Sunteți pe pagina 1din 12

Apa

Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Index Initial
200.3
400.56
500.36
600.32
700.85
812.369
9652.321
9660.231
10,000.01
10,560.33
10,820.55
11,214.00

Index final
Consum
400.56
200.26
500.36
99.8
600.32
99.96
700.85
100.53
812.369 111.519
9652.321 8839.952
9660.231
7.91
10,000.01 339.781
10,560.33 560.321
10,820.55 260.214
11,214.00 393.453
11,300.00
86

Cost Variabil
10.3
12.3
0.2
2.3
12
15.3
14
10.2
1.02
1.03
12.65
14.002

Cost total
2062.678
1227.54
19.992
231.219
1338.228
135251.2656
110.74
3465.7662
571.52742
268.02042
4977.18045
1204.172

Cost total
202.2626
100.798
100.9596
101.5353
112.63419
8928.35152
7.9891
343.17881
565.92421
262.81614
397.38753
86.86

Cost unitar
1.01

Cost variabil

Ianuarie

Februarie

Martie

April

Mai

Iunie

Iulie

Augu

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Dece

Cost fix

Index Initial

Index final

Consum

Cost total

Cost total

Cost unitar

Cost

ost variabil

bruarie

Martie

Aprilie

nie

Iulie

August

ctombrie

Noiembrie

Decembrie

Cost fix

ex final

Consum

st total

Cost unitar

Cost Variabil

Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Electricitate
Index initial
Index Final
100
200
200
300
300
400
400
600
600
900
900
1,200
1200
1500
1500
1856
1856
1,965
1,965
2,000
2,000
2,500
2,500
3,000

Cost fix

Consum
Cost total
100
259
100
259
100
259
200
518
300
777
300
777
300
777
356
922.04
109.32 283.1388
34.68 89.8212
500
1295
500
1295

Cost fix

Cost variab

2.59

1500
1200
900
600
600
400
400
300
300
200
200
200
100 100
100
100

1200

900

300

Index initial

300

30

Index Final

Cost variabil

3000
2500
1856

1500
1200
900

2000
1965.321965.32
1856

2500

2000

1500

1200

900

600
300

Index initial

300

300

Index Final

500

356

Consum

109.32

34.68

500

Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Gaze naturale
Index initial
Index final
Consum Cost total Cost unitar
142.36
152.36
10
29.9
152.36
156.548
4.188 12.52212
156.548
165.32
8.772 26.22828
165.32
175.23
9.91 29.6309
175.23
184.36
9.13 27.2987
184.36
195.36
11
32.89
195.36
10,356 10160.64 30380.31
10,356
11,023
667 1994.33
11,023
11,456
433 1294.67
11,456
11,800
344 1028.56
11,800
11,952.32 152.321 455.4398
11,952.32
12,033.12
80.799 241.589

Cost fix

30380.3136

11023
10356
10356
10160.64

11456
11023

156.548

165.32

195.36
184.36
175.23
Index initial
Index final
Consum

11456

11800 119

1294.67 1028.56

195.36
184.36
175.23
165.32
152.36
29.9156.548
29.6309
32.89
26.22828
27.2987
12.52212
8.772
9.91
9.13
11
4.188
142.3610 152.36

11800 11952.321

667

1994.33

Cost total

433

344

455.43

152.321

Index initial

11800 11952.321 12033.12


11456

11800 11952.321

294.67 1028.56

33

Cost variabil

2.99

344

455.43979241.58901

152.321

80.799

Index final

Consum

Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Index initial
1.23
5.236
6.235
7.256
7.325
7.456
7.567
7.678
7.896
8.235
8.8456
8.9854

TELEFONIE MOBILA-ABONAMENT
Index final
Consum
Cost variabil
5.236
4.006
1.2
6.235
0.999
1.3
7.256
1.021
1.44
7.325
0.069
1.5
7.456
0.131
1.65
7.567
0.111
1.74
7.678
0.111
1.78
7.896
0.218
1.85
8.235
0.339
1.89
8.8456
0.6106
1.95
8.9854
0.1398
2.03
9.0123
0.0269
2.13

Cost total
4.8072
1.2987
1.47024
0.1035
0.21615
0.19314
0.19758
0.4033
0.64071
1.19067
0.283794
0.057297

Cost total
1.0015
0.24975
0.25525
0.01725
0.03275
0.02775
0.02775
0.0545
0.08475
0.15265
0.03495
0.006725

Cost unitar

0.25

Cost varia

Index initial

Index final

Consum

Cost fi

Index initial

Index final

Consum

Cos

ial

Cost variabil

Index final

ndex final

Consum

Cost variabil

Cost total

Cost fix

Consum

Cost variabil

Cost total

Cost total