Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”

Capitolul II lit. C - Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele
de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții

I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate


a) Funcţii de conducere

Grad I Grad II
Nr. Nivelul
Funcţia Coef de Coef de
crt studiilor Clasa Clasa
ierarhizare ierarhizare
1 Director S 75 6.22 82 7.39

2 Director adjunct, contabil șef, inginer șef, redactor șef, inspector S 73 5.92 79 6.86
șef

Şef serviciu, șef secție, șef filială, șef corp control comercial I,
3 redactor șef adjunct, președinte federație, șef centru, șef serviciu S 70 5.50 76 6.37
voluntar pentru situații de urgență

Şef birou, şef atelier, șef stație, șef sector, şef oficiu, șef
4 laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control S 67 5.10 73 5.92
comercial II, secretar general federație, șef compartiment pentru
prevenire, șef formație salvare prim ajutor
5 Președinte club S 58 4.09 62 4.51
Vicepreședinte club, șef complex sportiv, șef bază
6 S 54 3.70 58 4.09
sportivă/secție sportivă

b) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale

Nr. Nivelul Coef de


Funcţia Clasa
crt studiilor ierarhizare

1 Auditor gradul I S 52 3.52


Auditor gradul II S 43 2.82
2 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul I S 48 3.19

Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II S 38 2.49


Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 33 2.20
Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 24 1.77
3 Inginer, economist; specialist I A S 48 3.19
Inginer, economist, referent; gradul I S 38 2.49
economist, referent, inginer; gradul II S 33 2.20
Referent, inspector, inginer, economidebutant S 24 1.77
4 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-
SSD 37 2.43
economist; I
II SSD 25 1.81
III SSD 17 1.49
debutant SSD 12 1.31
5 Consilier juridic gradul IA S 48 3.19
Consilier juridic gradul I S 38 2.49
Consilier juridic gradul II S 33 2.20
Consilier juridic debutant S 24 1.77
6 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 22 1.68
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 18 1.52
Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 14 1.38

11
Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 8 1.19

II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară


Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. Nivelul Coef de


Funcţia Clasa
crt studiilor ierarhizare
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert-consultant IA S 48 3.19
Expert-consultant I S 38 2.49
Expert-consultant II S 33 2.20

III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie


şi centre de calificare şi recalificare

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate


Nr. Nivelul Coef de
Funcţia Clasa
crt studiilor ierarhizare
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert gradul I S 48 3.19
Expert gradul II S 38 2.49
Expert debutant S 33 2.20
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Instructor I M 22 1.68
Instructor II M 18 1.52
Instructor III M 14 1.38
Instructor debutant M 8 1.19

Notă: Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.

IV. Proiectare
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. Nivelul Coef de


Funcţia Clasa
crt studiilor ierarhizare
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Proiectant gradul I S 48 3.19
Proiectant gradul II S 38 2.49
Proiectant gradul III S 33 2.20
Proiectant debutant S 24 1.77
2 Subinginer cartograf I SSD 37 2.43
Subinginer cartograf II SSD 25 1.81
Subinginer cartograf III SSD 17 1.49
Subinginer cartograf debutant SSD 12 1.31
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Tehnician proiectant I M 22 1.68
Tehnician proiectant II*) M 18 1.52
Tehnician proiectant III*) M 14 1.38
Tehnician proiectant debutant*) M 8 1.19
*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.

12
V. Unităţi de informatică
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr. Nivelul Coef de


Funcţia Clasa
crt studiilor ierarhizare
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem ; IA S 48 3.19
Analist, programator, inginer de sistem ; I S 38 2.49
Analist, programator, inginer de sistem ; II S 33 2.20
Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 24 1.77
2 Informatician, conductor tehnic ; I SSD 37 2.43
Informatician, conductor tehnic ; II SSD 25 1.81
Informatician, conductor tehnic ; III SSD 17 1.49
Informatician, conductor tehnic ; debutant SSD 12 1.31
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Analist (programator) ajutor IA M 22 1.68
Analist (programator) ajutor I M 18 1.52
Analist (programator) ajutor II M 14 1.38
Analist (programator) debutant M 8 1.19
4 Operator, controlor date ; I M 22 1.68
Operator, controlor date ; II M 18 1.52
Operator, controlor date ; III M 14 1.38
Operator, controlor date ; debutant M 8 1.19

VI. Administraţia publică locală

a) Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale

Salarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont

Nr. Nivelul Coef de


Funcţia Clasa
crt studiilor ierarhizare
1 Salvator montan gradul I 42 2.75
Salvator montan gradul II 34 2.26
Salvator montan gradul III 27 1.90

b) Servicii voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale

Salarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile voluntare pentru situații de urgență

Nr. Nivelul Coef de


Funcţia Clasa
crt studiilor ierarhizare
1 Specialist pentru prevenire 42 2.75
2 Servant pompier 27 1.90
3 Șef grupă intervenție 40 2.62
4 Șef echipă specializată 40 2.62
5 Mecanic utilaj 27 1.90
6 Conducător autospecială 27 1.90

13

S-ar putea să vă placă și