Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Scurta prezentare a companiei

Antibiotice S.A. Iasi (ATB)


Compania Antibiotice Iasi este producatorul farmaceutic roman cu cea mai complexa structura de fabricatie (9 fluxuri de fabricatie, certificate GMP), detinand un Centru de certare si evaluare a Medicamentului. Portofoliul de produse marca Antibiotice cuprinde peste 120 de medicamente de uz uman din 11 clase terapeutice, precum si medicamente de uz veterinar, substante active si biofertilizatori. Antibiotice este recunoscuta drept principalul producator de medicamente antiinfectioase din Romania, unicul producator din Romania si al doilea producator mondial de Nistatina (produs antifungic), cu o cota de piate de 25%. Antibiotice exporta in peste 40 de tari ale lumii, printre care Rusia, Ucraina, Ungaria, Polonia, Tunisia, Maroc. Din portofoliul producatorului iesean fac parte, intre altele: Piafen, Paracetamol, Cefalen, Bronhexim, Tetracilina, Fluocinolon, Amoxicilina, Ampicilina, Piracetam etc.

DDA78, GGC84

2. Analiza bilantului
Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total Active Imobilizate Stocuri Creante Casa si conturi la banci Cheltuieli in avans Total Active Curente Total Activ Furnizori Dat fin pe termen scurt Alte dat pe termen scurt Total datorii < 1 an Datorii > 1 an Provizioane Venituri in avans Capitaluri proprii Total Pasiv Fond de rulment Necesar fond de rulment Trezoreria neta 2006 936,819 105,848,204 8,198 106,793,221 18,333,107 106,591,713 28,670,254 248,653 153,843,727 260,636,948 17,459,200 41,163,978 10,002,270 68,662,036 2,547,890 3,494,019 8,873,349 177,059,654 260,636,948 76,308,342 88,553,413 -12,245,071 2007 1,246,543 162,316,097 8,198 163,570,838 21,407,832 121,932,493 36,393,618 299,360 180,033,303 343,903,501 22,412,217 53,003,555 8,945,367 84,361,139 3,842,373 2,400,000 8,668,150 244,632,479 343,904,141 87,304,014 103,314,591 -16,010,577 Variatie 33.06% 53.35% 0.00% 53.17% 16.77% 14.39% 26.94% 20.39% 17.02% 31.95% 28.37% 28.76% -10.57% 22.86% 50.81% -31.31% -2.31% 38.16% 31.95% 14.41% 16.67% 30.75%

valoarea activelor imobilizate a crescut pe fondul investitiilor efectuate in imobilizari corporale (terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini) si a reevaluarii activelor; datorita dezvoltarii activitatii, atat datoriile pe termen scurt cat si cele pe termen lung au crescut ; cresterea rezervelor din reevaluare, dar si profitul obtinut de societate pe parcursul anului 2007 au dus la cresterea capitalurilor proprii cu 38.16% fata de perioada similara a anului trecut; fondul de rulment pozitiv semnaleaza un echilibru financiar pe termen lung, dar valoarea sa ridicata poate semnala o ineficienta in finantarea activelor curente; nevoia de fond de rulment reprezinta partea din activele curente (stocuri, creante) care trebuie finantate din resurse pe termen lung. Valoarea ridicata a acestui indicator atrage atentia asupra incetinirii incasarilor si urgentarii platilor; trezoreria neta negativa, atat in 2006 cat si in 2007 semnaleaza un dezechilibru financiar intre disponibil (casa si conturile la banci) si datoriile pe termen scurt. Astfel, societatea trebuie sa recurga la credite bancare pe termen scurt pentru acoperirea financiara a nevoilor temporare.

DDA78, GGC84

3. Analiza Contului de Profit si Pierdere aferent exercitiului financiar 2007


trim I 2007 CA V din exploatare Ch din exploatare Pr din exploatare V financiare Ch financiare Rez financiar V totale Ch totale Profit brut Profit net Rata profitului % 41,698,204 50,110,417 37,339,532 12,770,885 132,303 709,269 -576,966 50,242,720 38,048,801 12,193,919 10,927,667 26.21% trim II 2007 60,249,544 63,496,254 51,332,557 12,163,697 384,878 780,609 -395,731 63,881,132 52,113,166 11,767,966 9,790,637 16.25% trim III 2007 48,533,146 43,914,359 40,729,121 3,185,238 576,683 940,047 -363,364 44,491,042 41,669,168 2,821,874 2,527,444 5.21% trim IV 2007 78,934,708 79,121,678 65,465,534 13,656,144 584,826 4,407,236 -3,822,410 79,706,504 69,872,770 9,833,734 7,512,946 9.52% Variatie trim III trim IV 62.64% 80.17% 60.73% 328.73% 1.41% 368.83% 951.95% 79.15% 67.68% 248.48% 197.25%

in ultimul trimestru din 2007 profitul din exploatare a inregistrat o crestere de 328.73% pe fondul cresterii cifrei de afaceri cu 62.64%; dinamica veniturilor (79.15%) este superioara dinamicii cheltuielilor (67.68%), ceea ce indica o alocare mai eficienta a resurselor disponibile; ca urmare a cresterii cheltuielilor din diferente nefavorabile de curs valutar, pierderea din activitatea financiara a crescut; profitul net a crescut cu 248% fata de trimestrul anterior, dar se mentine la un nivel mai redus decat in primele 2 trimestre ale anului; cresterea ratei profitului de la 5.21% la 9.52% a dus la o rata a profitului pe intreg anul 2007 de 13.4%.

DDA78, GGC84

4. Analiza soldurilor intermediare de gestiune


Vanzari din marfuri Cheltuieli privind marfurile Marja comerciala Productia vanduta Productia stocata Productia imobilizata Productia exercitiului Cheltuieli materiale Valoarea adaugata Cheltuieli cu personalul Impozite si taxe Excedentul brut din exploatare (EBE) Venituri din provizioane de exploatare Alte venituri din exploatare Ch cu amortizarea si proviz de expl Alte ch de exploatare Rezultatul exploatarii Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul brut al exercitiului (profit brut) Impozit pe profit Rezultatul exercitiului (profit net) 2006 1,093,304 801,641 291,663 194,584,641 -4,412,706 437,630 190,609,565 89,059,692 101,841,536 43,382,326 1,522,747 56,936,463 5,695,755 1,689,844 26,337,251 8,903,947 29,080,864 4,355,603 3,362,907 30,073,560 6,234,414 23,839,146 2007 1,164,131 1,142,285 21,846 228,251,471 4,333,380 417,093 233,001,944 124,726,435 108,297,355 54,849,217 1,607,331 51,840,807 11,866,519 2,476,633 17,913,941 6,494,054 41,775,964 1,678,690 6,837,161 36,617,493 5,858,799 30,758,694 Variatie 6.48% 42.49% -92.51% 17.30% -4.69% 22.24% 40.05% 6.34% 26.43% 5.55% -8.95% 108.34% 46.56% -31.98% -27.07% 43.65% -61.46% 103.31% 21.76% -6.02% 29.03%

fata de anul 2006 adaosul comercial s-a redus semnificativ, dar, datorita ponderii reduse pe care o au vanzarile de marfuri fata de vanzarea produselor proprii, in cifra de afaceri, acest lucru nu poate fi considerat un semnal de alarma; productia vanduta a crescut cu 17.3% iar productia imobilizata a scazut cu 4.69% (au scazut si cheltuielile cu stocarea marfurilor) astfel incat productia exercitiului a crescut cu 22.24%; valoarea adaugata a crescut mai putin comparativ cu valoarea productiei din cauza majorarii preturilor la materiile prime si a costurilor utilitatilor rezultatul financiar este unul negativ (veniturile s-au redus in timp ce cheltuielile au crescut); cu toate acestea, profitul net s-a majorat cu 29%, ca urmare a performantelor obtinute in exploatare.

DDA78, GGC84

5. Analiza comparativa a indicatorilor firmei


ATB Pret Capitalizare ( mil euro) PER PEG P/bv P/s ROE ROA Rata profitului 1.46 180.7 21.59 0.74 2.71 2.89 12.57% 8.94% 13.41% BIO 0.333 88.5 24.11 3.91 2.16 5.22 8.94% 8.12% 21.65% SCD 0.6 68.08 58.75 0.96 1.29 1.63% 1.33% 2.19% 34.82 1.55 3.14 7.71% 6.13% 12.42% Medie BVB P/bv (Price/Book Value) reprezinta raportul dintre pretul unei actiuni si valoarea contabila a acesteia. Cu alte cuvinte, de cate ori este cuprinsa valoarea contabila in pretul unei actiuni. Valoarea acestui indicator pentru ATB este de 2.71. Cel mai mic raport P/BV il intalnim in cazul Sicomed Zentiva; P/s (Price/Sales) este un indicator mai putin folosit, care determina ponderea in care cifra de afaceri este cuprinsa in capitalizarea bursiera. Interpretarea acestui indicator este asemanatoare cu cea a P/bv; ROA (Return on Assets sau rentabilitatea economica) exprima eficienta utilizarii activelor adica gradul in care societatea este rentabila in raport cu resursele alocate. Valoarea acestul indicator este 8.94% in cazul Antibiotice, fiind usor superioara fata de valoarea Biofarm (BIO = 8.12%) si net superioara rentabilitatii economice a Sicomed-Zentiva (SCD = 1.33%); ROE (Return on Equity sau rentabilitatea financiara) reprezinta randamentul unei societati raportat la capitalurile proprii. Cu o valoare de 12.57%, Antibiotice depaseste din nou competitorii directi listati la BVB. ROE in cazul Biofarm (BIO) este de 8.94%, iar Sicomed-Zentiva (SCD) are o rentabilitate financiara de doar 1.63%.

PER (Price/Earnings Ratio) exprima durata (in ani) de recuperare a investitiei intr-o actiune din profitul raportat de emitent. In cazul ATB indicatorul PER este cifrat la 21.59 si se afla sub media sectoriala din Romania, care este de 34.82. Astfel, comparativ cu Biofarm si Sicomed, constatam o subevaluare a Antibiotice; PEG (Price/Earnings to Growth) se calculeaza ca raport intre indicele PER si rata de crestere a profitului. Valori >1 indica o posibila supraevaluare, pe cand o valoare subunitara indica o subevaluare. ATB este singura companie cu un PEG subunitar dintre cele trei comparate, intrucat profitul net a crescut anul trecut cu 29%, iar PER are valoarea de 21.59. Anumiti analisti recomanda utilizarea profiturilor estimate pentru calcului PEG. In acest sens, ATB estimeaza o triplare a profitului pana in anul 2012, cand acesta va ajunge la 108 milioane lei;

*Nota: sunt marcate valorile optime

DDA78, GGC84

6. Comparatie indicatori fundamentali cu alte companii straine din acelasi domeniu de activitate

Tara PER P/bv P/s ROE ROA

Antibiotice Biofarm Gedeon Egis Sopharma Teva Ranbaxy Medie Romania Romania Ungaria Ungaria Bulgaria Israel India 21.59 24.11 18.14 18.70 26.11 19.79 22.61 21.58 2.71 2.16 2.02 1.30 3.80 2.77 2.46 2.89 5.22 2.77 1.16 2.33 4.05 2.47 2.98 12.57% 8.94% 11.12% 6.95% 14.17% 15.70% 11.58% 8.94% 8.12% 9.77% 6.16% 7.68% 8.91% 8.26%

Observam ca Antibiotice se situeaza in jurul mediei companiilor analizate in privinta indicatorilor PER, P/BV, P/S, depasind insa ca rentabilitate economica Egis, Sopharma si Teva, fiind devansata doar de Gedeon. In privinta rentabilitatii financiare, Antibiotice se situeaza pe a treia pozitie, dupa Teva si Sopharma, dar inaintea Gedeon si Egis, fiind totusi peste media societatilor analizate.

DDA78, GGC84

7. Micro-analiza SWOT Antibiotice Iasi (ATB)

Puncte forte
- indicatori fundamentali atractivi comparativ cu celelalte societati listate; - rezultate economice previzibilie, constante, peste media celorlalti producatori de medicamente listati; - stabilitatea afacerii (ATB a fost infiintata acum mai bine de o jumatate de secol); - evolutia intr-o piata in curs de dezvoltare, cu potential de crestere; - brandul; - intentia de rentabilizare a activitatii prin disponibilizarea unei parti din personal.

Puncte slabe
- lichiditate destul de redusa; - centrarea atentiei asupra discutiei despre o eventuala privatizare; - necesitatea unor cheltuieli de restructurare pentru a atinge tinta de profitabilitate stabilita pentru urmatorii patru ani, adica triplarea profitului net; - o parte dintre preturile practicate in domeniul pharma sunt reglate prin intermediul statului.

Oportunitati
- valorificarea relatiei privilegiate cu statele din Estul Europei, in special cu Rusia, cea mai mare piata de desfacere regionala; - parteneriatul cu o societate chineza care vizeaza producerea de insulina in Romania. ATB ar putea deveni astfel singurul producator roman de insulina, urmand sa exporte si in Ucraina, unde partenerul chinez detine 60% din piata; - posibila relocare cu valorificarea potentialului imobiliar al terenului, evaluat la mai mult decat capitalizarea actuala.

Amenintari/riscuri
- neclarificarea situatiei pachetului majoritar; - concurenta in crestere pe piata autohtona; - sindicate puternice.

DDA78, GGC84