Sunteți pe pagina 1din 4

1.4.

4 Dobandirea cetateniei romane la cerere

=> legislatia prevede doua situatii :

1. cand solicitantul cetatean strain sau apatrid nu a mai avut in trecut cetatenie romana

2. cand solicitantul a avut in trecut cetatenie romana, dar a pierdut o din varii motive.

1.1. => cetateanul strain sau apatrid poate dobandi cetatenie romana la cerere daca
indeplineste cumulative urmatoarele conditii:
a. S-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei, ori daca nu s-a nascut pe
teritoriul Romaniei domiciliaza in mod constant potrivit legii de 8 ani pe teritoriul
romanesc sau daca este casatorit cu o persoana de cetatenie romana si convietuieste cu
aceasta de cep putin 5 ani de la data incheierii casatoriei
b. Daca dovedeste prin comportament, actiune si atitudine loialitatea fata de statul roman,
nu interprinde sau strijina actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si
declara ca nici in trecut nu a interprins astfel de actiuni
c. Are implinita varsta de 18 ani
d. Are mijloace legale de existent in Romania pentru un trai decent
e. Este cunoscuta ca avand un comportament in societate nefiind condamnata in tara sau
strainatate pentru vreo infractiune care l-ar face nedemn de a devein cetatean roman.
f. Cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romana in
masura suficienta pentru a se putea integra in societate.
g. Cunoaste Constitutia Romaniei si imnul national.

=> termenele de 8 si 5 ani pentru dobandirea cetateniei la cerere pot fi reduse la jumatate in
urmatoarele situatii:

1. solicitantul este personalitate recunoscuta la nivel international;

2. solicitantul este cetatean al unui stat membru U.E;

3. solicitantul are calitatea de refugat in conditiile legii;

4. solicitantul a investit in Ro cel putin 1 mil de euro;

5. daca solicitantul se afla in afara teritoriului Romaniei cel putin 6 luni pe an, acel an nu se va
lua in considerare la calculul termenlor de 5 si 8 ani.

2.1. = > cand solicintantul a avut un trecut cetatenie romana, dar a pierdut o caz in care e vorva
despre redobandirea cetateniei romane
=>Redobandirea cetateniei romane presupune doua situatii:

a. cetateanul strain sau apatrid care a pierdut in trecut cetatenia romana o poate redobandi la
cerere precum si descendentilor pana la gradul 3 inclusiv cu mentinnerea cetateniei straine si
stabilirea domiciliului in tara sau strainatate daca indeplinesc conditiile de la punctele b, c, d, e
de la conditiile dobandirii cetateniei romane.

b. fostii cetateni romani care au pierdut cetatenia romana din motive imputabile lor sau le-a fost
ridicata fara voia lor pot cere redobandirea acesteia precum si descendentilor pana la gradl 3
inclusic cu posibilitatea mentinerii cetateniei straine si adomiciliului in strainatate, daca
indeplinesc conditiile de la puctele b, c, e.

Procedura acordarii cetateniei romane

 Cetateanul strain sau apatrid poate solicita dobandirea sau redobandirea cetateniei romane
printr-o cerere depusa la Comisia pentru Cetatenie ( C.C) care functioneaza in cadrul
autoritatii nationale pt cetatenie. (A.N.C).
 Cererea trecuie formulate in scris, depusa personal sau in cazuri jurstificate, de un
mamdatar cu procure speciala si autentica.
 Cererea trebuie redactata in limba romana si insotita de dovezile justificative.
 Daca solicitantul isi pastra domiciliul in strainatate cererea se depune la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din acel stat cu obligatia acestora din
urma de a transmite cererea comisiei pt cetatenie din cadrul ANC.
 Comisia pt cetatenie verifica indeplinirea coditiilor pt acordarea la cerere pt cetatenia
romana intocmind in acest sens un raport motivate pe care-l inainteaza presedintelui
ANC cu propunerea de acordare sau respingere a cererii de acordare a cetateniei
romane.

*Presedintele ANC prin ordin acorda sau nu cetatenie romana.

a. - cand presedintele ANC respinge prin ordin cererea de acordare a cetateniei romane,
acesta comunica ordinal in termen de 3 zile de la data emiterii solicitantului printr-o
scrisoare recomandata cu condirmare de primire.

- in termen de 15 zile de la comunicarea ordinului, ordinal de respingere poate fi atacat la


Tribunalul Bucuresti sectia contegios administrative si fiscal.

- hotararea tribunalului este supusa recursului la Curtea de Ape Bucuresti sectia de conegios
administrative si fiscal

- in cazul respingerii cererii, o noua cerere poate fi depusa numai dupa trecerea a cel putin
6 luni de la respingerea celei anterioare.
b. - in cazul in care solicitantul indeplineste conditiile pentru acordarea cetateniei,
presedintele ANC emite ordinal de acordare a cetateniei romane si il transmite in termen de 3
zile de la data emiterii solicitantului prin scrisoare recomandata cu confirmare.

- in termen de 6 luni de la data emiterii ordinal de acordare a cetateniei romane, persoana


trebuie sa depuna juramantul de credinta fata de Romania.

- daca in termen de 6 luni din motive imputabile celui caruia s-a acordat cetatenia romana nu
depune juramantul efectele ordinului presedintelui ANC inceteaza.

- juramantul de credinta se depunea in fata ministrului de justitie sau in fata unui secretar
de stat anume desemnat in acest scop, iar pt cei cu mentinerea domiciliului in strainatate
juramantul se depune in fata sefului misiunii diplomatice sau oficiului consular al
Romaniei din acea tara.

- regula privind data dobandirii cetateniei romane la cerere este cea e depunerii juramantului
de credinta fata de Romania

- prin exceptie daca celui ce I s-a acordat cetatenie romana decedeaza pana la momentul
depunerii juramantului ori daca sufera de un handicap permanent sau vreo boala cronica care
il impiedica sa depuna jramantul el dobandeste cetatenie romana de la data emiterii
ordinului presedintelui ANC de acordare a cetateniei romane.

- dupa depunerea juramantului solicitantul care a devenit cetatean roman I se elibereaza


certificatul pt cetatenie romana

- dovada cetateniei romane se face cu:

 Certificat de nastere
 Bulletin
 Carte de identitate
 Pasaport
 Titlu de calatorie (cu mentiunea, fara identitate incerta)

Pierderea cetateniei romane

- Se poate releva ca urmare a efectelor unui act juridic civil.

Moduri de pierdere a cetateniei romane:

a. Retragerea cetateniei romane


b. Pierderea cetateniei romane prin adoptie
c. Prin schimbarfea cetateniei parintilor
d. Prin incredintarea minorului prin hotarare judecatoreasca
e. Prin renuntarea la cetateniei romana.

Retragerea cetateniei romane

- Cetatenie romana poate fi retrasa daca cetateanul roman se afla in una dintre urmatoarele
situatii
1. Aflat in strainatate savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele
poporului roman sau prestigiul Romaniei
2. Aflat in strainatate se inroleaza in fortele armate ale unui stat strain cu care
Romania se afla in stare de razboi sau a rupt relatiile diplomatice.
3. A dobandit cetatenie romana prin mijloace frauduloase
4. Este cunoscut ca avand legaturi cu organizatiile teroriste sau le-a sprijinit in vreun
fel, ori a indpelinit acte care prin pericol ordinea de drept si securitatea nationala.
- Retragerea cetateniei este o facultate din partea statului roman si nu o obligatie
- Retragerea cetateniei romane este o sanctiune strict personala si nu are consecinte juridice
asupra sotiei sau copilului minor
- Cetatenia romana nu poate fi retrasa celor care au dobandit-o prin nastere.