Sunteți pe pagina 1din 6

Pentagrama lui Pitagora

Istoric Pentagrama si hexagrama au fost folosit pentru protectie in Grecia antica (secolul V i.Hr.). In Babylon, stele cu 5, , si ! colturi erau folosite toate. Pentagrama isi face aparitia in cele mai timpurii scrieri "in #esopotamia (scrieri pictografice precuneiforme), cca. $%%% i.Hr. &ensul acesteia in perioa"a cuneiforma (cca. ' %% i.Hr.) pare a fi fost un Patrar (eresc si "e asemenea cele patru "irectii (inainte, inapoi, stanga, "reapta), a cincea "irectie era )sus*. (ele patru "irectii corespun" planetelor +upiter, #ercur, #arte si &aturn, cu Venus ,egina (erului "easupra. Pitagora a fost intro"us Pentagramei in timpul unei calatorii ale sale in -gipt si Babylon (cca. 55./5$$ i.Hr.)0 in orice ca1 a"eptii lui Pitagora au folosit/o ca un semn al recunoasterii. -i numeau Pentagrama )Hugieia*, care se tra"uce ca )&anatate*, "ar are mai mult sensul "e Intregime, si mai general, orice Binecu2antare 3i2ina. Pentagrama era folosita cu intelesul "e )Hugieia* si in timpul lui Paracelsus (cca. 4.5$/45.4). 6"eptii lui Pitagora foloseau "e asemenea )7ii sanatos 8 intreg 8 binecu2antat9* (Hugiaine9) ca salutare sau parola.

Marcajele Pentagramei 6"eptii lui Pitagora au marcat punctele sau unghiurile Pentagramei cu literele grecesti :GI-I6. ;iterele erau ase1ate pe colturile Pentagramei aran<ate sens in2ers al acelor "e ceas incepan" "in coltul "e stanga <os asa= :, G, I, -I, 6. >otusi sensul aran<arii literelor a 2ariat in timp. 7aptul ca :GI-I6 are litere este un incon2enient, si 6llman obser2a ca ei au scris upsilon, gamma, iota, theta, alpha pe colturi, probabil "in cau1a ca un epsilon si iota a"iacent (-I) arata ca un theta (>h). I G : 6 -I

Elementele ;iterele care marchea1a colturile Pentagramei sunt primele litere "in cu2intele grecesti pentru elementele= := Hu"or ? 6pa G= Gaia ? Pamant I= I"ea ? I"ee, sau Hieron ? un lucru "i2in -I= Heile ? (al"ura &oarelui sau >h= >herma ? (al"ura 6= 6er ? 6er 3esi >heta poate fi 2a1ut ca -psilon si Iota unite, putem 2e"ea o explicatie alternati2a, pentru ca ambele sunt o abre2iere pentru -lementul Patimas. &e poate obser2a cum matrita literelor, :G8I8-I6 sau :G8I8>h6, se mulea1a pe structura arcuita a Pentagramei. Pentru a 2e"ea mai clar ce 2om "iscuta, pri2iti Pentagrama "e langa text cu Pentagonul circumscris. >rape1ul "e <os "in figura este un Patrat al @po1itiei ("istorsionat) repre1entan" cele Patru -lemente Pamantesti Pamant/6pa/ 6er/7oc. &piritul sta "easupra acestora, forman" o pirami"a peste ele. @bser2am prima "ata ca se respecta or"inea fi1ica a elementelor0 "aca stam pe Planul Pamantesc Pamant/6pa/6er/7oc, si putem sa facem un ciclu in in2ersul sensului acelor "e ceas returnan"u/ne "e la 7oc la Pamant pe ban"a ori1ontala a Pentagramei. 3e asemeanea, Pentaclul (pentragrama A pentagonul) inclu"e or"inea metafi1ica a elementelor= Pamant/6pa/6er/7oc/&pirit printr/un circuit in in2ersul sensului acelor "e ceas.

The Organic Cycle 6ristotel a aratat ca proprietatile celor Patru -lemente sunt cau1ate "e cele Patru (alitati sau Puteri= :", 7ierbinte, :scat si ,ece. 6sa"ar Pamant?:scatA,ece, 6pa?,eceA:", 6er?:"A7ierbinte, 7oc?7ierbinteA:scat. (ele Patru (alitati contin "oua "ualitati= 7ierbinte8,ece (acti2a) si :scat8:" (pasi2a), aran<at intr/un Patrat al @po1itiei, in felul urmator=

,ece :" :scat 7ierbinte (ele Patru (alitati 2in intr/o or"ine naturala, care poate fi numita @r"inea @rganica= :", 7ierbinte, :scat, ,ece (prece"entul cerc in2ers sensului acurilor "e ceas). #ai <os sunt pre1entate corespon"entele calitatilor= Calitate :" 7ierbinte :scat ,ece Varsta (opil >inerete #aturitate Batranete Anotimp Prima2ara Vara >oamna Iarna Luna ;una Boua Primul Patrar ;una plina :ltimul Patrar

6 se obser2a ca acestea fac ca tran1itia ,ece8:" al ciclului un punct Ceie "e tran1itie= repre1inta (4) intunericul lunii, (') inceputul tra"itional al anuluithe, si ($) reincarnarea. (um aceste calitati sunt impartite "e cate "oua elemente, ele pot fi puse pe liniile Pentaclului (intre "oua colturi ale Pentagramei). 3e exemplu, corespun"e liniei care conectea1a 6pa (:) an" 6er (6). 3esi (alitatile apartin liniilor "intre colturile Pentagramei, este mai con2enabil sa le punem pe colturi, in felul acesta i"entifican"u/se cu -lementele. 6ristotel a arata ca una "in cele "oua (alitati care "etermina un -lement este "ominanta (prima "in cele "oua "in lista elementelor "e mai "e2reme), asa"ar Pamant este pre"ominant :scat, 6pa este ,ece, 6er este :" si 7oc este 7ierbinte. 3esi aceste corespon"ente nu par a fi normale, ele sunt corecte, mai ales pentru alchimie. (an" le aplicam a2em urmatoarele corespon"ente pentru colturile Pentagramei= Litera 6 -I G : Element 6er 7oc Pamant 6pa Calitate :" 7ierbinte :scat ,ece Varsta (opil >inerete #aturitate Batranete Anotimp Prima2ara Vara >oamna Iarna Luna ;una Boua Primul Patrar ;una plina :ltimul Patrar

6cesta este, "e fapt, cel mai comun set "e corespon"ente utili1at in ,enastere. 6l cincilea element poate fi inclus "upa cum urmea1a= I &pirit 3i2in #oarte >impul >erorii ;una Boua

(D>impul >eroriiD se refera la 1ilele nenumerotate si fara nume "intre ani) Be asteptam ca I?#oarte sa ca"a pe linia "intre :?Batranete si 6?(opil, "ar nu este asa0 poate pentru ca ascensiunea in &pirit poate sa ia loc in orice moment al 2ietii. Formele literelor ;iterele grecesti care sunt folosite pentru a marca Pantagrama contin enco"at sec2enta "e "e12oltare a -lementelor in formele lor= 4. -I (epsilon iota) ? 7@(= 5 linii '. 6 (alpha) ? 6er= . linii (cu linia care la uneste rupta)E $. : (upsilon) ? 6pa= $ linii .. G (gamma) ? Pamant= ' linii 5. I (iota) ? &pirit= 4 linie The Planets Ptolemeu "efineste (alitatile celor cince Planete #inore in felul urmator= Venus este pre"ominant :" si asociat cu 6er0 +upiter este 7ierbinte si asociat cu 7oc, #arte este :iscat si asociat cu Pamant, &aturn este ,ece si asociat cu 6pa. #ercur este neutru, "ar poate sa se combine cu alte planete, "eci il asociem cu &pirit. 6sa a2em= #ercury #ars &aturn +upiter Venus

(onform lui Ptolemeu cele "oua planete "in "reapta (+upiter, Venus) sunt binefacatoare, si cele "oua "in stanga (#arte, &aturn) sunt rele2oitoare0 #ercur este neutru.

Cele patru functii si Persoana Patru 1ei sunt asociati cu elementele pamantesti in felul urmator= +upiter (7oc), +uno (6er), Beptun (6pa), (eres (Pamant). (ele patru (alitati sunt asociate normal cu cele patru 7unctii ale lui +ung= &entimentul (:") opus cu Gan"irea (:scat), Intuitia (7ierbinte) opus cu &en1atia (,ece)0 Persoana (&pirit) sta "easupra tuturor. 7unctiile :"8:scat sunt De2aluati2eD, si functiile 7ierbinte8,ece sunt DexperimentaleD. Patru 1ei corespun" celor patru 7unctii= Venus (&entimentul, iubirea), #iner2a (Gan"irea, intelepciunea), +upiter (Intuitia), Beptun (&en1atia). 6sa"ar a2em= Element &pirit 7oc 6er 6pa Pamant Zeitate #ercur +upiter Hera, 6fro"ita Beptun (eres, #iner2a Functie Persoana Intuitia &entimentul &en1atia Gan"irea Calitate 3i2in 7ierbinte :" ,ece :scat Planeta #ercur +upiter Venus &aturn #arte

The Alchemical reat !or" (olturile Pentagramei corespun" cu fa1ele 6lchemiei. Prima fa1a este Bigre"o (Innegrirea), corespun1an" cu 6pa/,ece/Iarna/&aturn0 este fa1a care cau1ea1a "istrugerea structurilor 2echi si re"ucerea lor la #ateria Prima. :rmatoarea fa1a este 6lbe"o (6lbirea), corespun1an" cu 6er/:"/Prima2ara/ Venus0 este fa1a "e purificare, in care #ateria Prima este curata astfel incat este secata "e toate proprietatile si poate accepta >inctura. :rmatoarea este (itrinitas (Ingalbenirea), corespun1an" cu 7oc/7ierbinte/Vara/+upiter0 este fa1a in care #ateria Prima primeste >inctura 6urita. In final a2em ,ube"o (Inrosirea), corespun1an" cu Pamant/:scat/>oamna/#arte0 este o fa1a para"oxala, pentru ca este asociata cu Ios sau Venenum. Poate fi cea "in urma fa1a a procesului a alchimiei, Iosis ("e2enin" rosie/mo2) in care este pro"usa Piatra 7ilo1ofala, care are un exces "e >inctura, si poate migra pe alta materie. >otusi, poate fi o fa1a "e exces, 6"ustio ("e2enin #aro) care "istruge munca acumulata.

Colors Pe langa culorile asociate cu -lementele si (alitatile prin 2irtutea 6lchemiei (6pa8,ece?Begru, 6er8:"?6lb, 7oc87ierbinte?Galben, Pamant8:scat?,osu), mai sunt si alte culori secun"are, Ver"e pentru 6er8:" si 6lbastru pentru 6pa8,ece. In primul ran", Ver"e este asociat cu Venus/Prima2ara/:"/6er. 6poi, Ver"e este complementara lui ,osu, Fhich is culoarea lui #arte care sta opus fata "e Venus pe Planul Pamantesc (exact cum ,osul >oamnei e opusul Ver"elui Prima2erii). In al "oilea ran", 6lbastru este asociat cu &aturn/Iarna/,ece/6pa, pentru ca 6lbastru este complementar cu Galben, care este culoarea lui +upiter, care e opus fata "e &aturn (exact cum Galbenul Verii e opusul 6lbastrului Iernii). The #irections (olturile Pentagramei corespun" cu cele Patru 3irectii si &us. 3in nefericire, sunt multe feluri in care "irectiilor pot fi asociate. (el mai comun aran<ament folosit in ,enastere este= 6pa?Vest, 6er?&u", 7oc?-st, Pamant?Bor", care face perspecti2a "e sus catre Bor"/-st. 6lta meto"a este sa le asociem pe ba1a (iclului @rganic si miscarea &oarelui (6er?:"?3imineata?-st, 7oc?7ierbinte?Pran1?&u", Pamant?:scat?&eara?Vest, 6pa?,ece?Boapte?Bor"). ((u aceste asocieri perspecti2a este sub Pirami"a spre Bor"/-st.) Ptolemeu le asocia1a pe ba1a celor Patru Vanturi si (alitatile lor (care "au 6pa?,ece?Bor", 6er?:"?Vest, 7oc?7ierbinte?&u", Pamant?:scat?-st). ((u aceste asocieri pespecti2a este "easupra Pirami"ei spre &u"/-st.)

>ra"ucere "upa= http=88FFF.cs.utC.e"u8Gmclennan8B68PP.html 6utor= http=88agachi.name8