Sunteți pe pagina 1din 9

A. OBIECTIV IAS 12 prevede regimul contabil al impozitului pe profit.

Stabileste principii si ofera recomandari pentru inregistrarea in contabilitate a consecintelor fiscale si viitoare legate de : recuperarea sau decontarea viitoare a valorii contabile a activelor sau pasivelor din bilant, dar si tranzactiile aferente perioadei curente recunoscute in contul de profit si pierdere sau direct in capitaluri propri. B. ARIA DE APLICABILITATE Norma internationala IAS 12 precizeaza faptul ca intreprinderile trebuie sa contabilizeze atat impozitul exigibil, aferent perioadei curente, cat si pe cel amanat, care va fi resorbit in perioadele urmatoare. In contexul acestui standard , impozitul pe profit include totalitatea impozitelor autohtone si straine care se stabilesc asupra profiturilor impozabile. Impozitul pe profit mai cuprinde de asemmenea contribute , cum ar fi impozitele retinute , care sunt platite de catre o filiala , o entitate asociata repartizariile catre entiatea raportata C. ELEMENTE CHEIE DEFINITII Cheltuiala privind impozitul este suma impozitelor curente cu impozitele amanate. Impozitele amanate sunt impozitele care vor fi exigibile sau recuperabile in perioadele ulterioare referitoare la diferentele dintre valorile contabile si fiscale ale unui activ sau a unei datorii sau reporturile de pierderi sau creditele de impozit reporatate inainte. Impozitele curente sunt impozitele exigibile sau recuperabile , in numele perioadei. Rezultatul contabil este profitul sau pierderea neta aferenta unei perioade,inaintea deducerii cheltuielilor cu impozitul. Rezultatul fiscal este profit/pierderea aferenta exercitiului determinat pe baza regulilor stabilite de autoritatea fiscala, pe baza impozitului pe profit este platibil/recuperabil. sau o asociere in participatie odata cu

Intre rezultatul contabil si rezultatul fiscal exista doua categori de diferente : a) Diferente permanente- sunt reprezentate de: Cheltuielile nedeductibile : acestea reprezinta cheltuielile pe care autoritatea fiscala refuza definitiv sa le deduca datorita caracterului lor nejustificat , datorita marimi lor excesive (ex.:amenzi,penalitati,cheltuieli privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constate lipsa din gestiune ori degradate) Deduceri fiscale : acestea reprezinta veniturile sau alte sume pe care autoritatea fiscala renunta definitiv sa le impoziteze (ex:dividende,rezerva legala in limita a 5%). Impozitul exigibil reprezinta valoarea impozitului pe profit platibil/recuperabil in raport cu profitul impozabil/pierderea fiscala aferent unei perioade. Impozitul exigibil= (rezultat contabil+ cheltuieli nedeductib deduceri fiscale)*cota impozit b) Diferente temorare acestea survin ca urmare a faptului ca incidenta fiscala a unor tranzactii are loc la un moment diferit de cel al recunoasterii in contabilitate . Exista doua tipuri de diferente temporare : Diferente temporare impozabile , rezulta atunci cand :

i) Valoarea contabila a unui activ este mai mare decat baza fiscala ii) Valoarea contabila a unei datori este mai mica decat baza fiscala iii) Dau nastere impozitului amanat iv) Se fac urmatoarele inregistrari : Constatarea datoriei cu impozitul amanat 6912 = 4412 6912= cheltuieli privind impozitul pe profit amanat 4412=impozitul profit amanat.

Reluarea datoriei privind impozitului amanat 4412=791

791=venituri din impozitul pe profit amanat Diferente temporare deductibile , rezulta atunci cand :

i) Valoarea contabila a unui activ este mai mica decat baza fiscala ii) Valoarea contabila a unei datori este mai mare decat baza fiscala. iii) Dau nastere unor creante privind impozitul amanat , care se determina prin aplicarea cotei de impunere asupra diferentelor temporare deductibile iv) Se fac urmatoarele inregistrari: Constatarea privind impozitul amanat 4412=791 Reluarea creantelor privind impozitul amanat 6912=4412 Baza fiscala a unui activ este suma ce va fi deductibila fiscal din beneficiile economice viitoare ce vor fi obtinute de intreprindere cu ocazia recuperarii activului. Aceste avantaje pot lua forma incasarilor din cesiune sau a venitului castigat din utilizarea activului. Consecintele fiscale sunt determinate pe seama realizarii activului la valoarea contabila. Baza fiscala a unui activ se determina astfel : BF=val ctb- sume impozabile+sume deductibile rezultate din utilizarea activului Baza fiscala a unei datori este valoarea ce va fi dedusa in scopuri fiscale in ceea ce priveste respectiva datoriei in perioada contabila viitoare. Baza fiscala a unei datorii se determina astfel :

BF=val ctb-sume deductibile rezultate din decontarea datoriilor+sume impozabile rezultate din decontarea datoriei Unele elemente au baza fiscala, dar nu sunt recunoscute drept active si datori in bilant ( ex: costurile de cercetare sunt recunoscute sub forma de cheltuieli in determinarea profitului contabil in perioada in care ele au aparut , dar pot sa nu fie considerate deductibile in determinarea profitului impozabil).

D. ACTIVE/DATORII DE IMPOZIT AMANAT SI CURENT : RECUNOASTERE SI CONTABILIZARE 1) Impozitul amanat Efectul fiscal al tranzactiilor implica recunoasterea de creante sau datorii de impozit amanat care se determina astfel : Datorii de impozit amanat = DTI * cota de impozitare Active de impozit amanat = DTD/pierderi ficale neutilizate * cota de impozitare O datorie privind impozitul amanat trebuie sa fie recunoscuta pentru toate diferentele temporare impozabile , exceptand situatia in care datoria de impozit amanat este generata de : a) Fondul comercial b) Contabilizarea initiala a unui activ sau a unei datorii, in cadrul unei tranzactii care nu este o grupare de intreprinderi si nu afecteaza nici rezultatul contabil , nici rezultatul fiscal la data tranzactiei. Ulterior recunoasterii initiale, diferentele temporare aditionale pot rezulta pentru acelasi active . Un activ de impozit amanat trebuie sa fie recunoscut pentru toate diferentele temporare deductibile in limita in care este probabil ca un beneficiu impozabil, asupra caruia vor putea sa fie imputate aceste diferente temporare deductibile , sa fie disponibil .

Impozitul amanat trebuie sa fie contabilizat la venituri sau la cheltuieli si inclus in rezultatul exercitiului, exceptand situatia in care este generat: a) Fie de o tranzactie sau de un eveniment care este contabilizat direct in capitaluri proprii, in acelasi exercitiu sau intr-un exercitiu diferit. b) Fie in contextual unei grupari de intreprinderi. Profitul impozabil poate rezulta din urmatoarele surse: a) Reluarea unor diferente temporare impozabile aferente aceleiasi entitati si autoritati fiscale. b) Profituri viitoare impozabile ( daca diferentele temporare impozabile sunt insuficiente , intreprinderea poate recunoaste un active de impozit amanat , doar daca exista sufficient profit impozabil, altul decat cel rezultat din reluarea diferentelor impozabile ). c) Oportunitati de planificare fiscala ce sunt valorificate pentru a gestiona profitul impozabil, astfel incat pierderile fiscale sa nu expire neutilizate. Profitul impozabil = rezultatul contabil + cheltuieli deductibile - deduceri Impozitele curente si impozitele amanate sunt contabilizate , in contul de profit si pierdere sau la capitaluri proprii, daca elementele la care se refera au fost inregistrate direct la capitaluri proprii,in numele aceleiasi perioade sau nu. 2) Impozitul curent Impozitul curent al perioadei curente trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite. Daca suma dj platita in ceea ce priveste perioada curenta dar si precedenta depaseste suma datorata pentru acele perioade , surplusul trebuie recunoscut ca active. Cheltuielile cu impozitul curent se determina prin aplicarea cotei de impunere in vigoare asupra profitului impozabil si corespunde impozitului pe profit desfasurate in perioada curenta. curent platibil de intreprinderile

Veniturile din impozitul curent apar in situatia in care societatea inregistreaza o pierdere fiscala care se recupereaza din impozitul platit in perioada precedenta sau in situatia in care societatea a inregistrat mai multe impozite decat datoreaza. In contabilitatea din Romania , societatiile efectueaza urmatoarea inregistrare :

E.

PREZENTAREA IN SITUATIILE FINANCIARE

Creantele si datoriile de impozit trebuie sa fie prezentate separate de celelalte creante si datorii din bilant , distingand , in acest sens , impozitele amanate si impozitele curente ( IAS 1) . Atunci cand bilantul este prezentat pe baza distinctiei curent / necurent , impozitele amanate sunt clasificate in necurente ( IAS 1) O entitate nu compenseaza creantele si datoriile de impozit in bilant , decat in masura in care compensarea este posibila din punct de vedere legal . Mai mult, entitatea nu va compensa impozitele sale amanate , dace ele sunt percepute de aceeasi autoritate fiscala. Cheltuiala de impozit trebuie sa fie prezentata separate in contul de profit si pierdere.

F. 69 11 = Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 4411 impozitul pe profit curent

INFORMATIILE FURNIZAT

DE

Componentele

majore

ale cu

cheltuieli(veniturilor)

impozit, cat si reconcilierea

cheltuieli cu impozitul Valoriile cumulate de impozite contabilizate direct in capitaluri proprii Impozitele amanate necontabilizate , bazele de date expirare a activelor potentiale de impozit amanat si diferentele temporale legate de participatiile consolidate Justificarea activelor nete de impozit amanat , atunci cand entitatea a suportat o pierdere , in cursul exercitiului incheiat sau al exercitiului precedent. Suplimentele de impozite exiginbile , daca rezultatele sunt distribuite.

Bibliografie :

Contabilitate si fiscalitate in dezvoltarea firmei- Ana Morariu, Gabriel Radu, Mirela Paunescu. Editura Exponto, Bucuresti 2005

Ghid pentru intelegerea si aplicarea standardelor in contabilitatea impozitului pe profit Ana Morariu, Iulia Jianu, Mirela Paunescu. Editura Ceccar , Bucuresti 2004

Contabilitatea financiara o abordare europeana si internationala- L.Feleaga, N. Feleaga. Editura Economica, Bucuresti 2007

Sinteze , Studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS ( revizuite )- IFRSMaria Madalina Garbina, Stefan Bunea. Editura Ceccar, Bucuresti 2007

Standardele international- Rapoarte Financiare ( IFRS)- Editura Ceccar , Bucuresti 2007

Politici si optiuni contabile privind impozitul pe profit ( IAS 12)

Student: Grupa :647, Seria:C, An:III, CIG