Sunteți pe pagina 1din 21

| |
› 
  
 | › | 
  
| 
 

p  ë  
  
  
 
   
  
  
  

 
 
ë  
  

 
  ! "
 

 # 
 !  ! 
 !  
$

 
  


h " %  & 

 
 #


 
!   ' 
 
 
 ()  *
 
 
 
+, !# 
'  !  -  

 
h |  
 
 
 

 
 
ã *. 

     
   / / 

 
 0  
"
 
.  
 
!"
 
 
 / 

 $   
" 

# 1 ! . ! 
! ( ! (   

 # !  
   "


|  


ã    

 
 
 
!  


"

#


5.´ S'au dus în


grabă, şi au găsit
pe Maria, pe Iosif,
şi pruncul culcat
în ..............´
5.´ După ce au plecat magii, un
înger al Domnului se arată în vis lui
Iosif, şi-i zice: ÄScoală-te, ia
Pruncul şi pe mama Lui, fugi
în..........., şi rămîi acolo pînă îţi voi
spune eu; căci Irod are să caute
Pruncul, ca să-l omoare.´´

þ
± 2 !# 

    
   .   
(( 
 /  
& 
  / 


 ! !  
 
 
 
± "  


 
  
!  

"
 # 
 

"!  
  
  
 !   
#
  

" -
% $! 
, !  

  $
!
 
 
 
 

     

0 & 
 .
   
    
 

   ! 
3  ! 4 


 

 
 2  !# 4 
 
   .

  -  
 - ! 
   


  
ß " 3 
   
 
  
!

 

  
& ß.´.................. este
doar o poveste, nu
adevar´

Ú
| 
].´noi putem afla
adevarul despre
Craciun in
.....................´
#
].´Tatal lui Isus
se numea
.....................´


› .´Cel mai important lucru
inainte de Craciun, ca
pregatire, trebuie sa ne
facem timp pentru
.....................´


› .´Dumnezeu l-a trimis pe
singurul lui Fiu in lume
pentru ca sa
.....................´

 þ