Sunteți pe pagina 1din 16

CAP. 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE BOROMIR PROD S.A.

• Constituirea firmei şi transformările ulterioare pe care le-a cunoscut


Denumire : SC Boromir Prod SA Buzău;
Sediul : Judeţul Buzău, Localitatea Buzău, Strada Şantierului, Numărul 37;
Forma juridică : societate pe acţiuni;
Codul fiscal : RO1145077;
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J10/184/1991;
Data înfiinţării : în anul 1991, pe baza H.G. nr. 1353/1990, prin preluarea integrală a
patrimoniului IMP Buzau sub denumirea SC Spicul SA Buzău;
Durata de funcţionare : nelimitată;
Pagina de internet : www.boromir.ro;
Date de contact : telefon : 0238446705, fax : 0238436646;
Adresa de e-mail : secretariat.buzau@boromir.ro
• Cozonaci
• Cozonac de sarbatori
• Cozonac de Paste
• Cozonac de zi cu zi
• Croissante
• Croissant
• Piccolina
• Tortina
• Cornulete
• Cornulete fragede
• Covrigi
• Covrigei buzoieni
• Saleuri
• Panificatie
• Paine si specialitati
• Paste fainoase
• Paste
• Piscoturi
• Blaturi de tort
• Piscoturi
• Morarit
• Faina industriala
• Faina retail

• Organizarea structurală
• Capitalul social si structura acestuia
Ca structura , persoanele juridice detin 88.57%, din capitalul social, iar persoanele fizice
detin 11,43%.

• Relatiile desfasurate cu “amontele” (furnizorii de materii prime) si cu “avalul”


(beneficiarii produselor sale)

• Relatiile cu instutiile financiare


• Analiza diagnostic a domeniului financiar
Necesitatea cunoaşterii situatiei economice a S.C. BOROMIR PROD S.A. în vederea
elaborării unor masuri de eficientizare a activităţii implică folosirea mijloacelor de investigare
ale analizei economic-financiare.
Pentru aceasta analiza se folosesc date din bilanturile contabile si conturile de profit de
pierderi din anii 2008-2011.

Tabel nr.1
Situatia bilantului firmei S.C. BOROMIR PROD S.A. pentru perioada 2008-2011
- lei -

Soldul la sfarsitul anului


Denumirea elementului bilantier
2008 2009 2010 2011
I. ACTIVE IMOBILIZATE 95.323.940 94.277.221 93.389.688 129.786.144
Imobilizari necorporale 68.550 31.000 227.183 13.505.373
Imobilizari corporale 89.075.190 87.958.120 86.881.291 97.552.402
Imobilizari financiare 6.180.200 6.288.101 6.281.214 18.728.369
II. ACTIVE CIRCULANTE 47.716.929 53.179.059 44.592.242 44.128.347
Stocuri 11.541.806 9.720.889 9.077.181 17.845.624
Creante 32.622.705 40.617.331 34.030.225 23.132.351
Lichiditati 3.552.418 2.840.839 1.484.836 3.150.372
III. CHELTUIELI IN AVANS 23.012 124. 119 93.939 159.470
TOTAL ACTIVE 143.063.881 147.456.280 138.075.869 174.073.961

IV. CAPITALURI PROPRII 91.052.084 97.781.873 105.225.115 130.775.179


Capital social 12.358.950 12.358.950 12.358.950 23.306.374
Rezerve din reevaluare 60.861.031 61.871.023 63.150.980 68.737.851
Rezerve 15.242.032 19.429.030 23.008.042 35.580.109
Rezultatul exercitiului 2.590.071 4.122.870 6.707.143 3.150.845
V. DATORII PE TERMEN SCURT 28.787.785 27.413.165 14.664.053 22.678.247
Credite pe termen scurt 3.046.000 2.073.000 2.070.000 2.000.000
Datorii comerciale 1.600.785 3.940.165 3.940.165 3.940.165
Salarii 24.141.000 21.400.000 8.500.000 16.738.082
VI. DATORII PE TERMEN LUNG 23.201.000 22.153.000 17.964.597 20.582.262
Credite pe termen lung 23.201.000 22.153.000 17.964.597 20.582.262
DATORII TOTALE 51.988.785 49.566.165 32.628.650 43.260.509
VII. VENITURI IN AVANS 23.012 57.242 48.014 38.273
VIII. PROVIZOANE - 51.000 174.090 -
TOTAL CAPITAL PROPRIU +
DATORII 143.063.881 147.456.280 138.075.869 174.073.961
Sursa datelor: Ministerul Finanţelor, www.boromir.ro
Extinderea reţelei de distribuţie a dus şi la menţinerea unui trend ascendent în ceea ce
priveşte creanţele, acestea însă înregistrând o rată mai redusă de creştere comparativ cu cifra de
afaceri.
În totalul imobilizărilor financiare, ponderea majoritară este dată de titlurile de participare
deţinute la alte societăţi din cadrul grupului (entităţi afiliate), precum şi la Bursa Monetar-
Financiară şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS).
Datele referitoare la venituri, cheltuieli si cifra de afaceri ale societatii comerciale
BOROMIR S.A. din perioada analizata, respectiv intre anii 2008 si 20011, sunt cuprinse in
tabelul nr. 2, dupa cum urmeaza:
SC BOROMIR PROD SA BUZĂU, a fost înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni în
baza legii 15/1990 prin preluarea activului şi pasivului fostei Intreprinderi de Morărit şi
Panificaţie Buzău. Înfiinţarea SC BOROMIR PROD SA Buzău (sub denumirea SC SPICUL SA
Buzău) s-a facut prin Hot. Guvern nr. 1353/1990, act normativ care stabileşte şi statutul iniţial al
societăţii.
La data de 11.06.2002, prin actul aditional nr. 2241 s-a modificat denumirea societăţii în
SC BOROMIR PROD SA.
Societatea Boromir Prod SA Buzău face parte din grupul Boromir, din care mai fac parte
şi următoarele societăţi: SC Boromir IND SRL, SC Hardwood SRL, SC Comcereal SA Valcea,
SC Moara Cibin SA, SC Amylon SA, SC Extrasib SA, SC Comcereal SA, Eurostar Invest SRL.
Născută în respectul tradiţiei, dar cu o perspectivă modernă asupra acestui domeniu, atât
de vechi şi totuşi atât de puţin exploatat, societatea s-a dezvoltat şi şi-a diversificat activitatea
oferind pieţei atât produse tradiționale, cât şi produse noi, de care piaţa românească avea nevoie.
Istoric Grup Boromir
1994 : Ia fiinţă societatea comerciala S.C. BOROMIR IND Rm. Vâlcea. Obiectul
principal de activitate îl constituie achiziţia, prelucrarea cerealelor, precum şi valorificarea
superioară a făinurilor prin secţiile proprii de panificaţie şi patiserie.
1998 : Moara Cibin din SIBIU a fost preluată de către grupul Boromir, iar la sfârșitul
anului 2001, S.C. BOROMIR IND Rm. Vâlcea a devenit acţionar majoritar. Moara Cibin este
dotată cu mori performante ce procesează grâu moale, grâu dur şi porumb.
2000 : A fost preluata moara de grâu din Buzău. Moara produce în special făinuri
superioare, putând realiza întreaga gamă sortimentală de produse de morărit şi panificaţie.
1999 – 2002 : În această perioadă S.C. BOROMIR IND Rm. Vâlcea achiziţionează
unităţi de tip Comcereal, având ca obiect principal activitatea de achiziţie, păstrare şi valorificare
a cerealelor.
2011 : Pe lângă cele trei societăţi, BOROMIR IND Rm. Vâlcea, BOROMIR PROD SA
Buzău şi Moara Cibin din SIBIU, Grupul Boromir mai deţine puncte de lucru la Deva,
Hunedoara, Iaşi, Slobozia.
Pe parcursul a 16 ani, Boromir s-a dezvoltat într-un ritm dinamic, pentru ca în prezent să
ajungă să controleze 10% din activitatea de morărit de pe piaţa de profil din Romania, cu o
capacitate de măcinare de 1500 t/zi. Acest lucru a fost posibil atât în urma achiziţionării de noi
fabrici de morărit şi panificaţie aflate în zone ale ţării cu potenţial de dezvoltare din Sibiu,
Buzău, Deva, Slobozia, cât şi prin retehnologizarea şi reutilarea tuturor facilităţilor de producţie
din patrimoniu.
Societatea dispune de o reţea de magazine specializate "Boromir Pan Café" (magazine cu
suprafeţe cuprinse între 50 şi 150 mp), acestea constituind un proiect lansat în aprilie 2008, bazat
pe re-branduirea tradiționalelor brutării Boromir existente în orașul Rm. Vâlcea încă din anul
1996.
In municipiile Buzău si Rm. Sărat isi desfasoara activitatea o reţea proprie de desfacere
de 20 de magazine, din care 16 sunt situate în municipiul Buzău iar 4 în orașul Rm. Sărat.
Pe lângă acestea, Boromir mai deţine 3 benzinării în Rm. Vâlcea si fabrica de cherestea
Hardwood .
Din totalul afacerilor Boromir, divizia de morărit are o pondere de 55%, urmată de cea de
dulciuri şi prăjituri care deţine 20%, apoi de divizia de panificație cu o pondere de 15% iar restul
activităţilor sunt reprezentate de magazine, distribuţie şi benzinării care acoperă 10% din afaceri.
Acestea au reprezentat o cifra de afaceri de 110 mil Euro pentru 2010.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieţei şi pentru a răspunde cât mai bine exigenţelor
clienţilor, societatea a dezvoltat şi diversificat activitatea pentru ca, îmbinând inovaţia cu tradiţia,
să ofere produse care să satisfacă cele mai înalte standarde de calitate, sănătate şi siguranţă.
Boromir plasează în centrul preocupărilor sale satisfacţia deplină a clientului, un client
care se reîntoarce de fiecare dată la un produs de calitate, conceput şi oferit cu profesionalism,
astfel încât să răspundă tuturor exigenţelor şi aspirațiilor acestuia.

• Domeniul de activitate si modificarile pe care le-a inregistrat in decursul timpului


(nomenclatura produselor)
Socieatea desfaţoară activităţi conform cu obiectul de activitate aprobat de către acţionari,
respectiv:
• producerea şi comercializarea produselor de morărit;
• producerea şi comercializarea produselor de panificaţie, patiserie;
• comercializarea en-gross si en-detail a mărfurilor;
• prestarea de servicii (activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management)
• fabricarea şi comercializarea de furnire şi panouri.
Principalele produse, mărfuri şi servicii prestate sunt:
• produse de morărit;
• produse de panificaţie;
• mărfuri diverse (dulciuri, cafea);
• prestări servicii ( morărit, transport).

Tabel nr. 2
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI întocmit pentru perioada 2008-2011
- lei -
Denumire 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
CIFRA DE AFACERI 120.260.833 162.445.501 133.668.621 126.690.959
Venituri din exploatare 170.752.000 128.538.000 200.837.417 160.525.495
Cheltuieli din exploatare 164.950.000 124.817.000 195.758.505 158.386.600
REZULTATUL EXPLOATARII 5.802.000 3.721.000 5.078.912 2.138.895
Venituri financiare 1.112.686 72.402.093 5.860.954 1.235.149
Cheltuieli financiare 3.171.795 80.440.758 6.792.100 1.727.431
REZULTATUL FINANCIAR -2.059.109 -8.038.665 - 931.146 - 492.282
REZULTATUL CURENT 7.861.109 11.759.665 4.147.766 1.646.613
Venituri extraordinare 716.687 52.402.092 - -
Cheltuieli extraordinare 1.171.795 40.440.757 - -
REZULTATUL EXTRAORDINAR -455.108 11.961.335 - -
VENITURI TOTALE 172.581.373 253.342.185 206.698.371 161.760.644
CHELTUIELI TOTALE 169.293.590 245.698.515 202.550.605 160.114.031
Profit brut 3.287.783 7.643.670 4.147.766 1.646.613
Profit net 2.748.440 6.707.173 3.150.845 507.082
Sursa datelor: Ministerul Finanţelor, www.boromir.ro

2.3.4.3. Capacitatea de producţie


Capacitatile de productie si comerciale de care dispune societatea sunt:
- In judetul Buzau:
- Moara de grau, capacitate 300tone/24h, formata din doua linii macinis, una cu o capacitate de
200tone/24h –Buhler si una cu o capacitate de 100tone/24h- Reggiane, situata in Buzau;
- Siloz pentru grau, capacitate de 5.000 tone, situat in Buzau;
- Linie ambalat faina (pachete de 1 kg), capacitate 40tone/24h, situata in Buzau;
- Siloz depozitare faina vrac, capacitate 1.000 tone, situat in Buzau;
- Depozit faina ambalata, capacitate 600 tone, situat in Buzau;
- Depozit grau, capacitate 4.000 tone, situat in orasul Pogoanele;
- Depozit grau, capacitate 1.000 tone, situat in localitatea Rusetu, judetul Buzau;
- Fabrica pentru produse de panificatie, specialitati de patiserie si cofetarie, capacitate 70
tone/24h pentru produse de panificatie si 6 tone/24h pentru produse de patiserie;
- Fabrica pentru produse de panificatie (Fabrica Nord), capacitate produse de panificatie, 20
tone/24h si 5 tone produse simigerie, situate in Buzau;
- Fabrica pentru produsele de panificatie, cu o capacitate de 10 tone/24h, situata in Rm Sarat;
- Subunitate integrata Patiseria Central, capacitate 3 tone/24h, situata in Buzau;
- Subunitate integrata Patiseria Select, capacitate 3 tone/24h, situata in Buzau.
Societatea dispune de o retea proprie de magazine de desfacere, un numar de 19
magazine si 2 supermarket-uri situate in cnetrul orasului, respectiv pe unul din principalele
bulevarde.

2.3.4.4. Calitatea produselor


Pentru supravegherea calitatii productiei, S.C. BOROMIR PROD S.A. dispune de
laboratoare ultramoderne, in care specialistii verifica in mod continuu atat materia prima care se
receptioneaza, cat si produsul finit.
Societatea este certificată ISO 22000 , conform certificatului înregistrat la data de 20.05.
2008, din august 2006. De asemenea, deţine certificare SR EN ISO 140001/2004, cu privire la
managementul mediului, precum şi SR EN ISO 18001/2005, cu privire la sănătatea şi siguranţa
ocupaţională în muncă, Sistem de Management al Sănătăţii şi Securității Ocupaționale conform
OHSAS 18001/2007, certificat nr. AJAEU /09/90342 - Scopul certificării:
• Producție şi vânzare produse de morărit, panificație, cofetărie-patiserie şi pizza;
• Vânzare produse petroliere;
• Comercializare produse alimentare şi nealimentare.
Sistem de Management al Siguranței Alimentelor conform ISO 22000/2005, certificat nr.
AJAEU /08/10984 - Scopul certificării:
• Producție şi vânzare produse de morărit, panificație, cofetărie-patiserie şi pizza

Laboratorul Boromir executa urmatoarea gama de analize pentru terti:


• Determinari pentru GRAU:
-Caracteristicile organoleptice, starea de sanatate
-Continutul de corpuri straine
-Masa hectolitrica
-Umiditatea
-Continutul de gluten umed si indicele de deformare
-Indicele de cadere
-Continutul de substante proteice
-Caracteristicile alveografice

• Determinari pentru FAINA:


-Caracteristicile organoleptice, starea de sanatate si Bacillus Mezentericus
-Continutul de corpuri straine
-Umiditatea
-Aciditatea
-Continutul de gluten umed si indicele de deformare
-Continutul de substante proteice
-Caracteristicile alveografice
-Continutul de cenusa
-Granulozitatea
-Absorbtia apei si proprietatile reologice
-Indicele de cadere
• Determinari pentru PAINE, PRODUSE DE PANIFICATIE SI PRODUSE DE
PATISERIE:
-Caracteristicile organoleptice, starea de sanatate si Bacillus Mezentericus
-Umiditatea
-Aciditatea
-Porozitatea, elasticitatea si volumul painii

• Determinari pentru PASTE FAINOASE:


-Caracteristicile organoleptice, starea de sanatate
-Umiditatea
-Aciditatea
-Continutul de substante proteice
-Comportarea la fierbere

2.3.4.5. Intretinerea si repararea utilajelor


Activitatea de intretinere se efectueaza de catre personalul serviciului mecano-energetic
prin revizii si curatari zilnice ale instalatiilor de transport pneumatic a fainii si ale tuturor
utilajelor din sectiile de productie. Pentru intretinerea si repararea utilajelor S.C. Boromir Prod
S.A. mai apeleaza si la serviciile altor firme specializate.
Aceasta firma dispune de o dotare tehnica si specialisti cu o inalta pregatire profesionala,
care pot executa lucrari din mai multe domenii de activitate in aceeasi perioada, raspunzand cu
promtitudine urmatoarei oferte de servicii:
-Proiectare si engineering
-Reparatii curente, accidentale, capitale masini –unelte si agregate
-Modernizari si automatizari, asistenta tehnica la P.I.F.
-Service, planificarea, executia,supravegherea reparatiilor capitale
- Executie piese de schimb echipamente si componente
-Diagnoza pentru echipamente tehnice
La S.C. Boromir Prod S.A. aceasta firma executa urmatoarele lucrari si reparatii:
- Reparatie capitala la instalatii de ridicat tip electrovinci, la trolii manuale, la strung SN 321, la
fierastraie alternative
- Reparatie si intocmire documentatie in vederea verificarii si autorizarii de functionare anuala la
vinci electromecanic
-Reparatie freza "MARGHITA’’
-Reparatie si punere in functiune vinciuri mecanice si electromecanice
-Remedierea recipientului de apa - capacitate 5.000l/3,5 BARR -2 buc.
-Reparatie strung SN 381

2.3.4.6. Igiena si protecţia muncii


Pentru incadrarea muncii in conditiile normale de igiena si protectie, in cadrul societatii
sunt prevazute urmatoarele masuri:
- in zonele cu probabilitate mare de aparitie a concentratiilor de praf de faina (silozurile si
buncarele din sectiile de productie) este interzis accesul cu surse deschise de foc. Aceasta masura
previne accidentele de munca datorate combustiei prafului de faina cu o concentratie de 1,5-
2kg/m3 in prezenta unei surse de caldura de 800-900oC;
- legarea la pamant a conductelor de transport pneumatic pentru evitarea acumularii de
electricitate statica;
- capsularea motorului electric al cernatoarelor de faina;
- dotarea sectiilor de productie cu instalatii pentru evacuarea prafului de faina si a
bioxidului de carbon rezultat in urma fermentatiei, precum si cu hote de absorbtie a caldurii la
gurile cuptoarelor;
- predospitoarele si dospitoarele sunt prevazute cu panouri laterale de protectie, pentru a
nu permite accesul in spatiul utilajelor in miscare;
- exploatarea si supravegherea cuptoarelor este executata de personal specializat. De
asemenea, stingerea accidentala a flacarii de la arzatoare este semnalizata optic si acustic.

• Puncte forte si puncte slabe pentru domeniul tehnic si tehnologic


PUNCTE FORTE CAUZE
- amplasament pe platforma industriala
Posibilitati de aprovizionare cu cantitati
- capacitate mare de stocare
mari de materii prime
- racordare la retea feroviara
- furnizori de faina ce detin o parte din capitalul societatii
- asigurarea apei si a aburului tehnologic din resurse proprii
Stabilitate in realizarea productiei
- existenta in cadrul sectiei de panificatie a 6 linii de productie
curente
independente intre ele
- conditii bune de munca
- proiectarea liniilor in cadrul unui sistem integrat de productie
Flexibilitate relative mare a liniilor de
- automatizarea partiala a liniilor de productie
fabricatie
- buna specializare a personalului care lucreaza in productie
- modernizarea utilajelor
- preocuparea prioritara a conducerii societatii de a mentine in
Activitate organizata de intretinere a
stare buna de functionare utilajele existente
echipamentelor de lucru
- dependenta firmei de activitatea de produ ctie
-modernizarea utilajelor
- folosirea framantarii intensive
Calitate superioara a produselor
- conditii optime de depozitare
fabricate
- continutul bogat in elemente nutritive al produselor
- testarea materiilor prime si a produselor finite in cadrul
laboratorului C.T.C.
Analizand datele de mai sus putem spune ca S.C. Boromir Prod S.A. dispune de utilaje si
instalatii moderne, performante, ceea ce a dus la cresterea capacitatilor de productie, la
diversificarea sortimentelor si imbunatatirea radical a calitatii produselor finite.

• Analiza diagnostic a domeniului resurselor umane

2.4.1. Structura si dinamica personalului


Este cunoscut faptul ca orice intreprindere are prin functiunile sale si pe cea de personal
care cuprinde numeroase activitati. In cazul intreprinderilor moderne, cum este cazul si la S.C.
Boromir Prod S.A. si in contextul perfectionarii managementului, avand in vedere contributia sa
la imbunatatirea performantelor economice ale acestora, functiunea de personal cunoaste o
abordare noua, pornind de la rolul deosebit care revine resurselor umane in orice organizatie. Se
urmareste pe de-o parte asigurarea aportului acestora la realizarea obiectivelor intreprinderii, iar
pe de alta parte, dezvoltarea lor sub diverse aspecte.
Se apreciaza ca resursele umane reprezinta una din cele mai importante investitii ale
intreprinderii: este vorba de un capital aparte, care prin activitatea sa, prin comportament si
creativitate, poate contribui in mod decisiv la succesul unei intreprinderi, oferindu-i o pozitie
avantajoasa in competitia in care se afla cu intreprinderi similare.
2.4.2. Remunerarea si motivarea perasonalului
Programul de lucru al unitatilor de productie ale S.C. Boromir Prod S.A. este organizat
conform tabelului urmator. In cazul sectiilor de productie, programul de lucru se poate prelungi
si in schimbul 2,in functie de volumul comenzilor.

Pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal, precum si cele lucrate in zilele
de sambata, duminica si de sarbatori legale, personalului societatii ii este acordat timp liber
corespunzator in urmatoarele 30 de zile.
Prezenta in sectiile de productie se realizeaza cu ajutorul fiselor de pontaj colective
zilnice.
In cadrul societatii se practica urmatoarele sisteme de salarizare:
- sistemul de salarizare in acord direct pe baza normei de timp pentru muncitorii direct
productivi;
- sistemul de salarizare in regie pentru personalul de conducere, tehnic si administrativ si pentru
muncitorii indirect productivi;
Adaosurile si sporurile de care beneficiaza personalul societatii sunt urmatoarele:
- participarea la profit, intr-o cota care este stabilita anual de Consiliul de administratie:
- sporul pentru vechime in munca se acorda pe doua transe de vechime, si anume: 3% pentru
vechimea cuprinsa intre 2-5 ani si 6% pentru vechimea cuprinsa intre 5-10 ani;
- sporul pentru conditii nocive se acorda personalului care lucreaza la locurile de munca „in
perimetrul carora se dezvolta, in procesul de productie, diferite pulberi nocive sau un complex de
noxe care pot fi nocive”. Valoarea acestor sporuri este o suma fixa, care se multiplica cu timpul
(numarul de ore) cat persoana respectiva a lucrat in astfel de conditii;
- sporul pentru timpul lucrat in timpul noptii are o valoare de 25% si se acorda persoanelor care
lucreaza in schimbul de noapte cel putin jumatate din programul de lucru.
O alta forma de retributie a personalului o constituie acordarea lunara de tichete de masa
si a unei ratii zilnice nominale de 2 paini.

2.4.3. Productivitatea muncii


In tabelul urmator este evidentiata prin analiza comparativa a evolutiei numarului de
salariati cu evolutia cifrei de afaceri,respectiv productivitatea muncii calculata ca raport intre
cifra de afaceri si numarul de salariati (in perioada 2008-2011).

2.4.4. Conditiile de munca


Pentru incadrarea muncii din sectiile de productie ale societatii in conditii normale de
igiena si protectie, sunt prevazute urmatoarele masuri:
- sectiile de productie sunt prevazute cu vestiare si grupuri sanitare;
- in cadrul sediului central exista un cabinet medical dotat cu mijloace de acordare a primului
ajutor in caz de accidente;
- in zonele cu probabilitate mare de aparitie a concentratiilor cu praf de faina este interzis accesul
cu surse deschise de foc;
- legarea la pamant a conductelor de transport pneumatic pentru evitarea acumularii de
electricitate statica;
- dotarea sectiilor de productie cu instalatii de evacuare a prafului de faina si a bioxidului de
carbon rezultat in urma fermentatiei, precum si cu hote de absorbtie a caldurii la gurile
cuptoarelor;
- exploatarea si supravegherea cuptoarelor este executata de personal specializat. De asemenea,
stingerea accidentala a flacarii de la arzatoare este semnalizata optic si acustic.

2.4.5. Puncte forte si puncte slabe pentru domeniul resurselor umane

PUNCTE FORTE CAUZE


- gradul ridicat de mecanizare si automatizare al procesului
Conditii corespunzatoare de munca tehnologic
- asigurarea unui microclimat industrial corespunzator
- restructurarea societatii
Structura corespunzatoare a personalului pe
- asigurarea cu peste 50% din personal a departamentului tehnic
activitati
- conditii bune de munca
Valoare subunitara a indicelui de corelatie a - cresterea gradului de mecanizare si automatizare a utilajelor
salariului cu productivitatea muncii - sporirea productiei
- scaderea influentei factorului uman in procesul de productie
- evitarea cresterii exagerate a salariilor
- cresterea gradului de mecanizare si automatizare a utilajelor si a
spatiilor de productie
Cresterea productivitatii muncii
- sporirea productiei intr-un ritm mai accelerat decat cresterea
personalului
- cresterea complexitatii activitatii societatii - cresterea vanzarilor
Angajarea de specialisti economisti
de produse proprii si marfuri
PUNCTE SLABE CAUZE
-nivelul redus al veniturilor in comparatie cu cheltuielile
Salariul mediu brut al angajatilor mai redus
- nivel mai scazut al aportului fortei de munca la realizarea
decat cel mediu pe economie
produselor finite decat nivelul aportului mijloacelor fixe
-nivelul redus al veniturilor in comparatie cu cheltuielile
Salariul mediu brut al angajatilor mai redus
- nivel mai scazut al aportului fortei de munca la realizarea
decat cel mediu pe economie
produselor finite decat nivelul aportului mijloacelor fixe

• Analiza diagnostic a domeniului a domeniului managementului


2.5.1. Puncte forte si puncte slabe pentru domeniul managementului

PUNCTE FORTE CAUZE EFECTE


Structura organizatorica bine - un nivel ridicat al productivitatii
- structura de tip ierarhic-functional
definita muncii
- procesul de restructurare a societatii
- respectarea principiului unitatii de
a fost efectuat in mod rational
decizie si actiune
Sistem informational bine organizat - utilizarea calculatorului pentru - prelucrarea rapida a datelor
prelucrarea datelor - acces rapid la informatii si rapoarte
- stil de conducere participativ - adoptare rapida a deciziilor
- folosirea coordonarii bilaterale
- centrala interna de telefonie
- utilizarea comunicarii verbale - adoptarea rapida a deciziilor
- folosirea coordonarii bilaterale - cresterea cifrei de afaceri
Eficienta sistemului decizional - structura organizatorica de tip - satisfacerea comenzilor clientilor
ierarhic-functional - asigurarea aprovizionarii continue
- stilul de management participativ cu materii prime si marfuri
- atragerea personalului - cresterea productivitatii muncii
tehnicoadministrativ si in procesul de - cresterea cifrei de afaceri
adoptare a deciziilor - echilibrarea stocurilor
Stil de management participativ - relatii neconflictuale intre - satisfacerea cererii clientilor
conducere si ceilalti salariati - asigurarea unor conditii
corespunzatoare de munca
- avantaj concurential
Autonomie in obtinerea - compartiment de marketing
- reducerea timpului de adoptare a
informatiilor despre piata puternic dezvoltat
deciziilor
Preocuparea pentru promovarea - compartiment de marketing
- avantaj concurential
produselor puternic dezvoltat

• Analiza SWOT
Puncte tari: Puncte slabe:
• Apartenenta la un grup insemnat din • Marje de profitabilitate reduse;
industria alimentara; • Cheltuielile cu dobanzile influenteaza in
• Detine o cota de piata insemnata in special mod semnificativ rezultatul net al companiei;
la nivel local;
• Derularea unor programe investitionale de
modernizare;
• Mentinerea marimii activelor circulante
chiar in conditiile cresterii insemnate a cifrei
de afaceri;
• Societatea fiind cotata la BVB poate atrage
surse de finantare care comporta cheltuieli
mai reduse.
• Cresterea gamei de produse de panificatie
in ultimii ani.
Oportunitati: Amenintari:
• Rata de crestere a sectorului se mentine la • Tendinta descendenta a consumului de
un nivel ridicat; paine la nivel national;
• Numar redus de competitori insemnati la • Deprecierea monedei nationale ar putea
nivelul sectorului; aduce scumpiri ale materiei prime folosite.
• Risc sectorial redus; • Cresterea presiunii salariale in ultimii ani.

S-ar putea să vă placă și