Sunteți pe pagina 1din 12

7 Faetonul – Carul triumfal

Este reprezentativ pentru Calea Cabalistică a lui Cheth, care înseamnă Gard sau
Împrejmuire,și, pe Arborele Vieții, se află între Binah, (Înțelegerea) al treilea Sephiroth
din Arborele Vieții și Geburah (Severitatea) al 5-lea Sephiroth pe Arborele Vieții. Este
vehicolul care cuprinde Sufletul în călătoria sa spre manifestare, arătat în cartea de
Tarot a lui Thoth, de către cei patru Sfincși cu fețe diferite de animale, fiecare element
având patru sub-elemente (cuburi).
*
Carul însuși este Kether ca Geburah, Tronul Sufletului, care protejează Sufletul prin
călătoria sa prin dimensiunile manifestării universale. Carul însuși este astfel nemișcat
și stabil în timp ce Roțile Roșii ale lui Geburah îl alimentează prin manifestarea
Universală. Prezentat aici, Sufletul este un războinic solar-aur și/sau „îngerul păzitor
sfânt” care este protejat de Abis de Lumina Nelimitată a lui Kether, o formă vibrațională
de energie pe care se sprijină Sufletul.
Carul Thoth este condus de semnul Racului, un semn de Apă (crabul de pe casca lui) și
este Apa Pură (Conștiința Pură) a Marii Preotese (Cartea a doua), care conduce
Sephirothul-Daäth, cel invizibil, adică reprezintă Gardul sau Incinta și/sau Pântecul,
prezentate în inelele ovale, albastre, din jurul carului, care protejează Sufletul în
călătoria sa spre planurile de manifestare Superioare de la cele Inferioare.
Sufletul/Psihia este Sinele Sinelui nostru, este emanația noastră individuală a Identității,
e Spiritului Suprem din Kether. Sufletul fiind acest „Războinic solar”, așa cum arată
Armura cu stea de aur, este condus de Lună. Păstrând tradiția egiptenilor antici, care
credeau că Soarele nostru a urmat Luna pe cer. În metafizică, aceasta ar fi Creatoarea
Divină care conducea Războinicul Solar. Roțile lui Geburah (o inteligență energetică a
lui Binah, Marea Mamă) conduc Carul ca formă.
Știind că Binah este Mama Formei și este forța magnetică (uterică) feminină a
Universului și/sau Creația, putem vedea cum Carul este combinația ( Căsătoria lui
Kether-Chokmah- Binah, care este Triunghiul Suprem al de sus) forței fotonice și a
formei psihice-fotonice spirituale care este Sufletul.
Deci, având în vedere acest lucru, putem concluziona că natura curgătoare și puternică
a Tatălui Creativ (Foc – Electric) și natura receptivă a Mamei (Apă – Magnetică) care
dau viață oricărei forme, protejează Sufletul nostru de dispersarea spre înapoi în lumina
Nelimitată (Energia Întunecată Creativă) căreia îi spunem Întuneric, o non-identitate
pentru noi.
Aici, Războinicul Solar este un soare auriu în centrul unui lotus de culoare trandafirie.
Trandafirul Lotus este un simbol al Creației Divine. Aici, Războinicul Solar alergă de-a
lungul cerului cu stele căzătoare într-un Car Ceresc. Ea/Binah, este Vasul, Pântecele,
Cupa sau Graalul (care se află în mâinile Cavalerului de Aur, pe Car), ambele roșii-
sângerii,
Sângele Mamei Graal pe albastrul apei, ambele formând motorul care mișcă eul nostru
sufletesc acum stabil prin Univers, permițându-ne o cucerire psihică pe toate planurile
energiei!
Un astfel de motor al Psihicului, ne face pe fiecare dintre noi Moștenitorul-Copilul de
Aur al Creatorului Divin!
*
Cartea a VIIa a luiThoth simbolizează viziunea lui Ezechiel, în care profetul a descris
apariția a „patru făpturi vii”, fiecare având patru fețe, un om, un leu, un bou și cea a unui
vultur, care sunt simbolurile forțelor elementare. a universului manifestat. Ceea ce mulți
dintre noi ar trebui să înțeleagă acum este că Severitatea lui Binah, Marea Mamă, ne
apără de dizolvarea în „Neant”, deoarece suntem cele mai importante „Psihii ale
formei”; suntem Maeștri ai Formei și Capodoperele ei și, în ceea ce o privește pe
Ea,Mama, suntem „Cei mai frumoși copii ai ei”, Mercurul/Magul ei ne-a dat Proprietatea
asupra Celor 4 Lumi Cabalistice ale Manifestării, ca Păzitori de încredere!
Noi suntem Suflete; un colectiv de personalități ale incertitudinii create din Soarele
Fotonic al Miezului Galactic al Căii Lactee, care este Logosul care creează și operează
imaginea de sine în numele lui Abracadabra (După Crowley: Abrahacabra) care este
văzut drept pânza baldachinului de deasupra.
Cavalerul-Sufletul de Aur.
Crowley afirmă că Abrahacabra/Abracadabra este Cuvântul Vibrator al Eonului, Marea
Operă. Crowley l-a numit pe Abrahacabra „unul dintre cele mai importante numere, o
cheie ale Eliberării... cuvântul Eonului... cifra Marii Opere care, atunci când folosește
Gematria Cabalistică (numerologie), Abrahacabra este 418, ceea ce este egal cu
4+1+8=13, cartea Moartea,13.
Sfântul Graal, este „vasul întregii Forme”, din care bea Psyche, (vinul/sângele
imaginației) dând formă.gândurilor noastre......care devin Conștiința de Sine a EU
SUNT EU.Avem ceea ce numim „libertate de alegere”, pentru că ne naștem în
Incertitudinea laturii cuantice a Universului.
Aici, vorbim de ceea ce fizicianul a ales să numească Principiul Incertitudinii al lui
Heisenberg.Incertitudinea, ne oferă libertatea de a ne crea propria identitate, pentru că
Infinitul, neavând măsurătoare, este într-adevăr incert... tot ceea ce este, este că știe că
ESTE, adică EU SUNT...!

De aceea trebuie să exersăm ridicarea Forței Șarpelui din interior pentru a trezi
poțiunea nefolosită a cromozomilor creierului nostru. Kundalini poate fi văzută ca
„Cuvântul-voință original al lui Dumnezeu” / Logosul și Abrahacabra și această forță
trebuie să curgă peste și prin creierul nostru ca o căsătorie dintre Pofta Marelui Creator
de Foc și Apele înglobate ale Înaltei Preotese, înainte de a manifesta înţelegerea
Sinelui Mare.
Nu o să vă încingă creierului, Înțelegerea va ajunge la cei sârguincioși, pentru că
indiferent de aparenta neclaritate a semnificațiilor care le sunt atribuite, cărțile de Tarot
reprezintă arhetipuri cu adevărat universale, Forțele și Formele care rămân imuabile în
ciuda încercărilor limitate de a le descrie.
Voi, fiecare și noi toți, suntem Forță/Psihie și Forme de Lumină compuse din toate cele
78 de imagini ale pachetul de Tarot.
Tarotul ești TU, nu cel creat de mintea omului, acel îndoctrinat care este răspunde
printr-o reacție la mediul, ci Tu Cel Puternic, care este acțiunea care schimbă mediul. Ai
venit să extinzi și să eliberezi mintea de supraviețuirea pământului, de existența sa
animală, în Existența Superioară a Sufletului Nemuritor. Ești Războinicul de Aur al
Creației.
Cartea de tarot Carul Trimfal reprezintă Sufletul Războinic Solar care definește ființa ---
dar nu este definit prin ființă.
*
Semnul astrologic al Carului este Racul, iar planeta astrologică a Înaltei Preotese este
Luna, conducătorul Racului. Amintiți-vă, Tarotul este despre polarități; Voința de a da
formă (feminin-magnetică) și Voința de a exprima forma (masculin-electrică). În această
asociere, Carul este forma lui – “Eu simt”. Mișcarea astrologică a Lunii (Marea
Preoteasă) este – Mă caut prin ceea ce simt. De asemenea, ne ajută să ne amintim că
toate cărțile Arcane Majore au o formă receptivă (feminină) și mișcare de foc
(masculină) și sunt, în acest fel, androgine. În corespondență, forma unei cărți va
corespunde adesea cu mișcarea alteia.
Note muzicale: Carul - D# și Marea Preoteasă este - G#.
Literele ebraice sunt: Car – Cheth – Însemnând – Gard.
Cheth este, de asemenea, descrisă ca o simplă scrisoare-Discurs, în timp ce Marea
Preoteasă, este descrisă ca o -Literă dublă- însemnând Război-Pace.
Căile Arborele Vieții sunt: Car- e Cheth, Casa Influenței.
Pentru Marea Preoteasă calea este: Gimel, Inteligența Unificatoare.
Forma literei Gimel este o cămilă, iar semnificația pentru Cheth este – un Gard sau o
Incintă.
Plantele: pentru Car- coriandrul, morcovul, labdanum, mușțelul și pentru: Marea
Preoteasa-camforul, lămâia și iasomia.
Energia psihică (abilitățile magice) generată de această corespondență este;
Clairsentience (sentiment de clar-vedere) care este capacitatea de a simți emoțiile
celorlalți.
Deoarece acest lucru poate fi perceput atât conștient, cât și subconștient, de multe ori
clarsimțitorul poate deveni capricios și confuz fără să știe de ce.
Aplicând toate corespondențele de mai sus (pe o piatră sau un mineral) cu o Mandala,
adică combinația Cărți de Tarot + meditație/vizualizare, poate crește foarte mult pentru
a îmbunătăți „abilitățile magice”.
Mai mult, cartea 7: CARUL este: Mișcarea sau schimbarea și identitatea sau odihna.
Sunt primul și al doilea secret al Naturii: Mișcarea și Odihna. Întregul cod al legilor ei
poate fi scris pe această miniatură. - Carul reprezintă Principiile Universale ale
combinației de schimbare/mișcare cu cele de nemișcare-inactivitate. Pe scurt:o mișcare
și o odihnă.
Fiecare individ este atins de schimbarea multidimensională în expresiile lui de Pământ,
Aer, Apă și Foc, așa cum sunt simbolizate de cei patru stâlpi, cele patru roți și cele
patru animale. Aceste patru aspecte elementare ale noastre se combină pentru a crea
cine suntem, mental, fizic, emoțional și spiritual.
Discul care se învârte în mâinile conducătorului, simbolizează, de asemenea, roata
norocului/Zeița Fortuna (Pântecele de apă albastră al nașterii / Mama hrănirii și
pântecele de foc roșu al Sexului / Moartea/Mama reîncarnării) și, înseamnă că noi, ca
Psyche, născut din Tatăl Solar și din Mama Apei, avem libertatea de a alege și putem
alege schimbări norocoase, pozitive și abundente pentru noi înșine.
Cele zece cristale de pe armura de aur a Carului Thoth, reprezintă cele zece opțiuni
pozitive puternice ale celor Zece Sephiroți din Arborele Vieții.
Coroana, care este „realizarea încoronată”,exprimă înțelepciunea, înțelegerea, mila,
severitatea, frumusețea, splendoarea, biruința, temelia și împărăția.
Aceste zece stări de energie conștientă sunt mișcări multidimensionale și de odihnă
care sunt cunoscute sub numele de „Sinele nostru Mare”.
În “Cele treizeci și două de căi ale înțelepciunii”, Paul Foster Case a afirmat: “a
optsprezecea cale (Carul) se numește Casa Influenței (prin măreția căreia abundența,
afluxul de lucruri bune, coboară asupra ființelor create) și din mijlocul prefacerii sunt
trase evenimente și simțuri ascunse, care locuiesc acum în umbră și care se agață de
roțile el, formând cauza tuturor cauzelor.””
Pentru a reitera: Între Geburah (Severitate) și Binah (Înțelegerea),sau Marea Mamă, de
pe Arborele Vieții, trece acestă Cale: Cheth.
Este Calea cea mai înaltă și cea mai profundă de pe Stâlpul Severității și introduce
Personalitatea în Sinele Spiritual Suprem, care ne învelește Sufletul în Armura Aurie a
Protecției, astfel încât Psihicul să poată fi transportat prin/peste Universul nemanifestat
și/sau Materia întunecată și energia întunecată.
Carul este incinta care ține Sufletul într-o stare de pace ca un bun armonios, în timp ce
acesta se mișcă prin toate planurile. Paul Foster Cases a afirmat despre Car: “Eu sunt
gardul de protecție ce cuprinde câmpul existenței. În acest câmp locuiești tu, Și eu sunt
apărarea ta, Împotriva întunericului care este în afară. Este o protecíe de siguranță, dar
și un zid, o limitare, Pentru că întunericul împotriva căruia te apără Este Întunericul
strălucitor al Luminii Nelimitate., Prea strălucitor pentru ochii tăi. Întunericul la care se
referă Dr. Case este cel al Luminii Nelimitate este cel al lui Kether, culmea Sinelui
Spiritual Suprem. Imaginea în Car, experiența Sinelui Spiritual, este cunoscută în
Alchimie sub numele de „Exhalare”, unde Alchimistul devine Piatra Filosofală; o
schimbare fiziologică în organism.”
*
Sursa text> https://www.elitarotstrickingly.com/blog/the-tarot-of-eli-llc-the-thoth-tarot-
key-atu-7-the-chariot
*

„În planul conștiinței noastre, Faetonul ne înalță spre alte lumi, ne ajută să ne desprindem de cele
pământene pentru a pluti în sferele individuale, ce reflectă imagini specifice despre propriul univers. Cu
ajutorul lui depășim anumite bariere, depășim rutina, astupăm prăpastia dintre dorință și realizare. Cine
stăpânește Carul e capabil să-și țină instinctele sub control. Este o victorie împotriva propriei persoane. Însă
învinge răul, nu binele.” – după Simona Anomis * Tarotul umbrelor * p. 62