Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 4

DREPTURILE, LIBERTATILE SI INDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE


OMULUI

Principiile care stau la baza reglementarii dreptrurilor si libertatilor fundamentale


1. Cetatenii benficeaza de toate drepturile si libertatile prevazute de constitutia
romaniei si legi dar au si obligatiile prevazute de acestea
2. Cetatenii sunt egali in fata legii si autoritatilor publice fara privilegii si fara
discriminari, ascesta insemna ca situatiilor juridice egale trebuie sa le
corespunda un tratament juridic egal iar sityatiilor juridice diferite un tratament
juridic diferit
3. Nimeni nu este mai presus de lege adica subordonarea tuturor subiecteleor de
drept indifernt de calitatea lor fata de lege in contextul in care exercitarea
drepturilor si a libertatilor precum si indeplinirea obligatiilor au loc in abmianta
statului de drept
4. Dispozitiile constitutionale cu privire la drepturile si libertatile fundamentale a
dreptului vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu declaratia universala a
drepturilor omului cu pactele si tratatele internationale in materia drepturilor
omului la care Romania este parte.
- Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele internationale cu privire
la dr. si libertatile fundamentale ale omului si legislatia interna vor avea
prioritate in aplicare normele internatioanle dar numai cu conditia sa fie mai
favorabile pentru ca daca sunt mai defavorabile se vor aplica ceve din
dreptul intern
5. Accesul liber la justitie este un drept fundamental al omului care nu poate fi
ingradit prin nicio lege si caruia ii corespunde obligatia instantelor de judecata
de a se pronunta asupra cereriolor in justitie
6. Exercitiul unor drepturi sau libertati nu poate fi restrans in Romania decat in
anumite situatii bine determinate numai daca este cazul si numai prin lege.

Exercitiul unor dr sau libertati poate fi restrans in urmataorele situatii:


- Pentru apararea sigutantei nationale, a ordinii poblice, a sanatatii, a moralei
publice, a dr. si libertatilor fundamentale ale omului, pe perioda defasurarii
instructiei penale (arestarea preventiva, arestul la domicilui), pentru
prevenirea consecintelor unei calamnitati naturale, a unui dezastru sau al
uilui sinistru deosebit de grav.
- Exercitiul unor drepturi sau libertati poate fi restrans in Romania numai in
prezenta urmatoarelor conditii:
o Sa aiba la baza o lege
o Sa nu aiba caracter discriminatoriu
o Sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o
o Sa aiba caracter temporar
o Sa nu aiba drept consecinta disparitia dreptului sau libertatii restranse
7. Cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizii trebuie sa isi exercite drepturile si
libertatile fundamentale cu buna credinta respectand totodata drepturile si
libertatile celorlalti
8. Drepturile si libertatile fundamentale ale omului sunt prerogative recunsocute
si garantate prin Constitutia Romainiei
9. Exista principii care vizeaza in mod direct raspunderea penala cum ar fi
preumptia de nevinovatie, respectarea demnitatii umane, etc..
10. Cetatenii romani beneficeaza in strainatate de protectia statului roman
instaurandu-se astfet dreptul la protectie
11. Cetatenii straini si apatrzi au drepturile si libertatile pevazute de legislatia
romaniei cu exceptia drepturilor si libertatilor specifice conditiei de cetatean
roman
Clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale:
I. Drepturi si libertati care ocrotesc fiinta umana ca entitate biologica:
a. Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
b. Dreptul individului de a dispune de el insusi precum si protectia vietii
sale intime familiale sau private
c. Dreptul oricarui cetatean de a-si intemeia o familie
II. Drepturi si liberatile sub aspectul apartententei persoane la viata sociala
1. Drepturi ale persoanei
2. Drepturi ale colectivitatilor de persoane
1. Drepturi ale persoanei se subvid in 2 categorii:
a. Drepturi ale persoanei sub aspectul apartenentei sale la statul
roman. Sunt drepturi si libertati specifice comditiei de cetatean
roman
b. Drepturi ale persoanei sub aspectul apartenentei sale al viata
sociala indiferent dde calitatea pe care o au de cetatean roman,
cetateni starini sau apatrizi, acestea sunt mai numeroase:
- Dreptul la greva care poate fi exercitat numai pentru apararea drepturilor
social-economile si profesionale ale salariatilor
- Dreptul de mostenire
- Dreptul de proprietate
- Dreptul de petitionare ce prsupune posibilitatea cetatenilor de a se adresa
prin petitii autoritatilor publice centrale sau locale dar numai in numele
semnatarilor
- Dreptul unei persoane vatamate intr-un drept al sau de catre o autoritate
publica este garantat prin instituirea sistemului conteciosului administrativ
si a rasounderii patrimoniale a statului
- Dreptul la aparare
- Dreptul la zid
- Libertatea individuala si siguranta persoanei
- Dreptul la aparare
- Inviolabilitatea domiciulului
- Secretul corespundentei
- Libertatea constiintei
- Libertatea de exprimare
- Libertatea economica
- Dreptul la invatatura
- Dreptul la ocrotirea sanatatii
- Dreptul la un nivel de trai decent
- Dreptul la un mediu sanatos
- Dreptul copiilor si tinerilor de a beneficia de un regim special de ocrotire si
asistenta din partea statului roman
- Dreptul persoanelor cu dizabilitati de a beneficia de o protectie speciala din
partea statului roman
- Dreptul la munca si la protectia sociala a muncii
- Dreptul cetatenilor straini si apatrizilor aflatori pe teritoriul romaniei la
protectia statuui roman

2. Drepturi ale colectivitatilor de persoane:


1. Liberttea intrunirilor
2. Dreptul de asociere
1. Liberatatea intrunirilor. Mafiifestatilor, procesiunile si orice astfel de intruniri
se pot organiza si desfasura pasnic fara arme
2. Dreptul de asociere presupune dreptul cetatenilor de a se asocia liber in partide
politice, sindicate, patonate sau orice alte organizatii cu conditia sa nu aiba
caracter secret. Partidele politice precum si organizatile deorice fel care prin
socupri si actiunile lor aduc atingere principiilor care stau la baza statului de
drept sigurantei natioanle, independentei si suveranitatii Roamaniei vor fi
declarate neconstitutionale. Nu pot face parte din partide politice magistratii
(judecatori, procurori) membrii activi ale fortelor aramate, a politiei, judecatorii
curtii constitutionale, avocatul poporului si adjunctii sai si ale categorii de
functionari publici anume stabiliti prin lege
Exercitarea drepturilor si libertatilor fundamentale este dublu conditionata de:
a. Respectarea drepturilor si libertatilor celorlalti
b. Respectarea intereselor intregii societati
Tehnicile de reglemantare ale dr. si libertatilor fundamentale se impart in 2 categorii:
a. Tehnici represive (adica tot ceea ce legea nu interzice este permis)
b. Tehnici preventive (adica tot ceea ce legea prevede este admisibil in conditiile
si limitele stabilite de aceasta)
Clasificarea indatoririlor funamentale ale omului:
1. Apararea tarii
2. Fidelitatea fata de tara
3. Respectarea constitutiei, a suprematiei sale si a legislatiei din Romania
4. Contributii prin taxe si impozite care se fac venituri la bugentul statului