Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA ”ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Specializarea FINANȚE SI BANCI, An 2, Gr. 2

PROIECT CONTABLITATE MANAGERIALĂ

Profesor coordonator: Student:

Moroșan Dănilă Lucia Maniliuc Alexandra Cristina

Suceava, 2018
Tema de control 1:

Aplicații privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu: FIFO, LIFO,
CMP:
 Completați fișele de magazie pentru două situații distincte: creștere a costurilor de achiziție iș
descreștere a costurilor de achiziție.
 Comparați rezultatele obținute, evidențiind avantajele și dezavantajele metodelor aplicate.

Ex.1. In cursul unei perioade de gestiune o entitate economica înregistrează următoarele


operațiuni privind stocul de materii prime:
01.06 – Sold inițial 90 buc la 5000 lei/buc
05.06 – Dare in consum 30 buc.
10.06 – Achiziție 50 bucata la 5200 lei/buc.
17.06 – Dare in consum 60 buc.
19.06 – Achiziție 100 buc la 5400 lei/buc.
26.06– Achiziție 40 buc la 5500 lei/buc.
29.06– Dare in consum 90 buc.
Sa se calculeze valoarea stocurilor la ieșirea din patrimoniu după metoda CUMPt,
CMUPui, FIFO și LIFO.
Evaluarea stocurilor prin metoda CUMPt

Nrt. Data Explicaţii Q Cu Val. Data Explicaţii Q Cu Val.


Crt.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 01.06 SOLD INITIAL 90 5.000 450.000 05.06 Dare in 30 5.250 157.500
consum
2 10.05 Achizitie 50 5.200 260.000 17.06 Dare in 60 5.250 312.300
consum
3 19.06 Achizitie 100 5.400 540.000 29.06 Dare in 90 5.250 472.500
consum
4 26.06 Achiziti 40 5.500 220.000 30.06 Sold final 100 5.250 525.000
5 - Total 280 X 1.470.000 - Total 180 X 1.467.300

Evaluarea stocurilor prin metoda CMUPui


Nr. Data Explicaţii Intrări Ieşiri Stocuri
crt.
Q Cu Val. Q Cu Val. Q Cu Val.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.06 S.I 90 5.000 450.000 90 5.000 450.000
2 5.06 D.consum 30 5.000 150.000 60 5.000 300.000
3 10.06 Achizitie 50 5.200 260.000 80 5.090,9 407.272
4 17.06 D.connsum 60 5.090.9 305.454 20 5.090,9 101.818
5 19.06 Achizitie 100 5.400 540.000 120 534.848 641.187,6
6 26.06 Achizitie 40 5.500 220.000 160 5.386,36 861.817,6
7 29.06 D.consum 90 5.386,36 484.772,4 70 5.286,36 377.045,2
Evaluarea stocurilor prin metoda FIFO
Nr. Data Explicaţii Intrări Ieşiri Stocuri
crt.
Q Cu Val. Q Cu Val. Q Cu Val.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.06 S.I 90 5.000 450.000 90 5.000 450.000

2 5.06 D.consum 30 5.000 150.000 60 5.000 300.000


3 10.06 Achizitie 50 5.200 260.000 60 5.000 300.000
50 5.200 260.000
100 560.000
4 17.06 D.consum 60 5.000 300.000 50 5.200

5 19.06 Achizitie 100 5.400 540.000 50 300.000 15.000.00


100 5.400 540.000
150 15.540.000
6 26.06 Achizitie 40 5.500 220.000 50 300.000 15.000.000
100 5.400 540.000
40 5.500 220.000
190 15.760.000
7 29.06 D.consum 50 300.000 15.000.000 60 5.400 324.000
40 5.400 216.000 40 5.500 220.000
90 100 544.000
Evaluarea stocurilor prin metoda LIFO
Nr. Data Explicaţii Intrări Ieşiri Stocuri
crt.
Q Cu Val. Q Cu Val. Q Cu Val.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.06 S.I 90 5.000 450.000 90 5.000 450.000
2 5.06 D.consum 30 5.000 150.000 60 5.000 300.000
3 10.06 Achizitie 50 5.200 260.000 60 5.000 300.000
50 5.200 260.000
110
4 D.consum 50 5.200 260.000 50 5.000 250.000
17.06 10 5.000 50.000
60 310.000
5 19.06 Achizitie 100 5.400 540.000 50 5.000 250.000
100 5.400 540.000
150 790.000
6 Achizitie 40 5.500 220.000 50 5.000 250.000
26.06 100 5.400 540.000
40 5.500 220.000
190 1.010.000
7 29.06 D.consum 40 5.500 220.000 50 5.000 250.000
50 5.400 270.000 50 5.400 270.000
90 490.000 100 520.000

Analiza comparativă a metodelor de evaluare a stocurilor


NR. Crt. Explicaţii CMUPt CMUPui FIFO LIFO
0 1 2 3 4 5
1. Si 450.000 450.000 450.000 450.000
2. Intrări 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000
3. Ieşiri 942.300 1.882.526,4 15.666.000 950.000
4. Sf 525.000 377.034,2 544.000 520.000
Metoda costului mediu ponderat calculat la sfârșitul perioadei, presupune o singura
evaluare a stocurilor la sfârșitul perioadei de gestiune. In cursul perioadei de gestiune se înregistrează
cantitativ valoric doar intrările, in timp ce ieșirile din stoc se înregistrează numai cantitativ. Aceasta
metoda de calculație a stocurilor are ca avantaj următoarele:
 De a nivela variațiile de cost in cazul fluctuațiilor de curs;
 De a simplifica calculele de evaluare a costurilor.
In practica financiar-contabila aceasta metoda de evaluare a costurilor est rar întâlnita
deoarece nu permite evaluarea fiecărei ieșiri din stoc ci numai evaluarea globala la sfârșitul perioadei
de gestiune iar valoarea stocurilor finale va fi minimizata in perioadele de creștere a preturilor si
supraevaluate in perioade de scădere a prețului.
Metoda costului mediu unitar ponderat calculat după fiecare intrare permite evaluarea
ieșirilor in funcție de recepționarea unui nou lot. Avantajele acestei metode de calculație a stocului
sunt următoarele:
 Valoarea stocurilor si a ieșirilor din stoc sunt cunoscute in permanenta
 Valoarea ieșirilor calculate astfel sunt mai apropiate realității economice din acel
moment.
Datorita complexității sale acestei metode de calcul sete dificila, mai ales pentru ciclurile de
exploatare in care mișcările de stocuri sunt foarte numeroase.
FIFO, potrivit acestei metode, stocurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de
producţie al primei intrări sau al primului lot, iar pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din
gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică.
Avantajele metodei FIFO:
 este simplă şi uşor de aplicat;
 stocurile finale sunt evaluate la valorile cele mai recente şi sunt, deci, mai apropiate de
realitatea economică
Dezavantajele metodei FIFO:
 ieşirile din stoc sunt subevaluate în perioada de inflaţie ceea ce conduce la o
minimizare a cheltuielilor şi la o supraevaluare a rezultatului final;
 invers, ieşirile din stoc sunt supraevaluate într-o perioadă de scădere a preţurilor, deci,
costurile se corelează cu întârziere cu variaţiile de preț
Metoda LIFO mai poate fi utilizată în perioadele de creştere a preţurilor pentru că reduce
efectele profiturilor ce rezultă din corelarea costurilor din perioadele anterioare cu preţurile actuale
de vânzare. Utilizarea metodei LIFO în astfel de condiţii poate avea ca rezultat o corelare mai
semnificativă a costurilor curente cu veniturile curente în contul de profit şi pierdere. Totuşi, stocurile
sunt raportate la costurile perioadei anterioare, ce ar putea fi mai puţin relevante pentru
perioada curentă, distorsionând prin urmare rezultatele financiare. Metoda LIFO poate distorsiona
rezultatele din activitatea de exploatare într-o perioadă în care nivelul stocurilor scade sub nivelul
existent la începutul perioadei, având, prin urmare, ca rezultat includerea costurilor vechiului stoc
(din perioada anterioară) în costul vânzărilor.

Avantajele metodei LIFO:


 ieşirile din stoc sunt evaluate la costurile cele mai recente;
 în perioadele de inflaţie, consumurile sunt supraevaluate, în comparaţie cu metoda FIFO, ceea
ce conduce la o majorare cheltuielilor şi la o diminuarea a rezultatului exerciţiului, deci, în
final la o micşorare a impozitului pe profit;
 fenomenul invers se produce într-o perioadă de scădere a preţurilor.
Dezavantajele metodei LIFO: costurile se corelează cu variaţiile de preţ, dar stocul este
subevaluat, în caz de depreciere monetară în perioada de creştere puternică a preţurilor, entitatea,
care poate fixa preţurile sale de vânzare, după costurile complete, este interesată să urmărească ca
preţurile de vânzare să urmeze imediat preţurile sale de cumpărare, astfel încât preţurile să genereze
o rezervă suficientă pentru a face faţă cumpărărilor. Această argumentare nu este valabilă, decât,
atunci când întârzierile de lichidare sunt mai scurte decât duratele de viaţă ale stocurilor.
Ex.2. In cursul unei perioade de gestiune SC ZAHARUL SRL societate producătoare de produse
zaharoase înregistrează următoarele operațiuni privind stocul de zahar astfel:
1. La data de 01.06 societatea prezintă un sold inițial de 3000 kg de zahar la pretț de 2,5 lei/kg.
2. In data de 04.06 se consuma o cantitate de 500 kg zahar
3. La data de 08.06 se cumpara 1000 kg de zahar la pretț de 2 lei/kg.
4. In data de 10.06 se achiziționează încă 800 kg de zahar la pretț de 1,8 lei/kg.
5. In data de 15.06 se dau in consum 500 kg de zahar.
6. In data de 17.06 se dau in consum încă 800 kg de zahar
7. In data de 20.06 se suplimentează stocul de zahar cu 250 kg la preț de 1,5 lei/kg.
Sa se calculeze valoarea stocurilor la ieșirea din patrimoniu după metoda CUMPt,
CMUPui, FIFO și LIFO.

Evaluarea stocurilor prin metoda CUMPt

Nrt. Data Explicaţii Q Cu Val. Data Explicaţii Q Cu Val.


Crt.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.06 Sold initial 3.000 2,5 7.500 4.06 Consuma 500 2,3 1.150
2 8.06 Cumpara 1.000 2 2.000 15.06 Da in cons. 500 2,3 1.150
3 10.06 Achizitioneaza 800 1,8 1.440 17.06 Da in cons. 800 2,3 1.840
4 20.06 Suplimenteaza 250 1,5 375 30.06 Sold final 9.775 2,3 4.140
5 - Total 5.050 X 11.315 - Total 1.800 X 8.230

Evaluarea stocurilor prin metoda CMUPui


Nr. Data Explicaţii Intrări Ieşiri Stocuri
crt.
Q Cu Val. Q Cu Val. Q Cu Val.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.06 Sold.I 3.000 2,5 7.500 3.000 2,5 7.500
2 4.06 Consuma 500 2,5 1.250 2.500 2,5 6.250
3 8.06 Cumpara 1.000 2 2.000 3.500 2,35 8.225
4 10.06 Achizit. 800 1,8 1.440 4.300 2,24 9.632
5 15.06 In consum 500 2,24 1.120 3.800 2,24 8.512
6 17.06 In consum 800 2,24 1.792 3.000 2,24 6.720
7 20.06 Suplimenteaza 250 1.5 375 3.250 2,18 7.085
Evaluarea stocurilor prin metoda FIFO
Nr. Data Explicaţii Intrări Ieşiri Stocuri
crt.
Q Cu Val. Q Cu Val. Q Cu Val.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.06 Sold initial 3.000 2,5 7.500 3.000 2,5 7.500
2 4.06 Consuma 500 2,5 1.250 2.500 2,5 6.250
3 8.06 Cumpara 1.000 2 2.000 2.500 2,5 6.250
1.000 2 2.000
8.250

4 10.06 Achizitioneaza 800 1,8 1.440 2.500 2,5 6.250


1.000 2 2.000
800 1,8 1.440
9.690
5 Da in consum 500 2,5 1.250 2.000 2,5 5.000
15.06 1.000 2 2.000
800 1,8 1.440
8.440
6 Da in consum 800 2,5 2.000 1.200 2,5 3.000
17.06 1.000 2 2.000
800 1,8 1.440
6.440
7 Suplimenteaza 250 1,5 375 1.200 2,5 3.000
20.06 1.000 2 2.000
800 1,8 1.440
250 1,5 375
6.815
Evaluarea stocurilor prin metoda LIFO
Nr. Data Explicaţii Intrări Ieşiri Stocuri
crt.
Q Cu Val. Q Cu Val. Q Cu Val.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1.06 Sold initial 3.000 2,5 7.500 3.000 2,5 6.250
2 4.06 Consuma 500 2,5 1.250 2.500 2,5 6.250
3 8.06 Cumpara 1.000 2 2.000 2.500 2,5 6.250
1.000 2 2.000
8.250
4 Achizitioneaza 800 1,8 1.440 2.500 2,5 6.250
10.06 1.000 2 2.000
800 1,8 1.440
9.690
5 15.06 Da in consum 500 1,8 900 2.500 2,5 6.250
1.000 2 2.000
3000 1,8 540
8.790
6 17.06 Da in consum 300 1,8 540 2.500 2,5 6.250
500 2 1.000 500 2 1.000
800 7.250
7 20.06 Suplimenteaza 250 1,5 375 2.500 2,5 6.250
500 2 1.000
250 1,5 375
7.625

Analiza comparativă a metodelor de evaluare a stocurilor


NR. Crt. Explicaţii CMUPt CMUPui FIFO LIFO
0 1 2 3 4 5
1. Si 7500 7500 7500 7500
2. Intrări 3815 3810 3810 3810
3. Ieşiri 4140 4162 4500 3690
4. Sf 4140 7085 6815 7625
Tema de control 2:

Aplicație privind determinarea costului comercial complet pentru o companie care produce minim 5
produse finite.

Ex. 1. Societatea PANEMAR SRL producătoare de produse de panificație, fabrica pâine,


cozonac, fursecuri, covrigi si prăjituri, procesul de fabricație este structurat pe 5 secții dee baza,
respectiv S1, S2, S3, S4, si S5 iar cheltuielile de producție sunt structurate in tabelele următoare.

STRUCTURA SECTIA SECTIA SECTIA 3 SECTIA SECTIA TOTAL


CHELTUIELI 1 2 4 5
DIRECTE

PAINE FURSECURI COZONAC COVRIGI PRAJITUR I

MATERII
PRIME 20.000 17.000 20.000 15.000 28.000 105.000
SALARII
15.000 9.000 16.000 7.000 25.000 72.000

CONTRIBUTII
AFERENTE 10.000 5.000 8.000 4.000 15.000 42.000
SALARIILOR
TORAL
50.000 31.000 44.000 26.000 68.000 219.000
STRUCTURA
CH. INDIRECTE 30.000 22.000 15.000 18.000 34.000 119.000
CIFU
CGS
27.000 20.000 19.000 31.000 25.000 112.000
CGA - - - - - 94.000
TOTAL
67.000 60.000 58.000 62.000 81.000 318.000

Producția obținuta :

 S1- 20.000 buc. Pâine;

 S2- 18.000 buc. Cozonac;

 S3- 21.000 buc. Fursecuri;

 S4- 15.000 buc. Covrigi;

 S5- 25.000 buc prajituri;

Se știe ca CGA de 94.000 lei se va repartiza asupra produsului : paine-20.000, furescuri-


15.000, cozonac -19.000, covrigi – 10.000, prajituri – 30.000. Sa se determine costurile complete
ale celor cinci produse pe total si pe articol . De calculate costurile unitare.
1. Fisa de calcul produs pâine.

Explicație CHELTUIELI CHELTUIELI COST DE CGA COST


DIRECTE INDIRECTE PRODUCTIE COMPLET
MATERII SALARII CONTRIBUTII CIFU CGS
PRIME
MATERII PRIME
25.000 25.000 25.000
SALARII
15.000 15.000 15.000
CONTRIBUTII
10.000 10.000 10.000
TOTAL CH.
DIRECTE 25.000 15.000 10.000 50.000 50.000
CIFU
50.000 50.000 50.000
CGS
27.000 27.000 27.000
TOTAL CH.
INDIRECTE 50.000 27.000 77.000 77.000
COST DE SECTIE
25.000 15.000 10.000 50.000 27.000 127.000, 127.000
CGA
20.000 20.000
COST CMPLET DE
ÎNTREPRINDERE 25.000 15.000 10.000 50.000 27.000 127.000 20.000 147.000
2. Fisa de calcul produs furescuri.

Explicație CHELTUIELI DIRECTE CHELTUIELI INDIRECTE COST DE CGA COST


PRODUCTI E COMPLET

MATERII SALARII CIFU CGS


PRIME CONTRIBUTII
MATERII PRIME
17.000 17.000 17.000
SALARII
9.000 9.000 9.000
CONTRIBUTII
5.000 5.000 5.000
TOTAL CH. DIRECTE
41.000
17.000 9.000 5.000 41.000
CIFU
22.000 22.000 22.000
CGS
20.000 20.000 20.000
TOTAL CH. INDIRECTE
22.000 20.000 42.000 42.000
COST DE SECTIE
17.000 9.000 5.000 22.000 20.000 74.000 74.000
CGA
15.000 15.000
COST CMPLET DE
ÎNTREPRINDERE 17.000 9.000 5.000 22.000 20.000 74.000 15.000 89.000
3. Fisa de calcul produs cozonac.

Explicație CHELTUIELI DIRECTE CHELTUIELI INDIRECTE COST DE CGA COST


PRODUCTI COMPLET
E
MATERII SALARII CIFU CGS
PRIME CONTRIBUTI
I
MATERII PRIME 20.000
20.000 20.000
SALARII
16.000 16.000 16.000
CONTRIBUTII 8.000
8.000 8.0000
TOTAL CH. DIRECTE 20.000 8.000
16.000 44.000 44.000
CIFU
15.000 15.000 15.000
CGS
19.000 19.000 19.000
TOTAL CH. INDIRECTE
15.000 19.000 34.000 34.000
COST DE SECTIE 20.000 8.000
16.000 15.000 19.000 78.000 78.000
CGA 19.000
19.000
COST CMPLET DE 20.000 8.000 19.000
ÎNTREPRINDERE 16.000 15.000 19.000 78.000 97.000
4. Fisa de calcul produs covrigi.

Explicație CHELTUIELI DIRECTE CHELTUIELI COST DE CGA COST


INDIRECTE PRODUCTI COMPLET
E
MATERII SALARII CONTRIBUTII CIFU CGS
PRIME

MATERII PRIME 15.000


15.000 15.000
SALARII
7.000 7.000 7.000
CONTRIBUTII 4.000
4.000 4.000
TOTAL CH. DIRECTE 15.000 4.000
7.000
26.000 26.000
CIFU
18.000 18.000 18.000
CGS
31.000 31.000 31.000
TOTAL CH. INDIRECTE
18.000 31.000 49.000 49.000
COST DE SECTIE 15.000 4.000
7.000 18.000 31.000 75.000 75.000
CGA 10.000
10.000
COST CMPLET DE 15.000 4.000 10.000
ÎNTREPRINDERE 7.000 18.000 31.000 75.000 85.000
5. Fisa de calcul produs prajituri.

Explicație CHELTUIELI DIRECTE CHELTUIELI COST DE CGA COST


INDIRECTE PRODUCTI COMPLET
E
MATERII SALARII CONTRIBUTII CIFU CGS
PRIME
MATERII PRIME 28.000
28.000 28.000
SALARII
25.000 25.000 25.000
CONTRIBUTII 15.000
15.000 15.000
TOTAL CH. DIRECTE 28.000 15.000
25.000 68.000 68.000
CIFU
34.000 34.000 34.000
CGS
25.000 25.000 25.000
TOTAL CH. INDIRECTE
34.000 25.000 59.000 59.000
COST DE SECTIE 28.000 15.000
25.000 34.000 25.000 127.000 127.000
CGA 30.000
30.000
COST CMPLET DE 28.000 15.000 30.000
ÎNTREPRINDERE 25.000 34.000 25.000 127.000 157.000
Determinarea costului unitar pentru cele cinci produse, pe fiecare articol de calculație.

EXPLICATIE PAINE; 20.000 FURSECURI;18.000 COZONAC;21.000 COVRIGI;15.000 PRAJITURI;25.000


COST COST COST COST COST COST COST COST COST COST
COMPLE UNITA COMPLE UNITA COMPLE UNITA COMPLE UNITA COMPLE UNITA
T R T R T R T R T R
MATERII 1
20.000 1,12
PRIME 25.000 1,25 17.000 0,94 0,95 15.000 28.000

SALARII 0,46
0,75 16.000 0,76 7.000 25.000 1
15.000 9.000 0,5

0.26
15.000 0,6
CONTRIBUTI 10.000 0,5 5.000 0,27 8.000 0,38 4.000
I
TOTAL CH. 1,73
2,09 26.000 68.000 2,27
DIRECTE 50.000 2,5 41.000 2,27 44.000

CIFU 1,2
50.000 2,5 22.000 1,22 15.000 0,71 18.000 34.000 1,36

CGS 2,06
27.000 1,35 20.000 1,11 19.000 0,90 31.000 25.000 1

TOTAL CH. 3,26


1,61 59.000 2,36
INDIRECTE 77.000 3,85 42.000 2,33 34.000 49.000

COST DE 5
SECTIE 127.000 6,35 74.000 4,11 78.000 3,71 75.000 127.000 5,08

30.000
CGA 0.66
20.000 1 15.000 0,83 19.000 0.96 10.000 1,2

COST 5,66
85.000 157.000 6,28
COMPLET DE 147.000 7,35 89.000 4,94 97.000 4,61
INTREPR.
Tema de control 3:

Ex1.Sa se reparizeze cheltuielile indirecte folosind procedeul suplimentarii , variant


coeficientului unic,stiind ca aceste cheltuieli au fost realizate pentru fabricarea a 4 produse. A,
B. C si D. Costurile de productie ale acestor produse sunt:
Produsul A-5.350.000 lei
Produsul B-6.400.000 lei
Produsul C-4.650.000 lei
Produsul D-1.430.000 lei
Total cheltuieli indirecte de repartizat.-980.650 lei

980.650
K= = 0,005
17.830.0000

A+B+C+D=5.350.000+6.400.000+4.650.000+1.430.000=17.830.000

Ch. Indirecte produs A = KS x B1=0,005 x5.350.000=294.250


Ch indirecte produs B=K x B2=0,005x6.400.000=352.000
Ch indirecte produs C=KS x B3=0,005x4.650.000=255.750
Ch indirecte produs D=KS x B4=0,005x1.430.000=78.650
980.650

Aplicații privind metode de repartizare a cheltuielilor indirecte (se vor folosi minim 3 metode).

Ex2. Metoda coeficientului unic.


Se cunosc următoarele de:
- Cheltuieli indirecte de repartizat 200.000 lei
- Baza de repartizare 600.000 lei, din care:
- 400.000lei produsul A
- 100.000 lei produsul B
Sa se repartizeze cheltuielile indirecte pe cele doua produse.

"𝑘𝑠 = " "200.000" /"600.000" " = 0,33"

Cheltuieli indirecte: Produsul A= 0,33*400.000=132.000


Produsul B=0,33*100.000=33.000
Ex3. Metoda selectiva, varianta coeficientului multiplu
SC ALFA SRL a obținut in cursul exercițiului un număr de patru produse(A; B; C; D) cu
următoarele retribuții directe:
A 6.500.000 lei
B 11.000.000 lei
C 7.800.000 lei
D 10.300.000 lei
IN cadrul secției I cheltuielile de repartizat se refera la:
*Cheltuieli cu întreținerea si funcționarea utilajului - 8.544.000 lei
*Cheltuieli generale ale secției -4.272.000 lei
Baza de repartizare o reprezintă retribuții directe, localizate pe purtător de cost, in valoare totala de
35.600.000 lei
Sa se realizeze repartizarea celor doua structuri de cheltuieli indirecte( CIFU si CGS) in cadrul
secției I, conform metodei selective, varianta coeficienților multipli.

8.544.000
CIFU= = 0,24
35.600.000

A=6.500.000x0,24=1.560.000
B=11.000.000x0,24=2.640.000
C=7.800.000x0,24=1.872.000
D=10.300.000x0.24=2.472.000
8.544.000

4.272.000
CGS= = 0,12
35.360.000

A= 6.500.000x0,12=780.000
B=11.000.000x0,12=1.320.000
C=7.800.000x0,12=936.000
D=10.300.000x0,12=1.236.000
4.272.000
SECTIA I

REPARTIZAR
CH CU INTRETINEREA SI FUNCT. CHEȘTUIELI GENERALE ALE
PRODUSUL

UTILAJ SECTIEI
TOTAL COEF. CIFU TOTAL COEF. CGS REPAR.
BAZA

DE REPAR. DE
SUPLIM. SUPLIM
DE

E
.
A - 0,24 - 0,12 780.000
6.500.000 1.560.000
B - 0,24 - 0,12 1.320.000
11.000.000 2.640.000
C - 0,24 - 0,12 936.000
7.800.000 1.872.000
D - 0,24 - 0,12 1.236.000
10.300.000 2.472.000

35.600.000 - 8.544.000 - 4.272.000


TOTAL

8.544.000 4.272.000
Ex3. Metoda suplimentarii, varianta selective
Cheltuielile indirect de producție de repartizat si mărimea bazelor de repartizare la o
entitate economica se prezintă astfel:
Întreprinderea fabrica trei produse A, B, C .

NR. EXPLICATII CENTRUL DE RESPONSABILITATE


CRT. s1 s2 s3
1. CH. Indirecte de producție de 200 250 140
repartizat
CIFU 150 100 60
CGS 70 40 90
2. Mărimea bazei de repartizare pt. 170 130 163
CIFU
bA 60 35 57

bB 30 35 32

bC 90 50 48

3. Mărimea bazei de repartizare pt. 310 180 140


CGS
bA 90 15 36

bB 84 45 94

bC 56 20 10

150 170
S1: KScifu= = 0,8 KScgs= = 0,5
170 310

100 40
S2: KScifu= = 0,7 KScgs= = 0,2
300 180

60 90
S3: KScifu= = 0,3 KScgs= = 0,6
163 140
Sa se repartizeze cheltuielile indirect aplicând metoda suplimentarii, varianta selectiva.

S1 s2 s3
bj k rj bj k rj bj k rj
CIFU 0,8 136 130 0,7 91 163 0,3 48,9
170
A 60 0,8 48 35 0,7 24,5 57 0,3 17,1

B 30 0,8 24 35 0,7 24,5 32 0,3 9,6

C 90 0,8 72 50 0,7 35 48 0,3 14,4

CGS 310 0,5 155 180 0,2 36 140 0,6 84

A 90 0,5 45 15 0,2 3 36 0,6 21,6

B 0,5 42 45 0,2 9 94 0,6 56,4


84
C 56 0,5 28 20 0,2 4 10 0,6 6