Sunteți pe pagina 1din 13

IAS 12

Impozit pe profit
1) O societate achizitioneaza un utilaj in valoare de 30.000 lei.
, are o
durata de viata de 4 ani si o valoare reziduala in suma. Societatea
utilizeaza metoda amortizarii liniare pentru determinarea rezultatului
contractul si metodele amortizarii accelerate pentru determinarea
rezultatului fiscal. Presupune ca societatea obtine un rezultat contabil de
20.000 lei pentru fiecare din rumatorii 4 ani. Cum se inregistreaza in
contabilitate impozitele curente si impozitele amanate.

An

Valoare contabila
(baze de

Amortizar
e

An fiscal

Valoare
contabila

Cifre de
impozitare

1
2
3
4

amortaizare)
30.000
30.000
30.000
30.000

contabila
7.500
7.500
7.500
7.500

15.000
5.000
5.000
5.000

22.500
5.000
7.500
0

15.000
10.000
5.000
0

30.000 7.500 = (val. contabila) 22.500


30.000 15.000 = 15.000
Rezultatul contabil = 21 C = 20.000

amortizare
contabila
Raportul fiscal = Rezultat contabil + amortizare contabila amortizor fiscal
An
Rezultat contabil
Amortizare Amortizare Rezultat
Impozit
contabila
fiscala
fiscal
curent
1
20.000
7.500
5.000
12.500
2.000
2
20.000
7.500
5.000
22.500
8.600
3
20.000
7.500
5.000
22.500
3.600
4
20.000
7.500
5.000
12.500
3.600
An I 20.000 + 7.500 15.000 = 12.500
An II 200.000 + 7.500 500 = 22.500
12.500 x 16% = 2000

Anul 1
Inregistrarea impozitului curent (pentru fiecare an)
6911 = 4411
2000 lei

Calculul impozitelor amanate


Vcontabila = 22.500
Bazele de impozitare = 15.000
Vcontabila > Baza de impozitare =) diferenta temporara imparabila =) datorie
privind impozitele pe profit = 16% din diferenta
Datorie 22.500 15.000 x 16% = 1.200
6912 = 4412 (Impozit pe profit amanat) 1200
Anul 2
Valoare contabila = 15.000
Baza de impozitare = 10.000
Valoare contabila > baza de impozitare =) diferenta temporara impozitabila
=) datorieanul 2 = 15.000 10.000 x 16% = 800
Datorie An1 = 1.200
Relatare A datoria = 400 (1.200 800 )
4412 = 791 (venit din imp pe profit amanat) 400
Anul 3
Valoarea contabila = 7.000
Baza de impozitare = 5.000
Valoarea contabila > baza de impozitare =) dif temporara impozitabila =)
datorie anul 3 = 7.500 5.000 x 16% = 400
Datorie an2 = 800
Reluare a datoriei = 800 400 = 400
4412 = 731
400
Anul 4
Valoare contabila = 0
Baza de impozitare = 0
Valoarea contabila = Baza de impozitare =) nu exista diferenta =)
Datorie pentru anul 4 = 0
Datorie pentru anul 3 = 400
Reluare a datoriei = 400 0 = 400
4412 = 791
400
2) O societate achizitioneaza un program informatic in valoare de 6.000 lei,
intentioneaza sa-l foloseasca pe o perioada de 2 ani. Considemra ca
societatea a obtinut un rezultat contabil de 20.000 lei in primul an, 30.000
in anul doi si 40.000 in anul trei.
Din punct de vedere fiscal programul informatic este amortizat in 3 ani. Cum
se
. impozite curente si amanate?

An
1
2
3

Baze de
amortizare
6.000
6.000
6.000

Amortizare
contabila
3.000
3.000
0

Amortizare
fiscala
2.000
2.000
2.000

Valoare
contabila
3.000
0
0

Baza de
impozitare
4.000
2.000
0

6.000 : 2 = 3.000

6.000 : 3 = 2.000

An

Rezultat contabil

1
2
3

20.000
30.000
40.000

An
contabil
3.000
3.000
0

An fiscal
2.000
2.000
2.000

Rezultat
fiscal
21.000
31.000
38.000

An 1 =) 20.000 + 3.000 2.000 = 21.000


21.000 x 16% = 3.360
Anul 1
6.911 = 4.411
3.360 lei
Valoarea contabila = 3.000
Baza de impozitare = 4.000
V contabila < baza de impozitare =) dif temporara deductibila =)
imp amand = 1.000 x 16% = 160
4.411 791
160

Impozit
3.400
4.960
6.080

. privind

Anul 2
6.911 = 4.411
4.960
Valoare contabila = 0
Baza de impozitare = 2.000
Valoare contabila < baza de impozitare =) dif temporara deductibila =)
creanta an2 = 2.000 x 16% = 320
Creanta An1 = 160
Crestere creanta = 160
4.412 = 791
160
Anul 3
690 = 4411
280 lei
Valoare contabila = 0
Baza de impozitare = 0
Valoare contabila = baza de impozitare =) nu exista diferente =) ceea ce
inseamna creanta pentru anul 3 = 0
Creanta pentru anul 2 = 340
Reluare a creantei = 320 0 = 320
6.912 = 4.412
320
3) O societate constituie la sfarsitul anului N un provizion pentru litigii in
valoare de 1.000 lei. Pe 20 August N+1 societatea prevede procesul si
/
provizionul ramas fara ...... Presupunem ca rezultatul contabil pentru anul
N este 10.000 lei, iar pt N+1 8.000 lei
Anul N:
6812 = 1.511
2.000 lei
Rezultatul contabil in anul N = 10.000 lei cheltuielile privind provizioanele sunt
nedetectabile fiscal.
Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil venituri impozabile + cheltuieli
nedetectabile = 10.000 + 2.000 = 12.000
Impozitul curent = 12.000 x 16% = 1.920 lei
6.911 = 4.410
1.920 lei
Valoare contabila = 2.000

Baza de impozitare = 0, Baza de impozitare reprezinta valoarea contabila =


suma ce va fi permisa a fi a fi dedusa in ..... fiscale in ..................................
datorie in perioadele contabile ......................
Valoare contabila > baza de impozitare =) diferenta temporara deductibila =)
creanta = 3.200 lei
4.412 = 791
320
In anul N+1
1511 = 7.812
2.000
Rezultat contabil = 8.000
Rezultat fiscal = 8.000 2.000 + 0 = 6.000 lei
Imp = 6.000 x 16% = 960 lei
691 = 4.411
1960 lei
Valoare contabila = 0
Baza fiscala = 0
Valoare contabila = baza de impozitare =) nu exista diferente temporare =)
creanta 2N = 0
Creanta N = 320
Reluare a creantei = 320 0 = 320 lei
6.912 = 4.412
320lei
Se constata ca valoarea actualizata a platilor minimale de leasing este mai
mica decat valoarea justa deci echipamentul va fi inregistrat astfel
231
Echipamente
Tehnologice

167

868.719

Alte imprumuturi
si datorii asimilat

Putem calcula urmatorul tabel de colectare a leasingului (exclusiv TVA)


Data
Plati
Dobanda
Plati privind
Datoria
Platii
datoria
ramasa
1
2
3 = 5n-1x9,5
4=2-3
5=5n-1-4
01.10.2006
868.719
01.10.2006
200.000
63.528
136.472
532.247
30.09.2007
200.000
63.528
136.472
532.247
30.09.2008
200.000
50.504
149.436
382.811
30.09.2009
200.000
36.367
163.633
219.178
30.09.2010
200.000
20.822
179.178
40.000
30.09.2010
40.000
0
40.000
0
TOTAL
1.040.000
171.281
868.719
*
167 = 409
200.000 lei
200.000 63.528 = 136.472
Se inregistreaza dobanda pentru intreaga perioada a contractului
= 1.040.000 868.719 = 171.281 lei
471 = 1687
171.281
Se elimina cheltuielile cu redeventele inregistrate de societatea F
%
= 612
200.000
167

136.472

1687

63.578

Se inregistreaza cheltuielile cu dobande


666=471

63.528

Se inregistreaza amortizarea = 868.719 / 4 ani = 217.180 lei


6811 = 2813

217.180 lei

Exemplul 2) privind retratarea leasingului financiar


Societatea F (locatar) a semnat un contract de leasing cu urmatoarele
caracteristici:
-

Data inceperii contractului; 01.01.2006


Obiectul contractului un echipament tehnic;
Durata contractului, 3 ani;
Valoarea justa a echipamentului 4.000.000 lei
Avans: 1.000.000 lei
3 rate anuale de 1.000.000
Valoarea reziduala 200.000;
Rate dobanzii 10%

In situatiile financiare individuale societatea F a utilizat a abordare juridica


pentru contabilizarea contractului de leasing.
Valoarea actualizata a platilor minimale de leasing
1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 + 200.000 = 1.000.000 +
909.091 + 826.446 +
1,1

(1,1) 2

(1,1)3

(1,1)3

+ 751.315 + 150.263 = 3.637.115 lei


21.31= 167

3.637.115

Date plati

Plati

Dobanda

1
01.01.2006
01.01.2006
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2008
Total

2
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
200.000
4.200.000

3= 5n+x|0|
263.711
190.083
109.091
0
562.885

Plati primul
Datoria
4=2-3
1.000.000
736.289
809.917
890.909
200.000
3.637115

Se inregistreaza dobanda pentru intreaga perioada


4.200.000 3.637.115 = 562.885 lei
471=1687

562.885

Se eleimina cheltuielile cu dobanzile inregistrate de societatea F

Datoria
ramasa
5=5n -4
3.637.115
2.637.115
1.900.826
1.090.909
200.000
0
*

% = 612 1.000.000
_______
167
1687

736.289
263.711

Se inregistreaza cheltuielile cu dobande

666=471

263.711

Se inregistreaza amortizarea
Amortizarea anuala = 3.637.115/3 = 1.212.372 lei
681 = 281

1.212.372

Diferentele temporare impozitabile = 3.637.115 + 562.885 1.212.372 =


2.987.628
Diferentele temporare deductibile = 3.637.115 + 562.885 1.000.000 =
3.200.000
Diferenta temporara deductibila anuala = 3.200.000 2.987.628 = 22.372 lei
Creanta privind impozitul amanat = 212.372 x 16% = 33.980 lei
4.412 = 791
33.980 lei
Aplicatia I de ....... a leasingului financiar
Filiala F (locatar) a semnat un contract de leasing financiar cu urmatoarele
caracteristici:
-

Data inceperii contractului; 1 ianuarie 2012


Durata contractului = 4 ani;
Obiectul contractului = un echipament
Intrarea justa a echipamentului = 20 ________
Avans platit initial = 2.400 _____
Sunt prevazute in rate anuale de catre 4.000.000 lei fiecare, achitabile in
ultima zi a anului de contract
Locatarul ii garanteaza locatarului o valoare reziduala de 2.000.000 lei la
31.12.2015
Acte marginala de imprumut a locatarului este de __ pe an

Data
Platii
1
01.01.2012
01.01.2016

Plati

Dobanda

2
2.000.000

3 = 5n-1x9,5
-

Plati privind
datoria
4=2-3
2.000.000

Datoria
ramasa
5=5n-1-4

31.12.2016
4.000.000
1.117.118
2.882.882
31.12.2013
4.000.000
900.902
3.099.098
31.12.2014
4.000.000
668.469
3.331.531
31.12.2008
2.000.000
418.605
3.581.395
2.000.000
31.12.2015
18.000.000
2.000.000
0
TOTAL
10.000.000
3.105.094
16.894.906
*
14.894.906 2.882.882 = 18.012.024
12.012.024 3.095.098 = 8.911.926
Se inregistreaza dobanda pt intreaga perioada
20.000.000 = 10.894.906 = 3.105.094
471 = 1687
3.105.094
Se elimina cheltuielile cu redeventele inregistrate cu dobanzile de societatea F
% = 6.12
4.000.000
167
2.892.882
1687
1.117.118
Se inregistreaza 2012 31 decembrie 2012
666 = 471
1.117.118
Se inregistreaza amortizarea pt primul unde contract
=16.834.906/ 4 ani = 4.223.707 lei

630 = 2813 4.223.727


Diferente temporare impozitate = 16.894.908 + 3.105.094 = 4.223.727 =
15.776.273 lei
Diferente temporare deductibile = 16.094.906 + 3.105.094 4.000.000 =
16.000.000 lei
Diferente temporare deductibila net = 16.000.000 15.776.233 = 223.727 lei
Creanta privind impozitul avand = 223.727 x 14%

= 38.796 lei
4412 = 791
35.796
2) societatea F (locatar) a semnat un contract de leasing financiare cu
urmatoarele caracteristici
- data inceperii contractului: 1 ianurie 2014
- durata contractului = 4 ani
- obiectul contractului = un echipament tehnic;
- valoarea justa a echipamentului = 16.000.000
- Avem platit initial = 2.000.000 lei
- sunt prevazute 4 rate anuale de cate 3.000.000 lei fiecare, achitabile in ultima
zi a anului de contract;
- locatarul ii garanteaza locatarului o valoare reziduala de 2.000.000 lei la
31.12.2007
- rate marginale de imprumut a locatarului este de 5% pe an
In situatiile financiare individuale, Societatea F a utilizat o abordare juridica
pentru contabilizarea contractului de leasing. Astfel spus, in
. 2014, a
contabilizat integral
/

Platile realizate in numele contractului de leasing.


Impozitul pe profit Ip = 16%. Se cere retratarea leasingului financiar la
31.12.2014

2.000.000 + 3.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 +


2.000.000 + 3.000.000 +
1,05
(1,05) 2
(1,05) 3
(1,05)4
+2.000.000 + 2.837.142 + 2.000.00 + 2.721.088 + 3.472.875 + 2.476.256 =
14.283.257
Se constata ca valoarea actualizata a platilor minimale de leasing este mai mica
decat valoarea justa, deci echipamentul va fi inregistrat astfel:
2.131 =

167

Data
Platii
1
01.01.2014
01.01.2014
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
TOTAL

14.283.257
Plati

Dobanda

2
2.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
16.000.000

3 = 5n-1x 5%
614.163
494.871
238.094
0
176.743

Plati privind
datoria
4=2-3
2.000.000
2.385.837
2.505.119
2.761.906
2.000.000
14.283.257

Datoria
ramasa
5=5n-1-4
14.283.257
12.283.257
9.897.420
7.392.291
2.000.000
0
*

Dobanda totala = 16.000.000 14.283.237 = 1.710.713 lei


Inregistrarea contabila a dobanzii pentru intreaga perioada a contractului
471 = 1.687
1.716.743

Eliminarea Ch cu redevente din anul 2013


%
167

= 612

3.000.000
2.385.837

1.687

614.163

Se inregistreaza Ch. cu dobanda pentru perioada 1 Ianuarie 2014 31 Decembrie


2014
666 = 471

614.163

Se inregistreaza amortizarea pentru primul an de contract


14.283.257 lei/4 ani = 3.570.814 lei
6.811 = 2.813
3.570.814 lei
Diferente temporare impozabile = 14.283.237 + 1.716.743 3.570.814 =
12.429.186 lei
Diferente temporare deductibile = 14.283.257 + 1.716.743 3.000.000 =
13.000.000 lei
Diferenta temporara deductibila nula = 13.000.000 12.429.186.- = 570.814 lei
Creanta privind imp amanat = 570.814 x 16 % = 91.250
4.412 = 791

= 91.330 lei

Exemeplu privind retratarea amortizarii si a costului individual

Societatea F a cumparat la 1 Ianuarie 2012 un echipament, la un cost de


achizitie de 22.500.000 de lei. Conducerea estimeaza ca durata de utilitati este
de 7 ani, iar valoare conte..... reziduala de 1.500.000 lei
Societatea F calculeaza amortizarea prin metoda liniara.
Politica grupului din care face parte societatea F este de a aplica metoda cifrelor
atasate anilor de functionare. Cifrele atasate anilor de functionare sunt:
Anii de
amortizare
Cifrele
(numerele)
atasate

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Politica grupului este de a include in costul utilizarii


- echipamentului cheltuielile estimate cu demonetizarea in sume de
3.000.000 lei
Rata de impozit pe profit = 16 %
Se cere retratarea amortizarii si valorii ............. la 31.12.2012
Contabilitatea individuala a soc F:
Valoarea amortizabila = 28.400.000 1.500.000 = 21.000.000 lei
Amortizarea liniara anuala = 21.000.000 : 7 ani = 3.000.000 lei
Baza fiscala = 22.500.000 3.000.000 = 19.500.000 lei
Contabilitatea grupului:
213 =
1.513
3.000.000 lei
Valoarea amortizabila = (22.500.000 + 3.000.000) 1.500.000 = 24.000.000
Suma cifrelor (numerelor): 7+6+5+4+3+2+1 = 28
Amortizarea anuala: 24.000.000 x 7/28 = 6.000.000 lei
Se inregistreaza majorarea amortizarii pentru a fi adusa la nivelul cheltuielilor
curente de politica grupului
6.000.000 3.000.000 = 3.000.000 lei
6.811 = 2.813 = 3.000.000
Valoarea contabila (din limbajul grupului)
=25.000.000 6.000.000 = 19.500.000
Valoarea contabila = baza fiscala
Ex 2. Retratarea amortizarii si a costului ...........