Sunteți pe pagina 1din 1

Craiu Gina-Mariana

MCAEC, zi, anul II, sem II 17.03.2020

Tema nr. 3

1.Se prezintă următoarea structură de grup:

SM

80% 60%

S4 25% S1

75% 4% 40%

S5 S2

30% 20%
S3

Să se calculeze procentajele de control și de interes detinute de societatea SM in fiecare dintre


societati.

Societăţi Calculul PC PC Calculul PI PI


S1 60% 60%
S2 Direct 25% şi indirect 65% 25%+(60%x40%) 49%
40% (25+40)
S3 Direct (4%) + indirect 54% 4%+40%x20%+ 30 %
(20% prin S2 + indirect +80%x75%x30%
30%) prin S5
S4 80% 80%
S5 Cel mai mic procentaj din 75% 80%x75% 60%
lanţul până la S5

2. Societatea Y, situată în Italia, este o filială a unei societăți-mamă din România. Societatea Y se
aprovizionează cu materii prime din Italia și vinde produsele finite obținute, de asemenea, în această
țară.
În ce monedă sunt prezentate situațiile financiare consolidate ?
Care este moneda de prezentare a situațiilor financiare consolidate ale societății Y ?

Rezolvare:

În vederea consolidării, situațiile financiare ale unei operațiuni din străinătate (filială, entitate
asociată sau asociere în participație) trebuie să fie convertite în moneda de prezentare a entității
raportoare și anume leul, deoarece societatea-mamă este din România.
Situațiile financiare sunt întocmite în euro apoi sunt convertite în moneda de prezentare a
situațiilor financiare consolidate ale societății-mamă (leul).