare, negociate pe o astfel de piata, este imediat reflectata în cursuri. Atunci când
o piata este eficienta, cursul titlurilor furnizeaza o estimare buna a valorii reale a unei
întreprinderi, pentru ca este socotit ca el integreaza ansamblul informatiilor disponibile.
Este usor de dedus ca modelul de guvernanta a întreprinderilor unei tari este o constructie
politica, juridica, economica, financiara, sociala si contabila, dependenta de natura societatii si de
evolutia acesteia. Mondializarea confera un plus convergentei: pledoarie pentru modelul
shareholder. Diferentele culturale pledeaza pentru recursul la una din variantele modelului
stakeholder.

Capitolul 2. Caracteristicile intreprinderii SC BIOFARM SA

2.1. Scurt istoric

Biofarm este unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente


alimentare. De peste 80 de ani Biofarm este alaturi de specialistii din Romania in cursa pentru
descoperirea celor mai bune solutii pentru mentinerea sanatatii oamenilor.
Astfel in 1921 se pun bazele unitatii actuale prin fuzionarea mai multor firme
producatoare de medicamente (solutii, tablete, fiole, etc.), care utilizau ca materii prime plantele
medicinale, diverse glande, organe si subproduse animaliere. In anul 1936 Firma GEDEON-
5
RICHTER din Timisoara, care fuzionase in 1924 cu firma Gea Krayer, se uneste cu alte
laboratoare existente si cu alti actionari in cadrul "Societatii Romane pe Actiuni" si incepe
productia pe teritoriul sediului central al societatii in strada Logofat Taut nr.99, Bucuresti, si pe
platforma din Bd. Iancu de Hunedoara. Pe 11 iunie 1948 aceste unitati sunt nationalizate
devenind intreprinderi de stat astfel: Industria Chimico-farmaceutica nr.6 cu sediul in str.Logofat
Taut, Industria Chimico-farmaceutica nr.2 cu sediul in Bd.Iancu de Hunedoara.
In 1969 fabricile de Medicamente Galenica si Biofarm se unesc infiintandu-se
Intreprinderea de Medicamente Biofarm pastrand in fabricatie si specializandu-se in produse de
origine naturala. abricile de Medicamente Galenica si Biofarm se unesc infiintandu-se
Intreprinderea de Medicamente Biofarm pastrand in fabricatie si specializandu-se in produse de
origine naturala.
In prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producatori romani existenti pe piata
farmaceutica din Romania, o piata dinamica si foarte competitiva. Compania este certificata in
conformitate cu cerintele standardului EN ISO 9001:2000 si ale Ghidului privind buna practica
de fabricatie (GMP) pentru toate liniile de productie. De asemenea, actiunile sale sunt listate la
Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I.
Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie moderne si o
puternica echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm se regaseste de mai multi ani in
topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala, este cel mai
important producator roman de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai mari fabricanti de
comprimate si drajeuri din Romania.
Biofarm are un portofoliu competitiv de peste 190 de produse (40% medicamente [RX si
OTC], 50% suplimente nutritive si 10% diverse) care acopera 50 de arii terapeutice si investeste
in mod continuu in campanii media, comerciale si de marketing pentru promovarea propriilor
produse.
Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa isi
imbunatateasca pozitia si pe arena internationala. In momentul de fata Biofarm este prezenta in 7
tari si extinderea continua. Lansarea de noi produse si imbunatatirea portofoliului sunt puncte
cheie ale strategiei de dezvoltare a companiei. Pentru a-si imbunatati pozitia atat pe piata interna,
cat si pe cea internationala, Biofarm va dezvolta si lansa aproximativ 10 produse in fiecare an.
Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include, de asemenea, imbunatatirea
prezentei companiei pe piata de retail, continuarea dezvoltarii fortei de vanzari pentru
imbunatatirea reprezentarii in piata si cresterea numarului de produse. Investitiile in cercetare,
lansarea si promovarea propriilor produse vor continua pentru a ajuta la imbunatatirea pozitiei
companiei in piata.

2.2 Date de identificare

S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect.3 si
are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman,
cod CAEN 2120“Fabricarea preparatelor farmaceutice”.

Denumirea societatii comerciale: S.C. Biofarm S.A.


Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect. 3
Numarul de telefon/fax: 021.301.06.21 / 021.301.06.24
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 341563
6
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/199/1991 din 05.02.1991

La data de 31.12..2010 societatea are urmatoarele puncte de lucru:


 Bucuresti, str. Ion Minulescu, nr.60, cod inregistrare fiscala 18619329- spatiu de
inchiriat in care se desfasoara activitate de depozitare materii
prime/materiale/produse finite.
 Bucuresti, Bd-ul Iancu de Hunedoara, nr.42-44, cod inregistrare fiscala 14008268.
 Cluj-Napoca, str.Traian Vuia, nr.206, cod inregistrare fiscala 26585871- depozit
de distributie produse finite.

La data de 08.02.2010 a fost inregistrata reprezentanta Biofarm SA din Republica


Moldova cu sediul in mun.Chisinau,str. Alexandrescu G., nr.5. Administrator al societatii este
Natalia Jitaru, cetatean Republica Moldova. Reprezentanta va efectua urmatoarele activitati:

 Studii de marketing;

 Colectarea si raspandirea informatiei pe piata moldoveneasca;

 Plasarea publicitatii si promovarea produselor Companiei;

 Participarea la expozitii, seminare, simpozioane, ateliere si la alte reuniuni


similare din Moldova;
 Alte activitati de acest fel aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor sau de
Consiliul de Administratie , care sunt necesare sau oportune scopurilor de
promovare a activitatii Companiei in Moldova si
 Incheierea oricaror contracte comerciale, tranzactii si/sau acorduri pentru si in
numele Companiei in vederea comercializarii produselor Companiei in Moldova,
asumandu-si responsabilitatile survenite sau care limiteaza in alt mod Compania
in fata oricarei persoane terte in Moldova.

SC Biofarm SA detine o participare de 3.500 euro reprezintand 50% din capitalul social
al unei companii din Ucraina. Compania din Ucraina nu a desfasurat activitate economico-
financiara pana la data de 31.12.2010.

2.3 Structura acţionariatului

Actiunile S.C. BIOFARM S.A. au fost, pentru prima data tranzactionate pe Piata
RASDAQ, la categoria de baza, din data de 19.11.1996.
In anul 1997 un procent de 40% din capitalul social al Biofarm S.A., detinut de F.P.S., a
fost achizitionat de firma Shapiro Bancorp LLC . Astfel S.C.BIOFARM S.A. devine o companie
7
cu capital privat 100%.
Prin Hotararea nr. 69 din 25.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori Bucuresti s-a aprobat
inscrierea la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA – sectorul valorilor mobiliare emise de
persoanele juridice romane - Categoria I.
Capitalul social subscris al societatii la 31 decembrie 2010 era de 109.486.150 lei,
valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0,1 lei/actiune.

Structura actionariatului la 30.11.10 Nr actiuni %


S.I.F. OLTENIA S.A. 245.847.827 22.4547
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. 181.928.951 16.6166
S.I.F. MOLDOVA S.A. 133.719.144 12.2133
A.V.A.S. 11,448,753 1.0457
ALTI ACTIONARI 521.916.824 47.6697
Total actiuni 1,094,861,499 100%

2.4. Performanţa financiară a întreprinderii

Cifra de afaceri realizata de SC Biofarm SA in anul 2010 este in valoare de 82.294.885


lei inregistrand o crestere cu 23% fata de anul 2009. Aceasta cifra de afaceri este realizata in
principal din vanzari de produse finite direct la distribuitori farmaceutici, piata interna prin
punctul de desfacere din strada Logofatul Tautu, nr.99, Bucuresti.
In anul 2010, SC Biofarm SA a initiat un proiect de distributie a produselor sale direct la
farmacii. Din aceasta au rezultat in anul 2010 vanzari in valoare de 756.978 lei. De asemenea
Biofarm a continuat fabricarea produselor traditionale si a unor produse noi, mentinand
standardele de calitate si respectand strategia companiei referitoare la efectele terapeutice
8
recunoscute ale produselor si la preturile accesibile pentru pacienti.

Posturi de venituri si cheltuieli 31.12.2009 31.12.2010 %


financiare
Venituri din interese de participare 460,401 809,906 ↑ 76%
Venituri din dobanzi 3,000,949 2,180,933 ↓ -27%
Alte venituri financiare (dif.de curs 1,191,406 1,196,652 0%
valutar)
Venituri financiare - total 4,652,756 4,187,491 ↓ -10%

Cheltuieli privind dobanzile -142,295 -119,151 ↓ -16%


Ajustari de valoare privind 6,064,376 -344,152 ↓ -106%
imobilizari financiare
Alte cheltuieli financiare(dif.de curs -1,699,469 -2,813,967 ↑ 66%
valutar)
Cheltuieli financiare - total 4,222,612 -3,277,270 ↓ -178%

Rezultatul financiar: 8,875,368 910,221 ↓ -90%

Analizate in structura lor, principalele cheltuielile de exploatare se prezinta astfel :

Posturi de cheltuieli de exploatare 31.12.2009 31.12.2010 %

Cheltuieli cu materiile prime, materiale 16,975,288 21,014,087 ↑ 24%


Cheltuieli cu energia si apa 1,621,819 1,685,268 ↑ 4%
Cheltuieli cu personalul 13,076,265 14,260,764 ↑ 9%
Ajustarea valorii amortizarilor,activelor 4,539,122 4,696,965 ↑ 3%
circulante si provizioanelor
Cheltuieli privind prestatiile externe,alte 15,841,334 22,794,334 ↑ 44%
cheltuieli de exploatare
Cheltuieli din exploatare 55,032,056 66,636,909 ↑ 21%

Cheltuielile de promovare pentru marketing si vanzari au reprezentat in anul 2010, 20 %


din cifra de afaceri. Aceste cheltuieli au fost necesare pentru a promova produsele noi introduse
de SC Biofarm SA pe piata farmaceutica in ultimii ani. Au fost promovate produsele atat la
farmacii cat si la consumatorul final prin intermediul campaniilor de televiziune si presa.

La data de 31.12.2009, a procedat la reevaluarii portofoliului care a inregistrat un venit in


valoare de 6.064.376 lei inclus in rezultatul anului 2009. La data de 31.12.2010 prin reevaluarea
portofoliului a inregistrat o scadere valorica de 344.152 la data de 31.12.2010 fata de 31.12.2009
datorita evolutiei bursiere din acest an astfel :

9
Portof. 31.12.2010 Pierdere

SIMBOL DENUMIRE nr.act. pret unitar val piata 31.12.2010


ARAX ARMAZ GAZ SA 3,000,000 0.1490 447,000 156,000
MEDIAS
BRD BRD 35,000 12.3500 432,250 -22,750
COTR TRANSILVANIA C-TII 4,324 33.1000 143,124 -16,864
DAFR DAFORA SA 120,000 0.1239 14,868 2,628
SIF1 SIF BANAT CRISANA 1,895,100 1.0140 1,921,631 -219,832
SIF2 SIF MOLDOVA 2,550,000 1.1620 2,963,100 56,100
SIF3 SIF TRANSILVANIA 823,500 0.5435 447,572 -112,408
SIF4 SIF MUNTENIA 615,600 0.6440 396,446 -40,630
SIF5 SIF OLTENIA 4,100,000 1.2600 5,166,000 -41,000
TLV B.TRANSILVANIA 433,792 1.2280 532,697 -181,689
TEL TRANSELECTRICA 13,040 19.3500 252,324 76,284

In anul 2010 au fost primite gratuit un numar de 79.714 actiuni la Banca Transilvania si
au mai fost subscrise la aceeasi societate un numar de 35.222 actiuni noi.

Lichiditate (disponibil in cont etc.)

Disponibilitatile banesti la 31.12.2010, conform bilant, sunt la un nivel de 920.826 lei


fata de 28.048.592 lei la data de 31.12.2009. Pentru anul 2010 s-a facut reclasificarea depozitelor
banesti, detinute de SC Biofarm SA la banci, din pozitia de conturi bancare la pozitia investitii pe
termen scurt unde este corect sa fie prezentate conform OMF 3055/2009.
Rata lichiditatii generale avea un nivel de 5.52 ceea ce constituie un factor pozitiv pentru
companie.

Indicatori economico-financiari 31 decembrie 2009/2010:

Profitabilitatea si rentabilitatea capitalului 31.12.09 31.12.10


Eficienta capitalului disponibil
Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 22,728,836 17,964,077
Capital disponibil (B) 136,903,516 146,605,339
A/B 16.60% 12.25%
Eficienta capitalului propriu
10
Profitul net (A) 19,636,090 14,414,793
Capital propriu (B) 136,052,862 145,761,009
A/B 14.43% 9.89%
Rata profitului operational
Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 22,728,836 17,964,077
Venituri din exploatare (B) 68,743,229 83,571,614
A/B 33.06% 21.50%
Rata profitului net
Profitul net (A) 19,636,090 14,414,793
Venituri totale (B) 73,395,985 87,759,105
A/B 26.75% 16.43%
Rata activelor totale
Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 22,728,836 17,964,077
Total active (B) 154,080,764 168,224,104
A/B 14.75% 10.68%
Solvabilitate 31 Decembrie 31 Decembrie 2010
2009
Rata datoriei
Total obligatii (A) 13,141,618 19,104,638
Total active (B) 154,080,764 168,224,104
A/B 8.53% 11.36%
Rata autonomiei financiare
Capitalul propriu (A) 136,052,862 145,761,009
Total active mai putin datorii curente nete (B) 141,789,800 149,963,796
A/B 95.95% 97.20%

Lichiditate si capital de lucru 31 Decembrie 31 Decembrie 2010


2009
Rata lichiditatii generale
Active curente 81,286,900 100,718,720
Obligatii curente 12,290,964 18,260,308
(A/B) 6.61 5.52
Rata rapida a lichiditatii
Active curente 81,286,900 100,718,720
Stocuri 11,283,810 13,553,634
Obligatii curente 12,290,964 18,260,308
(A-B)/C 5,70 4.77
Perioada incasarii clientilor
Creante comerciale (A) 39,714,517 50,498,048
Cifra de afaceri neta (B) 67,108,836 82,294,885
(A/B)*365- zile 216 224
Perioada imobilizarii stocurilor
Stocuri (A) 11,283,810 13,553,634
Costul productiei vandute (B) 24,785,058 29,747,104
(A/B)*365- zile 166 166
Perioada achitarii furnizorilor
11
Furnizori (A) 9,875,569 15,507,022
Cheltuieli materiale si din afara (B) 43,333,727 59,176,658
(A/B)*365- zile 83 96

In anul 2010 activele imobilizate au inregistrat o scadere de aproximativ 8,3% fata de


anul 2009, datorita amortizarii mijloacelor fixe si deprecierii terenurilor pe care SC Biofarm SA
le are in proprietate.
In anul 2010, valoarea achizitiilor de imobilizari corporale a fost de 5.200.109 lei.
Avand in vedere obiectivele si necesitatile companiei, in anul 2010 s-au realizat o serie de
investitii cu un impact semnificativ asupra activitatii, atat pentru sediul central cat si pentru
relocarea depozitului. In prima parte a anului au avut loc modernizari majore ale laboratorului de
controlul calitatii care au constat in refacerea compartimentarilor interioare, refacerea instalatiei
centralizare de incalzire, refacerea pardoselilor si a peretilor, in concordanta cu normele de buna
practica farmaceutica.

Situatia financiar-contabila

a) Elementele de bilant: Lei

Descrierea elementelor de Decembrie 2008 Decembrie 2009 Decembrie 2010


bilant
Active imobilizate 78.431.513 72.793.864 67.513.449
Active curente care reprezinta 10%din total active:
- Creante comerciale 17.527.363 30.356.516 16.105.191
- Investitii financiare pe termen 10.411.090 9.358.0001 66.248.433
scurt
- Numerar si alte disponibilitati 26.035.636 28.048.592 920.826
lichide
Total active curente 68.218.208 81.121.037 100.503.352
Total datorii 15.099.299 13.141.618 19.104.638
Total capitaluri 129.713.542 136.052.862 145.761.009

La pozitia investitii pe termen scurt in bilant, in valoare de 66.248.433 lei, sunt operate si
biletele la ordin primite de la clienti de catre SC Biofarm SA. Soldul acestora la 31.12.2010 este
in valoare de 34.392.856 lei.

b) Contul de profit si pierderi: Lei

Descriere Decembrie 2008 Decembrie 2009 Decembrie 2010


Vanzari nete 65.102.889 67.108.836 82.294.885
Venituri totale 70.506.360 73.395.985 87.759.105

12
Elemente de cheltuieli cu o pondere de 20% in vanzarile nete

- Cheltuieli cu materii prime 16.777.384 16.692.653 20.445.584


- Cheltuieli cu personalul 13.108.308 13.076.265 14.260.764
- Cheltuieli cu prestatii externe 13.709.301 14.399.084 20.787.900
Profit/pierdere bruta -18.873.119 22.586.541 17.844.926
Profit net/pierdere neta -21.310.153 19.636.090 14.414.793

c) cash flow: Lei

Descriere Decembrie 2008 Decembrie 2009 Decembrie 2010


Sold initial 15.025.981 26.035.636 28.048.592
Numerar in cadrul activitatii de 16.149.052 2.784.242 7.234.166
baza
Numerar in cadrul activitatii -3.275.429 1.411.632 -32.263.505
investitiilor
Numerar in cadrul activitatii de -1.863.967 -2.182.918 -1.098.427
finantare
Sold final 26.035.636 28.048.592 920.826

2.5 Capitalizarea bursiera

Actiunile SC BIOFARM S.A. sunt inscrise la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA –


sectorul valorilor mobiliare emise de persoanele juridice romane - Categoria I din anul 2005 cu
aprobarea Consiliului Bursei de Valori Bucuresti.

In cadrul ultimei sedinte de tranzactionare, pretul de deschidere a fost de 0.2200 ron, in


timp ce ultimul pret inregistrat de o actiune a companiei a avut valoare de 0.2213 ron acest lucru
inregistrandu-se in data de 08.04.2011 la ora 16:30. Volumul actiunilor tranzactionate in cadrul
sedintei au fost de 2135500, cu o valoare totala de 470.138,95 ron.

13
In urma analizari acestui grafic se observa ca cel mai scazut preţ s-a inregistrat la
01.06.2010. Dupa aceea data pretul actiunilor a inregistrat cresteri semnificative. In anul 2011
variaţiile preţului de tranzactionare sunt mici in comparatie cu celelalte din anul precedent

2.6 Evoluţia politicii de dividende

De la data atribuirii in anul 1996 a Certificatelor de actionar al S.C. BIOFARM S.A. si


pana in prezent ca urmare a hotararii actionarilor prezenti la adunarile generale care au avut loc
pentru aprobarea incheierii fiecarui exercitiu financiar, s-a aprobat distribuirea de dividende
aferente numai anului 2000, fiecarui actionar al societatii, proportional cu numarul de actiuni
detinut.

Prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 37 din 13.07.2004,


actionarii prezenti la adunare au hotarat majorarea capitalului social cu rezervele constituite din
profitul net aferent anilor 1997, 1998, 1999 repartizat pentru modernizarea societatii si profitul
net nerepartizat aferent anilor 2001, 2002, 2003.Actiunile emise prin majorarea capitalului social
au fost repartizate cu titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor
inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.07.2004.

Prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 44 din 02.06.2005, s-a
hotarat majorarea capitalului social al societatii cu rezervele constituite din profitul net aferent
anului 2004. Actiunile emise prin majorarea capitalului social au fost repartizate cu titlu gratuit,

14
proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la
sfarsitul zilei de 17.06.2005.

Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.04.2006 a hotarat prin actionarii prezenti
nedistribuirea de dividende pentru anul 2005, profitul ramas fiind alocat catre rezervele
societatii. Totodata adunarea generala extraordinara a actionarilor a hotarat delegarea catre
Consiliul de Administratie a competentei de majorare a capitalului social al societatii cu
rezervele constituite din profitul net aferent anului 2005.

Consiliul de Administratie al SC BIOFARM SA a hotarat in sedinta din 23.05.2006


majorarea capitalului social al societatii cu suma de 11.023.105 RON. Actiunile emise prin
majorarea capitalului social au fost repartizate cu titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor
detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.06.2006.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. din data de 25.04.2007
Dividend Dividend Data
Data AGA Data Data ex Data
Anul Persoane Persoane referinta
(dividend) inregistrarii dividend declararii
Fizice Juridice AGA
2008 0,0000 0,0000 N/A N/A N/A N/A N/A
2007 0,0000 0,0000 24.03.2008 16.04.2008 06.05.2008 N/A 11.03.2008
2006 0,0000 0,0000 30.03.2007 25.04.2007 14.05.2007 N/A 21.03.2007
2005 0,0000 0,0000 10.04.2006 27.04.2006 15.05.2006 N/A 28.03.2006
2004 N/A N/A N/A N/A N/A

pentru incheierea exercitiului financiar 2006, prin actionarii prezenti la adunare au hotarat ca
profitul ramas de repartizat sa fie alocat catre rezervele societatii.
Prin hotararea nr. 54/25.04.2007 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a hotarat
majorarea capitalului social cu suma de 11.737.599 RON. Actiunile emise au fost distribuite cu
titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul
actionarilor la sfarsitul zilei de 14.05.2007.

La data de 31.12.2008, SC Biofarm SA a inregistrat pierdere contabila. Spre deosebire de


anul finaciar 2008, la data de 31.12.2009, SC Biofarm SA a obtinut un profit de 19.636.090 lei
care s-a repartizat pe rezerve legale 981.805 lei si 18,654,285 lei acoperirea pierderii contabile
aferenta anului precedent.

La data de 31.12.2010 S.C. Biofarm SA a inregistrat un profit net in valoare de


14,414,793 lei, care va fi repartizat dupa cum urmeaza:

Profit net 2010 14,414,793


Rezerva legala de constituit 2010 851,751
Acoperire pierdere 2008 2,655,868
Dividende 6,021,741
Alte rezerve 4,885433
Astfel in acest an s-a stabilit distribuirea către acţionari a unui dividend brut de 0,0055
15
lei/acţiune. Raportat la preţul din piaţă al acestor titluri, de 0,2143 lei/unitate, randamentul
dividendului este de 2,56%.

2.7 Emisiunea de noi titluri financiare (acţiuni, obligaţiuni şi derivatele lor)

In urma majorarii capitalului social prin incorporarea profitului aferent anului 2006, au
ramas un numar de 8.126 actiuni care nu au putut fi repartizate conform ratei de alocare. Aceste
actiuni au fost alocate de catre Depozitarul Cental societatii. La 31.12.2010, SC Biofarm SA
detinea asadar, 8.126 actiuni proprii.
In anul 2010 nu au existat actiuni de achizitionare de catre SC Biofarm SA a propriilor
actiuni. De asemenea SC Biofarm SA nu a emis in anul 2010 obligatiuni sau alte titluri de
creanta.

2.8 Informatii referitoare la impozitul pe profit


Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor nedeductibile,
respectiv veniturilor impozabile, a facilitatilor fiscale precum si a efectelor provizioanelor pentru
impozit pe profit. O reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal ce a stat la baza calculului
impozitului pe profit este prezentata in tabelul urmator:

Denumire indicatori 2009 2010

Venituri totale 73,395,985 87,759,105


Cheltuieli totale (mai putin (50,809,444) (69,914,179)
impozitul pe profit)
Rezultat contabil 22,586,541 17,844,926
Deduceri (11,209,500) (4,942,317)
Cheltuieli nedeductibile 8,321,573 10,078,753
Rezultat fiscal 19,698,606 22,981,363
Impozit pe profit ( Rezultat 3,151,777 3,677,018
fiscal x 16%)
Reduceri de impozit pe profit (201,326) (246,885)
calculate potrivit legislatiei in
vigoare
Total impozit pe profit 2,950,451 3,430,133

2.9 Informatii referitoare la cifra de afaceri

Cifra de afaceri realizata de SC Biofarm SA in anul 2010 este in valoare de 82,294,885


lei. Aceasta cifra de afaceri este realizata in principal din vanzari de produse finite direct la
distribuitori farmaceutici, piata interna prin punctul de desfacere din strada Logofatul Tautu,
nr.99, Bucuresti.
In anul 2010, SC B iofarm SA a initiat un proiect de distributie a produselor sale direct la
farmacii. Din aceasta au rezultat in anul 2010 vanzari in valoare de 756,978lei.
Vanzarile la export in anul 2010 au fost in valoare de 2,111,726 lei.

16
2.10 Informatii referitoare la auditarea situatiilor financiare

Auditul finaciar pentru exercitiul financiar 2010 a fost efectuat de SC BDO Audit SRL.
Onorariul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2010 este in valoare de 55,000 lei.
Auditorul a prestat exclusiv servicii de audit financiar, si si-a exprimat punctul de vedere cu
privire la corectitudinea datelor relevante si anume: ,,in opinia noastră, situaţiile financiare
anexate oferă o imagine fidelă, in toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a Societăţii
la data de 31 decembrie 2010, precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de numerar ale
acesteia pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice al României nr. 3055/2009. “

Capitolul 3. STRUCTURILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

17
3.1 Adunarile generale ale actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al Societatii. Adunarile


Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de
Consiliul de Administratie, cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel
putin 5% din capitalul social.
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Consiliul de Administratie
in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data
primirii cererii.
Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii, in
termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de
intrunire a adunarii generale. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la
publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima
convocare sunt prezenti actionari care detin cel putin 40% din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o
a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei
parti a capitalului social reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in mod valabil cu
majoritatea voturilor exprimate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate
lua decizii daca la prima convocare sunt prezenti actionari reprezentand 40% din numarul total
de drepturi de vot.
Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o
a doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care sunt
prezenti actionari detinand 20% din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau
reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere
sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de
dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute
de actionarii prezenti sau reprezentati.
Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de prezentul Act
Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absenti, dar legal convocati, cat si pentru
actionarii care au votat contra sau s-au abtinut de la vot. In termen de 15 zile de la data Adunarii
Generale hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se vor depune la Registrul Comertului si se
vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Hotararile Adunarilor Generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale prezentului
Act Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul
Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunare sau care au votat contra si au
cerut sa se insereze aceasta in procesul.

3.2 Consiliul de administratie

18
Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Din randul
membrilor CA se alege Presedintele CA. Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o
perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor.
Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori
neexecutivi.
Consiliul de Administratie are urmatoare atributii:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii ;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor si orice alte avantaje;
stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu
functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor
d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi
implementarea hotărârilor acesteia;
e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
f) mutarea sediului societatii;
g) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului
principal al societatii;
h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau
alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
i) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor in
vigoare, in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor ;
j) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din
categoria activelor imobilizate ale societatii , a caror valoare depaseste, individual sau cumulate,
pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele , vor
fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de
catre adunarea generala extraordinara a actionarilor;
k) alege Presedintele Consiliului de Administratie
l) organizeaza controlul propriu al societatii
m) aproba contractarea de imprumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000 Euro,
dar mai mica sau egala cu 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele

Membri Consiliului de Administratie ai SC Biofarm SA sunt:


- Danut VASILE - Presedinte CA
- Ioan CUZMAN - Membru CA
- ION ANDREI - Membru CA
- Elena CALITOIU - Membru CA
- Dumitru TUDOR – Membru CA

Consiliul de Administratie este format 5 membrii din care 2 membri neexecutivi si 3


membri independenti, conform criteriilor stabilite de Codul de Guvernanta Corporativa al BVB .
In cursul exercitiului financiar 2010 Presedintele Consiliului de Administratie a convocat
19
de 13 ori membrii Consiliului de Administratie.Membri Consiliului de Administratie au
participat la sedinte personal sau prin telefon.
Au fost prezentate si discutate situatiile financiare ale lunii precedente, propuneri facute
de presedintele CA pentru dezvoltarea societatii, prin imbunatatirea si largirea portofoliului de
produse, completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii, aprobarea de campanii
comerciale, aprobarea investiilor pentru indeplinirea conditiilor necesare autorizarii GMP a
societatii precum si alte probleme importante care au fost aduse la cunostinta Consiliului de
Administratie, luandu-se deciziile necesare desfasurarii activitatii societatii.
In urma sedintelor Consiliului de Administratie au fost emise un numar de 11 hotarari,
comunicate departamentelor ce urmau a le aduce la indeplinire.

Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:


a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie
sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin 5% din capitalul social ;
b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce adunarile generale ;
c) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale
a actionarilor;
d) vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
Directorul General are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in justitie in
conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv ;
b) angajeaza si concediaza personalul societatii;
c) stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii;
d) propune organigrama societatii;
e) aproba sanctiuni pentru personalul societatii;
f) aproba alocarea primelor pentru personalul societatii;
g) are drept de semnatura in banca , va desemna si revoca persoanele ce vor avea acest
drept, precum si limitele acestui drept;
h) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, Directorul General va
putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 750.000
EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele pentru
operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar;
i) indeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiuliul de Administratie;
j) are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii, cu
sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct si altor presoane din
managementul societatii, prin decizie.
Directorul General al Societatii raporteaza Consiliului de Administratie.
Directorul General este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.
Directorul General poate fi si Presedintele Consiliului de Administratie.
Directorul general raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie si
a planului de afaceri.

Membri conducerii executive sunt:


- Danut Vasile- Director General- cu vasta experienta in conducerea unei societati in
domeniul farmaceutic si in coordonarea operatiunilor de fabricatie in industria alimentara
- Daniela Traiana Talea- Director General Adjunct- experienta relevanta in coordonarea
20
activitatii operationale si administrative a unei societatii farmaceutice
- Mihaela Ion- Sef Oficiu Juridic- experienta relevanta in coordonarea departamentului
Juridic
- Carmen Stanescu- Manager Aprovizionare- experienta in coordonarea depozitelor si
activitatii de aprovizionare
- Laura Boer- Contabil Sef- experienta relevanta in domeniul financiar- contabil
- Petruta Stoicescu- Manager Productie si Utilitati Fabrica- experienta relevanta in
coordonarea activitatilor de planificare, intretinere si productie farmaceutica
- Valerica Niculescu- Manager Controlul Calitatii- experienta relevanta in activitatea de
control al calitatii
- Niculina Badicu- Manager Cercetare Dezvoltare- experienta relevanta in coordonarea
activitatii de cercetare-dezvoltare si in activitatea de laborator cercetare-dezvoltare de produse
noi
- Mihaela Parvu- Manager Marketing si Vanzari- experienta relevanta in coordonarea
distributiei directe si indirecte, activitatilor de promovare, vanzare si export
- Dragos Morosanu- Manager Tehnologia Informatiei si Comunicatiei- experienta
relevanta in coordonarea departamentului tehnologia informatiilor si comunicatiei
- Valentina Pasa- Manager al Sistemelor de Management al Calitatii- experienta relevanta
in coordonarea activitatii de asigurarea calitatii
- Liviu Visan- Sef Departament Administrativ- experienta relevanta in coordonarea
activitatilor administrative, de PSI si managementul mediului
- Andreea Gherghina- Manager Dezvoltare Organizationala- experienta relevanta in
conceperea si derularea de proiecte de dezvoltare organizationala, in coordonarea cabinetului
medical si a activitatilor de Sanatate si Securitate in Munca
Membri conducerii executive au competente si raspunderi conform fisei postului.

Numarul de actiuni detinute de membrii conducerii executive si a Consiliului de Administratie al


SC Biofarm SA la data de 31.12.2010 sunt prezentate in schema urmatoare:

Danut VASILE – presedinte CA 2.077.361


Dumitru TUDOR – membru CA 812.125
Ioan CUZMAN – membru CA 50.000
Dana Talea – Director General Adjunct 66.166
Mihaela Ion – Sef Oficiu Juridic Actionariat 7.768
Petruta Stoicescu – Manager Productie si Utilitati Fabrica 5.193
Carmen Stanescu - Manager Aprovizionare 207.181
Dragos Morosanu – Manager IT 40.560

Toate persoanele care fac parte din conducerea executiva a societatii sunt angajate cu
contract pe perioada nedeterminata, mai putin Directorul General Danut Vasile care are incheiat
contract de mandat. Remuneratia acordata conducerii a fost in valoare de 446,144 pentru anul
2010 si 388,403 LEI pentru anul 2009.
Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea
executiva a companiei si o alta persoana datorita carora persoana din conducerea executiva a fost
numita ca membru al conducerii executive.

3.2 Drepturile actionarilor


21
Actionarii vor participa la profiturile si pierderile Societatii in functie de participarea la
capitalul social. Actionarul are dreptul la dividende, proportional cu actiunile detinute, calculate
pe baza profitului net realizat.
Repartizarea dividendelor si orice alte decizii privind alocarea profitului net va fi hotarata
de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Actiunile sunt indivizibile fata de Societate care nu recunoaste decat un singur proprietar
pentru fiecare actiune.
Actionarii au dreptul de a participa la majorarea capitalului social.Capitalul social al
Societatii poate fi majorat prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de
Administratie al Societatii in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.
Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi
ce sunt oferite spre subscriere :
a) detinatorilor dreptului de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de
inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul sau
dobandite in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru exercitarea dreptul de preferinta se va
acorda o perioada de 30 de zile de la publicarea hotararii de majorare a capitalului social in
Monitorul Oficial
b) publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate
in decursul perioadei exercitarii dreptului de preferinta, daca emitentul nu decide in Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor anularea acestora.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor
de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor CNVM.
Majorarea capitalui social se poate face si prin alte modalitati prevazute de lege cu
respectarea drepturilor actionarilor.
Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente
a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate;
b) bugetul de venituri si cheltuieli ;
c) rapoartele curente facute catre BVB/CNVM ;
d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare
Pentru informarea actionarilor pe site-ul societatii exista postate la sectiunea Guvernanata
Corporativa informatii privind:
-Adunarile Generale ale Actionarilor (convocari, materiale AGA, hotarari AGA,
formulare de procuri speciale, formulare de vot prin corespondenta, rezultatele voturilor
exprimate, proiecte de hotarari )

 Rapoarte curente, comunicate


 Raportari financiare
 Intrebari frecvente
 Persoana de contact pentru actionariat cu numar de telefon.

3.3 Aspecte legate de angajatii/personalul societatii comerciale


In anul 2010 s-a inregistrat un numar mediu de angajati de 343.
In ceea ce priveste nivelul de pregatire a personalului, distributia este urmatoarea: 40%
din angajati sunt absolventi de studii superioare, 33% sunt absolventi de studii medii, iar
diferenta de 27% sunt la nivel de scoala profesionala/gimnaziu.
22
De asemenea in anul 2010, 172 de persoane au facut parte din Sindicatul Independent al
companiei. Pe parcursul anului 2010 nu au fost intalnire situatii conflictuale intre angajati si nici
intre reprezentantii management-ului si angajati.

Concluzii

Compania Biofarm SA este una dintre societatile, cu un rol cheie in producerea si


comercializarea medicamentelor de uz uman din Romania.
Biofarm este una din companiile ce fac parte din domeniul utilitatilor ce sunt listate la
Bursa de Valori Bucureşti. De asemenea are un cod de guvernanţă proprie, respectă principiile
OECD de Guvernanţă Corporativă şi implicit Codul de GC al Bursei de Valori Bucureşti.
In perioada dificilă pe care o parcurge în prezent, Biofarm a realizat că, în afara celor
doua roluri majore pe care deja le are, cel tehnic: de producere în condiţii de maximă siguranţă,
igiena şi stabilitate şi îndeplinind standardele de cea mai inalta calitate, şi cel economic: de a crea
profit pentru acţionari, a venit momentul să-şi asume într-o manieră mai vizibilă un rol nou,
orientat către responsabilitate şi etică, un rol cu impact pozitiv mai pronunţat asupra comunităţii
printr-o gama cat mai variata de medicamente.
Codul de Etică Profesională a personalului din cadrul Biofarm SA este un ghid pentru
angajaţii din cadrul companiei şi oferă informaţii privind modul în care aceştia pot rezolva
problemele de etică în afaceri.
Codul prezintă setul de reguli pe baza cărora s-a dezvoltat compania, reguli de
comportament etic în afaceri şi modul de prevenire a acţiunilor ilicite şi ilegale care ar putea să
apară pe parcursul derulării afacerilor în cadrul companiei. Codul are caracter obligatoriu şi se
aplică în toate structurile Biofarm SA.
Societatea asigură respectarea criteiului de transparenta prin efectuarea de raportări
periodice şi continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situaţia
financiară, performanţa, proprietatea şi conducerea.
Datorita celor prezentate in capitolele anterioare, putem afirma ca SC Biofarm S.A este
un model autentic de guvernanta corporativa pe piata din Romania.

23
Bibliografie

1. Niculae Feleagã - Proba europeana a guvernantei intreprinderii romanesti;


2. Rapoarte anuale SC.Biofarm SA pe anii 2009, 2010;
3. Legea 297/2004, privind piata de capital, actualizata
4. Legea 31/1990, actualizata 2011, privind societatile comerciale
5. www.biofarm.ro
6. www.bvb.ro

24

S-ar putea să vă placă și