Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

Primaria comunei Crevedia


Judetul Dambovita
PRIMAR
Comuna Crevedia, soseaua Bucuresti-Targoviste
Nr. 167
Telefon , fax 0245 - 241840

Nr. 2744/07.03.2018

LISTA FUNCȚIILOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI CREVEDIA


conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

a)Salariul de bază sau indemnizația lunară,după caz:

1. Funcții de demnitate publică alese


Funcția Coeficient de Indemnizația
ierarhizare lunară-lei
Primar 5 9500
Viceprimar 4 7600

2. Funcții publice de conducere:


Funcția Gradul Coeficientul de Salariu de
ierarhizare bază
Secretar 5 3,45 6555

3. Funcții publice de execuție


Functionari publici
Funcția / gradul profesional Gradația Coeficientul Salariu de
de ierarhizare bază
Consilier,consilier juridic,inspector expert 3 - -
grad profesional superior 4 3.13 5947
5 3.21 6099
Consilier,consilier juridic, inspector expert 2 - -
grad profesional principal 3 2.66 5054
4 2.73 5187
5 2.85 5415
Consilier, consilier juridic, inspector expert 0 - -
grad profesional asistent 1 - -
2 - -
3 2.05 3895
4 2.10 3990
5 2.75 5225
Consilier, consilier juridic, inspector expert
grad profesional debutant 3 2.00 3800

Referent de specialitate grad profesional 5 2.22 4218


asistent
Referent grad profesional superior 5 2.75 5225

Referent grad profesional asistent 2 1.62 3078

Referent grad profesional debutant 0 1.24 2356

Personal contractual

Funcția / gradul profesional Gradația Coeficientul Salariu de


de ierarhizare bază

SEF SVSU 5 2.49 4731


BIBLIOTECAR 3 - 1940
CONSILIER PERSONAL AL 5 2.75 5225
PRIMARULUI
SOFER I 5 2.34 4446
2 2.12 4028
MUNCITOR CALIFICAT I 5 1.93 3667
4 1.88 3572
MUNCITOR CALIFICAT II 5 1.75 3325
MUNCITOR CALIFICAT III 5 1.59 3021
MUNCITOR CALIFICAT IV 5 1.49 2831
MUNCITOR NECALIFICAT 2 1.35 2565
GUARD 3 1.61 3059
ASISTENT PERSONAL PERSOANA 5 - 2251
HANDICAP GRAV
3 - 2143
0 - 1900

b) Sporuri
- sporul de 15 % din salariul de baza lunar pentru conditii vatamatoare , de care beneficiaza
functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Crevedia, care isi
desfasoara activitatea in cadrul birourilor aflate in sediul institutiei.