Sunteți pe pagina 1din 6

A.

Diagnosticul juridic Obiectivul diagnosticului juridic al unei firme este acela al verificarii respectarii aspectelor juridico-legale care ii reglementeaza activitatea,analizandu-se legalitatea tuturor raporturilor de proprietate care iau nastere in procesul de procurare si gestionare a bunurilor intreprinderii.Dincolo de legislatia general aplicabila unei intreprinderi (legea societatilor comerciale, dreptul civil, dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul mediului, legile i reglementrile fiscale), merita urmate mai in detaliu actele normative si standardele de etica ce se refera in mod specific la activitatea desfsurata de compania Biofarm S.A. . Incepnd cu anul 2004, produsele BIOFARM sunt fabricate conform standardelor internationale de productie a produselor farmaceutice (GMP)(engl. Good Manufacturing Practice reguli de buna practica de fabricatie), ea fiind certificata in conformitate cu cerintele standardului EN ISO 9001:2000 . In anul 2005 compania si-a intarit pozitia sa pe piata farmaceutica din Romania, de asemenea Biofarm conform Agentiei Nationale de Medicamente este unul din principalii jucatori de pe piata medicamentelor. Astfel firma Biofarm este aleasa de producatori ca distribuitor in functie de aria de distributie, seriozitate si avantaje financiare. In cadrul companiei functioneaza un puternic Departament Asigurarea Calitatii, care are rolul de a se asigura ca toate activitatile se desfasoara in conformitate cu principiile si procedurile sistemului de management al calitatii al companiei. Personalul Departamentului Asigurarea Calitatii este implicat in calificarea echipamentelor si validarea activitatilor, in controlul schimbarilor, in investigarea deviatiilor, implementarea actiunilor preventive si corective, in auditurile interne si externe, in managementul reclamatiilor de calitate, in eliberarea seriilor de produs si in analiza periodica a calitatii produselor. Toate seriile de produse sunt eliberate de Persoane Calificate certificate conform directivelor UE si ghidului de buna practica de fabricatie. De asemenea , Biofarm ofera: consultanta in ceea ce priveste piata farmaceutica din Romania, dezvoltarea de produse si inregistrarile pe piata romaneasca, transfer de know-how pentru produse, procese, fabricarea de produse nesterile, co-marketing pe piata romaneasca si ambalare. Marii producatori ai pietei farmaceutice s-au vazut nevoiti a opera restructurari ale fortei de munca, datorita implementarii treptate a normelor GMP. La baza deciziei de reducere a personalului a stat pe de o parte, cresterea gradului de automatizare a liniilor de productie, iar pe de cealalta parte, rationalizarea costurilor aferente factorului uman (implementarea GMP presupunand semnificative eforturi financiare).

Specificul activitatii BIOFARM impune apelarea la un personal calificat, care sa corespunda cerintelor in continua schimbare ce intervin in procesul productiei de medicamente, specializarea angajatilor constituindu-se intr-un factor determinant al calitatii produselor oferite de organizatie si, implicit, al succesului acesteia pe piata de referinta Pe langa oportunitatile remarcabile de cariera Biofarm favorizeaza o structura stimulativa si corecta de remunerare oferind un pachet salarial competitiv si atractiv menit sa asigure confort si siguranta financiara. De asemenea, firma se axeaza pe crearea unui mediu care respecta diversitatea si individualitatea, in care gandirea inovativa este incurajata si initiativa este rasplatita. Pasiunea pentru autoperfectionare si dorinta permanenta de dezvoltare profesionala reprezinta principiile care stau la baza echipei companiei. Pentru a utiliza in mod optim si pentru a dezvolta multiplele talente ale colaboratorilor, investeste in educatia si instruirea acestora si isi sprijina angajatii sa isi imbunatateasca rezultatele profesionale dandu-le oportunitatea de a participa la cursuri si traininguri specializate. Relevant din punct de vedere al diagnosticului juridic este i respectarea de ctre firmaBiofarm al unui cod deontological farmacistului ce cuprinde un ansamblu de principii si regului ce reprezinta valorile fundamentale pe baza carora se exercita profesia de farmacist pe teritoriul Romaniei. Scopurile acestui cod deontologic se refera in primul rand la ocrotirea drepturilor pacientilor; respectarea obligatiilor profesionale de catre farmacisti, precum si apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii de farmacist. Astfel in exercitarea profesiei sale, farmacistul trebuie sa furnizeze servicii de sanatate specializate pacientului si publicului in general, fara nici un fel de discriminare.Relatiile dintre farmacist si beneficiarii serviciilor acordate trebuie sa aiba la baza increderea in competenta si experienta profesionala a farmacistului, iar aceasta incredere obliga farmacistul ca de-a lungul intregii sale cariere sa asigure si sa mentina la cel mai inalt nivel performantele si conduita sa profesionala si personala, de asemenea actualizandu-si cunostintele profesionale permanent in sfera activitatii sale. Principiile fundamentale care trebuie s fie respectate de un farmacist urmatoarele: umana; in orice situatie primeaza interesul pacientului si sanatatea publica; respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului; exercitarea profesiei se face exclusiv in respect fata de viata si de persoana sunt

colaborarea, ori de cate ori este cazul, cu toti factorii implicati in asigurarea

starii de sanatate a pacientului; adoptarea unui rol activ fata de informarea si educatia sanitara a publicului,

precum si fata de combaterea toxicomaniei, polipragmaziei, dopajului, automedicatiei si a altor flageluri; acordarea serviciilor farmaceutice se face la cele mai inalte standarde de

calitate posibile, pe baza unui nivel inalt de competenta stiintifica, aptitudini practice si performante profesionale, in concordanta cu progresele stiintelor si practicii farmaceutice; in exercitarea profesiei, farmacistii trebuie sa dovedeasca loialitate si

solidaritate unii fata de altii in orice imprejurare, sa-si acorde colegial ajutor si asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale; farmacistii trebuie sa se comporte cu cinste si demnitate profesionala si sa nu

prejudicieze in nici un fel profesia de farmacist sau sa submineze increderea publica in aceasta. Conformitatea cu principiile fundamentale poate fi, teoretic, amenintatade o mare varietate de situatii, incadrate in urmatoarele categorii: Amenintarea generata de interesul propriu se refera la situatiile cand numai

exista practic respect fata de viata persoanei caruia trebuie sa-i oferi medicamente ci doar prpriul interes de o obtine castiguri cat mai mari; Ameninarea generata de favorizare- un farmacistpoate promovaun anumit

produs sau gama de produse pana la un punct in care obiectivitatea sa poate fi compromisa; Amenintarea generata de familiaritate- in virtutea unor relatii cordiale, un

farmacist poate simpatiza prea mult cu interesele unor pacienti, acordandu-le astfel o atentie mult mai mica celorlalti; Masurile de sigurant care pot elimina sau reduce pana la un nivel acceptabil amenintarile intalnite de profesionistii contabili angajati se incadreaza in dou mari categorii: a) la: b) cerinte educationale, de formare si experient la intrarea in profesie; cerinte de dezvoltare profesionala continua; standarde profesionale; proceduri disciplinare si de monitorizare profesionala sau reglementara; Masuri din mediul de lucru,care includ, dar nu sunt limitate la: Masuri create de profesie, legislatie, reglementari, ceinclud, dar nu sunt limitate

Programele de etica si conduita ale organizatiei angajatoare; Procedurile de recrutare din cadrul organizatiei angajatoare care accentueaza

importanta angajarii unui personal extrem de competent; Controale interne aprofundate; Proceduri disciplinare adecvate; Conducerea care subliniaza importanta conduitei etice si se ateapta ca Politicile si procedurile de implementare si monitorizare a calittii

angajatii sa actioneze n mod etic;

performantei angajatilor; Comunicarea oportuna a politicilor si procedurilor organizatiei angajatoare,

inclusiv orice modificare a acestora, tuturor angajatilor, formarea si educarea adecvata cu privire la aceste politici si proceduri; Politici si proceduri de imputernicire si incurajare a angajatilor de a informa

nivelele superioare din cadrul organizatiei angajatoare asupra oricaror aspecte etice care ii privesc fara teama de represalii.

Incheiem diagnosticul juridic printr-o analiza SWOT recapitulativa a principalelor puncte atinse: Analiza SWOT a diagnosticului juridic Puncte forte durata medie; Absenta litigiilor; Indeplinirea la timp a obligatiilor bugetare; Acte de constituire corespunzatoare marimii Puncte slabe inovare; Subfinantarea din Predominanta

si intereselor firmei; Relatii contractuale cu tertii corecte si de

produselor generice; Gradul redus de

sistemul medical.

Oportunitati Odata cu imbatranirea evidenta a populatiei, din

Amenintari sistemul Datorita subfinantarii

vor avea loc cresteri ale costurilor cu asistenta medicala;

medical,amenintarile

Atractivitatea actiunilor prin calitatea lor de apar datorita faptului ca nu mai pot fi

titluri defensive, fiind un refugiu in conditiile in care piata respectate toate regulile si cerintele

inregistreaza o tendinta descendenta.

de calitate care sunt ridicate si in crestere ale ce presupun sistemului

Atat pentru biofarm , dar si pentru intreg continua

sistemul farmaceutic a avut loc cea mai mica scadere de modernizari venituri in anul 2009.

farmaceutic, cat si o aparatura de laborator moderna .

Analiza SWOT a diagnosticului resurselor umane Puncte forte Personalul cu studii superioare Puncte slabe Extinderea lenta a

detine ponderea cea mai mare si anume un total de comapniei Biofarm, fiind prezenta 40%, ceea ce este foarte bine pentru intreaga doar in 7 tari pana in prezent, dar si firma. profesionala internationale Oportunitati prin de inexistenta unor sucursale la nivel dezvoltare national. nationale si

programe

(traininguri,

internshipuri,

mobilitai, resurse de studiu). Definirea posturilor, a

organigramei, a zonelor de responsabilitate, formarea echipelor sau a grupurilor de munca si instruirea angajatilor; Integrarea personalului nou angajat

in mediul companiei. Certificarile si experienta

profesionala in cadrul Biofarm. Oportunitati

conducerii companiei

Amenintari Schimbari legislative

Existena unei game destul de largi

de selecie din care pot fi selectai noi angajai.

nationale si internationale care pot relevanta trainingurilor

Campanii de marketing care sa volatiliza

promoveze imaginea si valorile Biofarm, atragnd oferite angajatilor, obligati astfel la o potentiali angajati. pregatire profesionala continua si la o receptivitate prompta la orice noutate in legatura cu sectorul farmaceutic farmaceutice. si a produselor