Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza SWOT

Analiza SWOT este un instrument al managementului strategic care isi gaseste aplicabilitate atat
la nivelul unei corporatii cat si la nivelul diviziilor acesteia.Reprezinta prima etapa a planificarii
strategice, armonizand potentialul si resursele unei companii cu mediul sau extern.Analiza
SWOT reprezinta baza stabilirii obiectivelor intreprinderii, a elaborarii strategiei si
implementarii acesteia.

a)Analiza SWOT a diagnosticului juridic:

 Puncte forte:
1. Acte de constituire corespunzătoare mărimii și intereselor firmei.
2. Relații contractuale cu terții corecte și de durată medie
3. Absența litigiilor.
4. Îndeplinirea la timp a obligațiilor bugetare.

 Puncte slabe:
 Predominanța produselor generice
 Gradul redus de inovare.
 Subfinanțarea din sistemul medical.

 Oportunități:
 Odată cu îmbătrânirea evidentă a populației, vor avea loc creșteri ale costurilor cu
asistența medicală.
 Atractivitatea acțiunilor prin calitatea lor de titluri defensive, fiind un refugiu în condițiile
încare piața înregistrează o tendință descendentă.

 Amenințări:
 Datorită subfinanțării din sistemul medical, amenințările apar datorită faptului că nu mai
pot fi respectate toate regulile și cerințele de calitate care sunt ridicate și în continuă
creștere ce presupun modernizări ale sistemului farmaceutic, cât și o aparatură de
laborator modernă.

b)Analiza SWOT a diagnosticului de resurse umane:

 Puncte forte
 Personalul cu studii superioare deține ponderea cea mai mare și anume un total de 40%,
ceea ce este foarte bine pentru întreaga firmă.
 Oportunități de dezvoltare profesională prin programe naționale și internaționale
(traininguri,intershipuri, mobilități, resurse de studiu).
 Definirea posturilor, a organigramei, a zonelor de responsablitate, formarea echipelor sau
a grupurilor de muncă și instruirea angajaților.
 Integrarea personalului nou angajat în mediul companiei.
 Certificările și experiența profesională în cadrul conducerii companiei Biofarm.

 Puncte slabe:
 Extinderea lentă a companiei Biofarm, fiind prezentă doar în 7 țări până în prezent, dar și

inexistentă unor sucursale la nivel național.

 Oportunități:
 Existența unei game destul de largi de selecție din care pot fi selectați noii angajați.
 Campanii de marketing care să promoveze imaginea și valorile Biofarm, atrăgând
potențiali angajați.

 Amenințări:
 Schimbări legislative naționale și internaționale care pot volatiliza relevanța trainigurilor
oferite angajaților, obligați astfel la o pregătire profesională continuă și la o recept ivitate
promptă la orice noutate în legătură cu sectorul farmaceutic și a produselor farmaceutice.

c)Analiza SWOT a diagnosticului comercial:

 Puncte forte:
 Furnizarea unei largi palete de servicii, flexibile la specificitățile fiecărui client și de o
înaltă calitate.
 Canalele eficiente de comunicare internă și externă.
 Portofoliu de clienți extrem de variat prin prisma domeniului de activitate, al dimensiuni,
al caracterului național/internațional, ceea ce face firma să fie robustă la șocuri în
economie sau la pierderea unui client individual.
 Selectarea continuă a furnizorilor pe criterii de piață.9

 Puncte slabe:
 Reclamele și publicitatea sunt insuficiente.

 Oportunități:
 Piața autohtonă încă în formare, promițând cel puțin pentru viitorul apropiat, un potențial
de dezvoltare semnficativ.
 Implicarea în diferite campanii publicitare care să promoveze o imagine favorabilă, loială
și deschisă a firmei în cadrul sectorului în care activează.

 Amenințări:
 Concurența din partea firmelor Zentiva și Labormed.

d)Analiza SWOT a diagnosticului financiar:

 Puncte forte:
 Ritmul de creștere destul de mare al cifrei de afaceri, ceea ce demonstrează că firma are în
continuare un potențial de dezvoltare semnificativ și evoluția cifrei de afaceri nu este
influențată de ciclicitatea economică (și-a menținut trendul crescător în plină criză
financiară).

Puncte slabe:
 Creșterea chelutielilor pe toată perioada analizată.
 Rate artificiale ale rentabilității financiare, fără semnificație economică și care nu pot fi
interpretate în scopuri de previziune.

 Oportunități:
 Piața în continuu avânt, cu o probabilitate de saturație relativ îndreptată în viitor.

 Amenințări:
 Competiția dintre principalii concurenți va crește susținut, dar acest lucru poate exercita
presiuni cu privire la instituirea de jaloane în cadrul performanțelor farmaceutice și a
inovațiilor.

S-ar putea să vă placă și