Sunteți pe pagina 1din 29

Procedura reabilitarii

2. Competenta de a solutiona cererea de


reabilitare judecatoreasca apartine:
a.Instantei care a judecat in prima instanta cauza
in care s-a pronuntat condamnarea pentru care
se cere reabilitarea;
b.Instantei la care a ramas definitiva cauza, care
poate fi prima instanta sau instanta de apel;
c.Instantei corespunzatoare in grad primei instante
care a judecat cauza in a carei circumscriptie
domiciliaza condamnatul sau in care a avut
ultimul domiciliu, daca la data introducerii cererii
domiciliaza in strainatate.
3. Au calitate procesuala activa de a formula
cererea de reabilitare judecatoreasca:
a.sotul, in timpul vietii condamnatului sau
dupa moartea acestuia;
b.Rudele apropiate, numai dupa moartea
condamnatului;
c.condamnatul, personal sau prin avocat.
4. Cererea de reabilitare judecatoreasca:
a.Se solutioneaza cu privire la fiecare
condamnare in parte;
b.Se solutioneaza in sedinta nepublica;
c.Se suspenda pana la solutionarea
definitiva a noii cauze in care a fost pusa
in miscare actiunea penala fata de
condamnat pentru o alta infractiune,
obligatoriu intentionata.
5. Cererea de reabilitare judecatoreasca trebuie sa
mentioneze:
a.Condamnarea pentru care se cere reabilitarea si fapta
pentru care a fost pronuntata acea condamnare;
b.Adresa condamnatului cand este formulata de acesta sau
adresa ultimului sau domiciliu cand e formulata de alta
persoana;
c.Localitatile unde condamnatul a locuit si locurile de
munca din tot intervalul de timp de la executarea
pedepsei si pana la introducerea cererii, iar in cazul cand
executarea pedepsei a fost prescrisa, de la data
ramanerii definitive a hotararii si pana la introducerea
cererii.
6.Cererea de reabilitare judecatoreasca
trebuie respinsa ca inadmisibila atunci
cand:
a.Nu priveste o persoana determinata;
b.A fost formulata de sotul persoanei
condamnate, in timpul vietii acesteia, fara
mandat din partea sa;
c.Termenul de reabilitare nu era implinit la
data solutionarii.
7.Cererea de reabilitare judecatoreasca trebuie respinsa
atunci cand:
a.A fost formulata de rudele condamnatului, dupa
prescriptia executarii pedepsei si dupa moartea acestuia,
lipsa executarii fiind imputabila persoanei condamnate
care s-a sustras de la executare;
b.Lipseste adresa persoanei condamnate, chiar daca este
mentionata adresa sotului acesteia, care a formulat
cererea dupa decesul sau;
c.Fata de condamnat a fost pusa in miscare actiunea
penala pentru o alta infractiune comisa chiar si din culpa.
8.Daca persoana condamnata care a facut cererea
de reabilitare judecatoreasca nu a achitat
despagubirile civile si cheltuielile judiciare,
instanta:
a.Respinge in mod obligatoriu reabilitarea
judecatoreasca;
b.Poate dispune reabilitarea daca persoana
condamnata dovedeste ca nu a avut
posibilitatea sa le achite;
c.Poate acorda un termen de cel mult 12 luni
pentru achitarea in intregime sau in parte a
sumelor datorate.
9.Reabilitarea judecatoreasca:
a.Prevede o etapa de admitere in principiu;
b.Se solutioneaza prin incheiere ce poate fi
atacata cu contestatie in termen de 3 zile
de la comunicare;
c.Se solutioneaza prin sentinta ce poate fi
atacata cu contestatie in termen de 10 zile
de la comunicare.
10.Calea de atac impotriva hotararii prin
care prima instanta a solutionat cererea de
reabilitare judecatoreasca:
a.Se judeca in sedinta publica;
b.Se solutioneaza prin decizie, care este
definitiva;
c.Se judeca cu participarea obligatorie a
procurorului si a petentului.
11. Reabilitarea de drept:
a.Este de competenta instantei care a
judecat in prima instanta cauza in care s-a
pronuntat condamnarea pentru care se
cere reabilitarea;
b.Este operata din oficiu de autoritatea care
tine evidenta cazierului judiciar;
c.Produce aceleasi efecte ca si reabilitarea
judecatoreasca.
12.In procedura de reabilitare judecatoreasca:
a.Cererea este solutionata intotdeauna de instanta
care a judecat cauza in prima instanta;
b.Este obligatorie citarea partilor care au luat
parte la judecata finalizata cu hotararea de
condamnare;
c.Sentinta pronuntata va putea fi atacata doar cu
contestatie, in termen de 10 zile de la
comunicare.
13. Reabilitarea:
a.De drept, are loc la implinirea termenului de 3
ani de la executarea pedepsei a carei executare
a fost suspendata sub supraveghere;
b.Judecatoreasca poate fi solicitata de catre sotul
condamnatului, doar dupa moartea
condamnatului, fapt ce o deosebeste de cererea
de revizuire;
c.Poate fi dispusa de instanta, chiar daca nu au
fost achitate despagubirile civile, din motive
subiective.
14. In ceea ce priveste reabilitarea
judecatoreasca:
a.Aceasta va fi anulata cand se descopera ca cel
reabilitat mai savarsise o infractiune de
vatamare corporala din culpa;
b. Instanta va solicita fisa cazierului judiciar al
condamnatului, in original;
c.Drepturile acordate partii civile prin hotararea de
condamnare nu se vor modifica prin hotararea
de reabilitare.
15.Cererile de reabilitare judecatoreasca pot
fi solutionate de:
a.Tribunalul in a carui circumscriptie
domiciliaza petentul;
b.Instanta care a judecat in prima instanta
cauza in care s-a pronuntat condamnarea;
c.Instanta de apel in cauza in care s-a
pronuntat condamnarea.
16. Cererea de reabilitare judecatoreasca
poate fi formulata:
a.De catre condamnat;
b. Dupa moartea condamnatului, de catre
sotia acestuia;
c.De catre copilul major, pentru parintele
aflat internat in spital.
17. In cazul in care X, domiciliat in municipiul
Constanta, a fost condamnat pentru savarsirea
unei infractiuni de omor prevazute de art. 188
C.pen. de catre Tribunalul Bucuresti, competent
sa solutioneze cererea de reabilitare
judecatoreasca este:
a.Tribunalul Bucuresti;
b.Judecatoria Constanta;
c.Tribunalul Constanta.
18. Cererea de reabilitare judecatoreasca se
judeca:
a.In sedinta publica;
b.Dupa comunicarea copiei fisei de cazier
judiciar al condamnatului;
c.Cu participarea procurorului.
19.Daca in cursul judecarii cererii de reabilitare a
fost pusa in miscare actiunea penala fata de
condamnat pentru o alta infractiune, instanta:
a.Va respinge ca neintemeiata cererea de
reabilitare;
b.Va suspenda examinarea cererii pana la
solutionarea definitiva a celeilalte cauze;
c. Va efectua verificari cu privire la natura
infractiunii savarsite in vederea analizei
comportamentului condamnatului.
20.In cazul in care inculpatul dovedeste ca nu i-a
fost cu putinta sa achite cheltuielile de judecata,
instanta care analizeaza cererea de reabilitare
judecatoreasca:
a.Va putea dispune reabilitarea;
b.Va putea acorda un termen de maxim 6 luni
pentru achitarea, in tot sau in parte, a
cheltuielilor judiciare;
c.Va respinge cererea de reabilitare
judecatoreasca ca neintemeiata.
21.Instanta se pronunta asupra cererii de
reabilitare judecatoreasca prin:
a.sentinta, supusa apelului in 10 zile de la
comunicare;
b.incheiere;
c.sentinta, supusa contestatiei in termen de
10 zile de la comunicare.
22.Condamnatul X, domiciliat in sector 6
Bucuresti, a fost condamnat in prima instanta
pentru savarsirea unei infractiuni de talharie de
catre Tribunalul Bucuresti. Ulterior, normele de
competenta privind judecarea infractiunii de
talharie sunt modificate, aceeasi infractiune fiind
data in competenta judecatoriei. Cererea de
reabilitare formulata de X este de competenta:
a.Tribunalul Bucuresti;
b.Judecatoriei sector 6;
c.Oricarei judecatorii de pe raza municipiului
Bucuresti.
23.Judecarea cererii de reabilitare
judecatoreasca se suspenda:
a.Numai in cazul in care petentul este trimis
in judecata intr-o alta cauza;
b.Daca a fost inceputa urmarirea penala cu
privire la petent intr-o alta cauza;
c.Numai daca a fost pusa in miscare
actiunea penala pentru o alta infractiune
savarsita de condamnat.
24.Cererea de reabilitare judecatoreasca:
a.Nu poate fi respinsa pentru neindeplinirea
conditiilor de forma;
b.Poate fi reiterata dupa o prima respingere,
numai dupa trecerea unui termen de cel
putin 3 ani;
c.Poate fi retrasa de petent.
25.Sentinta pronuntata cu privire la o cerere
de reabilitare judecatoreasca:
a.Este definitiva, in cazul respingerii cererii
ca inadmisibila;
b.Este supusa numai contestatiei;
c.Poate fi atacata cu apel.
26.In cazul in care persoana condamnata
dovedeste ca nu i-a fost cu putinta sa achite
despagubirile civile, instanta care judeca cererea
de reabilitare judecatoreasca:
a.Va putea dispune reabilitarea;
b.Va putea acorda un termen de maxim 6 luni
pentru achitarea, in tot sau in parte, a
despagubirilor civile;
c. Va respinge cererea de reabilitare
judecatoreasca ca prematura.
27.Cererea de reabilitare judecatoreasca
poate fi formulata:
a.De reprezentantul legal al condamnatului
minor;
b.De sotul condamnatului major, numai in
baza unei procuri speciale date de acesta;
c.De sotul supravietuitor al condamnatului
decedat.
28.Cererea de reabilitare judecatoreasca se
judeca:
a.De complete specializate;
b.In camera de consiliu, cu citarea partilor;
c.Numai dupa atasarea dosarului in care se
gaseste hotararea de condamnare.
29.Anularea reabilitarii:
a.Nu se poate dispune in cazul reabilitarii de
drept;
b.Poate fi dispusa numai dupa citarea
persoanei reabilitate;
c.Poate fi ceruta de organele de politie.