Sunteți pe pagina 1din 1

Calculul Indicatorilor

Rata profitului exprimă raportul procentual dintre masa profitului şi un parametru


(indicator) corespunzător de referinţă.
In teorie şi practică se calculează următoarele genuri de rate de profit:
- comercială, prin raportarea profitului la venitul total, la incasările totale sau la cifra de
afaceri – CA;
- economică, ca raport al profitului la activele totale ale intreprinderii (AT), atat cele
proprii, cat şi cele imprumutate;
- financiară, prin raportarea profitului la activele proprii – AP;
- rata rentabilităţii, care se determină ca raport al fiecărei forme de profit la forma
corespunzătoare de cost (de pildă, prin raportarea profitului contabil la costurile contabile).

Profit: 1.878.522- 49.528- 455.233= 1.373.761


Venituri: 4.088.200+ 1.000= 4.089.200
Cheltuieli: 2.209.678+ 50.528+ 455.233= 2.715.439
Incasari: 25.291.553+ 41.000= 25.332.553
Plati: 16.645.458+ 5.320.000+ 413.480= 22.378.938
Profit net brut: 4.089.200-2.715.439=1.373.761
Profit net:4.004.348
Rata comerciala a profitului (raportat la venituri) = 4.004.348/4.089.200=
= 0,9
= 90 %
Rata comerciala a profitului (raportat la cifra de afaceri) = 4.004.348/ 5.000.000
=0,8
= 80 %