Sunteți pe pagina 1din 155

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU

RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

CUPRINS

Consideratii generale................................................................................... pag.3

Date demografice si principalii indicatori ai starii de sanatate a


populatiei judetului Buzau......................................................................... pag.4

Aspecte demografice .................................................................................. pag.6


- natalitate.................................................................................................. pag.6
- mortalitatea generala.................................................................................. pag.6
- mortalitate infantila.................................................................................... pag.8
- mortinatalitate............................................................................................. pag.8
- mortalitate perinatala.................................................................................. pag.8
- intreruperi de sarcina.................................................................................. pag.8
- situatia gravidelor....................................................................................... pag.8
- aspecte morbiditate..................................................................................... pag.9
- morbiditate generala......................................................................... pag.9
- morbiditate specifica........................................................................ pag.10

Serviciul Control in Sanatate Publica....................................................... pag.12


Compartimentul de control al asistentei medicale a comunitatilor la
risc................................................................................................................. pag.28
Compartimentul de control al asistentei medicale a mamei si
copilului......................................................................................................... pag.34
Compartimentul de control servicii de asistenta medicala primara............... pag.36
Compartimentul de Situatii de Urgenta si Managementul asistentei
medicale de urgenta si evenimente speciale............................................... pag.38
- centre de permanenta......................................................................... pag.49

Serviciul Supraveghere si Control Boli Transmisibile............................ pag.52

Compartiment Igiena Mediului................................................................. pag.68


Compartiment Igiena Alimentatiei........................................................... pag.84
Compartiment Igiena Scolara................................................................... pag.86
Compartiment Medicina Muncii............................................................... pag.90
Compartiment Evaluare si Promovarea Sanatatii.................................. pag.92
Compartiment Asistenta Medicala si Programe de Sanatate................. pag.104
1
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Laborator de Diagnostic si Investigatie in Sanatate Publica.................. pag.118


Compartiment Economic............................................................................ pag.123
Biroul achizitii publice................................................................................. pag.131
Compartiment Avize-Autorizari............................................................... pag.133

Compartiment RUNOS.............................................................................. pag.137

Compartiment Juridic................................................................................ pag.140

Compartiment Audit Public Intern.......................................................... pag.145

Compartiment Relatii cu Publicul si Comunicare................................... pag.152

Compartimentul Statistica si Informatica................................................. pag.154

2
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

CONSIDERATII GENERALE

Strategia sistemului sănătăţii publice urmăreşte,


conform Legii 95/ 2006, asigurarea sănătăţii populaţiei în
cadrul unor comunităţi sănătoase.
Asistenţa de sănătate publică este o componentă a
sistemului de sănătate publică, iar scopul sau îl constituie
promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea
calităţii vieţii.
Asistenţa de sănătate publică se realizează prin ansamblul
MISIUNE măsurilor politico-legislative, al programelor şi strategiilor
adresate determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin
organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor
necesare si reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea
protejării şi promovării sănătăţii populaţiei.
Asistenţa de sănătate publică este garantată de stat şi
finanţată de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse,
după caz, potrivit legii.

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a


municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale
Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică, subordonate
Ministerului Sănătăţii , reprezentând autoritatea de sănătate
OBIECTIVE publică la nivel local, care pun în aplicare politica şi programele
GENERALE naţionale de sănătate publică pe plan local, identifică problemele
locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi implementează
acţiuni locale de sănătate publică, colaborează cu autorităţile
administraţiei publice locale pentru asigurarea asistenţei
medicale.

3
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

DATE DEMOGRAFICE SI PRINCIPALII INDICATORI AI STARII DE


SANATATE A POPULATIEI JUDETULUI BUZAU
Judetul Buzau, situat in sud-estul Romaniei are o suprafata de 6.102,6 km2
(2,6 % din suprafata tării), ceea ce determina o densitate a populatiei de 70.8
locuitori/ km2
Judetul este compus din 2 municipii ( Buzau si Ramnicu Sarat), 3 orase
Nehoiu, Patarlagele si Pogoanele si 82 de comune.
La sfarsitul anului 2018, unitatile spitalicesti de asistenta medicala sunt
situate in orasele Buzau, Ramnicu Sarat, Nehoiu si in comuna Smeeni.
In ordinea numarului de locuitori acestea sunt:
- Zona Buzau cu 300227 locuitori;
- Zona Ramnicu Sarat cu 86607 locuitori;
- Zona Nehoiu cu 46780 locuitori;
- Zona Smeeni cu 34496 locuitori.

Populatia legala a judetului in numar de 468110 este reprezentata in


proportie de 42,37% , respectiv 198345 locuitori in mediul urban si 57.62%
respective 269765 in mediul rural.

4
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

In ceea ce priveste structura populatiei pe sexe, se constata o usoara


predominanta numerica a populatiei de sex feminin dupa cum rezulta din
urmatoarele date: populatia de sex masculin insumeaza 228561 locuitori 48,82 din
totalul populatiei, iar populatia de sex feminin reprezinta 239549 locuitori 51,17
din totalul populatiei.
Analiza populatiei judetului pe grupe mari de varsta releva urmatoarele
caracteristici:
- populatia 0-14 ani insumeaza 65357 locuitori reprezinta 13,9% din totalul
populatiei; subgrupa 0-4 ani se cifreaza la 18712;
- populatia 15-64 ani insumeaza 314369 locuitori ce constitue 67,16 % din
totalul populatiei.
- populatia 65 ani si peste se cifreaza la 88324 locuitori ce detine o pondere de
18,87 % din totalul populatiei judetului.

Populatia judetului Buzau pe grupe mari de varsta ( % )

Fata de aceste proportii pe care le detin cele 3 grupe de varsta la nivelul


judetului, mediile urban si rural prezinta urmatoarele particularitati:
- in mediul urban ponderea populatiei 0-14 ani ( 5,73 %) este apropiata celei
de 65 ani si peste ( 6,71 % ).

5
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- in mediul rural decalajul dintre cele 2 grupe de varsta este mare, astfel: -
grupa de varsta 0-14 ani constituie 8,23 % din populatia totala;
- grupa de varsta 65 ani si peste constituie 12,16 % din populatia totala ,
reflectand procesul de imbatranire demografica care si-a pus mai pregnant
amprenta in mediul rural.

ASPECTE DEMOGRAFICE

1. NATALITATEA

In anul 2018 in judetul Buzau s-a inregistrat un numar de 3381 nascuti vii,
respectiv o rata a natalitatii de 7,2 nascuti vii la 1000 locuitori, comparativ cu anul
2017 cand s-a inregistrat un nr. de 3445 nascuti vii respectiv o rata a natalitatii de
7,2 nascuti vii la 1000 locuitori. In mediul urban s-a inregistrat o natalitate de 5.9
nascuti vii la 1000 locuitori (1164 nascuti vii ) comparativ cu anul 2017 cand s-a
inregistrat o natalitate de 6.3 (1269 nascuti vii). Astfel a rezultat o scaderea a
natalitatii in mediul urban.
In mediul rural s-a inregistrat o natalitate de 6.8 nascuti vii la 1000 locuitori
(1836 nascuti vii ) comparativ cu anul 2017 cand s-a inregistrat o natalitate de 7.0
(1906 nascuti vii ). Scaderea natalitatii s-a produs si in mediul rural.

2.MORTALITATEA GENERALA

In judetul Buzau in anul 2018 s-a inregistrat un numar 6593 decese


generale, respectiv o rata a mortalitatii generale de 14,1 decese la 1000 locuitori
comparativ cu perioada anului 2017, cand s-au inregistrat 6423 decese si o rata a
mortalitatii generale de 13.5 la 1000 de locuitori.
In mediul urban s-au inregistrat in anul 2018 , 1839 decese si o rata a
mortalitatii de 9,3 la 1000 de locuitori comparativ cu anul 2017 cand s-au
inregistrat 1911 decese si o rata a mortalitatii de 9,5 la 1000 de locuitori.
In mediul rural s-au inregistrat in anul 2018, 4542 decese si o rata a
mortalitatii de 16,8 la 1000 de locuitori comparativ cu anul 2017 cand s-au
inregistrat 4326 decese si o rata a mortalitatii de 15,8 la 1000 de locuitori.

6
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

In judetul Buzau principalele cauze de deces in anul 2018 , se prezinta in


ordine ierarhica astfel:
Total Sub1an 1-14ani 15- 65si
64ani peste
Bolile ap circulator 3792 0 0 373 3419
I00-I99 58% 30% 64%
Tumori 1277 0 1 367 909
C00-D48 19% 11% 29% 17%
Bolile ap.digestiv 406 0 0 164 242
K00-K93 6% 13% 5%
Bolile ap.respirator 386 7 2 103 274
J00-J99 6% 47% 22% 8% 5%
Leziuni traumat.si 176 0 4 114 58
otraviri S00-T98 3% 44% 9% 1%
TOTAL DECESE 6593 15 9 1254 5315
JUDET

comparativ cu principalele cauze de deces in anul 2017:

Total Sub 1-14ani 15-64ani 65si


1an peste
Bolile ap circulator 3681 0 0 390 3291
I00-I99 57% 29% 65%
Tumori 1086 0 1 388 697
C00-D48 17% 9% 29% 14%
Bolile ap.digestiv 391 170 221
K00-K93 6% 13% 4%
Bolile ap.respirator 439 6 1 110 322
J00-J99 7% 38% 9% 8% 6%
Leziuni traumat.si 152 0 5 111 36
otraviri S00-T98 2% 45% 8% 1%
TOTAL DECESE 6423 16 11 1323 5073
JUDET

7
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

3. MORTALITATEA INFANTILA
Indicator sintetic al starii de sanatate al unei populatii, cat si al gradului de
civilizatie al unei colectivitati, mortalitatea infantila a inregistrat in anul 2018 un
nivel de 4,4 decese 0-1 an la 1000 nascuti vii (15 decese 0-1 an) comparativ cu
anul 2017 cand s-a inregistrat un nivel de 4,6 (16 decese 0-1 an la 1000 nascuti
vii).

4. MORTINATALITATEA
In anul 2018 mortinatalitatea a inregistrat un nivel de 4,7 ‰(16 nascuti
morti) mai crescut comparativ cu anul 2017 cand s-a inregistrat un nivel de 2,9 ‰(
10 nascuti morti ).

5. MORTALITATEA PERINATALA
In anul 2018 mortalitatea perinatala a inregistrat un nivel de 1,8 ‰( 6
cazuri) mai scazut fata de anul 2017 cand s-a inregistrat un nivel de 2,9‰ (
10 cazuri)

6. INTRERUPERILE DE SARCINA
In anul 2018 numarul intreruperilor de sarcina a fost de 1203 comparativ cu
anul anul 2017 cand numarul intreruperilor de sarcina a fost de 1180, rezultand o
crestere.
Mentionam ca in judetul Buzau nu s-au inregistrat avorturi provocate in
ultimii 2 ani.

7. SITUATIA GRAVIDELOR
In anul 2018 au fost luate in evidenta 2228 gravide, cu 16 mai multe decat
in anul 2017 cand au fost luate in evidenta 2212 gravide.
Din numarul de gravide luate in evidenta in anul 2018, au fost depistate
1317 in primele 3 luni de sarcina, comparativ cu anul 2017 cand au fost luate in
evidenta 1240
Din totalul gravidelor nou depistate in 2018, 214 au fost cu risc, respectiv
187 in 2017.
Analizand repartitia gravidelor nou depistate pe grupe de varsta, se constata
ca in 2018 au fost inregistrate cel mai mare numar de gravide(708) pe grupa de
varsta 25-29 ani, comparativ cu 2017 cu un numar de 728 in grupa de varsta 25-29
ani.
La sfarsitul anului 2018 au ramas in evidenta 1041 gravide, respectiv cu 992
gravide din 2017.
8
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

ASPECTE MORBIDITATE
- MORBIDITATE GENERALA- PREVALENTA
La sfarsitul anului 2018 la nivelul judetului Buzau erau in evidenta un
numar de 191933 pacienti cu boli cronice, corespunzand unei rate a prevalentei de
41.00%,mai mare fata de anul 2017 (187859 cazuri reprezentand o prevalenta de
39.53%)
Sub aspectul prevalentei, principalele grupe de afectiuni cronice au fost :
1) Hipertensiunea arteriala- 68748 cazuri reprezentand o prevalenta de14,68 %,
mai mare fata de anul 2017 ( 67608 cazuri reprezentand o prevalenta de 14,22%)
2) Cardiopatia ischemica – 35016 cazuri reprezentand o prevalenta de 7.48%,
mai mare fata de anul 2017 (34721cazuri reprezentand o prevalenta de 7,30%)
3) Diabetul zaharat – 28785 cazuri reprezentand o prevalenta de 6,14%, mai
mare fata de anul 2017 (27295 cazuri reprezentand o prevalenta de 5.74%)
4) Ciroza, hepatite cronice – 9538 cazuri reprezentand o prevalenta de 2,03%,
mai mare fata de anul 2017 ( 9399 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,97%.)
5) Boala ulceroasa – 8533 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,82%, mai mare
fata de anul 2017 ( 8428 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,77%)
6) Boli pulmonare cornice obstructive – 10093 cazuri reprezentand o prevalenta
de2,15 %, mai mare fata de anul 2017 ( 9998 cazuri reprezentand o prevalenta de
2,10%.)
7) Boli psihice – 6556 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,40%, mai mare fata
de anul 2017 (6474cazuri reprezentand o prevalenta de 1,36%)
8) Boli cerebro-vasculare –10681 cazuri reprezentand o prevalenta de 2,28%,
mai mare fata de anul 2017 ( 10305 cazuri reprezentand o prevalenta de 2,16%)
9) Tumori maligne –8945 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,91%, mai mare
fata de anul 2017 ( 8742 cazuri reprezentand o prevalenta de 1,83%)
10) Epilepsie-2534 cazuri reprezentand o prevalenta de 0,54%, mai mare fata de
anul 2017 ( 2459 cazuri reprezentand o prevalenta 0,51%)
In dinamica celor 2 ani analizati, majoritatea grupelor de afectiuni cronice
mentionate au inregistrat cresteri ale prevalentei.

- MORBIDITATE GENERALA- INCIDENTA


1) Hipertensiunea arteriala- 4117 cazuri reprezentand o incidenta de 8,79‰, mai
mica fata de anul 2017 ( 5019 cazuri reprezentand o incidenta de 10,56‰)
2) Cardiopatia ischemica – 1995 cazuri reprezentand o incidenta de 4,26‰, mai
mica fata de anul 2017(2654 cazuri reprezentand o incidenta de 5,58‰)

9
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

3) Diabetul zaharat – 315 cazuri reprezentand o incidenta de 0,6‰, mai mica


fata de anul 2017 ( 1804 cazuri reprezentand o incidenta de 3,79‰)
4) Ciroza, hepatite cronice – 786 cazuri reprezentand o incidenta de 1,67‰, mai
mica fata de anul 2017 ( 862 cazuri reprezentand o incidenta de 1,81‰.)
5) Boala ulceroasa - 391 cazuri reprezentand o incidenta de 0,83‰, mai mica fata
de anul 2017 ( 445 cazuri reprezentand o incidenta de 0,93‰)
6) Boli pulmonare cronice obstructive – 867 cazuri reprezentand o incidenta de
1,85‰, mai mica fata de anul 2017 ( 1027 cazuri reprezentand o incidenta de
2,16‰.)
7) Boli psihice – 82 cazuri reprezentand o incidenta de 0,17 ‰., mai mare fata de
anul 2017 ( 73 cazuri reprezentand o incidenta de 0,15‰)
8) Boli cerebro-vasculare – 1300 cazuri reprezentand o incidenta de 2,77‰, mai
mica fata de anul 2017 ( 1773cazuri reprezentand 3,73‰)
9) Tumori maligne – 1448cazuri reprezentand o incidenta de 3,93‰, mai mare
fata de anul 2017 ( 1476 cazuri reprezentand o incidenta de 3,10‰)
10) Epilepsie – 201 cazuri reprezentand o o incidenta de 0,42‰, mai mare fata de
anul 2017 ( 162 cazuri reprezentand o incidenta de 0,34‰)

- MORBIDITATEA SPECIFICA
-Morbiditatea prin diabet
Incidenta diabetului a inregistrat in judetul Buzau o evolutie favorabila in
anul 2018 inregistrandu-se 1556 cazuri noi, comparativ cu anul 2017 cand s-au
inregistrat 1804 cazuri.
Astfel, incidenta diabetului insulino-dependent a inregistrat un curs
descendent de la 687 cazuri in anul 2017, la 626 cazuri in 2018 inregistrandu-se
asadar o crestere cu 61 cazuri.
In ceea ce priveste incidenta diabetului insulino-independenti avem 930
cazuri in anul 2018, respectiv 1117 cazuri in anul 2017, inregistrandu-se din nou o
evolutie favorabila.
Situatia incidentei diabetului pe grupe de varsta in anul 2018 se prezinta astfel:
0 – 14 ani 15 cazuri
15 – 64 ani 1451 cazuri
65 ani si peste 90 cazuri
comparativ cu anul 2017:
0 – 14 ani 12 cazuri
15 – 64 ani 1513 cazuri
65 ani si peste 279 cazuri

10
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Morbiditatea prin tuberculoza


Problema importanta de sanatate publica, incidenta tuberculozei a inregistrat in
judetul Buzau o evolutie favorabila in anul 2018 comparativ cu anul 2017.
Astfel, incidenta tuberculozei a marcat un trend descendent, scazand de la 229
cazuri in 2017, la un numar de 211 in anul 2018,inregistrandu-se asadar o
scadere cu 18 cazuri.

- Morbiditatea prin hepatita virala acuta


Incidenta hepatitei acute in dinamica celor 2 ani analizati evidentiaza din
nou un curs descendent inregistrandu-se o scadere cu 20 cazuri, astfel in anul 2018
am avut un total de 14 cazuri, respectiv 34 cazuri in anul 2017.
Incidenta hepatitei virale acute pentru anul 2018 se prezinta astfel:
Hepatita virala - A 11 cazuri
Hepatita virala - B 3 cazuri
comparativ cu anul 2017:
Hepatita virala - A 28 cazuri
Hepatita virala - B 4 cazuri
Hepatita virala -C 2 cazuri
- Morbiditatea prin HIV / SIDA
In anul 2018 incidenta cazurilor HIV pozitive a inregistrat o evolutie
favorabila comparativ cu anul 2017.
Astfel numarul cazurilor noi in anul 2018 a fost de 2, comparativ cu anul
2017 cand au fost 4 cazuri.
In ceea ce priveste incidenta bolii SIDA ,s-a inregistrat 2 cazuri in anul
2018 respectiv 4 cazuri in anul 2017, inregistrandu-se din nou o evolutie
favorabila.
- Morbiditatea prin boli psihice
Incidenta bolnavilor psihici in anul 2018 a inregistrat o evolutie nefavorabila
comparativ cu anul 2017.
Astfel numarul cazurilor noi in anul 2018 este de 82 comparativ cu anul
2017 cand au fost 73 cazuri.
In totalul de 82 cazuri noi in 2018, nu sunt bolnavi psihici periculosi.
Astfel situatia bolnavilor psihici ramasi in evidenta este dupa cum
urmeaza:
- in 2018 avem un numar de 6556 din care 205 bolnavi sunt inregistrati ca psihici
periculosi din care 177 se incadreaza in grupa de varsta cuprinsa intre 18 – 64 ani
si restul de 28 cu varsta peste 65 ani.

11
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Morbiditatea prin tumori maligne


In anul 2018 au fost luati in evidenta cabinetului de oncologie un numar de
1448 de bolnavi comparativ anul 2017 a fost luat in evidenta un numar de 1476
bolnavi .
Vom lua in discutie cancerul de col uterin,cancerul de san,si cancerul
colorectal, deoarece Ministerul Sanatatii are drept strategie implementarea
screening-ului pentru depistarea bolii in stadii incipiente:
- CANCERUL DE COL UTERIN - In anul 2018 a fost luat in evidenta un
numar de 58 cazuri, identic cu 2017 cand au fost luate in evidenta tot 58 de cazuri.
- CANCERUL DE SAN- In anul 2018 la cancerul de san a fost luat in
evidenta un numar de 131 cazuri ,iar in anul 2017 au fost depistatate 149 de
cazuri .
- CANCERUL COLORECTAL- In anul 2018 a fost luat in evidenta un
numar de 199 de cazuri, iar in anul 2017 a fost luat in evidenta un numar de 186
cazuri .
In anul 2018 in evidenta cabinetului judetean de oncologie au ramas in
evidenta 8945 bolnavi, comparativ cu 8742 bolnavi ramasi in evidenta la sfarsitul
anului 2017.

SERVICIUL CONTROL IN SANATATE PUBLICA

In anul 2018 , Serviciul de Control in Sanatate Publica din cadrul


Directiei de Sanatate Publica Buzau a desfasurat activitatea de exercitare a
controlului oficial al respectării reglementărilor legale în domeniul sănătăţii
publice şi al aplicării unitare a acestora în cadrul operatorilor economici din
sectorul public, privat şi cooperatist, al autorităţilor şi instituţiilor publice, care îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul judetului Buzau, activitatea in cadrul
Programelor naţionale de sănătate, care se adresează domeniilor de intervenţie în
sănătatea publică privind monitorizarea factorilor determinanţi din mediul de viaţă
şi muncă,in baza urmatoarelor acte normative:
- Legea nr. 95/2006 privind Reforma in domeniul sanitar
- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1078 / 2010 privind aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale
direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 824 / 2006 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat

12
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor


tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi
2018

Activitatea a constat din actiuni tematice si sistematice de control, care au


vizat verificarea respectarii legislatiei comunitare si nationale in vigoare in
unitatile sanitare, inclusiv in domeniul transfuziei sanguine si a managementului
deseurilor rezultate din activitatea medicala, unitati de invatamant, in unitati de
productie apa potabila si imbuteliata, in domeniul apelor de imbaiere, in domeniul
cosmeticelor si biocidelor, a suplimentelor alimentare, aditivilor alimentari,
materialelor care vin in contact cu alimentele, alimentelor tratate cu radiatii, in
mediul de viata si munca, precum si verificari ale aspectelor igienico-sanitare
sesizate de catre cetateni sau autoritati.
Au fost efectuate in total un numar de 2368 controale, din care 278 controale
in unitati sanitare, 331 controale in unitati de invatamant, 270 controale in
domeniul apei potabile, 624 controale in domeniul alimentului, 138 controale in
mediul de viata al populatiei si in mediul de munca, 145 controale in domeniul
produselor cosmetice, 582 controale in domeniul produselor biocide.
Activitatea a fost realizata cu un numar total de 11 inspectori sanitari pana in
luna octombrie 2018 si apoi 10 inspectori sanitari.
Rezultatele controalelor igienico-sanitare desfasurate au constat in:

Verificarile privind respectarea conformitatii unitatiilor sanitare cu paturi


la prevederile legale in vigoare s-au desfasurat in cadrul actiunilor tematice de
control si recontrol al acestora.
In perioada 12.03.2018- 30.03.2018 s-a dispus prin Ordinul Ministerului
Sanatatii nr. 305 din 07.03.2018 si adresa M.S.- ISS nr.FB/4134/07.03.2018
efectuarea actiunilor de inspectie si control incrucisat in unitatile sanitare cu paturi
din judetul Buzau prin delegarea unei echipe de inspectori sanitari de la DSP
Brasov. In urma actiunilor de inspectie si control efectuate, au fost constatate
urmatoarele neconformitati:
1. Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
Dispune de UPU care este cuprinsa in programul cadru al planului de
conformare pentru reamenajarea sectiei existente si constructie noua care sa
corespunda cerintelor legale cu termen 30.02.2020 (la data controlului lipseste
spatiul pentru triaj pacienti la internare)
La blocul operator nu se asigura circuitul functional corespunzator fiind
cuprins in lucrarile de reabilitare in programul cadru cu termen pana in 2020
13
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

(igienizarea si reamenajarea celor 8 sali de operatie, asfel incat sa se poata respecta


circuitele functionale pentru fiecare sala in parte ).
Sterilizarea centrala functioneaza in doua locatii – la parter spatiul prezinta
pereti degradati, murdari, tencuiala cazuta – termen de igienizare 60 zile. Se
constata ca nu se respecta prevederile art. 37 ale Ordinului Ministerului Sanatatii
nr. 961/2016 intrucat pe langa autoclavul existent in dotare mai exista 4 etuve
folosite pentru sterilizare numai cand se depaseste capacitatea de lucru.
La nivelul sectiilor Spitalului Judetean de Urgenta Buzau nu se asigura,
conform prevederilor art. 12 ale Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 914/2006,
spatiul de colectare pentru rufele curate / murdare si nici boxa pentru materiale de
curatenie, desi exista materiale pentru casare in multe depozite, termen evacuare
60 zile.
Exista mobilier degradat, frigidere in stare avansata de deteriorare – termen
31.12.2018.
Spatiul ce apartine UTS necesita igienizare, inlocuirea mobilierului si dotare
cu spatii pentru stocare produse sanguine inclusiv dotarea cu sistem de alarma
vizuala – termen 31.12.2018.
La sectia de Oncologie nu exista spatiu corespunzator specific activitatii de
preparare si administrare a substantelor chimioterapice – termen 31.12.2018.
Spatiul de depozitare deseuri este necorespunzator – se vor respecta prevederile
Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 - termen 31.12.2018.
La sectia de Boli Infectioase mobilierul prezinta un grad avansat de
degradare – termen 31.12.2018.
Sectia de Pneumoftiziologie are saloane cu pereti murdari si mobilier
invechit, garderoba necorespunzatoare, iar spatiul de triere pacienti nu este
prevazut cu vestiar tip filtru – termen 31.12.2018.
Pavilionul sectiei de Dermato – Venerice este o cladire foarte veche, cuprinsa
in programul cadru, inclusiv amenajarea unui spatiu pentru sterilizarea
instrumentarului la sala de microinterventii – termen 2020.
Pentru neconformitatile constatate unitatea sanitara a fost sanctionata cu
avertisment, iar societatea comerciala care asigura hrana pacientilor in sistem
catering a fost sanctionata contraventional pentru neefectuarea in unitatile
alimentare a operatiunilor de dezinfectie a veselei folosite de pacienti.
2. Spitalul Municipal Ramnicu Sarat
14
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

La sectia de Oftalmologie, in sala de tratament lipsesc placi de faianta din


zona chiuvetei – termen remediere 14 zile.
La sala de nasteri exista 2 paturi suplimentare ce nu se justifica - inlaturare
in 24 ore.
S-a constatat prezenta unei mese de ginecologie degradata – termen
inlocuire 24 ore. In planul operational de pe anul 2018 este cuprinsa reabilitarea
sectiei de Ginecologie.
La sectia de Infectioase se depoziteaza necorespunzator in dusul pacientilor
materialele de curatenie – termen de remediere imediat si permanent.
Sectia exterioara TBC necesita igienizare si reabilitare.
Pentru deficientele constatate s-a sanctionat unitatea sanitara cu avertisment.
3. Spitalul de Psihiatrie si Pentru Masuri de Siguranta Sapoca
Unele dintre pavilioanele de la Sectia Psihiatrie Acuti 1 si 2 - cladiri vechi
cu paviment degradat si denivelat. Se depaseste capacitatea pat/salon/grup sanitar.
La blocurile alimentare vesela se spala la masini automate insa aceasta nu se
dezinfecteaza. Laboratorul de analize nu respecta procedurile din manualul de
recoltare, in legatura cu precautiunile de securitatea personalului, unde se specifica
“ nu se recapisoneaza acele”.
S-a aplicat o sanctiune contraventionala, in cuantum de 500 lei.
4. Spital Orasenesc Nehoiu
Se constata necesitatea reamenajarii si reabilitarii in conformitate cu programul
operational si cadru a urmatoarelor spatii :
- salonului de nou-nascuti – termen trim. II/2018
- pentru salile de tratament OG – trim. III/2018.
- compartimentul de Pediatrie - trim. IV/ 2018
- salon ATI - trim. IV/2018
- grupuri sanitare nerenovate - trim. I/2019
-sectii chirurgie - trim. IV /2019
Nu se asigura rezerva de apa – termen trim. IV/2019.
- se impune achizitionarea ambalajelor speciale pentru instrumente in vederea
sterilizarii la autoclav.

In cursul lunii august 2018 s-a efectuat recontrol la Spitalul Orasenesc


Nehoiu, pentru verificarea indeplinirii masurilor si termenelor stabilite in urma
controlului incrucisat si urmarirea respectarii termenelor asumate pentru
15
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

obiectivele cuprinse in programul cadru de conformare , anexat Autorizatiei


Sanitare de Functionare. In timpul recontrolului au fost constatate urmatoarele:
- Serviciul Spalatorie a fost dotat cu uscator electric necesar igienizarii complete
si corecte a lenjeriei( neconformitatea a fost constatata in cadrul actiunilor tematice
de control in 2017 , si a avut ca termen de remediere - 30 de zile de la data
semnarii contractului cu CJAS Buzau).
- Unitatea a intocmit un plan de monitorizare a calitatii apei potabile avizat de
DSP Buzau. ( neconformitatea a fost constatata in cadrul actiunilor tematice de
control in 2017 , si a avut ca termen de remediere - 30 de zile de la data
controlului.
- Reamenajarea si reabilitarea salonului de nou-nascuti ,in conformitate cu
programul operational pe anul 2018 avand termen de remediere sfarsitul trim II
2018 , masura care s-a realizat partial, urmand sa fie finalizata la sfarsitul
trimestrului IV 2018 –conform adresei conducerii spitalului catre DSP Buzau.
- Salile de tratamente au fost dotate cu recipienti pentru colectarea deseurilor
menajere
-Dotarea cu ambalaje speciale pentru instrumentar in vederea sterilizarii la
autoclav este in curs de realizare
5. Spitalul de Boli Cronice Smeeni
La sectia Interne usile de la grupul sanitar pacienti nu sunt finisate - finalizare
lucrari termen 7 zile.
Spatiul de depozitare materiale curatenie are pavimentul degradat – termen
reabilitare – 7 zile.
Spalatoria are dulapuri pentru depozitare vechi si degradate – inlocuire – termen
30 zile.
Holul de acces la blocul alimentar necesita igienizare – termen - 60 zile.

In cursul lunii mai 2018 s-a efectuat recontrol la Spitalul de Boli Cronice
Smeeni, pentru verificarea indeplinirii masurilor si termenelor stabilite in urma
controlului incrucisat mentionate mai sus, si s-a constatat ca s-au realizat in
totalitate.
In toate celelalte unitati sanitare cu paturi se vor efectua recontroale la
sfarsitul termenelor stabilite in cadrul controalelor incrucisate, si se va urmari
respectarea termenelor asumate pentru obiectivele cuprinse in programul cadru de
conformare , anexat Autorizatiei Sanitare de Functionare .
In domeniul transplantului pe raza judetului Buzau, exista un singur centru
de prelevrare celule, tesuturi organe umane la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau,

16
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

acreditat in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 195/21.02.2014 cu


valabilitate de 5 ani.
In cadrul spitalului, se desfasoara urmatoarele activitati in domeniul
transplantului:
- identificarea potentialilor donatori
- obtinerea consimtamantului de la apartinatori in vederea prelevarii de celule,
tesuturi organe umane
- notificarea Agentiei Nationale de Transplant privind identificarea unui donator
- declararea mortii cerebrale si mentinerea in stare fiziologica a donatorilor
potentiali
- teste biologice la potentialii donatori: markeri virali anti – hepatita B, anti- HIV.
Nu au fost întocmite si implementate proceduri de recunoastere si/sau
raportare IRA si RAS, pentru care au fost acordate termene de remediere.
In domeniul asistentei medicale de urgenta prespitaliceasca au fost
verificati urmatorii furnizori de asistenta medicala prespitaliceasca: Serviciul
Judetean de Ambulanta Buzau si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Neron
Lupascu” al judetului Buzau – SMURD.
Principalele neconformitati identificate au fost:
- nu exista incheiate acorduri de colaborare privind transferul interclinic al
pacientului critic, cu exceptia arondarii Spitalului Judetean de Urgenta Buzau la
Spitalul Clinic Sfantul Ioan din Bucuresti cu privire la pacientii cu patologie OG
si neonatologie si a programului de tratament interventional in infartul miocardic
acut (STEMI ).
- Neelaborarea planului anual de dezinsectie-deratizare .
- Nerespectarea etapelor de dezinfectie in functie de suportul supus acestei
operatiuni, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.
961/2016.
Pentru neconformitatile identificate au fost stabilite termene de remediere
In domeniul cabinetelor de tehnica dentara si optica medicala s-a
desfasurat actiune tematica de control conform adresei Ministerului Sanatatii SP
nr. 8595/26.07.2018.
Controlul in cabinete de tehnica dentara. Au fost controlate un numar de 7
unitati, din care 6 unitati sunt societati comerciale inregistrate la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau si o grupare de 10 cabinete
de practica individuala, autorizata sanitar.
Neconformitatile constatate:
- neinregistrarea cabinetelor in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea
a – III-a
- spatii nereabilitate si neigienizate
17
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- neasigurarea cu materiale de curatenie si dezinfectie


- neefectuarea controlului medical periodic
Unul dintre agentii economici controlati a pus problema ca nu exista o
metodologie stabilita prin ordin de ministru al sanatatii in vederea inscrierii in
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a – III-a conform art. 13 din
Ordonanta de Urgenta nr. 83/2000 actualizata privind organizarea si functionarea
cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical.
Controlul in cabinete de optica medicala. Au fost controlate un numar de 9
unitati, toate inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Buzau.
Neconformitatile constatate:
- neinregistrarea cabinetelor in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea
a – III-a
- neasigurarea cu substante dezinfectante adecvate scopului
S-au aplicat 3 sanctiuni cu avertisment conform Ordonantei de Guvern nr.
2/ 2001 si au fost stabilite termene de remediere.
In domeniul asistentei medicale primare s-a desfasurat actiunea tematica
de control pentru verificarea conditiilor de functionare a cabinetelor de medicina
de specialitate/ de familie si a cabinetelor de medicina dentara, conform adresei
Ministerului Sanatatii nr. 20395/23.04.2018. Au fost verificate un numar total de
82 de cabinete, din care : 33 cabinete de medicina de familie, 28 cabinete medicale
de specialitate si 21 cabinete de medicina dentara.
Principalele neconformitati constatate cu ocazia controalelor efectuate sunt :
1. Cabinete de medicina de familie
- neasigurarea spatiilor pentru depozitare temporara a deseurilor provenite
din activitatile medicale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
- substantele dezinfectante utilizate nu sunt insotite in totalitate de avize de
plasare pe piata si fise tehnice de securitate;
- neasigurarea cu medicamente si materiale sanitare conform baremelor
minime de dotare a cabinetelor medicale ;
2. Cabinete de medicina dentara
- neasigurarea tuturor cabinetelor stomatologice controlate cu aparatura privind
sterilizarea cu aburi sub presiune a instrumentarului stomatologic;
- neinregistrarea corecta a operatiunilor de sterilizare precum si neinregistrarea
in permanenta a tuturor operatiunilor de sterilizare in registrul de evidenta a
sterilizarii ;
- nerespectarea modului de colectare pe categorii a deseurilor rezultate din
activitatile medicale, neinscriptionarea recipientilor de colectare, in conformitate
cu reglementarile legale in vigoare;
18
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- nerespectarea conditiilor de depozitare temporara a deseurilor provenite din


activitatile medicale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
- neasigurarea evidentei scrise a operatiunilor de verificate tehnica a aparaturii
de sterilizare;
- neasigurarea cu substante dezinfectante pentru maini in cantitati suficiente;
2. Cabinete medicale de specialitate
- neintocmirea si nerespectarea protocoalelor de lucru cu privire la utilizarea
produselor biocide;
- substantele dezinfectante utilizate nu sunt insotite in totalitate de avize de
plasare pe piata si fise tehnice de securitate;
- neasigurarea cu medicamente si materiale sanitare conform baremelor minime
de dotare a cabinetelor medicale de specialitate;
- neasigurarea trusei de urgenta in salile de kinetoterapie , conform Ordinului
Ministerului Sanatatii nr 153/2003;
- neasigurarea cu materiale si mijloace de curatenie in cantitati suficiente ;
- neasigurarea cu apă curentă potabilă rece şi caldă in toate spatiile in care se
desfasoara activitate medicala.
Pentru neconformitatile constatate s-au acordat termene de remediere a
deficientelor si s-au aplicat 5 avertismente conform OG nr. 2/2001, privind
regimul juridic al contraventiilor.
In domeniul laboratoarelor de analize medicale s-a desfasurat actiunea
tematica de control pentru verificarea respectarii reglementarilor legale in vigoare
privind conformitatea, conform adresei Ministerului Sanatatii nr.
50014/01.10.2018. Au fost verificate 14 unitati constatandu-se urmatoarele
neconformitati :
- degradarea conditiei de mediu in spatiile specifice activitatii de laborator ;
neintocmirea unui program de curatenie si dezinfectie ;
- neasigurarea unui spatiu special destinat depozitarii materialelor si ustensilelor
de curatenie;
- neinregistrarea tuturor operatiunilor de sterilizare realizate la echipamentele de
sterilizare; evidenta sterilizarii produselor infectate nu este intocmita conform
Ord. MS nr. 961/2016;
- nerespectarea conditiilor de depozitare temporara a deseurilor provenite din
activitatile medicale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
- neinscriptionarea recipientilor de colectare a deseurilor rezultate din activitatile
medicale, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
- nerespectarea prevederilor privind instruirea si formarea personalului privind
aplicarea masurilor de biosiguranta, precautiunilor universale, masurilor
postexpunere ;
19
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Pentru neconformitatile constatate s-au acordat termene de remediere a


deficientelor si s-au aplicat 4 sanctiuni ( 3 avertismente si 1 amenda in cuantum de
600 lei) .
In domeniul centrelor medico-sociale si rezidentiale destinate persoanelor
varstnice si a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu s-a desfasurat actiunea
tematica de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale in vigoare in
ceea ce priveste calitatea conditiilor de acordare a serviciilor de asistenta medicala
si s-a realizat in conformitate cu adresa Ministerului Sanatatii nr. 4022/25.01.2018.
Au fost verificate 13 camine de batrani, 1 centru medico-social si 3 unitati care
asigura ingrijiri la domiciliu constatandu-se urmatoarele neconformitati.
- Neasigurarea spatiului locativ adecvat per dormitor si a spatiului adecvat
per rezident, in conformitate cu legea ;
- Neasigurarea dormitoarelor cu grupuri sanitare proprii precum si
neadaptarea celor existente pentru persoane cu dizabilitati ;
- Degradarea conditiei de mediu in spatiile destinate blocului alimentar :
plafoane cu infiltratii in spatiul pentru spalarea veselei si instalatii sanitare defecte
in spatiile de prelucrare legume, fructe ;
- Neasigurarea spatiilor de receptie si depozitare diferentiata a produselor
alimentare, a spatiilor frigorifice diferentiate pe categorii de materii prime si a
spatiilor diferentiate pentru prelucrarea primara a hranei ;
- Nu se verifica periodic calitatea apei potabile distribuita in unitate,
necesara prepararii hranei rezidentilor ;
- Nerespectarea circuitelor functionale in spalatorii, nu se respecta fluxul
triere-inmuiere/dezinfectie- spalare-uscare-calcare- depozitare, iar unele dintre ele
sunt subdimensionate in raport cu numarul de rezidenti si nu dispun de dotarile
corespunzatoare;
- Neasigurarea camerelor de garda pentru medic/asistent, iar camerele de
consultatii/tratamente sunt sbdimensionate astfel incat nu permite prezenta
mobilierului specific ;
- Nerespectarea legislatiei cu privire la ritmicitatea efectuarii operatiunilor
de dezinsectie si deratizare ;
- Neasigurarea aprovizionarii si dotarii in cantitati suficiente cu materiale,
mijloace de curatenie si substante dezinfectante pentru intretinerea curateniei si
pentru efectuarea operatiunilor de dezinfectie ;
Pentru neconformitatile constatate au fost stabilite masuri, s-au acordat
termene de remediere a deficientelor si au fost aplicate 3 sanctiuni cu avertisment,
conform OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Au fost efectuate 331 controale in unitati de invatamant privind conditiile
igienico-sanitare in care se desfasoara activitatile instructiv-educative, conditiile
20
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

igienico-sanitare din spatiile unde sunt depozitate alimentele care se ofera in regim
gratuit elevilor, precum si conditiile igienico-sanitare din unitatile de cazare si
masa elevi in timpul activitatii scolare si recreative (tabere scolare), precum si in
unitatile de caterig care deservesc unitati scolare, din care: 117 controale in unitati
pentru anteprescolari si prescolari, 127 controale in unitati de invatamant primar si
gimnazial, 23 controale in unitati de invatamant liceal, 2 controale in unitati de
invatamant superior, 3 controale in unitati de invatamant special, 2 controale in
tabere scolare, 14 controale in blocul alimentar propriu al unitatii, 7 controale in
unitati de catering care deservesc unitatile scolare, 12 unitati de cazare elevi si 24
societati comerciale care isi desfasoara activitatea in incinta unitatilor de
invatamant.
Principalele neconformitati constatate cu ocazia controalelor efectuate sunt:
- functionarea unitatilor de invatamant fara autorizatie sanitara de functionare,
deoarece nu indeplinesc conditiile de autorizare
neasigurarea unor sali de clasa corespunzatoare
- neasigurarea dotarii cu mobilier corespunzator
- neasigurarea dotarii cu grupuri sanitare corespunzatoare
- neasigurarea aprovizionarii corespunzatoare cu apa potabila in sistem centralizat
sau propriu
- neasigurarea de spatii corespunzatoare si echipamente frigorifice pentru
depozitarea alimentelor care se distribuie elevilor in mod gratuit
- neasigurarea aprovizionarii corespunzatoare cu produse biocide
- neasigurarea depozitarii si evacuarii corespunzatoare a reziduurilor
- neefectuarea de catre intreg personalul eligibil a cursurilor de notiuni
fundamentale de igiena
Pentru neconformitatile constatate au fost stabilite termene de remediere si
au fost aplicate 3 sanctiuni cu avertisment.
Au fost verificate 24 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in
incinta unitatilor de invatamant, ocazie cu care s-a constatat nerespectarea
prevederilor Legii nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de
invatamant preuniversitar si ale Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1563/2008
pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a
principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti.
Au fost aplicate 7 sanctiuni cu avertisment si 8 amenzi contraventionale, in
cuantum de 8000 lei. S-a dispus scoaterea din consum a 37,743 kg si 79,613 litri
produse alimentare neconforme.
In cadrul actiunilor tematice de control in unitatile de catering care asigura
alimentatia copiilor in unitati de invatamant preuniversitar, s-a constatat ca

21
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

neconformitate nevizarea meniurilor alimentare. Pentru neconformitatea constatata


s-a aplicat 1 sanctiune cu avertisment.
Au fost controlate un numar de 19 cabinete medicale scolare si 6 cabinete
scolare stomatologice. Principalele neconformitati identificate sunt:
- neasigurarea echipamentelor de sterilizare conform Ordinului Ministerului
Sanatatii nr. 961/2016
- neasigurarea cu materiale de curatenie si dezinfectie in cantitati suficiente
- neasigurarea complete a baremului de medicamente si materiale sanitare.
Pentru neconformitatile identificate, s-au stabilit termene de remediere si s-
a aplicat 1 sanctiune cu avertisment.
In perioada sezonului estival s-au efectuat verificari a legislatiei in vigoare in 2
unitati de recreere a copiilor si tinerilor, respectiv tabere scolare si 18 unitati de
turism din care 2 unitati de cazare hoteliera, 6 pensiuni turistice si 10 unitati de
alimentatie publica.
In urma verificarilor au fost constatate ca neconformitati neasigurarea
materialelor si ustensilelor de curatenie si dezinfectie in cantitate suficienta si
neefectuarea cursurilor Notiuni fundamentale de igiena de catre intreg personalul.
Pentru deficientele constatate au fost stabilite termene de remediere si au fost
aplicate 3 sanctiuni cu avertisment.
Controalele oficiale in domeniul alimentului s-au desfasurat in baza
Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului
privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii
cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu reguli de
sănătate şi de protecţie a animalelor si au avut in vedere respectarea
regulamentelor Uniunii Europene si a legislatiei nationale.
Au fost efectuate un numar de 624 controale in unitati cu profil alimentar,
astfel : 9 controale la producatorii primari, 38 controale la producatori si
ambalatori, 24 controale la distribuitori, 377 controale la retaileri, 114 controale la
sectorul servicii, 62 controale la producatorii primari care vand direct
consumatorului final.
In cadrul actiunii tematice privind conformitatea suplimentelor alimentare,
alimentelor cu destinatie nutritionala speciala, alimentelor la care s-au
adaugat vitamine, minerale si alte substante au fost efectuate un numar de 20
controale in unitati care comercializeaza astfel de produse si s-au verificat un
numar de 99 produse. Nu au fost constatate abateri de la respectarea legislatiei
sanitare in vigoare.
Mentionam ca au fost recoltate urmatoarele probe: piure de pere, smeura si
cereale, producator Nestle, Franta, pentru determinarea plumbului si mercurului;
cereale Nestle mic dejun cu grau si fructe, producator Nestle, Franta, pentru
22
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

determinarea benzo(a)pirenului; aliment pentru sugari pe baza de lapte cu piure de


caise, producator Nestle, Franta, pentru determinarea Aflatoxinei M1; Milumil
lapte de inceput formula partial fermentata, producator Nutricia Zaklady
Producyne, Polonia, pentru determinari microbiologice : Listeria monocytogenes
si Enterobacter sakazakii, rezultatul fiind conform.
In cadrul actiunii tematice privind materialele si obiectele destinate sa
vina in contact cu alimentele au fost efectuate controale in 11 unitati si anume : 2
producatori, 2 importatori si 7 distribuitori de astfel de produse.
Au fost constatate urmatoarele neconformitati :
– lipsa Declaratiilor de conformitate la distribuitori sau neintocmirea acestora
conform normelor europene, pentru care au fost inaintate catre Directiile de
Sanatate Publica judetene Bucuresti si Ilfov adresele nr. 1078/04.04.2018
– neetichetarea produselor conform Regulamentului CE 1935/2004 la
distribuitori
– lipsa documentatiei suport pentru intocmirea declaratiilor de conformitate
Au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale in cuantum de 6500 RON
conform HG 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si
obiectele care vin in contact cu alimentele si s-a dispus retragerea de la
comercializare a 3366 bucati din astfel de produse.
In cadrul actiunii tematice de control de verificare a respectarii prevederilor
legislatiei in vigoare privind aditivii alimentari destinati consumului uman, s-
au efectuat un numar de 13 controale, din care: 2 controale la producatori de bere,
5 controale la producatori de vin , 2 controale in unitati de distributie bere si vin si
4 controale in unitati de desfacere produse de bere si vin .
In urma controalelor au fost identificate urmatoarele neconformitati:
- lipsa autorizatiei sanitare pentru sursele proprii de apa potabila utilizate in
procesul de fabricatie a produselor alimentare
- nerespectarea prevederilor HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de
supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a
Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile,
referitoare la monitorizarea de control si audit a apei potabile utilizata in industria
alimentara
- utilizarea produselor biocide fara avize de plasare pe piata sau care nu se
regasesc in Registrul National al Produselor Biocide
-achizitionarea de materiale ce intra in contact cu alimentul care nu detin
declaratii de conformitate intocmite conform Regulamentului UE nr. 1935/2004
- neefectuarea de catre intreg personalul a cursurilor Notiuni fundamentale de
igiena.

23
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

In cadrul actiunii au fost recoltate 5 sortimente de bere si un sortiment de


vin, pentru determinarea continutului de sulfiti, pentru care nu au fost emise
buletine de analiza.
Fata de cele constatate au fost acordate termene de remediere a deficientelor
si au fost aplicate un numar 4 sanctiuni cu avertisment.
In cadrul actiunii de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale in
vigoare privind apele potabile imbuteliate si apele minerale imbuteliate au fost
controlate pentru apa potabila imbuteliata un numar de 11 unitati, din care 2
producatori, si 9 retaileri de ape minerale imbuteliate . Au fost verificate un numar
de 10 produse. Pentru apa minerala imbuteliata, au fost controlate un numar de 12
unitati, din care : 3 distribuitori si 9 retaileri ; au fost verificate 28 produse.
In cadrul actiunii au fost recoltate 2 probe - una de apa potabila imbuteliata
si una de apa minerala, rezultatul fiind conform.
A fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 500 lei, conform
HG nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din
domeniul sanatatii publice, pentru lipsa certificatelor de instruire privind Insusirea
Notiunilor Fundamentale igiena.
In domeniul calitatii apei potabile au fost efectuate 34 controale si 1
recontrol la statiile centrale de tratare a apei potabile, 29 la distribuitori, 183 la
utilizatori, din care 49 utilizatori din industria alimentara, 128 la colectivitati, 6
altele si 23 fantani publice selectionate.
Principalele neconformitati constatate au fost: lipsa vizei anuale,
neintocmirea registrelor de evidente stipulate in Hotararea de Guvern nr. 974/2004
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a
calitatii apei potabile, nefunctionarea sistemelor de dezinfectie a apei potabile,
nerespectarea frecventei si a parametrilor de analizat pentru monitorizarea
operationala si de audit a apei potabile, neefectuarea controlului procesului de
tratare, lipsa robinetilor pentru recoltarea probelor la iesirea din bazinele de
inmagazinare, neasigurarea perimetrelor de protectie sanitara a surselor de apa
potabila si a bazinelor de inmagazinare, neasigurarea curateniei in perimetrul din
jurul bazinelor de inmagazinare, neasigurarea etanseitatii bazinelor de
inmagazinare, neasigurarea prelevarii si analizarii saptaminale de probe de la
iesirea din fiecare bazin de inmagazinare.
Au fost recoltate un numar de 24 probe, din care 4 necorespunzatoare fizico-
chimic si 5 necorespunzatoare microbiologic .
Pentru neconformitatile constatate au fost acordate termene de remediere a
deficientelor si au fost aplicate un numar de 9 sanctiuni, din care 7 avertismente si
2 amenzi contraventionale in cuantum de 7000 lei.

24
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Controalele care vizeaza calitatea apei de imbaiere s-au desfasurat in


perioada sesoznului estival si au cuprins un numar de 16 controale si 2 recontroale.
Ca neconformitate s-a constatat neintocmirea registrelor de evidenta a calitatii apei
de imbaiere, conform prevederilor legale in vigoare. Au fost recoltate 8 probe, din
care 1 proba necorespunzatoare.
Pentru neconformitatile constatate au fost stabilite termene de remediere
In domeniul produselor cosmetice au fost efectuate 141 controale si 4
recontroale, din care 2 la producatori, 10 la distribuitori, 23 la unitatile de
desfacere si 106 la unitatile de frizerie, coafura, manechiura-pedichiura, cosmetica,
intretinere corporala, tatuaj si saloanele de bronzat.
Au fost constatate urmatoarele neconformitati :
- aplicarea altor metode de sterilizare pentru instrumentarul folosit decat cele
prevazute in Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 961/2016,
- lipsa evidentei si a controlului eficientei sterilizarii potrivit normelor in vgoare,
- neinregistrarea procedurilor de sterilizare conform prevederilor legale in vigoare
- neinscriptionarea datei deschiderii flacoanelor de produse cosmetice care au
mentionat pe ambalaj simbolul PaO
- lipsa notificarilor pe portalul CPNP
- lipsa de pe eticheta produselor cosmetice a persoanei responsabile si a
instructiunilor de utilizare in limba romana
- utilizarea de mentiuni neavizate pentru produsele cosmetice
Au fost verificate 128 produse cosmetice si recoltate 7 probe, din care 1
necorespunzatoare.
Au fost aplicate 18 sanctiuni, din care 8 Avertismente si 10 amenzi, in
cuantum de 5300 lei si s-a dispus scoaterea din consum a 75 bucati produse
cosmetice.
In domeniul produselor biocide au fost efectuate 580 controale si 2
recontroale, din care 1 la producatori, 37 la distribuitori si 542 la utilizatorii de
astfel de produse. Au fost verificate un numar de 413 produse biocide, din care 373
corespunzatoare si 40 necorespunzatoare..
Au fost constatate urmatoarele neconformitati:
- produse cu termen de valabilitate expirat:
- produse fara eticheta in limba romana:
- produse fara a avea inscriptionate substantele active si concentratia acestora:
- produse pe a caror eticheta apare sintagma ”Ecologic”
- produse care prezinta neconcordante intre eticheta si avizul de plasare pe
piata in ceea ce priveste modul de utilizare, categoria de utilizatori; simptomele
intoxicatiei si frazele de prudenta:

25
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Pentru neconformitatile constatate au fost acordate termene de remediere, s-


au aplicat 24 sanctiuni, din care 18 avertismente si 5 amenzi, in cuantum de 5400
si s-a dispus scoaterea din consum a 16 bucati, 65,55 litri si 30 kg produse biocide
Activitatile derulate pentru realizarea Programelor Nationale de sanatate
publica au vizat urmatoarele programe din PN II de monitorizare a factorilor
determinanti din mediul de viata si de munca :
1. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari
2. Monitorizarea factorilor de risc care provin din materiale si obiecte
care vin in contact cu alimentele
3. Monitorizarea alimentelor cu destinatie nutritionala speciala
4. Supravegherea produselor biocide

1. Monitorizarea consumului de aditivi alimentari are drept scop introducerea


mai largă în controlul oficial a monitorizării cantitative a aditivilor utilizaţi în
produsele alimentare, ca urmare protejarea populaţiei împotriva efectelor datorate
consumului inadecvat de aditivi alimentari, depistarea precoce şi înlăturarea sau
limitarea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei. Obiectivul sintezei este
determinarea cantitativă a grupului de aditivi alimentari „E 220-228 Dioxid de
sulf – Sulfiţi” din bere si vin si determinarea cantitativa a dioxidului de sulf liber şi
total din bere si vinuri, produse în România. Au fost recoltate 5 sortimente de bere
1 sortiment de vin, care au fost trimise pentru analiza Laboratorului de incercari
fizice, chimice si microbiologice, din cadrul Centrului Regional de Sanatate
Publica Targu Mures, fara a primi rezultatul pana la momentul raportarii
2. Monitorizarea factorilor de risc care provin din materiale si obiecte
care vin in contact cu alimentele. Scopul este monitorizarea factorilor de risc
care provin din materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele. Am
desfasurat urmatoarele activitati:
a. Determinari de plumb cadmiu, cupru si crom in urma extractiilor acide din
obiectele de ceramica fabricate in tara si/sau import – 1 proba
b. Determinari de plumb cadmiu, cupru, crom si zinc in urma extractiilor acide
din obiectele emailate sau din inox fabricate in tara si/sau import – 1 proba
c. Determinarea migrarii de metale grele si a formaldehidei din obiectele de
hartie si/sau carton – 2 probe
d. Evaluarea migrarii globale de componenti si a metalelor grele pentru
obiectele din material plastic care vin in contact cu alimentele – 2 probe
e. Evaluarea migrarii specifice de componenti – formaldehida din obiectele de
melamina care vin in contact cu alimentele – 1 proba

26
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Rezultatele probelor sunt corespunzatoare conform buletinelor de incercari


emise de catre laboratorul de chimia si microbiologia mediului si alimentului din
cadrul Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti.
3. Programului evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor
destinate sugarilor si copiilor de varsta mica, alimentelor destinate unor
scopuri medicale speciale si inlocuitorilor unei diete totale pentru controlul
greutatii are drept scop protejarea populatiei impotriva efectelor datorate
consumului inadecvat, depistarea precoce si inlaturarea sau limitarea factorilor de
risc chimici si bacteriologici care ar putea modifica securitatea si siguranta acestui
tip de produs. Am desfasurat urmatoarele activitati:
- Determinarea nivelurilor de pesticide din alimente pe bază de cereale prelucrate
şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică - 1 probă
- Determinarea nivelurilor de Pb, Cd, Al, Hg, As şi Sn din preparate pentru sugari
(formule de început şi de continuare) şi alimente pe bază de cereale prelucrate şi
alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică (baby food)
- Analiza parametrilor microbiologici: Listeria monocytogenes şi Enterobacter
sakazakii din alimentelele destinate unor scopuri medicale speciale realizate
pentru a satisface cerințele nutriționale ale sugarilor și ale copiilor de vârstă mică
(formule de început deshidratate și alimentele destinate unor scopuri medicale
speciale destinate sugarilor ).
- Determinarea nivelului de micotoxine din preparate pentru sugari (formule de
început deshidratate)
- Determinarea nivelului de benzo(a)piren din alimente pe baza de cereale
prelucrate
- determinarea nivelului de nitraţi dintr-o probă de alimente pe bază de cereale
prelucrate şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică
Probele recoltate au fost analizate in laboratoarele CRSP Iasi, CRSP Cluj si DSP
Buzau si sunt conforme.
4. Supravegherea produselor biocide a avut drept scop controlul si monitorizarea
tuturor produselor biocide produse si comercializate pe teritotiul tarii. In anul 2018
s-a desfasurat activitatea de evaluarea activitatii bactericide si fungicide a
antisepticelor si dezinfectantelor chimice utilizate pentru dezinfectia dispozitivelor
medicale/instrumentar. Conform metodologiei, s-a recoltat 1 proba de produs
dezinfectant TP.

27
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Activitate de control ca urmare a sesizarilor inregistrate


Nr. Sesizari inregistrate in anul 2018 = 251
Nr. sesizari rezolvate (pana la 31 decembrie 2018) = 243
Nr. Sesizari in curs de rezolvare in termenul legal = 8
Aspectele sesizate s-au referit la aspecte care creaza disconfort in mediul de viata:
- conditii necorespunzatoare de functionare si disconfort produs prin desfasurarea
activitatii de alimentatie publica si de comercializare produse alimentare
- calitate necorespunzatoare a apei distribuita prin instalatii centrale si fantani
- disconfortul creat de activitatile unitatilor de productie, alimentatie publica-
amplasare agregate frigorifice si de ventilatie, disconfortul creat prin desfasurarea
unor activitati in locuinte, discoteca, restaurant
- disconfort creat prin amplasarea necorespunzatoare a latrinelor, hasnalelor si
deversare necorespunzatoare a reziduurilor lichide si menajere
- disconfort creat prin depozitarea gunoiului de grajd rezultat din cresterea
animalelor si pasarilor in apropierea locuintelor invecinate
- disconfort creat de cresterea cainilor si pisicilor
- nerespectarea recomandarilor anterioare

Compartiment de control al asistenței medicale a comunităților la risc


Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de
sănătate și acțiuni de sănătate publică furnizate la nivelul comunităților cu scopul
creșterii accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile, inclusiv a
celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire.
Activităţile şi serviciile de sănătate furnizate în sistem integrat cu serviciile
sociale se adresează persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de vulnerabilitate
(nivel economic sub pragul sărăciei, șomaj, nivel educaţional scăzut, diferite
dizabilităţi, boli cronice, boli aflate în faze terminale, graviditate, vârsta a treia,
vârsta sub 18 ani, familii monoparentale, risc de excluziune socială).
Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de
asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar, Legea 180/2017 introducând
două amendamente: moașa și furnizorii privați de asistență medicală comunitară.
La nivelul județului Buzău își desfășoară activitatea 14 mediatori sanitari:
5 in mediul urban ( 1 în municipiul Buzău și 4 în municipiul Râmnicu Sărat) și 9
în mediul rural ( Buda, Râmnicelu, Calvini, Costești, Cilibia, Măgura, Topliceni,
Vernești) și 50 asistenți medicali comunitari, 2 în mediul urban ( oraș Nehoiu) și
49 în mediul rural ( Amaru, Beceni, Bisoca, Bozioru, Breaza, Buda, Calvini,
Cănești, Cernătești, Cilibia, Chiliile, Cochirleanca, Colți, Costești, Cozieni,
Florica, Gălbinași, Ghergheasa, Luciu, Măgura, Merei, Murgesti, Năieni, Odăile,
28
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Pardoși, Pietroasele, Podgoria, Poșta Câlnău, Racovițeni, Râmnicelu, Robeasca,


Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Sărulești, Scorțoasa, Scutelnici, Stâlpu, Tisău, Ulmeni,
Vadu Pașii, Vâlcelele, Valea Râmnicului, Valea Salciei, Viperești, Zărnești).
Prezența asistentului medical comunitar și a mediatorului sanitar are scopul
de a crește accesul populației și, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii de
sănătate de bază, prezență pe care Direcția de Sănătate Publică Buzău o consideră
o necesitate reală pentru toate comunitățile rurale din județ.
In anul 2018 Direcția de Sănătate Publică Buzău a solicitat Ministerului
Sănătății suplimentarea numărului de posturi de asistent medical comunitar,astfel
încât să ajungem la cel puțin un asistent medical comunitar în fiecare localitate
rurală. In această perioadă Ministerul Sănătății nu a aprobat inființarea de posturi
noi în cadrul activităților de asistență medicală comunitară. Deși legislația actuală
prevede ca autoritățile deliberative ale administrației publice locale, la propunerea
autorităților executive, pot aproba suplimentarea din veniturile proprii ale
bugetelor locale a finanțării cheltuielilor de personal pentru categoria
susmenționată și pot aproba angajarea și a altor categorii de personal care
furnizează, potrivit legii, servicii medicale, sociale și, după caz, educaționale, cu
asigurarea finanțării cheltuielilor acestora din bugetul local respectiv, s-a realizat
ocuparea doar a două posturi de asistent medical comunitar ( Odăile și Săhăteni).

CADRUL LEGAL APLICABIL

Activitatea de asistență medicală comunitară este reglementată, in prezent,


de un set de acte normative :
- OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de MSP către autoritățile administrației publice locale, abrogă Titul V –
Asistența medicală comunitară- din Legea 95/2006 privind reforma in sănătate,
stabilind cadrul juridic general privind asistența medicală comunitară;
- HG 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG
162/2008, stabilește responsabilitățile structurilor responsabile in acest program,
respectiv: autoritățile publice locale și direcțiile de sănătate publică județene, sursa
de finanțare a cheltuielilor de personal precum și atribuțiile asistentului medical
comunitar, respectiv mediatorului sanitar;
- HG 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost /an pentru servicii acordate
in unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de
asistența medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistența
medicală comunitară;
- HG 853/2017 privind modificarea art. 2 alin. (4) din HG 459/2010 pentru
aprobarea standardului de cost /an pentru servicii acordate in unitățile medico-
29
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-


socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.
- OUG 18/2017 privind asistența medicală comunitară, la nivelul sistemului de
sănătate,
- Ordin nr. 393/630/4236/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în
vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii
excluziunii sociale și combaterea sărăciei,
- Legea 180/2017 pentru aprobarea OUG nr. 18/2017
și de standardul ocupațional la nivel profesional.

În anul 2018, activitatea Direcției de Sănătate Publică Buzău, care asigură


coordonarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală comunitară
a avut următoarele direcții:
a) identificarea activă, în colaborare cu serviciul de asistență social, a problemelor
medico-socialeale comunității și, în special, ale persoanelor aparținînd grupurilor
vulnerabile;
b) educarea comunității pentru sănătate;
c) promovarea sănătății reproducerii și a planificării familiale;
d) promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață
sănătos;
e) educație și acțiuni direcționate pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos;
f) activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară;
g) activități medicale curative, la domiciliu, complementare asistenței medicale
primare, secundare și terțiare;
h) activități de consiliere medicală și socială;
i) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-
născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a bătrânului;
j) activități de recuperare medical.
În cursul anului 2018, lucrătorii comunitari, în baza competențelor și
atribuțiilor stabilite prin fișa postului s-au adresat prin măsuri de sănătate publică
unui număr de 51163 persoane vulnerabile.
În cadrul activității de teren au fost identificate 573 de persoane neînscrise
pe listele medicilor de familie; lucrătorii comunitari s-au implicat în activitatea de
înscriere a acestora și sprijinirea acestora pentru acces la servicii medicale.
În evidența și monitorizarea asistenților medicali comunitari și mediatorilor
sanitari s-a aflat un număr de 1053 de gravide și 17791 bolnavi cronici. In
perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost monitorizați 20068 copii 0-18 ani, din
care 2023 copii 0-1 an. De asemenea s-au efectuat 802 de activități de informare,

30
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

educare, comunicare cu un număr de 16667 participanți ( activități individuale și


de grup).
În perioada 30.07-07.08.2018 Direcția de Sănătate Publică Buzău a derulat
campania „door to door”, de informare și educare a părinților cu privire la
vaccinare, precum și de creștere a gradului de vaccinare în rândul comunitatilor
vulnerabile.La nivelul județului au fost identificate următoarele comunități cu
acoperire vaccinală scăzută: cartier Simileasca- municipiul Buzău, Ciuta- Măgura,
Maxenu- Țintești și Râmnicelu. În cadrul campaniei au fost informate 516
persoane, 305 copii vaccinați ROR și 71 copii vaccinați cu alte produse biologice.
La nivelul comunităților Zidari- Râmnicu- Sărat, Pietrosu- Costești, Calvini,
Ciuta- Măgura și Cîndești- Vernești s-a desfășurat studiul privind starea de
sănătate a populației vulnerabile, conform metodologiei transmise de INSP
București ( 50 chestionare aplicate de către asistenții medicali comunitari și
mediatorii sanitari).
În anul 2018 au fost realizate 16 intâlniri de lucru cu asistenții medicali
comunitari și mediatorii sanitari ( 4 intâlniri în colaborare cu Instituția Prefectului
Buzău).
Principalele subiecte dezbătute au fost:
• Implicarea asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari în
derularea Programelor Naționale de Sănătate, Campaniilor de screening,
Campaniilor de vaccinare și Campaniilor de educație pentru sănătate;
• Evoluția indicatorilor demografici în județ;
• Planificarea, organizarea și raportarea activității de asistență medicală
comunitară;
• Prezentarea și analiza activității rețelei de asistență medicală comunitară;
• Instrumentele de lucru ale asistentului medical comunitar și mediatorului
sanitar;
• Studiu privind starea de sănătate a populației vulnerabile din comunitățile la
risc;
• Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor romăni
aparținând minorității romilor - realizarea obiectivelor domeniu SĂNĂTATE;
• Proiecte derulate la nivelul județului Buzău cu implicarea asistentului
medical comunitar/ mediatorului sanitar;
• Campania de vaccinare „door to door”, de informare și educare a părinților
cu privire la vaccinare, precum si de creștere a gradului de vaccinare in rândul
comunităților vulnerabile in vederea limitării extinderii epidemiei de rujeolă în
România ( în colaborare cu Compartimentul de supraveghere epidemiologică și
control boli trasmisibile);

31
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

• Legislația din domeniul asistenței medicale comunitare;


• Dezbaterea problemelor cu care se confruntă lucrătorii comunitari în
activitatea curentă.
De asemenea au fost realizate sesiuni de informare pe temele: “Săptămâna
Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin “,“ Ziua Mondială de Luptă
împotriva Cancerului “ ,“ Ziua Internaţională Impotriva Cancerului la Copil”, “
Luna Naţională de Luptă Impotriva Cancerului”,“ Ziua Internaţională a Bolilor
Rare”, “ Săptămâna Europeană a Vaccinării”, “ Ziua Mondială a Sănătătii Orale“ ,
“Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei”, “Ziua Mondială a Apei”,
“Sănătatea mamei și copilului”, „Săptămâna Salvează Vieti: Igiena Mâinilor”, “
Ziua Europeană împotriva Obezităţii”,“Ziua Internaţională de Acţiune pentru
Sănătatea Femeii”,“Ziua Mondială fără Tutun”, “ Măsuri de intervenție in
situațiile de urgență determinate de calamități naturale”, “Lupta împotriva
abuzului și traficului ilicit de droguri”, “Măsuri de limitare a extinderii epidemiei
de rujeola”, “ Ziua Mondială a Hepatitei”, “Săptămâna Mondială a Alăptării”,
“Ziua Națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare”,“Ziua Europeană
a Traficului de Persoane”, “Măsuri specifice situaţiilor de urgenţă generate de
sezonul de iarnă“ , “Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului Zaharat”, “ Ziua
Europeană a Informării despre Antibiotice” , “ Ziua Mondială de Luptă Împotriva
HIV/SIDA” .
În anul 2018 au fost organizate 4 sesiuni de instruire cu asistenții medicali
comunitari și mediatorii sanitari: “Prevenirea violenţei in familie”, “Promovarea
unui stil de viaţă sănătos prin organizarea și desfășurarea de intervenţii de
prevenţie primară și secundară pentru reducerea consumului de alcool”,”
Intervenţiile mediatorului sanitar/ asistentului medical în comunitate”, “Aplicația
online AMCMSR.gov.ro”.
Creșterea nevoilor in asistența medicală comunitară la nivelul județului, ne
determină să ne dorim:
- dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și să ajungem la cel puțin un
asistent medical comunitar în fiecare localitate;
- perfecționarea pregătirii profesionale a resurselor umane din rețeaua de asistență
medicală comunitară;
- completarea legislației, menită să consolideze rețeaua de asistență medicală
comunitară și să sporească eficiența și eficacitatea intervențiilor lucrătorilor
comunitari;
- fluxuri financiare complete– nu toate autoritățile publice locale sprijină
activitatea de asistență medicală comunitară, deși legislația reglementează acest
aspect.

32
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Deoarece autoritățile locale sunt responsabile pentru rețeaua de asistență


medicală comunitară, ar trebui să se gândeasca serios la evaluarea nevoii de
servicii de asistență medicală comunitară , astfel încât resursele să fie utilizate la
randamentul cel mai bun, la modernizarea și extinderea serviciilor de sănătate și
sociale prin investiții axate pe acest domeniu, la susținerea dezvoltării personalului
care lucrează în sistemul de sănătate, acoperirea cu suficiente resurse umane a
comunităților, dacă vor să îmbunătăţească accesul la servicii de sănătate pentru
populația pe care o deservesc în general, și pentru grupurile vulnerabile, în mod
special, la creșterea numărului și la diversificarea serviciilor de sănătate furnizate
la nivel comunitar și implinirea așteptărilor comunitîții.

In cadrul compartimentului au fost desfășurate și următoarele activități:


 Participare întâlnire Echipa interinstituțională judeteană pe linia prevenirii
și combaterii traficului de persoane ( 2 intâlniri);
 Participare întâlnire de lucru a Echipei intersectoriale in domeniul prevenirii
şi combaterii violenţei in familie ( 6 intâlniri);
 Participare ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Buzău ( 1
ședință)
 Participare întâlnire de lucru a Echipei Intersectoriale Judeţene pentru
prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă ( 6 întâlniri);
 Participare atelier de lucru privind vaccinarea ROR ( 1 acțiune)
 Participare activități COJ Buzău ( 2 acțiuni)
 Participare ședințe Grupul de Lucru Mixt Instituția Prefectului Buzău și
Grupul de Lucru Local Primaria Buzău pentru implementarea Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
romilor ( inclusiv intocmirea Planului de acțiuni și a rapoartelor privind stadiul
indeplinirii obiectivelor)= 5 intâlniri;
 Participare ședințe Comisia Județeană privind Incluziunea Socială Buzău ( 2
ședințe);
 Participare întâlnire regională “Eficientizarea procesului de implementare a
politicilor publice destinate incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii romilor” ( 1 întâlnire);
 Participare activități proiect ” Procomunitate- Măsuri integrate pentru
incluziunea socială a comunităţii rome Cândeşti” (4 întâlniri);
 Participare Comisie examen de certificare a calificării profesionale a
absolvenţilor din invăţământul postliceal ( 1 acțiune).

33
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

De asemenea au fost elaborate materialele privind planificarea activităților DSP


Buzău în cadrul comisiilor/ echipelor/ grupurilor de lucru, precum și stadiul de
implementare al acţiunilor specifice.

Compartiment de control al asistentei medicale a mamei si copilului

Activitati desfasurate

 Coordonarea,monitorizarea si evaluarea la nivelul judetului Buzau a


Programului National de Sanatate a Femeii si Copilului(PN VI).
Realizari
Programul National de Sanatate a Femeii si Copilului reprezintă o prioritate pentru
sistemul de sanatate din România.Acesta cuprinde mai multe subprograme
nationale de sanatate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului
bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a acestora. Astfel ,in anul 2018 s-
au derulat urmatoarele subprograme:
• Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie si sanatate a copilului
• Subprogramul de sanatate a femeii
A. 1. Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu
beneficiaza de lapte matern, prin administrare de lapte praf .
Unitati care implementeaza interventia la nivelul judetul Buzau :20
Administratii Publice Locale iar prescriptia laptelui praf se face de catre un numar
de 43medicii de familie: 19medici in mediul urban, 24medici in mediul rural.
Indicatorii fizici realizati cumulat de la inceputul anului=147 copii
Motivatia pentru care nu au fost indeplinite activitatile propuse –achizitionarea
cu intarziere datorita lipsei de fonduri a determinat discontinuitatea in derularea
activitatii interventiei.
Pentru imbunatatirea activitatii la solicitarea Ministerului Sanatatii au fost
inaintate propuneri privind structura ,estimarea si fundamentarea necesarului de
fonduri pentru Programul National de Sanatate a Femeii si Copilului.
2. Profilaxia malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere - un numar cumulat
in cele 12 luni ale anului 2018 de 348 copii cu au beneficiat de administrarea de
solutii pentru alimentatie parenterala si alimente cu destinatie medicala speciala,
pentru copilul cu greutate mica la nastere in scopul recuperarii nutritionale a
acestuia si prevenirii malnutritiei protein-calorice; administare in timpul
spitalizarii.

34
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

3. Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital.


Recoltarea testarilor pe unitati sanitare a PKU & HTC an 2018: Sp. Judetean de
Urgenta Buzau =2319; Sp.Municipal Rm.Sarat =447; Sp. Orasenesc Nehoiu=50
In anul 2018 la nivelul judetului Buzau a fost inregistrat un caz de hipotiroidism
congenital.
B. 1. Prevenirea sarcinilor nedorite prin cresterea accesului la servicii moderne de
planificare familiala
Pe teritoriul judetului Buzau isi desfasoara activitatea 2 cabinete de
planificare familiala, in cadrul urmatoarelor spitale: Spitalul Judetean de Urgenta
Buzau, Sp.Municipal Rm.Sarat. In cadrul acestor cabinete, orice persoana sau
cuplu poate beneficia de consiliere gratuita in vederea alegerii celei mai potrivite
metode contraceptive si a planificarii unei eventuale viitoare sarcini. Categoriile de
persoane beneficiare ale acordarii gratuite a contraceptivelor sunt: somerele,
elevele si studentele, persoanele care fac parte din familii beneficiare de ajutor
social, femeile cu domiciliul stabil in mediul rural, femeile care efectueaza un
avort, la cerere, intr-o unitate sanitara publica, precum si alte persoane fara
venituri, care dau declaratie pe propria raspundere in acest sens.
Lipsa prevederilor bugetare pentru acest subprogram a determinat
discontinuitate in derularea activitatii. Acest aspect a contribuit la neasigurarea
accesului gratuit a categoriilor de persoane beneficiare la produsele
specifice(contraceptive si dispozitive medicale).
2. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh in judetul Buzau
Interventia se deruleaza prin Spitalul Judetean de Urgenta Buzau:
efectuarea determinarilor specifice; - vaccinararea antiD a lauzelor Rh negativ
eligibile si a femeilor Rh negativ eligibile, care au suferit un avort, care au avut
sarcini ectopice sau la care s-au efectuat proceduri invazive in scop terapeutic si
diagnostic.
Indicatori fizici realizati in 2018: 113 beneficiare .
Administrarea s-a efectuat conform protocolului si nu au fost inregistrate
incidente si accidente.
Ca urmare a implementarii subprogramului au rezultat beneficii asupra
femeii, capacitatea de interventie fiind posibila in cadrul unui serviciu medical
asistat in timp util si acoperit pecuniar.
- Cost mediu realizat:154,6710ron/fiola
In anul 2018 imunoglobulina antiD a fost achizitionata de spital la un pret
mai mic decat cel prevazut in norme.
- Cost mediu prevazut in norme:400ron/fiola
Cazuri de mortalitate infantila in anul 2018

35
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Cazuri de mortalitate infantila in anul 2018: nascuti morti=16; 0 – 1 an=15;


1 – 4 ani=3.
Se mentin aceleasi cauze de mortalitate infantila in judetul Buzau si in anul
2018: 1. Afectiuni ale aparatului respirator; 2. Cauze perinatale; 3. Malformatii
congenitale.
Cazuri de mortalitate materna in judetul Buzau in anul 2018
Cazuri de mortalitate materna in judetul Buzau in anul 2018:0
 Elaborarea de materiale catre Institutia Prefectului judetului Buzau privind
derularea activitatilor interventiilor Programului National de Sanatate a Femeii si
Copilului.
 Distribuirea catre medicii de familie a exemplarelor din carnetul gravidei si a
celor din fisa gravidei .
 Intocmirea de adrese catra medicii de familie si primarii privind reiterarea
prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne
nr.380/160/2011privind modificarea art.1 din anexa nr.1 la Ordinului Ministerului
Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne nr.267/1253/2006 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 acordarea gratuita de lapte
praf si a Ordinului Ministerului Sanatatii nr.377/2017 pentru aprobarea Normelor
tehnice de realizare a programelor de sanatate pentru anii 2017-2018.
 Completarea chestionarelor in vederea derularii unui proiect care sa contribuie
la imbunatatirea capacitatii de planificare strategica si management a Programului
National de Sanatate a Femeii si Copilului finantat din bugetul Ministerului
Sanatatii in parteneriat cu Academia Romana .
 Centralizare datelor privind demersurile efectuate in vederea dotari cu
echipamente de screening auditiv a Unitatilor sanitare publice cu sectii de nou-
nascuti. In Judetul Buzau toate sectiile de nou-nascuti dispun de aceste
echipamente .

Compartiment de control servicii de asistenţă medicală primară

Populatia legala a judetului Buzau este 468.110 locuitori din care :


- 198.345 locuitori in mediul urban
- 269.765 locuitori in mediul rural
Numarul medicilor de familie ( in contract cu CJAS Buzau ) a fost de 203
repartizati astfel : 66 in mediul urban
137 in mediul rural

36
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Localitatile fara cabinete de medicina de familie :


1. Bozioru - 1008 locuitori
2. Canesti - 740 locuitori
3. Chiliile - 509 locuitori
4. Colti - 966 locuitori
5. Odaile - 780 locuitori
6. Largu - 1510 locuitori
7. Pardosi - 372 locuitori
8. Racoviteni - 1250 locuitori
9. Robeasca - 1053 locuitori
10. Valea Salciei - 702 locuitori
11. Scutelnici - 2186 locuitori
In aceste localitati, asistenta medicala primara este asigurata de medici
titulari de cabinete de medicina de familie din localitatile limitrofe.
Numarul consultatiilor acordate de catre medicii de familie din judet in anul
2018 a fost de 136.082.7, dupa cum urmeaza :
- 647.583 consultatii in mediul urban
- 713.234 consultatii in mediul rural
Numarul cabinetelor de medicina de familie : 203 cabinete si 39 puncte de
lucru.In cursul anului 2018 s-a inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor
Medicale un numar de 9 cabinete de medicina de familie :3 Cabinete Medicina de
Familie / 6 Societati Comerciale / s-au radiat 4 cabinete medicina de familie -4
Cabinete de Medicina de Familie / 0 Societati Comerciale

37
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Compartimentul de situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de


urgenţă şi evenimente speciale

1. Evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza serviciile medicale de urgenta.


2. Informeaza operativ in cazul aparitiei evenimentelor si situatiilor de calamitate.

Directia de Sanatate Publica Buzau monitorizeaza activitatile desfasurate de


catre Serviciul Judetean de Ambulanta Buzau si UPU –SMURD a Spitalului
Judetean de Urgenta Buzau

1. Serviciul Judetean de Ambulanta Buzau

Serviciul Judetean de Ambulanta Buzau deserveste o populatie de aprox.


480.000 locuitori, din care in municipiul Buzau traiesc si isi desfasoara
activitatea un numar de aproximativ 243.000 locuitori, raspanditi pe o suprafata
de 6072 km patrati, rezultand o densitate medie de 81,3 locuitori pe km patrat.
O caracteristică a județului nostru este populația îmbătrânită și indicatori de
morbiditate mari, situație similară majorității zonelor din țară. Serviciul de
Ambulanta Judetean Buzau este unitate sanitara descentralizata cu personalitate
juridica ,fiind infiintata conform H.G.174/1995 in subordinea Directiei de Sanatate
Publica Buzau.
Resursele umane sunt reprezentate de un număr de 227 persoane angajate si 4
colaboratori, structurat astfel:
- 10 medici, din care: 3 medici titulari, 3 medici rezidenti, 4 medici
colaboratori, 90 asistenți medicali, 92 soferi si ambulanțieri, 12 operatori
registratori de urgență, 13 persoane TESA ( din care 4 Comitet Director), 3
muncitori, 4 paznici și 3 îngrijitoare.
Cei 3 medici angajati ai SAJ Buzau au atestat în medicina de urgență, de
asemenea, unul din medicii colaboratori are atestat in medicina de urgenta.
Activitatea Serviciului de Ambulanta Judetean Buzau se desfasoara pe intreg
cuprinsul judetului Buzau si este unitate specializata in acordarea asistentei
medicale de urgenta in prespital.
Structura populației pe categorii de vârstă este următoarea: 70.138 persoane
între 0-14 ani, 296.075 persoane între 15-59 ani și 65.837 persoane peste 59 ani.O
alta caracteristica a judetului nostru este ca are toate formele de relief (zona
montana, subcarpatica si campie) cu zone greu accesibile si are o extindere est-vest

38
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

foarte mare, aceasta zona fiind strabatuta de drumul european E85 cu o incidenta
mare a accidentelor rutiere mortale si zona urbana fiind la o distanta mare de
granitele judetului.
Pentru imbunatatirea accesibilitatii la caz si operativitatea echipajelor din teren
s-a implementat numarul unic de urgenta 112 ,se folosesc statii radio,telefoane
mobile si telefoane fixe.
Serviciul de Ambulanta Judetean Buzau are relatii de colaborare cu :
-Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ;
-Serviciul SMURD-unitate mobila aeriana ;
-Inspectoratul Judetean de Politie.

Structura Serviciului de Ambulanta Buzau :


Serviciul de Ambulanta Buzau are in structura organizatorica o statie centrala cu
sediul in Buzau si 8 substatii in judet astfel:
-Substatia Rm. Sarat
-Substatia Nehoiu
-Substatia Pogoanele
-Substatia Patarlagele
-Substatia Parscov
-Substatia Vintila Voda
-Substatia Smeeni
-Substatia Mihailesti
Mentionam ca Statia Centrala este dotata cu echipaj cu medic pentru consult
la domiciliu ( ACD) , ambulante tip C2 (medic, asistent medical si ambulantier),
ambulante tip A2 ( doar cu ambulantier). Substatiile au echipaje cu asistenti
medicali de tip B2 si ambulante cu ambulantier tip A2.
Conform Ordinului 2011/2007 privind unele masuri in asistenta medicala de
urgenta prespitaliceasca s-au infiintat echipaje fixe si s-a organizat un singur
dispecerat la sediul central care coordoneaza si celelalte substatii.
Obiectivele Serviciului Judetean de Ambulanta Buzau
- Asigurarea acordarii asistentei medicale in caz de urgente medico-chirurgicale ;

39
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Asigurarea acordarii serviciilor medicale populatiei fara nicio discriminare


folosind formele cele mai eficiente de tratament.;
- Acordarea cu prioritate asistentei medicale femeii gravide si sugarilor;
- Acordarea ingrijirilor medicale de urgenta ,in caz de boala sau accident din
momentul solicitarii ori de la locul accidentului si pana la rezolvarea starii de
urgenta ,in limita competentelor cu respectarea criteriilor de calamitate elaborate
conform prevederilor legale in vigoare.
- Asigurarea prezentei personalului medico-sanitar propriu sau in cazul urgentelor
de cod rosu si galben ,sa alerteze si sa solicite prezenta SMURD ;
- Asigurarea serviciilor medicale de urgenta ,utilizand mijlocul de interventie si
transport adecvat si echipamentul corespunzator situatiei respective in conformitate
cu prevederile legale in vigoare.
Activitatea Serviciului de Ambulanta Judetean Buzau 2018
Activitatea Serviciului de Ambulanta Judetean Buzau cuprinde 2
compartimente:
a)compartimentul de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
b)compartimentul de urgenta si transport sanitar neasistat.
Serviciul de Ambulanta Judetean Buzau, fiind o unitate medicala in asteptare
cu regim permanent isi desfasoara activitatea in ture de 12 ore.

De la 01.09.2016 a fost demarat procesul de utilizare al aplicatiei “Extinderea


infrastructurii informatice a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta
pana la nivelul resurselor mobile ale Agentiilor de Interventie Ambulanta si Smurd
si al Unitatilor de Primiri Urgente’’ Se lucrează intensiv la perfecţionarea utilizării
acestei aplicaţii.
Organizarea activitatii este in functie de statie sau substatie:
La statia centrala activeaza :
1)- 1 echipaj medical de urgenta cu medic (EMU-M)
- mijloc utilizat- tip C2
- minim 3 persoane,
2)- 6-8 echipaje medicale de urgenta cu asistent (EMU-A)
- mijloc utilizat –tip B2

40
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- minim 2 persoane
3) -1 echipaj de consultatii de urgenta la domiciliu(ECU)
- mijloc utilizat –un vehicol neclasificat cu dotare specifica,fara capacitate de
transport
- minim doua persoane: un medic si un ambulantier.
4)1-3 echipaje de transport sanitar neasistat (ET)
- mijloc utilizat: tip A2
- minim 1 persoana -1 ambulantier
La substatia Rm.Sarat activeaza in mod frecvent 3 echipaje cu asistent
(EMU-A) si 0-1 echipaj de transport neasistat (ET);
La substatia Nehoiu activeaza 1 echipaj (EMU-A) si 0-1 echipaj de
transport neasistat (ET).
La celelalte substatii activeaza cate un singur echipaj (EMU-A) cu
ambulante tip B2.
Alertarea echipajelor de prim ajutor calificat se face de catre dispeceratele
medicale, dispeceratele ISU, dispeceratele integrate sau de catre centrele unice de
apel de urgenta 112.
In cazul Serviciului de Ambulanta Judetean Buzau, alertarea se face de catre
Centrul unic de apel 112-care transmit dispeceratului medical care la randul lui
alerteaza cel mai apropiat echipaj aflat in apropierea pacientului prin resursele
mobile si prin statiile Tetra din dotare.
Solicitarile medicale sunt triate in dispecerat dupa codurile de culoare (cod
rosu, cod galben, cod verde ) si dupa codurile de diagnostic.
Serviciul de Ambulanta Judetean Buzau a efectuat in anul 2018 un numar de
57.460 de solicitari astfel:
- C2-cod rosu 277 de solicitari
- C2-cod galben 1309 de solicitari
- B2-cod rosu 14980 de solicitari
- B2-cod galben 38460 de solicitari
- ACD –cod verde 486 de solicitari
- A1- cod transport 1974 de solicitari

41
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Parcul auto al SAJ Buzau este format din 53 de autosanitare din care o
autosanitara are vechime peste 11 ani, 14 au vechime intre 7-10 ani, 31 pana in 7
ani iar 7 ambulante sunt noi, primite in luna decembrie, 2018.
- Ambulanta tip A1=6 buc
- Ambulanta tip B1/B2=40 buc
- Ambulanta tip C2=3 buc
- Ambulanta tip ACD=4 buc
Autoturismele din dotare, au parcurs in cursul anului 2018 un numar de
2.420.809 Km. Mentionam ca repartizarea a cel putin trei echipaje pe fiecare
ambulanta face ca acestea sa fie operative cel putin 75% din timp.
In anul 2018 au fost inregistrate :
a)cazuri hipotermie transportate cu ambulanta = 0
b) cazuri asistate in UPU=0
c) total cazuri sociale = 5
d) total decese datorate hipotermiei =0

42
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

2. Unitatea de Primire Urgente Buzau

1.Structura UPU-SMURD la data de 31.12.2018:


Nr.crt Categorii personal Numar posturi Numar posturi
ocupate vacante
1 Medici 5 4
2 Medici rezidenti pe post 2
3 Alte persoane studii superioare 3
(1 administrator,
2 asistent social)
4 Cadre medii 72 4
5 Infirmiere 23 2
6 Statisticieni 6
7 Brancardieri 25
8 Ingrijitoare 10
9 Secretar 1
10 Lucrator IT 1
11 Total 148

2.Situatie prezentari si internari UPU-SMURD in functie de codul de urgenta:


Tip cod Prezentari Internari
Cod rosu 147 86
Cod galben 5466 2346
Cod verde 66336 13704
Cod albastru 2439 76
Cod alb 44 0
Total 74491 16212

3.Date statistice pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018:


- prezentari - 74491 pacienti;
- internari – 16.212 pacienti;
- pacienti adusi de SMURD – 2762 pacienti;
- pacienti adusi de SAJ – 25108 pacienti;
- transfer la alta unitate spitaliceasca – 1795 pacient;
- pacienti directionati catre camere de garda SJU Buzau -18014 (Boli
Contagioase,Pneumoftiziologie si Obstretica-Ginecologie);
- decedati – 59 pacienti;
43
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- refuza internarea - 606 pacienti;


- plecati acasa fara aviz -2985 pacienti;

4. Date statistice pe cazuistica:


- accidente rutiere - 697 pacienti;
- hipo sau hipertermie – 9 pacienti;
- tentativa suicid – 99 pacienti;
- violenta/agresiune – 824 pacienti;
- muscaturi de animale – 1167 pacienti;
- cazuri sociale – 383 pacienti;

5. Pacienti decedati in anul 2018


Nr.crt Luna Decedati
1. Ianuarie 5
2. Februarie 4
3. Martie 5
4. Aprilie 5
5. Mai 4
6. Iunie 3
7. Iulie 5
8. August 6
9. Septembrie 3
10. Octombrie 6
11. Noiembrie 6
12. Decembrie 7
13 Total decedati pe anul 2018 59

6. Raport pacienti critici pe anul 2018:


Anul 2018 ATI USTIC TRANSFER BUCURESTI
Ianuarie 256 66 55
Februarie 245 47 38
Martie 254 61 45
Aprilie 225 50 50
Mai 240 65 46
Iunie 211 52 50
Iulie 214 80 58
August 238 50 50
Septembrie 227 72 39
Octombrie 243 74 37
Noiembrie 245 47 43
Decembrie 245 60 48
Total 2843 724 559

44
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Activitati desfasurate la nivelul compartimentului in domeniul


situatiilor de urgenta:

- Monitorizarea si informarea conducerea institutiei asupra atentionarilor de


fenomene meteorologice periculoase iar atunci cand situatia a impus, a fost
asigurat un centru operativ la sediul institutiei, care a pastrat permanent legatura cu
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau.

Pe perioada verii, avand in vedere avertizarile meteo pentru canicula pe raza


judetului Buzau au fost infiintate:
- 8 puncte de prim ajutor (4 in mun.Buzau, 1 in mun.Ramnicu Sarat, 1 in orasul
Nehoiu, 1 in orasul Patarlagele, 1 in Orasul Pogoanele).
- au fost constituite ca puncte de prim ajutor toate farmaciile din judetul Buzau
- unitatile administrative teritoriale din mediul rural au organizat 52 de puncte de
prim ajutor fie in cadrul primariei fie in cadrul unui cabinet medical individual.
Au fost afisate pe site-ul institutiei si in locuri publice recomandari privind
efectele caniculei si a masurilor pe care trebuie sa le ia populatia pentru protejarea
starii de sanatate.
In conformitate cu OMS nr.1168/23.06.2008 modificat de OMS
904/16.07.2009 pentru aprobarea componentei si atributiilor Comitetului tehnic
Central si Comitetelor Judetene/Municipiului Bucuresti de coordonare a masurilor
de interventie in situatiile de urgenta determinate de calamitati naturale (canicula),
au fost intocmite adrese privind reamintirea atributiilor prevazute in ordin, catre :

1. Primariile municipiilor si oraselor din judetul Buzau carora li s-au si solicitat


transmiterea informatiilor privind :
- asigurarea punctelor de acordare a asistentei medicale,
- aprovizionarea cu apa potabila in locurile publice in aceasta perioada
- functionarea fantanilor arteziene si udarea principalelor artere de circulatie
ale municipiului, precum si a altor strazi frecvent circulate
- ridicarea prompta a gunoiului menajer
2. Serviciul Judetean de Ambulanta
3. Spitale
4. Medici de familie. Acestora li s-a solicitat intocmirea lista persoanelor expuse la
risc de agravare a starii de sanatate datorita influentei temperaturilor extreme
(bolnavi cronici, gravide cu risc, persoane dependente fizic, varstnici cu nevoi
speciale, copii cu afectiuni care necesita monitorizare permanenta) identificate si

45
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

catagrafiate conform atruibutiilor specificate in OMS nr.1168/2008 si trasmiterea


acestei catre DSP in vederea centralizarii datelor pentru intreg judetul.

In sezonul rece, avand in vedere avertizarile meteorologice de vreme severa


s-a solicitat ca la nivelul fiecarui cabinet medical de medicina de familie din rural
si in special din zonele predispuse la inzapezire, sa fie intocmita catagrafierea
urmatoarelor categorii de persoane:
- bolnavi cronici cu afectiuni ce necesita monitorizare permanenta
- gravide cu risc si a celor in ultimul trimestru de sarcina
- copii cu afectiuni care necesita monitorizare permanenta
- persoane dependente fizic
- varstnici cu nevoi speciale
Aceste catagrafieri au fost centralizate la nivelul compartimentului.

De asemenea au fost transmise adrese catre unitatile sanitare cu paturi,


Seviciul Judetean de Ambulanta Buzau, centrele de permanenta, Colegiului
Farmacistilor Buzau precum si catre Centrul Medical de Dializa si Nefrologie
I.H.S Buzau privind :
- identificarea de masuri ce se impun pentru rezolvarea situatiilor speciale ;
- dispunerea tuturor masurilor in vederea asigurarii cu personal corespunzator
(medici, asistenti medicali, etc) ;
- evaluarea stocului de medicamente si materiale sanitare,
- identificarea nevoilor pentru situatiile de urgenta aparute in sezonul rece
- asigurarea la nivel optim a activitatii de acordare de servicii medicale.

A fost actualizata baza de date privind persoanele responsabile de asigurarea


asistentei medicale in fiecare comuna din judetul Buzau.
Au fost intocmite si transmise spre aprobare catre Comitetul Judetean pentru
Situatii de Urgeta Buzau:
- Planul de masuri privind diminuarea efectelor produse de fenomenele de
seceta si canicula;
- Planul de masuri privind diminuarea efectelor fenomenelor meteo din
sezonul rece

Alte activitati desfasurate in cadrul compartimentului :


1. In conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii Nr. 1.159/2010 la nivelul
compartimentului se tine evidenta si se autorizeaza unitatile care solicita si

46
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

indeplinesc criteriile legale pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la


obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau
tramvaie.
2. Monitorizarea activitatii unitatilor de primiri urgente precum si a Serviciului
Judetean de Ambulanta Buzau.
3. Monitorizarea interventiilor si a capacitatii de raspuns a Serviciului Judetean de
Ambulanta
4. Monitorizarea interventiilor si a capacitatii de raspuns a SMURD
5. Transmiterea catre unitatile sanitare din judet, catre institutii publice cu atributii
in domeniu, catre Ministerul Sanatatii si Institutul pentru Politici Publice
Bucuresti, a situatiilor privind accesibilizarea serviciilor pentru persoanele cu
dizabilitati
6. Transmiterea catre Centrul National De Sanatate Mintala Si Lupta Antidrog a
urmatoarelor situatii:
o datele statistice solicitate de reprezentantii Subcomitetului ONU
pentru Prevenirea Torturii privind:
 numărul plângerilor înregistrate de la pacienți/aparținători cu
privire la aplicarea torturii, a pedepselor, a tratamentelor
degradante, sau inumane de către personalul medico-sanitar
 numărul investigațiilor administrative/disciplinare făcute în
baza plângerilor efectuate de către pacienți/apaținători cu
privire la aplicarea torturii, a pedepselor, a tratamentelor
degradante, sau inumane de către personalul medico-sanitar
 Câte persoane au fost condamnate în procese administrative /
disciplinare de către spitale/autorități din instituțiile aflate sub
jurisdicția Ministerului Sănătății ca fiind autorii actelor de
tortură, a pedepselor, a tratamentelor inumane sau degradante /
ce fel și în ce măsură / dacă aceste sancțiuni au fost aplicate
 Numărul plângerilor cu privire la aplicarea torturii, a
pedepselor, a tratamentelor degradante, sau inumane de către
personalul medico-sanitar care au fost transmise către
organismele competente din sistemul juridic (procuror/instanțe
penale)
o Situatia pacienților, cazuri sociale, internați în structurile de psihiatrie
care nu pot fi externați ca urmare a lipsei serviciilor sociale din
comunitate
o Situatia tulburarilor de sanatate mintala inregistrate la copii
o Situatia pacientilor decedati in structurile de psihiatrie

47
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

o Situatia privind structura si incadrarea unitatilor de psihiatrie din


judetul Buzau

7. Transmite catre Ministerul Sanatatii urmatoarele situatii:


- Raportul lunar si trimestrial al activitatii centrelor de permanenta din judetul
Buzau
- Raportul lunar al activitatii Serviciului Judetean de Ambulanta Buzau
- Raportul saptamanal a stocurilor de medicamente oncologice
- Rapoarte operative in cazul aparitiei unui eveniment neasteptat sau a unor situatii
de urgenta
8. Tine evidenta corespondentei si raspunde solicitarilor Ministerului Sanatatii cu
privire la persoanele disparute
9. Tine evidenta dosarelor de autorizare, acorda consultanta in intocmirea acestora
si transmite Ministerului Sanatatii situatia operatorilor autorizati catre DSP Buzau
in conformitate cu prevederile OMS nr.1519/2009 in furnizarea de servicii tip
ambulanta
10. Situatia privind asigurarea asistentei medicale si programul farmaciilor din
judetul Buzau in perioadele nelucratoare
11. Tine evidenta corespondentei si raspunde solicitarilor transmise de catre
Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situatii de Urgenta
12. Transmite catre Institutia Prefectului:
- informari si rapoarte operative in cazul aparitiei unui eveniment de sanatate
publica
- actualizarea componentei unitatilor locale de sprijin (Centrul Local de Combatere
a Bolilor) organizate conform Ordinului Prefectului nr.532/22.09.2014.
13.Tine evidenta si raspunde solicitarilor Inspectoratului Scolar Judetean cu privire
la asigurarea asistentei medicale la examenele care se desfasoara in sistemul de
invatamant in conformitate cu Protocolul incheiat anual intre DSP Buzau:
- evaluarea nationala
- bacalaureat
- titularizare in invatamant
- definitivare in invatamant
- examen pentru ocuparea posturilor de directori si directori adjuncti in unitatile de
invatamant
14. Actualizeaza periodic informatiile postate pe site-ul institutiei
15. Tine evidenta urmatoarelor situatii:
- Situatia prezentarii la camerele de garda a pacientilor consumatori de
etnobotanice si droguri, situatie transmisa lunar Centrului De Prevenire, Evaluare
Si Consiliere Antidrog Buzau.
48
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Situatia accidentelor de munca


- Situatia sinucidelor si a tentativelor de suicid
16. Reprezinta institutia in urmatoarele comisii:
- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta de la nivelul Primariei Mun.Buzau
- Comisia de evaluare si examinare a absolventilor de invatamant postliceal din
centrul de examen Scoala Postliceala “Vasile Alecsandri” Buzau, pentru
calificarile asistent medical de farmacie si asistent medical generalist. La sfarsitul
examenelor intocmesc Rapoarte de monitorizare pe care le inaintez Inspectoratului
Scolar si Scolii Postliceale Vasile Alecsandri.
- Comisia examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti,
moaşe, asistenţi medicali, surori medicale/oficianţi medicali, laboranţi, laboranţi
farmacie şi maseuri.
- Comisia pentru Probleme de Aparare din cadrul DSP Buzau
- Structura de Securitate a DSP Buzau
- Comisia de verificare si distrugere a documentelor clasificate a DSP Buzau
- Este autorizata de catre SRI in vederea transportului, predarii-primirii
corespondentei clasificate de la nivelul institutiei.
- Comisia pentru situatii de urgenta de la nivelul Directiei de Sanatate Publica
Buzau
- Cand situatia o impune, inlocuieste Directorul Executiv la sedintele Comitetului
pentru Situatii de Urgenta din cadrul Institutiei Prefectului judetul Buzau.
17. Monitorizeaza si evalueaza activitatea centrelor de permanenta astfel:
- intocmeste lunar si trimestrial rapoarte care cuprind urmatoarele elemente:
- centralizeaza si posteaza lunar pe site-ul institutiei graficele de garzi de la nivelul
centrelor de permanenta

Raport de activitate al centrelor de permanenta


din judetul buzau in anul 2018

In conformitate cu prevederile Ordinului MS/MAI nr.697/112/2011 pentru


aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei
medicale primare prin centrele de permanenţă, art. 2 - Asigurarea continuităţii
asistenţei medicale primare în regim de gardă a colectivităţilor locale arondate, în
afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se
realizează prin intermediul centrelor de permanenţă.

Astfel, in judetul Buzau in anul 2018 au functionat trei centre de permanenta


in localitatile: Vernesti, Vintila Voda, si Berca.
In cele trei centre de permanenta isi desfasoara activitatea 17 medici si
49
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

17 asistente. Acestea deservesc 13 localitati cu o populatie de aproximativ 47.500


locuitori, astfel:

I.CENTRUL DE PERMENENTA VERNESTI, are sediul in comuna


Vernesti, avand ca locatie C.M.I. DR. Plesa Cristinela Oana, in incinta
dispensarului medical din Vernesti. Functioneaza de la data de 1 decembrie 2011.
Aici isi desfasoara activitatea 5 medici si 5 asistente medicale, deserveste 2
localitati cu o populatie de 14.100 locuitori (comuna Verneşti, cu 8600 locuitori,
comuna Tisău, cu 5500 de locuitori).
II.CENTRUL DE PERMANENTA VINTILA VODA, are sediul in
comuna Vintila Voda avand ca locatie spatiul pus la dispozitie cu titlu gratuit de
catre Primarie in fostul spital din localitate, isi desfasoara activitatea de la data de 6
februarie 2012. Este incadrat cu 7 medici si 7 asistente medicale si deserveste 6
localitati cu o populatie de 18863 locuitori (comuna V.Voda –cu 3170 locuitori,
comuna Lopatari –cu 4113 de locuitori , comuna Sarulesti cu 1372 de locuitori,
comuna Manzalesti cu 2784 de locuitori, comuna Bisoca cu 2739 de locuitori,
comuna Beceni cu 4685 de locuitori).
III. CENTRUL DE PERMANENTA BERCA, are sediul in comuna
Berca, avand ca locatie SC “SANATATEA UMANA.” SRL – Dr. Cutulschi Tit,
functioneaza de la data de 10 septembrie 2013. Personalul este format din 5 medici
si 5 asistente medicale si asigura asistenta medicala primara pentru 5 localitati cu o
populatie de 14.531 locuitori (comuna Berca, cu 9060 locuitori, comuna Scortoasa,
cu 3032 de locuitori, comuna Canesti, cu 895 locuitori, comuna Chilii, cu 626 de
locuitori si comuna Odaile, cu 918 de locuitori).
Numarul de bolnavi pentru care s-a asigurat continuitatea
asistentei medicale primare in regim de garda prin centrele de permanenta in
2018
Centrul de Centrul de Centrul de
Permanenta Permanenta Permanenta
Vernesti Vintila Voda Berca
Trim.I. 1389 497 439
Trim.II. 1308 597 386
Trim.III. 1309 529 426
Trim.IV. 1190 455 386
Total 5196 2078 1637
Total general 8911

50
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

SERVICIUL SUPRAVEGHERE SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

Activitatea serviciului de supraveghere si control al bolilor transmisibile din


cadrul DSP Buzau in anul 2018 s-a concretizat prin realizarea obiectivelor din
cadrul Programului National de sanatate specific medicinei profilactice- P.N. I cu
subprogramele -1,2,3,4,5,- reusind astfel sa participam la mentinerea unei stari de
sanatate satisfacatoare ,d.p.d.v. al majoritatii bolilor transmisibile, la nivelul
judetului,mai putin pentru Rujeola ,care in contextul evolutiei epidemice pe plan
national,a inregistrat un numar f mare de imbolnaviri. In celalte situatii ,am realizat
in proportie de peste 95% indicatorii fizici propuşi pentru acest an.
Determinat de evolutia rujeolei pe teritoriul judetului activitatea noastra a fost
permanent sustinuta si tintita asupra acestui fenomen,actiunile noastre bazandu-se
pe depistare si izolare precoce a cazurilor pe deo parte si pe cresterea permanenta a
acoperirii vaccinale pe de alta parte( prin actualizarea permanenta a
catagrafiilor,recuperarea restantierilor,mediatizarea beneficiilor vaccinarii,
vaccinari ,,din usa in usa"). Aceste actiuni au avut ca rezultat reducerea progresiva
a numarului de imbolnaviri,cresterea indicatorului de acoperire vaccinala si in mod
special neinregistrarea niciunui deces.

I.1 PROGRAMUL NAŢIONAL DE IMUNIZARE

1. Am coordonat şi monitorizat la nivel local derularea activităţilor desfăşurate


de toate unităţile sanitare din teritoriu -208
2. Am asigurat preluarea din Unifarm şi furnizarea produselor imunobiologice
către medicii vaccinatori,respectînd cu stricteţe condiţiile de transport şi
depozitare a acestora (3300 Hepatitic B pediatric; 7000 BCG; 14454
Hexavalent; 9170 Pneumococic; 11900 RRO; 2900 Tetravalent; 21 615
Antigripal ).
3. Lunar, pentru a asigura funcţionalitatea RENV, s-a trecut la verificarea
tuturor celor 208 medici cu care DSP-ul a contractat servicii de
profilaxie,validand şi după caz corectand la nevoie, situaţiile declarate,
pentru a exista o corelare perfectă a datelor înregistrate de maternităţi şi de
medicii vaccinatori,pe de oparte, declarare şi teren pe de altă parte.

52
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

În anul 2018 s- au efectuat conform calendarului 67 203 de vaccinări pentru care


s-au utilizat 75 322 doze,după cum urmează :

Nr. copii Nr. doze INDICE DE OBSERVATII


Tip vaccin vaccinaţi consumate UTILIZARE (pierderi-
în 2018 în 2018 % motivaţii)
BCG 2836 9560 29,67 Flac.multidoză;
nr.de n.n. redus.
Hep.B ped. 2668 2668 100
DTPa-VPI-Hib- 9125 9127 99,98 Întreruperea
HB lanţului frig .
DTPa-VPI 3480 4776 72,86 1296 dz.
Expírate.
ROR 9353 9358 99,95 Întreruperea
lanţului frig .
PNEUMO. 7112 7114 99,97 ,,
dT 4270 4274 99,91 ,,
VTA-gravide 1282 1368 93,71 86 dz. Expirate .
GRIPAL 27 077 27 077 100
TOTAL 67 203 75 322

4. Cunoscînd faptul că fiecare ţară îşi concepe propriul calendar de vaccinări


în funcţie de:
– situaţia epidemiologică a bolilor prevenibile prin vaccinare,
– factorii care influenţează răspunsul imun postvaccinal,
- disponibilitatea şi eficacitatea vaccinului.,precum şi faptul că acest
calendar de vaccinări se revizuieste periodic în funcţie de:
– evoluţia epidemiologică a bolii,
– experienţa acumulată în domeniu,
– elaborarea unor vaccinuri noi,
– bugetul disponibil ,
actualul calendar de imunizare, conform căruia imunizările din PNI se efectuează
doar de către medicii de familie, se adresează tuturor copiilor de cetăţenie romana,
începînd cu prima zi de viaţă si continuînd la vaîrsta de 2 luni, 4 luni, 11 luni, 12
luni, 5 ani, 6 ani şi 14 ani, modificand astfel numărul dozelor de vaccin împotriva
hepatitei B (de la 3 la 4 doze) ca şi vîrsta de administrare a lor (0, 2, 4, 11 luni, faţă
de 0, 2, 6 luni), precum şi modificarea vîrstei de administrare a celei de-a doua

53
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

doza de ROR de la 7 la 5 ani, asigurand din decembrie 2016 si admnistrarea unei


doze protective de ROR pentru copii apartinand grupei de varsta 9-11luni.
Începînd cu luna Octombrie 2017 a fost introdusă în Calendarul National de
Vaccinare, vaccinarea Antipneumococică, începînd cu copiii născuţi în luna
August 2017, care se administrează la vîrsta de 2, 4 şi 11 luni , concomitent cu
vaccinul Hexavalent .

5. S-a realizat lunar repartiţia pe tipuri de vaccinuri, în funcţie de necesarul


solicitat de către medicii de familie pe baza documentelor care atestă copiii intraţi
lunar în listele de pacienţi şi realizările la vaccinările de rutină, situaţii care se
verifică riguros în toate evidenţele primare de tip: catagrafie, fişa de consultaţii şi
registru electronic de vaccinări, de către medicul epidemiolog al unităţii .
DSP are încheiate contracte cu 208 medici vaccinatori .
Au fost realizate repartiţii pentru vaccinurile: BCG, DTPa-VPI, HB
pediatric, Pneumocogic; ROR şi DTPa –VPI – Hib-HB; VTA; Antigripal , funcţie
de tranşele achiziţionate de către Ministerul Sănătăţii .

6. S-a monitorizat acoperirea vaccinală conform metodologiei unice transmisă de


CNSCBT
a) În luna Februarie 2018 s-a desfaşurat activitatea de evaluare a acoperirii
vaccinale la vîrsta de 18 luni a copiilor născuţi în luna iulie 2016 . Numărul total de
copii aparţinînd acestei cohorte ale căror antecedente vaccinale au fost evaluate a
fost de 301, din care 137 în urban şi 164 în rural.
Rezultatele înregistrate sunt evidenţiate în urmatoarele tabele şi grafice.

Vaccinaţi incomplet conform vîrstei = 34 - din care 15 in urban şi 19 în


rural
Motivele nevaccinării corespunzătoare vîrstei au fost următoarele:
- contraindicaţii medicale = 6
- refuz = 2
- neprezentare = 19
- naştere în străinătate = 5

Deasemeni, în luna Februarie 2018 s-a desfăşurat activitatea de estimare a


acoperirii vaccinale la următoarele cohorte de copii :
- Născuţi în anul 2012 ( vaccinul RRO la 5 ani ) . Acoperire vaccinală = 87,34
%.
- Născuţi în anul 2003 ( vaccinul d. T. la 14 ani ). Acoperire vaccinală = 86,99
%.

54
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Din totalul de 7388 copii , au fost vaccinaţi corespunzător vîrstei 6439 copii .
Motivele nevaccinării corespunzătoare vîrstei au fost următoarele:
- 222 contraindicaţi medical
- 65 refuz.
- 463 neprezntati
- 2195 plecaţi în străinătate
- 4 omisiune
b) În luna August 2018 s-a desfăşurat activitatea de evaluare a acoperirii de
vaccinale la vîrsta de 24 luni a copiilor nascuţi în luna Iulie 2016. Numărul total de
copii ale căror antecedente vaccinale au fost evaluate a fost 296, din care 127 în
urban şi 169 în rural.
Rezultatele inregistrate la nivel judeţean sunt evidentiate în următoarele
tabele şi grafice.
Vaccinaţi incomplet conform vîrstei = 24 din care :
- 8 in urban
- 16 in rural
Motivele nevaccinării corespunzătoare vîrstei au fost următoarele:
- contraindicaţii medicale = 2
- refuz = 7
- naştere în străinătate = 9
- neprezentare = 6
Deasemeni în luna August 2018 a fost evaluată acoperirea vaccinală la vîrsta
de 12 luni a copiilor născuţi în Iulie 2017. Numărul total de copii ale căror
antecedente vaccinale au fost evaluate a fost de 313, din care :135 în urban şi 178
în rural.
Rezultatele înregistrate sunt evidenţiate în următoarele tabele şi grafice.
Un număr de 42 copii au fost depistaţi ca incomplet vaccinaţi în raport cu
vîrsta, din care 16 din mediul urban şi 26 din rural.

Motivele nevaccinării corespunzătoare vîrstei au fost următoarele:


- contraindicaţii medicale = 14
- refuz = 3
- neprezentare = 13
- naştere în străinătate = 11

55
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

REZULTATELE ANCHETELOR SONDAJ SEMESTRIALE DE ACOPERIRE


VACCINALĂ
Tip Varsta N. N.iulie N. N. N. N.Iulie N. N.
vaccin Iulie 2010 Iulie Iulie Iulie 2014 Iulie Iulie
2009 2011 2012 2013 2015 2016
12 98.1 98.4 98 97.2 97.5 97.81 97.68 97.61
BCG Luni
18 99.4 98.7 98 97.8 97,71 97.77 97.64 99,34
Luni
24 99.8 99.2 98.2 97.2 97,61 97.99 96.51 98,31
Luni
12 77.4 95.8 93.9 90.8 95.1 92.49 87.72 95.38
HB Luni
18 95.5 96.1 94.8 95 94,2 95.15 92.33 96,35
Luni
24 97.5 96.4 95.7 95.6 95,5 96.45 94.85 96,62
Luni
DTP 12 15 79.5 21.4 64.4 72.3 80.25 7.75 76.77
VPI Luni
Hib 18 87.6 92.7 85.8 86.8 82,3 89.36 83.97 90,70
Luni
24 92.6 93.4 90.2 90.3 89,8 91.62 88.73 92,57
Luni
12 60 86.3 84.2 81.2 86.7 80.25 10.52 82.69
ROR Luni
18 94 95.6 90.9 94.2 90,5 89.36 92.99 96,01
Luni
24 95.5 96.2 93.8 95.9 94,3 91.62 94.77 96,28
Luni

56
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

8. S-au supravegheat reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform


metodologiei de supraveghere elaborate la nivelul CNSCBT.
- RAPI a constituit un punct atins la fiecare dintre instruirile adresate
medicilor vaccinatori, insuşirea acestei metodologii avînd drept rezultat
scăderea permanentă în ultimii ani a numarului de cazuri de raportare, astfel
incat in anul 2018 nu s-au inregistrat decit 3 cazuri de RAPI la ROR .

9. S-au organizat instruiri metodologice trimestriale pentru medicii vaccinatori


cît şi pentru personalul mediu de la nivelul CMI urilor sau din unităţile sanitare cu
paturi.
În anul 2018 au fost organizate 3 instruiri la nivel de judeţ, insistindu-se de
fiecare dată pe importanţa RENV, care a început să-şi demonstreze eficienţa, prin
obţinere imediată de informaţii corecte asupra antecedentelor de vaccinare la copii
aflati în situaţii de risc sau la schimbare de domiciliu .
Cu ocazia acestor instruiri trimestriale s-a prelucrat şi metodologia de
menţinere a lanţului frig, precum şi procedurile care trebuiesc aplicate în caz de
întrerupere a acestuia .
10. S-a continuat campania suplimentară de vaccinare cu ROR adresîndu-se
prioritar populaţiei din zonele greu accesibile şi comunităţilor la risc, în rîndul
cărora se întîlnesc cei mai mulţi dintre restanţieri. S-a extins vaccinarea la grupe de
virsta mai mici decit cele normale , vaccinindu-se cu o doza suplimentara copiii de
9-11 luni.
Procentul de realizare a fost de 89,79 % .
- Am continuat acţiunile de recuperare a restanţierilor în comunităţile la risc
identificate ,reprezentate în special de comunităţi de rromi , cu acoperire vaccinală
necorespunzătoare, in cadrul Saptaminii Europene a Vaccinarii din luna Aprilie
2018 .
Deasemeni in perioada 30.07.- 05.08.2018 DSP a organizat si desfasurat , in
colaborare cu medicii de familie, mediatorii sanitari, asistentii comunitari,cu
sprijinul organismelor de decizie locali si judeteni, o actiune de recuperare a
restantierilor la ROR in comunitatile la risc identificate ( 5 ) .
Actiunea s-a desfasurat in 5 comunitati de rromi , la nivelul cabinetelor
medicilor de familie , precum si 2 centre de vaccinare create in cartierul
Simileasca.
S-au desfăşurat acţiuni de instruire a personalului medico-sanitar, conferinţe
de presă, activităţi de educaţie sanitară şi promovarea sănătăţii în toate aceste
comunităţi, accesand de aceasta data si lacasurile de cult, scopul fiind acela de a

59
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

conştientiza toate categoriile de populaţie asupra eficienţei şi eficacităţii vaccinării,


în mod particular a vaccinului împotriva rujeolei, boală care s-a manifestat
epidemic şi la nivelul judeţului Buzău.
Rezultatele au fost bune, reusind sa crestem acoperirea vaccinala la ROR cu
aproape 50 %.
Acoperirea vaccinală încă nesatisfăcătoare se datorează : refuzului populaţiei
de prezentare la acţiunile imunoprofilactice , absenţei unei legislaţii care să susţină
aceste acţiuni, fenomenului imposibil de controlat al migraţiei, nivelului economic-
social şi de educaţie scăzut, a neimplicării mai susţinute a pesonalului medical şi
mediatorilor sanitari, precum şi a decidenţilor locali .
- Se impune organizarea repetitivă a unor astfel de acţiuni, printr-o colaboare mai
stransă între întreg personalul medical din zonele respective, cu autorităţile locale,
organele de poliţie şi a reprezentanţilor etniei rromilor din cadrul organismelor
locale şi judeţene, însoţite de acţiuni de informare - educare a populaţiei prin toate
mijloacele mass-media .
11. În cadrul vaccinării grupelor populaţionale la risc s-au efectuat 27.077
vaccinări antigripale .
Deasemeni s-au vaccinat antitetanic 1282 gravide, reprezentînd 44,9 % din
numărul de gravide în evidenţă, datorită lipsei vaccinului în Trim. IV 2018 .
12. S-au întocmit rapoarte asupra indicatorilor fizici şi de eficienţă atît trimestrial
cît şi anual, pe care le-am transmis forurilor metodologice şi organelor
administrativ teritoriale la termenele solicitate .

PN I.2- PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE

Un număr de 1391 infectii au intrat în supraveghere şi au fost înregistrate


in RUBT în anul 2018, în judeţul Buzău .
Eficienţa activităţilor imunoprofilactice, a contribuit, în mare masură, la
înregistrarea unei morbidităţi scăzute prin boli transmisibile si in mod special a
celor prevenibile prin vaccinare ( rubeola , oreion , hepatita B ), ceea ce face să ne
situam cu mult sub valorile înregistrate în celelalte judeţe, şi de fiecare dată
promptitudinea şi seriozitatea cu care s-a acţionat la apariţia fiecărei suspiciuni de
îmbolnăvire, a făcut posibil controlul asupra evoluţiei acestor infecţii .
În judeţul Buzău, ca şi la nivel naţional, s-au înregistrat mai multe cazuri de
rujeola ( 490 ) care nu s-au constituit în focare de mari dimensiuni ( 2 focare cu 7,
respectiv 6 cazuri ).
În acest an am înregistrat şi supravegheat 5 focare de boli transmisibile, dar de

60
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

fiecare dată s-au aplicat metodologiile recomandate de CNSCBT şi INSPB şi


împreună cu decidenţii locali, s-a reuşit limitarea îmbolnăvirilor după cum
urmează:
- 2 focare de rujeolă cu 7 , respectiv 6 cazuri ;
- 1 focar familial de Hepatită A în com. Bisoca, cu 5 cazuri;
- 1 suspiciune de Meningită meningococică, în Com. Beceni;
- 1 focar de Varicelă la Secţia Ojasca a Spitalului Săpoca, cu 17 cazuri .

FOCARE 2014 –2018

61
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

În anul 2018 s-au continuat actiunile de supraveghere activă a ricketsiozelor şi


borelliozelor - conform metodologiei alături de celelalte infecţii aflate în
monitorizare (sistemul TESSy).
Au fost aplicate şi măsuri DDD (dezinsecţii repetitive asupra spatiilor verzi )
şi educaţie sanitară directă şi prin mass media - ceea ce a condus la un efect pozitiv
asupra morbidităţii prin aceste afecţiuni .
BOALA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
HAV A 133 87 64 15 88 168 110 28 11
HAV B 13 5 16 9 3 5 7 4 3
HAV C 0 1 0 7 3 0 0 2 0
SCARLATINA 27 71 54 52 27 11 9 29 11
MEN.MENING. 0 1 0 0 1 0 0 1 1
ANTRAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TETANOS 1 0 0 1 0 0 0 0 0
LEPTOSP. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
FEBRA Q 0 0 1 0 1 1 1 1 3
SIFILIS 72 76 64 32 46 27 19 19 6
RABIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRA TIF. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTULISM 0 0 0 0 0 1 0 2 0
MALARIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOLERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F.BUTONOASA 0 1 11 0 3 0 4 2 2
BORRELIOZA 0 1 11 0 2 9 11 6 0
MEN. W.NILLE 1 0 0 0 0 2 0 2 1
MENINGOENCEF.AC. 0 0 0 0 0 11 15 10 10
HEPATITA nonA-nonB 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Listerioza 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 179 171 162 85 129 208 160 98 48

62
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Bolile cu caracter sezonier, aflate în permanentă supraveghere - BDA monitorizată


în perioada aprilie –octombrie, şi AFECŢIUNILE RESPIRATORII ACUTE ŞI
GRIPA monitorizate în Oct.-Mai, nu au înregistrat cote epidemice şi nu a existat
tendinţa de organizare in focare .

AFECŢIUNI RESPIRATORII - EVOLUŢIE PERIOADA 2009-2018

BOALA DIAREICĂ ACUTĂ - EVOLUŢIE 2009-2018

63
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

TUSE CONVULSIVĂ 2009-2018

PAROTIDITA EPIDEMICA 2009 – 2018

64
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Zoonozele ca : tetanosul (0 cazuri), rabia (0 cazuri - 1009 persoane muşcate


intrate în tratament) - trichineloza (0 cazuri), nu au fost omise din supravegherea
activă şi permanentă, intervenindu-se corect în aplicarea sero sau/ şi vaccino-
profilaxiei la toate cazurile şi/sau contacţilor identificaţi prin ancheta
epidemiologică şi reuşind astfel să menţinem morbiditatea la cota 0 .
- Programului Naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate actului
medical – IAAM : am reuşit ca în sistemul de rutină în care suntem incluşi, să
furnizăm permanent toate datele solicitate de forurile ierarhic superioare, şi pe de
altă parte să intervenim operativ din proprie initiativa sau la solicitare în toate
unităţile sanitare cu paturi, pentru a elimina imediat riscul apariţiei focarelor şi
pentru a instrui personalul medico – sanitar si constientiza personalul medico
sanitar asupra importantei depistarii si declararii IAAM.
Astfel în 2018 am înregistrat 195 de IAAM, care au evoluat în unităţile sanitare
cu paturi, din care:
- 27 respiratorii,
- 77 digestive,
- 24 urinare,
- 1 org. genitale feminine,
- 9 cutanate,
- 32 de plagă chirurgicală,
-25 altele .
I.A.A.M. 2016-2018

Din aceste infecţii s-au inregistrat 2 focare care au fost declarate conform
procedurii şi la care intervenţia promptă şi în echipă a determinat limitarea
numărului de cazuri per focar.

65
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Astfel, s-au înregistrat : 1 la Sp. Rm.Sarat - ped. cu rotavirus cu 3 cazuri, şi


1 la secţia Ojasca a Spitalului Săpoca cu varicelă,17 cazuri .
Prin activitate planificată şi operativă am reuşit să verificăm condiţia de
mediu precum şi modul de aplicare a normelor de igienă în unitătile sanitare cu
paturi în special, garantându-se astfel calitatea actului medical prestat catre
populaţie si limitarea extinderii acestor infecţii, conform prevederilor Ord. MS
1101 / 2016.
Am evaluat şi eliberat 96 referate în vederea obţinerii ASF sau a vizei
anuale şi 20 notificări , pentru unităţi sanitare .
De menţionat că în 2018, determinat de instruirea repetată a tuturor
categoriilor de personal medical în ceea ce priveşte respectarea normelor de
sanitaţie şi despre atitudinea impusă de un accident de expunere la produse
biologice ( AES ), numărul acestor accidente este de 33. S-a acţionat cu mult
profesionalism şi promptitudine în vederea aplicării corecte şi precoce a imuno sau
chimioprofilaxiei şi care au fost monitorizate cu laboratoul 6 luni.
În ceea ce priveste impactul infecţiei HIV-SIDA asupra populaţiei judeţului
in general, şi asupra unor grupe de risc în special, obiectivul nostru considerăm că
a fost realizat reusind să asigurăm gratuit testarea grupelor de risc (gravide,
bolnavii de tuberculoză, bolnavii cu infectii cu transmitere sexuala, bolnavii cu
afectiuni oncologice, personalul sanitar cu AES.).
S-au efectuat in laboratorul DSP 1157 teste, cu 6 rezultate pozitive.
Au fost efectuate un numar de 2136 teste rapide la gravid (74,8 % din totalul
de gravide din judet care au nascut ) cu 2 rezultate pozitive.

INFECTIA HIV-SIDA EVOLUTIE 2009-2018

Respectând permanent metodologiile de supraveghere am reuşit să identificăm,


internăm şi după caz, să şi tratăm orice persoană depistată seropozitavă în urma
testării, în aşa fel încât la această dată dispunem de:

66
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- o bază de date permanent actulizată pentru infecţia HIV, SIDA, (în judeţul
Buzău au rămas în evidenţă un numar de 171 persone )
- S-au investigat 11 de cupluri mama/făt pentru depistarea sifilisului congenital.
- Nu s-au confirmat cazuri de sifilis congenital.
- S-au inregistrat 6 cazuri de sifilis recent la adulţi .

SIFILIS –EVOLUŢIE 2009 – 2018

În ceea ce priveste supravegherea şi controlul TUBERCULOZEI, am reuşit


alături de reţeua de specialitate să menţinem o incidenţă scăzută a bolii, 201 cazuri,
deşi la nivel mondial, european şi naţional se inregistrează o recrudescenţă a
acestei boli determinată acum pe de o parte de aceeaşi bacterie devenită foarte
rezistentă şi de imunodepresia indivizilor pe de altă parte. Intervenţia noastră s-a
materializat în practicarea dezinfecţiilor terminale în colectivităţi şi asigurarea
accesului tuturor contacţilor depistaţi prin anchetele ftizio epidemiologice la
investigaţii paraclinice, în situaţia apartenenţei bolnavului la o colectivitate cu risc
(şcoală, azil, spital).

67
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

TBC –EVOLUTIE 2009-2018

Activitatea noastră s-a completat permanent şi cu instruiri adresate


întregului corp medical care activează atât în sistemul public-unităţi sanitare cu
paturi şi ambulatorii cât şi în sistemul privat, temele abordate fiind cele specifice
activităţilor medicale pe care la desfasurăm în cadrul programelor naţionale de
sănătate.
Au fost organizate un număr de 3 sesiuni de instruire la nivel de judeţ, care
s-au adresat prioritar reţelei de medicină primară ( 534 participanţi), iar în unităţile
sanitare cu paturi s-au instruit aproximativ 75 % din personal, în special pe tema
infecţiilor asociate actului medical (IAAM). Din punct de vedere al
managementului produselor antiepidemice, s-a realizat asigurarea rezervei
antiepidemice necesare intervenţiei în situaţii epidemiologice deosebite .

COMPARTIMENTUL IGIENA MEDIULUI

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc


din mediu, se realizeaza in conformitate cu legislatia sanitara a tarii noastre,
armonizată cu legislatia europeană si Programele Nationale de Sanatate, mai exact
PN II. Programele de Sanatate la nivelul judetului Buzau, sunt parte componenta a
Programelor Nationale, realizarea lor constituind baza activitatii de Igiena
Mediului.
Pentru a preveni aparitia imbolnavirilor, apa destinata consumului uman
trebuie sa fie sigura, nepericuloasa pentru consumatori si sa fie corespunzatoare

68
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

atat la parametrii chimici cat si la cei microbiologici, conform Legii calitatii apei
458/2002, republicata.
Aceasta lege reprezinta transpunerea in legislatia romaneasca a Directivei
Consiliului Europei 98/83/CE, privind calitatea apei, destinate consumului uman,
avand ca obiectiv protectia sanatatii oamenilor impotriva efectelor oricarui tip de
contaminare a apei potabile, prin asigurarea calitatii ei de apa curata si sanogena.
Igiena Mediului a avut, permanent, ca preocupare prioritară, supravegherea calităţii
apei potabile distribuită populaţiei din judeţul Buzau, în conformitate cu legislaţia
în vigoare, în scopul protejării sănătăţii şi prevenirii îmbolnăvirilor. Supravegherea
calităţii apei potabile s-a efectuat în conformitate cu Legea 458/2002, republicata,
privind calitatea apei potabile şi HG 974/2004, republicata, cuprinzând normele de
supraveghere şi monitorizare a calităţii apei potabile. Institutul National de
Sanatate Publica Bucuresti este coordonatorul raportului de tara privind
indeplinirea obligatiilor definite de Directiva Consiliului Europei 98/83/CE,
privind calitatea apei, destinata consumului uman. Acest raport, privind calitatea
apei potabile distribuite in sistem centralizat, in zonele de aprovizionare cu peste
5000 de locuitori si/sau volumul de apa distribuit este de peste 1000mc/zi, se
bazeaza pe datele care au fost furnizate de catre Directiile de Sanatate Publica
Judetene, care transmit informatiile privind calitatea apei, din aceste zone mari de
aprovizionare cu apa potabila, existente in fiecare judet. Raportul privind calitatea
apei potabile pentru anul 2018, transmis INSPB, a fost publicat pe site-ul
institutiei si a fost prezentat in cadrul sedintei Consiliului Prefectural.
In anul 2018, Compartimentul Igiena Mediului a realizat activitatile si
actiunile urmatoare:
1. Monitorizarea calităţii apei de băut in instalaţii centrale, proprii si locale,
realizata conform Legii 458/2002 cu modificările si completările ulterioare prin:
- expertiza si evaluarea zonelor de captare a sursei de apa, , a aductiunilor,
inmagazinarii, dotarilor, circuitelor, treptelor de tratare si retelei de distributie a
apei, conditiilor igienico-sanitare din tot perimetrul obiectivului, in vederea
autorizarii sanitare a statiilor de apa;
- prelevarea de probe pentru realizarea monitorizării de audit si pentru
supravegherea calităţii a apei potabile distribuita populatiei din Judetul Buzau;
- avizarea si supravegherea monitorizării de control realizată de producătorul şi
distribuitorul de apă potabilă, sau de catre Directia de Sanatate Publica acolo unde
nu exista laborator acreditat sau inregistrat la Ministerul Sanatatii;
- interpretarea buletinelor de analiză şi corelarea rezultatelor cu morbiditatea ce
poate avea ca factor etiologic sau favorizant apa de băut.

69
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- avizarea si urmărirea realizării planurilor de conformare elaborate de catre


operatori, pentru ca apa să se incadreze in parametrii de potabilitate ai Legii
458/2002 cu completările ulterioare.
- supravegherea fântânilor publice din judeţ incluse in circuitul apei potabile,
conform prevederilor HG 974/2004, prin analize chimice si microbiologice .
- In Judetul Buzau, in anul 2018 au fost in evidenta DSP si au fost monitorizate un
numar total de 151 instalatii centrale dintre care 8 in mediul urban-municipii si
orase si 143 in mediul rural. Din aceste instalatii centrale au fost aprovizionate cu
apa un numar de 283354 persoane, din care : in mediul urban 153506 si in mediul
rural, 129848.
In anul 2018, s-au recoltat in total 3109 probe din care 649, deci 20,87 % au
fost necorespunzătoare; dintre acestea, la examenul chimic din 1660 probe au fost
necorespunzătoare 521, ceea ce reprezintă 31,39% nec. la urmatorii parametri ;
cloruri, fier, bor, amoniu, nitrati, turbiditate; la examenul microbiologic, din totalul
de 1449 probe, 128 au fost necorespunzătoare (8,83 % nec.). Calitatea apei pe
tipuri de instalatii in anul 2018 se prezinta astfel:

INSTALATII CENTRALE:
Nr. total probe= 1980; necorespunzatoare=209=10,56%.
Total probe analizate chimic=840; necorespunzatoare= 210= 25%.
Total probe analizate microbiologic= 1035; necorespunzatoare=81= 7,83%.
Neconformitatile inregistrate au fost: amoniu= 18; bor=46; cloruri= 52;
conductivitate= 18; fier= 126; nitrati= 21; nitriti= 19; oxidabilitate= 1; pH= 1;
bacterii coliforme=14; Ecoli= 5; enterococi= 5.

INSTALATII PROPRII:
Nr. total probe= 525; necorespunzatoare 104= 19,81%.
Total probe analizate chimic= 296; necorespunzatoare =68= 22,97%.
Total probe analizate microbiologic= 229; necorespunzatoare=36= 15,72%.
Parametrii neconformi au fost: NH4= 39; cloruri= 27; fier=49; NO3= 30; NO2= 4;
bacterii coliforme= 50; E. coli= 20; Enterococi=20.

FANTANI: Nr. total probe= 604; necorespunzatoare=336= 55,63%.


Total probe analizate chimic = 556; necorespunzatoare=307= 55,22%.
Total probe analizate microbiologic= 48; necorespunzatoare=29= 60,42%.
S-au inregistrat neconformitati la urmatorii parametri: NH4=36; NO3= 336; NO2=
6; oxidabilitate= 37; turbiditate= 340; enterococi= 20; Escherichia coli= 20.

70
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

ANUL 2018 INSTALATII INSTALATII FANTANI


CENTRALE PROPRII

Nr. total probe/ 1980/209=10,56%. 525/104= 19,81%. 604/336= 55,63%


necorespunzatoare=%

Total probe analizate 808/146= 18,07%. 296/68= 22,97%. 556/307= 55,22%


chimic/
necorespunzatoare=%

Total probe analizate 1172/63= 5,38%. 229/36= 15,72%. 48/29= 60,42%


microbiologic/
necorespunzatoare=%

Procentul mare de neconformitati nu se datoreaza neaparat modificarii


calitatii apei, ci cresterii numarului de parametri lucrat de Laboratorul DSP Buzau,
datorita dotarilor si metodelor de lucru superioare ;
- raportarea către autoriţătile locale se face cu periodicitatea efectuării
monitorizării.
- raportarea catre autorităţile naţionale se face in conformitate cu calendarul stabilit
de către M.S. şi I.N.S.P.
Ca urmare a monitorizarii calitatii apei distribuita in scop potabil populatiei din
Judetul Buzau in anul 2018 s-au evidentiat urmatoarele: exista 13 comune care nu
au instalatii centrale de aprovizionare cu apa a populatiei si 79 comune care au
instalatii centrale, unele care au apa cu parametrii de potabilitate conformi, altele
care au apa cu parametrii modificati fata de prevederile Legii 458/2002 privind
calitatea apei potabile.

2. INSTALATII CENTRALE CARE AU FURNIZAT POPULATIEI APA


CU NECONFORMITATI LA PARAMETRII DE POTABILITATE IN
ANUL 2018:
BALACEANU-NH4; bor; fier; BOBOC-bor; fier. BOLDU-NH4; bor; cloruri ;
fier; BRADEANU-fier. BRADEANU – SMARDAN – fier; nitrati. CANESTI-
cloruri. CHILIILE- fier. COCHIRLEANCA-bor; NH4; GALBINASI – fier.
71
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

GHERASENI–fier. GHERGHEASA –bor; cloruri. GHERGHEASA –Salcioara-


bor; cloruri. GLODEANU SILISTEA-NH4, Bor. GLODEANU-SARAT– bor;
cloruri., LOPATARI– pH; LUCIU- cloruri; fier. MARACINENI –Primarie- cloruri
MARACINENI-Potoceni- cloruri. MARACINENI-Scoala cloruri. PADINA –
amoniu; bor; cloruri; conductivitate. POGOANELE –cloruri;. POSTA-CALNAU–
Maracineni : cloruri; POSTA-CALNAU– Aliceni ; POSTA-CALNAU–
Calugareni: fier . POSTA-CALNAU– Satul Nou- cloruri ; fier POSTA-
CALNAU– Zilisteanca: fier. PUIESTI- cloruri ; conductivitate. RAMNICELU-
cloruri; conductivitate. ROBEASCA- cloruri; conductivitate. SAGEATA- cloruri;
fier. SAHATENI- nitraţi. IC VINTILEANCA-amoniu; bor; cloruri; conductivitate;
fier. SMEENI-SALCIOARA amoniu; fier. SMEENI – NH4; cloruri; fier ;
SMEENI- Caltuna-nitrati ; SMEENI – Udati- nitrati. VADU-PASII – fier ;
VADU-PASII –Scurtesti cloruri ; fier; VADU-PASII –Focsanei- cloruri.
VALCELELE- NH4; nitriti; bor; cloruri; conductivitate.

NECONFORMITATILE INREGISTRATE IN JUDETUL BUZAU LA


PARAMETRII DE POTABILITATE AI APEI LA DATA DE 22.12.2018
PARAMETRII DE POTABILITATE NECONFORMI- AMONIU SI FIER

Nr SISTEMUL PUBLIC ADMINISTRATOR PARAMETRII


.cr APA NECONFORMI
t.
1. BALTA ALBA-centru PRIMARIA AMONIU SI FIER
2. BALTA ALBA-Baile PRIMARIA AMONIU SI FIER
3. BALTA ALBA- PRIMARIA AMONIU SI FIER
Amara
2. BALACEANU PRIMARIA AMONIU SI FIER
3. BOLDU PRIMARIA AMONIU SI FIER
4. BRADEANU PRIMARIA AMONIU,NO3 SI FIER
SMARDAN
5. COCHIRLEANCA SC GASCOM DIRECT AMONIU SI FIER
Cochirleanca
6. COCHIRLEANCA SC GASCOM DIRECT AMONIU SI FIER
Cochirleanca
7. PADINA COMPANIA DE APA AMONIU SI FIER
8. POGOANELE- COMPANIA DE APA AMONIU SI FIER
CALDARASTI
9. SAGEATA PRIMARIA AMONIU SI FIER
10. SAHATENI- COMPANIA DE APA AMONIU SI FIER
VINTILEANCA
11. SMEENI-F1,F2,F3. SERVICIUL APA-CANAL AMONIU SI FIER
12. VALCELELE PRIMARIA AMONIU SI FIER

72
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

PARAMETRII DE POTABILITATE NECONFORMI- CLORURI SI FIER

Nr. SISTEMUL PUBLIC ADMINISTRATORUL PARAMETRII NECONFORMI


crt. APA
1. CANESTI PRIMARIA CLORURI SI FIER
2. CHILIILE PRIMARIA CLORURI SI FIER
3. PADINA COMPANIA DE APA CLORURI SI FIER
4. RM. SARAT-VOETIN COMPANIA DE APA CLORURI SI FIER
5. SAGEATA PRIMARIA CLORURI SI FIER
6. SAHATENI- COMPANIA DE APA CLORURI SI FIER
VINTILEANCA
7. SMEENI F1 SERVICIUL APA CLORURI SI FIER
8. SMEENI F2 SERVICIUL APA CLORURI SI FIER
9. SMEENI F3 SERVICIUL APA CLORURI SI FIER
10. SMEENI-ALBESTI SERVICIUL APA CLORURI SI FIER
11. SMEENI- CALTUNA SERVICIUL APA CLORURI SI FIER
12. VADU PASII-1 SC SERVICE CLORURI SI FIER
CONSLOC
13. VADU PASII-2 SC SERVICE CLORURI SI FIER
CONSLOC
14. VADU PASII- SC SERVICE CLORURI SI FIER
SCURTESTI- CONSLOC
STANCESTI
15. VADU PASII-BAJANI SC SERVICE CLORURI SI FIER
CONSLOC
16. VADU PASII- SC SERVICE CLORURI SI FIER
FOCSANEI CONSLOC
17. VALCELELE PRIMARIA CLORURI SI FIER

PARAMETRUL DE POTABILITATE NECONFORM- FIER

Nr. SISTEMUL PUBLIC APA ADMINISTRATOR PARAMETRII


crt. NECONFORMI
1. Balta Alba-centru Primaria FIER
2. Balta Alba-Baile Primaria FIER
3. Balta Alba-Amara Primaria FIER
4. Balaceanu Primaria FIER
5. Bisoca-Lacurile Primaria FIER
6. Boldu Primaria FIER
7. Bradeanu Primaria FIER

73
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

8. Bradeanu-Smardan Primaria FIER


9. Chiliile Primaria FIER
10. Cilibia Primaria FIER
11. Cilibia-Movila Oii Primaria FIER
12. Cochirleanca SC GASCOM DIRECT FIER
Cochirleanca
13. Cochirleanca-Bobocu SC GASCOM DIRECT FIER
Cochirleanca
14. Cochirleanca- Rosioru SC GASCOM DIRECT FIER
Cochirleanca
15. Galbinasi Primaria FIER
16. Gheraseni Primaria FIER
17. Ghergheasa Primaria FIER
18. Ghergheasa-Salcioara Primaria FIER
19. Lopatari Primaria FIER
20. Luciu-Caragele Primaria FIER
21. Manzalesti COMPANIA DE APA FIER
22. Padina COMPANIA DE APA FIER
23. Pogoanele-Caldarasti COMPANIA DE APA FIER
24. Posta Calnau Primaria FIER
25. Posta Calnau- Zilisteanca Primaria FIER
26. Posta Calnau- Calugari Primaria FIER
27. Rm.Sarat-Voetin COMPANIA DE APA FIER
28. Sageata Primaria FIER
29. Sahateni- Vintileanca COMPANIA DE APA FIER
30. Smeeni F1, F2,F3 SERVICIUL DE APA FIER
31. Smeeni-Caltuna SERVICIUL DE APA FIER
32. Smeeni- Udati SERVICIUL DE APA FIER
33. Smeeni- Lucieni SERVICIUL DE APA FIER
34. Vadu Pasii 1 SC SERVICE CONSLOC FIER
35. Vadu Pasii-2 SC SERVICE CONSLOC FIER
36. Vadu Pasii- Bajani SC SERVICE CONSLOC FIER
37. Vadu Pasii-Focsanei SC SERVICE CONSLOC FIER
38. Vadu Pasii-Scurtesti-Stancesti SC SERVICE CONSLOC FIER
39. Valcelele Primaria FIER
40. Vinetis Primaria FIER
41. Zarnesti F1 SERVICIUL DE APA FIER
42. Zarnesti- F2 SERVICIUL DE APA FIER
43. Zarnesti Pruneni SERVICIUL DE APA FIER

74
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

PARAMETRUL DE POTABILITATE NECONFORM- CLORURI

Nr.crt. SISTEMUL PUBLIC APA ADMINISTRATOR PARAMETRUL


UL NECONFORM
BOLDU PRIMARIA CLORURI
1. CANESTI PRIMARIA CLORURI
2. CHILIILE PRIMARIA CLORURI
3. PUIESTI-CRANGU URSULUI COMPANIA DE CLORURI
APA
4. GHERASENI PRIMARIA CLORURI
5. GHERGHEASA PRIMARIA CLORURI
6. GHERGHEASA SALCIOARA PRIMARIA CLORURI
7. GLODEANU SARAT PRIMARIA CLORURI
8. LUCIU PRIMARIA CLORURI
9. MARACINENI-SCOALA PRIMARIA CLORURI
10. MARACINENI-POTOCENI PRIMARIA CLORURI
11. MARACINENI-CAPATANESTI PRIMARIA CLORURI
12. PADINA COMPANIA DE CLORURI
APA
13. POGOANELE COMPANIA DE CLORURI
APA
14. POSTA CALNAU-SATUL NOU PRIMARIA CLORURI
15. RAMNICELU SERVICIUL APA CLORURI
17. ROBEASCA PRIMARIA CLORURI
18. SAGEATA PRIMARIA CLORURI
19. SMEENI-F1,F2,F3 SERVICIUL APA CLORURI
20. SMEENI-CALTUNA SERVICIUL APA CLORURI
21. VADU PASII-1 SC SERVICE CLORURI
CONSLOC
22. VADU PASII-2 SC SERVICE CLORURI
CONSLOC
23. VADU PASII-SCURTESTI- SC SERVICE CLORURI
STANCESTI CONSLOC
24. VADU PASII-BAJANI SC SERVICE CLORURI
CONSLOC
25. VADU PASII-FOCSANEI SC SERVICE CLORURI
CONSLOC
26. VALCELELE PRIMARIA CLORURI

75
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

PARAMETRUL DE POTABILITATE NECONFORM- BOR

Nr. SISTEMUL PUBLIC APA ADMINISTRATORU PARAMETRUL NECONFORM


crt. L
1. Balaceanu PRIMARIA BOR
2. Boldu PRIMARIA BOR
3. Cochirleanca SC GASCOM BOR
DIRECT Cochirleanca
4. Cochirleanca- Rosioru SC GASCOM BOR
DIRECT Cochirleanca
5. Ghergheasa PRIMARIA BOR
6. Glodeanu sarat PRIMARIA BOR
7. Padina COMPANIA DE APA BOR
8. Valcelele PRIMARIA BOR

PARAMETRUL DE POTABILITATE NECONFORM- NITRATI

Nr. SISTEMUL PUBLIC APA ADMINISTRATOR PARAMETRUL NECONFORM


crt. UL
1. Bradeanu- Smardan PRIMARIA NITRATI(NO3)
2. Sahateni COMPANIA DE NITRATI(NO3)
APA
3. Smeeni-Caltuna Serviciul Apa- Canal NITRATI(NO3)
4. Smeeni- Udati Serviciul Apa- Canal NITRATI(NO3)

Zonele de relief in care sunt situate aceste instalatii centrale sunt atat campia
cat si dealurile subcarpatice, nu exista o pondere mai mare in una din aceste zone.
Intrucat in zonele la care facem referire timp de decenii in agricultura au fost
folosite intensiv ingrasamintele pe baza de azot depozitate la momentul respectiv
direct pe sol si antrenate de precipitatii pana in straturile acvifere, a trebuit sa se
renunte la forajele care au captat apa cu continut crescut in nitrati (Saranga) si sa se
extraga apa din alte foraje din localitatea Pietroasele, iar Compania de Apa Buzau
a marit zona de captare a Statiei Cislau. Deasemenea s-au cautat cauzele aparitiei
amoniului in apa si, acolo unde valorile au fost sub 2 mg/l , printr-o dezinfectie
periodica si responsabila a apei, cu substante clorigene care sa contina substanta
activa in concentratie corespunzatoare, s-a reusit reducerea valorii acestui
parametru, iar acolo unde au existat neconformitati microbiologice, au revenit si
acestea la normal.

76
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Instalatia centrala Colti a captat o sursa de apa cu valori foarte mici ale pH-
ului si de aceea a fost nevoie de alte doua captari cu debit mai mare si cu valori ale
pH-ului care prin amestec cu prima sursa sa solutioneze problema. Nu s-a gasit
aceeasi a gasi posibilitatea captarii altei surse de apa la Primaria Lopatari, care are
in zona apa cu un pH normal si cu debit foarte bun (fapt demonstrat de existenta
unei societati care imbuteliaza apa ).
Instalatiile centrale care au apa intens mineralizata, cu o concentratie
crescuta de fier si de cloruri, trebuie sa achizitioneze instalatii de retinere a
elementelor minerale in exces, deoarece in zonele respective nu exista alternativa
de aprovizionare cu apa de baut a populatiei.
Neconformitatile inregistrate la analiza apei distribuite in scop potabil
populatiei din Judetul Buzau au fost aduse la cunostinta operatorilor de apa de
catre DSP Buzau, prin adrese scrise, prin care li s-a reamintit obligativitatea
stabilita prin lege de a distribui numai APA POTABILA din instalatiile pe care le
detin , de a elabora planuri de conformare si de a intocmi dosare complete pentru
solicitarea derogarii la parametrii chimici modificati repetitiv. Acest fapt nu
potabilizeaza imediat apa, dar obliga operatorii de apa sa respecte termenele pe
care chiar ei le stabilesc pentru ca intr-un viitor cat mai apropiat sa-si rezolve
problemele cu care se confrunta.
Monitorizarea de audit si de control in anul 2018 a apei distribuita in sistem
centralizat in Judetul Buzau s-a realizat astfel:
- pentru Municipiul Buzau prin 234 recoltari de probe din cele 4 statii de apa;
- la nivelul judetului , din cele 145 instalatii care distribuie in sistem centralizat apa
populatiei s-au recoltat 113 probe pentru monitorizarea de audit si 113 probe
pentru monitorizarea de control; la statiile care au inregistrat neconformitati s-au
recoltat in plus cate 3 probe la parametrii cu valori depasite; parametrii modificati
au fost: amoniu, nitrati, bor, fier, nitrati, turbiditate, cloruri, conductivitate. Ca
urmare a rezultatelor analizelor efectuate, s-au trimis adrese producatorilor de apa
si autoritatilor locale, in care s-au comunicat rezultatele analizelor chimice si
microbiologice efectuate, masurile pe care trebuie sa le aplice, pentru refacerea
calitatii apei, termene de remediere si recomandarea de a informa populatia asupra
calitatii apei. Aceste adrese au fost inaintate si Serviciului de control, pentru a
verifica respectarea termenelor si a recomandarilor efectuate.
Neconformităţile s-au inregistrat la instalaţiile din judeţ şi mai ales din zona
Râmnicu Sărat, unde structura geologică este cauza prezenţei in apă a unor
elemente chimice in concentraţii care depăsesc foarte mult valorile admise, dotările
staţiilor sunt deficitare, iar primariile locale in calitate de proprietari, au declarat
imposibilitatea financiară de achiziţie in anul 2018 a instalaţiilor necesare
potabilizării apei . Preluarea unor instalaţii centrale de aprovizioare cu apă potabilă

77
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

a populaţiei din judeţ de către operatorul regional Compania de Apă Buzău este
perspectiva favorabilă in vederea potabilizării apei datorită resurselor financiare si
umane de care dispune . Cel mai mare indice de nepotabilitate a apei s-a
înregistrat pentru apele de fântână care, conform HG 974/2004 trebuie
monitorizate cel putin o data pe an.
In cadrul activitaţii de supraveghere a calitaţii apei distribuita in scop
potabil populaţiei din judeţ, s-au recoltat probe conform planificării din PN II si
din Legea 458/2002 cu modificarile si completarile ulterioare , dar şi ori de câte
ori a apărut o situaţie de risc epidemiologic .

LOCALITATILE DIN JUDETUL BUZAU APROVIZIONATE NUMAI CU


APA DE FANTANA :

AMARU, BRAESTI, BUDA, C.A.ROSETTI, FLORICA, LARGU,


MIHAILESTI, ODAILE, RACOVITENI, RUSETU, SCUTELNICI,
TINTESTI, ZIDURI. TOTAL= 13.
Din numarul total de fantani publice selectionate catagrafiate in judet de
1870, s-au analizat chimic şi microbiologic un număr de 604 fântâni, din care 336
au fost necorespunzătoare (55,63 %), datorat prezenţei nitraţilor peste limitele
admise si încărcăturii bacteriene mari : bacili coli, Escherichia coli. S-a constatat şi
in anul 2018, că dezinfecţia apei de fântâna precum şi igienizarea generală a
fântânilor se fac ocazional, nerespectându-se prevederile legale in vigoare. Riscul
consumului apei din fantana cu concentratie de nitrati peste 50 mg./l la copiii din
grupa de varsta 0-3 ani este reprezentat de intoxicatia acuta cu nitriti, iar la bolnavii
cronici si la persoanele in varsta poate sa apara intoxicatia cronica.

MONITORIZAREA CALITATII APEI DE FANTANA IN ANUL 2018


A evidentiat comune care au apa cu concentratii de nitrati (NO3) peste limita
maxima admisa de 50 mg/l , amoniu (NH4) peste 0,5 mg/l, nitriti(NO2) peste 0,5
mg/l prevazute de Legea 458/2002.

ANUL 2018 : analiza apei din fantanile publice a inregistrat neconformitati la


parametrii: amoniu, nitriti, nitrati, bacterii coliforme, E. Coli, enterococi.
Numarul neconformitatilor inregistrate la probele prezentate a evidentiat
procentul foarte mare reprezentat de fantanile cu apa nepotabila fata de
fantanile cu apa potabila, dupa cum rezulta din tabelul de mai jos:

78
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

FANTANILE PUBLICE SELECTIONATE IN ANUL 2018 PENTRU ANALIZA


CALITATII APEI
Nr. crt. COMUNA Nr. PROBE Nr. PROBE
ANALIZATE NECORESPUNZATOARE
1. AMARU 10 8
2. BALTA ALBA 15 12
3. BECENI 8 8
4. BERCA 5 4
5. BISOCA 4 0
6. BOLDU 8 7
7. BRADEANU 6 5
8. BRAIESTI 10 8
9. CATINA 10 1
10. CERNATESTI 5 4
11. CHILIILE 5 0
12. CHOJDU 11 2
13. CISLAU 13 8
14. COLTI 10 2
15. COSTESTI 10 6
16. COZIENI 6 4
17. GHERASENI 6 6
18. GHERGHEASA 6 5
19. GURA TEGHII 9 2
20. LARGU 6 5
21. MIHAILESTI 5 5
22. MEREI 6 0
23. MARGARITESTI 4 1
24. PADINA 6 4
25. PANATAU 10 8
26. PARSCOV 5 4
27. PATARLAGELE 8 4
28. PODGORIA 4 1
29. RACOVITENI 9 7
30. RUSETU 10 8
31. SARANGA 10 8
32. SCORTOASA 10 7
33. SCUTELNICI 9 7
34. TINTESTI 6 4
35. TISAU 10 4
36. TOPLICENI 19 11
37. ULMENI 10 8
38. VALEA RAMNICULUI 4 4
39. VALCELELE 5 2
40. ZARNESTI 4 2
41. ZIDURI 7 2

79
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Riscul sanitar reprezentat de consumul apei cu amoniu, nitriti, nitrati peste


limitele maxime admise este aparitia de intoxicatii acute grave la copiii din grupa
de varsta 0-3 ani si afectarea starea de sanatate a populatiei cu boli cronice, la care
exista riscul sa apara « boala apei » manifestata prin: greturi, varsaturi, dureri de
cap (cefalee), ameteli, anemie . Acest risc a fost comunicat atat operatorilor de apa
cat si populatiei din tot judetul. Având in vedere riscul sanitar reprezentat de
consumul de apă nepotabilă, DSP a trimis adrese oficiale primăriilor, in care, s-au
făcut recomandări pentru luarea masurilor de urgenta pentru amenajarea si
dezinfectia corecta a apei din fântânile de pe domeniul public, in vederea
aprovizionării cu apă potabilă a populaţiei, pentru a preveni imbolnavirea
consumatorilor de apa din aceste surse. S-au desfasurat acţiuni de informare a
administraţiilor publice locale cu privire la necesitatea de a înlocui aprovizionarea
cu apă de băut a populaţiei din instalaţii locale, cu arondarea la instalaţii centrale.

Informaţii generale privind aprovizionările cu apă potabilă in Zonele de


aprovizionare cu apa (ZAP), din Judetul Buzau, in anul 2018

1.1 Judeţul Buzau


1.2
1.3 Categoria zonei de aprovizionare Numărul Populaţie Volumul total de
ZAP aprovizionată apă furnizată în
m3/an
1.3.1 Toate Toate zonele de aprovizionare cu 151 283354 17797400
apa din judeţul Buzau .
Zonele mari de aprovizionare cu 6 153506 9552396,05
apa
Zonele mici de aprovizionare cu 145 129848 8244803,95
apa

2. Supravegherea epidemiilor hidrice. S-a realizat prin supravegherea sanitară a


producerii şi distribuţiei de apă potabilă pentru a fi evitata aparitia epidemiilor
hidrice. Mentionam ca nu s-au inregistrat epidemii hidrice in ultimii 20 de ani.
3. Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de
apa de fântână; reprezinta o activitate importantă la nivelul Judetuţui Buzău. In
anul 2018 nu s-a inregistrat niciun caz de imbolnavire la grupa de varsta 0-3 ani.
Riscul de producere a intoxicaţiilor cu nitriţi prin folosirea in alimentaţia copilului
0-3 ani, a altor surse de apă decât cele autorizate sanitar, a fost comunicat către:
populaţie , cadrele sanitare din judeţ si catre autorităţile locale, acestea din urma
avand si obligatia de a asigura conform HG 974/2004,art. 50 apa potabila copiilor
din grupa de varsta 0-3 ani. S-a colaborat cu spitalele din judet pentru completarea
fiselor de inregistrare si raportare a fiecarui caz. Activitatea de monitorizare a
methemoglobinemiilor se incheie prin elaborarea sintezei la nivel judeţean cu

80
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

raportare trimestrială la Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, si raportare


anuala la Institutul National de Sanatate Publica.

4. S-a realizat catagrafierea sistemelor de apa potabila care aprovizioneaza mai


putin de 5000 de locuitorii in judet si au un debit de pana la 1000 m3/24h; conform
metodologiei, aprovizionarile mici cu apa au fost incadrate pe baza debitului
distribuit in 24 ore, in 3 categorii denumite: CAT1 cu debit intre 10 si 100 m3/24h;
CAT2 cu debit intre 100 si 400 m3/24h; si CAT3, cu debit intre 400 si 1000
m3/24h; conform Legeii 458/2002 modificata si completata fiecare sistem public de
alimentare cu apa potabila a populatiei in vigoare( Legea 458/2002 modificata si
completata trebuie monitorizat cu o frecventa imposibil de realizat de catre
Directiile de Sanatate Publica , datorita numarului insuficient de specialisti si
posibilitatilor limitate de deplasare in teren, ca urmare a existentei unui numar prea
mic de autoturisme care nu poate acoperi necesarul prevazut de legislatia sanitara.
Raportarea datelor s-a facut la Institutul de Sănătate Publica Cluj , coordonatorul la
nivel national al Programului .
5. Monitorizarea apelor potabile imbuteliate altele decat apele minerale
naturale sau decat apele de izvor - Nr probe apa imbuteliata, recoltate si analizate
la Laboratorul DSP Buzau: 3 probe, astfel: monitorizarea de control: 2 probe
pentru analiza a 15 parametri inainte de imbuteliere si 15 parametri dupa
imbuteliere; monitorizarea de audit - s-au analizat 21 parametri, dupa imbuteliere;
in anul 2018, s-a trimis 1 proba de apa imbuteliata, provenita de la SC STEFY
BAR, la Laboratorul de analize al INSP, pentru analiza celor 11 metale grele,
prevazute de metodologie. PURE AQUAMIN SRL LOPATARI PLOSTINA: in
cadrul monitorizarii de control, a fost recoltata 1 proba de apa din care s-au
analizat 19 parametri inainte si 19 parametri dupa imbuteliere; monitorizarea de
audit: s-a recoltat o proba de apa recoltata dupa imbuteliere si s-au lucrat 13
parametri.
6. Judetul Buzau nu are zone naturale amenajate pentru imbaiere. De aceea,
supravegherea sănătăţii in relaţie cu calitatea apei de îmbaiere s-a realizat prin
monitorizarea calitatii apei din ştranduri si bazine de înot. Au fost prelevate 28 de
probe pentru analiza chimică si bacteriologică in perioada mai-septembrie
2018; prelevarea de probe a fost urmată de analiza chimică şi microbiologică a
apei de imbăiere la Laboratoarele de chimie şi microbiologie din cadrul D.S.P.
Buzău . Un numar de 11 probe, ceea ce reprezinta 25% au fost necorespunzatoare
la parametrul clor; S-a comunicat persoanelor responsabile riscul reprezentat de
dezinfecţia sporadică a apei din bazin pentru sănătatea populaţiei care frecventează
bazinele de inot.

81
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

7. Monitorizarea calităţii aerului în mediul urban s-a realizat conform Legii


655/2001 pentru aprobarea OUG 243/20 privind protectia atmosferei si Directivei
2008/50/EC –calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa,
astfel :
- Au fost recoltate 180 probe de pulberi sedimentabile din cele 15 puncte
pilot ale Municipiilor Buzău şi Rm. Sărat in vederea analizei chimice la
laboratorul DSP. Nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor in anul 2018. Conform
metodologiei, s-a evaluat poluarea aerului cu oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi in
suspensie, prin preluarea datelor de la Agentia de Protectia Mediului Buzau care
dispune de aparatura necesara in acest scop; morbiditatea prin boli ce pot fi
atribuite poluantilor aerului in mediul urban si la nivelul intregului judet a fost
transmisa de catre Serviciul de Statistica Medicala, iar raportarea a fost trimisa la
INSP la datele de 15 februarie si 15 martie 2018.
8. Monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice,
parte integranta a sintezei nationale s-a realizat la nivelul DSP Buzau astfel: in anul
2018 s-au inregistrat 118 cazuri de intoxicatii acute neprofesionale cu produse
chimice ; nu s-a inregistrat nici un deces; s-au primit fisele de declarare a
intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice de la unitatile medicale si
UPU; s-au investigat cazurile, s-au completat fisele de declarare si s-au raportat
catre INSP, trimestrial prin e-mail la resposabilul de Program si prin transmiterea
tuturor fiselor.
9. Programul privind Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii
populatiei s-a realizat conform metodologiei prin realizarea fisei Judetului Buzau,
care a fost trimisa la INSP la data de 15.02. 2018.
10. Impactul asupra sanatatii generat de managementul deseurilor
menajere a presupus. In anul 2018 a fost supravegheat modul de gestionare a
deseurilor menajere din mediul urban care beneficiaza de depozite ecologice, dar si
in mediul rural, in 14 locatii unde s-au amenajat rampe intermediare de depozitare-
sortare a deseurilor menajere din zona limitrofa, Din aceste rampe intermediare,
deseurile menajere sunt transportate la depozitul mare ecologic de la Galbinasi, de
catre SC RER ECOLOGIC SA BUZAU.
11. Supravegherea gestionării deşeurilor spitaliceşti din Judetul Buzău ; s-a
realizat prin 144 actiuni la 12 unitati spitalicesti din Judetul Buzau; s-au primit
raportarile lunar din teritoriu, s-au centralizat datele , iar raportarea s-a facut
trimestrial la CRSP Targu Mures. S-a elaborat de catre fiecare unitate medicala.
Monitorizarea interna a sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din
activitatea medicala se face de catre fiecare unitate sanitara. Unitatile sanitare cu
paturi, transmit lunar, DSPJ, machetele de raportare. S-au primit 192 rapoarte
privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.Planul de

82
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

gestionare a deseurilor medicale, iar pe baza acestora s-a elaborat de catre DSP
Buzau, Compartimentul Igiena Mediului, Planul judetean de gestionare a
deseurilor medicale in luna septembrie 2018, conform metodologiei.
12. Expertizarea condiţiei de mediu din obiectivele publice socio-economice
şi culturale ce fac obiectul de activitate al Igienei mediului ambiant.in vederea
autorizării si avizării sanitare s-a finalizat cu eliberarea unui numar de 622
notificari si 53 Autorizatii sanitare de functionare; participarea la comisii de
acorduri unice in cadrul Consiliului Local Buzău,Consiliului Judeţean Buzău si
Agenţiei de Protecţie a Mediului Buzău s-a concretizat in eliberarea a 343
Acorduri de mediu. S-a intocmit Raportul anual pentru anul 2018, solicitat de catre
APM Buzau, care cuprinde date despre calitatea apei, date de morbiditate si
mortalitate in legatura cu calitatea factorilor de mediu.
13. In anul 2018, s-au recoltat 12 probe de produse cosmetice, care, conform
metodologiei, s-au trimis pentru analize chimice si microbiologice la CRSP Cluj-
Napoca si respectiv CRSP Iasi DSP Ialomita, DSP Buzau.
14. Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate radiatiilor
ionizante ;
- Monitorizarea radioprotectiei pacientului in expunerea medicala la radiatii
medicale ;
Supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante; supravegherea
si controlul in unitati radiologice sector medical si industrial ( nr. obiective, tipuri
expunere si activitati, nr, total persoane expuse, echipament utilizat, persoane
indrumate la controale medicale speciale, nr. total persoane ce au efectuat controlul
medical periodic, nr.persoane cu afectarea starii de sanatate, nr, decese); Expunerea
profesionala la radiatii ionizante a fost supravegheata cu intocmirea unor evidente
si realizarea unor baze de date, astfel : 1. evidenta persoanelor expuse profesional
la radiatii ( completarea Registrului judetean, clasificare pe tip de practici
radiologice si profesii ) ; 2. evidenta unitatilor nucleare si a instalatiilor radiologice
pe diverse tipuri de practici ; 3. date privind doze individuale inregistrate in situatii
normale si de supraexpunere ; 4. date medicale (control medical periodic, boli
profesionale semnalate de la medic de MM cu abilitare pe radiatii ) ; 5. evidenta
situatiilor de supraexpunere, anchetarea dispensarizarea si raportarea lor ;
Monitorizarea protecţiei radiologice a pacientului în radiologia diagnostica s-a
realizat prin : centralizarea datelor trimise de unitatile medicale radiologice pana la
data de 20 ale lunii urmatoare trimestrului si prin evaluarea datelor raportate,
controlul conformitatii si raportare pana la 30 ale lunii urmatoare trimestrului .
-Nr. Persoanelor expuse profesional in anul 2018 au fost in total 122 , din care :
115 in sectorul medical , repartitia pe sexe fiind urmatoarea: 34 barbati si 81 femei;

83
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

7 persoane expuse profesional (numai barbati), s-au inregistrat in mediul industrial


din totalul de 122 persoane expuse profesional, 41 sunt barbati si 81 sunt femei .
- Monitorizarea protecţiei radiologice a pacientului în radiologia diagnostica s-a
realizat prin : centralizarea datelor trimise de unitatile medicale radiologice pana la
data de 20 ale lunii urmatoare trimestrului si prin evaluarea datelor raportate,
controlul conformitatii si raportare pana la 30 ale lunii urmatoare trimestrului.
-Supravegherea radioactivitatii apei potabile si alimentului conform cerintelor
EUROATOM s-a realizat prin recoltarea trimestriala de probe pe baza
metodologiei si trimiterea pentru analiza la DSP Prahova la care este arondat
Judetul Buzau.

COMPARTIMENT IGIENA ALIMENTATIEI

OBIECTIV: Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de


risc alimentari si de nutritie
I. Monitorizarea şi evaluarea riscurilor privind siguranţa alimentului şi
alimentaţiei publice, asigurarea calităţii alimentului din circuitul public,
în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normativele europene, precum
si efctuarea de expertize, consultanţă şi prestaţii de specialitate la cererea
terţilor:

- Prelevrare si analizarea de probe de aliment din punct de vedere fizico-


chimic si microbiologic prin Laboratorul de Investigatie si analiza sanitara
din cadrul DSP Buzau = 1688. Nu au fost identificate neconformitati.
- Participarea la investigarea suspiciunilor / situatiilor de toxiinfectii
alimentare in conformitate cu procedura

II. Evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor


de amenajare-construire şi elaborarea referatele de evaluare în vederea
avizării/autorizării sanitare: la solicitarea beneficiarilor, au fost emise 5
certificate de conformitate si, in urma evaluarii si analizarii proiectelor
depuse , au fost emise 4 notificari de asistenta de sanatate publica

III. Asigurarea implementarii şi derularea programelor de sănătate specifice în


relaţie cu mediul de viaţă şi muncă, care vizeaza calitatea si securitatea
alimentelor la nivel judeţean, monitorizarea, evaluarea şi raportarea
indicatorilor de activitate specifică:

84
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

1. Programul National de Sanatate II Obiectivul IV cu titlul proiectului:


”Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si alte
substante”
- Identificarea la nivel commercial a alimentelor cu adaos de vitamine,
minerale si alte substante, consemnarea intr-un table a cantitatilor de astfel
de ingredient, verificarea notificarii acestor produse alimentare la Ministerul
Sanatatii si raportarea la CRSP Timisoara. Nu au fost identificate
neconformitati.
2. Programul National de Sanatate II Obiectivul IV cu titlul proiectului:
“Evaluarea aportului de substante excitante din bauturile energizante”
- Recoltarea unei probe de bautura energizanta din comert si trimiterea
acesteia la CRSP Cluj in vederea analizarii continutului de cafeina si zahar.
Nu au fost identificate neconformitati.
3. Programul National de Sanatate II Obiectivul IV cu titlul proiectului:
“Evaluarea valorii nutritive a alimentelor: sarea in alimente”.
- Aufost verificate etichetele a 27 produse alimentare tinta privind continutul
de sare si au fost prelevate un numar de 21 probe alimente tinta indicate in
metodologie pentru determinarea in laboratorul DSP Buzau a continutului de
sare
- Rezultatele au fost inscrise in macheta si trimise la INSP Bucuresti in
vederea analizarii acestora la nivel national.
4. Programul National de Sanatate II Obiectivul IV cu titlul proiectului:
”Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodate pentru consumul uman”
- Verificarea respectarii etichetarii a 20 tipuri de sare iodate in conformitate
cu legea. Nu au fost identificate neconformitati.
- Prelevarea de 20 probe de sare iodate in vederea determinarii continutului de
iod si trimiterea spre analiza la DSP Ialomita. S-au identificat 2 probe
neconforme , pentru care trimis notificari catre DSP Teleorman si DSP
Galati pentru luare de masuri
5. Programul National de Sanatate II Obiectivul IV cu titlul proiectului:
“Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii”
- Verificarea prin sondaj a etichetei unor produse alimentare din categoria
celor premise a fi iradiate provenite din import: Au fost verificate un numar
de 30 de astfel de produse alimentare. Conditiile de etichetare au fost in
conformitate cu legea.
- Detectia iradierii prin recoltarea a 2 produse si trimiterea spe analiza
specifica la CRSP Iasi. Nu au fost identificate non-conformitati
6. Programul National de Sanatate II Obiectivul IV cu titlul proiectului:
”Supravegherea starii de nutritive si alimentatiei populatiei”

85
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Au fost investigate in conformitate cu metodologia un numar de 50 persoane


dintr-o comuna a judetului Buzau. Informatiile obtinute au fost inscrise in
machete de raportare si transmise catre CRSP Cluj la care s-au adaugat date
demografice , de mortalitate generala si specifica si de morbiditate specifica
de la nivelul judetului Buzau inregistrate la DSP Buzau. Aceste informatii
au fost transmise la CRSP Cluj in vederea analizarii acestora la nivel
national.
7. Programul National de Sanatate II Obiectivul IV cu titlul proiectului:
”Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare”
- Catalogarea a 12 suplimente alimentare din punct de vedere al compozitiei
calitative si cantitative in vitamine si/sau minerale, substante cu rol
fiziologic si/sau nutritional sau cu alte substante. Nu au fost identificate non-
conformitati privind ingredientele din compozitia suplimentelor alimentare.
- Prelevrarea a 2 probe de suplimebte alimentare si expedierea acestora la
laboratorul CRSP Timisoara pentru determinarea de plumb si cadmiu.
Rezultate le se incadreaza in limitele admise de lege.

COMPARTIMENT IGIENA SCOLARA

In anul 2018 activitatea compartimentului s-a desfasurat in cadrul


Programului National de Evaluare si Promovare a Sanatatii si Educatia pentru
Sanatate- V, Obiectivul 1 - Supravegherea starii de sanatate a copiilor si
tinerilor.
S-au desfasurat urmatoarele activitati:

1. Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor din colectivitati prin


examenul medical de bilant:

Obiectivele specifice ale acestei activitati sunt stabilirea dinamicii si


tendintelor morbiditatii si evaluarea nivelului de dezvoltare fizica a copiilor si
adolescentilor pentru identificarea tulburarilor de crestere si nutritie.
Au fost examinati, in cadrul examenelor medicale de bilant al starii de
sanatate, 21.500 copii si tineri( prescolari din gradinite, elevi din clasele I, IV, VIII,
XII ) din jud Buzau, depistandu-se 4.049 copii bolnavi cronic.
Judetul Buzau are o rata a prevalentei de 19%, cu 0,5 % mai mica decat
inregistrata in anul anterior.

86
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

In mediul urban au fost examinati 10.986 copii, depistandu-se 2.853 bolnavi,


rata prevalentei bolilor cronice in urban fiind de 26%, cu 3% mai mica decat in
anul precedent.
In mediul rural au fost examinati 10.514 copii, 1.225 fiind diagnosticati cu
boli cronice. Rata prevalentei in rural este de 11,4%, cu 0,7% mai mare decat in
2017.
Rata prevalentei in functie de sex este de 19,% la fete si de 18,6% la baieti.
La nivelul judetului Buzau rata prevalentei creste odata cu varsta copiilor, cu
un maxim la elevii de clasa a IV-a atat in mediul urban cat si in mediul rural.
Ca si in anii anteriori, remarcam o rata a prevalentei bolilor cronice mai mare
in mediul urban fata de mediul rural. Ierarhia bolilor cronice existente la copii in
mediul urban pune in evidenta pe primul loc afectiunile cronice ale ochiului,
urmate de obezitatea de cauza neendocrina, deformarile castigate de coloana,
hipotrofia staturo-ponderala, afectiunile cronice amigdaliene.
In mediul rural pe primul loc se situeaza hipotrofia stature-ponderala urmate
de afectiunile cronice ale ochiului, bolile cronice ale SNC, obezitate, afectiuni
cronice amigdaliene.
Evaluarea a fost raportata la CRSP Bucuresti in iulie 2018.

2.Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica

Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica s-a efectuat in municipiul Buzau


pentru 7.857 copii si tineri, prescolari, elevii din clasele a-I, IV, VIII, XII-a.
Dupa centralizarea rezultatelor examinarii pentru copiii si adolescentii
examinati, am constatat urmatoarele:
Au fost diagnosticati cu dezvoltare fizica armonica 70% dintre examinati,
fata de 69 % in anul precedent, iar dizarmonici au fost 30%, fata de 31 % in anul
precedent.
60% dintre dizarmonici au plus de greutate, fata de 64% in 2017, iar 40% au
minus de greutate, fata de 36% in 2017.
Evaluarea a fost raportata la CRSP Bucuresti in iulie 2018.

3. Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizare in colectivitatile de copii


si tineri :

Scopul sintezei nationale este cunoasterea prevalentei bolilor cronice in


colectivitatile de copii si adolescenti.

87
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Centralizarea datelor pentru cei 71.167 copii si tineri 0-18 ani, examinati de
medicii de familie si medicii scolari, a pus in evidenta o rata a prevalentei de 10%
(7.133 bolnavi cronic) , in crestere cu 1% fata de anul 2017.
Pe primele locuri se situeaza :
- Boli cronice ale SNC
- Boli cronice ochi
- Boli cronice respiratorii
- Obezitate neendocrina
- Vicii de postura
Se pastreaza aceeasi morbiditate si aceeasi ierarhie ca si in anul precedent.
Datele de morbiditate prin boli cronice au fost raportate CRSP Bucuresti in
aug 2018.

4.Supravegherea starii de sanatate a copiilor si adolescentilor din colectivitati


prin efectuarea triajului epidemiologic dupa vacante:

Scopul activitatii este de a se depista bolile acute, contagioase , inainte de


intrarea anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in colectivitati, pentru pastrarea
starii de sanatate a colectivitatilor .
S-au centralizat datele pentru 63.725 copii si tineri prin examinari ale starii
de sanatate dupa cele 5 vacante scolare, inregistrandu-se o incidenta medie a
bolilor contagioase de 1,2%, cu 0,3% mai mica decat cea obtinuta in 2017.
Morbiditatea inregistrata este asemanatoare, ca ierarhie a cauzelor de boala,
cu cea inregistrata in anul anterior .
Ponderea bolilor contagioase inregistrate este urmatoarea :
pe primul loc se situeaza anginele, pastrandu-se trendul anului anterior , de
scadere a numarului de angine cu streptococ B hemolitic, urmate de pediculoza,
alte boli contagioase, micoze, scabie.
Copiiii bolnavi au fost izolati la domiciliu si tratati, intrarea in colectivitate
fiind conditionata de vindecare.
Evaluarea a fost raportata la Ministerul Sanatatii si CRSP Bucuresti dupa
fiecare vacanta scolara.

88
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

5. Evaluarea conformarii la normele de igiena si sanatate publica a


proiectelor de amenajare,constructie si elaborarea documentelor
corespunzatoare in vederea construirii, amenajarii sau autorizarii
obiectivelor

In 2018 evaluarea conformarii la normele de igiena in colectivitatile de


copii si tineri s-a facut prin:
- 146 expertize si evaluari ale conditiei de mediu din colectivitatile de copii si
tineri .
- 22 autorizatii sanitare de functionare eliberate.
- 28 notificari de asistenta sanatate publica eliberate.

6. Monitorizarea alimentatiei copiilor si tinerilor din colectivitati:

Activitatea are ca obiectiv principal monitorizarea alimentatiei din


colectivitati in stransa relatie cu evolutia dezvoltarii fizice a copiilor, avand in
vedere cresterea ingrijoratoare a numarului copiilor scolari cu obezitate
neendocrina.

S-au efectuat 81 actiuni :


- anchete alimentare, in cantinele scolare, 10 zile consecutiv pentru controlul
echilibrului principiilor alimentare si al valorii calorice,centralizate de
compartimentul de ig scolara,
- controale ale alimentatiei in cantinele scolare din colectivitati
- evaluari ale desfasurarii programului « cornul si laptele ».
Este necesara intarirea controlului obiectivelor care comercializeaza
alimente pe teritoriul colectivitatilor de copii si luarea de masuri de catre organele
abilitate, precum si implicarea conducerilor colectivitatilor de copii in respectarea
Legii 123/2008, cu posibilitatea rezilierii contractelor cu cei care recidiveaza in
nerespectarea legii.
Trebuie sa creasca numarul de lectii de educatie alimentara efectuate in
colectivitati de catre personalul medico-sanitar , atat pentru elevi cat si pentru
parinti.

7. Evaluarea comportamentelor la risc pentru starea de sanatate YRBSS

Activitatea s-a desfasurat in liceele Gr Moisil si Al. Marghiloman din Buzau


pe un lot de 364 respondenti
Dupa centralizarea datelor, rezultatele au fost transmise CRSP Cluj.

89
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

8. Evaluarea starii de bine la elevi

Activitatea s-a desfasurat in liceele Gr Moisil si Al. Marghiloman din Buzau


pe un lot de 364 respondenti
Dupa centralizarea datelor, rezultatele au fost transmise CRSP Cluj.

9. Evaluarea conditiilor igienico-sanitare din colectivitatile de copii si tineri


Au fost evaluate 146 de unitati scolare . S-au intocmit 98 fise de evaluare,
conform ghidului transmis de CRSP Iasi.
Au fost inscrise datele primare in macheta de raportare Fisele unitatilor
scolare au fost transmise CRSP Iasi.

10 . Instruire si formare profesionala a personalului medical din unitatile de


invatamant :
2 instruiri cu personalul medico-sanitar din cabinetele scolare si cabinetele
medicale individuale din mediul rural pe teme de medicina preventiva , alimentatie
colectiva in colectivitatile de copii si tineri, asigurarea asistentei medicale in
taberele scolare, legislatie sanitara in domeniu, implementarea PN 5 Obiectivul nr.
1.

11. Intocmirea de rapoarte de activitate pentru Prefectura, Primarie, MS, INSP


Bucuresti.
Participarea la comisiile mixte ale Prefecturii si Consiliului Judetean Buzau.
12. Notificari catre administratia publica locala sau alte institutii publice locale -
94

BIROU MEDICINA MUNCII

In anul 2017 activitatea de medicina muncii s-a desfăşurat conform


prevederilor Ordinului nr.1078 /2010 al Ministerului Sanatatii(regulamentului de
organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate
publică judeţene), HG. 155/2017 si OMS 377/2017 privind aprobarea programelor
naţionale de sănătate pentru 2017-2018 - PN II PROGRAMUL NATIONAL DE

90
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANTI DIN MEDIUL DE


VIATA SI DE MUNCA.
3.1.1.1 Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de
colectare standardizata a datelor privind sănătatea lucrătorilor.
3.1.1.2 Supravegherea respectării cerinţelor minime legislative privind sănătatea si
securitatea in munca a lucrătorilor expuşi la riscuri generate de vibraţii.
3.1.1.3 Evaluarea expunerilor profesionale la tricloretilena si tetracloretilena
(percloretilena)
3.1.1.4 Riscul contactării tuberculozei pulmonare (ca boala profesionala) la
personalul angajat in unităţile sanitare in România
3.1.2.1 Expunerea profesională la radiaţii ionizante
3.1.3.1 Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical
prin boală profesională

Structura morbidităţii: 11 cazuri noi de boala profesionala, cercetate si


declarate:
- 2 cazuri de silicoza ,
- 6 cazuri de azbestoza,
- 1 caz bronşita cronica profesionala,
- 2 cazuri de astm bronsic profesional,

NUMAR TOTAL DETERMINARI : 1014


Determinări toxicologice in mediu industrial: 664 (pulberi, oxid de carbon,
gaze si vapori iritanţi, solvenţi organici etc.). Un număr de 44 agenţi economici au
fost monitorizaţi cu laboratorul.
Determinări biotoxicologice 184.
Determinări toxicologice in produse cosmetice 166.

Acţiuni de evaluare, promovare a sănătăţii la locul de muncă (comunicarea


riscului profesional, informare asupra riscului profesional): 44 activitati
finalizate(44 agenţi economici la care au fost efectuate comunicări si informări
asupra riscului profesional)

91
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Alte acţiuni destinate rezolvării priorităţilor locale: 536 activitati


finalizate(105 explorări funcţionale, 72 consultaţii prin cabinet de Medicina
Muncii si 53 activitati consultanta, 131 monitorizare cond. de munca conf.
Ordonanţei 96/2003, 113 solicitări rezolvate, 9 raportări către Clinica de boli
profesionale, 14 raportări către Prefectura Buzău, 21 raportări către INSP
Bucureşti, 9 raportări către ITM Buzău, 9 raportări către Casa Judeţeana de Pensii
Buzău).
Menţionam ca Biroul de Medicina Muncii din cadrul DSP Buzău a
funcţionat in perioada ianuarie-septembrie 2018 fara medic de medicina muncii. In
perioada octombrie-decembrie 2018 Biroul de Medicina Muncii din cadrul DSP
Buzău are in structura organizatorica un medic primar de medicina muncii cu ½
norma.

COMPARTIMENT DE EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII

Activitatea compartimentului in acest an s-a axat pe indeplinirea sarcinilor


de serviciu, conform fisei postului , pe executarea activitatilor de prevenire,
educare, comunicare în sectorul de competenta a acestui compartiment . Astfel,
acesta asigura coordonarea activitatilor de prevenire împotriva imbolnavirilor, de
reducere a riscurilor producerii unor imbolnaviri prin activităţi de educare .
Campaniile s-au orientat asupra formarii unui stil de viata sanatos ca premiza
pentru prevenirea principalelor afectiuni care domina astazi patologia locala:
cancer, boli de nutritie si metabolism, afectiuni ale aparatului cardio-vascular. Ca
si parteneri in desfasurarea activitatilor noastre mentionam Centrul de Prevenire
Evaluare si Consiliere Antidrog, Inspectoratul Şcolar, Crucea Rosie .

Domenii specifice:
1. Intervenţii pentru un stil de viata sanatos;
2. Evaluarea starii de sanatate a populatiei generale.

92
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

NR LUNA TEMA OBIECTIVE PARTENERI ACTIVITATI/PARTICIPANTI


CRT
1. Ianuarie Săptămâna Intervenţii pentru un stil de viata sanatos -Cabinete de Medicina Organizare de seminarii in
Europeană de Familiei comunitaţi scolare şi locale
Prevenire a - Dispensarele medicale Organizarea de seminarii publice
Cancerului de școlare despre prevenirea cancerului de col
Col Uterin - Inspectoratul Scolar uterin în şcoli, cabinete medicale etc.
Judetean Buzau Organizarea de lecţii despre
-Crucea Rosie prevenirea cancerului de col uterin
-Asistenti Medicali pentru adolescentele in licee
Comunitari Grupul tinta :cca 500 persoane
”Prevenirea Scopul: Promovarea unui stil de viaţă sănătos, a -Crucea roşie - beneficiari direcţi:
obezitaţii la respectului faţă de viaţa personală, sănătatea -Scoala gimnaziala 7 • elevii clasei pregătitoare;
copil” proiect proprie şi a celorlalţi -Scoala gimnaziala 12 • elevii claselor I-IV.
local Obiective generale: -Scoala gimnaziala 2 - beneficiari indirecţi:
a) apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi a - Scoala gimnaziala 8 • părinţii elevilor;
colectivelor a elevilor; -Liceul Grigore Moisil • comunitatea locală;
b) însuşirea de cunoştinţe cu privire la _Liceul Costin Nenitescu • instituţiile partenere.
alimentatie corectă -dispensarele şcolare număr elevi implicaţi-300
c) însuşirea de cunoştinţe cu privire la mediul -Scoala Postliceală Regina
ambiant în care trăiesc; Maria Buzău
d) formarea unor deprinderi elementare cu privire -Scoala Postliceală
la prevenirea bolilor; Florentina Mosora Buzău
e) conştientizarea importanţei autocunoaşterii în
adoptarea unui stil deviaţă responsabil;
f) promovarea comportamentelor responsabile în
şcoală şi în afara şcolii;
Obiective cadru:
-Familiarizarea cu termenii specifici educaţiei
pentru sănătate
-Dezvoltarea unor comportamente de protejare a
sănătăţii personale
-Reducerea consumului de alimente nesănatoase
in randul populatiei scolare
-creşterea gradului de implicare a cadrelor
didactice in ceea ce priveşte promovarea la
nivelul unitaţilor şcolare a unui stil de viaţa
sanatos prin alimentaţie;

93
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

2. Februarie Luna -Mobilizarea oamenilor pentru a alege un stil de Cabinete de Medicina Cabinte Medicale Individuale de
Naţionala de viață sănătos și reducerea factorilor de risc de Familiei din județ , pentru Medicina Familiei din judetul Buzau
Prevenire a mediu și sociali pentru cancer. informarea și consilierea , ptr comunitățile arondate
Cancerului -Sensibilizarea populației în privința importanței pacienților , familiilor și Dispensare medicale scolare din
depistării precoce. comunitatilor arondate . Mun. Buzau şi Mun. Rm.Sărat , ptr
-Îmbunătățirea accesului la medicamente și - Dispensarele medicale comunitățile şcolare arondate
tehnologii esențiale pentru cancer. școlare din Jud. Buzau, pt Activitați
-Responsabilizarea oamenilor pentru a-și comunitațile școlare și =Organizare de seminarii in
îmbunătăți calitatea vieții educative arondate comunităti şcolare şi locale
Societatea de Cruce Roșie = Organizarea de seminarii publice
Asistenți medicali despre prevenirea cancerului de col
comunitari uterin în şcoli, cabinete medicale etc.
= Organizarea de lecţii despre
prevenirea cancerului de col uterin
pentru adolescentele in licee

Proiect local – Obiective: - Inspectoratul Scolar Activitati de promovarea unui stil


Stil de viata a) privind ELEVII Judeţean Buzau de viaţă sănătos, a respectului faţă de
sanatos -igiena mediului viaţa personală, sănătatea proprie şi a
-reducerea consumului de alimente nesănătoase celorlalţi
în rândul scolarilor mici; Promovarea unor comportamente
-cunoşterea şi dezvoltarea unui comportament alimentare sanatoase adecvate
responsabil în sănătate; sanatatii fizice si psihice a elevilor
-spălarea pe mâini
-o cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii
corpului uman;
-practicarea unui sport sau a unui stil de viaţă
fizic sănătos.
b) privind PARINTII
-conştientizarea părinţilor despre efectele
alimentaţiei asupra sănătăţii elevilor;
- conştientizarea părinţilor despre efectele
mediului asupra sanatatii copilului
-creştere a implicării părinţilor înactivitatea
scolii;
c) privind CADRELE DIDACTICE implicate:
-creşterea gradului de implicare a cadrelor
didactice în ceea ce priveşte în cultivarea şi
abordarea unui stil de viaţă sănatos ;

94
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

3. Martie Ziua mondială Obiective:Creşterea nivelului de informare şi Cabinte de medicina familiei Organizare de seminarii in
împotriva conştientizare a populaţiei ţintă asupra modului Dispensare medicale şcolare comunitati scolare si locale
tuberculozei de răspândire a bolii şi metodelor de diagnostic şi Inspectoratul Scolar Distribuire de materiale informative
tratament. Recunoaşterea TBC ca problemă de Judeţean Buzau ,
sănătate publică majoră. Asistentele medicale
comunitare si mediatoarele
sanitare rrome
Proiect local- Obiective : -Scoala gimnaziala 7 Grup ţintă:
Apa -însuşirea unor norme de comportament ecologic -Scoala gimnaziala 12 Elevii din liceele judetuţui Buzău
specifice asigurării echilibrului dintre sănătatea -Scoala gimnaziala 2 Cadre didactice;
individului, a societăţii şi mediului şi formarea - Scoala gimnaziala 8 indirect: părinţii şi comunitatea
unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care -Liceul Grigore Moisil locală;
încalcă aceste norme, _Liceul Ruseţu,Sc Padina
-dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea -Dispensarele şcolare
unor sarcini specifice pentru realizarea unui
proiect comun,
-identificarea acţiunilor negative ale omului
asupra naturii ( pericolul poluării şi efectele ei),
-promovarea schimbului de experienţă între
cadrele didactice învăţători şi profesori, în scopul
creşterii eficienţei activităţilor şi implicarea
elevilor ca factor activ.
-cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi
procese ale lumii vii utilizate de catre om şi
consecinţele asupra mediului
-Formarea comportamentului ecologic prin
stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi
derularea de acţiuni concrete de protecţie a
mediului înconjurător
Obiective generale:
-sprijinirea elevilor în însuşirea unui set de valori
şi grija pentru mediu, motivaţia şi dorinţa de a
participa la acţiuni menite să îmbunătăţească
condiţiile de mediu
Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale
: evaluarea initiala si finala a proiectului prin
aplicarea de chestionare si interpreterea acestora
de catre echipa de proiect

95
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

4. Aprilie Ziua Mondială Obiective Să investim pentru sănătatea Cabinte de medicina familiei Grupul țintă : populatia generala
a Sănătăţii Grupurilor defavorizate! Dispensare medicale şcolare
Tema: Organizarea de puncte stradale pentru informarea
Sanatate populaţiei generale
pentru toti Promovarea mesajelor campaniei prin mass-
media şi reţele de socializare.
Săptămâna Atingerea tintelor regionale de acoperire Cabinete de medicina Grupul țintă = populatia generala
Europeană a vaccinală familiei Dispensare Distribuirea de materiale informative
Vaccinării medicale şcolare printate si tiparite pe tema
Asistentele medicale RUJEOLA
comunitare şi mediatoarele
sanitare rrome
Proiect local - Obiective generale: Crucea Rosie Beneficiari direcţi:
Mâini curate! a) apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi -Scoala gimnaziala 7 elevii grupelor de preşcolari;
colective a elevilor; -Scoala gimnaziala 12 elevii clasei pregătitoare;
b) însuşirea de cunoştinţe cu privire la igiena -Scoala gimnaziala 2 elevii claselor I-IV.
individuală şi de grup; - Scoala gimnaziala 8 beneficiari indirecţi:
c) însuşirea de cunoştinţe cu privire la mediul -Dispensarele scolare părinţii elevilor;
ambiant în care trăiesc; comunitatea locală;
d) formarea unor deprinderi elementare cu privire instituţiile partenere.
la prevenirea bolilor; RESURSE UMANE:
e)conştientizarea importanţei autocunoaşterii în - profesori;
adoptarea unui stil de viaţă responsabil; - elevi;
responsabile în şcoală şi în afara şcolii; - părinţi.
g) dezvoltarea abilităţilor necesare lucrului în Număr elevi implicaţi-200
echipă.
Obiective cadru:
Dezvoltarea unor comportamente de protejare a
sănătăţii personale

Proiect local – Obiective –cadru: ISJ Buzau Beneficiari direcţi:


Sa prevenim Cresterea gradului de implicare a cadrelor Dispensarele scolare elevii grupelor de preşcolari;
violenţa didactice in ceea ce priveste promovarea la elevii clasei pregătitoare;
nivelul unitatilor scolare a unui stil de viata elevii claselor I-IV.
sanatos . Beneficiari indirecţi:
Prevenirea violentei in mediul scolar părinţii elevilor;
Obiective:să identifice factorii de agresivitate şi comunitatea locală;
pericolul acestora pentru sănătate; instituţiile partenere.
să cunoască principalele norme de comportament Număr elevi implicaţi-200
in scoala si in societate

96
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

5. Mai Ziua Scop: Promovarea practicilor comportamentale Cabinte de medicina familiei Transmiterea informatiilor despre
Mondiala de preventive în rândul populaţiei- respectiv și Dispensare medicale campanie către toate unitățile
Luptă măsurarea presiunii arteriale școlare sanitare din județ.
Împotriva Obiective :Informarea populaţiei asupra HTA ca Acțiuni de informare în școli in
Hipertensiunii principal factor de risc pentru povara bolilor la parteneriat cu cabinetele medicale
scară mondială. Schimbarea mentalităţii prin școlare.
intervenţii educative, menite a promova Informarea medicilor de familie prin
deprinderile sănatoase transmiterea pe E-mail a materialelor
de campanie . Organizare de puncte
de masurare a TA.

Ziua Scop:Cunoașterea și înțelegerea necesității unei Cabinte de medicina familiei Distribuire materiale campanie către
europeană acțiuni la nivel european și național, pentru a și Dispensare medicale populația generală si comunitățile
împotriva îmbunătăți prevenirea, tratamentul și îngrijirea școlare locale rurale pentru : părinți , familii
obezităţii obezității , pentru a face modificări ale stilului de , persoane , prin acțiuni directe
viață în vederea gestionării greutății lor și proprii si in colaborare cu medicii de
îmbunătățirii stării generale de sănătate și a familie , asistente medicale
calității vieții. comunitare , mediatoare sanitare
rrome . Seminarii prin parteneriat cu
dispensarele medicale școlare

Ziua Mondială Scop : Prezentarea mecanismelor prin care se Cabinte de medicina familiei Distribuire materiale campanie catre
fără Tutun poate renunța la tutun Dispensare medicale scolare populatia generala si comunitatile
Beneficiile renuntării la fumat locale rurale pentru : părinți , familii
Evitarea fumatului pasiv , persoane , prin actiuni directe
proprii si in colaborare cu medicii de
familie , asistente medicale
comunitare , mediatoare sanitare
rrome . Seminarii prin parteneriat cu
dispensarele medicale scolare în :
şcoli si colegii cu tema : Tributul
plătit fumatului

97
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

6. Iunie Ziua “În primul rând, ASCULTĂ” , este o iniţiativă Centrul de Evaluare , Distribuire de materiale informative
Internațională de creştere, pe baze ştiinţifice, a sprijinului pentru Prevenire si Consiliere în locuri publice (centre comerciale,
de Luptă prevenirea consumului de droguri, fiind astfel o antidrog – Buzau , Cabinte mijloace de transport în comun și
împotriva de medicina familiei , stații, piețe).
investiţie efectivă în bunăstarea copiilor şi
Abuzului și Dispensare medicale scolare Organizare de mese rotunde și
Traficului Ilicit tinerilor, a familiilor şi a comunităţilor din care , Inspectoratul Scolar seminarii, având ca temă drogurile
de droguri fac parte aceştia. Judeţean Buzau , ilegale și tulburările cauzate de
Obiective : Asistentele Medicale consumul acestora.
Sensibilizarea legată de importanța ascultării Comunitare Organizare în tabere si in comunităţi
reale a copiilor şi tinerilor, ca prim-pas pentru a-i Mediatoarele sanitare rrome de tineret a unor evenimente
ajuta să crească sănătoşi şi în siguranţă. informative, culturale, distractive,
sportive, pentru creșterea gradului
Mobilizarea părinţilor, educatorilor, personalului
de conștientizare cu privire la
medical din serviciile preventive şi a decidenților, pericolului reprezentat de consumul
pentru a preveni consumul de droguri ilegale, de droguri.
printr-o atenţie reală acordată copiilor şi tinerilor.
Campanie Realizarea de activităţi IEC in unităţi de Cabinete de medicina Realizare şi transmitere comunicat
locală: Efectele invăţămant din judeţul Buzău cu temele:Tinerii si familiei Dispensare de presă.
consumului de alcoolul medicale şcolare Multiplicare la imprimantă color a
alcool la Inspectoratul Scolar unor pliante și afișaj în instituție.
adolescenţi Judetean Buzau , Realizarea unui loc informativ
Asistentele Medicale Desfăşurarea unor întâlniri
Comunitare interactive cu beneficiari ai
Mediatoarele sanitare rrome serviciilor AMC din diferite
comunităţi.
Diseminarea temei în mediul online.
Postarea materialelor informative
elaborate in reţeaua Facebook.

98
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

7. Iulie Ziua mondială Tema campaniei: Eliminarea hepatitei Cabinete Medicina Familiei Realizare şi transmitere comunicat
de luptă Scopul campaniei : Creșterea nivelului de Asistentele medicale de presă.
impotriva conștientizare a populației în privința poverii comunitare și Mediatori Multiplicare la imprimantă color a
hepatitei uriașe reprezentată de hepatitele virale sanitari unor pliante și afișaj în instituție.
Obiective: Realizarea unui loc informativ
Educarea oamenilor, în vederea însușirii de Desfăşurarea unor întâlniri
cunoștințe privind prevenirea, vaccinarea, interactive .
depistarea precoce
Campanie Scop = Eliminarea rujeolei si atingerea Cabinete de medicina Multiplicarea pliantelor
locală țintelor regionale de acoperire vaccinală familiei Dispensare Realizarea unui loc informativ
Vaccinarea medicale şcolare Desfăşurarea unor întâlniri
impotriva Inspectoratul Scolar interactive cu beneficiari ai
rujeolei Judetean Buzau , serviciilor AMC din diferite
Asistentele medicale comunităţi.
comunitare Diseminarea temei în mediul online.
Mediatoarele sanitare rrome Postarea materialelor informative
elaborate in reţeaua Facebook.
Grupul țintă :populatia generala
Luna natională Tema campaniei : Informarea populaţiei cu Centrul de Evaluare , Activități specifice
a informarii privire la efectele consumului dăunător de alcool. Prevenire si Consiliere Organizarea de seminarii şi work-
despre efectele Scop= Promovarea unui comportament Antidrog – Buzau Cabinte shop-uri dedicate adolescenților şi
consumului de responsabil faţă de consumul de alcool. de medicina familiei tinerilor sub 30 ani in liceele din
alcool Obiective: Dispensare medicale scolare Municipiul Buzau
Informarea tinerilor privind noțiunea de Inspectoratul Scolar Organizarea de evenimente locale
“consum dăunător de alcool” și a consecințelor Judetean Buzau (acțiuni artistice şi sportive in liceele
sale asupra sănătăţii fizice și psihice; Asistentele medicale din judetul Buzau)
Conștientizarea tinerilor privind consecințele comunitare Activităţi IEC prin mijloace media (,
consumului dăunător de alcool asupra vieții Mediatoarele sanitare rrome internet, website, social media )
sociale, familiale și profesionale; Distribuire de materiale informative
Prevenirea debutului timpuriu al consumului de
alcool.

99
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

8. August Saptamâna Tema: Alăptarea este o soluție universală care Cabinete de medicina Grup tinta:
Mondială a oferă tuturor un start corect și șanse egale în familiei Dispensare Profesionistii din sanatate
Alimentaţiei la viață. medicale şcolare Gravide
Sân Scop: Îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor și Asistentele medicale Viitoare mame
femeilor comunitare Activităţi IEC prin mijloace media
Obiective: Creșterea nivelului de informare, Mediatoarele sanitare rrome ( internet, website, social media )
conștientizare și responsabilizare a populației , Distribuire de materiale informative
privind alimentația și sănătatea nou născutului și
copilului mic prin creșterea accesibilității la
informații de specialitate de bază, precum și
diseminarea unor noutăţi ştiinţifice legate de
această temă.
Campanie Scop = 1. Eliminarea rujeolei si Atingerea Cabinete de medicina Grupul țintă : populatia generala
locală țintelor regionale de acoperire vaccinală familiei Dispensare Distribuirea de materiale informative
Vaccinarea Obiective : Creșterea nivelului de informare, medicale şcolare printate si tiparite pe tema rujeolei
impotriva conștientizare și responsabilizare a populației Asistentele medicale pentru grupurile țintă : părinți ,
rujeolei privind alimentația și sănătatea nou născutului și comunitare Mediatoarele grupurile populationale vulnerabile
copilului mic prin creșterea accesibilității la sanitare rrome prin acțiuni directe proprii si in
informații de specialitate de bază, precum și colaborare cu medicii de familie ,
diseminarea unor noutăţi ştiinţifice legate de asistente medicale comunitare ,
această temă. mediatoare sanitare rrome
9. Septembrie Saptamâna Campania promovează schimbarea de Cabinete de medicina Grupul țintă : populatia generala
Europeană a comportament în rândul populatiei de toate familiei Dispensare Multiplicarea pliantelor
Mobilitaţii vârstele din mediul urban în scopul de a descoperi medicale şcolare Realizarea unui loc informativ
alternative de mobilitate durabilă care să Asistentele medicale Desfăşurarea unor întâlniri
răspundă atât nevoilor personale de mobilitate, comunitare Mediatoarele interactive cu beneficiari ai
cât şi nevoilor ecologice, de a crea un mediu de sanitare rrome serviciilor AMC din diferite
viaţă mai sănătos. comunităţi.

Ziua Mondială Tema :Contracepţia: “Viaţa ta este Cabinete de medicina Grupul țintă : populatia tanara
a Contracepţiei responsabilitatea ta!" familiei Dispensare Multiplicarea pliantelor
Scop:Informarea populaţiei generale, în special a medicale şcolare Realizarea unui loc informativ
tinerilor și adolescenților, cu privire la importanța Asistentele medicale Desfăşurarea unor întâlniri
metodelor contraceptive. comunitare Mediatoarele interactive cu beneficiari ai
sanitare rrome serviciilor AMC din diferite
comunităţi.
Campanie Subiectul: Rolul igienei personale si a mainilor in -Crucea Rosie - beneficiari direcţi:
locală: Reguli special, în prevenirea bolilor transmisibile -GPP 3,GPP9,GPP elevii grupelor de preşcolari;
de igiena Scopul: Promovarea unui stil de viaţă sănătos, a 1,GPP10,GPP11 elevii clasei pregătitoare;
personală respectului faţă de viaţa personală, sănătatea -GPN 18 elevii claselor I-IV.

100
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

proprie şi a celorlalţi -Scoala gimnazială 7 - beneficiari indirecţi:


Obiective generale: -Scoala gimnazială 12 părinţii elevilor;
a) apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi -Scoala gimnazială 2 comunitatea locală;
colective a elevilor; - Scoala gimnazială 8 instituţiile partenere.
b) însuşirea de cunoştinţe cu privire la igiena -Dispensarele scolare
individuală şi de grup; Soala Postliceală Regina
c) însuşirea de cunoştinţe cu privire la mediul Maria Buzau
ambiant în care trăiesc; Scoala Postliceală
d) formarea unor deprinderi elementare cu privire Florentina Mosora Buzau
la prevenirea bolilor;
e)conştientizarea importanţei autocunoaşterii în
adoptarea unui stil de viaţă responsabil;
f) promovarea comportamentelor responsabile în
şcoală şi în afara şcolii;
10. Octombrie Ziua mondială Tema :Tinerii si sanatatea mental intr-o lume in Cabinete de medicina Grupul țintă : populatia generală
a sanătăţii schimbare familiei Dispensare Multiplicarea pliantelor
mentale Obiectivul este de a atrage atenția asupra medicale şcolare Crucea Realizarea unui loc informativ
problemelor cu care se confruntă tinerii în ziua de Rosie Buzau Desfăşurarea unor întâlniri
azi și cum să le rezolve pentru a fi mai fericiți și interactive cu beneficiari ai
sănătoși. serviciilor AMC din diferite
comunităţi.
Ziua Tema campaniei: „Pași spre viitor: încurajarea Cabinete de medicina actiuni directe proprii si in
internaţională participării persoanelor vârstnice în societate”. familiei Dispensare colaborare cu medicii de familie ,
a varstnicului Obiectivele Prevenirea afectiunilor specifice medicale şcolare Crucea asistente medicale comunitare ,
varstei a treia. Rosie Buzau mediatoare sanitare rrome .
11. Noiembrie Ziua mondială Diabetul preocupă fiecare familie Cabinete de medicina Publicarea de articole și postarea de
a diabetului Obiectiv : o mai bună informare a persoanelor familiei Dispensare materiale informative pe site-ul
care suferă de diabet, reprezentând şi o manieră medicale şcolare Crucea instituției, cu includerea logo-ului
de implicare şi de informare a publicului general; Rosie Buzau campaniei.
creșterea gradului de conștientizare a impactului Spitalul Judetean de Urgenta Promovarea campaniei și a
pe care îl are diabetul Buzau materialelor de campanie în cadrul
sprijinirea rețelei celor afectați de boală ; rețelelor de socializare.
promovarea rolului familiei în managementul Distribuirea și postarea de materiale
bolii, îngrijire, prevenire și educația privind informative în locuri publice.
diabetului zaharat. Organizarea de mese rotunde cu
tema „Familia și Diabetul”.
Organizarea unui punct stradal (cort)
Organizarea în școli de evenimente
cu tema „Învățați despre diabet”.

101
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Violenţa Obiective : Cunoaşterea şi identificarea Cabinete de medicina Acţiuni directe proprii şi in


impotriva fenomenelor de violenţă din şcoală, a cauzelor familiei Dispensare colaborare cu medicii de familie ,
femeilor care le generează şi modalităţilor de prevenire a medicale şcolare Crucea asistente medicale comunitare ,
acestora Roşie Buzau mediatoare sanitare rrome .
Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin Spitalul Judetean de Urgenţă
realizarea unor panouri cu violenţa in imagini şi Buzău
afişe impotriva violenţei.
Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violenţă
în şcoală;
Ziua Tema Cabinete de medicina Publicarea de articole și postarea de
europeană a Situația în anul 2018 a rezistenței la familiei Dispensare materiale informative pe site-ul
informarii antimicrobiene (RAM) în România și Europa. medicale școlare Crucea instituției, cu includerea logo-ului
despre Scop:Intensificarea promovării unei atitudini Roșie Buzau campaniei.
antibiotice prudente în privința consumului de antibiotic Spitalul judeţean de urgenţă Promovarea campaniei și a
Creșterea gradului de conștientizare și înțelegere Buzău materialelor de campanie în cadrul
a rezistenței la antimicrobiene în rândul Asistenţi Comunitari rețelelor de socializare.
personalului medical și pacienților. Mediatoare rrome Distribuirea și postarea de materiale
informative în locuri publice.
Ziua nationala “Informarea şi conştientizarea populaţiei Cabinete de medicina Grup tinta –populatia
fara tutun privind efectele nocive ale fumatului familiei Dispensare Publicarea de articole și postarea de
Scop : medicale școlare Crucea materiale informative pe site-ul
Reducerea prevalenţei fumatului în rândul Roșie Buzau instituției, cu includerea logo-ului
tinerilor prin promovarea unui stil de viaţă fără Spitalul judeţean de urgenţă campaniei.
tutun şi conştientizarea populaţiei generale cu Buzău Promovarea campaniei și a
privire la efectele nocive ale fumatului Asistenţi Comunitari materialelor de campanie în cadrul
reşterea numărului de persoane din grupul ţintă Mediatoare rrome rețelelor de socializare.
informate cu privire la efectele nocive ale Distribuirea și postarea de materiale
fumatului informative în locuri publice.
Obiective Organizarea de mese rotunde cu
Creşterea numărului de persoane care nu încep să tema Alege să fii sănătos! Alege să
fumeze şi a celor care renunţă la fumat nu fumezi!
Sensibilizarea populaţiei şi a profesioniştilor din
sistemul sanitar în privinţa pericolului pe care îl
reprezintă bolile cauzate de fumat
Campanie Informarea şi conştientizarea populaţiei scolare Dispensare medicale şcolare Grupul țintă : populatia scolara
locala: cu privire la prevenirea virozelor prin respectarea Multiplicarea pliantelor
Prevenirea regulilor de igiena Realizarea unui loc informativ
bolilor de sezon Desfăşurarea unor întâlniri
interactive elevii din diferite scoli.

102
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

12. Decembrie Hiv “Stop SIDA. Informează-te despre HIV!“ Cabinte de medicina familiei Actiuni directe proprii si in
Scop : conștientizarea populaţiei generale și în Dispensare medicale școlare colaborare cu medicii de familie ,
special a grupurilor vulnerabile cu privire la Crucea Roșie Buzau asistente medicale comunitare ,
modalitățile de transmitere, prevenire, testare și Spitalul judeţean de urgenţă mediatoare sanitare rrome .
tratament a infecției HIV/SIDA și promovarea Buzău
unor comportamente sănătoase legate de propria Asistenţi Comunitari
viață sexuală. Mediatoare rrome

103
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA SI PROGRAME DE


SANATATE

Programele Nationale de Sanatate au fost derulate la nivelul judetului Buzau in


conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea Programelor
Nationale de Sanatate pentru anii 2017 si 2018 si a Ordinului Ministrului Sanatatii
nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programelor de
Sanatate.

Conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1078/2010 s-a urmarit derularea


urmatoarelor obiective in domeniul programelor de sanatate:
- coordonarea, monitorizarea si evaluarea programelor nationale de sanatate la
nivel judetean;
- monitorizarea modului de derulare a programelor/subprogramelor nationale
de sanatate la nivelul unitatii sanitate prin indicatorii fizici si de eficienta
realizati si transmisi de aceasta;
- centralizarea si raportarea indicatorilor specifici catre structurile de specialitate
Unitati de Asistenta Tehnica si Management;
- elaborarea trimestriala si anuala a rapoartelor cu privire la derularea
programelor nationale de sanatate si transmiterea acestora catre structurile de
specialitate Unitati de Asistenta Tehnica si Management;
- organizarea evidentei beneficiarilor programului si subprogramului.

PROGRAMUL NATIONAL DE VACCINARE

OBIECTIV :
-Protejarea sanatatii populatiei impotriva principalelor boli care pot fi prevenite
prin vaccinarea :
- La varstele populatiei prevazute in Calendarul national de vaccinare ;
- Grupelor populationale la risc.
ACTIVITATI :
- Vaccinarea populatiei la varstele prevazute in Calendarul national de vaccinare ;
- Vaccinarea grupelor populationale la risc.

Conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 377/2017 - Directia de Sanatate


Publica are incheiate contracte cu :
- 208 medici de familie – conform Anexei 9B – privind decontarea serviciilor de
vaccinare in cadrul Programului National de Vaccinare si a programului National
104
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

de Prevenire, Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile prioritare si,


conform Anexei 11 - pentru furnizarea bunurilor achizitionate prin licitatii publice
organizate la nivel national catre unitati de specialitate pentru implementarea unor
activitati din cadrul Programului National de Boli Transmisibile;
- 4 spitale : Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, Spitalul Ramnicu Sarat,
Spitalul Nehoiu si Spitalul Militar de Urgenta Focsani- Centrul Militar de Sanatate
Buzau, conform - Anexei 11 ;
- 208 Acte aditionale incheiate cu medicii de familie conform Ordinului
Ministrului Sanatatii nr. 1020/2017 - pentru Anexa 9B;
- 4 Acte aditionale incheiate cu: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, Spitalul
Ramnicu Sarat, Spitalul Nehoiu si Spitalul Militar de Urgenta Focsani- Centrul
Militar de Sanatate Buzau, conform - Anexei 11.

INDICATORI FIZICI :
1. Vaccinari la varstele prevazute in Calendarul national de vaccinare ;
- Numar de vaccinari = 38844
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 4579405,17 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 117,89 lei
2. Vaccinari la grupele populationale la risc
- Numar de vaccinari = 28359
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 776275,78 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 27,37 lei
3. Numar de vaccinari total =1443603,47
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 5355680,95 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 145,27

INDICATORI DE REZULTAT:
Nr. Număr vaccinări în Număr vaccinări cumulat
Indicatori de rezultat
crt. trimestrul de raportat de la începutul anului

Vaccinari la vârstele prevăzute în


1. x x
Calendarul național de vaccinare
1.1 Hep B pediatric 693 2668
1.2 BCG 675 2836
1.3 DTPa-VPI-Hib-Hep. B 2138 9125
1.4 DTPa - VPI 0 3480
1.5 RRO 1998 9353
1.6 Pneumococic conjugat 2096 7112
1.7 dT 0 0
1.8 DTPa 27 4270

105
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Vaccinari la grupele populaționale la


x x
risc
2.1 dT gravide 0 0
2.2 VTA gravide 0 1282
2.3 ROR focar 0 0
2.4 Gripal 20592 27077
2.5 HPV 0 0
2.6 altele (specificati) 0 0
2.6 altele (specificati)

SITUATIA STOCURILOR PRIMITE la 31.12.2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 1.590.316,58 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 3.816.887,42 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 3.787.414,63 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 1.619.789,37 lei
EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN I.1-2018 =1.570.000,00 lei
- Plati =1.569.849,06 lei
- OP-uri = 1.469

PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL


BOLILOR TRANSMISIBILE PRIORITARE

OBIECTIV :
- Depistarea precoce si asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile
in vederea implementarii masurilor de limitare a raspandirii acestora.
ACTIVITATI :
- Supravegherea epidemiologica a bolilor transmisibile ;
- Interventia in focar
- Derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidentei si prevalentei bolilor
infectioase.
INDICATORI FIZICI
1. Numar activitati desfasurate = 72
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 44923 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 623,93 lei
2. Numar de focare depistate, raportate si investigate = 5
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 3834,48 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 766,90lei
3. Numar de alerte verificate = 1
4. Numar de alerte investigate = 0
5. Numar de studii desfasurate = 0
106
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

SITUATIA STOCURILOR LA 31.12.2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 8.298,20 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 0,00 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 3.834,48 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 4.463,72 lei

EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN I.2-2018= 45.000,00 lei
- Plati = 45.000,00 lei

PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE SI


CONTROL AL INFECTIEI HIV

OBIECTIVE :
- Reducerea raspandirii infectiei HIV prin depistarea precoce a persoanelor
infectate in randul celor cu comportament la risc pentru infectia HIV/SIDA precum
si prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice;
- Reducerea morbiditatii asociate prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu
infectie HIV/SIDA.
ACTIVITATI:
- Prevenirea si supravegherea infectiei HIV/SIDA;
- Tratamentul si monitorizarea raspunsului terapeutic la bolnavii cu infectie
HIV/SIDA.

INDICATORI REALIZATI
INDICATORI FIZICI :
1. Numar teste rapide HIV total = 2136
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului =3060,2 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 1,43 lei
2. Numar teste Elisa HIV 1+2 total = 1157
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 3366,49 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 2,91 lei

Indicatori fizici detaliati pe categorii de risc:


Total teste, din care :
- Teste rapide HIV = 510, cu 0 pozitiv
- Teste ELISA HIV 1+2 = 289, cu 4 pozitiv
- Gravide testate HIV = 510 , cu 0 pozitiv
- Gravide testate ELISA HIV 1+2 = 7 , cu 0 pozitiv
107
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Gravide testate HIV in maternitate = 510, cu 0 pozitiv


- Gravide testate ELISA HIV 1+2 in maternitate = 7, cu 0 pozitiv
- Bolnavi ITS testati cu Teste rapide HIV = 0
- Bolnavi ITS testati cu Teste ELISA HIV 1+2 = 0
- Bolnavi TBC testati cu Teste rapide HIV = 0
- Bolnavi TBC testati cu Teste ELISA HIV 1+2 = 218, cu 1 pozitiv

SITUATIA STOCURILOR DSP LA 31.12.2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare =18.667,99 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 120,67 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare =6.547,36 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare =12.241,30 lei
Executia bugetara:
- Buget alocat PN I.3-2018 =1.000,00 lei
- Plati = 650,67 lei

PROGRAMUL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL


TUBERCULOZEI

OBIECTIVE :
- Reducerea prevalentei si a mortalitatii TB ;
- Mentinerea unei rate de depistare a cazurilor noi de TB pulmonara pozitiva la
microscopie ;
- Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza ;
- Mentinerea ratei de succes terapeutic la cazurile noi pozitive de TB pulmonara.

ACTIVITATI :
- Depistarea si supravegherea cazurilor de TB ;
- Diagnosticul cazurilor de TB ;
- Tratamentul bolnavilor TB ;
- Monitorizarea raspunsului terapeutic.

INDICATORI REALIZATI

In anul 2018 s-a verificat si intocmit lunar, trimestrial si anual evidenta


nominala a beneficiarilor programului national de tuberculoza pe baza de cod
numeric personal primite de la unitatile de specialitate TBC din judet :
Spitalul Judetean de Urgenta Buzau
-Numar bolnavi tratati in anul 2018 = 258
Spitalul Nehoiu
108
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Numar bolnavi tratati in anul 2018 = 28


Spitalul Rm. Sarat
- Numar bolnavi tratati in anul 2018 = 76
TOTAL BOLNAVI TRATATI IN ANUL 2018 = 349

A.Supravegherea si controlul tuberculozei


1. Numarul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de
infectie/imbolnavire de tuberculoza (suspecti, simptomatici,contacti, grupuri cu
risc crescut) = 1888
2. Numar de persoane examinate (suspecti, simptomatici,contacti, grupuri cu risc
crescut) carora li s-au efectuat examene radiologice = 1648
- cheltuiala efectiva realizata cumulat = 13352,78 lei
- cost mediu = 8,10 lei
3. Numar de persoane examinate (suspecti, simptomatici, contacti, grupuri cu risc
crescut) carora li s-au efectuat examene bacteriologice BK = 1121
- cheltuiala efectiva realizata cumulat = 26817,19 lei
- cost mediu = 23,92 lei
4. Numar persoane la care s-a efectuat test cutanat la tuberculina (IDR) = 598
- cheltuiala efectiva realizata cumulat = 9298,17 lei
- cost mediu = 15,55 lei
5. Numar de persoane care au beneficiat de administrarea tratamentului
chimioprofilactic = 200
- cheltuiala efectiva realizata cumulat = 4071,85 lei
- cost mediu =20,36 lei
6. Numar de anchete epidemiologice efectuate = 217

B. Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza


1. Numar de bolnavi TB care au beneficiat de tratament, total = 349
- cheltuiala efectiva realizata cumulate = 76329,89 lei
- cost mediu = 218,71 lei
1.1. Numar de bolnavi cu tuberculoza cat. I,II,III (regim I,II,III) = 318
- cheltuiala efectiva realizata cumulate =62254,33 lei
- cost mediu = 195,77 lei
1.2. Numar de bolnavi cu tratament individualizat altul decat MDR/XDR = 28
- cheltuiala efectiva realizata cumulat = 10878,54 lei
- cost mediu = 388,52 lei
1.3. Numar de bolnavi cu TB MDR/XDR tratati = 3
- cheltuiala efectiva realizata cumulat = 3197,02 lei
- cost mediu = 1065,67 lei

109
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

SITUATIA STOCURILOR AAPL LA 31.12.2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare =123.052,08 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 131.650,62 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 160.015,19 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 94.687,51 lei

EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN I.4-2018 =142.000,00 lei
- Plati = 140.955,00 lei

PROGRAMUL NATIONAL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL


INFECTIILOR NOSOCOMIALE SI MONITORIZAREA
ANTIBIOTICOREZISTENTEI

OBIECTIV:
- Cresterea calitatii serviciilor medicale si sigurantei pacientului prin reducerea
riscului de aparitie a infectiilor asociate asistentei medicale.
ACTIVITATI :
- Supravegherea in sistem sentinela, a infectiilor asociate asistentei medicale in
sectiile cu risc crescut (ATI, chirurgie) ;
- Supravegherea, in sistem sentinela, a antibiotipului tulpinilor microbiene care
determina infectii invazive.
- Formarea profesionala a personalului medical pentru supravegherea si limitarea
infectiilor asociate asistentei medicale, precum si pentru monitorizarea utilizarii
antibioticelor.
- Realizarea studiului de prevalenta de moment a infectiilor asociate asistentei
medicale si a consumului de antibiotice din spital.

INDICATORI REALIZATI
INDICATORI FIZICI – UNITATEA SANITARA = SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA BUZAU
- Numar de chestionare raportate in cadrul studiului de prevalenta de moment = 0
INDICATORI DE REZULTAT – UNITATEA SANITARA = SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA BUZAU
- Numar infectii asociate asistentei medicale depistate in Spitalul Judetean de
Urgenta Buzau =31
- Numar de cazuri externate din Spitalul Judetean de Urgenta Buzau = 7663
- Rata de incidenta infectii asociate asistentei medicale depistate in Spitalul
Judetean de Urgenta Buzau = 0,4
110
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

SITUATIA STOCURILOR LA 31.12.2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 0 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare =0 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 0 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare =0 lei

EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN I.5-2018:
- DSP BUZAU=0.000,00 lei
- AAPL BZ=2.000,00 lei
- Plati: - DSP BUZAU= 0,00 lei
- AAPL BZ= 1.344,00 lei

PROGRAMUL NATIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR


DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA

OBIECTIV:
- Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de
risc determinanti din mediul de viata si munca
DOMENII SPECIFICE :
- Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din
mediul de viata ;
- Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate radiatiilor ionizante ;
- Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din
mediul de munca ;
- Protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de
risc alimentari si de nutritie.

INDICATORI REALIZATI
INDICATORI FIZICI SI DE EFICIENTA
1. Numar de interventii specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din
mediul de viata = 28
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului 10735,55 lei
- Cost mediu/indicator fizic 381,41 lei
2. Numar de interventii specifice de evaluare a efectelor radiatiilor ionizante pentru
starea de sanatate = 8
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 1498 lei
- Cost mediu/indicator fizic 187,28 lei
111
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

3. Numar de interventii specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc din


mediul de munca = 8
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 200,12 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 25,02 lei
4. Numar de interventii specifice de evaluare a efectelor factorilor de risc
alimentari pentru starea de sanatate si nutritie a populatiei =18
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 1447,33 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 80,41 lei

SITUATIA STOCURILOR LA 31.12.2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 4.002,02 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 9.879,24 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 13.881,26 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 0,00 lei
EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN II-2018= 10.000,00 lei
- Plati = 9879,24 lei

PROGRAMUL NATIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVA A


CANCERULUI PRIN SCREENING ORGANIZAT

Subprogramul de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin efectuarea


testarii Babes-Papanicolau la populatia feminina eligibila in regim de screening

OBIECTIVE:
- Reducerea poverii cancerului de col uterin în populația feminină prin depistarea
în fază incipiente de boală prin screening organizat;
- Indrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente catre servicii medicale
specializate de diagnostic si tratament;
- Creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de
screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane
asimptomatice.

INDICATORI FIZICI :
INDICATORI REALIZATI CUMULAT DE LA INCEPUTUL ANULUI
- Numar FS1 eliberate = 2223
EXECUTIA BUGETARA LA 31.12.2018:
- Buget alocat PN IV.1-2018 = 200.000,00 lei
- Plati = 163.828,00 lei

112
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

PROGRAMUL NATIONAL DE PROMOVARE A SANATATII SI


EDUCATIE PENTRU SANATATE

OBIECTIV:
Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă
sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.

INDICATORI REALIZATI
INDICATORI FIZICI :
A. Subprogramul de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate
1. Campanii IEC conform calendarului stabilit anual pentru celebrarea zilelor
mondiale/europene si campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor prioritati de
sanatate specifice nationale
- Numar de evenimente/campanii nationale IEC desfasurate = 14
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 1979,40 lei
- Cost mediu/indicator fizic 141,39 lei
2. Interventii IEC destinate prioritatilor de sanatate specifice locale
- Numar de interventii IEC desfasurate = 8
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului =0 lei
- Cost mediu/indicator fizic 0 lei
- Numar de scoli si gradinite care utilizeaza ghidul pentru interventie pentru
alimentatie sanatoasa si activitate fizica in gradinite si scoli = 147
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului =0 lei
- Cost mediu/indicator fizic 0 lei

B. Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor


INDICATORI REALIZATI
1. Numar de interventii pentru monitorizarea sanatatii copiilor
- Indicatori fizici realizati cumulat de la inceputul anului = 20
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 2241,60 lei
- Cost mediu/indicator fizic 112,08 lei
2. Numar scoli si gradinite evaluate 0
- Indicatori fizici realizati cumulat de la inceputul anului = 0
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului =0 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 0 lei
SITUATIA STOCURILOR LA 31.12. 2018
Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 1.955,00 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 5.230,17 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 7.185,17 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 0,00 lei
113
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN V-2018 = 6.000,00 lei
- Plati = 5.230,17 lei

PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI

OBIECTIVE:
- Imbunătățirea stării de sănătate a copilului;
- Imbunătățirea stării de sănătate a femeii.

Subprogramul de nutritie si sanatate a copilului:


1. Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu
beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf;
2. Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere;
3.Prevenirea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital prin screening
neonatal, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie si monitorizarea evolutiei
bolii.

INDICATORI REALIZATI

1. Profilaxia distrofiei la copii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni, care nu


beneficiaza de lapte matern prin administrare de lapte praf
- Numar copii beneficiari = 147
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 13167,2 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 89,57

SITUATIA STOCURILOR BUGET DE STAT LA 31.12. 2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 0,00 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 164.982,40 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 13.167,20 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 151.815,20 lei

EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN VI.1.1 DSP-2018 =165.000,00 lei
- Plati = 0,00 lei

2. Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere.


- Numar copii beneficiari = 348
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 13286,39 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 38,18
114
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

SITUATIA STOCURILOR ACCIZE LA 31.12. 2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 0,00 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 25.622,74 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 13.286,39 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 12.336,35 lei
Executia bugetara:
- Buget alocat PN VI.1.1 AAPL-2018 = 31.000,00 lei
- Plati = 27.051,00 lei

3. Prevenirea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital prin screening


neonatal, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie si monitorizarea
evolutiei bolii
- Numar de nou-nascuti care au beneficiat de efectuarea screening-ului neonatal la
fenilcetonurie = 2816

Subprogramul de sanatate a femeii

INDICATORI REALIZATI
1. Prevenirea morbiditatii si mortalitatii materne prin cresterea accesului,
calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida si lauza
- Numar de carnete si fise pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei,
tiparite si multiplicate =

2. Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh


- Numar de femei Rh negative beneficiare de administrarea imunoglobulinei
umane anti D =113
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 17477,82 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 154,67

SITUATIA STOCURILOR ACCIZE LA 31.12. 2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 23.200,65 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 15.467,10 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 17.477,82 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 21.189,93 lei

EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN VI.2.4 AAPL-2018 = 16.000,00 lei
- Plati = 15.467,00 lei

115
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Directia de Sanatate Publica are incheiate:


- 23 Contracte cu administratia publica locala - Primarii –conform Ordinului MS
nr. 377/2017 Anexa 10 –privind furnizarea catre autoritatile administratiei publice
locale a laptelui praf, formula pentru sugari, care se acorda gratuit pe baza de
prescriptive medicale, copiilor cu varste cuprinse intre 0-12 luni, care nu
beneficiaza de lapte matern;
- 23 Acte aditionale incheiate cu administratia publica locala -Primarii - conform
Ordinului MS nr. 377/2017 Anexa 10 –privind furnizarea catre autoritatile
administratiei publice locale a laptelui praf, formula pentru sugari, care se acorda
gratuit pe baza de prescriptive medicale, copiilor cu varste cuprinse intre 0-12 luni,
care nu beneficiaza de lapte matern.

PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE,


TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA

OBIECTIVE:
1. creşterea numărului de donatori vii, de donatori aflaţi în moarte cerebrală,
precum şi de donatori fără activitate cardiacă;
2. coordonarea activităţilor de transplant;
3. asigurarea investigațiilor paraclinice pentru potenţialii donatori, receptori de
organe, țesuturi și celule de origine umană;
4. asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficienţă cronică
ireversibilă şi/sau înlocuirea ţesuturilor nefuncţionale prin transplant de organe,
ţesuturi şi/sau celule de origine umană;
5. evaluarea periodică a pacienţilor transplantaţi şi a donatorilor vii;
6. crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României
privind
7. persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem
hematopoietice;
8. tratamentul infertilităţii cuplului.

INDICATORI REALIZATI
Indicatori fizici si de eficienta
1.4. numar de diagnosticari si morti cerebrale si mentinere in conditii fiziologice a
donatorilor-cadavru (inclusiv testare)
- indicatori fizici realizati cumulat de la inceputul anului 21
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 63608 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 3028,95 lei

116
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

1.5. numar de actiuni de coordonare


- indicatori fizici realizati cumulat de la inceputul anului 290
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului = 62468 lei
- Cost mediu/indicator fizic = 215,41 lei

SITUATIA STOCURILOR ACCIZE LA 31.12. 2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 3.956,57 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 0,00 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 1.140,00 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 2.816,57 lei

EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN IV.3 AAPL-2018 = 125.000,00 lei
- Plati = 124.936,00 lei

PROGRAMUL NATIONAL DE ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

ACTIUNI PRIORITARE PENTRU MONITORIZAREA, TRATAMENTUL


SI INGRIJIREA PACIENTILOR CRITICI DIN SECTIILE ATI

INDICATORI REALIZATI
INDICATORI FIZICI SI DE EFICIENTA
- numarul de pacienti critici din sectiile ATI
- indicatori fizici realizati cumulat de la inceputul anului 432
- Cheltuiala efectiva realizata cumulat de la inceputul anului =
308660,11lei
- - Cost mediu/indicator fizic = 714,49 lei

SITUATIA STOCURILOR ACCIZE LA 31.12. 2018


Valoarea bunurilor la inceputul perioadei de raportare = 222.192,12 lei
Valoarea bunurilor intrate in perioada de raportare = 229.869,97 lei
Valoarea bunurilor consumate in perioada de raportare = 308.660,11 lei
Valoarea bunurilor in stoc la sfarsitul perioadei de raportare = 143.401.98 lei

EXECUTIA BUGETARA:
- Buget alocat PN ATI AAPL-2018 = 220.000,00 lei
- Plati = 220.000,00 lei

117
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGATIE IN SANATATE


PUBLICA

In anul 2018 Laboratorul de Diagnostic si Investigatie in Sanatate Publica a


avut un numar de 27433 analize, care au totalizat activitati desfasurate in cadrul
programelor nationale si probe in afara lor, pacienti cu bilete de trimitere de la
medicii de familie si pacienti ai spitalelor din judet, autocontrolul pentru depistarea
infectiilor intraspitalicesti.

- Probe pentru examenul coprobacteriologic in 2018 au fost 3439 probe cu 44


de pozitivi.
Probe pentru diagnostic au fost 2981, probe lucrate pentru Shigella,
Salmonella, Bacilul Escherichia coli si Stafilococus aureus, dintre care pozitivi au
fost :
- 2 Stafilococus aureus.
- 3 Shigella sp.
- 11 Salmonella sp.
- 28 Bacil coli
Probe pentru control periodic au fost 458, probe lucrate pentru Shigella si
Salmonella.
Probe lucrate pe teste rapide pentru Cl.difficile, H.Pylori si Rota-Adenovirus
-1098, dintre care:
- 240 probe pentru H.Pylori cu 16 pozitivi;
- 210 probe pentru Rotavirus cu 42 pozitivi ;
- 648 probe pentru Cl.difficile cu 203 pozitivi .

Probe pentru examenul coproparazitologice – in anul 2018 – 1495 din care


au fost identificati un numar de 23 paraziti.
-Giardia lamblia- 5,
- Entamoeba coli- 12,
- Enterobius vermicularis- 2,
- Ascaris lumbricoides -2
- Blastocystis hominis -2

Probe cu plata – 1321 - din care au fost identificati un numar de 14 paraziti.


Test Elisa pentru Giardia lamblia – 48- din care 2 probe pozitive
Test Elisa pentru Toxoplasma gondii -29 din care 6 probe pozitive.

- Probe pentru cercetarea infectiilor intraspitalicesti in 2018 au fost analizate


1178 probe cu 59 de pozitivi
118
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Pentru Autocontrol au fost 1162 probe cu 59 pozitivi( 34 suprafete,14 teste de


sterilitate; 4 apa sterila AMF -1).
In cadrul programelor de sanatate publica au fost 16 probe ( 16 suprafete ).

- Probe de imunulogie pentru hepatita cu virus A, B, C, si HIV au fost probe


5746,din care probe pozitive 323,
- Numar probe pentru identificarea infectiei cu virusul imunodeficientei umane
1159-probe pozitive au fost 8 cu confirmari de la I. Cantacuzino,
- Numar probe pentru identificarea virusul hepatitei B 1152, din care probe
poztive-135
- Numar probe pentru identificerea virusului hepatitei A-83, din care probe
pozitive- 10,
- Numar probe pentru Hbc – 68, cu 2 pozitivi ,
- Numar probe pentru identificare virus C -988, din care 100 probe pozitive,
- Numar probe pentru testarea sifilisului au fost 2295 probe cu 68 de pozitivi.
- Probe de exudate faringiene, uroculturi , LCR, secretii in 2018 au fost 2477
probe cu 797 pozitivi, din care pe programe de sanatate publica au fost 272 cu
98 pozitivi si cu plata 2205 probe cu 699 pozitivi.

ACREDITARE:

Laboratorul este evaluat anual de către organismul de acreditare RENAR


Laboratorul DSP Buzau are acreditate 44 de tipuri de analize, 22 de microbiologie ,
laboratorul cu cea mai larga paleta de analize acreditate din reteaua Ministerului
Sanatatii. Laboratorul a fost reacreditat in martie 2012 .

Laboratorul participa anual la exerciţii de intercomparare laborator pentru a-si


demonstra si mentine competenţa:

Cheltuielile materiale cu medii, truse, consumabile au fost in parametri


aprobati
Din punct de vedere economic,sursele de venit au fost de la clientii externi si
de la Programele nationale .

Aprovizionarea cu servicii si materiale metoda utilizata este cea prin achizitie


electronica. Achizitia de materiale si reactivi s-a facut numai la cererea
laboratoarelor cu strictul necesar asigurarii activitatilor. Nu s-au inregistrat
neconformitati la receptia materialelor si reactivilor.
Furnizorii de servicii pentru aparatura si-au indeplinit corect si la timp
obligatiile, ceea ce ii recomanda ca si furnizori in viitor.
119
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Chimie sanitara si toxicologie industriala

Laboratorul DSP Compartiment Chimie sanitara are ca profil de activitate


analiza probelor de apă potabila, apa îmbuteliata, apa de îmbăiere, alimente,
ambalaje in contact cu alimentul, produse cosmetice, probe de toxicologie
industriala si biotoxicologie.
Pentru compartimentul chimie sanitara solicitantii in anul 2018 au fost:
compartimentele DSP Buzau, DSP judetene in cadrul Programelor Nationale,
agenti economici din teritoriul judetului Buzau (SC URSUS BREWERIES SA, SC
BOROMIR SA, SC LEGUME FRUCTE SA, SC ITAL PROD ETC), agenti
economici din alte judete, persoane fizice. Laboratorul este solicitat să realizeze
analize si in caz de litigiu fiind acreditat RENAR din anul 2008 si reacreditat in
martie 2012 si martie 2016 (certificat de acreditare LI 637/24.03.2016)

LABORATOR CHIMIA ALIMENTULUI:


Laboratorul este acreditat pentru un numar de 14 incercari. In ceea ce priveste
activitatea laboratorului de chimia alimentului: s-au analizat un total de 774 probe
cu un numar de 1365 determinari. Trendul numarului de probe si al determinarilor
a fost relativ constat (814 probe in 2017), clientii externi ai laboratorului fiind in
general aceiasi.
S-au mentinut principalii agenti economici care doresc analize pentru
asigurarea sigurantei alimentare, SC Boromir SA- panificatie, morarit, cofetarie,
SC Ursus Breweries SA- bere, SC Legume Fructe SA, Ital Prod SRLconserve,
Prodvinalco SRL din Cluj Napoca pentru confirmare acciza la alcool, - cat si
societatile comerciale mai mici care prefera serviciile laboratorului nostru pentru
ca sunt de calitate si la preturi rezonabile conform declaratiilor acestora si a fiselor
de evaluarea satisfactiei clientilor completate.
In anul 2018 s-au incheiat la nivelul institutiei 4 contracte de prestari servicii de
laborator, majoritatea clientilor solicita analize de laborator pe baza de comanda.

LABORATORUL DE CHIMIA APEI


Este acreditat pentru un numar de 14 incercari confom Certificatului certificat
de acreditare LI 637/24.03.2016 si este inregistrat la MS nr 444/10.04.2017 pentru
un numar de 16 parametrii chimici.
In anul 2018 s-au analizat un numar de 1595 probe pentru compartimentul
chimie, 598 probe necorespunzatoare. Numarul analizelor fizico-chimice au fost
de 8540 determinari, cu un total de 1202 parametri necorespunzatori.
Repartitia probelor a fost: 26 probe recoltate de compartimentul de inspectie
in cadrul actiunilor de control, 1019 solicitari din partea clientilor externi, dublu

120
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

fata de 2017, restul fiind probe recoltate in cadrul monitorizarilor de control si


audit conform legii.
Serviciul Supravegherea Factorilor de Mediu a recoltat 550 probe pentru
analiza chimica in cadrul monitorizarilor calitatii apelor potabile din retele publice
(instalatii centrale, fantani) din care 197 au fost necorespunzatoare la unul sau mai
multi parametrii chimici. In perioada verii s-au analizat 25 probe de apa de piscina
din care 6 au fost necorespunzatoare la parametrul clor rezidual liber sau pH.
Pentru monitorizarea apelor din fantanile publice, primariile locale au trimis
pentru analiza 417 probe (de 10 ori mai multe decat in 2018) din care 251 au fost
necorespunzatoare. Laboratorul a analizat probe in cadrul PN II monitorizarea
apelor din fantani 44 de probe din care 34 au fost necorespunzatoare.
Din punct de vedere al calitatii chimice a apelor potabile analizate numarul de
probe necorespunzatoare s-a situat in jur de 37% la unul sau mai multi parametri.

LABORATORUL DE TOXICOLOGIE INDUSTRIALA a realizat in anul


2018 un numar de 1014 probe, putin mai mare decat cel din 2017, cu 32 probe
necorespunzatoare. Determinarile s-au efectuat astfel: determinari pulberi 160
probe, cu 8 depasiri, gaze si vapori iritanti 155 probe cu 19 depasiri, solventi 150
probe cu 14 depasiri, metale si pulberi metalice 45, oxid de carbon 134, probe
biotoxicologice 220. Toate probele au fost solicitate de agenti economici cu plata.

LABORATOR ANALIZA PRODUSELOR COSMETICE


In cadrul subcompartimentului de factori de mediu functioneaza si cel de
analiza fizico-chimica a produselor cosmetice. Analizele sunt solicitate de agenti
economici sau in carul Programelor de Sanatate. In anul 2018 s-au analizat 195 de
probe din care 190 au fost solicitate in cadrul PN II, 10 de catre agentii economici.
S-au efectuat 1014 determinari de laborator. Laboratorul este acreditat sa analizeze
continutul in acid tioglicolic si formaldehida. In 2018 s-au pus introdus metode
noi de analiza conservantilor: acid salicilic, benzoic si sorbic, parabeni si
metilcloroizotiazolinona, metilizotiazolinona prin tehnica HPLC. In prezent, gama
analizelor pentru produse cosmetice este in numar de 7 din care 3 sunt acreditate.
ACREDITARE:
Laboratorul este evaluat anual de către organismul de acreditare RENAR.
In anul 2016 laboratorul a solicitat reacreditarea pentru 54 de incercari. In
2018 laboratorul a solicitat extinderea domeniului de acreditare cu incercari pentru
produse cosmetice, acizi di parabeni.
Laboratorul DSP Buzau are acreditate 54 de tipuri de analize, 22 de
microbiologie si 32 de chimie, fiind laboratorul cu cea mai larga paleta de analize
acreditate din reteaua Ministerului Sanatatii.

121
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Laboratorul participa anual la exerciţii de intercomparare laborator pentru a-si


demonstra si mentine competenţa:
- cu BIODEV pentru analize de bacteriologie, coproparazitologie si serologie,
1 exerciţiu pe an, incheiat cu scoruri corespunzătoare
- cu FAPAS, INSP si SigmaPT – comparari interlaboratoare pentru apa potabila
unde s-au obtinut rezultate corespunzatoare
- Pentru analizele fizico-chimice pentru alimente, laboratorul a participat la o
comparare intelaboratoare cu LGC-si ROLAB, incheiata cu scoruri z
corespunzătoare.
- De asemenea, laboratorul DSP prin persoana nominalizata ca expert tehnic
pentru produse cosmetice in cadrul grupului Consiliului Europei si a Directoratului
European pentru Calitate in Medicina (EDQM ) de la Strasbourg a participat la
sedintele EDQM si CE facand schimb de informatii cu tarile membre.
In perioada urmatoare Laboratorul DSP isi propune mentinerea reacreditarii si
eventual introducerea de noi analize in functie de cerinte.

PROGRAMELE NATIONALE:
In cadrul Programelor Nationale de Sanatate PN II, laboratorul DSP Buzau a
fost desemnat de catre Ministerul Sanatatii sa efectueze analizele fizicio-chimice
pentru o serie de programe.
Laboratorul de produse cosmetice a fost desemnat sa participe la PN II-
domeniul mediu pentru mai multe tipuri de determinari:
Determinarea Nr judete Nr probe Nr probe
realizata participante lucrate necorespunzatoare
Continut de parabeni 24 24 3
in produsele pentru
bebelusi
Continut 28 28 5
parafenilendiamina in
produse din Henna
Laboratorul a fost desemnat pentru activitatea de supravegherea pietei
produselor cosmetice. Inspectia sanitara din DSP Judetene au trimis pentru analiza
20 probe pentru formaldehida din intaritoare de unghii si 33 de probe crema
depilatoare si produse de intinderea parului pentru determinarea acidului
tioglicolic. S-au identificat 8 probe neconforme. Pentru analiza formaldehidei si
acidului tioglicolic laboratorul a utilizat metoda acreditata RENAR.
Laboratorul de Chimia Alimentului a participat la PN II- „Evaluarea riscului
chimic si bacteriologic al alimentelor cu destinatie nutritionala speciala”
Astfel, laboratorul de chimia alimentului a receptionat prin compartimentul
de SEFM din DSP Buzau si a analizat probe de alimente de produse cerealiere
122
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

destinate alimentatiei copiilor mici, in care s-a determinat continutul de nitrati. Nu


s-au semnalat depasiri.
In cadrul Programului National PN II- domeniul I-Mediu-laboratorul a
analizat 44 probe de apa de fantana din care 34 au fost necorespunzatoare.

COMPARTIMENT ECONOMIC

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Buzău este instituţie publică cu


personalitate juridică înfiinţată conform Legii 95 / 2006 privind asistenţa de
sănătate publică, care îşi desfăşoară activitatea pe plan local, în scopul realizării
politicilor şi programelor naţionale de sănătate publică, a activităţii de promovare a
sănătăţii şi medicină preventivă şi de control în sănătate publică, a monitorizării
stării de sănătate şi a organizării statisticii de sănătate, precum şi a planificării şi
derulării investiţiilor finanţate de la Bugetul de stat pentru sectorul de sănătate,
conform prevederilor Ord. MS 1078/2010, privind organizarea şi funcţionarea
direcţiilor de sănătate publică.
În judeţul Buzău funcţionează un număr de 9 unităţi sanitare, din care,
începând cu data de 01.08.2010, în urma transferului managementului spitalelor
autorităţilor administraţiei publice locale, conform HG 529/2010, în subordinea
Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Buzău nu a rămas nicio unitate sanitara,
iar Spitalul de Neuropsihiatrie Săpoca si Serviciul Judetean de Ambulanta sunt
subordonate direct Ministerului Sănătăţii.
Având în vedere prevederile Ordinului M.S. nr. 1185/2003 şi dispoziţia
D.S.P. nr. 15/2004, s-a înfiinţat Centrul Judeţean de Aparatură Medicală, centru ce
deserveşte toate unităţile sanitare de pe raza judeţului Buzău, cu cele 3 persoane
încadrate.

Activitatea Compartimentului Economic s-a desfăşurat în anul 2018 pe baza


procedurilor operaţionale întocmite, integrate în managementul controlului intern
şi s-a realizat prin respectarea disciplinei financiare şi bugetare, în limita bugetului
de venituri şi Cheltuieli aprobat şi repartizat de către Ministerul Sănătăţii, ca
ordonator principal de credite, în condiţiile legii.

În anul 2018, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Buzău şi-a desfăşurat


activitatea pe baza Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat, în suma de
54.803,00 mii lei, din următoarele surse de finanţare:
- Buget de stat = 32.753,00 mii lei
- Venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii – Accize = 21.039,00 mii lei
- Venituri proprii din prestări servicii HG 59/2003 = 1.011,00 mii lei
123
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

EXECUŢIA BUGETARĂ PE ANUL 2018


BUGET DE STAT

În anul 2018 s-au primit credite în sumă de 32.587.996,00 lei, din care s-au
consumat 32.522.242,65 lei, în proporţie de 99,80%, astfel:
lei
Prevederi Credite Plăţi Grad de
bugetare primite efectuate realizare a
aprobate 2018 plăţilor/cre
dite
deschise %
Cheltuieli
5.913.000,00 5.913.000,00 5.893.437,00 99,67
personal DSP
Bunuri şi servicii
23.516.000,00 23.350.996,00 23.310.649,65 99,83
Total
- din care
cheltuieli 766.000,00 766.000,00 757.208,39 98,86
funcţionare DSP
Programe DSP 641.000,00 476.000,00 475.999,26 100,00
Programe Spitale 997.000,00 997.000,00 997.000,00 100,00
Acţiuni sănătate 11.147.000,00 11.146.996,00 11.126.658,00 99,82
Dispensare şcolare 9.965.000,00 9.965.000,00 9.953.784,00 99,89
Transferuri
3.265.000,00 3.265.000,00 3.259.408,00 99,83
CURENTE
ALTE
CHELTUIELI
59.000,00 59.000,00 58.748,00 99,58
/59–FD
HANDICAP
TRANSFERURI
0,00 0,00 0,00 0,00
de capital
TOTAL 32.753.000,00 32.587.996,00 32.522.242,65 99,80

Bugetul alocat anului 2018 a acoperit cheltuielile curente în raport direct cu


solicitările noastre, astfel că s-au asigurat fondurile necesare atât pentru cheltuielile
proprii ale DSP, cât şi pentru cheltuielile cu acţiunile de sănătate, dispensare
şcolare, transferuri pentru finanţarea sănătăţii (asistenţi comunitari şi mediatori
sanitari), asistenţă medico socială, programe nationale de sanatate.

124
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

EXECUŢIA ACŢIUNILOR DE SĂNĂTATE LA FINELE ANULUI 2018 -


BUGET DE STAT
lei
DENUMIRE Prevederi Credite Plăţi Grad de
INDICATOR bugetare primite efectuate realizare a
aprobate plăţilor/credite
2018 deschise %
BUNURI SI SERVICII
Acţiuni de sănătate - 11.147.000,00 11.146.996,00 11.126.658,00 99,82
Total
Cheltuieli de personal
4.774.000,00 4.773.996,00 4.761.505,00 99,74
rezidenţi anul I-VII
Cheltuieli personal 4.687.004,00 4.687.000,00 4.674.509,00 99,74
Burse rezidenti 86.996,00 86.996,00 86.996,00 100,00
Cheltuieli cabinete
554.000,00 554.000,00 548.393,00 98,99
medicină sportivă
Cabinete planinig 306.000,00 306.000,00 305.459,00 99,83
Activităţi care prezintă
un interes deosebit,
dispensare TBC, LSM-
staţionar de zi, cabinete
3.157.000,00 3.157.000,00 3.155.301,00 99,95
medicale de boli
infecţioase din
structura spitalelor –
TOTAL
Cheltuieli de personal 3.089.000,00 3.089.000,00 3.087.301,00 99,95
Cheltuieli de funcţionare 68.000,00 68.000,00 68.000,00 100,00
UPU/SMURD din
structura spitalelor de
urgenţă cf OUG 2.356.000,00 2.356.000,00 2.356.000,00 100,00
93/2008
TOTAL
Cheltuieli de personal 2.147.000,00 2.147.000,00 2.147.000,00 100,00
Medicamente şi
209.000,00 209.000,00 209.000,00 100,00
materiale sanitare
DISPENSARE
9.965.000,00 9.965.000,00 9.953.784,00 99,89
SCOLARE

125
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

EXECUŢIA CREDITELOR BUGETARE PRIVIND TRANSFERURILE


CĂTRE UNITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE LA FINELE
ANULUI 2018 – BUGET DE STAT

DENUMIRE Prevederi Credite Plăţi Grad de


INDICATOR bugetare primite efectuate realizare a
aprobate plăţilor/credite
2018 deschise %
TOTAL 3.265.000,00 3.265.000,00 3.259.408,00 99,83
Transferuri
3.220.000,00 3.220.000,00 3.214.408,00 99,83
curente
Transferuri
către bugetul
local pentru
410.000,00 410.000,00 410.000,00 100,00
unităţile
medico-
sociale
Transferuri
bugetul local
pentru 2.810.000,00 2.810.000,00 2.804.408,00 99,80
finantarea
sanatatii
Transferuri
45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00
de capital

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Buzău organizează şi controlează


punerea în aplicare a programelor naţionale de sănătate publică, programe finanţate
din 2 surse:
- Bugetul de stat
- Venituri proprii (accize).

In anul 2018, pentru programe de sănătate finanţare Buget de Stat cheltuieli


materiale, finantarea primita in sumă de 1.473.000,00 lei, consumată în proporţie
de 100 %, astfel:
lei

126
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

DENUMIRE Prevederi Credite Plăţi Grad de


PROGRAM DE bugetare primite efectuate realizare a
SANATATE aprobate plăţilor/credite
2018 deschise %
Programe sănătate
641.000,00 476.000,00 475.999.26,00 100,00
DSP BUZĂU
PN I. 1 PN de
476.000,00 476.000,00 475.999.26,00 100,00
imunizare
PN I. 3 PN de
supravegherea si
0,00 0,00 0,00 0,00
control al infectiei
HIV
PN VI.1.3 PN de
sănătate a femeii şi
165.000,00 0,00 0,00 0,00
copilului profilaxia
distrofiei (lapte praf)
Programe sănătate
997.000,00 997.000,00 997.000,00 100,00
UNITATI AAPL
PN I. 3 PN de
supraveghere, control
997.000,00 997.000,00 997.000,00 100,00
si tratament al
infectiei HIV

Programele de sănătate finanţate din venituri proprii – accize s-au derulat astfel:

Prevederi Credite Plăţi Grad de


bugetare primite efectuate realizare a
aprobate plăţilor/credite
2018 deschise %
UNITATI AAPL 1.683.000,00 1.630.169,00 1.630.169,00 100,00
PN I. 3 PN de
supraveghere, control
947.000,00 937.932,00 937.932,00 100,00
si tratament al
infectiei HIV
PN I. 4 PN de
supraveghere, control 142.000,00 140.955,00 140.955,00 100,00
si tratament al

127
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

tuberculozei
PN I. 5 PN de
supraveghere, control
2.000,00 0,00 0,00 100,00
al infectiilor
nosocomiale
PN IV.1 PN de
depistare precoce a
200.000,00 163.828,00 163.828,00 100,00
cancerului de col
uterin
PN IV.3 PN de
125.000,00 124.936,00 124.936,00 100,00
transplant
PN VI.1.3 PN de
sănătate a femeii şi
31.000,00 27.051,00 27.051,00 100,00
copilului profilaxia
malnutritiei la copii
PN VI. 3.4 PN de
sănătate a femeii şi
16.000,00 15.467,00 15.467,00 100,00
copilului Profilaxia
sindromului RH
PN AP ATI 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00
DSP BUZAU
1.156.000,00 1.153.972,00 1.153.819,14 99,99
PN I. 1 PN de
1.094.000,00 1.093.210,00 1.093.059,06 99,99
imunizare
PN I.2 PN privind
45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00
bolile transmisibile
PN I. 3 PN de
supraveghere, control
1.000,00 651,00 650,67 99,95
si tratament al
infectiei HIV
PN II. PN de
monitorizare a
factorilor
10.000,00 9.880,00 9.879,24 100,00
determinanţi din
mediul de viaţă şi
muncă
PN V PN
6.000,00 5.231,00 5.230,17 99,99
promovarea sanatatii

128
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Pentru derularea programelor naţionale de sănătate la nivelul unităţilor


sanitare cu paturi din subordinea autorităţilor publice locale, aflate în relaţii
contractuale cu DSP, fondurile alocate în anul 2018 au acoperit necesarul pentru
realizarea obiectivelor prevazute de normele metodologice. Cheltuielile efectuate
de unităţile sanitare s-au încadrat în limita bugetului alocat pentru această
destinaţie, neînregistrând la finele anului obligaţii de plată restante.
La nivelul DSP Buzău, pentru derularea programelor naţionale de sănătate
de natură profilactică, a existat o preocuparea permanentă pentru atingerea
indicatorilor de eficienţă în raport cu indicatori fizici şi de rezultat realizaţi cu
incadrarea bugetului alocat în anul 2018.

EXECUŢIA ACŢIUNILOR DE SĂNĂTATE LA FINELE ANULUI 2018 –


ACCIZE
Mii lei
DENUMIRE Prevederi Credite Plăţi Grad de
INDICATOR bugetare primite efectuate realizare a
aprobate plăţilor/cre
2018 dite
deschise %
BUNURI SI
SERVICII
15.203.000, 15.053.000, 15.053.000,0
Acţiuni de 100,00
00 00 0
sănătate -
Total
UPU/SMURD din
structura spitalelor
15.203.000, 15.053.000, 15.053.000,0
de urgenţă cf 100,00
00 00 0
OUG 93/2008
TOTAL
Cheltuieli de 11.909.000, 11.775.000, 11.775.000,0
100,00
personal 00 00 0
Medicamente şi 3.294.000,0 3.278.000,0
3.278.000,00 100,00
materiale sanitare 0 0

129
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

VENITURI PROPRII

Veniturile proprii incasate în anul 2018, în sumă de 979.807 lei, au fost


realizate din serviciile prestate de laborator şi compartimentele DSP în baza
Ordinului MS 208/2013 şi a Ordinului 1030/2009, HG nr. 974/2004, astfel:
- Avize şi autorizări = 136.344 lei
- Analize laborator = 763.356 lei
- Curs igienă = 26.800 lei
- Altele = 53.307 lei
• Soldul iniţial al veniturilor proprii la începutul anului 2018 este de
444.267 lei, iar soldul final la 31.12.2018 fiind de 484.382 lei.

EXECUŢIA CHELTUIELILOR DIN VENITURI PROPRII

Prevederi Sold Plăţi SOLD Grad de


bugetare iniţial şi efectuate 31.12.2018 realizare a
aprobate încasări plăţilor/credite
2018 2018 deschise %
Cheltuieli 121.000 121.000 121.000 0 100,00
personal
Bunuri şi 760.000 1.189.193 704.812 484.381 59,27
servicii
Cheltuieli de 130.000 113.881 113.881 0 100,00
capital
TOTAL 1.011.000 1.424.074 939.693 484.381 65,99

La nivelul DSP s-a înregistrat o adresabilitatea crescută pentru serviciile


prestate la cerere, apreciate fiind calitatea şi conformitatea serviciilor prestate,
confirmate de testele interlaboratoare, precum şi întrunirea tuturor condiţiilor în
menţinerea acreditării RENAR, fapt ce plasează instituţia în topul preferinţelor
agenţilor economici şi a persoanelor fizice, pentru profesionalism, seriozitate,
credibilitate. În acest context, veniturile proprii realizate in anul 2018 au fost în
sumă de 979.807 lei.

SITUAŢIA PLĂŢILOR RESTANTE


La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Buzău nu s-au înregistrat obligaţii
de plată peste termenul de scadenţă la finele anului 2018.
130
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 şi Ord. MS nr. 1078/2010,


Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Buzău a acţionat sub autoritatea Instituţiei
Prefectului Judeţului Buzău şi în colaborare cu Consiliul Judeţean Buzău şi
celelalte organe ale administraţiei publice pentru realizarea şi coordonarea în
teritoriu a principalelor directive vizând activitatea de ocrotire a sănătăţii,
organizarea şi supravegherea activității de medicină preventivă în teritoriu,
organizarea de activităţi de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătatea
populaţiei.
Pe parcursul anului 2018 s-au urmărit şi realizat, în mare măsură,
îmbunătăţirea adresabilităţii populaţiei la toate eşaloanele de asistenţă medicală,
îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor medicale în unităţile spitaliceşti, ameliorarea unor
indicatori de sănătate privind îndeosebi incidenţa bolilor transmisibile, a
afecţiunilor intercurente şi a unor boli cronice cu pondere în structura morbidităţii
generale şi infantile.

Biroul Achizitii Publice

In anul 2018 achizitiile publice efectuate s-au realizat in conformitate cu


prevederile legale in vigoare respectiv Legea 98/2016 privind achizitiile publice si
Hot. 395/2016 - Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice
Achizitiile efectuate de catre compartimentul achizitii publice s-au realizat
cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea 98/2016, majoritatea achizitiilor fiind
realizate prin achizitie directa online din catalogul SEAP/SICAP, cu exceptia
achizitiei de servicii de curatenie si igienizare, curatare birouri, dezinfectie si
deratizare care s-a realizat prin aplicarea procedurii simplificate online.
In baza solicitarilor compartimentelor institutiei prin referatele de
necesitate aprobate de conducerea unităţii, respectand planul anual de achizitii
aprobat pentru anul 2018, au fost intocmite urmatoarele:
- Nr. Acte aditionale - 16
- Nr. Contracte – 22 din care 1 contract subsecvent la acordul cadru MS
nr.16/21.03.2018 pentru furnizare carburant si 1 contract subsecvent la acordul
cadru MS nr. 60/18.10.2018 pentru furnizare lapte praf
Mentiune: toate achizitiile aferente contractelor au fost realizate online din
catalogul SEAP/SICAP
- Nr comenzi – 297 ( achizitii online )

131
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Nr. achizitii directe online SEAP/SICAP pe baza de facturi – 38


- Nr. Achizitii directe din catalogul SEAP si SICAP : 630 din care oferte
acceptate 594 restul fiind oferte refuzate 22, conditii neacceptate in termen 8 si
conditii refuzate 6
- Nr. Anunturi publicitare: SEAP – 4 anunturi si un anunt erata si SICAP – 3
anunturi
- Nr. Notificari achizitii offline – 41
- Referate de necesitate aferente necesitatilor care au vizat intreaga institutie( ex:
hartie xerox, materiale curatenie institutie, referate si note estimative aferente
contractelor etc) - 60
Au fost efectuate achiziţii directe cu respectarea etapelor preliminare,
respectiv efectuarea de sortari din catalogul SEAP, solicitari de oferte prin e-mail
catre mai multi furnizori, publicare in SEAP de anunturi publicitare – numar total
pozitii publicate in SEAP aferente comenzilor si contractelor incheiate prin
achizitie directa 630. Au fost gestionate 4 pozitii anulate in SEAP cu ajutorul
operatorului AADR, acesta fiind instiintat de catre compartimentul achizitii prin e-
mail pentru deblocare.
A fost întocmit planul anual de achiziţii realizat pe anul 2017 si programul
anual în limita bugetului aprobat pentru anul 2018 care a fost completat cu
actualizarile necesare, conform Ord. 281/2016
S-a tinut evidenta contractelor de prestari servicii si furnizare, a actelor
aditionale intocmite la contractele incheiate in anul anterior, inclusiv a contractelor
subsecvente incheiate in cadrul acordurilor cadru derulate prin procedurile
Ministerului Sanatatii.
A fost transmisa catre Biroul Achizitii centralizate corespondenta solicitata
privind contractele subsecvente.
Au fost utilizate facilitatile online din sistemul SEAP/SICAP pentru:
- initierea procedurii simplificate online pentru atribuirea contractului de
achizitie de servicii prin intocmirea caietului de sarcini, strategia de
contractare, model contract, formulare necesare participarii la ofertare,
completare formular DUAE in vederea includerii acestuia la procedura
- publicare documentatie de atribuire in vederea validarii acesteia,
- publicare invitatie de participare la procedura, dupa validarea documentatiei de
catre ANAP,
- completarea si actualizarea formularului de integritate de la publicarea in
SEAP a documentatiei de atribuire pe tot parcursul derularii procedurii pana la
publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publica,
- parcurgerea tuturor etapelor din cadrul procedurii simplificate, din momentul
expirarii termenului limita de depunere a ofertelor pana la stabilrea ofertantului
castigator, respectiv descarcarea ofertelor din sistemul online, transmiterea spre
132
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

evaluare comisiei de evaluare a ofertelor, intocmirea proceselor verbale al


sedintelor de deschidere si al evaluarii ofertelor si postarea acestora in SICAP,
intocmirea raportului procedurii cu stabilirea ofertantului castigator, cu
intocmirea finala a dosarului achizitiei.
- publicare anunt de atribuire conform prevederilor legale
- publicarea de notificari
Au fost intocmite toate situatiile care au fost incredintate
compartimentului achizitii publice spre rezolvare, de catre conducerea institutiei.

COMPARTIMENT AVIZE-AUTORIZARI

S-au primit,verificat si inregistrat(registre , baza de date si on base)cereri si


documentatia pentru:

Asistenta de specialitate sanitara a proiectelor de amplasare, constructie si


amenajare a obiectivelor in nr.de: 632 repartizate pe sectii / luni astfel:
Ig.mediului:
- 586 (ian. – 91; feb. –39; mart. - 39; apr. - 26; mai - 82; iunie - 62; iulie - 39;
aug. - 31; sept. - 42; oct - 61; nov. - 45; dec. – 29;).
Epidemiologie:
- 15(ian – 1; feb.- 1; mart. – 2; apr. – 0; mai – 2; iunie – 1; iulie – 2; aug -0;
sept. – 0; oct. - 2; nov. – 1; dec - 3;).
Ig.alimentatiei:
- 5 ((ian. – 0; feb. –1; mart. - 0; apr. - 0; mai - 0; iunie - 1; iulie - 0; aug. – 0;
sept. -1; oct - 0; nov. –1; dec. – 1;).
Ig.scolara;
- 26 (ian. – 3; feb. –0; mart. - 1; apr. - 8; mai - 2; iunie - 5; iulie - 3; aug. – 3;
sept. - 0; oct - 0; nov. – 0; dec. - 1).

Certificare conformitate : 14 din care:


Ig.mediului:
- 6 (ian. – 0; febr. – 2; mart. – 0; apr. – 0; mai – 0; iunie. – 0; iulie – 1; aug. –
1; sept. - 1;oct. – 0; nov. – 0;dec - 1;).
Ig.alimentatiei:
- 7(sept. – 1; nov. – 1; dec. – 5;)
Epidemiologie :
- 1(febr. – 1;).
Ig.Scolara: 0
133
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Vize anuale : 85

Ig.mediului:
- 45 (ian. – 0; febr. – 1; mart. – 1; apr. – 15; mai – 0; iunie. – 5; iulie – 5; aug.-
3; sept. – 2; oct. – 10; nov. – 2; dec. - 1;).
Epidemiologie:
- 40 (ian. – 2; febr. – 2; mart.- 4; apr. – 2; mai – 0; iunie – 1; iulie – 12; aug. –
0; sept. - 7; oct. – 4; nov. – 3; dec. – 3;)
Ig.alimentatiei: 0

Autorizatii sanitare de functionare: 103 din care:


ASF pe baza referatului de evaluare in nr. de: 75
Epidemiologie :
- 55 (ian. – 4; febr. – 3; mart. –0; aprilie – 9; mai – 7; iunie – 7; iulie – 2;
august –2; sept. – 2; oct. – 10; nov. - 5; dec. - 4 ;).
Ig.mediului:
- 20 (ian. – 0; febr. – 4; mart. – 2; aprilie. – 2; mai - 2; iunie – 0; iulie – 2;
august – 1; sept. – 2; oct. – 3; nov. – 1; dec. - 1;).

ASF pe declaratie pe propria raspundere in nr. de : 28


Epidemiologie: 0
Ig.mediului:
- 3( ian. – 0; febr. – 0; mart. – 0; aprilie – 0; mai – 0; iunie – 1; iulie – 0; aug. -
1; sept. – 1; oct. – 0;).
Ig.scolara:
- 25(ian. – 3; febr. – 1; mart. – 0; aprlie – 0; mai – 0; iunie – 1; iulie – 0;
august – 7; sept. – 8; oct. – 3; nov. – 2; dec. – 0;).

S-au primit si inregistrat declaratii pe propria raspundere de la Oficiul


Registrului Comertului in nr.de: 4376
Buzau: 3712
Ig.mediului: 2110 (ian. – 123; feb. - 190; mart. - 232; apr. – 174; mai – 233; iunie
- 130; iulie - 51; aug. - 255; sept. -138; oct. – 163; nov. – 232; dec - 189;).
Epidemiologie:152 (ian. – 4;feb.- 27;mart. - 26;aprilie – 5;mai – 11;iunie – 7;iulie
– 7;august – 22;sept. – 14;oct. – 9;nov. – 10;dec – 10;).
Ig.alimentatiei: 798 (ian. -45; febr. – 70; mart. - 77; aprilie – 47; mai – 97; iunie –
60; iulie – 28; august –97; sept. – 55; oct. – 60; nov. 102; dec – 60;).
Ig.scolara; 78 (ian.- 7; febr. – 4; mart. – 9; aprilie – 2; mai – 6; iunie – 5; iulie – 1;
august – 11; sept. – 8; oct. – 6; nov. – 10; dec. – 9;).
134
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Med.muncii: 574(ian -33; febr. – 44; mart. – 57; aprilie – 36; mai -71; iunie – 43;
iulie – 24; august – 55; sept. - 59; oct. – 49; nov. 63; dec – 40;).
Rm.Sarat: 664 (ian. – 30; febr. – 65; mart. – 77; aprilie – 50; mai – 69; iunie –
52; iulie – 16; august – 74; sept – 46; oct. – 50; nov. – 88; dec. – 47;)
Documentatiile primite, au fost verificate, repartizate pe sectii si transmise
lunar, Serviciului de control in sanatate publica Buzau; toate documentele solicitate
au fost eliberate in termenul stabilit de legislatia in vigoare.
S-au oferit :
- informatii tuturor solicitantilor asupra procedurilor de autorizare sanitara,
certificare conformitate, asistenta de specialitate de sanatate publica conform
legislatiei in vigoare;
- note informative cand au fost solicitate pentru anumite situatii/institutii

OBIECTIVE/ACTIUNI SPECIFICE EFECTUATE pentru:


Inregistrarea cabinetelor medicale în Registru Unic al cabinetelor:

- Primirea, verificarea şi gestionarea documentelor de solicitare a certificatelor


de înregistrae ale cabinetelor medicale;
- Actualizarea bazei de date conform R U C partea I, aIIa si aIII a;
- Actualizarea bazei de date a cabinetelor medicale pe specialităţi;

Au fost înregistrate un număr de 32 cabinete medicale după cum urmează:

Cabinete de medicină de familie = 9 din care (3 CMI; 6 societăţi)


Cabinete de medicina generala = 1 (societate)
Cabinete de medicină dentară = 11 din care (4 CMI; 7 societăţi)
Cabinete de specialitate = 11 din care (0 CMI;11 societati)

Alte activitati referitoare la sanatatea umana in numar de 2 dupa cum urmeaza:


Medicina de laborator pct. de recoltare = 1(societate)
Radiologie dentara = 1(societate)

Activitati conexe actului medical in numar de 5 dupa cum urmeaza:


Laborator de tehnica dentara = 3 (societati);
Optica medicala = 2 (societati).

Au fost radiate un numar de 11 cabinete medicale dupa cum urmeaza:

Cabinete de medicina de familie = 4 din care ( 4 CMI; 0 societati)


135
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Cabinete de medicina dentara = 5 din care ( 5 CMI, 0 societati)


Cabinete de specialitate =2 din care ( 2 CMI, 0 societati)

Au fost eliberate un numar de 25 Autorizatii de libera practica dupa cum


urmeaza:
Biochimist = 1;
Biochimist medical principal = 2;
Bioinginer medical = 1;
Biolog medical principal = 11;
Biolog medical specialist = 1;
Chimist medical principal = 3;
Dentist = 1;
Optometrist = 5.
Primirea, verificarea şi gestionarea documentelor de solicitare a
autorizaţiei de liberă practică;
Actualizarea bazei de date autorizatiilor de libera practica.

- S-au eliberat un numar de 11 adeverinte pentru cabinetele care şi-au radiat


activitatea, după cum urmează; cabinete medicina de familie – 4; cabinete de
medicina dentara – 5; cabinete de specialitate – 2.

Am colaborat cu serviciul de statistica din cadrul DSP la asigurarea


managementului evidentei medicale si al informatiilor medicale.
Cu ocazia inregistrarii Cabinetelor medicale de specialitate medicina de
familie in Registru Unic al cabinetlor din D.S.P, am informat medicul titular cu
privire la obigativitatea de a raporta situatiile legate de activitatea cabinetului,
conform adreselor primite .

Am participat in calitate de persoana nominalizata din cadrul DSP Buzau, la


consilierea pentru persoane fizice si juridice si de verificare a documentelor
necesare in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor pentru facilitarea investitiilor
finantate din fonduri europene,guvernamentale si locale, pentru luare la cunostinta
si conformare; stabilirea unor masuri organizatorice aferente functionarii Biroului
de consiliere pentru persoane fizice si juridice din cadrul Colegiului Prefectural al
judetului Buzau.

136
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

COMPARTIMENTUL RUNOS

Compartimentul RUNOS are o structura de 3 posturi (functii publice de


executie) din care 2 posturi ocupate si un post vacant cu subordonare directa
conducatorului institutiei, respectiv directorului executiv.
Organizarea resurselor umane consta in ansamblul activitatilor orientate
catre asigurarea, dezvoltarea, motivarea si mentinerea resurselor umane in cadrul
institutiei in vederea realizarii cu eficienta maxima a obiectivelor si satisfacerii
nevoilor angajatilor.
Resursele umane constituie elementul creator, activ si coordonator al
activitatii din cadrul institutiei, ele influientand decisiv eficacitatea utilizarii
resurselor materiale , financiare si informationale.
Directia de Sanatate Publica Buzau are repartizat de catre Ministerul
Sanatatii un numar de 80,5 de posturi, structurate astfel:
1. functionari publici – 38 posturi din care :
- 4 functii publice de conducere
- 34 functii publice de executie
2. personal contractual – 42,5 posturi de executie din care :
- 6,5 posturi de medici
- 6 posturi de chimisti/ biologi
- 24 asistenti medicali
- 1 statistician medical
- 4 soferi
- 1 secretar dactilograf
Pe parcursul anului 2018 Compartimentul RUNOS, a initiat si desfasurat
urmatoarele activitati :
- s-au intocmit toate actele necesare incadrarii, modificarii si incetarii raporturilor
serviciu/de munca pentru personalul incadrat la D.S.P. Buzau, conform legislatiei
in vigoare (Legea 53/2003 (*republicata *), cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr.188/1999 (**republicata **) (*actualizata *), Legea cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- s-au intocmit fisele de salarizare -anual ;
- s-au intocmit lunar statele de plata pentru personalul propriu si centralizatoarele
catre Comp.Contabilitate- lunar ;
- s-au completat certificatele medicale in vederea depunerii la CJAS Buzau-lunar;
- s-a intocmit borderoul catre CAR Sanitare- lunar ;
- s-a intocmit si transmis la termen Declaratia L 153 privind veniturile salariale ale
personalului plătit din fonduri publice denumit în continuare formular L153,
conform art. 2 din Legea cadru nr.153/2017 ;
- s-au eliberat adeverinte (de toate tipurile ) solicitate de salariatii institutiei ;
137
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- s-a intocmit Declaratia 112 -lunar;


- s-a urmarit evidenta lunara a concediilor legale de odihna si planificarea acestora,
conform legii ;
- tine evidenta orelor suplimetare efectuate de salariati prestate zilnic ;
- s-au efectuat lucrari pentru Agentia Nationala a Functionarilor Publici si
Ministerul Sanatatii;
- s-au finalizat darile de seama statistice pentru anul 2018 lunar si trimestrial:
• S1 - lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale,
• S3- privind costul forţei de muncă în anul 2018,
• LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru,
care se transmit către Institutul Naţional de Statistică.
- s-a intocmit raportarea lunara pentru Ministerul Sanatatii;
- s-a actualizat registrul de evidenta al salariatilor, conform H.G. nr
500/2011(*actualizata *) si s-a transmis la ITM orice modificare la termenele
stabilite de lege ;
- s-a intocmit documentatia pentru salariatii care au intrunit conditiile de
pensionare .
- au fost intocmite adeverinte necesare pentru intocmirea dosarului de pensionare
solicitate de persoane care in prezent nu au calitatea de salariati ai institutiei .
- au fost intocmite machete solicitate de Ministerul Sanatatii cu privire la numarul
de posturi si drepturile salariale aferente, atat pentru aparatul propriu al D.S.P
Buzau, cat si pentru unitatile sanitare cu paturi/fara paturi din subordinea
Ministerului Sanatatii si a administratiei publice locale.
- s-a intocmit statul de functii pentru aparatul propriu pe anul 2018, solicitat de
Ministerul Sanatatii anual;
- s-au operat periodic modificarile la statul de functii al D.S.P Buzau .
- participarea la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de
medici din cadrul unitatilor sanitare din Buzau, conform Ordinului M.S. nr.
869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare .
- s-au organizat concursuri de ocupare a posturilor vacante din cadrul D.S.P.
Buzau;
- participarea in comisia de analiza si aprobare pentru mentinerea in activitate a
medicilor, peste varsta de pensionare prevazuta de lege ;
- asigura secretariatul comisiei de analiza si aprobare pentru mentinerea in
activitate a medicilor, peste varsta de pensionare prevazuta de lege si elibereaza
avizale intocmite ;
- solicita anual « Avizului de libera practica » pentru medici , chimisti/biologi si
asistenti medicali in vedrea depunerii la dosarul personal ;

138
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- inregistrari in baza de date a ANFP a modificarilor intervenite in raporturile de


serviciu pentru functionari publici , precum si a modificarilor de posturi ca urmare
a aprobari acestora de catre Ministerul Sanatatii ;
- se transmite lunar raportarea salariala catre ANFP ;
- distribuie formulare de fise de post si rapoarte de evaluare catre persoanele
responsabile de intocmirea acestora;
- colecteaza fise de post si rapoarte de evaluare pentru completarea dosarelor
personale.
- acordarea de consultanta si asistenta functionarilor publici cu privire la
respectarea normelor de conduita .
- se intocmesc si transmit rapoarte trimestriale si semestriale cu privire la
respectarea normelor de conduita;
- se actualizeaza permanent dosarele de personal, conform legii (H.G.432/2004 , cu
modificari si completarile ulterioare; H.G. nr 500/2011(*actualizata *).
- se intocmeste lunar graficul pentru asigurarea permanentei in cadrul D.S.P.
conform Ordin M.S. nr.870/2004, cu modificari si completari ulterioare .
- inregistreaza declaratiile de avere/ interese si incompatibilitati depuse de
functionarii publici anual sau de cate ori este nevoie conform legii. Se transmit la
ANI la termenul stabilit de lege Legea nr.144/2007, modificata de Legea
nr.176/2010.
- s-au facut adrese la Ministerul Sanatatii si la Agentia Nationala a Functionarilor
Publici pentru obtinerea diverselor aprobari necesare incadrarii sau promovarii
functionarilor publici ori a personalului contractual Legea nr.188/1999
(**republicata **) (*actualizata *);H.G.nr.611/2008, cu modificari si completari
ulterioare; Ordin M.S.nr.1470/2011)
- s-a urmarit respectarea legislatiei in vigoare cu privire la salarizarea, promovarea
si reincadrarea personalului conform Legii nr. 153/2017, cu modificarile si
completarile ulterioare. Stabileste drepturile salariale conform legii.
- s-a intocmit documentatia necesara solicitata de instantele judecatoresti pentru
salariatii care au actionat in instanta D.S.P. Buzau.
- s-au facut inscrierile candidatilor la examenul de rezidentiat 2018;
- s-au facut inscrierile medicilor rezidenti la examenul de specialitate ( 1 sesiune );
- s-au intocmit si transmis catre M.S. dosarele necesare pentru eliberarea
documentelor de recunoastere a calificarii in celelalte state UE – certificatele de
conformitate pentru medici ;
- s-a intocmit macheta cu structura de posturi solicitata de M.S. pentru anul 2018,
precum si macheta cu estimarea bugetului.
-au fost intocmite lucrari solicitate de Institutia Prefectului Buzau .
-in anul 2018 au fost intocmite un număr de 496 dispoziţii, având ca obiect:
• numirea în funcţii publice;
139
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

• încetare raporturilor de serviciu/ muncă;


• modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;
• constituirea comisiilor de concurs , comisii de soluţionare a contestaţiilor,
etc. ;
• stabilirea drepturilor salariale ;
• promovarea în grad profesional sau după caz treaptă profesională;
- gestioneaza registrul de dispozitii al D.S.P. Buzau.
Compartimentul RUNOS a participat si a indeplinit toate sarcinile solicitate,
fiind un veritabil compartiment de recrutare interna si de sustinere la cel mai inalt
nivel din partea conducerii institutiei.

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Activitatea Compartimentului Juridic al Direcţiei de Sănătate Publică


Buzău s-a desfăşurat în cursul anului 2018 în conformitate cu atribuţiile
prevăzute în fişa postului şi în baza principalelor acte normative ce
reglementează activitatea consilierului juridic, respectiv :
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1078 / 2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale
direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ;
- Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 514 / 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Codul Civil şi Codul de Procedură Civilă ;
- Codul Penal şi Codul de Procedura Penală ;
- Codul Muncii.
Direcţia de Sănătate Publică Buzău a încheiat contracte cu spitalele din
reţeaua administraţiei publice locale şi cu consiliile locale pentru :
- asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau,
după caz, de natura cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru
cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua
autorităţilor administraţiei publice locale ;
- asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente
medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru
medicamente şi materiale sanitare pentru baremul din dotare din cabinetele de
medicină generală şi dentară din unităţile din învăţământ.
În acest sens au fost vizate din punct de vedere juridic un număr de 4
contracte încheiate cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, Spitalul Municipal

140
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Râmnicu Sărat, Spitalul Orăşenesc Nehoiu şi Spitalul Militar de Urgenţă


Focşani, conform anexei nr. 11 din Normele tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.
Au fost vizate din punct de vedere juridic un număr de 23 contracte
încheiate cu diverse primării pentru furnizarea laptelui praf, formulă pentru
sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală, copiilor cu
vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, conform
anexei nr. 10 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor prevăzute în
programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului
Sănătăţii, derulate de către cabinetele medicale de asistenţa medicală primară
precum şi pentru furnizarea bunurilor achiziţionate prin licitaţii publice
organizate la nivel naţional către unităţi de specialitate pentru implementarea
unor activităţi din cadrul programelor / subprogramelor naţionale de sănătate
publică, conform anexelor nr. 9B şi nr. 11 din Normele tehnice de realizare a
programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, au fost
vizate din punct de vedere juridic un număr total de 208 contracte.
Pe parcursul anului 2018 au fost verificate din punct de vedere juridic
documentaţiile prezentate de compartimentele specializate din cadrul Direcţiei
de Sănătate Publică Buzău, s-a cerut completarea lor acolo unde a fost cazul şi
au primit ulterior viză de legalitate următoarele :
- 20 contracte de achiziţii ;
- 2 contracte subsecvente la acordurile cadru încheiate de Ministerul
Sănătăţii ;
- 34 dosare privind înregistrarea cabinetelor medicale ;
- 5 dosare privind înregistrarea cabinetelor cu activităţi conexe
actului medical ;
- 15 contracte de prestări servicii având ca obiect efectuarea de către
D.S.P. Buzău a analizelor de apa potabilă, monitorizare şi control apă potabilă,
prin laboratoarele sale acreditate ;
- 497 dispoziţii interne ;
- 5 contracte individuale de muncă ;
- acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
Compartimentul Juridic a acordat, la cerere, asistenţă juridică tuturor
serviciilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei, în vederea aplicării şi
implementării corecte a legislaţiei în vigoare, având în vedere modificările
numeroase şi continue ale acesteia.
Cele mai numeroase solicitări au venit din partea Serviciului Control în
Sănătate Publică şi a Compartimentului Avize - Autorizări.
141
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Au fost înaintate către Serviciului Control în Sănătate Publică un număr


de 11 adrese prin care au fost comunicate copii de pe sentinţele judecătoreşti
prin care au fost soluţionate plângerile împotriva proceselor verbale de
contravenţie încheiate de acest serviciu şi 12 adrese de solicitare puncte de
vedere pentru a se putea formula întâmpinări.
Compartimentul Juridic a urmărit zilnic noutăţile legislative apărute în
cadrul programului legislativ Eurolex, semnalând şi transmiţând conducerii
instituţiei şi compartimentelor / serviciilor interesate noile acte normative
apărute şi atribuţiile ce le revin conform acestora.
În ceea ce priveşte activitatea juridică constând în reprezentarea şi
apărarea intereselor Direcţiei de Sănătate Publică Buzău în faţa instanţelor
judecătoreşti, au fost întocmite diverse acte constând în întâmpinări, note de
şedinţă, concluzii scrise, cereri de apel şi cereri de recurs pentru dosarele aflate
pe rolul instanţelor judecătoreşti, astfel :
- 13 întâmpinări, atât pe fondul cauzelor cât şi în căile de atac ;
- un răspuns la întâmpinare ;
- 14 note de şedinţă, atât pe fondul cauzelor cât şi în căile de atac ;
- 6 concluzii scrise, atât pe fondul cauzelor cât şi în căile de atac ;
- o cerere de apel ;
- 2 cereri de recurs ;
- 3 cereri pentru eliberare de copii legalizate de pe sentinţe ;
- o cerere de înscriere pe tabloul creditorilor ;
- o contestaţie împotriva tabelului suplimentar al creanţelor.
În ceea ce priveşte dosarele aflate pe rolul diferitelor instanţe de
judecată, centralizarea acestora se prezintă astfel :
a) Dosare aflate pe rolul Judecătoriei Buzău / Pătârlagele / Pogoanele
A fost reprezentată instituţia într-un număr de 7 dosare, având ca obiect
plângeri contravenţionale împotriva sancţiunilor contravenţionale aplicate
agenţilor economici / persoanelor fizice de către inspectorii din cadrul
Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Buzău. Situaţia
acestor dosare se prezintă astfel :
- 4 plângeri contravenţionale respinse (sentinţe judecătoreşti în
favoarea D.S.P. Buzău) ;
- o plângere contravenţională admisă parţial (decizie judecătorească
în favoarea părţii adverse) ;
- 2 plângeri contravenţionale nepronunţate, aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti, cu nou termen acordat în anul 2019.

142
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

b) Dosare aflate pe rolul Tribunalului Buzău


A fost reprezentată instituţia într-un număr de 7 dosare, având ca obiect
contestaţii acte administrative (plângeri contravenţionale şi decizii ale
conducerii). Situaţia acestor dosare se prezintă astfel:
- o plângere contravenţională admisă (decizie judecătorească în
favoarea părţii adverse) ;
- o contestaţie împotriva tabelului suplimentar al creanţelor respinsă
(decizie judecătorească în favoarea părţii adverse) ;
- 3 acţiuni (plângeri contravenţionale şi contestaţii decizii ale
conducerii instituţiei) respinse (decizii judecătoreşti în favoarea D.S.P. Buzău) ;
- 2 plângeri contravenţionale nepronunţate, aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti, cu noi termene acordate în anul 2019.
c) Dosare aflate pe rolul Curţii de Apel Ploieşti
A fost reprezentată instituţia într-un număr de 5 dosare, situaţia
acestora prezentându-se astfel :
- 3 acţiuni (contestaţii decizii ale conducerii instituţiei şi constatare
grupă de muncă) respinse (decizii judecătoreşti în favoarea D.S.P. Buzău) ;
- o acţiune respinsă (decizie judecătorească în favoarea părţii
adverse) ;
- o acţiune nepronunţată, cu nou termen acordat în anul 2019.
d) Dosare aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti
- 1 dosar (contencios administrativ, obligaţie de a face) în prezent
suspendat temporar.
e) Dosare aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti
- 3 dosare (recurs, revizuire recurs şi contestaţie în anulare recurs).
Toate deciziile judecătoreşti au fost pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie Bucureşti în favoarea D.S.P. Buzău.
La solicitarea conducerii instituţiei, în cursul anului 2018, au fost
îndeplinite şi alte lucrări cu caracter juridic, întocmind un număr de peste 100
de lucrări.
În cursul anului au fost primite un număr de 208 sentinţe judecătoreşti
prin care ni s-a comunicat de diverse instanţe de judecată punerea sub
interdicţie judecătorească a anumitor persoane. Pentru punerea lor în executare
au fost întocmite :
- 208 adrese către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău în
vederea identificării medicilor de familie ai acestor puşi sub interdicţie ;
- 208 adrese către medicii de familie, transmise împreună cu copii
certificate de pe sentinţele civile corespunzătoare, în vederea instituirii unei
supravegheri permanente asupra celor puşi sub interdicţie.

143
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Pe tot parcursul anului au fost derulate procedurile legale privind


măsurile de siguranţă reglementate atât de art. 109 cât şi de art. 110 din Codul
de Procedură Penală, respectiv au fost întocmite adrese către aparţinători, către
Centrul de Sănătate Mintală Buzău, către Spitalul de Psihiatrie şi pentru
Măsuri de Siguranţă Săpoca, către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Populaţiei
pentru identificare domiciliu, către Poliţie pentru acordare sprijin specific şi
către diverse instanţe de judecată. Situaţia centralizată se prezintă astfel :
- 119 adrese pentru procedurile legale privind măsurile de siguranţă
reglementate de art. 109 din Codul de Procedură Penală ;
- 87 adrese pentru procedurile legale privind măsurile de siguranţă
reglementate de art. 110 din Codul de Procedură Penală ;
- 3 adrese pentru procedurile legale reglementate de art. 93 din Codul
Penal.
Au fost întocmite deasemenea 50 de adrese către diverse instituţii,
necesare punerii în executare a 8 sentinţe ale instanţelor judecătoreşti având ca
obiect ordin de protecţie.
Au fost înaintate Centrului de Sănătate Mintală un număr de 3 adrese
prin care s-a comunicat copii de pe sentinţele judecătoreşti prin care s-a ridicat
măsura de siguranţă reglementată de art. 109 Codul de Procedură Penală şi un
numr de 2 adrese către Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă
Săpoca prin care s-au comunicat copii de pe sentinţele judecătoreşti prin care au
fost puşi sub interdicţie judecătorească pacienţi internaţi în spital.
Au fost redactate şi avizate un număr de 7 contracte de prestări servicii
în vederea efectuării testelor de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi
dezinfecţie efectuate în cadrul cabinetelor medicale în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 961 din 19 august 2016 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în
unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele
de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor
de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie
tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare,
cu modificările şi completările ulterioare.
Consilierul juridic este reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică
Buzău, în calitate de membru / membru supleant, în următoarele comisii :
- Comisia de disciplină organizată la nivelul Colegiului teritorial al
medicilor dentişti ;
- Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie şi pentru
Măsuri de Siguranţă Săpoca ;

144
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- Comisia pentru Verificarea şi Evaluarea Pacienţilor Psihici faţă de


care s-a luat măsura de siguranţă prevăzuta de art. 109 şi art. 110 Cod Penal ;
- Punct de contact unic electronic ;
- Diverse comisii în cadrul instituţiei.

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

În anul 2018, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Buzău (D.S.P. Buzău),


Compartimentul de Audit Public intern a efectuat șase Misiuni de Audit Public
Intern de asigurare privind conformarea față de cadrul legislativ în vigoare, după
cum urmează: 1) Resurse umane, normare, organizare, salarizare; 2) Resursele
umane și aria financiar–contabilă de la Centrul Județean de Aparatură Medicală
Buzău; 3) Activitatea juridică; 4) Transferurile de la bugetul de stat către
autoritățile publice locale; 5) Inventarul patrimoniului; 6) Standardele de control
managerial intern.
Obiectivele generale ale auditarilor publice interne sunt reprezentate de catre
examinarea responsabilitatilor asumate de catre aceste structuri sanitare publice si
determinarea modului in care institutia publica isi indeplineste obligatiile de
serviciu intr–un mod eficient si efectiv in domeniile de interes privind totalitatea
față de conformarea legislativa, eficacitatea si eficienta activitatilor, gestionarea
resurselor umane, protejarea patrimoniului, respectarea prevederilor contractuale,
fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale, prin respectarea
legislatiei si a reglementarilor in domeniu, in vigoare la acea data (valabile pentru
anul 2018).
Obiectivele specifice ale auditarii publice interne privind activitatea de
Resurse umane, normare, organizare, salarizare au fost următoarele: Urmarirea
Statului de funcţii; Solicitarea organizării concursurilor de angajare; Constituirea
comisiilor de concurs pentru angajare; Anunţul de concurs pentru angajare;
Publicarea anunţului de concurs pentru angajare; Dosarele candidaţilor pentru
ocuparea posturilor; Procesul–verbal privind analiza dosarelor; Contestaţiile
privind respingerea dosarelor; Stabilirea subiectelor; Susţinerea probei scrise;
Susţinerea probei interviu; Verificarea şi notarea lucrărilor şi a interviurilor;
Procesul–verbal privind rezultatele concursurilor; Comunicarea rezultatelor;
Contestaţii privitoare la rezultatele concursului; Emiterea Dispozitiei de numire;
Comunicarea Dispozitiei de numire; Contrasemnarea Dispozitiei de numire de
catre salariat; Stabilirea salariului net; Dispozitiile si actele aditionale la contractele
individuale de munca, privind modificarile drepturilor salariale; Comunicarea
Dispozitiei de modificare a drepturilor salariale; Însusirea prin semnare a actelor

145
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

aditionale la contractele de munca; Evidenţele / pontarea timpului lucrat; Norme şi


proceduri referitoare la modul de evidenţă a prezenţei, învoirilor şi concediilor;
Utilizarea foilor colective de prezenţă; Evidenţa concediilor de odihnă; Evidenţa
concediilor medicale; Concordanţa obiectivelor institutiei cu evoluţia carierei
personalului; Promovarea în funcţie de grade, clase şi coeficienti de ierarhizare;
Norme şi proceduri referitoare la gestionarea dosarelor profesionale; Constituirea
dosarelor profesionale; Accesarea dosarelor angajatilor; Actualizarea dosarelor
salariatilor; Norme şi proceduri privind administrarea programului; Operarea
Registrului electronic de evidenţa salariaţilor; Accesarea Registrului electronic de
evidenţa salariaţilor; Actualizarea Registrului electronic de evidenţa salariaţilor;
Adaptabilitatea sistemului informatic la cerinţele utilizatorilor; Desemnarea
personalului cu atribuţii privind utilizarea aplicaţiilor şi operarea în cadrul bazelor
de date; Utilizarea echipamentelor de prevenire a fluctuaţiilor sau întreruperilor
curentului electric (U.P.S., modulatoare de tensiune); Instruirea utilizatorilor şi
informarea sistematică asupra modificărilor operate în sistemul informatic;
Existenţa unui sistem de prevenire sau detectare a accesărilor şi modificărilor
neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus); Sistemul modificării
periodice a parolelor de acces; Actualizarea programelor antivirus, antispyware,
firewall; Modul de intocmire si evidenta Dispozitiilor in anul 2017; Circuitul si
arhivarea documentelor.
Obiectivele specifice ale auditarii publice interne privind activitatea de
Resurse umane de la Centrul Județean de Aparatură Medicală Buzău au fost
următoarele: Procedurile scrise privind acordarea drepturilor salariale; Salariul de
bază; Indemnizaţii de conducere; Sporul pentru complexitatea în muncă; Sporul de
vechime în muncă; Sporul pentru orele lucrate pe timp de noapte; Salariul de merit;
Sistemul de premiere; Decizia de modificare a drepturilor salariale; Comunicarea
deciziei de modificare a drepturilor salariale; Fundamentarea timpului lucrat peste
programul normal de lucru; Aprobarea efectuării muncii peste programul normal
de lucru; Evidenţa timpului lucrat peste programul normal de lucru si recuperarea
acestuia; Salarizarea timpului lucrat peste programul normal de lucru; Norme şi
proceduri referitoare la modul de evidenţă a prezenţei, învoirilor şi concediilor;
Utilizarea foilor colective de prezenţă; Evidenţa concediilor de odihnă; Evidenţa
concediilor de medicale; Norme şi proceduri referitoare la gestionarea dosarelor
profesionale; Constituirea dosarelor profesionale; Accesarea dosarelor
profesionale; Actualizarea dosarelor profesionale; Manuale de operare si utilizare a
sistemului informatic; Adaptabilitatea sistemului informatic la cerinţele
utilizatorilor; Sistemul de asigurare pentru prelucrarea tranzacţiilor autorizate şi
corecte; Integrarea subsistemului informatic aferent gestiunii resurselor umane în
sistemul informatic general al instituţiei; Desemnarea personalului cu atribuţii

146
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

privind utilizarea aplicaţiilor şi operarea în cadrul bazelor de date; Sistemul de


pregătire profesională a personalului implicat în operarea în sistemul informatic;
Instrucţiunile privind întreţinerea programelor informatice; Utilizarea echipamente-
lor de prevenire a fluctuaţiilor sau întreruperilor curentului electric (UPS,
modulatoare de tensiune, s.a.); Instruirea utilizatorilor şi informarea sistematică
asupra modificărilor operate în sistemul informatic; Existenţa unui sistem de
prevenire/detectare a accesărilor şi modificărilor neautorizate ale bazelor de date
(parole, antiviruși); Sistemul modificării periodice a parolelor de acces;
Actualizarea programelor antivirus, antispyware, firewall; Înregistrările intrărilor şi
ieşirilor din sistem a utilizatorilor; Norme şi proceduri privind arhivarea
documentelor rezultate din activitatea de gestiune a resurselor umane; Desemnarea
personalului responsabil privind arhivarea documentelor; Stabilirea locaţiei pentru
dosarele profesionale şi celelalte documente arhivate; Predarea dosarelor la arhiva
instituţiei.
Obiectivele specifice ale auditarii publice interne privind activitatea
financiar–contabilă de la Centrul Județean de Aparatură Medicală Buzău au fost
următoarele: Registrul–jurnal; Registrul–inventar; Cartea mare; Contabilitatea
imobilizărilor şi a investiţiilor; Contabilitatea materiilor şi materialelor, inclusiv a
obiectelor de inventar; Contabilitatea datoriilor şi creanţelor; Contabilitatea
Trezoreriei; Contabilitatea cheltuielilor cu personalul; Contabilitatea subvenţiilor;
Contabilitatea transferurilor; Contabilitatea rezultatelor inventarierii; Întocmirea
balanţelor de verificare; Evidenţa tehnic–operativă; Activitatea de plată / încasare a
datoriilor, respectiv a creanţelor; Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor
si taxelor datorate statului; Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare;
Închiderea execuţiei bugetare anuale; Regularizarea cu bugetul consolidat;
Elaborarea şi verificarea bilanţului contabil; Determinarea prevederilor bugetare
iniţiale şi finale, conform clasificaţiei; Preluarea plăţilor din fişele conturilor
sintetice în contul de execuţie; Elaborarea anexelor la contul de execuţie bugetară;
Sistemul raportărilor financiar–contabile; Asigurarea exactităţii sistemului de
raportare financiar–contabilă; Cadrul de reglementare a CFP; Nominalizarea,
retragerea, evaluarea persoanelor care acordă viza CFP; Exercitarea acordării /
refuzului vizei de control financiar preventiv; Conducerea registrului privind
operaţiunile prezentate la viza CFP; Raportarea trimestrială şi anuală a activităţii de
control financiar preventiv; Manualul de utilizare a sistemului informatic
financiar–contabil; Atribuirea responsabilităţii persoanelor ce au acces la sistemul
informatic; Pregătirea profesională a personalului care utilizeaza sistemul
informatic; Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic financiar–contabil;
Sistemul de prevenire /detectare a accesărilor şi modificărilor neautorizate ale
bazelor de date (parole, antiviruși).

147
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

Obiectivele specifice ale auditarii publice interne privind Activitatea juridică


au fost următoarele: Verificarea procedurilor; Interviu adresat Compartimentului
Juridic; Analiza statului de functii; Analiza Planului de perfectionare profesionala;
Urmărirea formalizării si comunicarii actelor; Verificarea realitatii actelor
raportate; Verificarea existentei si calitatii procedurilor; Examinarea inregistrarii
totale a documentelor; Verificarea Registrului unic al cauzelor; Analiza conducerii
acestuia; Analiza modului de inregistrare a dosarelor; Verificarea dosarelor de
instanta; Verificarea existentei si continutului procedurilor; Analiza argumentelor
de susţinere a cauzei; Analiza masurilor propuse in sustinerea cauzei; Verificarea
procedurilor specifice; Examinarea intocmirii recursurilor; Analiza întâmpinarilor;
Examinarea cauzelor formulate si a actelor; Examinarea hotărârilor si formularea
apelurilor; Analiza procedurilor; Examinarea debitelor si a actelor justificative;
Examinarea evidenţelor contabile; Analiza actiunii de recuperare a debitelor.
Obiectivele specifice ale auditarii publice interne privind Transferurile de la
bugetul de stat către autoritățile publice locale au fost următoarele: Execuția
indicatorilor aprobaţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli (BVC) al Direcţiei de
Sănătate Publică (DSP); Afişarea pe site-ul DSP Proiectul Bugetului de venituri şi
cheltuieli; Analiza lunară şi trimestrială a execuţiei Bugetului de venituri şi
cheltuieli şi înaintarea acestora Ministerului Sănătăţii, la termenele stabilite;
Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale Direcţiei de Sănătate
Publică, verificarea, analiza şi centralizarea situaţiilor financiare ale unităţilor din
subordine potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea şi exactitatea datelor
cuprinse; Prezentarea trimestrială şi anuală, către Min. Sănătăţii a situaţiilor
financiare; Verificarea şi avizarea în prealabil a plăţilor din conturi la trezorerii şi
bănci; Transmiterea Ministerului Sănătăţii şi înştiinţarea Instituției Prefectului cu
privire la indicatorii financiari propuşi a fi incluşi în Proiectul BVC; Execuția
indicatorilor financiari din Bugetul propriu şi urmărirea executării acestora,
asigurarea efectuării plăţilor în conformitate cu prevederile legale cuprinse în
OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu
modificările şi completările ulterioare; Finanţarea și decontarea, după caz, a
contravalorii acţiunilor sau a obiectivelor din Programele de Sănătate şi a altor
activităţi, conform actelor normative în vigoare, în limita creditelor deschise lunar
de Ministerul Sănătăţii, pe baza solicitării de fonduri; Îndrumarea metodologică din
punct de vedere financiar-contabil a unităţilor teritoriale subordonate; Întocmirea
lunară, pe baza datelor operative, a execuţiei BVC pentru activitatea proprie și
înaintarea acesteia către Ministerul Sănătăţii; Solicitarea Ministerului Sănătăţii la
termenele stabilite, a deschiderii de credite bugetare pentru luna următoare, pe

148
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

titluri de cheltuieli şi Programe de Sănătate; Asigurarea contractării şi a decontării


sumelor reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale, conform
prevederilor legale, pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la
autorităţile administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning
familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I-VII, UPU -
UPU SMURD); Asigurarea efectuării finanţării lunare a sumelor transferate
autorităţilor administraţiei publice locale pentru asistenţa medicală comunitară;
Asigurarea contractării cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea
sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti,
asistenţilor medicali din cabinete medicale din unităţi de învăţământ; Asigurarea
finanţării lunare a unităţilor medico-sociale în conformitate cu prevederile legale;
Stabilirea necesarului de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii,
consolidări de clădiri şi reparaţii capitale, dotări pentru unităţile sanitare
subordonate, precum şi pentru DSP Bz; Asigurarea, în limita alocaţiilor bugetare, a
finanţării lucrărilor de investiţii, conform actelor normative în vigoare, pe baza
deschiderii de credite lunare; Urmărirea modul de executare şi raportarea lunară
Ministerului Sănătăţii a situaţiei privind monitorizarea investiţiilor; Îndrumarea
dpdv metodologic a beneficiarilor lucrărilor de investiţii şi de reparaţii capitale cu
privire la proiectarea, avizarea, execuţia şi finanţarea în conformitate cu
reglementările legale în vigoare; Răspunderea pentru exactitatea şi realitatea
datelor transmise Min. Sănătăţii, pentru activitatea proprie şi pentru activitatea
unităţilor sanitare subordonate.
Obiectivele specifice ale auditarii publice interne privind Inventarul
patrimoniului au fost următoarele: Existenta procedurilor scrise; Stabilirea comisiei
de inventariere; Stabilirea responsabilitatilor in efectuarea inventarierii; Luarea
declaratiilor de inventar; Semnarea ultimelor documente de intrare sau de ieşire;
Inventarierea bunurilor; Intocmirea şi completarea Listelor de inventar;
Inventarierea bunurilor aflate in custodie; Semnarea şi datarea Listelor de
inventar; Definitivarea stocului faptic; Definitivarea stocului scriptic; Stabilirea
rezultatelor inventarierii; Intocmirea Procesului-verbal de valorificarea a
inventarierii; Stabilirea şi definitivarea plusurilor sau a minusurilor; Inregistrarea in
contabilitate a rezultatelor inventarierii; Conducerea Registrului-inventar;
Concordanta dintre inventar şi datele din Registrul-inventar.
Obiectivele specifice ale auditarii publice interne privind Standardele de
control managerial intern au fost următoarele: Constituirea Comisiei de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării
SCIM, existenţa actului de decizie internă, emis de către conducere; Analiza
Comisiei de monitorizare, a atribuţiilor şi a activităţilor acesteia; Examinarea
modului de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare; Verificarea

149
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

elaborării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;


Analiza completitudinii şi actualităţii Programului SCIM, cu structura: obiective,
activităţi, responsabilităţi, termene şi a alte componente ale măsurilor respective;
Analiza stadiului implementării Programului SCIM, pe baza Situaţiei
centralizatoare; Analiza obiectivelor entităţii; Stabilirea activităţilor/acţiunilor
ataşate obiectivelor; Stabilirea indicatorilor de performanţă; Gestionarea riscurilor
la nivelul entităţii; Analiza elaborarii procedurilor formalizate pentru activităţile
identificate; Evaluarea stadiului de implementare a Standardelor de control
intern/managerial; Stadiul implementării celor 16 de standarde de control
intern/managerial; Analiza cauzelor care au condus la neimplementarea
standardelor; Verificarea întocmirii rezultatelor autoevaluării; Verificarea
conformităţii datelor conţinute de catre raportări; Verificarea transmiterii
raportărilor trimestriale entităţilor publice ierarhic superioare.
De asemenea, în anul 2018 am mai efectuat urmatoarele activitati: am luat
parte la lucrarile Comisiei pentru dialog social, constituite sub autoritatea Institutiei
Prefectului si care are drept scop analizarea propunerilor de imbunatatire a
relatiilor de munca din diferite domenii de activitate; am participat la sedintele
Consiliilor de Administratie de la Spitalul de Boli Cronice Smeeni, Spitalul
Orășenesc Nehoiu, Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranta Sapoca,
Spitalul Județean de Urgență Buzău.

Principalele recomandări realizate în cadrul misiunilor de asigurare derulate în


2018:
– Continuarea programării in anul 2018 pentru participarea la cursurile de instruire
profesionala a salariatilor de la Directia de Sanatate Publica Buzau;
– Reluarea procedurilor de susținere a concursurilor / examenelor de angajare
pentru ocuparea posturilor libere din DSP Buzău după deblocarea acestora;
– Continuarea depunerii ofertelor de intretinere si de reparatii la toate unitatile
sanitare publice si private, in scopul atragerii de resurse financiare;
– Aplicarea parafei pe documentele juridice redactate şi contrasemnate de către
consilierul juridic;
– Continuarea solicitării prezentării de la autoritățile publice locale către care se fac
transferuri de la bugetul de stat a tuturor documentelor justificative: facturi
fiscale, chitanțe, bonuri, pontaje;
– Luarea înainte de începerea inventarierii, de la gestionarii răspunzători de
administrările bunurilor, a declaraţiilor scrise la viitoarele inventarieri;

150
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

– Organizarea concursului pentru ocuparea unui al doilea post la Compartimentul


Contabilitate și/sau numirea în Comisia de inventariere a unui membru neutru,
care nu ţine evidenţa gestiunii respective, la viitoarele inventarieri;
– La viitoarele inventarieri, listele de inventariere se vor semna pe fiecare filă de
către toți gestionarii;
– În cazul gestiunilor colective (cu mai mulţi gestionari), listele de inventariere se
semnează de către toţi gestionarii, la viitoarele inventarieri;
– Procedurile de activitate și actele privind monitorizarea, coordonarea şi
îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control
intern managerial de la nivelul D.S.P. Buzău vor fi actualizate continuu, activ,
ori de cate ori vor apare modificari ale cadrului legislativ in vigoare.”

Interpretari ale rezultatelor obtinute in anul 2018:

Indicatorii de rezultate si tintele stabilite pentru desfășurarea activitatii de


Audit Public Intern au constat in modul realistic si obiectiv de fixare si de
respectare a numarului de Misiuni de Audit Public Intern, a obiectelor stabilite si
aprobate, a perioadelor auditatate public intern, a perioadelor in care am exercitat
auditarile publice interne, a numarului de zile programate, precum si de cuprindere
a cat mai multor obiective, operațiuni, verificari, examinari, evaluari, evidente,
acte, documentații, aspecte, mijloace si instrumente exercitate aferent in cadrul
Misiunilor de Audit Public Intern, toate acestea exercitandu–se in proportie de
100% in anul 2018.
Misiunile de Audit Public Intern de la D.S.P. Buzău au contribuit la
îmbunătăţirea activităţilor institutionale si la asigurarea respectarii cadrului
normativ in vigoare, respectiv au adus valoarea adăugată prin recomandarile
formulate, insusite și implementate. Funcţionalitatea sistemului de control intern
managerial este imbunatatita in urma implementarii recomandarilor formulate in
cadrul Rapoartelor redactate consecutiv Misiunilor de Audit Intern realizate.
Conducerea ierarhica si de linie ia in considerare rolul auditorului intern in ceea ce
priveste valoarea adaugata adusă activitatilor de catre aceasta funcție.

151
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL

In anul 2018, intreaga activitate a compartimentului s-a desfasurat conform


atributiilor stabilite in fisa postului si in conformitate cu OMS nr.1078/2010
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii
organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti.
DSP Buzau a continuat colaborarea cu redactiile presei scrise, presei on-line,
audio-video locale si centrale, pe linia crearii unei imagini favorabile a institutiei
publice si informarii opiniei publice asupra problemelor de sanatate publica.
Activitatea de comunicare s-a axat pe asigurarea transparentei institutionale,
oferirea de informatii prompte, precum si o buna colaborare cu redactiile
publicatiilor, posturilor de radio si televiziuni locale.
Relatia cu reprezentantii mass-media locala a fost una cordiala, având drept
scop promovarea unei imagini pozitive a institutiei în rândul publicului larg,
crearea unui climat de colaborare între institutia noastra si presa.
In anul 2018, mass-media a reprezentat un partener important pentru
informarea corecta si rapida a opiniei publice cu privire la initiativele si actiunile
intreprinse de catre DSP Buzau, precum si pentru imbunatatirea imaginii institutiei.
Comunicarea cu mass-media s-a realizat din oficiu prin transmiterea de
comunicate si informatii de presa, sau la solicitarea jurnalistilor, si s-a axat pe
asigurarea transparentei institutionale, oferirea de informatii prompte precum si o
buna colaborare cu redactiile publicatiilor, posturilor de radio si televiziuni locale,
reprezentate la nivelul judetului Buzau de :
- 4 posturi de televiziune (Focus Tv, Campus Tv, TV Buzau, TVSE)
- 3 posturi de radio (Radio Focus, Radio Campus, Radio Boom Ramnicu
Sarat)
- 3 publicatii locale (Sansa Buzoiana, Opinia, Scurt pe 2)
- 5 publicatii on-line (Sanatatea Buzoiana, Observatorul Buzoian, Jurnalul de
Buzau; News Buzau; Reporter Buzoian)

In anul 2018 Compartimentul Relatii cu publicul a redactat si trimis catre mass-


media comunicate de presa precum si anunturi continand informatii de interes
public.
Principalele subiecte care au fost mediatizate in cursul anului 2018 au fost
reprezentate de :
- evolutia afectiunilor respiratorii
- informari pentru populatie privind repartitia vaccinului antigripal si
vaccinarea antigripala
- evolutia unor focare de gripa, toxiinfectie alimentara si hepatita
152
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- recomandari pentru populatie privind prevenirea unor diverse afectiuni


- repartitia vaccinurilor primite din partea Ministerului Sanatatii
- materiale informative privind educatie sanitara si promovarea sanatatii
- programul unitatilor sanitare si asigurarea asistentei medicale in perioada
sarbatorilor legale

Relatia cu mass-media s-a concretizat printr-o colaborare directa cu


jurnalistii prin raspunsuri telefonice saptamanale sau raspunsuri formulate in scris
la solicitari adresate prin e-mail si/sau fax, pe problematici care vizeaza activitatea
Directiei de Sanatate Publica.
In cazul in care solicitarile presupuneau raspunsuri elaborate, date statistice,
etc, care nu puteau fi oferite pe loc, solicitarile erau transmise spre rezolvare
compartimentelor de specialitate din cadrul institutiei si aprobate de catre
conducere.
In anul 2018, Compartimentul Relatii cu Publicul a primit un nr de 19
solicitari privind informatii de interes in baza Legii 544/2001. Din aceste
solicitari, 6 au fost redirectionate la sesizarile din baza OG 27/2002, considerand
ca ceea ce se solicita nu facea parte din informatii de interes public ce rezulta din
activitatea institutiei noastre, celelalte 13 fiind rezolvate in mod favorabil si
expediate in termenul stabilit de Legea 544/2001 si anume in 10 zile
calendaristice. In baza OG 27/2002 s-au inregistrat un nr. de 298 sesizari care s-au
directionat catre Compartimentul de Control in Sanatate Publica , Compartimentul
de Situatii de Urgenta, Compartiment de Supraveghere Epidemiologica si Control
in Bolile Transmisibile si Compartiment de Evaluarea Factorilor de Risc din
Mediu de Viata si Munca, pentru solutionarea acestora. Principalele probleme se
refereau la reclamatii privind conditiile igienico-sanitare.
Informatiile transmise cetatenilor judetului Buzau prin intermediul
comunicatelor/informatiilor de presa/ aparitiilor televizate s-au regasit in mare
parte in articole de presa si stiri audio/video. Alte subiecte regasite in articolele de
presa s-au referit la opiniile unor specialisti din cadrul DSP Buzau cu privire la
probleme de sanatate publica.
Monitorizarea si analiza presei locale s-a efectuat zilnic si au fost transmise
conducerii institutiei articolele de presa ce faceau trimitere la activitatea Directiei
de Sanatate Publica.
De asemenea, zilnic a fost efectuat monitorizarea, în format electronic, a
fluxurilor de stiri furnizate de publicatiile on-line si de catre agentiile de presa.
Conducerea institutiei a acordat lamuriri cetatenilor si a luat masurile
necesare solutionarii problemelor prezentate, in limita competentelor legale.

153
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

In anul 2018, Compartimentul de Relatii cu publicul a asigurat actualizarea


paginii de internet a institutiei cu informatii precum : comunicate de presa,
informatii de interes public, anunturi. In acest mod s-a putut stabili si intretine o
relatie de comunicare eficienta.

COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA

Activitatea de statistica medicala s-a desfasurat conform prevederilor Legii


nr.226/2003, privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania si a
Regulamentului de functionare a D.S.P.
Intrucat legea mai sus mentionata prevede ca personalul din serviciile de
statistica raspunde de exactitatea datelor inscrise in darile de seama statistice si
situatiile statistice oficiale, s-a urmarit in permanenta punerea in aplicare a
prevederilor legale privind intocmirea evidentelor primare la nivelul tuturor
unitatilor sanitare din judetul Buzau cat si raportarea datelor solicitate la termenele
stabilite.
In anul care a trecut compartimentul a primit si a prelucrat rapoarte de: -
activitate
- morbiditate
- personal
- cheltuieli
si situatii operative de la spitale, 1 serviciu de ambulanta, cabinete medicale
individuale, SRL-uri.
S-a pus accentul ca raportarea tuturor activitatilor sa fie conforma cu
structura de organizare avizata de M.S.
Datele statistice colectate au fost verificate, centralizate si transmise la
termenele prevazute in calendarul anual de predare a lucrarilor.
S-au asigurat datele statistice necesare cunoasterii starii de sanatate a
populatiei din jud.Buzau si informarea decidentilor privind:
- fenomenele demografice
- situatia morbiditatii inregistrate la locuitorii judetului
- situatiile privind activitatea unitatilor sanitare si indicatorii specifici realizati.
- situatii privind distributia personalului pe tipuri de unitati
(unitati de stat-unitati private), personal pe grupe de varsta, si pe locuri de
munca.
- situatii privind cheltuielile totale si pentru medicamente pe spitale si sectii.
In baza protocolului dintre MS si Institutul National de Statistica s-a efectuat
codificarea buletinelor statistice de deces s-au codificat si prelucrat:
- fisele de deces perinatal
154
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE – 2018

- fisele de deces 0-1an


Lunar s-a intocmit in colaborare cu Serviciul Judetean de Medicina Legala
situatia decedatilor prin cauza de moarte violenta.
Concomitent cu rezolvarea problematicii de statistica medicala la nivelul
compartimentului s-au desfasurat si activitatile:
- activitatea de inregistrare a medicilor din judetul Buzau in Registrul Unic
Judetean si actualizarea permanenta a datelor personale a acestora concomitent cu
acordarea codurilor de parafa, conform Ordinului M.S. nr.1059/2003 privind
declararea nominala obligatorie si evidenta medicilor.
-s-au intocmit situatii operative cu date statistice, avizate de conducerea unitatii, la
solicitarea serviciilor din D.S.P., cat si a unor persoane fizice.

DIRECTOR EXECUTIV,
JURIST UNGUREANU CRISTINA

155