Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

VII – FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ


ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ”

Capitolul I - SOLDELE DE FUNCŢIE ŞI SALARIILE DE FUNCŢIE PENTRU PERSONALUL MILITAR,


POLIŢIŞTII ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI
PENITENCIARELOR, DIN CADRUL INSTITUŢIILOR PUBLICE DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI
SIGURANȚĂ NAŢIONALĂ

Clasa de Coeficienţi de
Nr. Nivelul
FUNCŢIA salarizare ierarhizare
crt. studiilor
minim maxim minim maxim
Şeful Statului Major General, secretar de stat – şef al Departamentului
Ordine şi Siguranţă Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român
1 de Informaţii, prim-adjunctul directorului Serviciului de Informaţii S - 105 - 13.10
Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul
Serviciului de Protecţie şi Pază
Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, adjuncţii
directorului Serviciului de Informaţii Externe, adjuncţii directorului
2 Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi adjuncţii directorului Serviciului S - 103 - 12.41
de Protecţie şi Pază
Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de
3 poliţie, director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor S 98 102 10.97 12.11

Funcţii corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-


4 şef de poliţie, director general adjunct al Administratiei Nationale a S 94 97 9.94 10.70
Penitenciarelor
Funcţii corespunzătoare gradului de general-maior, contraamiral, chestor
5 S 90 93 9.00 9.70
principal de poliţie
Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă
6 S 84 89 7.76 8.78
aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare
Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-şef de
7 S 71 83 5.63 7.58
poliţie/penitenciare
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan–comandor,
8 S 64 70 4.74 5.50
comisar de poliţie/penitenciare
Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenent-
9 comandor,subcomisar de poliţie/ penitenciare S 57 63 3.99 4.62

Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de


10 S 50 56 3.35 3.89
poliţie/penitenciare
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/
11 S 46 49 3.04 3.27
penitenciare
Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector
12 S 44 45 2.89 2.96
de poliţie/penitenciare
Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare
13 S - 43 - 2.82
debutant
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar principal / plutonier S 42 43 2.75 2.82
14
adjutant principal / şef M 40 41 2.62 2.69
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls.I / plutonier S 40 41 2.62 2.69
15
adjutant M 38 39 2.49 2.56
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a / plutonier S 38 39 2.49 2.56
16
major M 36 37 2.37 2.43
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier S 36 37 2.37 2.43
17
M 34 35 2.26 2.32
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a / sergent
18 M 32 33 2.15 2.20
major
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de S 42 43 2.75 2.82
19
poliţie/penitenciare (şef formaţiune*) M 39 41 2.56 2.69

96
Clasa de Coeficienţi de
Nr. Nivelul
FUNCŢIA salarizare ierarhizare
crt. studiilor
minim maxim minim maxim
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de S 36 41 2.37 2.69
20
poliţie/penitenciare M 32 39 2.15 2.56
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent de poliţie/penitenciare debutant
21 M - 31 - 2.10
(sergent major)
22 Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent M - 31 - 2.10
23 Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa I - 29 - 2.00
24 Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a - 28 - 1.95
25 Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a - 27 - 1.90
26 Funcţii corespunzătoare gradului de fruntaş - 26 - 1.86
27 Funcţii corespunzătoare gradului de soldat - 25 - 1.81

*) Prin formaţiune se înţelege: echipaj, post de poliţie, patrulă, arest, schimb, tură, atelier ş.a.

NOTĂ:
1. Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii, numiţi în funcţii prevăzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au,
beneficiază de clasele de salarizare şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători acestor funcţii. Pentru poliţişti şi funcţionarii
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevederile se aplică în mod corespunzător.
2. Cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
care prin reorganizarea structurilor din compunerea instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, au fost numite
în funcţii inferioare sau li s-a acordat un grad inferior funcţiei, beneficiază pe durata aprobată de ordonatorul principal de credite
de solda de funcţie/salariul de funcţie corespunzătoare funcţiilor din care au provenit.
3. Medicii de medicină umană, cadre militare, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu o clasă de salarizare.
4. Maiştrii militari cărora, în cadrul procesului de reorganizare a structurilor din compunerea instituţiilor de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională li se desfiinţează funcţiile în care au fost încadraţi pot fi numiţi pe funcţii de subofiţeri, cu
menţinerea coeficienţilor de ierarhizare ai funcţiilor din care au provenit, atâta timp cât vor fi încadraţi pe aceste funcţii.
5. Cadrele militare în activitate care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrate pe funcţii şi nu îndeplinesc
condiţiile de studii vor putea beneficia în continuare de coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor respective, atâta timp cât sunt
menţinute în aceste funcţii, dacă îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile ce le revin.
6. Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale care menţin coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie,
până la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază în continuare de acest drept, prin acordarea coeficienţilor de
ierarhizare ai soldelor de funcţie prevăzuţi în prezenta anexă, până la numirea într-o funcţie cel puţin egală cu cea al cărui
coeficient de ierarhizare se menţine. Procedura de menţinere în continuare a coeficienţilor de ierarhizare a soldelor de funcţie se
stabileşte prin ordin al ordonatorului principal de credite.
7. Cadrelor militare numite după data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcţii prevăzute cu coeficienţi de ierarhizare ai
soldei de funcţie inferiori ca urmare a reorganizării structurilor Ministerului Apărării Naţionale li se menţin coeficienţii de
ierarhizare corespunzători funcţiilor superioare din care au provenit, până la numirea într-o funcţie cel puţin egală cu cea al cărui
coeficient de ierarhizare se menţine.
8. În Ministerul Apărării Naţionale, cadrele militare în activitate pot fi numite în funcţii prevăzute de statele de organizare cu
grade mai mari decât cele pe care acestea le au prin diminuarea temporară a gradelor funcţiilor respective, corespunzător
gradelor deţinute de cei în cauză. În această situaţie, cadrele militare în activitate beneficiază de solda de funcţie, prevăzută de
statul de organizare al structurii militare, înainte de diminuarea temporară a gradului funcţiei respective determinată de numirea
acestora în funcţie.

97

S-ar putea să vă placă și