Sunteți pe pagina 1din 3

Domiciuliul legal al interzisului judecatoresc

1. este la persoana care exercita ocrotire ( ex parinte, tutore sau curator)


2. Potrivit art 94, domiciliul legat mai poate sa fie si la curatorul special al persoanei
disparute in cazul in care a fost instituita o curatela asupra bunurilor
3. Pentru cei chemati la mostenire in cazul in care acestia au un custode sau curator care sa
ii reprezinta

Domiciliul conventional – art 97 C.c

4. Nu este un domiciliu veritabil (unde sa dormi) fiind defapt o adresa


5. Domiciliu conventional este stabilit de partile unui act juridic in vederea comunicarii
actelor d eprocedura in eventualitatea unui litigiu sau pentru comunicarile dintre parti in
general
6. Poate fi stabilit prin insasi actul juridic sau printr un act separat . Indiferent de varianta
clauza de instituire a domiciliului conventional este accesorie actului principal
7. Are valabilitate/aplicabilitate doar in actul juridic in care/penttru care a fost stabilit

Domiciliul profesional – art 96 C.c

8. Profesionistii vor avea si un *domiciliu profesional* la locul situarii


intreprinderii/societatii/cabinetului pentru toate obligatiile nascute in legatura cu acea
activitate profesionala

REȘEDINTA – 88, 90 C.c

Acel atribut de identificare facultativ prin intermediul caruia persoana fizica se identifica
in spatiu prin indicarea locuintei temporare si subsidiare.

9. Resedinta este acolo unde persoana fizica declară că are prima locuință secundară, alta
decat domiciliul
10. Orice persoană fizică are obligația legală în cazul în care locuiește în mod efectiv mai
mult de 15 zile la o altă adresă decât cea de domiciliu să înscrie pe cartea de identitate o
viză de reședință

STAREA CIVILĂ

Mijloc de identificare a persoanei fizice prin reunirea calităților personale cărora legea le
conferă o asemenea semnificație.

D.p.d.v a dreptului civil, starea civilă constituie un drept subiectiv civil nepatrimonial
care conferă titularului său următoarele prerogative:
1. posibilitatea de a se individualiza prin starea civilă

2. posibilitatea de a fi individualizată de către alții prin intermediul acestui atribut de identificare

3. posibilitatea de a recurge la forța de constrângere a statului în cazul încălcării acestui drept

Ca atribut de identificare starea civilă cuprinde numele, domiciliul, reședința și alte


atribute de identificare specifice dacă este cazul fiind totodată în interdependență cu acestea.

POSESIA DE STAT

Prin posesie de stat înțelegem folosința stării civile; folosința stării civile cuprinde 3
elemente:

1. NOME –nume- inseamnă individualizarea persoanei fizice prin utilizarea numelui


corespunzator stării civile pe care persoana pretinde că o are
2. TRACTATUS – reprezintă individualizarea persoanei prin *tratarea* de câtre cei
apropiați sau în familie potrivit unei anumite stări civile.
3. FAMA – indică semnificația recunoașterii unei persoane în familie și în societate ca
fiind acea persoană care se prevalează de o anumită stare civilă.

CARACTERE JURIDICE

11. !! Opozabilitatea – erga omnes


12. Inalienabilă
13. Imprescriptibilă
14. Personală
15. Universală
16. !!Caracter juridi specific: indivizibilă

ÎNREGISTRĂRILE DE STARE CIVILĂ

Reprezintă operațiunile juridice de consemnare în registrele de stare civilă actelor sau


faptelor de stare civilă, efectuate în condițiile prevăzute de lege și de către funcționari atribuții de
stare civilă.
Felurile înregistrărilor

1. întocmire – cand este vorba despre înregistrarea nașterii, căsătoriei și decesului


2. încrierile marginale – orice alte mențiuni ulterioare întocmirii actelor (schimbarea
numelui, stabilirea ulterioară a filiației, adopția, punerea sub interdicție, schimbare nume
pe cale administrativă

Organele competente să efectueze înregistrările de stare civilă sunt următoarele:

1. consiliile județene
2. primăriile teritorial competente
3. comandantul navei sau aeronavei dacă nașterea, căsătoria sau decesul s-au petrecut pe
navă/aeronavă în afara granițelor tării
4. reprezentanții diplomatici si cei consulari ai Romaniei

Reguli aplicabile înregistrărilor de stare civilă