Sunteți pe pagina 1din 28

Analiza financiara SC BIOFARM SA

I.Caracterizarea mediului de afaceri

S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str.


Logofatul Tautu nr.99, sect.3 si are ca obiect de activitate
producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman. In
aceasta calitate, societatea se supune legilor speciale privind
autorizarea functionarii unitatilor pentru fabricarea
medicamentelor. In prezent, compania este certificata in
conformitate cu standardul EN ISO 9001:2000 si in conformitate cu
Ghidul privind Buna Practica de Fabricatie pentru Medicamente de Uz Uman (GMP - Good
Manufacturing Practice) pentru toate liniile de productie.
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului este RO 341563 si numarul
de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise de S.C. BIOFARM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, categoria I de
tranzactionare.
Biofarm a fost fondata in 1924 si s-a numarat printre primii producatori romani de
medicamente. In timp compania s-a orientat spre dezvoltarea, producerea si punerea pe piata a
unor produse ce au devenit, multe dintre ele, branduri de succes.
Cu un portofoliu actual de 167 de produse (40% medicamente, 50% suplimente nutritive
si 10% diverse), laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie moderne si o
puternica echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm este unul dintre primii 7
competitori autohtoni de pe piata farmaceutica din Romania. De mai multi ani Biofarm se
regaseste in topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala.
De asemenea este singurul producator de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai mari
fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania.

1
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, strategia companiei in ultimul


an (2009) a urmarit patrunderea in arena internationala. In momentul de fata Biofarm este
prezenta pe piata in 11 tari si extinderea continua. Pentru viitor se prognozeaza cresterea ponderii
Biofarm pe piata interna si internationala in special prin lansarea unor produse de nisa.
Valorile societatii aplicate in activitatea sa se bazeaza pe produse de inalta calitate,
performanta, orientare catre client, respect pentru oameni, echipa de specialisti tanara si
dinamica.
Compania ofera si servicii ca: consultanta in ceea ce priveste piata farmaceutica din
Romania si dezvoltarea de produse, transfer de know-how pentru produse si procese, fabricarea
de produse nesterile, co-marketing si ambalare.
Ca structura a productiei, 60,16% din vanzarile Biofarm sunt reprezentate de
medicamente pentru tractul digestiv si metabolism, iar 24,17% din vanzari pentru medicamente
ale sistemului respirator, celelalte tipuri de medicamente reprezentand sub 4% din vanzari
fiecare.
Intr-o piata farmaceutica extrem de competitiva, S.C. BIOFARM S.A. a reusit sa isi
pastreze pozitia prin imbunatatirea si diversificarea continua a gamei de produse, precum si
datorita unor campanii sustinute de promovare a propriilor produse. Calitatea produselor,
preturile competitive si modalitatile eficiente de promovare plaseaza Biofarm intre primii 10
producatori de medicamente. Biofarm va pastra si in continuare aceasta strategie de dezvoltare
bazata pe largirea si imbunatatirea potrofoliului de produse si pe patrunderea pe noi piete de
desfacere. De asemenea, va continua sa investeasca in dezvoltarea capacitatii de productie si in
sustinerea produselor in piata si catre pentru a asigura o crestere constanta a companiei.
Compania SC Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu cei mai puternici
distribuitori de pe piata farmaceutica, care au o buna putere de desfacere a produselor in
farmacii. Astfel, in anul 2009 distributia s-a desfasurat preponderent cu primii 10 distribuitori,
conform clasificarii pietei farmaceutice, dintr-un total de aproximativ 150, distribuitori care detin
o cota de piata de aproximativ 70%.
In ceea ce priveste capitalul social, in anul 2009 nu s-au inregistrat variatii ale acestuia,
valoarea sa fiind de 109.486.150 lei cu o valoare nominala pe actiune de 0.1 RON.

2
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Sursa: http://www.zf.ro/business-international/producatorul-de-medicamente-bayer-profit-mai-
mic-cu-78-3102266/

Structura actionariatului la 30 iunie 2009 era urmatoarea:

Numar de actiuni
S.I.F. OLTENIA S.A. 190.773.427
S.I.F. MOLDOVA S.A. 125.493.144
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. 157.745.894
AVAS 11,448,753
PERSOANEFIZICE SI JURIDICE 609.400.281
Total actiuni 1,094,861,499

3
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Piata producatorilor de produse farmaceutice din Romania se imparte intre:

Sursa:
http://www.zf.ro/companii/producatorii-locali-de-medicamente-au-pierdut-lupta-cu-
multinationalele-ce-sanse-au-sa-intoarca-trendul-5832791/

II.Analiza ratelor financiare

4
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Bilanț financiar 2007


Activ Pasiv

Ac. Imobilizate 110,073,756 Cap. Propriu total 153,099,060


Ac. Circulante 56,104,544 cap. propriu 151,008,795
stocuri 8,553,872 patrimoniu public 0
creanțe 17,523,499 subventii pt investiții 1,704
VMP 15,002,842 provizioane 2,088,561
disponibilități 15,024,331 DTML 1,509,690
DTS 11,569,550
credite bancare pe
termen scurt 873,857
datorii din exploatare 10,695,693
TOTAL 166,178,300 166,178,300

Bilanț financiar 2008


Activ Pasiv
Ac. Imobilizate 78,431,513 Cap. Propriu total 131,793,242
Ac. Circulante 68,491,180 cap. propriu 129,713,542
stocuri 12,668,859 patrimoniu public 0
creanțe 19,375,595 subventii pt investiții 1,038
VMP 10,411,090 provizioane 2,078,662
disponibilități 26,035,636 DTML 1,026,706
DTS 14,102,745
credite bancare pe
termen scurt 964,626
datorii din exploatare 13,138,119

TOTAL 146,922,693 146,922,693

Bilanț financiar 2009


Activ Pasiv
Ac. Imobilizate 72,793,864 Cap. Propriu total 140,939,146
Ac. Circulante 81,286,900 cap propriu 136,052,862
stocuri 11,283,810 patrimoniu public 0
creanțe 32,596,497 subventii pt investiții 726
VMP 9,358,001 provizioane 4,885,558
disponibilități 28,048,592 DTML 850,654

5
Analiza financiara SC BIOFARM SA

DTS 12,290,964
credite bancare pe
termen scurt 0
datorii din exploatare 12,290,964
TOTAL 154,080,764 154,080,764

Analiza ratelor financiare:

Rate financiare de analiza a: 2007 2008 2009


A. Capacitatii de plata
Active curente 56,104,544 68,491,180 81,286,900
Pasive curente 11,569,550 14,102,745 12,290,964
1.Rata curenta
=Active curente/Pasive curente 4.84 4.85 6.61
Stocuri 8,553,872 12,668,859 11,283,810
2.Rata rapida
=Active curente-Stocuri/Pasive
curente 4.10 3.95 5.69
Creante 17,523,499 19,375,595 32,596,497
3.Rata cash
=Active de trezorerie/Datorii curente 2.59 2.58 3.04
Activ total 166,178,300 146,922,693 154,080,764
DTS 11,569,550 14,102,745 12,290,964
DTML 1,509,690 1,026,706 850,654
4.Rata solvab. generale
=Activ total/Datorii totale 12.70 9.71 11.72
B. Gradului de indatorare
1.Rata indatorarii
=Total datorii/Total active x 100 7.87 10.29 8.52
Profit brut 15953286 -18873119 22,586,541
Cheltuieli cu dobanzile 255622 206209 142295
2.Rata de acoperire a dobanzilor =
Profit brut + Chelt. cu dob. /Chelt. cu
dob. 63.40 -90.52 159.73
Cifra de afaceri 62,344,059 65,102,889 67,108,836
C. Eficientei utilizarii activelor
1.Rata de rotatie a stocurilor
=CA/Valoarea stocurilor 7.28 5.13 5.94
170805.641
Vanzari zilnice=CA/365 1 178364.0795 183859.8247

6
Analiza financiara SC BIOFARM SA

2.Durata medie de incasare a


clientilor
=Clienti/Vanzari zilnice 102.59 108.62 177.28
Activ imobilizat 110,073,756 78,431,513 72,793,864
Amortizari 4,231,044 4,127,876 4,546,538
Activ fix net 105,842,712 74,303,637 68,247,326
3.Rata de utilizare a activelor fixe
=CA/Activ fix net 0.58 0.87 0.98
4.Rotatia activului total
=CA/Total activ 0.37 0.44 0.43
Profit net 13,514,213 -21,310,153 19,636,090
D. Eficientei echipei manageriale
1.Rata profitului
= Profit net/CA * 100 21.67 -32.73 29.26
2.Rentabilitatea investitiilor
=Profit net/Total active * 100 8.13 -14.50 12.74
Capital propriu 151,008,795 129,713,542 136,052,862
3.Rata rentabilitatii financiare
=Profit net/Capital propriu *100 8.94 -16.42 14.43

Comentarii:

Tip rata Valoare Valori obtinute Observatii


De
referinta
Rata curenta > 2 - 2,5 2007 4.84
2008 4.85 Lichiditate generala satisfacatoare –
2009 6.61 active curente > pasive curente
Rata rapida 2007 4.10
> 0,8 - 1 2008 3.95 Posibilitatea activelor circulante concretizate in
2009 5.69 creante si trezorerie de a acoperi datoriile curente
Rata cash > 0,2 2007 2.59 Posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe
2008 2.58 seama numerarului aflat in casierie , a
2009 3.04 disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de
scurta durata
Rata solvab. > 1 - 1,5 2007 12.70
generale 2008 9.71 Protective mare la pierderile creditorilor in cazul
2009 11.72 lichidarii
Rata indatorarii <2/3 2007 7.87 Protective mare la pierderile creditorilor in cazul
2008 10.29 lichidarii
2009 8.52
Rata de > 2,4 2007 Societatea obtine destul profit pentru a-si stinge
acoperire 63.40 obligatiile cu dobanzile la creditele contractate
a dobanzilor 2008 -90.52 Societatea lucreaza in pierdere si nu poate obtine

7
Analiza financiara SC BIOFARM SA

rezultate favorabile pentru acoperirea dobanzilor


aferente creditelor contractate
2009 159.73 Societatea obtine destul profit pentru a-si stinge
obligatiile cu dobanzile la creditele contractate
Rata de rotatie 2007 7.28
a stocurilor > 8 rotatii 2008 5.13
2009 5.94 Sitiatie nefavorabila, rotatie lenta a stocurilor
Durata medie < 30 zile 2007 102.59
incasare clienti 2008 108.62
2009 177.28 Societatea are de-a face cu rau platnici
Rata de 2007 0.58
acoperire > 7,5 2008 0.87 Societatea inregistreaza prea putine vanzari pentru
a activelor fixe 2009 0.98 cate active foloseste
Rotatia activului 2007 0.37 Situatie nefavorabila, rotatie lenta a activului total
total > 2,5 2008 0.44
rotatii 2009 0.43
Rata profiitului > 1,2 % 2007 21.67 Profitabilitate ridicata
2008 -32.73 Lipsa profitabilitatii; societatea lucreaza in pierdere
2009 29.26 Profitabilitate ridicata
Rentabilitatea > 9,2 % 2007 8.13 Rentabilitate scazuta
investitiei 2008 -14.50 Lipsa rentabilitatii
2009 12.74 Rentabilitate ridicata
Rata > 13 % 2007 8.94 Rentabilitate financiara scazuta
rentabilitatii 2008 -16.42 Lipsa rentabilitatii financiare
financiare 2009 14.43 Rentabilitate financiara ridicata

III. Analiza soldurilor intermediare de


gestiune.

Indicatori Nr.rd. 2007 2008 Abatere Abatere


Absolută relativă

8
Analiza financiara SC BIOFARM SA

(±Δ) (% )

Venituri din vânzarea 1 684 1,418,325 1,417,641 207,257.46


mărfurilor
(-) Cheltuieli privind 2 1,043 705,710 704,667 67,561.55
mărfurile
MARJA COMERCIALĂ 3=1-2 -359 712,615 712,974 198600
(+ ) Producţia vândută 4 62,343,372 63,684,564 1,341,192 2.15
CIFRA DE AFACERI 5=1+4 62,344,056 65,102,889 2,758,833 4.43
( +/-) Producţia stocată 6 62,241 1,111,914 1,049,673 1,686.47
(Variaţia stocurilor)
(+) Producţia imobilizată 7 0 0 0 0
PRODUCTIA 8=4+6+7 62,405,613 64,796,478 2,390,865 3.83
EXERCITIULUI
(-) Cheltuieli cu materiile 9 14,847,391 16,777,384 1,929,993 13.00
prime şi materiale
consumabile
(-) Alte cheltuieli materiale 10 356,636 335,164 -21,472 -6.02
(-) Alte cheltuieli din afară 11 1,791,378 1,826,628 35,250 1.97
(cu energie şi apă)
(-) Cheltuieli privind 12 12,462,795 13,709,301 1,246,506 10.00
prestaţile externe
VALOAREA ADAUGATA 13=3+8- 32,947,054 32,860,616 -86,438 -0.26
9-10-11-
12
(+) Venituri din subvenţii de 14 -1360 -666 694 51.02
exploatare
(-) Cheltuieli cu alte 15 704,779 874,037 169,258 24.02
impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate
(-) Cheltuieli cu personalul 16 11894802 13,108,308 1,213,506 10.20
EXCEDENTUL BRUT 17=13+1 20,346,113 18,878,271 -1,469,202 -7.22
DIN EXPLOATARE 4-15-16
(+) Alte venituri din 18 285,053 136,871 -148,182 -51.98
exploatare
(-) Alte cheltuieli de 19 705,118 587,767 -117,351 -16.64
exploatare
(-) Amortizări şi provizioane 20 4,212,740 4,051,727 -161,013 -3.82
pentru deprecierea
imobilizărilor corporale şi
necorporale
(-) Ajustarea valorii activelor 21 118950 -161673 -280,623 -235.92
circulante
(-) Ajustări privind 22 267089 -11,590 -278,679 -104.34
provizioanele pentru riscuri

9
Analiza financiara SC BIOFARM SA

şi cheltuieli

REZULTATUL DE 23=17+1 15,327,229 14,548,911 -779,718 -5.09


EXPLOATARE (EBIT) 8-19-20-
21-22
(+) Venituri financiare 24 1,918,197 4,154,686 2,236,489 116.59
(-) Cheltuieli financiare 25 1,277,210 37,576,716 36,299,506 2,842.09
REZULTATUL CURENT 26=23+2 15,969,622 -18,873,119 -34,842,735 -218.18
(EBT) 4-25
(+) Venituri extraordinare 27 0 0 0 0
(-) Cheltuieli extraordinare 28 0 0 0 0
REZULTATUL BRUT 29=26+2 15,969,616 -18,873,119 -34,842,735 -218.18
7-28
(-) Impozit pe profit 30 2,455,406 2,437,034 -18,372 -0.75
REZULTATUL NET AL 31=29-30 13,514,210 -21,310,153 -34,824,363 -257.69
EXERCITIULUI
FINANCIAR
(+)Cheltuieli cu dobânda 32 255622 206209 -49,413 -19.33
PROFITUL INAINTE DE 33=26+3 16,225,238 -18,666,910 -34,892,148 -215.05
IMPOZIT SI DOBANZI 2

Indicatori Nr.rd. 2008 2009 Abatere Abatere


Absolută relativă
(±Δ) (% )
Venituri din vânzarea 1 1.41
mărfurilor 1,418,325 3,424,807 2,006,482
(-) Cheltuieli privind 2 1.80
mărfurile 705,710 1,976,456 1,270,746
MARJA COMERCIALĂ 3=1-2 712,615 1,448,351 735,736 1.03
(+ ) Producţia vândută 4 63,684,564 63,684,029 -535 0.00
CIFRA DE AFACERI 5=1+4 65,102,889 67,108,836 2,005,947 0.03
( +/-) Producţia stocată 6 1,489,562 0.34

10
Analiza financiara SC BIOFARM SA

(Variaţia stocurilor) 1,111,914 377,648


(+) Producţia imobilizată 7 0 0 0 0
PRODUCTIA 8=4+6+7 0.01
EXERCITIULUI 64,796,478 65,173,591 377,113
(-) Cheltuieli cu materiile 9 -0.01
prime şi materiale
consumabile 16,777,384 16,692,653 -84,731
(-) Alte cheltuieli materiale 10 335,164 282,635 -52,529 -0.16
(-) Alte cheltuieli din afară 11 -0.11
(cu energie şi apă) 1,826,628 1,621,819 -204,809
(-) Cheltuieli privind 12 0.05
prestaţile externe 13,709,301 14,399,084 689,783
VALOAREA ADAUGATA 13=3+8-9- 0.02
10-11-12 32,860,616 33,625,751 765,135
(+) Venituri din subvenţii de 14 -666 0 0.00
exploatare 0
(-) Cheltuieli cu alte 15 0.25
impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate 874,037 1,096,904 222,867
(-) Cheltuieli cu personalul 16 13,108,308 13,076,265 -32,043 0.00
EXCEDENTUL BRUT 17=13+14 0.03
DIN EXPLOATARE -15-16 18,878,271 19,452,582 574,311
(+) Alte venituri din 18 0.06
exploatare 136,871 144,831 7,960
(-) Alte cheltuieli de 19 -0.41
exploatare 587,767 345,346 -242,421
(-) Amortizări şi provizioane 20 0.12
pentru deprecierea
imobilizărilor corporale şi
necorporale 4,051,727 4,539,122 487,395
(-) Ajustarea valorii activelor 21 8.57
circulante -161673 1224365 1,386,038
(-) Ajustări privind 22 -18.21
provizioanele pentru riscuri
şi cheltuieli -11,590 -222593 -211,003
REZULTATUL DE 23=17+18 -0.06
EXPLOATARE (EBIT) -19-20-21-
22 14,548,911 13,711,173 -837,738
(+) Venituri financiare 24 4,154,686 4,652,756 498,070 0.12
(-) Cheltuieli financiare 25 37,576,716 -4,222,612 -41,799,328 -1.11
REZULTATUL CURENT 26=23+24 2.20
(EBT) -25 -18,873,119 22,586,541 41,459,660
(+) Venituri extraordinare 27 0 0 0 0.00
(-) Cheltuieli extraordinare 28 0 0 0 0.00

11
Analiza financiara SC BIOFARM SA

REZULTATUL BRUT 29=26+27 2.20


-28 -18,873,119 22,586,541 41,459,660
(-) Impozit pe profit 30 2,437,034 2,950,451 513,417 0.21
REZULTATUL NET AL 31=29-30 1.92
EXERCITIULUI
FINANCIAR -21,310,153 19,636,090 40,946,243
(+)Cheltuieli cu dobânda 32 206209 142295 -63,914 -0.31
PROFITUL INAINTE DE 33=26+32 2.22
IMPOZIT SI DOBANZI -18,666,910 22,728,836 41,395,746

Marja comercială a înregistrat o evoluţie grav ascendentă pe durata 2007-2008,


ridicandu-se cu 712,974 ron, de la o valoare negative. Deasemeni, pe perioada 2008-2009, marja
comerciala se dubleaza (creste cu 103.24 %). Ea reflectă un flux global al activităţii comerciale
pozitiv, contribuind favorabil la formarea rezultatului net al întreprinderii. Creşterea marjei
comerciale în perioada analizată se datorează creşterii vânzărilor la S.C. Biofarm S.A. Bucureşti.

Cifra de afaceri arată că valoarea afacerilor realizate de întreprindere cu terţii, ca


urmare a exrcitării activităţii curente de producţie şi comercializare, a crescut cu 4.43, respectiv
3,01% in 2007-2009, ca rezultat a sporirii producţiei vândute cu 2,15% şi a veniturilor din
vânzarea mărfurilor cu 207,257.46% in 2008, respectiv 141.47% in 2009. Tendinţa crescătoare a
cifrei de afaceri arată că întreprinderea se află în expansiune, consolidându-şi în primul rând,
activitatea productivă de bază.

Producţia exerciţiului a crescut în 2008 faţă de 2007 cu 2,390,865 RON (3.83%), iar in
2009 fata de 2008 cu 331,320 (0,51%). Această creştere se datorează cresterii utilizării a
capacităţii de producţie disponibile a întreprinderii, a posibilităţii procurării factorilor de
producţie necesari desfăşurării activităţii de exploatare.

Valoarea adăugată în perioada analizată, a scazut în 2008 faţă de 2007 cu 86,438 RON
(0,23%) datorită următoarelor modificări ale elementelor sale structurale: consumurile
intermediare au crescut cu 10% faţă de perioada de referinţă, însă şi celelalte elemente au
crescut, respectiv producţia exerciţiului cu 3.83% şi marja comercială, atenuând creşterea
consumurilor intermediare şi influenţând în sensul creşterii valorii adăugate.

12
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Excedentul brut al exploatării (EBE) corespunde rezultatului economic al întreprinderii


generat de operaţiile de exploatare independent de politica financiară, politica de amortizare şi de
provizioane constituite.

Excedentul brut de exploatare dovedeşte faptul că întreprinderea poate să îşi menţină potenţialul
productiv, are capacitatea să-şi remunereze capitalurile avansate şi poate să-şi onoreze obligaţiile
fiscale deoarece surplusul monetar potenţial derivat din activitatea de exploatare a societăţii a
crescut în 2009 faţă de 2008 cu 2,8%. Valoarea adăugată este una din cauzele evoluţiei
ascendente a excedentului brut de exploatare, aceasta crescând în 2009 faţă de 2008 cu 2.19%.
La aceasta se adauga reducerea cheltuielilor cu personalul cu 0,24%. Efectul pozitiv de creştere a
acestora asupra acestui sold intermediar de gestiune a fost uşor diminuat de creşterea
cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate cu 25.50%. In 2008 fata de 2007
situatia sta putin diferit : EBE scade cu 7,22%, din aceleasi motive precizate mai sus : scaderea
valorii adaugate cu 0,26% si creşterea cheltuielilor cu personalul cu 10,2% si a cheltuielilor cu
alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate cu 24,02%.

Rezultatul exploatării (Re) evaluează rentabilitatea economică a unei întreprinderi şi


corespunde activităţii normale şi curente a întreprinderii, inclusiv operaţiunile efectuate în
exerciţiile anterioare dar aferente exerciţiului curent. Acest rezultat este utilizat în compararea
performanţelor întreprinderilor ce au politici financiare diferite.

Evoluţia anterior descrisă a excedentului brut de exploatare nu a avut o influenţă favorabilă


asupra rezultatului din exploatare in anul 2008. Chiar dacă excedentul brut deţine ponderea
predominantă în structura rezultatului din exploatare, un rol important îl are ajustarea valorii
activelor circulante care a scăzut cu 235.92% care a impiedicat scaderea rezultatului din
exploatare cu mai mult de 5,09%. In anul 2009 deasemeni EBIT scade cu un procent de 6,07 ;
de aceasta data insa, nu EBE a avut o influenta negativa, cresterea lui fiind pozitiva, ci scaderea
ajustarii valorii activelor circulante cu 857.31% fata de 2008.

Rezultatul curent (Rc) reprezintă rezultatul tuturor operaţiilor curente, obişnuite ale
întreprinderii, fiind determinat atât de rezultatul exploatării curente, cât şi de cel al activităţii
financiare, permiţând şi aprecierea impactul politii financiare a întreprinderii asupra rentabilităţii.

13
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Deoarece nu este influenţat de elemente extraordinare, acest sold permite analiza dinamicii
rezultatului curent al întreprinderii pe mai multe exerciţii financiare.

Rezultatul curent scade in perioada 2007-2008 cu 218.18% în special datorită creşterii


cheltuielilor financiare cu 36,299,506 ron (2842%) şi a rezultatului din exploatare cu 64,72%.
Insa in anul 2009, rezultatul curent are o crestere drastica cu 219.43 % datorita scaderii
cheltuielilor financiare cu 41,799,328 ron.

RC 2007 = 15,969,616

RC 2008 = -18,873,119

RC 2009 = 22,540,748

Conform Matricei privind analiza rezultatului curent (Peste-Roire-“La gestion


financière”, Edition D`Organisation, Paris 1989), rezultatul curent din anul 2007 situeaza
intreprinderea pe pozitia 6 din schema si subliniaza ca intreprinderea ocupă o poziţie privilegiată
pe piaţă, ca urmare a unei activităţi de exploatare foarte rentabile, care permite degajarea unor
lichidităţi sporite, al căror plasament permite nu numai recuperarea eventualelor cheltuieli
financiare, ci şi obţinerea unor profitul suplimentare. Rezultatul din anul 2008 plaseaza S.C.
Biofarm S.A. pe pozitia 9. Situaţia este caracteristică unei întreprinderi aflate în dificultate.
Exploatarea nu este rentabilă, iar nivelul ridicat al cheltuielilor financiare agravează deficitul
curent. Întreprinderea trebuie să-şi îmbunătăţească situaţia financiară din fonduri proprii şi, de

14
Analiza financiara SC BIOFARM SA

asemenea, să depisteze cauzele deficitului său de exploatare, stabilind şi măsurile de remediere a


acestuia, ceea ce a si realizat, dat fiind rezultatul curent pe anul urmator (2009), pozitionat tot pe
locul 6 din schema (RC>>0).

Absenţa evenimentelor cu caracter extraordinar a lăsat neschimbat rezultatul net al


exerciţiului, şi a determinat egalitatea între rezultatul curent şi rezultatul brut.

Scaderea rezultatului brut realizat de întreprindere in 2008 cu 218.18% a determinat o


obligaţie fiscală mai mica a acesteia cu 0,75%, iar cresterea rezultatului brut in 2009 cu 219.43%
determina cresterea impozitului cu 21,7%.

Rezultatul net al exerciţiului (Rn) exprimă, în mărimi absolute, rentabilitatea netă sau
pierderile aferente activităţii întreprinderii, după deducerea din veniturile totale a cheltuielilor
totale şi a impozitului pe profit. Rezultatul net al exerciţiului este rezultatul care urmează să fie
supus deciziei de repartizare de către adunarea generală a acţionarilor.

În mod succesiv fiecare din aceste solduri intermediare de gestiune şi-a pus amprenta asupra
creşterii rezultatului net al exerciţiului cu 191.93% in anul 2009 fata de anul 2008.

IV. Analiza fluxurilor de numerar

15
Situatia fluxurilor de numerar 2007 2008 2009
Analiza financiara SC BIOFARM SA
FLUXURI DE NUMERAR
DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
Sursa: http://www.biofarm.ro/investitori_rapoarte_periodice.php?lang=ro&sectiune=2009
Profitul net inainte de impozitare si elemente 15,969,622 (18,873,118) 22,586,541
extraordinare
Ajustari pentru:
Amortizare si provizioane pentru deprecierea 4,212,739 4,051,727 4,539,122
imobilizarilor
Venituri din subventii pentru investitii (1,360) (666) (311)
Variatia provizioanelor - (11,590) (222,594)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 267,089 (72,148) (27,856)
Venituri din vanzari de imobilizari (7,080) 96,092 43,857
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari 119,326 35,141,987 (6,064,375)
Pierderi legate de instrumente de capital (173,154) (747,260) (460,401)
Dividende si actiuni gratuite - (43,079) -
Venit din vanzare actiuni - (1,870,667) (3,000,948)
Venituri din dobanda (1,166,440) 206,209 142,294
Cheltuieli cu dobanda 255,622 17,877,487 17,535,328
Profit din exploatare inainte de variatia 19,476,365 (1,895,617) (12,927,426)
capitalului circulant
Scadere / (Crestere) creante comerciale (4,308,689) (4,114,986) 1,385,049
Scadere / (Crestere) stocuri (1,086,655) 4,591,752 1,053,089
Scadere / (Crestere) investitii financiare (5,649,186) 1,992,216 (1,404,704)
pe termen scurt
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori 1,550,483 18,450,852 5,641,337
Numerar generat din exploatare 9,982,318 (206,209) (142,294)
Dobanda platita (255,622) (2,095,591) (2,714,800)
Impozitul pe profit platit (3,151,635) 16,149,052 2,784,242
Numerarul net provenit din activitati 6,575,059
de exploatare

FLUXURI DE NUMERAR (4,423,438) (1,930,043)


DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
Achizitii de imobilizari (3,358,211) 72,148 27,856
Incasari din vanzarea de imobilizari 7,080 (1,343,294) -
Achizitii de titluri imobilizate (40,647,476) 1,754,608 2,853,418
Dobanzi incasate 1,143,167 43,079 -
Vanzare actiuni - 621,468 460,401
Dividende incasate - (3,275,429) 1,411,632
Fluxul net de numerar din activitati (42,855,440)
de investitii

FLUXURI DE NUMERAR - -
DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
Numerar din emisiunea de capital social 38,633,535 (760,398) (1,205,746)
Variatia imprumuturilor (75,050) (1,103,569) (977,172)
Plata obligatiilor legate de leasingul financiar (1,279,912) - -
Plati in rate catre furnizorii de imobilizari (986,213) (1,863,967) (2,182,918)
Fluxul net de numerar din activitati 36,292,360 11,009,655 2,021,957
de finantare 16
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului 11,979 15,025,981 26,035,636
Numerar la inceputul perioadei 15,014,002 26,035,636 28,048,592
Numerar la sfarsitul perioadei 15,025,981
Analiza financiara SC BIOFARM SA

În România, situaţia fluxurilor de trezorerie este considerată o componentă a situaţiilor


financiare anuale în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice Nr. 94
din 29 ianuarie 2001 pentru Aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a
a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Situaţia
fluxurilor de trezorerie se întocmeşte, conform IAS 7, fie utilizând metoda directă, fie metoda
indirectă.
În cadrul situaţiei fluxurilor de trezorerie, potrivit abordării funcţionale a activităţilor
întreprinderii, fluxurile sunt grupate în trei categorii:
– fluxuri provenite din activităţile de exploatare (operaţionale);
– fluxuri provenite din activităţi de investiţii;
– fluxuri provenite din activităţi de finanţare.
Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activităţi este utilă pentru:
corelarea profitului (pierderii) cu numerarul; separarea activităţilor care implică numerar de cele
care nu implică numerar; evaluarea capacităţii întreprinderii de a-şi îndeplini obligaţiile de plăţi
cash; evaluarea fluxurilor de numerar pentru activităţile viitoare (cash-flow strategic). Utilitatea
analizei este dată de faptul că variaţia globală a trezoreriei este reliefată prin soldul de trezorerie,
rezultat din gestiunea activelor reale (din activitatea de exploatare) şi prin cel rezultat din
operaţiunile de capital care privesc investiţiile şi finanţările. Atunci când fluxurile reale şi cele
monetare nu coincid, cum de fapt se şi întâmplă, trezoreria se asigură prin decalaje de pl ăţi
asociate acestor fluxuri.
Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizări
de lichidităţi.
Sunt consacrate două metode pentru determinarea fluxurilor de trezorerie. Pentru
determinarea situatiei fluxurilor de numerar de mai sus a fost folosita metoda indirecta.
Prin metoda indirectă, pornind de la valoarea contabilă a rezultatului exerciţiului financiar,
sunt efectuate ajustări pentru determinarea fluxului de numerar. Se are în vedere că prin
practicarea unei contabilităţi de angajament sunt înregistrate veniturile şi cheltuielile în
momentul facturării lor şi nu în momentul încasării sau plăţii, iar în calculul profitului sunt luate
în considerare unele elemente de venituri şi cheltuieli nemonetare, care nu presupun intrări sau
ieşiri de numerar din trezorerie, ceea ce face să crească diferenţa dintre mărimea rezultatului

17
Analiza financiara SC BIOFARM SA

realizat şi mărimea numerarului din trezorerie.

V. Analiza cost beneficiu a unui proiect de


investitii

De vreme ce SC BIOFARM SA s-a specializat pe cercetarea si crearea unui intreg


portofoliu de medicamente pentru afectiuni digestive, aceasta a acumulat o intreaga gama de
cunostinte in domeniu si ar dori sa le puna in aplicare prin crearea unei clinici private de
depistare a bolilor ale aparatului digestive. Printre aceste boli se numara: sindromul de intestine
iritabil, esofagul Barrett, esofagita, stenoza pelorica, litiaza biliara, helicobacter pylori, pancreas
divisum, colecistita, ulcer, gastrita si multe altele. Am ales doar enumerarea acestora deoarece
descrierea lor nu face obiectul acestui proiect. În institutul nou-creat vor exista posibilităţi de
diagnostic şi prescriptive tratament sau directionare spre centre de tratament pentru mai multe
tipuri de afecţiuni, dintre care cele principale vor fi:

18
Analiza financiara SC BIOFARM SA

- Cancerele digestive
- Afecţiunile hepatice cronice, ciroze, boli autoimune, tumori benigne şi maligne etc.
Denumirea investitiei: Centru pentru Detectia Afectiunilor Aparatului Digestiv
Amplasament: Iasi, Romania.
Descrierea investitiei
Obiectivul general al proiectului vizeaza crearea unui mediu propice pentru punerea in
aplicare a cunostintelor accumulate prin programele de cercetare ale societatii Biofarm. Pentru
atingerea scopului se va crea un centru specializat de diagnostic care va permite ameliorarea
situatiei celor diagnosticati cu boli digestive.
Astfel in vederea realizării obiectivului general SC Biofarm SA doreşte lărgirea gamei
serviciilor oferite şi ridicarea nivelului calitativ prin crearea unui centru de diagnosticare.
Obiective specifice:
- Constructia cladirii
Realizarea unei noi cladiri in care Sc Biofarm Sa sa isi poata desfasura activitatea se
impune, deoarece, in momentul de fata, nu exista infrastructura necesara sau, daca exista, nu
corespunde normelor de siguranta si de utilizare impuse de Uniunea Europeana.
- Achizitionarea echipamentelor si aparaturii necesare, Hardware-ului si Soft-ului

1. Analiza si selectia alternativelor optime


In analiza alternativelor vom considera urmatoarele doua situatii, care vor sta la baza
selectiei alternativelor optime:

I. Prima situatie presupune scenariul “a nu face nimic, fara investitii”. Potrivit acestui
scenariu, deloc dezirabil, depistarea situatiei potentialilor pacientilor care pot avea cancer
digestive nu va fi posibila in judetul Iasi.
II. A doua situatie presupune alternativa “medie”, potrivit careia se va investi intr-o clinica de
depistare a bolilor comune, fara a procura aparatura de cea mai inalta tehnologie.
III. A treia varianta, cea “maxima” presupune achizitionarea de aparatura de cea mai inalta
performanta pentru depistarea celor mai greu detectabile afectiuni ale aparatului digestiv.

2. Identificarea subiecților care vor primii beneficiile și a acelora care suportă costurile

19
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Beneficiarii acestui proiect vor fi persoanele cu disconforturi digestive sau care suspecteaza
anumite afectiuni sau boli ale aparatului digestiv.
Costurile vor fi suportate integralde societatea in cauza. Nu se poate apela la fonduri
europene nerambursabile deoarece finantarea nerambursabila a cabinetelor medicale impune o
conditie de exigibilitate care nu poate fi indeplinita de SC BIOFARM SA: organizarea sub forma
de microintreprindere (SRL).

3. Catalogarea consecințelor și selectarea indicatorilor


Beneficiile care rezulta ca urmare a implementarii proiectului sunt:
- Asigurarea unor servicii medicale de calitate, la standarde europene;
- Imbunatatirea diagnosticarii bolilor aparatului digestive;
- Reducerea mortalitatii cauzat de bolile digestive nedepistate – salvarea a 3 vieti.

A treia alternativa presupune constructia unei cladiri care sa aiba suprafata construita de 470
mp. Schema functionala a cladirii cuprinde spatii destinate activitatii de prelucrarea a recoltarilor
(laboratoare), spatii destinate testarii pacientilor (Sali de asteptare si Sali de analiza), sali
destinate administratiei cladirii.
Activitatea de detectie precoce si screening ale bolilor digestive va duce la achizitionarea de
aparatura endoscopica avansata unicat in Romania:
- sistem videoendoscopic de inalta rezolutie (HDTV) cu posibilitati NBI (narrow band
imaging) si AFE (autofluorescence endoscopy), cu dotarile conexe;
- sistem videoecoendoscopic complex cu posibilitati de vizualizare in sistem hibrid:
ecografic + CT, respectiv ecoendoscopic + CT, cu dotarile conexe.

LISTA DE ECHIPAMENTE LABORATOR

Achizitionarea de echipamente IT

1. Laborator Tomografie Computerizata 1. Aparat computer tomograf cu 16 canale


2. Soft pentru colonografie
3. Soft pentru analiza vasculara
4. Statie de prelucrare grafica a imaginilor
5. Imprimanta uscata pentru filme
2. Laborator radiologie digitala 1. 20
aparat radiologic digital
2. statie de prelucrare grafica a imaginilor
3. Imprimanta uscata pentru filme
Analiza financiara SC BIOFARM SA

1. PC
2. Monitor
3. Imprimanta
4. Imprimanta multifunctionala
5. Router/firewall/ server wireless cu HDD intern
6. Echipament video-conferinta
7. Monitor/tuner
8. Switch audio/video
9. DVD
10. Notebook

4. Previziunea cantitativă a efectelor pe toată durata de viață a proiectului

Previzionarea efectelor se face pentru fiecare variantă de investiții după cum urmează:

Anul Varianta 0 Varianta medie Varianta maximă


Diagnostic Diagnostic Diagnostic Diagnostic Diagnostic Diagnostic
comun avansat comun avansat comun avansat
(numar (numar (numar (numar (numar (numar
pacienti) pacienti) pacienti) pacienti) pacienti) pacienti)
2009 0 0 4800 0 2000 4000
2010 0 0 4800 0 2000 4000
2011 0 0 4800 0 2000 4000
2012 0 0 4800 0 2000 4000
2013 0 0 4800 0 2000 4000
2014 0 0 4800 0 2000 4000

21
Analiza financiara SC BIOFARM SA

5. Calcularea valorii monetare a efectelor si 6. Actualizarea valorii beneficiilor si a


costurilor pentru obtinerea VAN

Beneficiul pe care societatea il inregistreaza survine din venituri din consultatii, care vor
avea o valoare de 80 ron in 2009 si vor creste cu 5% in urmatorii ani. In cazul variantei medii
costul unei consultatii, de altfel identice cu cele oferite si de celelalte cabinet, va trebui sa
urmareasca costul practicat de acestea, adica de 50 ron.
Se cunoaste ca bolile digestive se trateaza mult mai usor decat alte tipuri de boli, dar
simptomele acestora pot fi de multe ori silentioase sau nu se pot generaliza. Cu tehnologia
avansata si performanta in care va investi societatea, acestea nu vor mai putea fi considerate
impedimente, iar boala va fi usor depistata si diagnosticul va fi 100% sigur.
Bolile aparatului digestiv afecteaza sever peste 20% din populatie, astfel ca putem considera
consultarea unui procent de 0,7% (6000) din populatia judetului Iasi, cabinetul fiind privat si cu
plata. In cazul variantei medii, consultatiile vor acoperi 0,5% dintre potentialii pacienti, deoarece
exista multe cabinete care ofera aceleasi servicii.
Am considerat salvarea a 3 vieti in cazul investitiei maxime si a uneia in cazul celei medii.
Valoarea unei vieti salvate = 290 000 ron.

COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI MAXIME

Valoare
Componentele de capital
RON
Constructie si amenajari exterioare 327835
Achizitie echipamente de masura 2394425
Achizitie sisteme de calcul 231572
Achizitie aplicatii software 100000
Achizitie mobilier 80000
TOTAL 3133832

COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI MEDII

Valoare
Componentele de capital
RON
Constructie si amenajari exterioare 127070
Achizitie echipamente de masura 777000

22
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Achizitie sisteme de calcul 105000


Achizitie aplicatii software 50000
Achizitie mobilier 35000
TOTAL 1094070

Varianta maxima 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Rata inflatiei 3.6 3.6 3.2 2.8 2.5 2.3
Materii prime 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Forta de munca 60000 62000 64000 66000 68000 70000
Energie 49000 51000 52000 48000 49000 50000
Combustibil 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Costuri administrative 19000 20000 21000 22000 23000 24000
Costuri de exploatare
total 179000 184000 188000 187000 191000 195000
Venituri din servicii 480000 504000 529200 555660 583443 612360
Venituri din reducerea
mortalitatii
(3x100000$) 870000 870000 870000 870000 870000 870000
135000 137400 139920 142566 145344
Venituri total 0 0 0 0 3 1482360
Venit net din 117100 119000 121120 123866 126244
exploatare 0 0 0 0 3 1287360

Varianta medie 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Rata inflatiei 3.6 3.6 3.2 2.8 2.5 2.3
Materii prime 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Forta de munca 30000 32000 34000 36000 38000 40000
Energie 49000 51000 52000 48000 49000 50000
Combustibil 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Costuri administrative 19000 20000 21000 22000 23000 24000
Costuri de exploatare
total 129000 134000 138000 137000 141000 145000
Venituri din servicii 240000 244000 250000 254000 260000 264000
Venituri din reducerea
mortalitatii (100000$) 290000 290000 290000 290000 290000 290000
Venituri total 530000 534000 540000 544000 550000 554000
Venit net din
exploatare 401000 400000 402000 407000 409000 409000

23
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Venit net varianta maxima-


venit net varianta medie 2009 2010 2011 2012 2013 2014
83166 85344
770000 790000 809200 0 3 878360

Varianta maxima

Varianta maxima 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Total resurse
financiare 3133832 0 0 0 0 0
137400 139920 142566 145344
Venituri 1350000 0 0 0 3 1482360
137400 139920 142566 145344
Total intrari 4483832 0 0 0 3 1482360
Costuri de
exploatare 179000 184000 188000 187000 191000 195000
Cost investitie 3133832 0 0 0 0 0
Total iesiri 3312832 184000 188000 187000 191000 195000
119000 121120 123866 126244
Total flux numerar 1171000 0 0 0 3 1287360

Calcul VAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014


137400
Venituri 1350000 0 1399200 1425660 1453443 1482360
Costuri de
exploatare 179000 184000 188000 187000 191000 195000
Costul investititei 3133832 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 3312832 184000 188000 187000 191000 195000
119000
Flux de numerar net -1962832 0 1211200 1238660 1262443 1287360
VAN 89,189.48
Rata de actualizare 5%
Factor de 0.952 0.907 0.863 0.822 0.783 0.746

24
Analiza financiara SC BIOFARM SA

actualizare
Flux de numerar net 107933
actualizat -1868616 0 1045265 1018178 988492 960370

Varianta medie

Varianta medie 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Total resurse 109407
financiare 0 0 0 0 0 0
Venituri 530000 534000 540000 544000 550000 554000
162407
Total intrari 0 534000 540000 544000 550000 554000
Costuri de
exploatare 129000 134000 138000 137000 141000 145000
109407
Cost investitie 0 0 0 0 0 0
122307
Total iesiri 0 134000 138000 137000 141000 145000
Total flux numerar 179000 184000 188000 187000 191000 195000

Calcul VAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Venituri 530000 534000 540000 544000 550000 554000
Costuri de exploatare 129000 134000 138000 137000 141000 145000
Costul investititei 1094070 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 1223070 134000 138000 137000 141000 145000
Flux de numerar net -693070 400000 402000 407000 409000 409000
VAN -84,231.64
Rata de actualizare 5%
Factor de actualizare 0.952 0.907 0.863 0.822 0.783 0.746
Flux de numerar net actualizat -659802 362800 346926 334554 320247 305114

25
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Proiecția bilanțului
Proiecția contului-de
activitate
profit șicupierdere
proiect - activitate cu proiectul

Anul
Anul 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013 2014
2014
282044
3133832 Venituri din exploatare
I. Active imobilizate nete 9 2507066 2193682 1880299 1566916
Cifra
II. Total de afaceri
active circulante 480000
530000 504000
554000 529200 605660
579200 555660 633443
583443 612360
662360
Stocuri
Variația stocurilor 50000
0 50000
0 50000
0 50000
0 500000 50000
0
Creanțe - - - - - -
Venituri din producția
Casa și conturi realizată
la bănci -
480000 -
504000 -
529200 -
555660 583443- -
612360
pentru scopuri 337444
proprii și capitalizată
TOTAL ACTIV (I+II) 3663832 9 3086266 2799342 2513742 2229276
Alte venituri din exploatare - - - - - -
III. DTS 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Venituri din exploatare - total 480000 504000 529200 555660 583443 612360
Imprumuturi și datorii la instituțiile
de credit - - -
Cheltuieli -
pentru -
exploatare -
Datorii materiale
Cheltuieli comerciale- total -- -- -- -- -- --
Alte datorii - - - - - -
Cheltuieli cu personalul -total 60000 62000
282044 64000 66000 68000 70000
3133832
IV. DTML
Cheltuieli cu amortizarea 313383.2 9
313383 2507066
313383 2193683
313383 1880300
313383 1566917
313383
Împrmuturi și datorii la institituțiile 282044
Alte cheltuieli de exploatare
de credit 69000
3133832 83400
9 83400 2193683
2507066 83400 188030083400 83400
1566917
Datorii comerciale - - - - - -
Cheltuilei pentru exploatare 442383.2 458783. 460783.2 462783.2 464783. 466783.2
Alte- total
datorii - 2- - - -2 -
Rezultatul din exploatare 37616.8 45216.8 68416.8 92876.8 118659. 145576.8
V. Subvenții pentru investiții - - - - -8 -
VI. Total capitaluri proprii 480000 504000 529200Venituri
555660 583443
financiare 612360
Capital
Venituri social - total
financiare -- -- -- -- -- --
Rezultatul exercițiului financiar 480000 504000 529200 555660 583443 612360
Cheltuieli financiare, 536767.5
din care:
Cheltuieliprofit
repartizare privind dobânzile
la dividende 31338
441600 28204
463680 25071 511207.2
486864 21937 18803
6 15669
563371.2
repartizare profit la rezerve 38400 40320 42336 44452.8 46675.44 48988.8
Alte cheltuieli financiare - - - - - -
Rezerve - - - - - -
Cheltuieli financiare - total 31338 28204
337444 25071 21937 18803 15669
TOTAL PASIV (III+IV+V+VI) 3663832 9 3086266 2799343 2513743 2229277
Rezultatatul financiar -31338 -28204 -25071 -21937 -18803 -15669
- - amortizarea
Rezultatul brut anuală 313383.
6278.8 17013 43345.8 70939.8 99856.8 129907.8
este de pe profit / CA
Impozit 2nu se 2722.04 6935.328 11350.36 15977 20785
- dobânda pentru împrumutulcalculează
din care s-au
8 achizitionat 8
Rezultatul net al
imobilizarile exercițiului
corporale 6278.8
si necorporale este de 14291
10% 36410.47 59589.43 83880 109123
Rata anuala 313383 2 2
Dobanda anuala 31338
26
Analiza financiara SC BIOFARM SA

7. Efectuarea analizei de sensibilitate

Sensibilitatea proiectului la variații ale ratei de actualizare în plus sau în minus cu 1%,
față de valoarea folosită în calcule de 5%, respectiv un VAN = 89,189.48 lei, este următoarea:
rata de actualizare = 4 % → VAN = 278,435.06 lei
rata de actualizare = 6 % → VAN = -76,032.46 lei
Aceste modificări sunt prezentate în graficul următor:

Riscurile ce pot să apară sunt legate doar de funcționarea aparaturii medicale achizitionate,
fiind riscuri de natură tehnică, care pot fi remediate fie de personalul angajat, fie echipamentele
pot fi trimise în garanție, la firma care asigură service-ul pe întreaga perioadă analizată, respectiv
2009-2014.

8. Formularea de recomandări pe baza VAN

27
Analiza financiara SC BIOFARM SA

Atat in urma analizei obiective a problemei, cat si a calculului indicatorilor, se observa ca


variant de preferat a fi pusa in aplicare este cea maxima, deoarece:

- Aparatura se ridica la cele mai inalte standarde europene;


- Depistarea complicate a afectiunilor este mult mai sigura;
- Investitia aduce ceva nou, de calitate superioara si benefic pentru sanatatea populatiei;
- VAN varianta medie < 0 iar VAN varianta maxima > 0;
- Investitia este profitabila pe tot parcursul perioadei 2009-2014.

Bibliografie:

Anton, Sorin Gabriel, Curs Analiza Financiara, Iasi, 2010

Zait, Dumitru, Evaluarea si Gestiunea Investitiilor Directe, Editia a IIa, Ed. Sedcom Libris, Iasi,
2008

Onofrei, Mihaela. Management financiar. Bucureşti : C. H. Beck, 2006

Stancu, Ion, Finanţe, Ed. Economică, Bucureşti, 2006

http://www.armyacademy.ro/reviste/2_2005/a15.pdf : Curs Analiza fluxurilor de trezorerie -


Lect.Univ.Dr. Eugeniu Merce

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2006/finante-contabilitate-si-banci/10.pdf

http://www.finint.ase.ro/materiale/relevanta_rir_articol.htm

http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/producatorul-de-medicamente-biofarm-a-pierdut-pe-
bursa-profitul-pe-trei-ani-3752356/

http://www.docstoc.com/docs/28426109/STUDIU-DE-FEZABILITATE

http://www.remediu.ro/afectiuni/detalii/244/preventie-si-depistare-in-cancer#

http://www.biofarm.ro/

28