Sunteți pe pagina 1din 4

LISTA

INDEMNIZAŢII ŞI SALARII
PENTRU FUNCŢIILE PUBLICE ŞI FUNCŢIILE CONTRACTUALE
DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI AGAPIA
LA DATA DE 31.03.2019

1. VALORI DE REFERINTA PENTRU STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ

NR.CRT. REFERINȚĂ COEFICIENT VALOARE


1. COMUNA GRAD II (3.001-5.000 LOCUITORI)
2. INDEMNIZAȚIE PRIMAR 4,50 9.360 LEI
3. INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR 3,50 7.280 LEI
4. SALAR MINIM 1 2.080 LEI

2. SALARII DE BAZĂ
PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI AGAPIA–
FUNCȚII PUBLICE ȘI CONTRACTUALE

A)SALARIZARE FUNCȚIONARI PUBLICI


FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

NR.CRT. FUNCȚIA GRAD Nivel studii * Coeficient


SALARIU DE BAZĂ
1. Secretar Comună I S 7.280 3,50
2. Sef Serviciu I S 7.176 3,45
3. Sef Birou I S 6.656 3.20

*
la functiile de conducere coeficientii si salariile de bază propuse cuprind sporul de vechime la nivel maxim, conform legislaţiei in vigoare.

B)FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE


Nr. FUNCȚIA/ Nivel studii GRADATIE Coeficient Salar de baza
crt. Grad profesional
1 Consilier sup. (urbanism)* S 5 3,2 6.656

2 Consilier,consilier juridic,expert, inspector S 5 2,8 5.824


SUPERIOR
3 Consilier,consilier juridic,expert, inspector S 5 2,8 5.824
SUPERIOR
4 Consilier,consilier juridic,expert, inspector S 5 2,8 5.824
SUPERIOR
5 Consilier,consilier juridic,expert, inspector S 5 2,8 5.824
SUPERIOR
6 Consilier,consilier juridic,expert, inspector S 5 2,8 5.824
SUPERIOR
7 Consilier,consilier juridic,expert, inspector S 5 2,8 5.824
SUPERIOR
8 Consilier,consilier juridic,expert, inspector S 3 2.38 4950 + 10% spor CFP = 5.445
PRINCIPAL

10 Consilier,consilier juridic,expert, inspector S 2 1,99 4.139


ASISTENT

B)SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL/FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

Nr. FUNCȚIA/ Nivel Gradatie Coeficient Salar de baza


crt. Grad profesional /treapta profesionala studii
1 Consilier personal al primarului* S 5 2.79 5.803

2 Sef serviciu voluntar pentru situatii de S 2 2.1 4.368


urgenta(SVSU)

3 Sofer M 5 1,55 3.224

4 Sofer M 5 1.55 3.224

5 Muncitor calificat M 5 1,55 3.224

6 Muncitor calificat M 5 1.55 3.224

7 Muncitor calificat M 5 1.55 3.224


HANGANU VASILE

* salarizare prin asimilare cu consilier IA, conform cu Legea nr. 153/2017


C)SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL/FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

Nr. FUNCȚIA/ Nivel Gradatia Coeficient Salar Gradatie Coeficient Salar Majora Salar
crt. Grad profesional / studii zero de actuala de baza re De
treapta profesionala baza dec.2018 2019 baza
1 Bibliotecar *** I A M 0 1.56 2.262 5 1.95 3.686 *297 3.983

2 Asistent Personal M;G 0 1 2080 0 1.01 1.900 ** 2.080

* majorarea salariului se calculeaza prin adaugarea la salariul din luna decembrie 2018 a procentului de 25% din diferenta dintre salariul din
grila pentru anul 2020 si salariul din luna decembrie 2018, conform art.38 din Legea nr.153/2017, actualizata
** salarizarea asistentului personal se face conform grilei de salarizare din Legea nr.153/2017

D) SALARIZARE CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE VARATEC-( CENTRU REZIDENTIAL)

Nr. NUME/ FUNCȚIA/ Nivel Gradatie Coeficient Majorare Spor de Salar


crt. studii actuala 2019 noapte de baza
% ian.2019
1 Administrator-
M 3 1.77 262 - 3.640
2 fochist - M 0 1.42 213 15 3.348

3 M 1 1.52 225 15 3.594


agent de securitate-

4 Fochist- M 3 1.68 251 15 3.965

5 M 2 1.60 239 15 3.777


Fochist

6 Asistent medical generalist M 5 2.05 305 - 4.209

7 Infirmiera M 0 1.42 213 15 3.348

8 Spalatoreasa M 1 1.26 185 - 2.595

9 Infirmiera M 0 1.42 213 15 3.348

10 Infirmiera M 2 1.60 239 15 3.777


11 Infirmiera M 1 1.52 225 15 3.594

12 Asistent medical generalist M 2 1.86 322 - 3.685

13 M 5 1.46 - - 3.037
Femeie de serviciu

- Pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018 au fost acordate vouchere de vacanta functionarilor publici şi
personalului contractual în cuantum de 1450 lei pentru un salariat, o singură dată, în conformitate cu
OUG.nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificările şi completările ulterioare şi HG. nr.
215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Indemnizatiile brute lunare ale functiilor de demnitate publică alese au fost stabilite în conformitate cu
prevederile art. 13 şi art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;

- Salariile de bază pentru functionarii publici şi personalul contractual au fost stabilite conform art. 11 şi art. 38
din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 8/2019 .