Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNŞTIINŢARE DE ÎNCEPERE A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR adresată Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Antreprenor:

Denumire:

Sediu:

Către:

I.C.P.L.U.A.T.

*)

Subsemnatul

cu domiciliul / sediul în judeţul

municipiul / oraşul / comuna

sectorul / satul

al contractului

executarea lucrărilor de construcţii

cod poştal

în calitate de antreprenor

din

199

pentru

*) Adresa inspecţiei (secţiei / judeţului) pe teritoriul căruia s-a emis autorizaţia de construire.

vă comunicăm că la data de lucrările de construcţie la obiectivul

situat în municipiul / oraşul / comuna sectorul / satul

trală

Data

Denumirea titularului autorizaţiei :

ora

vor începe

cod poştal nr. fişă cadas-

Semnătura