Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”

Capitolul II lit. J - PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI


BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nivelul Coeficient de
Nr. crt. Functia Clasa
studiilor ierarhizare
1 Inspector de specialitate, expert, inginer; expert *) S 47 3.11
gradul I S 42 2.75
gradul II S 35 2.32
gradul III S 28 1.95
debutant S 24 1.77
2 Subinginer I SSD 35 2.32
Subinginer II SSD 29 2.00
Subinginer III SSD 19 1.56
Subinginer debutant SSD 12 1.31

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nivelul Coeficient de
Nr. crt. Functia Clasa
studiilor ierarhizare
3 Tehnician, observator condiţii mediu; I A **) M 32 2.15
Tehnician, observator condiţii mediu; I **) M 20 1.60
Tehnician, observator condiţii mediu; II **) M 12 1.31
Tehnician, observator condiţii mediu; debutant **) M 8 1.19

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă
persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de
bază a unităţii.

22

S-ar putea să vă placă și