Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz 7

,,DIVERSITATE TEMATICA, STILISTICA SI DE VIZIUNE IN


POEZIA INTERBELICA”

Plan I
I. Curente si orientari culturale interbelice

* .contextul literar al epocii

- experienta simbolismului vs. poezia moderna


-disocierea intre modernism si traditionalism

II. Diversitate tematica in poezia interbelica. Motive poetice

1. Modernismul

-,, Clasicii modernismului”-diversitate (tematica, stilistica, de viziune)


- Lucian Blaga
- Ion Barbu
-Tudor Arghezi

2. Traditionalismul

- Ion Pillat
-Vasile Voiculescu

3. Avangarda (modernismul programatic)


- manifeste avangardiste

III. Diversitate si innoire stilistica

IV. Diversitate de viziune in arte poetice

- arta poetica moderna vs. traditionala


-Lucian Blaga
-Tudor Arghezi
-Ion Barbu
-George Bacovia

V. Concluzii
Sugestii bibliografice:

G. Calinescu, ,,Istoria literaturii romane de la origini pana in present”, ed.


Minerva, Bucuresti, 1986
Ov. S. Crohmalniceanu, ,,Literatura romana intre cele doua razboaie mondiale”I,II,
ed. Minerva, Bucuresti, 1972, 1974
Hugo Friedrich. ..Structura liricii moderne”, Bucuresti, ed. Univers, 1998
Nicolae Manolescu, ,,Metamorfozele poeziei”, ed. Pentru Literatura, Bucuresti, 1968
Mircea Scarlat, ,,Istoria poeziei romanesti”., III, ed, Minerva, Bucuresti, 1986
Tudor Vianu, ,,Scriitori romani din secolul XX”, ed. Minerva, Bucuresti, 1986