Sunteți pe pagina 1din 3

Copilul cetatean roman pierde cetatenia romana prin adoptie daca adoptatorii

sau dupa caz adoptatorul sunt cetateni straini si solicita schibarea cetateniei
adoptatului conform legii straine, minorului care a implinit 14 ani I se cere
consimtamantul.
3. Copilul cetatean roman, pierde cetatenia romana daca ambii parinti renunta
la cetatenia romana. Daca parintii renunta la date diferite la cetatenia romana copilul
va pierde cetateniaromana o data cu parintele care a renuntat la cetatenia romana pe
ultima dintre aceste date
4. Copilul minor pierde cetatenia romana odata cu parintele caruia i-a fost
incredintati care a renuntat la cetatenia romana dar numai cu consimtamantul celuilalt
parinte
5. O persnoana cu cetatenie romana poate renunta la aceasta pentru motive
temeinice justificate daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
- are 18 ani impliniti
- nu este invinuit sau inculpate intr-o cauza penala sau nu are de executat o
pedeapsa penala
- nu are datorii catre personae fizice sau juridice ori catre stat, ori avand astfel
de debite, le achita sau prezinta garantii corespunzatoare ca le va achita
- a dobandit o cetatenie straina sau a facut demersuri in dobandirea unei
cetatenii straine si are asigurari ca va dobandii cetatenia straina
* renuntarea la cetatenia straina de catre unul dintre soti nu produce efecte
juridice asupra cetateniei celuilalt sot sau a copilului lor minor
Procedura pierderii cetateniei romane prin renuntare
Cererea pentru renuntarea cetateniei romane se depunde la … din cadrul
A.N.C. comisia intocmeste un raport cu propunerea de aprobare sau a respingerii la
cererii de renuntare.
Presedintele ANC in baza raportului emite un ordin prin care aproba sau
respinge cererea de renuntare. Ordinul presedintelui ANC se transmite solicitantului
cererii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Ordinul presedintelui
ANC prin care se respinge cererea de renuntare poate fi atacat in termen de 15 zile de
la comunicare la acelasi tribunal.
Hotarerea tribunalului este supusa recursului la curtea de apel Bucuresti. In
termen de 6 luni de la comunicarea presedintelui ANC de aprobare a cererii de
renuntare, persoana vizata trebuie sa se prezinte la comisia pentru cetatenie unde I se
va elibera dovada renuntarii la cetatenia romana sub forma unei adeverinte de
renuntare la cetatenia romana
Data pierderii cetateniei romane prin renuntare este data eliberarii adeverintei
de renuntare la cetatenia romana
Drepturi specific conditiei de cetatean roman
1. Dreptul de a allege sau a fi ales
2. Cetatenii romani nu pot fi extradati sau expulzati
3. Numai cetatetii romani pot ocupa functii civile sau militare
4. Dreptul de a avea cetatenia romana
5. Dreptul la orice informatie de drept public
6. Dreptul la protectia statului roman pe perioada care ceteteanul roman se afla in
strainatate
Obigatiile specifice conditiei de cetatean roman
1. Apararea tarii
2. Fidelitatea fata de tara care este sacra

II. TERITORIUL
Def: Este acea parte a globului pamantesc care contine solul, subsolul, spatial acvatic,
si coloana de aer de deasupra soluluisi a spatiului acvatic asupra carora statul roman
exercita o suveranitate .. si excusive
Functiile teritoriului:
1. Teritoriu lpermite situarea statului roman in spatiu. delimitarealui de alte state
2. Teritoriul este simbolul si factorul de protectie a ideii nationale
3. Teritoriul determina intinderea si prerogativele statului roman, suveranitatea si
independent acestora
Elemetele constitutive a teritoriului roman:
Solul – este celmai important element al teritoriului, fiind stratul de uscat aflat
sub suveranitatea deplina si exculsiva a statului roman
Subsolul – este stratul aflat imediat de desubtul solului fata de care statul roman
are drepturi depline si exculsive
Spatial acvatic – este format din apele raurilor, canalelor, apelor porturilor
precum si fasia de mare adiacenta tarmurilor numita marea teritoriala avand o latime
de 12 mile marine. Limita exterioara si limitele materiale ale marii teritoriale
constituie frontiera de stat maritima a Romaniei
Platoul continental – este format din solul si subsolul marii adiacente coastelor
dar situate dincolo de marea territorial pana la o adancime de cel mult 200 de metrii
Zona contigua – este fasia de mare adiacenta marii teritoriale avand o latime de
12 mile marile calculate de la latimea exterioara a marii teriloriale in care romania are
drepturi economice excusive
Spatiul aerian – este format din coloana de aer de desupra solului si al spatiului
acvatic pana la limita inferioara a spatiului cosmic
Delimitarea teritoriului se face prin frontier aceste sunt linii reale sau imaginare
care unesc diferite puncte a globului pamantesc pentru a delimita teritoriul unui stat
Clasificarea frontierelor:
1. Orografice – sunt cele trasate cu ajutorul formelor de relief
2. Geometrice – cele trasate prin linii drepte care unesc diferite puncte ale
globului pamantesc
3. Astronomice – sunt cele realizate prin meridiale si paralele geografice
Organizarea administrativa a teritoriului Romaniei
Teritorul Romaniei din punct de vedere administrativ este format din comune,
orase si judete
Prin organizarea administrativa a teritoriului se intelege delimitarea acestuia in
unitati administrativ teritoriale in scopul situarii autoritatilor administratiei publice
locale si judetene a instantelor judecatoresti precum si in scopul aplicarii principiilor
autonomiei locale si a descentralizarii servicilor publice

III. Autoritatea politica excusive sau suverana


Este o forma suverana de organizare sociala care impreuna cu natiunea si
teritoriul concura la identitatea statului roman
Autoritatea politica excusiva sau suveranta este institutionalizata si
impersonalizata attribute care confera statului roman permanenta in sensul ca orice
schimbare a autoritatii politice nu are nicio influenta asupra identitatii si continuitatii
statului roman .

Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale omului


Principiile care stau la baza reglementarii dreptrurilor si libertatilor fundamentale