Sunteți pe pagina 1din 4

DEMOCRATIA CONSTITUTIONALA IN ROMANIA

Statul = o persoana morala titular de prerogative si responsabilitati limitate prin lege o


entitate juridica distincta, permanenta si stabilita.

Statul mai poate fi considerat ca fiind acea colectivitate umana fixata pe un anumit
teritoriu determinat guvernata de o putere institutionala.

Elemente connstitutive ale statului roman

I. NATIUNEA
II. TERITORIU
AUTORITATEA POLITICA EXCLUSIVA SAU SUVERANA

I.NATIUNEA

Un teritoriu fara populatie nu poate constitui un stat unde rezulta ca populatia este o
dimensiune inerta a oricarui stat.

Populatia Romaniei este eterogena si fluctuanta fiind formata din mare majoritate
cetateni romani, cetateni straini si persoane care nu au nicio cetatenie –apatrizi.

Ceea ce asigura insa distinctibilitate si permanenta statului roman este NATIUNEA.

Natiunea nu trebuie privita ca un fenmen exclusiv, etnic sau biologic, ci este o realitate
mult mai complexa. Rezultat al evolutiei umane avand la baza comunitatea de origine etnica, de
limba, de cultura, de civilizatie, de aspiratie de traditii, idealuri si in special un trecut istoric
comun al celor ce traiesc pe teritoriul Romaniei.

Statul roman este un stat natiune consacrat ca atare in art 1 a Constitutiei Romaniei unde
se prevede ca Romania este un stat national.

Sentimentul national este strain ideii de sovinism.

Dinpotriva sentimentul national presupune:

1. Ocrotirea minoritatilor de orice fel


2. Inlaturarea oricaror discriminari
3. Stabilirea si garantarea in drepturi a tuturor cetatenilor, idei care se regasesc in art 4-6 a
Constitutiei Romaniei.
Populatia isi gaseste reflectarea in stiinta dreptului constitutional sub aspectul cetateniei.
1.CETATENIA ROMANA

*simplist spus: cetatenia nu este altceva decat legatura sau apartenenta unui persoane la statului
roman, dar cetatenia reprezinta mult mai mult decat o simplarelatia de apartenenta.

Definitie= este acea sitiuatie juridica care rezulta din raporturile juridice ce se
stabilesc intre o persoana fizica si statul roman, situatie caracteristica prin pletitudinea
drepturilor si obligatiilor reciproce stabilitae prin Constitutie si legi.

Art 5 al(1) : stipuleaza ca cetatenia romana se dobandeste, pastreaza sau se pierde in conditiile
legii organize.

Legea organica care reglementeaza cetatenia romana este este legea 21/1991.

Cetatenia este institutie juridica care se afla la confluenta mai multor ramuri ale dreptului ca
neapartinand in totalitate vreuneia din acestea. Afirmam ca cetatenia este o institutie juridica
apartinatoare si dreptului constitutional motivat pe urmatoarele 2 argmente:

a. Statul roman pe temeiul suveranitatii sala, stabileste statutul juridical cetatenilor sai
b. Numa cetatenii romani pot participa la exercitarea puterii in Ro printr-una dintre formele
institutionalizate ale democratiei directe si ale democratiei reprezentative.

1.1 Natura juridica a cetateniei romane


In literatura juridica de specialitate au fost formulate numeroase opinii cu privire la
natura juridica a cetateniei. Dela opinia conform careia cetatenia este legatua dintre un
individ, un grup de indivizi sau bunurile lor cu un anumit stat, la opinia ca cetatenia este un
raport politico-juridic de supusenie un roport contractual cu un statut persoanal element al
capacitatii de exercitiu, la opinia imbratisata si de legiutorul roman conform careia cetatenia
este un raport juridic ce contine suma drepturilor si obligatiilor reciproce care intervin in
relatia dintre o persoana si stat.

Principiile care stau la baza reglementarii cetateniei romane:


1. Egalitatea intre cetateni
2. Cetatenia romana se dobandeste de regula ca efect al legaturii de sange
3. Nicio discriminare nu este admisa intre parti cu privire la cetatenia romana a copilului lor
ca efect al legaturii de sange
4. In raport cu statul roman cetatenia este numai una si anume cea romana
5. Cetatenia romana nu se dobandeste si nici nu se pierde prin casatorie
6. Dobandirea sau pierderea cetateniei de catre unul dintre sori nu are niciun efect juridic
supra cetateniei celululalt sot sau a cetateniei copilului lor minor
7. Sunt si raman cetateni romani toti cei care au dobandit cetatenia anterior intrarii in
vigoare a legii 21/1991
8. Cetatenia romana nu poate fi retrasa celui care a dobandit o prin nastere
9. Cetatenia romana a copilului minor poate fi stabilita prin exceptie si prin acordul
parintilor in conditiile legii
10. Parlamentul Romaniei poate acorda cetatenia romana cu titlul de cetatenie de onoare.

1.2. Modalitati de dobandire de a cetateniei romane

 De drept
 Prin efectele unui act juridic

1.3. Modalitati de dobandire de drept a cetateniei romane

a. copilul nascut din parinti cetateni romani sau cel putin unul dintre parinti este cetatean roman
dobandeste prin nastere de drept cetatenia romana indiferent de teritoriul unde a avut loc
nasterea.

b. copilul gasit pe teritoriul Romaniei din parinti recunoscuti dobandeste de drept cetatenia
romana prin aplicarea prezumtiei relative ca cel putin unul dintre parinti este cetatean roman.

1.4. Modalitati de dobandire a cetateniei romane ca efect al unui act juridic

1.4.1. Dobandirea cetateniei romane prin adoptie

 Copilul cetatean strain sau apatrid dobandeste prin adoptie cetatenie romana daca
adoptatorii sau dupa caz adoptatorul daca se realizeaza de catre o singura persoana sunt
cetateni romani.
 Daca numai unul dintre adoptatori este cetatean roman si acestia nu cad de acord, asupra
cetateniei romane a adoptatului, va hotara in final instant de judecata care incuviinteaza
adoptia in functie exclusive de interesele minorului, daca minorul a implinit varsta de 14
ani I se cere consimtamantul pentru dobandirea cetateniei romane.

1.4.2. Dobandirea cetateniei romane ca affect al schimbarii cetateniei parintilor

 Copilul cetatean strain sau apatrid va dobandi cetatenie romana o data cu parintii sai
 Daca numai unul dintre parinti dobandeste cetatenie romana cetatenia copilului lor minor
va fi stabilita prin acordul parintilor, daca parintii nu cad de acord va stabili tribunalul de
la domiciliul minorului cetatenia romana exclusive in functie de interesele minorului,
daca minorul a implinit 14 ani I se cere consimtamantul.
1.4.3. Dobandirea cetateniei romane prin hotarare a Parlamentului Romaniei

 Parlamentul Romaniei poate acorda unora cetatenie romana cu titlul de cetatean de


onoare pentru servicii deosebite aduse tarii si natiunii romane prin hotarare la propunerea
Guvernului fara ncio alta formalitate.
 Persoanele care au dobandit cetatenia romana de onoare beneficiaza de toate drepturile si
libertatile politice si civile recunoscute cetatenilor romani cu exceptia dreptului de a alege
si de a fi ales precum si de a ocupa functii publice.