Sunteți pe pagina 1din 48

II.1. Scurt istoric i prezentarea S.C. Biofarm S.A II.2. Diagnostic juridic II.3. Diagnostic operaional II.4.

Diagnostic comercial II.4.1. Produsele i serviciile societii II.4.2. Piaa i clienii II.4.3. Furnizorii II.4.4. Concurena II.5. Diagnosticul de organizare, management i resurse umane II.6. Diagnosticul de mediu II.7. Analiza economico financiar II.7.1. Analiza performanelor intreprinderii II.7.1.1. Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global II.7.1.2. Analiza structurala a rezultatelor II.7.1.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute II.7.1.4. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere II.7.1.5. . Analiza ratelor de rentabilitate II.7.2. Particulariti privind analiza performanelor firmelor cotate la bursa II.7.4. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii II.7.4.1. Analiza activului net II.7.4.2. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii II.7.4.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii II.7.4.4. Analiza fondului de rulment patrimonial II.7.4.5. Analiza gradului de indatorare II.7.4.6. Analiza echilibrului financiar funcional prin metoda ratelor II.7.5. Concluzii

II.1. Scurt istoric i prezentarea S.C. Biofarm S.A 1921 - 1936: Se pun bazele unitatii actuale prin fuzionarea mai multor firme producatoare de medicamente (solutii, tablete, fiole, etc.), care utilizau ca materii prime plantele medicinale, diverse glande, organe si subproduse animaliere. 1936: Firma GEDEON-RICHTER din Timisoara, care fuzionase in 1924 cu firma Gea Krayer, se uneste cu alte laboratoare existente si cu alti actionari in cadrul "Societatii Romane pe Actiuni" si incepe productia pe teritoriul sediului central al societatii in strada Logofat Taut nr.99, Bucuresti, si pe platforma din Bd. Iancu de Hunedoara. 1948: Pe 11 iunie aceste unitati sunt nationalizate devenind intreprinderi de stat astfel: Industria Chimico-farmaceutica nr.6 cu sediul in str.Logofat Taut, Industria Chimicofarmaceutica nr.2 cu sediul in Bd.Iancu de Hunedoara. 1956: Se infiinteaza o noua sectie in str.Tineretului nr.1 in scopul de a produce, pentru prima prima data in tara, extracte din plante, tincturi, substante pure, produse uz veterinar, care in 1957 ia denumirea de Fabrica de Medicamente Galenica. Biofarm este unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente alimentare. De peste 80 de ani Biofarm este alaturi de specialistii din Romania in cursa pentru descoperirea celor mai bune solutii pentru mentinerea sanatatii oamenilor. Compania, fondata in 1921, s-a concentrat pe dezvoltarea, producerea si comercializarea atat a unor branduri puternice, cat si a unor produse generice. In prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producatori romani existenti pe piata farmaceutica din Romania, o piata dinamica si foarte competitiva. Compania este certificata in conformitate cu cerintele standardului EN ISO 9001:2000 si ale Ghidului privind buna practica de fabricatie (GMP) pentru toate liniile de productie. De asemenea, actiunile sale sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I. Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie moderne si o puternica echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm se regaseste de mai multi ani in topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala, este cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din Romania. Biofarm are un portofoliu competitiv de peste 190 de produse care acopera 60 de arii terapeutice si investeste in mod continuu in campanii media, comerciale si de marketing pentru promovarea propriilor produse. Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa isi imbunatateasca pozitia si pe arena internationala. In momentul de fata Biofarm este prezenta in 7 tari si extinderea continua.

Lansarea de noi produse si imbunatatirea portofoliului sunt puncte cheie ale strategiei de dezvoltare a companiei. Pentru a-si imbunatati pozitia atat pe piata interna, cat si pe cea internationala, Biofarm va dezvolta si lansa aproximativ 10 produse in fiecare an. Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include, de asemenea, imbunatatirea prezentei companiei pe piata de retail, continuarea dezvoltarii fortei de vanzari pentru imbunatatirea reprezentarii in piata si cresterea numarului de produse. Investitiile in cercetare, lansarea si promovarea propriilor produse vor continua pentru a ajuta la imbunatatirea pozitiei companiei in piata. II.2. Diagnostic juridic ACTUL CONSTITUTIV al S.C. BIOFARM S.A. avand numar de ordine in Registrul Comertului J4O/199/1991 si cod unic de inregistrare 341563, actualizat in conformitate cu prevederile art.204 (4) din Legea 31/1990, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare. ARTICOLUL 1: DENUMIREA SOCIETATII SI EMBLEMA Denumirea societatii comerciale este BIOFARM S.A. ("Societatea"). ln toate facturile, ofertele,comenzile, tarifele, prospectele si alte documente intrebuintate in comert emise de societate pe langa denumire urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau abrevierea S.A., se va mentiona sediul social,numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat conform ultimului bilant aprobat. Emblema Societatii este alcatuita dintr-un patrulater cu colturile rotunjite, de culoare neagra,impartit in interior in doua parti egale, una alba si una neagra. Tot in interior sunt desenate doua frunze, una neagra, desenata pe diagonala, in partea alba a patrulaterului, si una alba, tot pe diagonala, in partea neagra a patrulaterului. ln exteriorul acestuia, in partea de jos, este scris numele societatii, ,,BIOFARM", cu litere masive de tipar, de culoare neagra, conform rezervarii nr. 176183/2011 de la ORC, asa cum este redata in anexa 1 la prezentul Act Constitutiv, si este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca marca, sub numarul 075990/06.03.2006. ARTICOLUL 2: FORMA JURIDICA A SOCIETATII BIOFARM S.A. este o societate comerciala romana, organizata sub forma legala de societate comerciala deschisa pe actiuni. Societatea isi desfasoara activitatea potrivit prezentului Act Constitutiv si legislatiei romane.

ARTICOLUL 3: OBIECTUL DE ACTIVITE Domeniul principal de activitate : grupa CAEN 212 - Fabricarea preparatelor farmaceutice. Activitatea principala : cod CAEN 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice Activitati secundare : - cod CAEN 1O82- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolateisi a produselor zaharoase - cod CAEN 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n'c.a. - cod CAEN 2O41- Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere - cod CAEN 2042- Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) - cod CAEN 2110- Fabricarea produselor farmaceutice de baza - cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice - cod CAEN 3312- Repararea masinilor - cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei - cod CAEN 4636-Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase - cod CAEN 4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie - cod CAEN 4646- Comert cu ridicata al produselor farmaceutice - cod CAEN 4690- Comert cu ridicata nespecializat - cod CAEN 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare - cod CAEN 4729 -Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate - cod CAEN 4773 -Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate - cod CAEN 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse - cod CAEN 4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet - cod CAEN 4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor - cod CAEN 4940 - Transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 5210 - Depozitari - cod CAEN 5224 - Manipulari - cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate - cod CAEN 712O - Activitati de testari si analize tehnice - cod GAEN 7219 - Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie - cod cAEN 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice Societatea va desfasura activitati de import - export cu bunurile prevazute in activitatea principala si secundara.

ARTICOLUL 4: SEDIUL 4.1. Sediul Societatii este in Romania, Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3. 4.2. Sediul Societatii poate fi mutat la o alta adresa din Romania prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau hotararea Consiliului de Administratie, dupa caz. 4.3. Societatea poate deschide filiale, precum si sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii in Romania sau strainatate. ARTTCOLUL 5: DURATA DE FUNCTIONARE Durata de functionare este nelimitata. ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL 6.1. Capitalul social este in valoare de 109.486.149,90 lei, integral subscris si varsat, din care : - 433.150,20 lei reprezentand contravaloarea aportului in natura (teren fara constructii) apartinand S.C.BIOFARM S.A. pentru care societatea emite un numar de 4.331.502 actiuni in favoarea statului reprezentat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Terenul este inscris in Cartea funciara cu nr. 76308, este liber de sarcini si servituti, conform extrasului din Cartea funciara nr. 7630 pentru autentificare, eliberat sub nr. 1115840 din 05.12.2007 de Oficiul de Cadastru si publicitate imobiliara Bucuresti sector 1, nu este litigios iar taxele si impozitele sunt achitate la zi conform certificatului fiscal nr. 90.440/29.11,.2007 - 109.052.999,70 lei reprezinta aport in numerar al actionarilor, respectiv 1.090.529.997 actiuni. Capitalul social este impartit in 1.094.861.499 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,1 lei fiecare. 6.2. Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea : a) Societatea de lnvestitii Financiare OLTENIA S.A. - persoana juridica romana, cu sediul in Craiova, str. Tufanele nr. 1, bloc 313, judetul Dolj, avand cod unic de inregistrare 4175676, numar de ordine la Registrul Comertului J06/1210/1993 - detine 179.816.527 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 16,42368% din capitalul. social, subscris si integral varsat, adica 17.981.652,70 lei b) Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A. - persoana juridica romana, cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman nr. 94-C, judetul Bacau, avand cod unic de inregistrare 2816642, numar de ordine la Registrul Comertului J04/1240/1992 - detine 125.516.544 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 11,4645% din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 12.551.654,40 lei

c) Societatea de Investitii Financiare BANAT - CRISANA S.A. - persoana juridica romana, cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, judetul Arad, avand cod unic de inregistrare 2761040, numar de ordine la Registrul Comertului J02/1898/1992 - detine 123.096.794 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 11,2431,4% din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 12.309 .679,40 lei d) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr.21, sector 1 - detine 11.448.753 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 1,04568% din capitalul social, subscris si integral varsat, din care 711.725,10 lei si 433.150,20 lei reprezinta contravaloare aport in natura (teren fara constructii). e) Alti actionari, persoane fizice si juridice - detin 654.982.881 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand 59,82335% din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 55.498.288,10 lei 6.3. Societatea va tine evidenta actiunilor si a actionarilor la S.C. Depozitarul Central SA sau alta societate de registru independent autorizata in conformitate cu reglementarile CNVM si decizia Consiliului de Administratie. ARTICOLUL 7: PARTICIPAREA LA BENEFICII SI PIERDERI A ACTIONARILOR Actionarii vor participa, la profiturile si pierderile societatii in functie de participarea la capitalul social. ARTICOLUL 8: ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR Organele de conducere ale societatii sunt: - Adunarea generala a actionarilor - Consiliul de administratie Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al Societatii. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. ARTICOLUL 9: CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARITOR 9.1. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de Consiliul de Administratie, cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin 5% din capitalul social. 9.2. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Consiliul de Administratie in

termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a lV-a. ARTICOLUL 10: ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE 10.1. Adunarea Generala sau, in caz de imposibilitate, Administratie a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de Administratie. 10.2. Adunarea Generala va alege un secretariat format din 1-3 actionari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare. Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente. Se va incheia un proces verbal al adunarii care va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de fiecare actionar, procurile depuse, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor declaratiile facute de ei in sedinta. Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute mai sus sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii. 10.3. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor/directorilor/functionarilor societatii daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM. 10.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare sunt prezentiactionaricare detin cel putin 40% din numarultotalde drepturi de vot. Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea simpla a voturilor exprimate. 10.5. Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei

parti a capitalului social reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate. 10.6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua deciziidaca la prima convocare sunt prezenti actionari reprezentand 40% din numarul total de drepturi de vot. 10.7. Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o a doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care sunt prezenti actionari detinand 20% din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formeijuridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. 10.8. Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absenti, dar legal convocati, cat si pentru actionarii care au votat contra sau s-au abtinut de la vot. 10.9. ln termen de 1-5 zile de la data Adunarii Generale hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se vor depune la Registrul Comertului si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei. 10.10. Hotararile Adunarilor Generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunare sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul - verbal al sedintei. ARTICOLUL 11: ATRIBUTIILE ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR 11.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii principale: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, presedintele Consiliului de Administratie sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; b) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli ; c) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ; e)sa fixeze limitele generale ale tuturor remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, directorilor, precum si remuneratiile suplimentare ale membrilor cA si orice alte avantaje; f)sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a maimultor unitatiale societatii; g) sa decida urmarirea in justitie a administratorilor pentru daunele pricinuite Societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite; h) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar; Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar 11.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are in mod exclusiv urmatoarele atributii principale : a) schimbarea formei juridice a Societatii; b) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; c) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii; d) dizolvarea anticipata a Societatii ; e) emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni . f) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta ; g) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative ; h) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. i) delegarea catre Consiliul de Administratie a competentei de majorare a capitalului social in limita stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru 1 an. ARTICOLUL 12: ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII 12.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3-5 administratori responsabilisolidar in fata Societatii, indiferent de cetatenia sau nationalitatea lor, romana sau straina. Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.

Administratorii sunt obligati sa depuna semnaturile lor la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la numire. 12.2. Constituie vacanta imposibilitatea unui administrator de a-si indeplini functia sa. ln cazul in care administratorul nu se prezinta la sedintele Consiliului de Administratie de trei ori consecutiv, fara motive de sanatate, se considera revocat din functie, postul devenind vacant. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. Daca vacanta prevazuta mai sus determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie. 12.3. Remuneratia administratorilor va fi de 25% din remuneratia lunara stabilita prin contractul de mandat pentru Directorul General. Limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie si directorilor va fi aprobata anual de catre Adunarea Generala a actionarilor la stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli. Se transforma contractul de munca al Directorului General in contract de mandat conform prevederilor legale. 12.4 Societatea are dreptul sa asigure administratorii, directorii si managerii prin inregistrarea de cheltuieli de pana la 20.000 Euro pe an. ARTICOTUL 13: CONVOCAREA SI ORGANIZAREA ADUNARILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 13.1. Fiecare Administrator va avea un vot in Consiliul de Administratie al Societatii. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul Societatii cel putin o data la 3luni sau de cate ori este necesar la convocarea Presedintelui sau la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. 13.2. Consiliul de Administratie va fi prezidat de Presedinte. Consiliul de Administratie este valabil intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si poate decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti. Secretarul Consiliului de Administratie va redacta un proces-verbal in care se vor consemna data si locul adunarii, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenti, ordinea de zi, dezbaterile in rezumat, opiniile separate, precum si deciziile luate cu mentionarea

majoritatilor intrunite la vot. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de cel putin un alt administrator. 13.3. In eventualitatea unui balotaj in Consiliul de Administratie, Presedintele va avea votul decisiv daca nu este director general. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa. 13.4. Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin telefon, internet si alte mijloace de comunicare la distanta - cu conditia ca toti membrii participanti la sedinta sa aiba posibilitatea fizica de a participa la discutii si de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru. Un document scris va trebui semnat in maximum 30 de zile de la data tinerii sedintei mentionand deliberarile, deciziile luate, numarul de voturi si opiniile separate ale Administratorilor. 13.5 Convocarea se face conform prevederilor legale in materie. ARTICOTUL 14: ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 14.1. Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele : a)stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii; b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor si orice alte avantaje; stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor d) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia; e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. f) mutarea sediului societatii; g) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului principal al societatii; h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare:sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; i) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor in vigoare, in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor; j) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii , a caror valoare depaseste, individual sau

cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele , vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor; k) alege Presedintele Consiliului de Administratie l) organizeaza controlul propriu al societatii m) aproba contractarea de imprumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000 Euro, dar mai mica sau egala cu 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele n) aprobarea organigramei 14.2 Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii : a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin 5% din capitalul social ; b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce adunarile generale ; c)coordoneaza activitatea consiliuluisi raporteaza cu privire la aceasta adunariigenerale a actionarilor; d) vegheaza la buna functionare a organelor societatii. 14.3 Presedintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General ARTICOLUL 15: DIRECTORUL GENERAL. DELEGAREA CONDUCERII CATRE DIRECTORI 15.1. Directorul General are urmatoarele atributii : a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in justitie in conditiile legii si ale prezentului Act constitutiv ; b) angajeaza si concediaza personalul societatii; c) stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii; d) propune organigrama societatii; e) aproba sanctiuni pentru personalul societatii; f) aproba alocarea primelor pentru personalul societatii; g) are drept de semnatura in banca , va desemna si revoca persoanele ce vor avea acest drept, precum si limitele acestui drept ; h) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 750.000 EURO, dar nu mai mult de 20%din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar; i) indeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiuliul de Administratie;

j) are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii, sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct si altor presoane din managementul societatii, prin decizie; 15.2. Directorul General al Societatii raporteaza Consiliului de Administratie. 15.3. Directorul General este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale. 15.4. Directorul General poate fi si Presedintele Consiliului de Administratie. 15.5 Directorul general raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie si a planuluide afaceri. 15.6 Celelalte persoane cu functii de conducere au competente si raspunderi conform fisei postului. ARTICOLUL 16: MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI 16.1. Capitalul social al Societatii poate fi majorat prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie al Societatii in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor. 16.2. Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere : a) detinatorilor dreptului de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru exercitarea dreptul de preferinta se va acorda o perioada de 30 de zile de la publicarea hotararii de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial. b) publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate in decursul perioadei exercitarii dreptului de preferinta, daca emitentul nu decide in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor anularea acestora. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor CNVM. 16.3. Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotarariiAdunariiGenerale a Actionarilor.

16.4. Hotararea trebuie sa respecte capitalul minim legal, sa arate motivele reducerii si procedura de urmat pentru a se reduce capitalul. 16.5. Reducerea capitalului social se va face in concordanta cu dispozitiile legii. ARTICOLUL 17: TRANSMITEREA ACTIUNILOR 17.1. Actiunile sunt indivizibile fata de Societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. 17.2. Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente: a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate; b) bugetul de venituri si cheltuieli ; c) rapoartele curente facute catre BVB/CNVM; d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare ARTICOLUL 18: EXERCITIUL FINANCIAR. AUDITUL FINANCIAR SI AUDITUL INTERN 18.1. Exercitiul financiar al Societatii incepe la f. ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie a anului in curs, Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii si se sfarseste la 31 decembrie a anului in curs. 18.2. Situatiile financiare ale societatii supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile prevazute de lege. 18.3. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. 18.4. In fiecare an Societatea, prin grija Administratorilor, trebuie sa-si intocmeasca bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina evidenta activitatii ei economice si financiare in conformitate cu legislatia romaneasca. Bilantul anual si contul de profit si pierderi va fi depus la Registrul Comertului. ARTICOLUL 19: CALCULAREA SI DISTRIBUIREA PROFITULUI 19.1. Profitul Societatii este stabilit in conformitate cu cerintele legale si aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

19.2. Un fond de rezerva nu mai mic de 5% din profitul brut trebuie constituit pana cand atinge 20% din capitalul social al Societatii. 19.3. Actionarul are dreptul la dividende, proportional cu actiunile detinute, calculate pe baza profitului net realizat. 19.4. Repartizarea dividendelor si orice alte decizii privind alocarea profitului net va fi hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. ARTICOTUL 20: INFIINTAREA DE SEDII SECUNDARE Societatea va putea infiinta sediisecundare in orice localitate din tara sidin strainatate ca urmare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie. ARTICOLUL 21: DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII 21.1. Urmatoarele situatii vor duce la dizolvarea Societatii: a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii; b)falimentul; c) dupa trecerea unui termen de doua luni de la pierderea a cel putin 1/3 din capitalul social al Societatii dupa ce s-a cheltuit fondul de rezerva, doar daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu hotaraste ca acest capital sa fie adus la nivelul initial sau redus la valoarea ramasa; d) declararea nulitatii Societatii; 21.2. Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial. 21.3. Fuziunea si divizarea se vor face conform prevederilor legale. ARTICOTUL 22: LICHIDAREA SOCIETATII Societatea odata dizolvata trebuie lichidata. Lichidarea se va face in conformitate cu dispozitiile legale.

ARTICOLUL 23: LITIGII 23.1. Orice litigiu dintre actionarii societatii aparut cu privire la incheierea si executarea prezentului Act Constitutiv sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun de la sediul Societatii. 23.2. Conflictele Societatii cu personalul angajat cu contracte de munca vor fi solutionate in concordanta cu legislatia muncii din Romania. II.3. Diagnostic operaional n conditiile impuse de Ministerul Sanatatii, de implementare a normelor GMP, s-a impus ca obligatorie evaluarea bazei materiale existente si nlocuirea acesteia, acolo unde a fost cazul, pentru a fi conforma cu cerintele normelor de buna practica de fabricatie. In prezent, BIOFARM detine trei linii de productie operative astfel: - linia de capsule gelatinoase moi (engl. soft gels) singura din Romnia; - linia de lichide are cea mai mare capacitate din Romnia, BIOFARM pozitionndu-se ca lider pe piata siropurilor si solutiilor; - linia de tablete filmate. In anul 2009 au continuat investitiile prin achizitia de echipamente si utilaje aferente activitatii de productie astfel : - Piese pentru produse noi ( suspensii in capsule gelatinoase moi, tablete 6 mm, blisterecu 7 alveole) - Piese de automatizare : PLC pt CIP, Panel View pt SAI 50 - Echipamente noi pentru fluxul de pulberi colorate : o moara de calibrare; o uscator electric ; o masina de blisterat in hartie ; o masina de incartonat blistere de hartie si pliculete. - Echipamente noi pentru fluxul de tablete masticabile : masina de incartonat un singurblister in cutie; investitia facuta in automatizarea completa a liniei de ambalat blister detablete masticabile in cutie, va duce la cresterea volumului de unitati realizate si va puteafi folosita si pentru implementarea unor produse ambalate intr-o forma usor vandabila.Masina de incartonat blistere de hartie si pliculete va creste considerabil eficienta amabalariiactuale. - UP-gradarea actionarii electrice pentru AHU camere curate de pe fluxul ComprimateProcesul de investitie in masini mai performante , care permit realizarea de produse mixatesau alte forme mai atractive de prezentare a ambalajelor, se va continua si in anul 2010.In anul 2009 au continuat lucrarile de constructie a unui spatiu de depozitare avand osuprafata de 1400 mp pe terenul din Gura Badicului.Datorita necesitatilor de extindere a capacitatilor de productie s-a demarat incepand cu2009 un program de investitii ce cuprinde proiectarea fluxurilor tehnologice, a utilitatilor pentru relocarea si achizitionarea de linii de productie. De

asemnea s-au demarat procedurile pentruaccesarea de cofinantare prin programul operativ sectorial pentru cresterea competitivitatiieconomice, in acest sens incheindu-se o colaborare cu un consultant specializat pe accesareafondurilor structurale. II.4. Diagnostic comercial II.4.1. Produsele i serviciile societii S.C. BIOFARM S.A. produce si comercializeaza atat medicamente de uz uman si veterinar cat si diferite produse chimice. In cadrul societatii se realizeaza circa 230 de produse,cuprinzand principala gama de substante biologic active, in cele mai diverse forme farmaceutice,cunoscute pe plan mondial: solutii injectabile, pulberi liofilizate, comprimate, drajeuri, solutii oftalmice, solutii otice si nazale, capsule gelatinoase moi, suspensii, siropuri, tablete turnate,spray-uri. Produsele S.C. BIOFARM S.A. acopera principala gama de produse biologic active,pentru 18 grupe terapeutice principale. Dintre acestea se pot mentiona: - modificatoare ale secretiei bronsice, - preparate cu vitamine, - preparate utilizate in medicatia ORL, - coleretice si colecistokinetice, - hepatoprotectoare, - hormonale si antihormonale, - antialergice, - produse pentru tratament dermatologic. S.C. BIOFARM S.A. produce 13 mari grupe de medicamente care includ: enzime,hormani, anticoagulante, hepatoprotectoare, colecitostochinetice, tonifiante ale sistemului nervossi vascular, energizante, antiinflamatoare si antibacteriene, antianemice, vitamine, tincturi,extracte, cardiotonice, citostatice. II.4.2. Piaa i clienii Compania SC Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu cei mai puternicidistribuitori de pe piata farmaceutica, care au o buna putere de desfacere a produselor infarmacii. Astfel, in 2009 distributia s-a desfasurat preponderent cu primii 10 distribuitori (1.Mediplus, 2. Farmexpert, 3. Fildas, 4. Relad, 5. Farmexim, 6. Polisano, 7. ADMFarm, 8.Europharm, 9. Ropharma, 10. PharmaFarm.), conform clasificarii pietei farmaceutice, dintr-untotal de aproximativ 150.n functie de statutul lor, clientii carora le se sunt adresate produsele BIOFARM se mpart n firme distribuitoare, consumatori finali, iar o pondere de 5% din volumul vnzarilor se ndreapta catre spitale.

Tabel 1. Clientii cu care BIOFARM colaboreaza DITA Import-Export SRL Bucuresti Montero SRL Bucuresti ChPM SRL Bucuresti Farmacom S.A. Brasov Biosfarm SRL Piatra Neamt Farmexpert D.C.I. SRL Bucuresti Geranium SRL Timisoara Mediplus Bucuresti Iassyfarm Ias Fildas Bucuresti A.D.M. Bucuresti Arochim Ploiesti Deltafarm Suceava Pharma Distribution Group Cluj Napoca

Majoritatea acestor comercianti si-au creat n timp si lanturi proprii de farmacii, nsanumarul acestora detine o pondere de doar circa 25% din numarul total al farmaciilor n care secomercializeaza produsele BIOFARM.Trebuie precizat ca, n conformitate cu prevederile legale n domeniu, producatorii demedicamente nu-si pot vinde direct productia catre farmacii, fiind prevazute conditii severe dedesfasurare a contractelor de vnzare-cumparare.Spitalele detin doar 20% din volumul de vnzari, datorita neatractivitatii acestui sector, amenintat permanent de blocajele financiare concretizate n neplata la termen a datoriilor catre furnizorii de medicamente. Pentru produsele cu care BIOFARM aprovizioneaza spitalele (ca unic furnizor), se ncaseaza contravaloarea acestora pe loc. In anul 2009 nu au existat incidente in colaborarea cu acesti distribuitori din punct devedere al vanzarii. In ceea ce priveste incasarea vanzarilor, au existat depasiri ale termenelorscadente ale distribuitorilor din cauza blocajelor din piata farmaceutica generate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Distribuitorii cu care lucreaza compania S.C. Biofarm S.A. detin o cota de piata de 64% II.4.3. Furnizorii Conform datelor din bilant la data de 31.12.2009, stocurile au inregistrat o scadere de(11%) chiar si in conditiile cresterii si diversificarii portofoliului de produse finite.Pe langa efortul de a mentine stocurile la un nivel optim, compania si-a indrepta atentiaspre imbunatatirea conditiilor si modului de lucru cu furnizorii, astfel : - Portofoliu furnizori in 2010 : 105 furnizori pentru materii prime si ambalaje(aproximativ. 80 % surse import si 20 % surse indigene) - Furnizorii au fost selectati in functie de calitate, documente transmise, preturilecele mai mici si conditiile de plata optime. BIOFARM colaboreaza cu urmatorii furnizori de ambalaje: - Polirom Co. hrtie si folii adezive, ambalaje din carton simplu si ondulat, funii de legat; - Argo-Rom Plastics S.A. flacoane din PE, PVC, flacoane din PP pentru solutiiinjectabile sterilizabile la 120 C, flacoane cu picurator; - Stirom S.A. Bucuresti recipiente din sticla de diferite capacitati; - Saint-Gobain, Franta gama larga de recipiente din plastic.

Pe fondul diminuarii considerabile a activitatii industriei chimice din tara noastra,aprovizionarea cu materii prime se realizeaza prin importuri de la firme straine (80%), restulnecesarului fiind acoperit prin achizitii de la firmele romnesti (18%) incluznd la aceastacategorie si reprezentantele firmelor straine, iar circa 2% reprezinta materii prime produse chiar n incinta societatii BIOFARM (o mare parte a extractelor de origine animala). Lista furnizorilor de materii prime grupati dupa produsele oferite se prezinta astfel: - Hoffmann La Roche, Elvetia acid ascorbic (vitamina C), acid nicotic, betacaroten,pantotenat de calciu; - Colorcon, Anglia vitamine; - S&D, Anglia estradiol, hidrocortizon; - Dolner, Elvetia acetoftalat de celuloza; - ICE, Italia bila de bovine; - Loba, Spania clorhidrat de naftoza, dimetil sulfoxid; - Aarhus Olie, Danemarca cebao; - Diosinth, Danemarca efedrina HCI, heparina, oxitocina; - Induken, Canada silimarina; - Magitech, Romnia CMC 300-600; - Medchim, Romnia atropina sulfat. Pentru a micsora impactul expunerii societatii la riscul de majorarii preturilor au fostluate masuri de incheiere pe termen mediu a contractelor de aprovizionare la preturi negociateatat in moneda nationala cat si in valuta (in special euro si usd) cu furnizori alternativi de materiiprime si materiale de ambalare. Fluctuatiile de pret si/sau de curs valutar la materii prime siambalaje nu au afectat semnificativ profitabilitatea produselor BIOFARM. II.4.4. Concurena Procentul controlat de primele 20 de companii se indreapta catre 80% in 2010, dupa ce in 2009 a fost de circa 70%, potrivit companiei de cercetare a pietei Cegedim. Tabel 2: Topul celor mai mari producatori locali de medicamente in perioada 2009 2010 Producator 1. Terapia Ranbaxy 2. Antibiotice Iasi 3. Zentiva SA 4. LaborMed 5. Biofarm 6. Actavis 7. Gedeon Richter Romania 8. Europharm 9. Fiterman Pharma 10. Arena Vanzari 2010 (mil euro) 61.9 48.6 47.3 25.6 19.1 16.1 11.5 7.4 2.9 2.7 Vanzari 2009 (mil euro) 68.4 52.7 49.0 26.3 19.9 16.5 13.6 8.0 3.7 1.7 Evolutie (%) -9.5 -7.7 -3.5 -2.9 -4.0 -2.3 -15.5 -7.2 -20.6 61.1

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, BIOFARM ocupa locul 5 in topul producatorilor romani de medicamente. Aceasta companie a avut vanzari de 19.1 mil euro inanul 2010, inregistrand o evolutie descrescatoare de 4 procente fata de anul 2009. Pentru anul 2011 vanzarile au inregistrat o valoare de 19.5 milioane euro. In ceea ce priveste volumul vanzarilor catre consumatorul final, lider de piata a fostcompania Sanofi-Aventis la sfarsitul anului 2010, care a preluat aceasta pozitie, dupa achizitionarea companiei Zentiva, cota de piata cumulata a celor doi producatori ajungand la 10,1%. Locul urmator este ocupat de compania elvetiana Hoffmann La Roche, cu o cota de piatade 9%. Pe locul trei se situeaza compania Pfizer, cu 6,6%, care a beneficiat, la randul sau deachizitia producatorului Wyeth, iar pe locul 4, GlaxoSmithKline, cu 6,4%. Capacitatea de autofinantare (cash-flow) se constituie n slabiciune pentru majoritateaproducatorilor de medicamente, datorita blocajelor de fonduri din sectorul sanatatii, spitalele nerespectnd termenele de plata pentru medicamentele livrate. Se ajunge astfel la situatia unor grade de nencasare a cifrei de afaceri de pna la 60%. Din acest punct de vedere sunt avantajate companiile ale caror produse sunt destinate n ponderi mici spitalelor cazul BIOFARM. II.5. Diagnosticul de organizare, management i resurse umane Conducerea (funcia actual, nume i prenume, studii, experiena profesional) Domnul Dnu Vasile este Preedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Biofarm SA ncepnd cu 03 octombrie 2005. El a primit o diplom de master n Inginerie de la Universitatea Politehnica din Bucuresti n 1981. ntre 1990 i 1993, a activat ca Project Manager al Coca-Cola Romnia. ntre 1993 i 1996, el a lucrat pentru Compania de Imbuteliere Nigeriana, ca Director de Operaiuni. Personalul (categoria de personal, numr, pondere) Indicatori Numar de salariati Numarul mediu de zile lucrate de un salariat intr-un an Numarul mediu de ore lucrate zilnic de un salariat Numar de utilaje Numar de schimburi 2009 335 225 7.8 240 1 2010 343 220 7.7 290 1 2011 343 222 8 350 1

Numarul mediu de salariati pentru anul 2011 este de 343. Din totalul de angajati 51% fac parte din Sindicatul Independent al Societatii, sindicat inregistrat la Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania. 37% din total sunt angajati cu studii superioare, 32% sunt angajati custudii medii, iar restul sunt la nivel de scoala profesionala / gimnaziu. La nivel organizatoric, BIOFARM are constituite departamentele traditionale specifice fiecarui agent economic aflat n calitate de producator: de personal, financiar-contabil, de marketing si vnzari, de aprovizionare, de IT, de managementul calitatii, de cercetaredezvoltare, de protectia muncii.

La nivel operativ, de o importanta cruciala sunt laboratoarele locul de testare a formulele medicamentoase. De asemenea, desfasurarea tuturor proceselor ce intervin n cadrul productiei necesita o atenta organizare si coordonare, astfel nct o buna pregatire a personalului direct implicat se impune ca o conditie absolut necesara. Nu trebuie neglijata nici importanta angajatilor cu rol de supraveghere, ntretinere si reparatie a echipamentelor de productie. In prezent Biofarm este condusa de Domnul Danut Vasile in calitate de Presedinte si Director General. MANAGEMENTUL: DANUT VASILE-Director General si Presedintele Consiliului de Administratie DANIELA TOLEA-Director de vinzari GABRIELA CARP-Manager de marcheting si dezvoltarea afacerilor TUFARU CAMELIA-Director de Productie si Intretinere STANESCU CARMEN-Director Aprovizionare POPESCU LIANA GABRIELA-Menager cu asigurarea Calitatii MOROSANU DRAGOS CONSTANTIN-Director IT CRISTESCU MIHAI-Manager Administrativ

II.6. Diagnosticul de mediu In anul 2010 si 2011 au continuat demersurile pentru incadrarea activitatii in cerintele legale de mediu si sanatate publica, prin: - Monitorizarea impactului asupra factorilor de mediu prin analize lunare pe apele uzate sisemestriale pentru emisiile atmosferice, inclusiv zgomot periuzinal; - Eliminarea controlata a deseurilor periculoase; - Efectuarea lucrarilor periodice de intretinere a elementelor filtrante; - Achizitionarea de consumabile pentru instalatiile de preepurare; - Achizitionarea consumabilelor pentru apa utilizata la instalatia de tip ciller; - Executarea lucrarilor de intretinere/reparatii la reteaua interna de canalizare; - Executarea lucrarilor de intretinere pentru foraj si reteaua de distributie de apa. - Angajarea de personal pentru intretinerea si operarea statiei de epurare. - Eliminarea unor neconformitati identificate la receptia statiei de epurare. - Obtinerea Autorizatiei de Mediu; - Obtinerea Acceptului de Evacuare a apelor uzate. II.7. Analiza economico financiar Pentru efectuarea analizei economico financiare s-au calculat indicatori si indici de structura, evolutie si eficienta pe perioada 2009 2011.

Aspectele urmarite in analiza se refera cu precadere la obiectivele stabilite pentru ansamblul raportului de evaluare: - structura financiara; - estimarea riscurilor implicate de specificul activitatii societatii; - separarea si evaluarea acelor tendinte care au caracter permanent si deci au probabilitate de prelungire in viitor; - selectarea elementelor exceptionale, de conjunctura, pentru care exista o probabilitate redusa de a afecta evolutia viitoare a societatii. Patrimoniul net al intreprinderii in perioada analizata a avut urmatoarea evolutie: 139.525.849 lei in 2009; 145.761.009 lei in 2010 si 154.252.308 in 2011. Din punct de vedere al structurii avem: Din analiza in evolutie a structurii activelor reies caracteristicile unei societati specializate in activitatea de productie. Ponderea imobilizarilor totale la sfarsitul anului 2011 este de 37,15 %, din total active. Ponderea stocurilor in total active este mica si intr-o continua crestere. Astfel in 2009, stocurile reprezentau 7,23% din total active pentru ca in 2010 sa creasca la 8,05 %, iar in 2011 sa ajunga la 8,26%. Avand in vedere specificul societatii, majoritatea stocurilor reprezinta materi prime si materiale destinate procesului de productie, precum si semifabricate si produse finite. Ponderea creantelor in totalul activelor se prezinta astfel pe cei trei ani analizati: de la 21,05% in 2009, aceastea au scazut brusc in 2010 la 11,76%, iar apoi s-au remediat pana la 14,34% in 2011. Indicatori ACTIVE IMOBILIZATE Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare ACTIVE CIRCULANTE Stocuri Creante Investitii financiare pe 2010 72.793.864 1.248.135 58.506.779 13.038.950 81.121.037 11.283.810 32.430.634 39.38% 0.675% 31.65% 7,05% 2011 67.513.449 1.164.957 53.612.816 12.735.676 40,13% 0,69% 31,87 % 7,57% 59,74 % 8,50% 11,76% 39,38% 2009 78.431.513 1.334.124 70.122.814 6.974.575 68.218.208 12.668.859 19.102.623 10.411.090 53,48% 0,9% 47,81% 4,75% 46,51% 8,63% 13,02% 7,09 %

43,89% 100.503.352 6,105% 17,54% 13.553.634 19.780.459 66.248.433

9.358.001 5,06%

termen scurt Casa si conturi la banci 28.048.592 15,17% 920.826 0,54% 26.035.636 17,75%

Cheltuieli in avans TOTAL ACTIV CAPITAL PROPRIU Capital social Prime legate de capital Diferente din reevaluare Rezerve Profit net al exercitiului Repartizarea profitului Alte fonduri DATORII TOTALE Creditori Furnizori Alte datorii TOTAL PASIV

165.863 184825934 136.052.862 109.486.150 0 18.745.953

0.09% 100%

215.368

0.02%

272.972

0.01%

168232169 100.00%

146649721 100.00% 88,45% 74,65% 0.00% 22%

73,61% 145.761.009 59,23% 109.486.150 0.00% 10,14% 0 14.001.817

86,64% 129.713.542 65,08% 109.486.150 0.00% 8,32% 0 32.271.085

8.246.772 19.636.090 981.805 0 13141618 0 9742326 3399292

4,46% 10,62% 0,5% 0.00% 7,11% 0.00% 5,27% 1,84%

9.175.884 14.414.793 851.751 0 19112059 0 15507022 3605037

5,45%

7.036.605

4,79%

8,36% -21.310.153 -14,53% 0,5% 0.00% 11,36% 0.00% 9,21% 1,73% 0 0 0.00% 0.00%

15099299 102,96% 0 11236174 3863125 0.00% 7,66% 2,63%

184825934 100.00%

168232169 100.00%

146649721 100.00%

II.7.1. Analiza performanelor intreprinderii II.7.1.1. Analiza performantelor economice pe baza rezultatului global Rezultatul global arata performanta patrimoniala a unei firme. Rolul acestuia este de a ajutainvestitotii, creditorii si alti utilizatori de informatii eocnomico-financiare in

evaluareaperformantelor totale ale acesteia.Pe baza rezultatului global se pot construi mai multe rate, utile in analiza financiara a firmei. a) Rata rentabilitatii financiare globale Rfg = Rg / Kp * 100 Rg = Re + Aerg b) Rata de crestere a capitalului propriu Rckp = (Kp1 Kp0) / Kp0 * 100 Elemente Rg = Re + Aerg Kp Rfg Rckp 2009 21310153 109486150 -7.855706151 2010 19636090 109486150 17.93477074 -26.59030897 2011 14414793 109486150 13.16585979 -26.59030897

II.7.1.2. Analiza structurala a rezultatelor Analiza structurala a rezultatului brut are ca obiectiv stabilirea constributiei diferitelortipuri de rezultate la variatia totala a rezultatului brut, precum si evidentierea dinamicii lor incursul perioadei studiate. Aceasta se poate realiza in doua moduri: a) Dupa destinatia cheltuielilor de exploatare

Elemente CA Costul bunurilor vandute Marja bruta fata de costul bunurilor vandute ( 1-2) Alte venituri din exploatare Costuri de distributie Cheltuieli generale de administrati Rezultatul exploatarii(3+4-5-6) Venituri financiare cheltuieli financiare Rezultatul financiar(8-9) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar(11-12) Rezultatul brut al exercitiului ( 7+10+13) b) Dupa natura veniturilor si cheltuielilor Rb= Re + Rf + Rext

2009 65,102,889 23,763,591 41,339,298 1,248,785 13,599,551 11,604,891 17,383,641 4,154,686 37,576,716 -33,422,030 0 0 0 -16,038,389

2010 67,108,836 24,785,058 42,323,778 1,634,393 14,818,419 11,463,647 17,676,105 4,652,756 4,222,612 430,144 0 0 0 18,106,249

2011 82,294,885 29,747,104 52,547,781 1,276,729 22,028,452 13,653,760 18,142,298 4,187,491 3,277,270 910,221 0 0 0 19,052,519

Influente D Rb = Rb 1 - Rb 0 D Rc = ( Rc1-Rc0) +Rex 0 Rezultatul curent al exercitiului Dre = Rc1 + ( Re1- Re0)+ Rf0 + Rex 0 DVe = Rc1 + ( Ve1-Ve0) - Che0 + Rf0 + Rex 0 Ve Che Dche = Rc1 + Ve 1 - ( Che1- Che0 ) + Rf 0 + Rex 0 DRf = Rc1 + Re1 + ( Rf1- Rf0) + Rex 0 DVf =Rc1 + Re 1 + ( Vf1-Vf 0) - Chfin 0 + Rex 0 V fin Ch fin D Ch fin = Rc1 + Re1 + Vf 1 - ( Ch fin 1Ch fin 0) + Rex 0 D Rex = Rc 1 + ( Rex 1- Rex0) DVex = Rc 1+ ( Vex 1- Vex 0) - Ch 0 Vex Ch ex D Ch ex= Rc 1 + Vex 1 - (Ch ex 1- Ch ex 0)

2009 34,882,842 2903500 18873119 18,694,281 -24188294 66351674 51802763 81425738 2,193,743 37,216,039 4154686 37576716 4,111,940 18873119 18873119 0 0 18873119

2010 34,144,638 3713422 22586541 -10,543,025 -60246697 68743229 55032056 54678447 74,114,820 3,184,000 4652756 4222612 78,269,506 22586541 22586541 0 0 22586541

2011 946,270 -4741615 17844926 18,741,263 -21928601 83571614 66636909 90241831 36,467,301 31,299,347 4187491 3277270 41,120,057 17844926 17844926 0 0 17844926

In analiza structurala a rezultatelor unei intreprinderi pe baza gruparii veniturilor sicheltuielilor dupa natura lor, se mai pot utiliza Soldurile intermediare de gestiune ( Sig).Ana liza performanelor financiare se realizeaz pe baza Contului de Profit iPierdere.Acesta evideniaz fluxurile de venituri i cheltuieli de la nceput pna la sfritul exerciiului financiar. n tabelul de mai jos sunt prezentate soldurile intermediare de gestiune calculate pe baza Contului de profit i pierdere, cu ajutorul variantei franceze.

In anul 2009 marja comercial a crescut pan la aproximativ 710.000 lei, nregistrand venituri duble din vnzarea mrfurilor, fa de cheltuielile de aceeai natur. n anii urmtori, acest indicator nregistreaz un trend ascendent atingnd n 2011 valoarea de aproximativ 2.600.000 lei. Aceast cretere exponenial a fost datorat creterii n acelai ritm a veniturilor din vnzarea mrfurilor. Evolutia oscilant a acestui indicator trebuie s constituie

un semnal de alarm pentru gestiunea firmei n contextul general al economiei,respectiv al pieei pe care ntreprinderea acioneaz.

Valoarea adaugat nregistreaz n schimb, o evoluie pozitiv de-a lungul celor patru ani analizai,valoarea maxima ajungnd la 37.538.283 lei. Se creaz astfel premisele remunerrii salariailor, acionarilor, creditorilor, statului, precum i pentru asigurarea sumelor pentru investitii cuatificnd exact plusul de valoare adaugat de firm prin activitatea desfasurat.

Excedentul brut de exploatare nregistreaz valori pozitive pe toat perioada analizat,

deci se evideniaz existena unui excedent din activitatea de exploatare. Trendul soldului intermediar este cresctor pe perioada 2008 2011, pornind de la o valoare de 20.347.476 lei n 2008 i ajungnd la valoarea de aproximativ 21.800.000 de Lei n 2011.

Rezultatul de exploatare nregistreaz, de asemenea o cretere pe parcursul anilor 20082011. Acest rezultat este pozitiv i de valori mari, punndu-se n eviden faptul c firma a funcionat corespunztor la nivelul activitii sale de baz, aceasta obinnd profit.

Rezultatul net are o evoluie pozitiv pe toat perioada analizat, exceptnd anul 2009,

cnd acesta nregistreaz o pierdere. Valoarea negative nregistrat este consecina pierderii financiare, determinat la rndul su de o valoare a cheltuielilor cu ajustari de valoare privind imobilizrile financiare i a investiiilor deinute ca active circulante de 35.141.987 lei.

Capacitatea de autofinanare a firmei a nregistrat valori pozitive n anii analizai, exceptnd anul 2009 cnd rezultatul este negativ. Valorile pozitive nregistrate pentru anii 2010 i 2011 ofer ntreprinderii posibilitatea de a-i susine creterea economic. Acest fapt reflecta potenialul financiar generat de activitatea ntreprinderii, destinat s remunereze acionarii i s finaneze investiiile viitoare.

II.7.1.3. Analiza factoriala a marjei brute fata de costul bunurilor vandute Marja bruta fata de costul bunurilor vandute ( rezultatul brut aferent cifrei de afacerinete) are rolul de a acoperi cheltuielile de distributie, cheltuielile generale de administratie sicheltuielile financiare, astfel incat firma sa obtina un profit suficient de mare pentru aremunera corespunzator actionarii.

Pe baza rezulatelor obtinute, se observa o crestere a marjei brute cu 984.480 lei in anul 2010 fata de anul 2009 si cu 10.224.003 in anul 2011 fata de anul 2010. Aceasta majorare a marjei brute aferente cifrei de afaceri nete va ave aefecte pozitive asupra profitului din exploatare, si implicit asupra profitului curent si profituluinet al societatii. Aceasta crestere va spori sursele proprii de finantare a dezvoltarii viitoare asocietatii si remunerarii actionarilor prin dividende. Cresterea vanzarilor a contribuit la nivelulfavorabil al marjei brute in sensul obtinerii unui profit suplimentar de 37633240 lei. Nivelul superior al marjei brute ca din anul 2011 fata de anul 2010 a fost influentat si de majorarea cantitatii vandute cu 40% . Volumul productiei vandute a crescut, ceea ce a avut un efect asupra modificarii marjei brute de 37633240 lei si totusi, scaderea costurilor de productie cu 15% a condus la cresterea marjei brute cu 134715296 lei. Scaderea preturilor de vanzare cu 14% in anul 2011, a dus la o micsorare a modificarii marjei brute cu 76979353 lei.

II.7.1.4. Analiza profitului aferent cifrei de afaceri pe total intreprindere

In perioada analizata s-a inregistrat o scadere de 5221297 lei a profitului aferent cifrei de afaceri fata de anul precedent. Acesta situatie are o influenta negativa asupra rezultatului brut total si a rezultatului net al exercitiului, precum si a indicatorilor de eficienta calculati pe baza acestora. Studiind influentele factorilor, se constata urmatoarele: - creasterea volumului productiei cu 40% a avut ca efect scaderea profitului cu19636090. - modificarea structurii cifrei de afaceri a condus la crestereaprofitului aferentvanzarilor cu 94591869 lei, situatie explicate prin cresterea ponderii produselor la care inperioada luata ca baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatii comerciale maimari decat rata medie a rentabilitatii pe total intreprindere in baza de comparatie si crestereaponderii produselor la care in baza de comparatie s-au inregistrat rate ale rentabilitatiicomerciale mai mari decat media bazei de comparatie. Rata rentabilitatii comerciale medii abazei de comparatie a fost de 17,00%. - costurile complete au exercitat o influenta pozitiva asupra profitului, determinandcresterea acestuia cu 5188161 lei. Situatia a fost determinata de scaderea costurilor laprodusele care detin ponderea majoritara in totalul vanzarilor. Influenta modificarilorcosturilor complete unitare se poate explica in functie de elementele componente (cheltuielimateriale, salariale, indirecte pe unitatea

deprodus) si de factorii specifici acestora(consumuri specifice de materiale, productivitatea fizica a muncii, gradul de folosire acapacitatii de productie, preturi de aprovizionare, tarife de salarizare etc.). Scaderea costurilorchiar daca determina cresterea profitului, se apreciaza ca justificata in cazul in care consumulsuplimentar de resurse se reflecta in imbunatatirea calitatii produselor si cresterea preturilorde vanzare, efectul obtinut (sporul de venituri) fiind mai mare decat efortul facut (crestereacheltuielilor). preturile de vanzare au fost mai mici decat cele din anul precedent la majoritateaproduselor, efectul fiind miscorarea profitului cu 17485145 lei.. Aceasta situatie a fostdeterminata de dorinta firmei de a majora cantitatea vanduta prin scaderea pretului devanzare , evolutia cursului de schimb, raport cerere-oferta, concurenta externa.

II.7.1.5. . Analiza ratelor de rentabilitate Rata de rentabilitate reprezinta un raport intre un indicator de rezultate (profit saupierdere) si un indicator care reflexta un flux de activitate. Principalele rate de rentabilitateoperationale in analiza financiara a unei firme sunt: rata rentabilitatii comerciale, ratarentabilitatii resurselor consumate, rata rentabilitatii economice si rata rentabilitatii financiare.Aceste rate de rentabilitate au valente informationale diferite si oglindesc multiple laturi aleactivitatii eocnomico-financiare ale firmei. Analiza ratei rentabilitatii comerciale Rata rentabilitatii comerciale exprima eficienta activitatii comerciale a intreprinderii ,asigurand legatura dintre profitul si cifra de afaceri neta.

Concluziile aceastei analize a ratei marjei brute din vanzari sunt asemanatoare celor dinanaliza marjei brute fata de costul vanzarilor, singura deosebire fiind ca valorile sunt exprimateprocentual, si nu in marime absoluta. Astfel, se constata majorarea ratei marjei brute din vanzaricu aproximativ 1% in anul 2011 comparativ cu anul 2010. Cresterea ratei a fost determinata deinfluentele pozitive ale costurilor de productiei cu 4.63 %. Contributia favorabila a modificariistructurii cifrei de afaceri nete este efectul majorarii ponderii produselor mai profitabile decatmedia pe societate in anul anterior, fapt justificat in conditiile modificarii cererii si ofertei pepiata. In conditii normale de inflatie, scaderea preturilor de vanzare constituie efectul scaderiicalitatii produselor si serviciilor, politicii comerciale a intreprinderii, dar cresterea cererii sirespectiv a cantitatii vandute. Analiza ratei rentabilitatii resurselor consumate Rata rentabilitatii resurselor consumate, denumita si rata rentabilitatii costurilor, reflectacorelatia dintre profitul aferent cifrei de afaceri si costurile totale aferente vanzarilor.

Rata rentabilitatii resurselor consumate a inregistrat o crestere fata de perioadaprecedenta, crestere bazata pe influenta favorabila a structurii productiei vandute si pe scadereapreturilor de vanzare. Modificarile din structura vanzarilor au determinat o crestere de2767768418 lei, datorita majorarii ponderii produselor vandute cu orientabilitate fata de costurimai mare decat rentabilitatea medie fata de costuri inregistrata la nivelul intregii productiivandute in perioada de referinta, situatia este datorata unor schimbari favorabile pe piata dedesfacere, dar si eforturilor firmei in scopul obtinerii si vanzarii acestor produse. Scadereacosturilor complete unitare a determinat o crestere a ratei rentabilitatii resurselor consumate cu1441480952 lei. Analiza ratei rentabilitatii economice Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate, rata rentabilitatii economice, punein evidenta performantele utilizarii activului total al unei intreprinderi, respectiv a capitalului investit pentru obtinerea acestor performante.

In anul 2011 fata de anul 2010, rentabilitatea societatii Biofarm s-a imbunatatit peseama majorarii cotelor de profit aferente vanzarilor, fiind afectata pozitiv de cresterea cu 0,56% a vitezei de rotatie a activului total (contrar influentei specifice asocietatilor din industrie),datorita utilizarii mai eficiente aactivelor circulante (viteza crescuta de rotatie a activelorcirculante/stocurilor si reducerea perioadei de incasare a clientilor), cat si a activelor imobilizate(cu pondere de aprox. 2/5 din totalul activelor), active care prin natura lor au o viteza de rotatiefoarte mica. In cadrul rentabilitatii comerciale, influenta cea mai puternica la imbunatatireaindicatorului analizat a avut-o:-alegerea unei structuri de vanzare de produse cu pret mare, (cuefect pozitiv asupra rentabilitatii economice de 10,91%).-preturile, ca urmare a cresterii costurilor de productie, ce au diminuat rentabilitatea economica cu 7,75%. Analiza ratei rentabilitatii financiare Rata rentabilitatii financiare reprezinta unul dintre indicatorii majori urmariti de investitori si de management. Cu ajutorul acestei rate, investitorii pot aprecia in ce masura investitita lor este rentabila sau nu.

Viteza de rotatie a activelor totate a avut o influenta negativa asupra rentabilitatiifinanciare ceea ce demonstreaza ineficienta utilizarii activelor. Viteza de rotatie a activelor estein crestere, aceasta datorandu-se cresterii veniturilor totale in anul 2011 (150208523 lei) intr-unritm inferior cresterii activelor totale (168016801 lei ). In privinta factorului de multiplicare,acesta a avut o influenta pozitiva asupra rentabilitatii financiare (1.53 %), insa cu cat factorul demultiplicare a capitalului propriu este mai mare, cu atat rata rentabilitatii financiare este mairidicata, dar trebuie sa tinem cont, totodata, ca acest indicator arata si gradul de indatorare.Aceasta crestere a datoriilor totale este si consecinta contractarii unor credite suplimentare pentruacoperirea nevoilor de finantare. Factorul care a dus la majorarea ratei rentabilitatii financiare cuaproximativ 2 puncte procentuale a fost factorul de multiplicare a capitalului propriu. Cresterea valorii activelor totale a devansat cu putin scaderea capitalului propriu scadere datorata inprimul rand diferentei de curs nefavorabile - ceea ce a condus la o usoara crestere a gradului deindatorare,.Profitul net la 1 leu venituri a condus la o scadere a ratei rentabilitatii financiare cuaproximativ 8.6 puncte procentuale. Acesta arata practic, incapacitatea firmei de a practica opolitica de preturi eficienta, si, totodata, abilitatea firmei de a controla costurile.

Din analiza datelor calculate in tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii:Rentabilitatea nominala aferenta capitalurilor proprii (ROE) se mentine relativ constantape parcursul celor patru ani analizati, indicatorul evoluand fluctuant de la -16.43% in 2009 la 9,89% in 2011. Acesta scadere se datoreaza inprincipal scaderii ratei de marja a profitului net in 2009, datorata la randul ei de un profit netnegativ in conditiile unei cifre de afaceri pozitive si chiar crescatoare. Rentabilitatea aferenta capitalurilor proprii in termeni reali inregistreaza un procent de -24.28 % n 2009.Pentru 2010 indicatorul inregistreaza 6.7% iar pentru 2011 - 3.8%.Am considerat rentabilitatea afarenta datoriilor ca fiind rata madie a dobanzi pe piata.Atat in termini nominali cat si in termeni reali rentabilitatea activului economic are untrend relative descendent, factorul determinant fiind rentabilitatea capitalurilor proprii. Desi rentabilitatea datoriilor estepozitiva, rentabilitatea activului economic descreste de la an la an nregistrand n 2009 valori negative (-15.95%). Acest fapt poate fi explicat de trendul descendentalrentabilitatii capitalurilor proprii si de proportia mai mare detinuta de capitalurile proprii inactivuleconomic.Rentabilitatea reala aferenta activului scade pe parcursul celor trei ani analizati de la 3.29% la2,48% . Acesta scadere se datoreaza in principal scaderii ratei de marja a profitului netin 2009 la 0,33 fata de anul precedent.In termeni reali efectul de levier este negativ in toti anii analizati. Efectul de levier negativ se datoreazaunei rentabilitati mai mari a datoriilor financiare decat cea a capitalurilor proprii in aproape toti anii analizati. II.7.2. Particulariti privind analiza performanelor firmelor cotate la bursa Mai jos am prezentat o analiza a performanelor financiare bursiere ale firmei Biofarm.

n urma anlizei ntreprinderii se constat c numrul aciunilor ntreprinderii sunt aceleai n toi cei 3 ani analizati, evoluia fiind constant. Profitul net are o evoluie diferit n perioada analizat. n anul 2010 valoarea profitului crete, urmnd ca n anul 2011 s scad cu 5221297, valoarea profitului devenind 14414793 lei. Cifra de afaceri sufer modificri relativ mici n primii 2 ani, comparativ cu ultimul an. In anul 2011 creterea este mai mare, valoarea devenind 82294885 lei. n concluzie, evoluia cifrei de afaceri este una cresctoare.

Capitalul propriu al ntreprinderii prezinta o evoluie oscilanta. n anul 2009 scade urmnd ca n urmtorii ani sa creasc, ajungand in anul 2011 la valoarea de aproximativ 145 milioane lei. Pn n anul 2010 inclusiv, ntreprinderea nu a distribuit dividende iar n anul 2011 valoarea acestora a fost de aproximativ 6 milioane lei. Profitul nerepartizat obtinut in anul 2010 a fost folosit pentru investitii(achizitia de echipamente tehnologice, definitivarea unei constructii). Dividendul pe aciune si randamentul pe aciune au valoarea 0 n toi anii, ca urmare a lipsei dividendelor n ntreprindere.Valoarea PER inregistrata de companie in anii 2010 si 2011 este mai mica decat media sectoriala, ceea ce ar putea insemna faptul ca actiunile companiei sunt subevaluate. Rat pre/ valoarea contabil este aceeai n toi anii, avnd valoarea de 1,88 puncte procentuale. De asemenea evoluia este constant i n cazul ratei pre / venit aciune, avnd valoarea de 0,1863. Lichiditatea aciunii este diferit n anii analizai. n anul 2009 este de 4,85 urmand ca in anul 2009 sa creasca la 6,60 pp, iar n anul 2010 sa scada cu 1,1 pp. II.7.4. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii II.7.4.1. Analiza activului net Elementele legate in mod direct de evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii suntactivele, datoriile si capitalurile proprii. Activul net reflecta activele intreprinderii negrevate de datorii. Activul net exprimaaverea actionarilor stabilita pe baza bilantului patrimonial. Acest indicator este echivalentul activului net contabil, respectiv a capitalului propriu corectat.

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus activul net este calculat ca diferentadintre activul total si datoriile totale, deci valoarea rezultata pentru indicator reprezinta oexprimare materiala a activului net.In urma rezultatelor obtinute mai sus, putem preciza faptul ca valoarea activului netramane relativ constanta pe perioada celor patru ani analizati, variatia acestuia fiindnesemnificativa daca luam in calcul fluctuatiile de maxim 2 milioane lei. Dupa anul 2009 activul net inregistreaza cresteri pentru urmatorii doi ani analizati,valoarea acestuia ajungand la aproximativ 148 milioane lei in 2011, ceea ce inseamna ca activeleau devansat datoriile totale prin intermediul investitiilor financiare realizate de ntreprindere inanii 2010 si 2011.

II.7.4.2. Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii Analiza structurii patrimoniale are ca obictiv stabilirea si urmarirea evolutiei ponderiidiferitelor elemente patrimoniale de activ si pasiv. Ratele de structura patrimoniala oferaposibilitatea exprimarii bilantului in procente si permite identificarea caracteristicilor majore alestructurii bilantului oferind de asemenea posibilitatea realizarii de analize comparative in timp sispatiu.

Pe parcursul perioadei analizate, ponderea activelor imobilizate a scazut cu aproximativzece procente, de la circa 66% la aproape 40%, iar activele circulante au crescut in aceeasiproporie. Se observa faptul ca imobilizarile corporale detin cea mai mare pondere in activele imobilizate, cu tendinte de scadere a influentei pe parcursul perioadei analizate de la 48% in anul 2009 la 32% in 2011.In ceea ce priveste activele circulante, procentul acestora in total activ creste in perioadade timp analizata cu pana la 27 de procente. Acest lucru se datoreaza in principal cresterii mai mari a activelor circulante in detrimentul celor imobilizate. II.7.4.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor de activ de a se transforma in bani. Celemai utilizate rate de lichiditate sunt rata lichiditatii generale, rata lichiditatii curente si cea alichiditatii imediate.

Solvabilitatea este capacitatea ntreprinderii de a-si onora obligatiile de plata la scadenta.Aceasta se poate exprima cu ajutorul ratei solvabilitatii patrimoniale si ratei solvabilitatii generale.

Lichiditatea generala reflecta posibilitatea acoperirii obligatiilor curente din active curente. Dup cum se poate observa in toti anii analizati aceasta rata depaseste pragul de 2,5 ceea ce sugereaza c firma este caracerizata printr -o lichiditata generala foarte buna. In perioada analizata aceast rata de lichiditate creste de la 4.84 n 2009 la 6.6 n 2010, apoi scade la 5,5 n 2011. O rata de lichiditate atat de ridicata poate fi si un motiv de ingrijorare deoarece firma nu si gestioneaz resursele eficient. Lichiditatea redus reprezinta capacitatea intreprinderii de a -si onora datoriile pe termenscurt din creante i disponibilitati. Pe toat perioada analizata aceasta rata de lichiditate este supraunitara si nu se cuprinde in intervalul optim 0,8 1. Acest fapt ne arata faptul ca societateaeste caracterizata de o lichiditate mare, avand posibilitatea pe perioada analizata de a-si acoperidatoriile curente din creante si disponibilitati.Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea instantanee a intreprinderii de a face fataimediat achitarii unor obligatii tinand cont doar de disponibilitati. In cazul firmei Biofarm,aceasta rata de lichiditate depaseste cu mult pragul de 0,3 fiind chiar supraunitara. Rezulta deci ca firma are o lichiditate imediat foarte mare ea fiind capabila sa isi acopere doar din disponibilitati datoriile pe termen scurt in perioada analizata.Solvabilitatea generala reprezinta capacitatea firmei de a-si achita obligatiile banesti,imediate si indepartate, fata de terti. Pe perioada anilor 2009 2011 aceasta rata de solvabilitate a depasit cu mult pragul de 1.5, ceea ce reflecta stabilitatea financiara a intreprinderii sicapacitatea de a-si achita obligatiile.Solvabilitatea patrimoniala atesta posibilitatea rambursarii datoriilor pe termen lung dincapitaluri proprii. Pragul considerat adecvat al acestei rate este de 0,5. Deoarece acest prag estedepasit cu mult de rata de solvabilitate patrimoniala a firmei Biofarm putem spune ca in fiecarean supus analizei firma isi poate rambursa datoriile din capitalul propriu.

II.7.4.4. Analiza fondului de rulment patrimonial Fondul de rulment patrimonial, denumit fond de rulment (FR), reflect lichidit Atea curent n mrime absolut a unei ntreprinderi pe termen scurt. Fondul de rulment reprezint marja de siguran a ntreprinderii, impus de decalajuldintre sumele de ncasat i sumele de pltit pe termen scurt, precum i de decalajul dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante n lichiditi i durata medie n care datoriile pe termen scurt devin exigibile.

Dupa cum rezulta in urma calculelor de mai sus, se poate spune ca in cei patru anianalizati intreprinderea a inregistrat un fond de rulment crescator, cu valori de aproximativ 52 milioane lei in anul 2009 ce au crescut pana la aproximativ 79 milioane lei in 2011. Aceasta situatie poate fi apreciata ca favorabila, crescand finantarea exploatarii din surse stabile. Rata de finantare a stocurilor are valori anuale mai mari de 2, ceea ce ar reprezenta o finantare integrala a stocurilor, dar si a unei parti a creantelor. Rata de finantare a activelor circulante releva faptul ca peste 75% din activele circulantesunt finantate pe baza surselor stabile de finantare, restul acoperindu-se din resurse ciclice de exploatare (pasive curente, respectiv obligatiile curente ale firmei).

Existenta unui fond de rulment permanent pozitiv certifica o stare de echilibru financiar pe termen lung. Avand in vedere faptul c se observa o crestere a valorii fondului de rulment in perioada 2009-2011 ( de la 54.387.397 lei n 2009 la 82,450,347lei in 2011) se demonstreaza existenta unor capitaluri pe termen lung prin care se pot acoperi necesitatile de finantare aleintreprinderii pe termen scurt, respectiv cele legate de activitatea de exploatare.Proportia cea mai mare a fondului de rulment permanent este reprezentata de fondul derulment propriu ceea ce ne spune ca necesitatile de finantare ale intreprinderii sunt acoperite inprincipal din surse proprii. Se poate remarca faptul c fondul de rulment permite s se finaneze integralitateanecesarului de fond de rulment datorit faptului c pe toat perioada analizat, FR >NFR. Astfel putem spune c NFR se finaneaz integral din resurse stabile i societatea poate s evite oricedependen fa de resursele de trezorerie. Ca i n cazul fondului de rulment, NFR cunoaste oevoluie crescatoare, mai putin pe perioada 2010 2011 cand nregistreaz o scdere. Trezoreria net nregistreaz un nivel pozitiv pe toat durata analizat, ceea ce reflectfaptul c SC Biofarm SA nu s-a confruntat n nici un an cu o lipsa de lichiditi. Ca i n cazul FR si a NFR, i n cazul TN putem remarca o cretere de la valoarea de 36.446.726 lei la sfarsitul anului 2009 la 67,169,259 in 2011.Evoluiile cresctoare ale acestor indicatori pot fi explicate prin faptul c n timpul acestor ani, societatea a cunoscut un intens proces de dezvoltare, fapt subliniat i de evoluiaactivelor societii. Dac n anul 2009, valoarea cash-flow-ului era de 6.417.903lei, Cash-Flow a cunoscut o scdere pn la valoarea de 959,867 lei n anul 2010, ajungnd apoi la valoarea de 29,762,666 lei n anul 2011. Analiznd toi aceti indicatori, se poate remarca echilibrul financiar existent la nivelul SC Biofarm S.A., echilibru evideniat de valorile positive ale fiecarui indicator, pe toata durata analizat. II.7.4.5. Analiza gradului de indatorare 2009 0,1164 0,0079 2010 0,0966 0,0063 2011 0,1311 0,0058

Rata indatorarii globale Rata indatorarii la termen

In ceea ce priveste gradul de indatorare globala, in urma rezultatelor obtinute mai susputem preciza faptul ca intreprinderea reflecta prin intermediul rezultatelor mai mari ca 2 ocapacitate de indatorare saturata.Rezultatele egale si mai mici ca 1 ale ratei indatorarii la termen arata ca datoriile petermen lung sunt acoperite integral prin intermediul capitalurilor proprii. II.7.4.6. Analiza echilibrului financiar funcional prin metoda ratelor Vitezele de rotaie prin cifra de afaceri reprezint un indicator de eficienta care reflecta schimbarile intervenite in activitatea intreprinderii, in special in activitatea de exploatare.Scopul de baza al acestor indicatori este de a cuantifica viteza cu care o anumita categorie de active parcurg circuitul bani produs bani, regasindu-se in final, prin intermediul proceselor de

productie sau comercializare la care participa, in valoarea marfurilor oferite spre vanzare.O viteza mai ridicata poate certifica faptul ca firma functioneaza mai eficient.

Viteza de rotatie este un factor cheie in determinarea lichiditatii. O viteza de rotatie marepermite afacerii sa faca mai multe operatiuni fara sa isi sporeasca activele.O viteza de rotatie a stocurilor mare semnifica faptul ca suma de bani blocata in stocuri este mica, lucru careimbunatateste lichiditatea.Durata de rotatie a elementelor reprezinta numarul de zile necesare pentru ca elementelepatrimoniale sa treaca prin toate stadiile circuitului economic. Durata de rotatie este invers proportionala cu viteza de rotatie.Viteza de rotatie a stocurilor a inregistrat valori mari in perioada analizata, atingand in 2011 un numar de rotatii de 6.07, ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 6cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. In paralel, durata de rotatie a stocurilor atingevaloarea de aproximativ 60 de zile in anul 2011 .Acest lucru inseamna ca stocurile firmeinecesita 60 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic.Viteza de rotatie a clientilor a inregistrat valori mari in perioada analizata, atingand in 2011 un numar de rotatii de 5.11, ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Durata de rotatie a clienilor atinge valoarea de aproximativ 71.43 de zile in anul 2011. Acest lucru inseamn ca toate creantele firmei necesita 71 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic. Cresterea numarului de zile in carecreantele se transforma in lichiditati ne poate arata o deficienta a managementului.Viteza de rotatie a furnizorilor a inregistrat valori mari in perioada analizata, atingand in 2011 un numar de rotatii de 5.31, ceea ce ne indica faptul ca firma poate realize aproximativ 5 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Durata de rotatie a furnizorilor atinge valoareade aproximativ 299.44 de zile in anul 2011. Acest lucru indica faptul

ca furnizorii firmei necesita 68 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic .Viteza de rotatie a imobilizarilor a inregistrat valori relative scazute in perioada analizata,atingand in 2011 un numar de rotatii de 1.22, ceea ce ne indica faptul c firma poate realize aproximativ 1,2 cicluri economice fara sa isi sporeasca activele. Durata de rotatie a imobilizrilor atinge valoarea de aproximativ 68.78 de zile in anul 2011. Acest lucru semnifica faptul ca imobilizrile firmei necesit 300 de zile pentru a trece prin toate stadiile circuitului economic. II.7.5. Concluzii n urma realizrii acestei analize am desprins urmtoarele puncte forte, respectiv puncte slabe, posibile oportuniti i viitoare ameninri ale companiei Biofarm SA. Puncte forte: - Din punct de vedere al rentabilitii cuantificat n valori absolute, Biofarm nregistreaz valori n scadere ale rezultatului brut din exploatare n anul 2009, urmnd o uoar crestere in 2010; - Valoarea vnzrilor companiei este n cretere de-a lungul ntregii perioade analizate,cifra de afaceri nefiind afectat de criza financiar nceput n 2008; - Rentabilitatea economic ce exprim eficiena utilizrii activelor nregistreaz valori superioare ratei inflaiei i rentabilitii celorlalte companii din sectorul farmaceutic n anii 2008 i n 2010; - Rentabilitatea financiar este superioar rentabilitilor nregistrate de Antibiotice Iai,Zentiva SA i Farmaceutica Remedia n perioada analizat exceptnd valorile obinute n 2009; - Costul achiziionrii unei uniti din profilul companiei este mai sczut dect n cazul celorlalte companii n anul 2010; - Analiza riscului de faliment a relevat o lichiditate ridicat a companiei, prin obinerea unor valori ridicate ale fondului de rulment, a activelor curente nete, precum i a necesarului de fond de rulment. De asemenea, indicatorii de lichiditate, precum i cei de solvabilitate au valori ce semnalizeaz o situaie favorabil; - Analiza riscului de faliment a indicat capacitatea companiei de plat a datoriilor, precum i cea de acoperire a dobnzilor; - Cele dou modele de predicie ale riscului de faliment, mai mult sau mai puin relevante pentru perioada destinat analizei, mediului economic i sectorului farmaceutic, au avut drept rezultat faptul c Biofarm se afl n afara pericolului de faliment; - Ecartul pozitiv dintre pragul de rentabilitate de exploatare sau operaional i nivelul cifrei de afaceri realizate de-a lungul celor trei ani analizai. Puncte slabe: - Datorit rezultatului financiar negativ nregistrat n anul 2009, rentabilitatea economic a activului economic capt valori negative.

Lichiditatea mult prea ridicat, peste nivelurile optime poate indica un semnal al unui cost de oportunitate mult prea ridicat.

Ameninri: - Majorarea capitalului social prin ncorporarea rezervelor a fost destinat achiziionrii deimobilizri financiare. Astfel, compania se ndeprteaz de la obiectul principal deactivitate, acela al producerii de medicamente. Ponderea imobilizrilor financiare n total a sczut pe fondul deprecierii activelor financiare. - Rezultatele companiei sunt afectate n principal de modificarea activelor financiare deinute. Deprecierea acestora a condus la constituirea unui provizion i implicit la creterea cheltuielilor financiare i obinerea unei pierderi a exerciiului n 2009. Dup ce valoarea activelor s-a ameliorat, diminuarea provizionului a condus la o cretere artificial a profitului net n 2010. - Obiectivul principal al companiei, de maximizare a averii acionarilor poate fi periclitatde volatilitatea foarte ridicat a rentabilitii aciunilor fa de rentabilitatea pieei. - Msurile de austeritate adoptate de ctre Guvern prezint o influen negativ asupra vnzrilor de medicamente, n special a suplimentelor alimentare crora li se aplic din 2010 un TVA majorat i care dein o pondere de 50% n cadrul portofoliului de produse Biofarm. - O cot de pia redus. Soluionarea problemelor ntlnite de Biofarm se poate realiza prin aplicarea unor msuri precum: - Orientarea spre activitatea de baz, cea de exploatare i nu pe cea financiar prin mrirea portofoliului de imobilizri financiare ce pot denature rezultatele obinute de companie i semnalizarea unor performane nesatisfctoare; - Eliminarea excesului de lichiditate, costul de oportunitate, prin realizarea unor investiiin active corporale la o rat de rentabilitate superioar celei cerute de acionari; - Apelarea la resurse mprumutate pentru realizarea investiiilor, deoarece un grad mai ridicat al levierului financiar ar conduce la un efect pozitiv asupra rentabilitii financiare, cash-flowurilor obinute de acionari. - O cretere a vitezei de rotaie a stocurilor i creanelor asociat cu o scdere a vitezei de rotaie a furnizorilor i a celorlalte datorii pe termen scurt. Acest lucru se poate realiza prin creterea operativitii utilizrii activelor: eliminarea stocurilor create peste nivelul efectiv necesar procesului de producie, selectarea atent a furnizorilor astfel nct acetias i respecte termenele de livrare sau fundamentarea necesarului de materii prime ncorelaie cu cererea de produse.